Raadsinformatiebijeenkomst

donderdag 23 mei 2019 19:30 - 22:30
Locatie:
Stadhuis, zie per bijeenkomst locatie.
Voorzitter:
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  Tijd: 19.30 - 22.30 uur
  Locatie: Stadhuis/ Kamer 251 (Quint Ondaatje zaal)
  Technische sessie
  De bijeenkomst is verdeeld is drie tijdsblokken.
  19.30 – 20.30 Voorjaarnota 2019/eerste Berap
  20.30 – 21.30 Nota Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed (MPUV)
  21.30 – 22.30 Nota Meerjarenperspectief Ruimte (MPR) (samenvoeging van de voormalige nota Meerjarenperspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) en de nota Meerjarenperspectief Bereikbaarheid (MPB))

  Elk uur start met een algemene toelichting over het betreffende document waarna er gelegenheid is tot het stellen van vragen.
  Bijgevoegd treft u de lijst met namen, telefoonnummers en onderwerpen, van de ambtelijke contactpersonen die u ook kunt bellen met uw technische vragen over de Voorjaarsnota en bijbehorende stukken.

  Het college is deze avond niet aanwezig. Er kunnen geen politieke vragen worden gesteld. Deze kunt u natuurlijk wel stellen in de Schriftelijke vragenronde en, indien nog nodig, tijdens de commissiebehandeling op 25, 26 en 27 juni.


 • 2

  Tijd: 19.30 - 21.00 uur
  Locatie: Stadhuis, Grote Trouwzaal
  Beleidsveld: Werk en Inkomen, wethouder Voortman

  Agenderenden: Julia Kleinrensink (GroenLinks), Rick van der Zweth (PvdA), Queeny Rajkowski (VVD), Anne-Marijke Podt (D66), Ruurt Wiegant (SP), Rachel Streefland ( ChristenUnie), Eva Oosters (Student & Starter).

  Motivering agendering:
  De fracties hebben de actieagenda ontvangen en horen graag nog verschillende betrokkenen in een reguliere Raadsinformatiebijeenkomst met meepraters, voorafgaande aan de bespreking in de commissie

  1)De fracties willen graag een korte toelichting van het college. Er wordt 6 miljoen besteed aan 40 acties.
  • Kan het college een korte toelichting geven op het proces van tot standkoming van de actieagenda, hoe gewogen is welke acties in het voorstel zijn verwerkt (en welke acties is van besloten om ze niet op te pakken) en hoe de financiën eruit zien?
  • Het belonen van mensen die stappen zetten om schulden op te lossen (hoe?)
  • Wat we ons concreet moeten voorstellen bij stress-sensitieve dienstverlening
  • Hoe we op de hoogte blijven van de voortgang – gaat dat alleen via de dashboards of wordt er nog wat anders gedaan?

  1. Daarnaast horen de fracties graag van betrokkenen en belanghebbenden in de stad hoe zij tegen de actieagenda aankijken. Wat vinden zij van de acties die in het voorstel staan? Welke acties vinden zij belangrijk, minder belangrijk of missen zij?


 • 3

  Tijd: 20.30-22.00 uur
  Locatie: wijkbureau Leidsche Rijn
  Adres: Brusselplein 4, ingang zijkant, 2e etage
  Beleidsveld: Ruimtelijke Ontwikkeling, Leidsche Rijn, wethouder Verschuure en wethouder Everhardt

  Agenderenden: : Jan Wijmenga (CU), Corine van Dun (D66), Dimitri Gilissen (VVD)

  Motivering agendering:
  De raad heeft eind 2018 het startdocument voor de herontwikkeling van de Dirck Hoetweg ontvangen van B&W. Naar aanleiding van dit startdocument hebben de fracties van D66, VVD en CU al ambtelijk een aantal technische vragen gesteld over de afwikkeling van het verkeer en de bouwhoogte. Ook is op 5 april een afschrift ontvangen van de reactie van de wethouder op bezwaren die door omwonenden waren ingebracht.
  De ontvangen informatie geeft echter aanleiding tot nieuwe vragen en de fracties zouden graag in een RIB een toelichting ontvangen op het plan, de verkeersstudie die is gedaan en hoe de opmerkingen van omwonenden verwerkt worden. Afhankelijk van de antwoorden zal een commissiedebat aangevraagd worden.

  De agendeerders horen graag een laatste stand van zaken met betrekking tot de herontwikkeling van de locatie en hoe het verdere traject er uit ziet.
  Tijdens de presentatie willen de agendeerders verder graag een antwoord op de volgende vragen:

  • is het mogelijk de locatie via de Dirck Hoetweg te ontsluiten?
  • welk effect heeft een lagere bouwhoogte op de haalbaarheid van de herontwikkeling?