Commissie Stad en Ruimte

donderdag 6 september 2018 14:00 - 16:40
Locatie:
Varrolaan 100, raadszaal
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Toelichting:
Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die wordt gehouden op: donderdagmiddag 6 september 2018 van 14.00-16.40 uur donderdagavond 6 september 2018 van 20.00-22.15 uur. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van de Varrolaan 100. Per vergaderpunt is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille. Voor het avonddeel van de vergadering is separaat een agenda gepubliceerd.

Agendapunten