Commissie Mens en Samenleving

donderdag 13 september 2018 20:00 - 22:15
Locatie:
Raadszaal, Varrolaan 100
Voorzitter
Voorzitter commissie
Toelichting:
Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Mens en Samenleving, die wordt gehouden op donderdagochtend 13 september 2018 van 09.30 tot 13.00 uur en donderdagavond 13 september 2018 van 20.00 tot 22.15 uur. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van de Varrolaan 100. Op de agenda is per vergaderpunt indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille. Voor het ochtenddeel van de vergadering is separaat een agenda gepubliceerd
Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:07:55 - 00:09:50 - Tim Homan
 • 7

  20.00 - 20.15 uur Beleidsveld: Financiƫn - wethouder Klein Drie keer per jaar wordt de (meerjaren) begroting aangepast. De begrotingswijziging is opgebouwd uit technische wijzigingen en de administratieve verwerking van eerdere besluitvorming. De begrotingswijzigingen tot en met de tweede technische wijziging 2018 vormen de nominale Programmabegroting 2019. De eerste begrotingswijziging 2018 is in maart jl. vastgesteld, de derde begrotingswijziging 2018 volgt in het najaar. De gemeenteraad wordt gevraagd de tweede (meerjaren) begrotingswijziging 2018 vast te stellen


 • 8

  20.15 -22.15 uur Beleidsveld: Jeugd en Jeugdzorg - wethouder Everhardt De huidige contracten met aanbieders van specialistische zorg lopen af per 1 januari 2020. Dat betekent dat al deze zorg opnieuw moet worden gecontracteerd. Het selecteren van partijen door inkoop en subsidieverstrekking zijn in het sociaal domein middelen om doelen van de transformatie te versterken en te versnellen en daarmee zijn ze belangrijke sturingsinstrumenten. Het college ziet de contractering 2020 dan ook als een grote kans om de gemeentelijke ambities te versnellen en resultaten te versterken en te bestendigen. Deze strategie is tot stand gekomen in dialoog met betrokken cliƫnten(organisaties), zorgaanbieders en betrokken partijen in de sociale basis en het (zorg)veld om hen heen. Daarnaast is speciale aandacht besteed aan het betrekken en consulteren van kinderen en jongeren.  00:09:50 - 00:15:19 - Kristin van der Veen
  00:15:19 - 00:15:26 - Tim Homan
  00:15:26 - 00:25:07 - Peter van Corler
  00:25:07 - 00:25:12 - Tim Homan
  00:25:12 - 00:29:47 - Mohammed Saiah
  00:29:47 - 00:29:54 - Tim Homan
  00:29:54 - 00:30:52 - Kenneth de Boer-Kreeft
  00:30:52 - 00:31:02 - Dimitri Gilissen
  00:31:02 - 00:31:03 - Kenneth de Boer-Kreeft
  00:31:03 - 00:31:26 - Dimitri Gilissen
  00:31:26 - 00:33:03 - Kenneth de Boer-Kreeft
  00:33:03 - 00:33:12 - Hester Assen
  00:33:12 - 00:33:19 - Kenneth de Boer-Kreeft
  00:33:19 - 00:33:26 - Hester Assen
  00:33:26 - 00:34:07 - Kenneth de Boer-Kreeft
  00:34:07 - 00:34:19 - Kristin van der Veen
  00:34:19 - 00:36:01 - Kenneth de Boer-Kreeft
  00:36:01 - 00:40:16 - Sander van Waveren
  00:40:16 - 00:42:14 - Dimitri Gilissen
  00:42:14 - 00:42:59 - Sander van Waveren
  00:42:59 - 00:43:33 - Peter van Corler
  00:43:33 - 00:44:43 - Dimitri Gilissen
  00:44:43 - 00:45:13 - Kristin van der Veen
  00:45:13 - 00:45:26 - Peter van Corler
  00:45:26 - 00:46:43 - Dimitri Gilissen
  00:46:43 - 00:50:12 - Hester Assen
  00:50:12 - 01:03:50 - Tim Homan
  01:03:50 - 01:06:31 - Victor Everhardt
  01:06:31 - 01:07:09 - Kristin van der Veen
  01:07:09 - 01:08:45 - Victor Everhardt
  01:08:45 - 01:08:59 - Kristin van der Veen
  01:08:59 - 01:10:01 - Victor Everhardt
  01:10:01 - 01:11:00 - Peter van Corler
  01:11:00 - 01:11:37 - Victor Everhardt
  01:11:37 - 01:12:19 - Peter van Corler
  01:12:19 - 01:14:47 - Victor Everhardt
  01:14:47 - 01:16:43 - Kristin van der Veen
  01:16:43 - 01:17:28 - Hester Assen
  01:17:28 - 01:20:16 - Victor Everhardt
  01:20:16 - 01:20:56 - Kristin van der Veen
  01:20:56 - 01:23:49 - Victor Everhardt
  01:23:49 - 01:24:30 - Peter van Corler
  01:24:30 - 01:26:25 - Victor Everhardt
  01:26:25 - 01:26:28 - Sander van Waveren
  01:26:28 - 01:27:38 - Victor Everhardt
  01:27:38 - 01:28:21 - Sander van Waveren
  01:28:21 - 01:29:01 - Peter van Corler
  01:29:01 - 01:30:09 - Victor Everhardt
  01:30:09 - 01:31:17 - Sander van Waveren
  01:31:17 - 01:31:59 - Victor Everhardt
  01:31:59 - 01:32:09 - Mohammed Saiah
  01:32:09 - 01:39:08 - Victor Everhardt
  01:39:08 - 01:39:15 - Hester Assen
  01:39:15 - 01:39:59 - Victor Everhardt
  01:39:59 - 01:40:58 - Kristin van der Veen
  01:40:58 - 01:41:42 - Victor Everhardt
  01:41:42 - 01:41:45 - Hester Assen
  01:41:45 - 01:43:59 - Victor Everhardt
  01:43:59 - 01:46:51 - Peter van Corler
  01:46:51 - 01:47:13 - Kristin van der Veen
  01:47:13 - 01:47:19 - Victor Everhardt
  01:47:19 - 01:48:19 - Sander van Waveren
  01:48:19 - 01:48:55 - Hester Assen
  01:48:55 - 01:49:22 - Kenneth de Boer-Kreeft
  01:49:22 - 01:52:26 - Victor Everhardt
  01:52:26 - 01:53:34 - Tim Homan
  01:53:34 - 01:54:01 - Victor Everhardt
  01:54:01 - 01:54:16 - Peter van Corler
  01:54:16 - 01:54:59 - Victor Everhardt
  01:54:59 - 01:55:18 - Dimitri Gilissen
  01:55:18 - 01:55:44 - Victor Everhardt
  01:55:44 - 01:56:59 - Tim Homan