Gemeenteraad

donderdag 6 juni 2019 14:00 - 22:30
Locatie:
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter:
Jan van Zanen
Toelichting:

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:

In Memoriam de heer Van Asperen , oud raadslid D66, van 19.30 uur - 20.00 uur

Agendapunten