Gemeenteraad

donderdag 21 maart 2019 17:00 - 18:00
Locatie:
Raadszaal, Varrolaan 100
Voorzitter:
Jan van Zanen
Toelichting:

Bijeenkomst van de gemeenteraad om stil te staan en te herdenken

Maandagmorgen is Utrecht opgeschrikt door een afschuwelijke en verdrietige gebeurtenis. Gedurende de dag werd duidelijk dat bij het schietincident op het 24 Oktoberplein slachtoffers zijn gevallen. Deze gebeurtenis grijpt de stad en ook de gemeenteraad zeer aan. Uit de inzet van hulpverleners, bewoners en de ambtelijke organisatie blijkt een grote betrokkenheid bij de stad en met elkaar.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar de direct betrokkenen en nabestaanden. Alle mensen die zich gisteren hebben ingezet om hulp te verlenen en Utrecht veilig te houden verdienen onze dank.
Op donderdag 21 maart om 17.00 uur komt de gemeenteraad bijeen om hier samen bij stil te staan en met een moment van stilte de slachtoffers te herdenken. Het Vragenuur komt deze week te vervallen. Woensdag 20 maart om 08.00 uur zal een afvaardiging van raadsleden bloemen neerleggen bij de herdenkingsplek op het 24 Oktoberplein.

Agendapunten