Commissie Mens en Samenleving

donderdag 22 februari 2018 09:30 - 16:15
Locatie:
Stadhuis Raadzaal, Korte Minrebroederstraat 2
Voorzitter
Voorzitter commissie
Toelichting:
Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Mens en Samenleving, die wordt gehouden op: - donderdagochtend 22 februari 2018 van 9.30 tot 12.15 uur. Voorzitter: Sander van Waveren - donderdagmiddag 22 februari 2018 van 14.00 tot 16.15 uur. Voorzitter: Brechtje Paardekooper. - donderdagavond 22 februari 2018 van 20.00 tot 22.15 uur. Voorzitter: Gadiza Bouazani. Deze vergadering vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda is per vergaderpunt indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille. Voor het avonddeel van de vergadering is separaat een agenda gepubliceerd.
Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:26:16 - 00:28:29 - Sander van Waveren
 • 2

  De commissie bespreekt vandaag o.a. de raadsbrief Handhavingsprogramma 2018. De Procedurecommissie heeft op 8 februari de agenda voor deze vergadering vastgesteld. De heer Eggermont/SP heeft op 20 februari verzocht om voornoemd agendapunt aanvullend te mogen agenderen. De zaken welke hij aanvullend met de burgemeester wenst te bespreken zijn: - het incidentele karakter van een deel van het budget en de toekomstige gevolgen als dit budget wegvalt; - een onderzoek naar exogene financiering van de politie met gemeentegeld zoals toegezegd door de burgemeester in december 2010 (en eerder door Maarssen in praktijk gebracht) ook naar aanleiding van het interview met de heer Van Renswoude; - in hoeverre een campagne voor bewustwording t.a.v. het onderwerp huwelijksdwang aanvullend kan zijn. De Procedurecommissie stelt zich op het standpunt dat een eenmaal door haar vastgestelde agenda, alleen gewijzigd kan worden in de commissievergadering zelf onder het adagium dat de commissie over haar eigen agenda gaat. Vanochtend stelt de commissie om 09.30 uur de agenda voor de vergadering definitief vast. De voorzitter zal dan voorleggen of de commissie kan instemmen met de aanvullende agendering.


  00:28:29 - 00:28:37 - Peter van Corler
  00:28:37 - 00:29:49 - Sander van Waveren
 • 3

  Het geheime verslag van de besloten commissie Mens en Samenleving van 18 januari 2018, ter vaststelling. Het verslag van de openbare commissie Mens en Samenleving van 22 januari 2018, ter vaststelling.


 • 4


  00:29:49 - 00:31:29 - Anne-Marijke Podt
  00:31:29 - 00:32:26 - Sander van Waveren
  00:32:26 - 00:33:35 - Dimitri Gilissen
  00:33:35 - 00:33:38 - Hilde Koelmans
  00:33:38 - 00:34:29 - Dimitri Gilissen
  00:34:29 - 00:34:55 - Marloes Metaal-Froon
  00:34:55 - 00:35:12 - Dimitri Gilissen
 • 5

  9.30-10.30 uur. Beleidsveld: Sport - wethouder Jansen Met dit raadsvoorstel vraagt het college de raad om de zwemvisie 2018-2022 vast te stellen en in te stemmen met de vier hoofddoelstellingen van de visie. Dit betreft het vergroten van de zwemvaardigheid van alle Utrechters, meer Utrechters laten sporten en bewegen, aandacht voor topsport en talentontwikkeling en het stimuleren van zelf- en medebeheer van zwembaden.  00:35:12 - 00:37:46 - Peter van Corler
  00:37:46 - 00:39:24 - Has Bakker
  00:39:24 - 00:39:48 - Dimitri Gilissen
  00:39:48 - 00:41:01 - Has Bakker
  00:41:01 - 00:41:40 - Ruben Post
  00:41:40 - 00:41:52 - Has Bakker
  00:41:52 - 00:42:41 - Hilde Koelmans
  00:42:41 - 00:42:53 - Dimitri Gilissen
  00:42:53 - 00:43:37 - Hilde Koelmans
  00:43:37 - 00:43:47 - Stephan Oost
  00:43:47 - 00:44:17 - Hilde Koelmans
  00:44:17 - 00:44:44 - Stephan Oost
  00:44:44 - 00:45:03 - Hilde Koelmans
  00:45:03 - 00:45:19 - Stephan Oost
  00:45:19 - 00:45:28 - Hilde Koelmans
  00:45:28 - 00:47:49 - Stephan Oost
  00:47:49 - 00:48:48 - Marloes Metaal-Froon
  00:48:48 - 00:49:15 - Peter van Corler
  00:49:15 - 00:49:37 - Marloes Metaal-Froon
  00:49:37 - 00:52:04 - Ruben Post
  00:52:04 - 00:52:21 - Dimitri Gilissen
  00:52:21 - 00:52:46 - Has Bakker
  00:52:46 - 00:53:43 - Ruben Post
  00:53:43 - 00:54:15 - Marloes Metaal-Froon
  00:54:15 - 00:54:35 - Dimitri Gilissen
  00:54:35 - 00:55:24 - Ruben Post
  00:55:24 - 00:55:40 - Has Bakker
  00:55:40 - 00:56:05 - Ruben Post
  00:56:05 - 00:56:35 - Dimitri Gilissen
  00:56:35 - 00:56:53 - Marloes Metaal-Froon
  00:56:53 - 00:57:53 - Ruben Post
  00:57:53 - 00:58:36 - Hilde Koelmans
  00:58:36 - 00:58:49 - Ruben Post
  00:58:49 - 00:59:14 - Hilde Koelmans
  00:59:14 - 01:00:13 - Ruben Post
  01:00:13 - 01:01:46 - Maurid Darwish
  01:01:46 - 01:01:58 - Sander van Waveren
  01:01:58 - 01:04:18 - Paulus Jansen
  01:04:18 - 01:04:47 - Dimitri Gilissen
  01:04:47 - 01:06:18 - Paulus Jansen
  01:06:18 - 01:06:46 - Stephan Oost
  01:06:46 - 01:07:11 - Dimitri Gilissen
  01:07:11 - 01:09:41 - Paulus Jansen
  01:09:41 - 01:09:53 - Peter van Corler
  01:09:53 - 01:14:33 - Paulus Jansen
  01:14:33 - 01:14:38 - Ruben Post
  01:14:38 - 01:15:06 - Paulus Jansen
  01:15:06 - 01:15:25 - Ruben Post
  01:15:25 - 01:18:43 - Paulus Jansen
  01:18:43 - 01:18:51 - Stephan Oost
  01:18:51 - 01:18:52 - Paulus Jansen
  01:18:52 - 01:18:59 - Stephan Oost
  01:18:59 - 01:19:40 - Paulus Jansen
  01:19:40 - 01:20:22 - Stephan Oost
  01:20:22 - 01:21:04 - Paulus Jansen
  01:21:04 - 01:21:39 - Peter van Corler
  01:21:39 - 01:22:19 - Stephan Oost
  01:22:19 - 01:22:52 - Has Bakker
  01:22:52 - 01:23:19 - Dimitri Gilissen
  01:23:19 - 01:23:59 - Hilde Koelmans
  01:23:59 - 01:26:37 - Paulus Jansen
  01:26:37 - 01:27:05 - Stephan Oost
  01:27:05 - 01:30:32 - Paulus Jansen
  01:30:32 - 01:30:36 - Sander van Waveren
  01:30:36 - 01:31:17 - Dimitri Gilissen
  01:31:17 - 01:32:01 - Has Bakker
  01:32:01 - 01:32:05 - Stephan Oost
  01:32:05 - 01:32:09 - Sander van Waveren
  01:32:09 - 01:32:50 - Peter van Corler
  01:32:50 - 01:33:16 - Hilde Koelmans
  01:33:16 - 01:33:52 - Ruben Post
  01:33:52 - 01:34:06 - Sander van Waveren
  01:34:06 - 01:34:47 - Paulus Jansen
  01:34:47 - 01:34:50 - Dimitri Gilissen
  01:34:50 - 01:35:28 - Paulus Jansen
  01:35:28 - 01:35:38 - Dimitri Gilissen
  01:35:38 - 01:36:29 - Paulus Jansen
  01:36:29 - 01:37:08 - Dimitri Gilissen
  01:37:08 - 01:37:10 - Paulus Jansen
  01:37:10 - 01:37:25 - Sander van Waveren
  01:37:25 - 01:38:19 - Paulus Jansen
  01:38:19 - 01:38:37 - Sander van Waveren
  01:38:37 - 01:38:41 - Dimitri Gilissen
  01:38:41 - 01:39:52 - Sander van Waveren
  01:39:52 - 01:39:59 - Paulus Jansen
  01:39:59 - 01:41:06 - Sander van Waveren
 • 6

  10.30-11.30 uur. Beleidsveld: Cultuur - wethouder Diepeveen Op basis van de mediawet brengt de gemeenteraad formeel en gemotiveerd advies uit aan het Commissariaat voor de Media (CvdM) over het toewijzen van de licentie voor de lokale omroep. Het college heeft een externe commissie gevraagd advies uit te brengen over de aanvullende plannen die de 2 kandidaten voor de nieuwe licentie OUS (Omroep Utrecht Stichting) en LOUS (Lokale Omroep Utrecht Stichting) hebben opgesteld. De commissie Bakker acht OUS het meest geschikt om de lokale media-opdracht uit te voeren. Met dit raadsvoorstel stelt het college de raad voor: 1) het CvdM te adviseren de licentie voor de lokale omroep voor 2018-2023 toe te kennen aan OUS. 2) een bijgevoegde brief aan het CvdM vast te stellen. De commissie Bakker beveelt de gemeente aan om op een aantal aspecten de kwaliteit extra te borgen. Hiertoe neemt het college in het kader van de jaarlijkse subsidie aandachtspunten op en vindt halverwege de licentieperiode een visitatie plaats.  01:41:06 - 01:42:31 - André van Schie
  01:42:31 - 01:43:19 - Aline Knip
  01:43:19 - 01:43:46 - André van Schie
  01:43:46 - 01:44:07 - Aline Knip
  01:44:07 - 01:44:49 - Hilde Koelmans
  01:44:49 - 01:45:43 - Peter van Corler
  01:45:43 - 01:46:29 - André van Schie
  01:46:29 - 01:47:01 - Peter van Corler
  01:47:01 - 01:48:00 - Jeffrey Koppelaar
  01:48:00 - 01:50:15 - Ruben Post
  01:50:15 - 01:50:24 - Hilde Koelmans
  01:50:24 - 01:51:25 - Ruben Post
  01:51:25 - 01:52:03 - Marloes Metaal-Froon
  01:52:03 - 01:52:40 - Sander van Waveren
  01:52:40 - 01:56:22 - Kees Diepeveen
  01:56:22 - 01:57:14 - André van Schie
  01:57:14 - 01:59:18 - Kees Diepeveen
  01:59:18 - 02:00:23 - Ruben Post
  02:00:23 - 02:00:54 - Kees Diepeveen
  02:00:54 - 02:01:12 - Sander van Waveren
  02:01:12 - 02:01:50 - André van Schie
  02:01:50 - 02:02:33 - Sander van Waveren
 • 7

  11.30-12.15 uur. Beleidsterrein: Zorg en maatschappelijke opvang - wethouder Diepeveen Geagendeerd door Ruben Post en Erwin Derks, PvdA. De PvdA is geschrokken van de enorme daling in het aantal deelnemers aan de regeling. In 2016 maakten nog 8.107 mensen gebruik van de regeling; in 2017 is dit gedaald naar 3.236 toegekende aanvragen. Meer dan de helft van de aanvragen is buiten behandeling gelaten vanwege het ontbreken van bewijs van zorgkosten. De PvdA bezorgd over de toegankelijkheid van de regeling. Is de procedure voor veel mensen niet te ingewikkeld? Zijn mensen nagebeld om hen te informeren welke ontbrekende informatie nog benodigd was? Waarom is nu niet gekozen voor automatische toekenningen, terwijl dat in 2015 en 2016 wel is gedaan? Hoe zat het met de communicatie? Daarnaast wordt de toegankelijkheid en de herkenbaarheid van de regeling ook niet bevorderd door het feit dat er nu voor het vierde jaar op rij gekozen lijkt te worden voor een incidentele regeling en niet voor een meerjarige oplossing. Ten slotte wil de PvdA op basis van het aangekondigde onderzoek graag de discussie aan over de contouren van een structurele regeling, waarbij zaken als de samenhang met de collectieve ziektekostenregeling en de hoogte van de inkomensgrens aan de orde komen. Doel van de agendering: Van het college horen hoe de communicatie met aanvragers is verlopen, waarom is afgezien van automatische toekenning en waarom steeds weer wordt gekozen voor een eenjarige regeling. Van het college en andere fracties horen hoe zij denken over een structurele regeling in de toekomst.  02:02:33 - 02:07:04 - Erwin Derks
  02:07:04 - 02:07:33 - Sander van Waveren
  02:07:33 - 02:09:02 - Nicole van Gemert
  02:09:02 - 02:11:28 - Selma Bas
  02:11:28 - 02:12:08 - Lex van Eijndhoven
  02:12:08 - 02:12:44 - Fred Dekkers
  02:12:44 - 02:13:37 - Nicole van Gemert
  02:13:37 - 02:14:20 - Fred Dekkers
  02:14:20 - 02:14:59 - Erwin Derks
  02:14:59 - 02:16:15 - Fred Dekkers
  02:16:15 - 02:16:38 - Jeffrey Koppelaar
  02:16:38 - 02:17:53 - Marloes Metaal-Froon
  02:17:53 - 02:20:56 - Kees Diepeveen
  02:20:56 - 02:22:07 - Selma Bas
  02:22:07 - 02:23:53 - Kees Diepeveen
  02:23:53 - 02:24:28 - Erwin Derks
  02:24:28 - 02:25:22 - Kees Diepeveen
  02:25:22 - 02:26:14 - Selma Bas
  02:26:14 - 02:26:57 - Kees Diepeveen
  02:26:57 - 02:27:26 - Fred Dekkers
  02:27:26 - 02:29:27 - Kees Diepeveen
  02:29:27 - 02:29:43 - Erwin Derks
  02:29:43 - 02:31:45 - Kees Diepeveen
  02:31:45 - 02:32:15 - Selma Bas
  02:32:15 - 02:33:32 - Kees Diepeveen
  02:33:32 - 02:33:49 - Erwin Derks
  02:33:49 - 02:34:02 - Kees Diepeveen
  02:34:02 - 02:34:37 - Sander van Waveren
 • 8

  14.00-14.15 uur. Bestuurlijk deel Beleidsveld: Financiën en belastingen - wethouder Kreijkamp Drie keer per jaar wordt de (meerjaren) begroting aangepast. De begrotingswijziging is opgebouwd uit technische wijzigingen en de administratieve verwerking van eerdere besluitvorming. Dit is de eerste wijziging van de vastgestelde Programmabegroting 2018. Conform bespreking in de subcommissie Controle en Financiën van 5 februari 2018 is een strekt ter vervanging van bijlage ‘Eerste begrotingswijziging 2018’ toegevoegd bij het raadsvoorstel ‘Eerste begrotingswijziging 2018’. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd en zijn met ‘wijzigingen bijhouden’ zichtbaar in de bijlage: de tekst van de toelichting bij mutatie 3 is aangevuld met een verklaring voor de aanpassing in de begrote lasten en de toelichting bij mutatie 5 is gepreciseerd naar het begrotingsjaar waarin de correctie plaatsvindt.  04:54:19 - 04:55:51 - Brechtje Paardekooper
  04:55:51 - 04:57:32 - Michel Eggermont
  04:57:32 - 04:57:40 - Brechtje Paardekooper
  04:57:40 - 04:59:06 - Jeroen Kreijkamp
  04:59:06 - 05:01:45 - Brechtje Paardekooper
 • 9

  14.15-15.15 uur. Presidium - Bestuurlijk deel De afgelopen maanden hebben de verschillende gremia (Presidium, PC, CPR en Rekenkamer) de verordeningen, die onder hun verantwoordelijkheid vallen, aangepast aan de huidige werkwijze en zo mogelijk in lijn gebracht met de modelverordeningen van de VNG. Dit om de bestaande praktijk en de formele vastlegging daarvan beter op elkaar aan te laten sluiten. Inhoudelijk zijn de verordeningen minimaal gewijzigd, het gaat met name om technische wijzigingen, het veranderen van de volgorde van artikelen en het vermijden van onnodige regels.  05:01:45 - 05:01:58 - Michel Eggermont
  05:01:58 - 05:03:09 - Brechtje Paardekooper
  05:03:09 - 05:04:31 - Heleen de Boer
  05:04:31 - 05:05:38 - Dimitri Gilissen
  05:05:38 - 05:05:45 - Aline Knip
  05:05:45 - 05:10:28 - Heleen de Boer
  05:10:28 - 05:11:01 - Aline Knip
  05:11:01 - 05:11:21 - Jony Ferket
  05:11:21 - 05:11:58 - Dimitri Gilissen
  05:11:58 - 05:13:45 - Heleen de Boer
  05:13:45 - 05:14:32 - Dimitri Gilissen
  05:14:32 - 05:15:34 - Heleen de Boer
  05:15:34 - 05:17:04 - Jony Ferket
  05:17:04 - 05:17:35 - Dimitri Gilissen
  05:17:35 - 05:18:19 - Heleen de Boer
  05:18:19 - 05:18:46 - Jony Ferket
  05:18:46 - 05:19:14 - Dimitri Gilissen
  05:19:14 - 05:19:57 - Jony Ferket
  05:19:57 - 05:20:33 - Heleen de Boer
  05:20:33 - 05:20:57 - Jony Ferket
  05:20:57 - 05:21:02 - Dimitri Gilissen
  05:21:02 - 05:21:07 - Jony Ferket
  05:21:07 - 05:21:11 - Brechtje Paardekooper
  05:21:11 - 05:23:48 - Dimitri Gilissen
  05:23:48 - 05:24:43 - Heleen de Boer
  05:24:43 - 05:26:25 - Dimitri Gilissen
  05:26:25 - 05:26:40 - Jony Ferket
  05:26:40 - 05:27:10 - Dimitri Gilissen
  05:27:10 - 05:27:42 - Jony Ferket
  05:27:42 - 05:30:04 - Dimitri Gilissen
  05:30:04 - 05:31:00 - Michel Eggermont
  05:31:00 - 05:31:38 - Dimitri Gilissen
  05:31:38 - 05:32:29 - Heleen de Boer
  05:32:29 - 05:33:09 - Dimitri Gilissen
  05:33:09 - 05:35:16 - Michel Eggermont
  05:35:16 - 05:36:11 - Dimitri Gilissen
  05:36:11 - 05:36:41 - Michel Eggermont
  05:36:41 - 05:37:20 - Dimitri Gilissen
  05:37:20 - 05:38:04 - Jony Ferket
  05:38:04 - 05:39:13 - Michel Eggermont
  05:39:13 - 05:40:37 - Sander van Waveren
  05:40:37 - 05:41:01 - Heleen de Boer
  05:41:01 - 05:41:31 - Sander van Waveren
  05:41:31 - 05:42:08 - Rachel Streefland
  05:42:08 - 05:42:57 - Tim Homan
  05:42:57 - 05:43:08 - Heleen de Boer
  05:50:47 - 05:51:18 - Brechtje Paardekooper
  05:51:18 - 05:53:41 - Maarten Koning
  05:53:41 - 05:53:57 - Heleen de Boer
  05:53:57 - 05:54:35 - Jony Ferket
  05:54:35 - 05:55:35 - Maarten Koning
  05:55:35 - 05:56:19 - Dimitri Gilissen
  05:56:19 - 05:58:14 - Maarten Koning
  05:58:14 - 05:58:34 - Jony Ferket
  05:58:34 - 05:59:25 - Heleen de Boer
  05:59:25 - 06:00:04 - Maarten Koning
  06:00:04 - 06:00:44 - Michel Eggermont
  06:00:44 - 06:01:29 - Jony Ferket
  06:01:29 - 06:01:58 - Dimitri Gilissen
  06:01:58 - 06:02:25 - Heleen de Boer
  06:02:25 - 06:04:34 - Maarten Koning
  06:04:34 - 06:05:53 - Dimitri Gilissen
  06:05:53 - 06:07:24 - Maarten Koning
  06:07:24 - 06:08:02 - Jony Ferket
  06:08:02 - 06:08:05 - Brechtje Paardekooper
  06:08:05 - 06:08:35 - Maarten Koning
  06:08:35 - 06:09:09 - Heleen de Boer
  06:09:09 - 06:09:32 - Maarten Koning
  06:09:32 - 06:10:21 - Heleen de Boer
  06:10:21 - 06:10:42 - Brechtje Paardekooper
  06:10:42 - 06:10:49 - Heleen de Boer
  06:10:49 - 06:11:01 - Brechtje Paardekooper
  06:11:01 - 06:11:34 - Sander van Waveren
  06:11:34 - 06:11:40 - Brechtje Paardekooper
  06:11:40 - 06:12:10 - Heleen de Boer
  06:12:10 - 06:13:17 - Brechtje Paardekooper
  06:13:17 - 06:13:22 - Dimitri Gilissen
  06:13:22 - 06:13:30 - Brechtje Paardekooper
  06:13:30 - 06:13:59 - Heleen de Boer
  06:13:59 - 06:14:46 - Brechtje Paardekooper
  06:14:46 - 06:15:25 - Dimitri Gilissen
  06:15:25 - 06:15:27 - Brechtje Paardekooper
  06:15:27 - 06:15:30 - Heleen de Boer
  06:15:30 - 06:16:12 - Brechtje Paardekooper
  06:16:12 - 06:17:46 - Maarten Koning
  06:17:46 - 06:18:04 - Dimitri Gilissen
  06:18:04 - 06:18:41 - Brechtje Paardekooper
  06:18:41 - 06:19:55 - Maarten Koning
  06:19:55 - 06:20:51 - Heleen de Boer
  06:20:51 - 06:21:26 - Jony Ferket
  06:21:26 - 06:22:51 - Maarten Koning
  06:22:51 - 06:22:54 - Brechtje Paardekooper
  06:22:54 - 06:23:24 - Jony Ferket
  06:25:12 - 06:25:46 - Heleen de Boer
  06:27:25 - 06:28:31 - Brechtje Paardekooper
  06:28:31 - 06:31:47 - Michel Eggermont
  06:31:47 - 06:33:28 - Dimitri Gilissen
  06:33:28 - 06:33:48 - Brechtje Paardekooper
  06:33:48 - 06:34:11 - Dimitri Gilissen
  06:34:11 - 06:34:51 - Michel Eggermont
  06:34:51 - 06:35:43 - Jony Ferket
  06:35:43 - 06:36:17 - Heleen de Boer
  06:36:17 - 06:37:12 - Dimitri Gilissen
  06:37:12 - 06:37:14 - Heleen de Boer
  06:37:14 - 06:37:29 - Brechtje Paardekooper
  06:37:29 - 06:37:44 - Jony Ferket
  06:37:44 - 06:38:48 - Heleen de Boer
  06:38:48 - 06:39:22 - Dimitri Gilissen
  06:39:22 - 06:39:35 - Brechtje Paardekooper
  06:39:35 - 06:39:54 - Jony Ferket
  06:39:54 - 06:40:46 - Brechtje Paardekooper
  06:40:46 - 06:41:21 - Maarten Koning
  06:41:21 - 06:43:59 - Brechtje Paardekooper
 • 10.1

  15.15-16.15 uur. Beleidsterrein: Werk en Inkomen - wethouder Everhardt Geagendeerd door Ruben Post, PvdA en Nicole van Gemert, SP. Doel bespreking: De Armoedebeleid en de RIB geven aanleiding om een aantal aspecten in het armoedebeleid weer tegen het licht te houden. Bijvoorbeeld: - de verslechteringen in de individuele inkomenstoeslag voor gezinnen met jonge kinderen en alleenstaanden en het afschaffen van de ouderenregeling; - de openstelling van de bijzondere bijstand voor vervanging van duurzame gebruiksgoederen; - de positie van werkenden in het armoedebeleid; - de positie van ouderen met een onvolledige AOW-opbouw. Daarnaast zijn we bezorgd over de voortgang bij het uitvoeren van de raadsbesluiten van 6 juli 2017 over de besteding van de Klijnsmamiddelen voor kinderen in armoede, en andere toezeggingen. Dit gaat o.a. over: - amendement regeling zwemlessen; - motie deelname schoolactiviteiten; - amendement activiteiten sport en cultuur in de wijk; - stand van zaken sportattributenfonds; - tandartskosten in de bijzondere bijstand. Ten slotte willen we weten hoe de beoogde uitbreiding van de aanpak Vroegsignalering bij schulden wordt gefinancierd en hoeveel capaciteit bij buurtteams hiervoor wordt vrijgemaakt. Motivering agendering: Op bovenstaande punten de mening van het college en de andere fracties. Mogelijk leidend tot een motie in de raadsvergadering.  06:43:59 - 06:46:16 - Ruben Post
  06:46:16 - 06:47:00 - Heleen de Boer
  06:47:00 - 06:52:10 - Ruben Post
  06:52:10 - 06:53:06 - Nicole van Gemert
  06:53:06 - 06:54:46 - Ruben Post
  06:54:46 - 06:55:36 - Bertina Slager
  06:55:36 - 06:57:12 - Ruben Post
  06:57:12 - 07:04:26 - Nicole van Gemert
  07:04:26 - 07:04:27 - Brechtje Paardekooper
  07:04:27 - 07:05:15 - Ruben Post
  07:05:15 - 07:06:17 - Nicole van Gemert
  07:06:17 - 07:06:36 - Ruben Post
  07:06:36 - 07:07:17 - Nicole van Gemert
  07:07:17 - 07:07:29 - Brechtje Paardekooper
  07:07:29 - 07:08:35 - Bertina Slager
  07:08:35 - 07:09:29 - Lex van Eijndhoven
  07:09:29 - 07:09:49 - Brechtje Paardekooper
  07:09:49 - 07:09:54 - Rachel Streefland
  07:11:32 - 07:12:07 - Tim Homan
  07:12:07 - 07:13:06 - Arjan Kleuver
  07:13:06 - 07:16:22 - Heleen de Boer
  07:16:22 - 07:16:45 - Brechtje Paardekooper
  07:16:45 - 07:23:26 - Victor Everhardt
  07:23:26 - 07:24:02 - Ruben Post
  07:24:02 - 07:24:43 - Victor Everhardt
  07:24:43 - 07:24:48 - Ruben Post
  07:24:48 - 07:31:19 - Victor Everhardt
  07:31:19 - 07:32:44 - Nicole van Gemert
  07:32:44 - 07:36:05 - Victor Everhardt
  07:36:05 - 07:36:14 - Brechtje Paardekooper
  07:36:14 - 07:36:17 - Victor Everhardt
  07:36:17 - 07:36:33 - Ruben Post
  07:36:33 - 07:38:48 - Victor Everhardt
  07:38:48 - 07:39:01 - Ruben Post
  07:39:01 - 07:40:04 - Victor Everhardt
  07:40:04 - 07:40:16 - Nicole van Gemert
  07:40:16 - 07:40:34 - Victor Everhardt
  07:40:34 - 07:40:44 - Brechtje Paardekooper
  07:40:44 - 07:41:25 - Victor Everhardt
  07:41:25 - 07:41:29 - Brechtje Paardekooper
  07:41:29 - 07:42:09 - Nicole van Gemert
  07:42:09 - 07:42:15 - Brechtje Paardekooper
  07:42:15 - 07:42:51 - Lex van Eijndhoven
  07:42:51 - 07:43:04 - Brechtje Paardekooper
 • 10.2

  Deze raadsbrief wordt in samenhang behandel met raadsbrief Armoedemonitor 2017 en voortgang onderdelen armoedeaanpak. Beleidsveld: Werk en Inkomen - wethouder Everhardt


 • 10.3

  De raadsbrief wordt in samenhang besproken met de raadsbrief Armoedemonitor 2017 en voortgang onderdelen armoedeaanpak Beleidsveld: Werk en Inkomen - wethouder Everhardt