Commissie Mens en Samenleving

donderdag 10 oktober 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Start:
donderdag 10 oktober 2019 22:22
Eind:
donderdag 10 oktober 2019 22:25
Toelichting:

Voortzetting van de openbare vergadering van de commissie Mens en Samenleving, die wordt gehouden op donderdag 10 oktober/dinsdag 15 oktober 2019. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van het stadhuis. Op de agenda is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille. Voor de ochtend/middagvergadering van 10 oktober en de avond van 15 oktober 2019 zijn separaat agenda's gepubliceerd.

Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  19:59 - 20:00


  02:22:00 - 02:21:50 - Waveren, Sander van
  02:21:59 - 02:21:53 - Isik, Bülent
  02:21:52 - - Isik, Bülent
 • 2
 • 9

  22:23 - 22:25

  Ingeplande behandeltijd: 20.00 - 23.00 uur
  Tijdens de vergadering van de commissie Mens en Samenleving van donderdagavond 12 en 19 september behandelde de commissie het Raadsvoorstel ‘Het Nieuwe Zandpad: een vernieuwde aanpak’ en het ‘Burgerinitiatief van de heer Al Kandoussi tegen de terugkomst van prostitutiezone Zandpad’.
  De behandeling van de voorstellen kon die dagdelen niet worden afgerond en wordt daarom voortgezet op donderdagavond 10 oktober.

  Bespreekclusters.
  Destijds is afgesproken de voorliggende raadvoorstellen te bespreken op basis van de volgende thema’s/kernzaken:

  1. afzien van locatiekeuze uit 2014 aan Zandpad in Overvecht (burgerinitiatief)
  2. opdracht tot nieuw locatieonderzoek naar andere, geschiktere locatie (burgerinitiatief)
  3. Mogelijkheid uit bestemmingsplan (162 ramen) niet benutten, maar starten met 96 ramen, via APV op termijn evt. te maximaliseren op 128 ramen
  4. Vereenvoudigde tenderprocedure (op basis notitie Nieuwe Zandpad, vernieuwde aanpak)
  5. Flexibelere toepassing regelgeving via aan te passen APV
  6. inzet van VTH/politie, hulpverlening, vertrouwenspersoon, omgevingsbeheer
  7. mogelijkheid om 20% van ruimten te gebruiken t.b.v. klantenwerving via internet
  8. ‘restonderwerpen’ De fracties is verzocht hun bijdragen te clusters op basis van de voornoemde indeling.
  9. Financiën, deel in beslotenheid

  In de vergadering van 10 okt. dienen de volgende zaken nog aan de orde te komen:

  • Thema 6: inzet van VTH/politie, hulpverlening, vertrouwenspersoon, omgevingsbeheer
  • Thema 8: ‘restonderwerpen’: benoemd zijn o.a.: nachtsluiting (o.a. door: CU, VVD, PvdA), relatie wijk en zandpad (o.a. door: S&S), tijdpad (o.a. door CDA), schooltijdensluiting (o.a. door Denk)
  • Thema 9: Financiën (geheime bijlage bij het voorstel), openbaar en deel besloten
  • Desgewenst, de 2e termijn
  • De status van doorgeleiding naar de raad en bespreektijd van de beide voorstellen.

  Bespreekwijze Behandelwijze 1e termijn:

  • Op basis van de benoemde thema’s/kernzaken leveren de fracties hun bijdrage/debat. De fracties sluiten zo mogelijk aan bij de fractie welke voor eerder aan het woord waren en/of vullen aan, of komen met andere argumenten. Bespreking vindt dus plaats per thema.
  • De portefeuillehouder reageert op de inbreng vanuit de fracties gericht op het collegevoorstel.
  • De initiatiefnemer reageert op de inbreng vanuit de fracties gericht op zijn voorstel
  • Desgewenst kunnen de initiatiefnemer en de portefeuillehouder ook op elkaars inbreng reageren. De commissie kan uiteraard zoals gebruikelijk ook met elkaar in debat.
  • Als de voorzitter constateert dat een thema afdoende is bediscussieert, wordt overgegaan naar het volgende thema.

  Bespreekwijze 2e termijn:

  • De fracties gaan in op nog bij hen levende vragen/zaken en geven aan hoe zij de beide raadsvoorstellen naar de vergadering van de raad wensen door te geleiden.
  • De portefeuillehouder reageert op de nog ingebrachte zaken op het collegevoorstel.
  • De initiatiefnemer reageert op de nog ingebrachte zaken op het initiatiefvoorstel.
  • De commissie besluit hoe de beide stukken worden doorgeleid naar de Raad.


  08:12:18 - 08:11:42 -
  08:11:35 - 08:10:57 -
  08:10:53 - 08:10:45 -
  08:10:43 - 08:10:10 -
  08:10:09 - 08:09:27 - Gilissen, Dimitri
  08:09:25 - 08:07:38 -
  08:07:45 - 08:07:16 - Gilissen, Dimitri
  08:07:15 - 08:06:23 -
  08:06:24 - 08:05:55 - Gilissen, Dimitri
  08:05:54 - 08:05:29 -
  08:05:29 - 08:04:56 - Bakker, Has
  08:04:53 - 08:03:45 -
  08:03:45 - 08:03:08 - Streefland-Driesprong, Rachel
  08:03:07 - 08:02:00 -
  08:01:56 - 07:59:39 - Gilissen, Dimitri
  07:59:43 - 07:59:40 - Heijne, Rachel
  07:59:39 - 07:59:38 - Heijne, Rachel
  07:59:39 - 07:59:01 - Bakker, Has
  07:59:01 - 07:59:00 - Heijne, Rachel
  07:59:01 - 07:57:57 - Gilissen, Dimitri
  07:57:58 - 07:57:56 - Heijne, Rachel
  07:57:56 - 07:57:25 - Bakker, Has
  07:57:26 - 07:57:24 - Gilissen, Dimitri
  07:57:25 - 07:57:19 - Heijne, Rachel
  07:57:20 - 07:56:59 -
  07:56:59 - 07:56:56 - Heijne, Rachel
  07:56:57 - 07:56:24 - Bakker, Has
  07:56:24 - 07:56:16 - Heijne, Rachel
  07:56:17 - 07:55:36 - Gilissen, Dimitri
  07:55:38 - 07:55:33 - Heijne, Rachel
  07:55:34 - 07:55:19 -
  07:55:20 - 07:55:15 - Heijne, Rachel
  07:55:20 - 07:55:20 - Gilissen, Dimitri
  07:55:18 - 07:55:03 - Sungur, Mahmut
  07:55:03 - 07:54:58 - Heijne, Rachel
  07:55:01 - 07:54:27 - Gilissen, Dimitri
  07:54:27 - 07:54:25 - Heijne, Rachel
  07:54:25 - 07:54:14 -
  07:54:14 - 07:54:12 - Heijne, Rachel
  07:54:12 - 07:47:12 - Gilissen, Dimitri
  07:47:12 - 07:47:08 - Heijne, Rachel
  07:47:10 - 07:44:40 -
  07:45:48 - 07:45:46 - Heijne, Rachel
  07:45:46 - 07:45:27 - Heuven, Maarten van
  07:45:27 - 07:45:25 - Heijne, Rachel
  07:45:24 - 07:45:23 - Heijne, Rachel
  07:44:45 - 07:44:43 - Heijne, Rachel
  07:44:42 - 07:44:16 - Bakker, Has
  07:44:31 - 07:42:36 -
  07:43:15 - 07:43:14 - Heijne, Rachel
  07:42:38 - 07:42:35 - Heijne, Rachel
  07:42:37 - 07:41:51 - Waveren, Sander van
  07:41:51 - 07:41:48 - Heijne, Rachel
  07:41:50 - 07:41:17 -
  07:41:17 - 07:41:12 - Heijne, Rachel
  07:41:16 - 07:41:15 - Gilissen, Dimitri
  07:41:13 - 07:40:42 - Gilissen, Dimitri
  07:40:42 - 07:40:33 - Heijne, Rachel
  07:40:34 - 07:39:45 -
  07:39:47 - 07:39:46 - Heijne, Rachel
  07:39:45 - 07:39:22 -
  07:39:21 - 07:39:20 - Heijne, Rachel
  07:39:19 - 07:38:25 -
  07:38:25 - 07:38:22 - Heijne, Rachel
  07:38:22 - 07:37:54 -
  07:37:54 - 07:37:50 - Heijne, Rachel
  07:37:51 - 07:37:08 - Bakker, Has
  07:37:08 - 07:37:05 - Heijne, Rachel
  07:37:07 - 07:36:34 - Waveren, Sander van
  07:36:34 - 07:36:30 - Heijne, Rachel
  07:36:32 - 07:36:26 -
  07:36:26 - 07:36:24 - Heijne, Rachel
  07:36:26 - 07:36:05 - Waveren, Sander van
  07:36:05 - 07:36:02 - Heijne, Rachel
  07:36:04 - 07:35:49 - Sungur, Mahmut
  07:35:49 - 07:35:42 - Heijne, Rachel
  07:35:43 - 07:34:49 -
  07:34:49 - 07:34:47 - Heijne, Rachel
  07:34:48 - 07:34:26 - Waveren, Sander van
  07:34:27 - 07:34:21 - Heijne, Rachel
  07:34:21 - 07:33:17 -
  07:34:09 - 07:34:06 - Heijne, Rachel
  07:33:16 - 07:33:14 - Heijne, Rachel
  07:33:16 - 07:31:36 -
  07:33:11 - 07:33:09 - Heijne, Rachel
  07:31:38 - 07:31:31 - Heijne, Rachel
  07:31:32 - 07:31:18 - Heuven, Maarten van
  07:31:18 - 07:30:52 -
  07:30:53 - 07:30:47 - Heijne, Rachel
  07:30:48 - 07:11:34 - Bakker, Has
  07:30:14 - 07:30:11 - Heijne, Rachel
  07:30:12 - 07:29:48 - Gilissen, Dimitri
  07:28:32 - 07:28:31 - Heijne, Rachel
  07:28:31 - 07:28:18 -
  07:27:28 - 07:27:26 - Heijne, Rachel
  07:27:27 - 07:27:12 - Gilissen, Dimitri
  07:26:35 - 07:26:34 - Heijne, Rachel
  07:26:35 - 07:26:08 - Gilissen, Dimitri
  07:26:07 - 07:26:05 - Heijne, Rachel
  07:25:45 - 07:25:44 - Heijne, Rachel
  07:20:05 - 07:19:59 - Heijne, Rachel
  07:20:00 - 07:19:41 - Gilissen, Dimitri
  07:18:53 - 07:18:51 - Heijne, Rachel
  07:18:51 - 07:18:45 - Gilissen, Dimitri
  07:17:46 - 07:17:40 - Heijne, Rachel
  07:17:41 - 07:16:50 - Streefland-Driesprong, Rachel
  07:16:51 - 07:16:50 - Heijne, Rachel
  07:15:44 - 07:15:38 - Heijne, Rachel
  07:15:38 - 07:14:47 -
  07:14:48 - 07:14:44 - Heijne, Rachel
  07:14:45 - 07:13:59 -
  07:14:00 - 07:13:56 - Heijne, Rachel
  07:12:55 - 07:12:47 - Heijne, Rachel
  07:11:34 - 07:11:32 - Heijne, Rachel
  07:11:32 - 07:11:03 - Heuven, Maarten van
  07:11:03 - 07:11:01 - Heijne, Rachel
  07:11:01 - 07:10:34 - Bakker, Has
  07:10:34 - 07:10:32 - Heijne, Rachel
  07:10:33 - 07:10:13 - Gilissen, Dimitri
  07:10:14 - 07:10:12 - Heijne, Rachel
  07:10:12 - 07:09:00 - Bakker, Has
  07:10:06 - 07:09:37 - Gilissen, Dimitri
  07:10:01 - 07:09:58 - Heijne, Rachel
  07:09:39 - 07:09:36 - Heijne, Rachel
  07:09:00 - 07:08:57 - Heijne, Rachel
  07:08:57 - 07:01:07 - Waveren, Sander van
  07:04:22 - 07:04:18 - Heijne, Rachel
  07:03:18 - 07:03:04 - Heijne, Rachel
  07:03:05 - 07:02:41 -
  07:02:02 - 07:01:59 - Heijne, Rachel
  07:01:58 - 07:01:45 -
  07:01:46 - 07:01:44 - Heijne, Rachel
  07:01:08 - 07:00:48 - Heijne, Rachel
  07:00:59 - 07:00:34 -
  07:00:33 - 07:00:32 - Heijne, Rachel
  07:00:31 - 06:59:46 -
  06:59:46 - 06:59:40 - Heijne, Rachel
  06:59:40 - 06:59:37 -
  06:59:38 - 06:59:35 - Heijne, Rachel
  06:59:35 - 06:58:52 - Waveren, Sander van
  06:58:52 - 06:58:49 - Heijne, Rachel
  06:58:49 - 06:57:58 -
  06:57:58 - 06:57:56 - Heijne, Rachel
  06:57:56 - 06:57:07 -
  06:57:07 - 06:57:05 - Heijne, Rachel
  06:57:05 - 06:55:57 - Waveren, Sander van
  06:55:58 - 06:55:55 - Heijne, Rachel
  06:55:53 - 06:51:54 - Streefland-Driesprong, Rachel
  06:51:55 - 06:51:48 - Heijne, Rachel
  06:51:51 - 06:46:06 -
  06:46:25 - 06:46:18 - Heijne, Rachel
  06:46:20 - 06:45:01 - Heuven, Maarten van
  06:45:00 - 06:44:58 - Heijne, Rachel
  06:44:58 - 06:39:15 - Boer, Kenneth de
  06:43:33 - 06:43:23 - Heijne, Rachel
  06:41:35 - 06:41:32 - Heijne, Rachel
  06:41:32 - 06:41:24 - Sungur, Mahmut
  06:41:24 - 06:41:13 - Heijne, Rachel
  06:40:24 - 06:40:21 - Heijne, Rachel
  06:39:16 - 06:39:12 - Heijne, Rachel
  06:39:12 - 06:38:51 - Bakker, Has
  06:38:50 - 06:38:46 - Heijne, Rachel
  06:38:47 - 06:38:38 - Boer, Kenneth de
  06:38:39 - 06:38:36 - Heijne, Rachel
  06:38:36 - 06:37:19 - Sungur, Mahmut
  06:37:20 - 06:37:04 - Heijne, Rachel
  06:37:02 - 06:37:00 - Heijne, Rachel
  06:29:44 - 06:29:26 - Heijne, Rachel
  06:29:24 - 06:26:51 -
  06:26:53 - 06:26:51 - Heijne, Rachel
  06:26:52 - 06:26:35 - Sungur, Mahmut
  06:26:35 - 06:26:33 - Heijne, Rachel
  06:26:34 - 06:25:53 -
  06:26:09 - 06:26:08 - Heijne, Rachel
  06:26:01 - 06:25:48 - Heijne, Rachel
  06:25:48 - 06:25:32 -
  06:25:32 - 06:18:36 -
  06:21:57 - 06:21:54 - Heijne, Rachel
  06:21:54 - 06:21:32 - Gilissen, Dimitri
  06:21:11 - 06:21:08 - Heijne, Rachel
  06:21:10 - 06:20:45 - Heuven, Maarten van
  06:19:48 - 06:19:47 - Heijne, Rachel
  06:19:47 - 06:19:33 - Boer, Kenneth de
  06:19:35 - 06:19:33 - Heijne, Rachel
  06:18:43 - 06:18:37 - Heijne, Rachel
  06:18:38 - 06:17:16 - Waveren, Sander van
  06:18:34 - 06:18:32 - Heijne, Rachel
  06:18:26 - 06:18:17 - Heijne, Rachel
  06:17:16 - 06:16:09 -
  06:16:12 - 06:16:09 - Heijne, Rachel
  06:16:09 - 06:15:40 - Gilissen, Dimitri
  06:15:39 - 06:14:54 -
  06:14:55 - 06:14:53 - Heijne, Rachel
  06:14:53 - 06:14:24 - Gilissen, Dimitri
  06:14:23 - 06:13:16 -
  06:13:16 - 06:13:15 - Heijne, Rachel
  06:13:15 - 06:12:46 - Waveren, Sander van
  06:12:46 - 06:12:44 - Heijne, Rachel
  06:12:44 - 06:12:13 - Streefland-Driesprong, Rachel
  06:12:13 - 06:12:09 - Heijne, Rachel
  06:12:11 - 06:11:30 - Waveren, Sander van
  06:11:30 - 06:11:28 - Heijne, Rachel
  06:11:29 - 06:04:47 -
  06:11:06 - 06:11:04 - Heijne, Rachel
  06:11:04 - 06:10:19 - Gilissen, Dimitri
  06:10:20 - 06:10:17 - Heijne, Rachel
  06:05:51 - 06:05:50 - Heijne, Rachel
  06:05:50 - 06:05:33 - Boer, Kenneth de
  06:05:02 - 06:04:59 - Heijne, Rachel
  06:04:59 - 06:04:32 -
  06:04:31 - 05:56:53 -
  06:03:09 - 06:03:00 - Heijne, Rachel
  06:03:01 - 06:02:21 - Gilissen, Dimitri
  06:02:22 - 06:02:17 - Heijne, Rachel
  06:02:19 - 06:01:37 -
  06:01:40 - 06:01:39 - Heijne, Rachel
  05:58:19 - 05:58:18 - Heijne, Rachel
  05:58:19 - 05:57:40 - Waveren, Sander van
  05:57:40 - 05:57:39 - Heijne, Rachel
  05:56:54 - 05:56:46 - Heijne, Rachel
  05:56:45 - 05:56:06 -
  05:56:05 - 05:55:55 - Heijne, Rachel
  05:55:55 - 05:55:10 - Bakker, Has
  05:55:10 - 05:54:54 - Heijne, Rachel
  05:54:54 - 05:54:26 -
  05:54:26 - 05:54:20 - Heijne, Rachel
  05:54:19 - 05:54:12 -
  05:54:16 - 05:54:13 - Heijne, Rachel
  05:54:13 - 05:54:04 - Sungur, Mahmut
  05:54:03 - 05:53:59 - Heijne, Rachel
  05:54:02 - 05:53:58 -
  05:53:57 - 05:53:55 - Heijne, Rachel
  05:53:57 - 05:53:52 -
  05:53:50 - 05:53:47 - Heijne, Rachel
  05:53:48 - 05:52:24 -
  05:52:24 - 05:52:23 - Heijne, Rachel
  05:52:23 - 05:51:52 -
  05:51:51 - 05:50:32 -
  05:51:51 - 05:51:50 - Heijne, Rachel
  05:50:32 - 05:50:27 - Heijne, Rachel
  05:50:29 - 05:49:55 - Boer, Kenneth de
  05:49:55 - 05:49:53 - Heijne, Rachel
  05:49:53 - 05:49:07 - Gilissen, Dimitri
  05:49:06 - 05:44:02 -
  05:48:13 - 05:48:10 - Heijne, Rachel
  05:48:12 - 05:48:08 - Boer, Kenneth de
  05:47:51 - 05:47:50 - Heijne, Rachel
  05:47:48 - 05:47:45 - Heijne, Rachel
  05:45:45 - 05:45:42 - Heijne, Rachel
  05:45:42 - 05:45:29 -
  05:45:29 - 05:45:22 - Heijne, Rachel
  05:45:22 - 05:45:13 - Sungur, Mahmut
  05:45:12 - 05:44:49 - Heijne, Rachel
  05:44:49 - 05:44:18 - Waveren, Sander van
  05:44:32 - 05:44:30 - Heijne, Rachel
  05:44:30 - 05:44:16 - Heijne, Rachel
  05:44:15 - 05:44:13 - Heijne, Rachel
  05:44:10 - 05:43:45 - Heijne, Rachel
  05:44:03 - 05:43:25 -
  05:43:43 - 05:42:32 - Heijne, Rachel
  05:43:40 - 05:30:37 -
  05:43:10 - 05:42:53 -
  05:42:08 - 05:42:04 - Heijne, Rachel
  05:41:33 - 05:41:22 - Heijne, Rachel
  05:41:20 - 05:41:15 - Heijne, Rachel
  05:41:19 - 05:41:08 -
  05:41:08 - 05:41:07 - Heijne, Rachel
  05:39:58 - 05:39:49 - Heijne, Rachel
  05:39:49 - 05:39:46 - Gilissen, Dimitri
  05:39:45 - 05:39:42 - Heijne, Rachel
  05:30:44 - 05:30:42 - Heijne, Rachel
  05:30:42 - 05:30:16 -
  05:30:42 - 05:30:40 - Heijne, Rachel
  05:30:15 - 05:24:19 -
  05:29:08 - 05:29:06 - Heijne, Rachel
  05:29:06 - 05:28:13 -
  05:28:13 - 05:28:08 - Heijne, Rachel
  05:25:06 - 05:25:00 - Heijne, Rachel
  05:25:03 - 05:24:37 - Sungur, Mahmut
  05:24:37 - 05:24:36 - Heijne, Rachel
  05:24:29 - 05:24:09 - Heijne, Rachel
  05:24:09 - 05:24:02 - Gilissen, Dimitri
  05:24:03 - 05:19:09 - Heijne, Rachel
  05:23:05 - 05:22:49 -
  05:22:05 - 05:21:54 - Sungur, Mahmut
  05:21:44 - 05:21:43 - Boer, Kenneth de
  05:21:39 - 05:21:33 - Boer, Kenneth de
  05:21:31 - 05:21:28 - Heuven, Maarten van
  05:21:26 - 05:20:59 - Sungur, Mahmut
  05:20:58 - 05:20:45 - Streefland-Driesprong, Rachel
  05:20:43 - 05:19:11 - Gilissen, Dimitri
  05:19:09 - 05:18:44 -
  05:18:44 - 05:18:42 - Heijne, Rachel
  05:18:42 - 05:18:29 -
  05:18:29 - 05:18:26 - Heijne, Rachel
  05:18:27 - 05:17:57 -
  05:17:57 - 05:17:55 - Heijne, Rachel
  05:17:56 - 05:17:25 - Bakker, Has
  05:17:24 - 05:17:21 - Heijne, Rachel
  05:17:21 - 05:16:10 -
  05:16:11 - 05:15:27 - Heijne, Rachel
  02:20:40 - 02:19:06 - Boer, Kenneth de
  02:19:07 - 02:19:05 - Isik, Bülent
  02:19:05 - 02:18:59 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:18:58 - 02:18:56 - Isik, Bülent
  02:18:57 - 02:18:44 - Boer, Kenneth de
  02:18:42 - 02:18:38 - Isik, Bülent
  02:18:40 - 02:18:37 - Boer, Kenneth de
  02:18:37 - 02:18:30 - Isik, Bülent
  02:18:29 - 02:18:27 - Isik, Bülent
  02:18:28 - 02:07:31 - Waveren, Sander van
  02:16:40 - 02:16:35 - Isik, Bülent
  02:16:36 - 02:16:25 - Bijsterbosch, Ellen
  02:16:26 - 02:16:24 - Isik, Bülent
  02:15:50 - 02:15:43 - Isik, Bülent
  02:15:43 - 02:15:09 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:15:14 - 02:15:13 - Isik, Bülent
  02:14:50 - 02:14:49 - Isik, Bülent
  02:10:41 - 02:10:30 - Isik, Bülent
  02:10:28 - 02:10:06 - Isik, Bülent
  02:10:28 - 02:10:11 - Bijsterbosch, Ellen
  02:10:05 - 02:09:57 - Isik, Bülent
  02:09:41 - 02:09:18 - Isik, Bülent
  02:09:17 - 02:08:56 - Streefland-Driesprong, Rachel
  02:08:57 - 02:08:50 - Isik, Bülent
  02:08:49 - 02:08:28 - Boer, Heleen de
  02:08:28 - 02:08:27 - Isik, Bülent
  02:07:34 - 02:07:26 - Isik, Bülent
  02:07:25 - 02:07:18 - Isik, Bülent
  02:07:25 - 02:06:48 - Bijsterbosch, Ellen
  02:06:52 - 02:06:46 - Isik, Bülent
  02:06:46 - 02:06:37 - Waveren, Sander van
  02:06:38 - 02:06:35 - Isik, Bülent
  02:06:37 - 02:06:26 - Bijsterbosch, Ellen
  02:06:29 - 02:06:25 - Isik, Bülent
  02:06:26 - 02:06:03 - Waveren, Sander van
  02:06:03 - 02:05:55 - Isik, Bülent
  02:05:58 - 02:05:33 - Abassi, Ismail el
  02:05:34 - 02:05:26 - Isik, Bülent
  02:05:27 - 02:05:10 - Boer, Heleen de
  02:05:10 - 02:05:03 - Isik, Bülent
  02:05:03 - 02:02:26 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:02:26 - 02:02:22 - Isik, Bülent
  02:02:23 - 02:01:47 - Boer, Heleen de
  02:01:49 - 02:01:47 - Isik, Bülent
  02:01:48 - 02:00:57 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:00:59 - 02:00:51 - Isik, Bülent
  02:00:52 - 02:00:51 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:00:50 - 02:00:36 - Abassi, Ismail el
  02:00:50 - 02:00:49 - Isik, Bülent
  02:00:38 - 02:00:34 - Isik, Bülent
  02:00:34 - 01:59:41 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:59:51 - 01:59:37 - Isik, Bülent
  01:59:37 - 01:59:02 - Abassi, Ismail el
  01:59:16 - 01:59:01 - Isik, Bülent
  01:59:02 - 01:58:09 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:58:24 - 01:58:09 - Isik, Bülent
  01:58:08 - 01:57:50 - Abassi, Ismail el
  01:57:50 - 01:57:46 - Isik, Bülent
  01:57:47 - 01:57:39 -
  01:57:39 - 01:57:37 - Isik, Bülent
  01:57:37 - 01:56:40 - Abassi, Ismail el
  01:57:05 - 01:56:35 - Isik, Bülent
  01:56:35 - 01:55:56 - Boer, Heleen de
  01:56:01 - 01:56:00 - Isik, Bülent
  01:55:56 - 01:55:53 - Isik, Bülent
  01:55:53 - 01:55:38 -
  01:55:40 - 01:55:27 - Isik, Bülent
  01:55:27 - 01:54:55 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:54:56 - 01:54:52 - Isik, Bülent
  01:54:53 - 01:54:28 -
  01:54:29 - 01:54:27 - Isik, Bülent
  01:54:27 - 01:54:05 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:54:06 - 01:54:02 - Isik, Bülent
  01:54:03 - 01:53:37 - Abassi, Ismail el
  01:53:43 - 01:53:36 - Isik, Bülent
  01:53:36 - 01:53:18 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:53:22 - 01:53:09 - Isik, Bülent
  01:53:12 - 01:49:49 - Bijsterbosch, Ellen
  01:51:29 - 01:51:20 - Isik, Bülent
  01:49:48 - 01:49:39 - Isik, Bülent
  01:49:40 - 01:49:27 - Wiegant, Ruurt
  01:49:39 - 01:49:38 - Isik, Bülent
  01:49:29 - 01:49:25 - Isik, Bülent
  01:49:24 - 01:49:01 - Bijsterbosch, Ellen
  01:49:03 - 01:48:59 - Isik, Bülent
  01:48:58 - 01:48:47 - Abassi, Ismail el
  01:48:48 - 01:48:43 - Isik, Bülent
  01:48:45 - 01:45:54 - Streefland-Driesprong, Rachel
  01:46:27 - 01:46:27 - Isik, Bülent
  01:46:00 - 01:45:56 - Isik, Bülent
  01:45:57 - 01:45:36 - Bijsterbosch, Ellen
  01:45:36 - 01:45:08 - Streefland-Driesprong, Rachel
  01:45:21 - 01:45:09 - Isik, Bülent
  01:45:10 - 01:44:39 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:44:41 - 01:44:33 - Isik, Bülent
  01:44:37 - 01:44:08 - Streefland-Driesprong, Rachel
  01:44:15 - 01:44:03 - Isik, Bülent
  01:44:04 - 01:41:35 -
  01:41:37 - 01:41:31 - Isik, Bülent
  01:41:30 - 01:40:47 -
  01:40:49 - 01:40:47 - Isik, Bülent
  01:40:47 - 01:40:19 - Bijsterbosch, Ellen
  01:40:19 - 01:40:17 - Isik, Bülent
  01:40:18 - 01:39:47 -
  01:39:47 - 01:39:44 - Isik, Bülent
  01:39:45 - 01:39:42 - Bijsterbosch, Ellen
  01:39:42 - 01:39:40 - Isik, Bülent
  01:39:39 - 01:38:53 -
  01:39:20 - 01:39:18 - Isik, Bülent
  01:38:54 - 01:38:52 - Isik, Bülent
  01:38:52 - 01:38:31 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:38:32 - 01:38:31 - Isik, Bülent
  01:38:31 - 01:37:31 -
  01:37:33 - 01:37:26 - Isik, Bülent
  01:37:26 - 01:34:03 - Boer, Heleen de
  01:34:21 - 01:33:45 - Isik, Bülent
  01:33:43 - 01:32:44 - Sasbrink, Anne
  01:32:45 - 01:32:39 - Isik, Bülent
  01:32:38 - 01:32:30 -
  01:32:31 - 01:32:30 - Isik, Bülent
  01:32:29 - 01:32:04 - Sasbrink, Anne
  01:32:13 - 01:31:59 - Isik, Bülent
  01:32:00 - 01:24:51 - Abassi, Ismail el
  01:30:51 - 01:30:48 - Isik, Bülent
  01:30:48 - 01:30:25 - Bijsterbosch, Ellen
  01:30:02 - 01:30:00 - Isik, Bülent
  01:29:17 - 01:29:00 - Isik, Bülent
  01:28:04 - 01:27:59 - Isik, Bülent
  01:28:00 - 01:27:21 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:27:45 - 01:27:34 - Isik, Bülent
  01:27:30 - 01:27:26 - Isik, Bülent
  01:27:18 - 01:26:54 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:27:18 - 01:27:16 - Isik, Bülent
  01:26:55 - 01:26:52 - Isik, Bülent
  01:26:17 - 01:26:10 - Isik, Bülent
  01:26:09 - 01:25:40 - Boer, Heleen de
  01:25:43 - 01:25:31 - Isik, Bülent
  01:25:10 - 01:25:06 - Isik, Bülent
  01:24:54 - 01:24:47 - Isik, Bülent
  01:24:46 - 01:23:44 - Wiegant, Ruurt
  01:24:00 - 01:24:00 - Isik, Bülent
  01:23:43 - 01:23:20 - Isik, Bülent
  01:23:21 - 01:20:14 -
  01:20:17 - 01:20:11 - Isik, Bülent
  01:20:11 - 01:19:48 - Bijsterbosch, Ellen
  01:19:51 - 01:19:48 - Isik, Bülent
  01:19:48 - 01:15:15 -
  01:15:12 - 01:15:11 - Isik, Bülent
  01:15:11 - 01:14:52 - Streefland-Driesprong, Rachel
  01:14:52 - 01:13:44 -
  01:14:01 - 01:13:56 - Isik, Bülent
  01:13:47 - 01:13:45 - Isik, Bülent
  01:13:42 - 01:13:30 - Abassi, Ismail el
  01:13:31 - 01:13:25 - Isik, Bülent
  01:13:26 - 01:13:00 - Boer, Heleen de
  01:13:08 - 01:13:00 - Isik, Bülent
  01:12:59 - 01:12:04 -
  01:12:06 - 01:11:54 - Isik, Bülent
  01:11:54 - 01:11:23 - Waveren, Sander van
  01:11:34 - 01:11:22 - Isik, Bülent
  01:11:22 - 01:10:55 - Streefland-Driesprong, Rachel
  01:10:56 - 01:10:54 - Isik, Bülent
  01:10:54 - 01:10:29 - Sasbrink, Anne
  01:10:40 - 01:10:29 - Isik, Bülent
  01:10:29 - 01:10:15 -
  01:10:19 - 01:10:14 - Isik, Bülent
  01:10:14 - 01:08:11 -
  01:08:29 - 01:08:27 - Isik, Bülent
  01:08:27 - 01:08:11 - Abassi, Ismail el
  01:08:11 - 01:03:24 -
  01:08:10 - 01:08:10 - Isik, Bülent
  01:03:26 - 01:03:17 - Isik, Bülent
  01:03:18 - 01:03:07 - Streefland-Driesprong, Rachel
  01:03:08 - 01:03:06 - Isik, Bülent
  01:03:06 - 01:02:09 -
  01:02:10 - 01:02:09 - Isik, Bülent
  01:02:09 - 01:02:00 -
  01:02:00 - 01:01:59 - Isik, Bülent
  01:01:59 - 01:01:13 -
  01:01:35 - 01:01:33 - Isik, Bülent
  01:01:15 - 01:01:12 - Isik, Bülent
  01:01:11 - 01:00:47 - Boer, Kenneth de
  01:01:00 - 01:00:47 - Isik, Bülent
  01:00:46 - 01:00:12 -
  01:00:14 - 01:00:04 - Isik, Bülent
  01:00:05 - 00:58:02 -
  00:58:04 - 00:58:02 - Isik, Bülent
  00:58:01 - 00:57:35 - Abassi, Ismail el
  00:57:37 - 00:57:34 - Isik, Bülent
  00:57:34 - 00:56:34 -
  00:56:37 - 00:56:21 - Isik, Bülent
  00:56:21 - 00:56:08 -
  00:56:13 - 00:56:04 - Isik, Bülent
  00:56:07 - 00:54:40 - Bos, Cees
  00:55:50 - 00:54:36 - Isik, Bülent
  00:54:35 - 00:54:26 - Isik, Bülent
  00:54:25 - 00:53:20 - Waveren, Sander van
  00:53:30 - 00:53:20 - Isik, Bülent
  00:53:20 - 00:53:03 - Bijsterbosch, Ellen
  00:53:05 - 00:52:59 - Isik, Bülent
  00:52:59 - 00:52:46 - Waveren, Sander van
  00:52:46 - 00:52:40 - Isik, Bülent
  00:52:39 - 00:51:01 - Sasbrink, Anne
  00:51:05 - 00:51:04 - Isik, Bülent
  00:51:02 - 00:50:57 - Isik, Bülent
  00:50:55 - 00:50:08 - Boer, Heleen de
  00:50:09 - 00:50:04 - Isik, Bülent
  00:50:04 - 00:49:33 - Streefland-Driesprong, Rachel
  00:49:34 - 00:49:29 - Isik, Bülent
  00:49:30 - 00:42:57 - Abassi, Ismail el
  00:48:54 - 00:48:49 - Isik, Bülent
  00:48:14 - 00:48:13 - Isik, Bülent
  00:47:48 - 00:47:41 - Isik, Bülent
  00:46:57 - 00:46:56 - Isik, Bülent
  00:46:51 - 00:46:37 - Isik, Bülent
  00:46:32 - 00:46:29 - Isik, Bülent
  00:45:36 - 00:45:31 - Isik, Bülent
  00:45:31 - 00:44:45 -
  00:44:55 - 00:44:54 - Isik, Bülent
  00:44:51 - 00:44:43 - Isik, Bülent
  00:44:32 - 00:44:29 - Isik, Bülent
  00:44:20 - 00:43:59 - Isik, Bülent
  00:43:41 - 00:43:31 - Isik, Bülent
  00:43:23 - 00:42:51 - Isik, Bülent
  00:42:51 - 00:38:00 -
  00:42:34 - 00:42:32 - Isik, Bülent
  00:42:33 - 00:42:22 - Waveren, Sander van
  00:42:25 - 00:42:22 - Isik, Bülent
  00:40:04 - 00:40:00 - Isik, Bülent
  00:39:41 - 00:39:40 - Isik, Bülent
  00:39:20 - 00:39:14 - Isik, Bülent
  00:38:52 - 00:38:51 - Isik, Bülent
  00:38:03 - 00:37:55 - Isik, Bülent
  00:37:53 - 00:37:30 - Isik, Bülent
  00:37:52 - 00:37:45 -
  00:37:30 - 00:36:12 - Gastspreker 06
  00:36:13 - 00:35:38 - Isik, Bülent
  00:35:46 - 00:35:18 - Waveren, Sander van
  00:35:20 - 00:35:00 - Isik, Bülent
  00:00:38 - 00:02:04 - Isik, Bülent
  00:02:04 - 00:02:25 - Boer, Heleen de
  00:02:20 - 00:02:52 - Isik, Bülent
 • 9.1

  De initiatiefnemer en ondertekenaars stellen de gemeenteraad voor om de ontwikkeling van een nieuwe prostitutiezone aan het Zandpad te stoppen en een locatieonderzoek uit te voeren naar een andere, geschiktere locatie.


 • 9.1.1
 • 9.2

  Beleidsveld: Openbare Orde en Veiligheid / Prostitutie - Burgemeester

  Via het voorliggende voorstel wordt de raad o.a. voorgesteld te besluiten:

  • het maximum aantal van 162 ramen dat in het bestemmingsplan is vastgelegd niet te benutten, maar te starten met 96 en dit, op basis van een evaluatieonderzoek uit te breiden mogelijk naar maximaal 128 ramen en dit maximum vast te leggen in de APV;
  • het mogelijk te maken om 20% van de ruimten per exploitant te laten gebruiken door sekswerkers die hun klanten werven via internet;
  • in de APV een aantal bepalingen aan te passen dan wel toe te voegen welke een flexibelere toepassing van de regelgeving toelaten.


 • 9.2.1
 • 9.2.2
 • 9.2.3
 • 9.2.4
 • 9.2.5
 • 9.2.6