Raadsinformatiebijeenkomst

donderdag 24 mei 2018 09:30 - 22:30
Locatie:
Oude Stadhuis
Voorzitter:
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  10.00-11.00 uur
  Beleidsveld: Groen

  Agenderenden: Eva van Esch, (PvdD), Rick van der Zweth (PvdA), Rachel Streefland-Driesprong (CU) en Erwin Virginia (GL)
  Het initiatiefvoorstel Herplantplicht bomen betreft een (juridische) wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) die de behandeling en de afhandeling van aanvragen voor velvergunningen gaat beïnvloeden. Drie organisatieonderdelen van de gemeente Utrecht zijn betrokken bij velvergunningen. Dit zijn Stadsbedrijven, Openbare Ruimte & Groen en Vergunning, Toezicht en Handhaving.
  De fracties van PvdD, PvdA, CU en GL wensen ter voorbereiding van het debat in de commissie een technische toelichting op de huidige situatie van het behandelen en afhandelen van velvergunningen en op het verwachte effect van de voorgestelde wijzigingen in de APV en het Bomenbeleid op onder andere de werkwijze en de praktijk buiten (indien mogelijke ondersteund met cijfers). Welke stappen worden doorlopen wanneer een inwoner of organisatie een boom wil kappen, vanaf aanvraag, het al dan niet opleggen van herplantplicht, tot controle op eventuele uitvoering daarvan.
  Tevens willen de fracties de mogelijkheid hebben om hier feitelijke vragen over te stellen.


 • 2

  20.00-21.30 uur
  Beleidsveld: Verkeer en Mobiliteit

  Agenderenden: Rick van der Zweth (PvdA), Susanne Schilderman (D66), Thijs Weistra (GroenLinks), Cees Bos (Stadsbelang Utrecht), Maarten van Ooijen (ChristenUnie) en Rik van der Graaf (ChristenUnie)
  De fracties willen van meepraters graag horen wat zij vinden van de uitgevoerde Verkenning Verkeersroute Votulast, hoe zij het proces hebben ervaren (oa de communicatie de afgelopen tijd) en wat zij vinden van de conclusies van het college naar aanleiding van de verkenning. De fracties zijn benieuwd welke maatregelen de meepraters bepleiten voor het gebied, welke aanpassingen zij in gedachten hebben danwel missen, mede naar aanleiding van de maatregelen in het kader van de Knijp Monicabrug en de evaluatie daarvan.
  De fracties willen van het college graag horen:

  • Welke keuzes er zijn gemaakt in de verkenning, wat is onderzocht en welke zaken zijn eventueel niet onderzocht?
  • Wat heeft het overleg met belanghebbenden en inwoners opgeleverd?


 • 3

  21.30-23.00 uur
  Beleidsterrein: Verkeer en Mobiliteit

  Agenderende partijen: ChristenUnie, CDA, PvdA, D66
  De fracties van de Christenunie, CDA, PvdA en D66 hebben de behoefte aan een mondelinge technische toelichting. Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst willen ze het volgende:
  • Een technische toelichting bij de brief over wanneer herinrichting wel en niet mogelijk is en onder welke voorwaarden.
  • In gesprek over waarom het downgraden/geschikt maken van een weg van 30 km/h vaak gepaard moet gaan met het grootschalig herinrichten van de weg
  • Horen van handhaving/ politie op wat voor gronden handhaving wel of niet mogelijk is.
  • Ingaan op met name (grote delen van) overvecht, Kanaleiland en De Meern, waar grote delen wel in de toekomst als 30 km/u zijn voorzien (wens), maar daar nu nog niet in wordt voorzien (ook niet financieel gezien).
  • Daarnaast ingaan op specifieke voorbeelden, zoals die van L. v. Chartroise, waar herinrichting naar 30 km/h nog niet mogelijk zijn.

  De Raadsbrief behandeld op hoog abstractieniveau de max. 30 km/u invoering in grote delen van de stad, maar stelt daar een zeer hoge kosteninschatting tegenover, zonder onderbouwing waar politiek nu een goede keuze over te maken is, bijvoorbeeld in het licht van het toekennen van de benodigde, cq. extra financiën. Meer aanvullend inzicht (=achtergrondinformatie en onderliggende details) zijn benodigd om hier een politieke duiding aan te kunnen geven en zo mogelijk hier besluiten in het kader van financiering voor te nemen. Derhalve wordt deze RIB geagendeerd, o.a. voor het verkrijgen van het benodigde aanvullende inzicht.