Gemeenteraad

donderdag 18 juni 2020 09:30 - 23:00
Locatie:
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter:
Jan van Zanen
Start:
donderdag 18 juni 2020 19:22
Eind:
donderdag 18 juni 2020 20:50
Toelichting:

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:

In memoriam de heer Van Kleinwee (CDA)  van 19.30-20.00 uur

Agendapunten

 • 1
 • 2

  09:31 - 10:15


  09:47:45 - 09:47:24 - Schilderman, Susanne
  09:47:24 - 09:47:21 -
  09:47:22 - 09:47:10 - Deún, Henk van
  09:47:11 - 09:47:07 -
  09:46:54 - 09:46:49 -
  09:46:49 - 09:46:32 - Wijmenga, Jan
  09:46:48 - 09:46:47 -
  09:46:32 - 09:46:30 -
  09:46:31 - 09:46:27 - Isik, Bülent
  09:46:27 - 09:45:42 -
  09:45:29 - 09:44:50 -
  09:44:43 - 09:44:37 -
  09:44:00 - 09:43:56 -
  09:43:56 - 09:43:43 - Sasbrink, Anne
  09:43:44 - 09:43:42 -
  09:43:41 - 09:43:28 - Schipper, Tim
  09:43:28 - 09:43:26 -
  09:43:27 - 09:43:09 - Isik, Bülent
  09:43:09 - 09:43:06 -
  09:43:06 - 09:42:45 - Hoonte, Gertjan te
  09:42:46 - 09:42:43 -
  09:42:43 - 09:42:24 - Zwinkels, Jantine
  09:42:25 - 09:41:44 -
  09:07:07 - -
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

  Dit punt wordt in de avond behandeld

 • 8

  19:50

  Wethouder Verschuure
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan ‘Kanaleneiland - Zuid, partiële herziening actualiseringsplan diverse
  gebieden 2013 Drommedaris’ bestaande uit het digitale bestand
  NL.IMRO.0344.BPKANALENZUIDDROMM- VA01 met ondergrond
  NL.IMRO.0344.BPKANALENZUIDDROMM-VA01.dgn vast te stellen.  Stemming
  Onderwerp
  Vaststelling bestemmingsplan ‘Kanaleneiland - Zuid, partiële herziening actualiseringsplan diverse gebieden 2013 Drommedaris'
 • 9

  19:50 - 20:22

  Wethouder Verschuure
  Status: B
  Indicatieve tijd: 35 min (resterende tijd van de raadsvergadering van 9 juni)

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 Voor het ontwikkelen van de RSU 2040 als uitgangspunten vast te stellen:
  1. Gezond stedelijk leven voor iedereen is het ijkpunt voor de groei van de stad; Utrecht
  kiest voor een balans tussen de bestaande stad en de groei van de stad;
  2. De gemeente Utrecht vangt de groei van de stad op in de volgende prioriteitsvolgorde:
  (1) verdichten binnenstedelijk rondom knooppunten, (2) verdichten binnenstedelijk, (3) verdichten aan de randen van de stad rondom knooppunten, en (4) buiten de stad;
  3. De gemeente Utrecht gebruikt vier hoofdrichtingen bij de ontwikkeling van gebieden:
  Koesteren, Inbreiden, Transformeren en Uitleg en gebruikt hierbij de barcodemethodiek als instrument om de ruimtevraag inzichtelijk te maken. (Maatschappelijke) Voorzieningen groeien mee met de groei of verandering van de stad.
  4. De gemeente Utrecht bouwt aan een inclusieve stad, waar plek is voor iedereen en waarin scheidslijnen en barrières worden geslecht; menging van verschillende woonvormen (huur-koop; prijsklassen; etc.) is een belangrijk basisprincipe voor
  ruimtelijke inrichting;
  5. De gemeente Utrecht kiest voor groen, landschap en water als structurerende elementen en werkt aan een klimaatbestendige stad;
  6. De gemeente Utrecht faciliteert de woningbouw (in balans met de regionale opgave) om te voorzien in de woningbehoefte;
  7. De gemeente Utrecht stimuleert een groei van de werkgelegenheid die in aard en omvang aansluit bij de groei van de (beroeps)bevolking;
  8. De gemeente Utrecht kiest voor een mobiliteitstransitie: de voetganger, de fiets, het openbaar vervoer en de deelmobiliteit krijgen prioriteit boven de auto;
  9. De gemeente Utrecht kiest voor een energie-efficiënte stad en beperkt daarmee het beroep op energie uit de regio;
  10. De gemeente Utrecht kiest voor meervoudig boven enkelvoudig ruimtegebruik, zodat de beperkte ruimte optimaal wordt benut;
  11. De gemeente Utrecht ontwikkelt als integraal onderdeel van de RSU 2040 een investeringsstrategie die een indicatieve investeringsopgave biedt verbonden aan de realisatie van de RSU 2040.
  2 De Nota “Op weg naar een Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040” vast te stellen.  Amendementen
  Onderwerp
  A 43 Uitleggebieden voor het ontwikkelen van natuur energie-opwekking sport en recreatie
  A 44 biodiversiteit
  A 45 groen voor rood uit ontwikkelen
  A 46 tussendoelen
  A 47 strategie verdichting
  A 48 de kantoortuin is niet voor iedereen
  A 49 Laat prioriteitsvolgorde los RSU
  A 50 Mengvormen niet alleen op basis van woonvormen maar breder
  A 51 Utrecht pakt de woningcrisis echt aan via variant 40-40-20
  A 52 Utrecht pakt de woningcrisis echt aan actief grondbeleid.
  A 53 Utrecht pakt de woningcrisis echt aan Rijnenburg
  A 54 Utrecht pakt de woningcrisis echt aan
  A 55 Energie-opwekken met ambitie
  A 56 Groen in en rondom de stad
  A 57 Niet meer dan 5500 inwoners per vierkante kilometer
  A 58 Hoger dan de Dom
  A 59 Stuur fietsersstromen niet onnodig de wijk in
  A 60 Monumenten zijn van waarde
  A 61 Ook energie besparen is efficiënt
  A 62 Aanvulling prioritering
  A 63 Rekening houden met woningbouw in Rijnenburg
  A 64 Alle mobiliteit is van belang
  A 65 functiemenging
  A66 Woningtekort inlopen
  A67 Stuur fietsersstromen niet onnodig de wijk in
  A68 functiemenging
  Moties
  Onderwerp
  M 111 Stel RSU uit in verband met Covid-19
  M 112 Hoogbouw met een visie
  M 113 De ruimtelijke en de sociale agenda gaan hand in de hand in de nieuwe Ruimtelijke strategische Utrecht 2040.
  M 114 - Energie-opwekken met ambitie
  M 115 Voldoende voorzieningen als buurtgerichte randvoorwaarde
  M 116 Samen verantwoordelijk voor het beschermen van groene ruimte
  M 117 Wandelroutes in de binnenstad én daarbuiten
  M 118 Beeldkwaliteit op ooghoogte
  M 119 Plancapaciteit
  M 120 Bredere studie
  M121 Onderzoek de mogelijke gevolgend van de Covid19 pandemie op de RSU
  M122 Hoger dan de Dom
  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Op weg naar een Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040

  09:06:32 - 08:53:29 - Verschuure, Klaas
  09:00:57 - 09:00:29 -
  09:00:51 - 09:00:39 - Zwinkels, Jantine
  09:00:23 - 09:00:10 -
  08:56:33 - 08:56:31 -
  08:56:32 - 08:56:12 - Isik, Bülent
  08:56:11 - 08:56:10 -
  08:55:59 - 08:55:56 -
  08:55:56 - 08:55:46 - Hoonte, Gertjan te
  08:55:46 - 08:55:45 -
  08:55:26 - 08:55:21 -
  08:55:26 - 08:55:24 - Hoonte, Gertjan te
  08:55:21 - 08:55:10 - Hoonte, Gertjan te
  08:55:11 - 08:54:41 -
  08:54:39 - 08:52:57 -
  08:54:01 - 08:53:54 - Isik, Bülent
  08:53:44 - 08:53:06 - Isik, Bülent
  08:53:01 - 08:52:33 - Verschuure, Klaas
  08:52:42 - 08:52:09 -
  08:52:42 - 08:52:23 - Isik, Bülent
  08:52:02 - 08:20:28 - Verschuure, Klaas
  08:51:46 - 08:51:29 -
  08:51:43 - 08:51:30 - Isik, Bülent
  08:51:29 - 08:51:28 -
  08:51:28 - 08:51:25 - Isik, Bülent
  08:51:27 - 08:51:22 -
  08:50:58 - 08:50:45 -
  08:50:11 - 08:50:09 -
  08:50:10 - 08:49:57 - Isik, Bülent
  08:49:57 - 08:49:56 -
  08:49:36 - 08:49:11 -
  08:49:27 - 08:49:20 - Isik, Bülent
  08:48:49 - 08:48:26 -
  08:47:50 - 08:47:47 -
  08:47:46 - 08:47:29 - Sasbrink, Anne
  08:47:31 - 08:47:28 -
  08:46:49 - 08:46:18 -
  08:46:45 - 08:46:36 - Hoonte, Gertjan te
  08:46:32 - 08:46:29 - Hoonte, Gertjan te
  08:46:12 - 08:46:10 -
  08:45:42 - 08:45:38 -
  08:45:39 - 08:45:17 - Koning, Floor de
  08:45:33 - 08:45:17 -
  08:45:03 - 08:44:49 -
  08:43:06 - 08:43:03 -
  08:43:04 - 08:42:56 - Zwinkels, Jantine
  08:42:56 - 08:42:55 -
  08:42:32 - 08:42:31 -
  08:41:56 - 08:41:54 -
  08:41:53 - 08:41:48 - Zwinkels, Jantine
  08:41:47 - 08:41:45 -
  08:41:07 - 08:41:05 -
  08:41:04 - 08:40:35 - Schipper, Tim
  08:40:35 - 08:40:27 -
  08:40:28 - 08:40:03 - Schilderman, Susanne
  08:40:03 - 08:40:02 -
  08:39:42 - 08:39:41 -
  08:39:04 - 08:39:02 -
  08:39:02 - 08:38:44 - Hoonte, Gertjan te
  08:38:44 - 08:38:43 -
  08:37:25 - 08:36:59 -
  08:36:34 - 08:36:02 -
  08:36:04 - 08:35:38 -
  08:35:40 - 08:35:37 -
  08:35:13 - 08:34:58 -
  08:34:59 - 08:34:57 - Hoonte, Gertjan te
  08:34:57 - 08:34:56 -
  08:34:55 - 08:34:50 -
  08:34:53 - 08:34:32 - Hoonte, Gertjan te
  08:34:45 - 08:34:28 -
  08:34:25 - 08:33:12 -
  08:34:24 - 08:34:06 - Wijmenga, Jan
  08:33:56 - 08:33:13 - Hoonte, Gertjan te
  08:32:52 - 08:32:44 -
  08:32:44 - 08:32:35 - Schilderman, Susanne
  08:32:35 - 08:32:35 -
  08:32:31 - 08:32:28 -
  08:32:29 - 08:32:14 - Hoonte, Gertjan te
  08:32:14 - 08:32:08 -
  08:30:57 - 08:30:42 -
  08:30:47 - 08:30:07 - Hoonte, Gertjan te
  08:30:40 - 08:30:12 -
  08:30:08 - 08:30:06 -
  08:29:55 - 08:29:16 -
  08:29:15 - 08:29:06 -
  08:27:40 - 08:27:33 -
  08:27:38 - 08:27:35 - Hoonte, Gertjan te
  08:27:30 - 08:27:22 -
  08:27:19 - 08:26:42 -
  08:27:19 - 08:26:54 - Hoonte, Gertjan te
  08:26:52 - 08:26:37 - Zwinkels, Jantine
  08:26:42 - 08:25:55 -
  08:26:13 - 08:25:57 - Zwinkels, Jantine
  08:25:55 - 08:25:14 - Koning, Floor de
  08:25:40 - 08:25:36 -
  08:25:13 - 08:25:10 -
  08:24:16 - 08:24:13 -
  08:24:13 - 08:24:09 - Schilderman, Susanne
  08:23:52 - 08:23:48 -
  08:23:47 - 08:23:35 - Hoonte, Gertjan te
  08:23:36 - 08:23:33 -
  08:22:13 - 08:21:43 -
  08:21:40 - 08:21:37 -
  08:21:38 - 08:21:29 - Schilderman, Susanne
  08:21:29 - 08:21:28 -
  08:21:15 - 08:21:00 -
  08:20:28 - 08:20:15 -
  08:20:14 - 08:19:39 - Deún, Henk van
  08:19:40 - 08:19:26 -
  08:19:26 - 08:19:16 - Hoonte, Gertjan te
  08:19:16 - 08:19:11 -
  08:19:12 - 08:18:55 - Schilderman, Susanne
  08:18:55 - 08:18:50 -
  08:18:51 - 08:18:36 -
  08:18:36 - 08:18:19 -
  08:18:33 - 08:18:23 - Isik, Bülent
  08:18:18 - 08:18:03 - Koning, Floor de
  08:18:04 - 08:17:43 -
  08:17:42 - 08:15:42 - Bos, Cees
  08:17:31 - 08:17:07 -
  08:15:46 - 08:15:37 -
  08:15:37 - 08:15:31 - Zwinkels, Jantine
  08:15:30 - 08:14:17 -
  08:15:17 - 08:15:03 - Zwinkels, Jantine
  08:15:00 - 08:14:33 - Bos, Cees
  08:07:09 - 08:06:21 -
  08:06:49 - 08:04:26 - Zwinkels, Jantine
  08:06:20 - 08:04:16 -
  08:05:25 - 08:05:18 - Hoonte, Gertjan te
  08:05:16 - 08:05:13 - Isik, Bülent
  08:04:16 - 08:03:55 - Sasbrink, Anne
  08:03:56 - 08:03:54 -
  08:03:54 - 08:03:06 - Zwinkels, Jantine
  08:03:15 - 08:02:36 -
  07:58:56 - 07:58:43 -
  07:58:42 - 07:55:39 - Verschuure, Klaas
  07:57:36 - 07:57:14 -
  07:57:18 - 07:57:15 - Bos, Cees
  07:57:06 - 07:57:01 -
  07:56:43 - 07:56:39 -
  07:56:40 - 07:56:32 - Schilderman, Susanne
  07:56:31 - 07:56:25 -
  07:55:38 - 07:55:37 -
  07:55:37 - 07:55:17 - Schilderman, Susanne
  07:55:18 - 07:55:17 -
  07:55:16 - 07:54:19 - Verschuure, Klaas
  07:54:19 - 07:53:26 -
  07:54:16 - 07:53:51 - Hoonte, Gertjan te
  07:54:02 - 07:54:01 - Schilderman, Susanne
  07:53:49 - 07:53:44 - Verschuure, Klaas
  07:53:39 - 07:53:01 - Verschuure, Klaas
  07:53:11 - 07:52:58 -
  07:52:58 - 07:52:44 - Hoonte, Gertjan te
  07:52:45 - 07:52:44 -
  07:52:43 - 07:52:30 - Schilderman, Susanne
  07:52:32 - 07:51:47 -
  07:52:13 - 07:51:48 - Sasbrink, Anne
  07:51:47 - 07:51:16 - Hoonte, Gertjan te
  07:51:28 - 07:50:17 -
  07:51:07 - 00:30:25 - Schilderman, Susanne
  07:44:14 - -
  00:30:11 - 00:30:25 - Schilderman, Susanne
  00:30:29 - 00:30:47 - Schipper, Tim
  00:30:49 - 00:30:52 - Isik, Bülent
  00:30:53 - 00:30:57 -
  00:31:04 - 00:31:08 - Sungur, Mahmut
  00:31:14 - 00:31:20 - Bos, Cees
  00:32:03 - 00:32:14 - Hoonte, Gertjan te
  00:32:19 - 00:32:35 - Bos, Cees
  00:32:36 - 00:32:51 - Isik, Bülent
  00:33:03 - 00:33:06 - Sungur, Mahmut
  00:33:34 - 00:33:43 - Bos, Cees
  00:34:01 - 00:34:10 - Hoonte, Gertjan te
  00:34:12 - 00:34:17 - Sungur, Mahmut
  00:34:20 - 00:34:41 - Bos, Cees
  00:35:20 - 00:35:32 - Schipper, Tim
  00:35:35 - 00:35:54 - Koning, Floor de
  00:35:57 - 00:36:28 - Bos, Cees
  00:36:52 - 00:37:05 - Sasbrink, Anne
  00:37:25 - 00:37:40 - Hoonte, Gertjan te
  00:38:12 - 00:38:41 - Bos, Cees
  00:38:42 - 00:38:56 - Isik, Bülent
  00:39:34 - 00:39:52 - Sasbrink, Anne
  00:40:14 - 00:40:17 - Hoonte, Gertjan te
  00:40:22 - 00:40:25 - Sungur, Mahmut
  00:40:51 - 00:41:08 - Koning, Floor de
  00:41:10 - 00:41:29 - Bos, Cees
  00:41:32 - 00:41:45 - Hoonte, Gertjan te
  00:42:06 - 00:42:16 - Hoonte, Gertjan te
  00:42:54 - 00:43:14 - Sasbrink, Anne
  00:43:15 - 00:43:26 - Hoonte, Gertjan te
  00:43:28 - 00:43:42 -
  00:43:56 - 00:44:00 - Isik, Bülent
  00:44:02 - 00:44:08 - Sungur, Mahmut
  00:45:32 - 00:45:42 - Sasbrink, Anne
  00:45:46 - 00:45:58 - Hoonte, Gertjan te
  00:47:02 - 00:47:19 - Schilderman, Susanne
  00:47:22 - 00:47:47 - Sasbrink, Anne
  00:48:09 - 00:48:32 - Schilderman, Susanne
  00:48:35 - 00:48:39 - Isik, Bülent
  00:48:47 - 00:48:57 - Bos, Cees
  00:49:25 - 00:49:35 - Sasbrink, Anne
  00:50:01 - 00:50:18 - Hoonte, Gertjan te
  00:50:31 - 00:50:35 - Isik, Bülent
  00:50:57 - 00:51:04 - Sasbrink, Anne
  00:51:07 - 00:51:18 - Koning, Floor de
  00:51:19 - 00:51:28 -
  00:51:30 - 00:51:33 - Isik, Bülent
  00:51:35 - 00:51:54 - Wijmenga, Jan
  00:53:03 - 00:53:24 - Hoonte, Gertjan te
  00:53:26 - 00:53:40 - Sasbrink, Anne
  00:53:41 - 00:54:02 -
  00:54:06 - 00:54:28 - Isik, Bülent
  00:54:30 - 00:55:07 - Bos, Cees
  00:55:07 - 00:55:13 - Deún, Henk van
  00:56:26 - 00:56:43 - Sasbrink, Anne
  00:56:45 - 00:56:53 - Bos, Cees
  00:56:55 - 00:57:07 - Hoonte, Gertjan te
  00:57:31 - 00:57:39 - Sasbrink, Anne
  00:58:04 - 00:58:23 - Wijmenga, Jan
  00:58:24 - 00:58:31 - Hoonte, Gertjan te
  00:58:35 - 00:58:56 - Bos, Cees
  00:58:51 - 00:58:54 - Schilderman, Susanne
  00:59:44 - 01:00:03 - Sasbrink, Anne
 • 10

  20:22 - 20:29

  Burgemeester
  Status: B
  Indicatieve tijd: 60 min

  De rekenkamer stelt de raad voor te besluiten om het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:
  1A. Structureel concrete, cijfermatige informatie over formatie, bezetting en inzetbaarheid van politie en openbaar ministerie te verzamelen die is te koppelen aan de gestelde doelen en ambities.
  1B. Geen lokale ambities vast te stellen zonder tegelijkertijd ook structureel geld en capaciteit beschikbaar te stellen. Voor de huidige ambities structureel financiële middelen toe te wijzen vanuit Veiligheid voor bijvoorbeeld veiliger verkeer.
  1C. In te blijven zetten op verbreding van de taken van handhavers en het wegnemen van knelpunten in de uitvoering om de capaciteitsproblemen bij de politie beter het hoofd te bieden.
  2A. Binnen de gemeente te zorgen voor duidelijke afspraken tussen Veiligheid en de organisatieonderdelen Ruimte en Maatschappelijke Ontwikkeling over gedeelde doelen en opgaven en het aanpakken van bijbehorende knelpunten. En daarbij te onderzoeken of er mogelijkheden zijn de overlegstructuren op lokaal niveau te vereenvoudigen en verder te stroomlijnen waardoor bijgedragen kan worden aan vergroting van de directe inzet van medewerkers in de uitvoering.
  2B. Het opgavegericht werken tussen organisatieonderdelen te bevorderen om de verschillende beleidsterreinen dichter bij elkaar te brengen. Daarbij direct een probleemeigenaar aan te wijzen om te voorkomen dat problemen in de organisatie blijven rondgaan.
  3A. Te zorgen voor een duidelijke verbinding tussen de beleidsmedewerkers van de organisatieonderdelen Ruimte en Maatschappelijke Ontwikkeling, en de gebiedsmanagers Veiligheid, de medewerkers Veiligheid in de wijken en de ketenpartners.
  3B. Bij de gezamenlijke doelen en ambities op veiligheid en handhaving te investeren in de kennisoverdracht aan de uitvoerende medewerkers van Veiligheid in de wijken en aan ketenpartners en te investeren in de contacten met hen.
  3C. Te onderzoeken of de fijnmazigheid van de uitwerking van het IVP in jaarlijkse wijkveiligheidsprogramma’s noodzakelijk is voor het behalen van de doelen en ambities uit het IVP.
  4A. Inzicht te geven in de wijze waarop bij de gestelde doelen en prioriteiten/ambities gekomen wordt tot inzet van middelen en capaciteit en welke prestaties en effecten geboekt worden.
  4B. Te zorgen voor het benodigde geld en de menskracht die het mogelijk maken de gestelde doelen te bereiken en daarbij de signalen uit dit onderzoek die bij kunnen dragen aan het vergroten van de doeltreffendheid en doelmatigheid te onderzoeken.
  5. Nadere afspraken met de raad te maken over de benodigde monitorings- en verantwoordingsinformatie over veiligheid en handhaving, bijvoorbeeld door het (gezamenlijk) opstellen van relevante indicatoren over prestatie-indicatoren over effecten, inzet en budget per ambitie uit het IVP.
  6. De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd.  Amendementen
  Onderwerp
  A69 Uitvoeringsplan van aanbevelingen binnen 3 maanden naar de raad
  A70 integrale afweging
  A71 taken handhavers
  A72 - Geen verruimde taakstelling voor BOA's
  Moties
  Onderwerp
  M123 Hand in hand met de ondernemer tegen overlast
  M124 24 uur bezetting politiepost Leidsche Rijn en meer Boa's
  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek: ‘Regie op veiligheid en handhaving. Een onderzoek naar regie op veiligheid en handhaving in de openbare ruimte in de gemeente Utrecht.’

  07:43:21 - 07:42:24 - Isik, Bülent
  07:42:23 - 07:41:46 -
  07:42:21 - 07:42:03 - Isik, Bülent
  07:42:02 - 07:42:00 - Isik, Bülent
  07:41:46 - 07:40:34 - Corler, Peter van
  07:40:43 - 07:40:36 -
  07:40:35 - 07:40:13 -
  07:40:15 - 07:40:12 -
  07:40:12 - 07:39:54 - Corler, Peter van
  07:39:57 - 07:39:53 -
  07:39:53 - 07:39:20 -
  07:39:20 - 07:39:18 -
  07:39:18 - 07:38:16 - Corler, Peter van
  07:38:39 - 07:37:44 -
  07:38:16 - 07:37:45 - Isik, Bülent
  07:37:44 - 07:36:35 - Corler, Peter van
  07:37:39 - 07:37:35 -
  07:36:43 - 07:36:31 -
  07:36:32 - 07:36:20 - Abassi, Ismail el
  07:36:20 - 07:36:19 -
  07:36:19 - 07:35:48 - Corler, Peter van
  07:35:51 - 07:35:47 -
  07:35:47 - 07:35:24 - Abassi, Ismail el
  07:35:24 - 07:35:23 -
  07:35:23 - 07:34:44 - Corler, Peter van
  07:34:45 - 07:34:44 -
  07:34:43 - 07:34:08 -
  07:34:09 - 07:34:06 -
  07:34:06 - 07:33:14 - Corler, Peter van
  07:33:16 - 07:33:14 -
  07:33:14 - 07:32:34 -
  07:32:38 - 07:32:33 -
  07:32:33 - 07:31:39 - Corler, Peter van
  07:31:47 - 07:31:36 -
  07:31:36 - 07:30:47 - Abassi, Ismail el
  07:30:52 - 07:30:46 -
  07:30:46 - 07:29:57 - Corler, Peter van
  07:30:03 - 07:29:56 -
  07:29:56 - 07:29:10 - Abassi, Ismail el
  07:29:21 - 07:28:47 -
  07:29:10 - 07:28:48 -
  07:28:46 - 07:28:02 -
  07:28:39 - 07:28:06 - Abassi, Ismail el
  07:28:06 - 07:27:54 - Isik, Bülent
  07:27:55 - 07:27:38 -
  07:27:38 - 07:27:33 - Isik, Bülent
  07:27:34 - 07:27:26 -
  07:27:27 - 07:26:51 - Corler, Peter van
  07:26:57 - 07:26:46 -
  07:26:46 - 07:24:53 - Koning, Maarten
  07:25:31 - 07:25:03 -
  07:24:54 - 07:24:49 -
  07:24:50 - 07:22:52 -
  07:22:51 - 07:22:49 -
  07:22:49 - 07:19:32 -
  07:21:30 - 07:21:15 -
  07:21:15 - 07:20:14 - Corler, Peter van
  07:20:20 - 07:20:10 -
  07:19:41 - 07:19:30 -
  07:19:30 - 07:17:59 - Streefland-Driesprong, Rachel
  07:17:59 - 07:17:54 -
  07:16:54 - 07:16:51 -
  07:16:51 - 07:11:50 - Abassi, Ismail el
  07:15:31 - 07:15:23 -
  07:15:24 - 07:15:11 - Wiegant, Ruurt
  07:15:14 - 07:15:10 -
  07:14:52 - 07:14:39 -
  07:14:50 - 07:14:40 - Isik, Bülent
  07:14:27 - 07:14:19 -
  07:11:52 - 07:11:41 -
  07:11:40 - 07:11:33 -
  07:11:36 - 07:11:04 - Koning, Maarten
  07:11:04 - 07:11:04 -
  07:11:03 - 07:10:05 - Abassi, Ismail el
  07:10:18 - 07:09:58 -
  07:10:00 - 07:09:53 -
  07:09:55 - 07:09:50 -
  07:09:52 - 07:08:37 -
  07:08:38 - 07:08:34 -
  07:08:35 - 07:07:19 - Deún, Henk van
  07:07:18 - 07:07:17 -
  07:07:17 - 07:06:24 - Abassi, Ismail el
  07:06:27 - 07:06:22 -
  07:06:22 - 07:06:07 - Deún, Henk van
  07:06:07 - 07:06:01 -
  07:06:02 - 07:05:20 - Wiegant, Ruurt
  07:05:21 - 07:05:17 -
  07:05:13 - 07:03:22 - Bos, Cees
  07:04:05 - 07:03:57 -
  07:03:23 - 07:03:07 -
  06:56:58 - 06:56:50 -
  06:56:51 - 06:53:21 -
  06:54:12 - 06:53:19 -
  06:53:19 - 06:52:39 - Corler, Peter van
  06:52:41 - 06:52:39 -
  06:52:39 - 06:50:09 -
  06:50:11 - 06:50:08 -
  06:50:09 - 06:49:47 - Abassi, Ismail el
  06:49:47 - 06:49:46 -
  06:49:47 - 06:49:00 -
  06:49:03 - 06:49:01 -
  06:49:00 - 06:48:38 - Abassi, Ismail el
  06:48:42 - 06:48:38 -
  06:48:39 - 06:47:58 -
  06:48:00 - 06:47:58 -
  06:47:58 - 06:47:45 - Abassi, Ismail el
  06:47:49 - 06:47:44 -
  06:47:48 - 06:47:48 -
  06:47:45 - 06:45:18 -
  06:45:28 - 06:45:13 -
  06:45:17 - 06:45:13 -
  06:45:14 - 06:44:46 - Abassi, Ismail el
  06:44:54 - 06:44:44 -
  06:44:46 - 06:43:55 -
  06:43:56 - 06:43:55 -
  06:43:55 - 06:43:22 - Bos, Cees
  06:43:29 - 06:43:20 -
  06:43:21 - 06:43:04 -
  06:43:04 - 06:42:59 -
  06:43:03 - 06:42:39 - Bos, Cees
  06:42:40 - 06:42:39 -
  06:42:38 - 06:42:32 -
  06:42:32 - 06:42:31 -
  06:42:30 - 06:41:28 - Bos, Cees
  06:42:21 - 06:42:20 -
  06:42:20 - 06:42:16 -
  06:42:16 - 06:42:13 -
  06:41:54 - 06:41:23 -
  06:41:23 - 06:41:15 - Deún, Henk van
  06:41:15 - 06:41:14 -
  06:41:13 - 06:41:09 -
  06:41:09 - 06:39:31 -
  06:41:08 - 06:40:59 - Deún, Henk van
  06:40:59 - 06:40:31 -
  06:40:22 - 06:40:21 -
  06:40:07 - 06:40:00 - Corler, Peter van
  06:39:57 - 06:39:53 - Abassi, Ismail el
  05:36:29 - - Zwanenberg, Pepijn
  01:01:18 - 01:01:39 -
  01:01:40 - 01:01:48 - Gilissen, Dimitri
  01:02:23 - 01:02:36 -
  01:02:40 - 01:02:46 - Wiegant, Ruurt
  01:02:51 - 01:03:03 -
  01:04:06 - 01:04:18 - Deún, Henk van
  01:04:21 - 01:04:30 - Isik, Bülent
  01:04:31 - 01:04:44 - Gilissen, Dimitri
  01:05:06 - 01:05:24 - Corler, Peter van
  01:05:25 - 01:05:46 -
  01:05:46 - 01:05:51 - Koning, Maarten
  01:05:53 - 01:06:06 - Bos, Cees
  01:06:07 - 01:06:10 - Wiegant, Ruurt
  01:06:31 - 01:06:54 - Gilissen, Dimitri
  01:06:57 - 01:07:08 - Sasbrink, Anne
 • 10.1
 • 11

  Wethouder Van Hooijdonk
  Status: B
  Indicatieve tijd: 15 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 De wijziging van de Parkeerbelastingverordening 2020 gemeente Utrecht vast te stellen, waarmee digitaal parkeren voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart mogelijk wordt.
  2 De wijziging van de Parkeerplaatsenverordening 2014 vast te stellen, waarmee digitaal parkeren voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart mogelijk wordt.  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Digitalisering gehandicaptenparkeerkaart Wijziging Parkeerbelastingverordening en Parkeerplaatsenverordening
 • 11.1
 • 11.2
 • 12

  20:29 - 20:37

  Wethouder Eerenberg
  Status: B-punt
  Indicatieve tijd: 60 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Akkoord te gaan met het vaststellingsrapport met daarin de beantwoording van de zienswijze in hoofdstuk 3 van het vaststellingsrapport en de wijzigingen uit hoofdstuk 2 van het vaststellingsrapport in het bestemmingsplan Kop Beurskwartier te verwerken;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. Het bestemmingsplan Kop Beurskwartier dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPKOPBEURSKWARTI-VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPKOPBEURSKWARTI-VA01.dgn vast te stellen.  Amendementen
  Onderwerp
  A73 Groen is groen en dat leggen we goed vast
  A74 Minimum aantal parkeerplaatsen Wonderwoods
  A75 Horeca-kansen Wonderwoods
  Moties
  Onderwerp
  M125 Maximum aan maatwerk
  M126 informeren over maatwerk
  M127 Sociale Huur in het Stationsgebied
  M128 Atelierwoningen voor kunstenaars
  M129 Kaders zijn er niet voor niets
  M130 Sociale Huur in het Stationsgebied
  Stemming
  Onderwerp
  Vaststelling bestemmingsplan Kop Beurskwartier

  05:36:12 - 05:34:43 -
  05:34:50 - 05:34:50 - Zwanenberg, Pepijn
  05:34:44 - 05:34:39 - Zwanenberg, Pepijn
  05:34:39 - 05:28:09 - Pagter, Marijn de
  05:33:23 - 05:33:20 - Zwanenberg, Pepijn
  05:33:22 - 05:33:02 - Koning, Maarten
  05:33:02 - 05:33:01 - Zwanenberg, Pepijn
  05:32:29 - 05:32:28 - Zwanenberg, Pepijn
  05:32:04 - 05:32:01 - Zwanenberg, Pepijn
  05:32:02 - 05:31:40 -
  05:31:40 - 05:31:39 - Zwanenberg, Pepijn
  05:31:11 - 05:31:09 - Zwanenberg, Pepijn
  05:31:10 - 05:30:42 - Wijmenga, Jan
  05:30:42 - 05:30:42 - Zwanenberg, Pepijn
  05:30:12 - 05:30:11 - Zwanenberg, Pepijn
  05:28:10 - 05:27:56 - Zwanenberg, Pepijn
  05:27:56 - 05:24:27 - Zweth, Rick van der
  05:26:22 - 05:26:16 - Zwanenberg, Pepijn
  05:26:16 - 05:25:39 - Wijmenga, Jan
  05:25:40 - 05:25:39 - Zwanenberg, Pepijn
  05:25:12 - 05:25:09 - Zwanenberg, Pepijn
  05:25:09 - 05:24:36 - Schipper, Tim
  05:24:36 - 05:24:33 - Zwanenberg, Pepijn
  05:24:32 - 05:23:30 - Deún, Henk van
  05:23:30 - 05:23:19 - Zwanenberg, Pepijn
  05:23:18 - 05:21:55 - Bos, Cees
  05:21:54 - 05:21:54 - Zwanenberg, Pepijn
  05:21:53 - 05:20:30 - Deún, Henk van
  05:20:29 - 05:20:28 - Zwanenberg, Pepijn
  05:20:27 - 05:10:12 -
  05:18:15 - 05:18:03 - Zwanenberg, Pepijn
  05:18:03 - 05:17:19 - Sasbrink, Anne
  05:17:18 - 05:17:13 - Zwanenberg, Pepijn
  05:16:29 - 05:16:26 - Zwanenberg, Pepijn
  05:16:25 - 05:15:57 - Schipper, Tim
  05:15:56 - 05:15:55 - Zwanenberg, Pepijn
  05:15:23 - 05:15:20 - Zwanenberg, Pepijn
  05:15:20 - 05:14:27 - Koning, Maarten
  05:14:27 - 05:14:24 - Zwanenberg, Pepijn
  05:14:23 - 05:13:23 - Bos, Cees
  05:13:23 - 05:13:18 - Zwanenberg, Pepijn
  05:12:27 - 05:12:26 - Zwanenberg, Pepijn
  05:12:27 - 05:12:18 - Zweth, Rick van der
  05:12:19 - 05:12:16 - Zwanenberg, Pepijn
  05:11:55 - 05:11:54 - Zwanenberg, Pepijn
  05:11:55 - 05:11:41 - Zweth, Rick van der
  05:11:41 - 05:11:40 - Zwanenberg, Pepijn
  05:11:39 - 05:11:15 -
  05:11:14 - 05:11:11 - Zwanenberg, Pepijn
  05:11:09 - 05:11:08 - Zwanenberg, Pepijn
  05:10:14 - 05:09:57 - Zwanenberg, Pepijn
  05:09:55 - 05:07:03 - Schipper, Tim
  05:07:03 - 05:07:00 - Zwanenberg, Pepijn
  05:06:59 - 05:04:31 - Wijmenga, Jan
  05:04:30 - 05:04:28 - Zwanenberg, Pepijn
  05:04:30 - 05:04:17 - Pagter, Marijn de
  05:04:17 - 05:04:16 - Zwanenberg, Pepijn
  05:04:17 - 05:03:51 - Wijmenga, Jan
  05:03:51 - 05:03:43 - Zwanenberg, Pepijn
  05:03:42 - 05:01:59 -
  05:01:59 - 05:01:56 - Zwanenberg, Pepijn
  05:01:55 - 05:00:00 - Sasbrink, Anne
  05:00:00 - 04:59:57 - Zwanenberg, Pepijn
  04:59:56 - 04:49:37 - Koning, Maarten
  04:58:32 - 04:58:31 - Zwanenberg, Pepijn
  04:58:29 - 04:58:27 - Zwanenberg, Pepijn
  04:58:27 - 04:58:04 -
  04:58:05 - 04:58:03 - Zwanenberg, Pepijn
  04:57:32 - 04:57:30 - Zwanenberg, Pepijn
  04:57:29 - 04:57:26 - Zwanenberg, Pepijn
  04:57:27 - 04:57:13 - Zweth, Rick van der
  04:57:13 - 04:57:11 - Zwanenberg, Pepijn
  04:56:23 - 04:56:20 - Zwanenberg, Pepijn
  04:56:20 - 04:56:01 - Zweth, Rick van der
  04:56:01 - 04:56:00 - Zwanenberg, Pepijn
  04:55:39 - 04:55:38 - Zwanenberg, Pepijn
  04:55:09 - 04:55:08 - Zwanenberg, Pepijn
  04:55:08 - 04:54:58 - Zweth, Rick van der
  04:54:58 - 04:54:57 - Zwanenberg, Pepijn
  04:54:25 - 04:54:24 - Zwanenberg, Pepijn
  04:54:24 - 04:54:12 - Zweth, Rick van der
  04:54:12 - 04:54:08 - Zwanenberg, Pepijn
  04:54:09 - 04:53:40 -
  04:53:41 - 04:53:40 - Zwanenberg, Pepijn
  04:53:04 - 04:53:02 - Zwanenberg, Pepijn
  04:53:02 - 04:52:43 - Bos, Cees
  04:52:43 - 04:52:42 - Zwanenberg, Pepijn
  04:52:03 - 04:51:56 - Zwanenberg, Pepijn
  04:51:57 - 04:51:12 - Abassi, Ismail el
  04:51:12 - 04:51:11 - Zwanenberg, Pepijn
  04:50:48 - 04:50:47 - Zwanenberg, Pepijn
  04:50:46 - 04:50:09 - Abassi, Ismail el
  04:50:09 - 04:50:07 - Zwanenberg, Pepijn
  04:49:45 - 04:49:18 - Zwanenberg, Pepijn
  04:49:18 - 04:48:45 - Abassi, Ismail el
  04:48:44 - 04:48:35 - Zwanenberg, Pepijn
  04:48:35 - 04:48:15 - Eerenberg, Eelco
  04:48:26 - 04:48:11 - Zwanenberg, Pepijn
  04:33:56 - 04:33:52 - Zwanenberg, Pepijn
  04:33:50 - 04:32:42 - Eerenberg, Eelco
  04:32:44 - 04:32:40 - Zwanenberg, Pepijn
  04:32:42 - 04:32:09 - Bos, Cees
  04:32:09 - 04:32:08 - Zwanenberg, Pepijn
  04:32:08 - 04:31:38 - Eerenberg, Eelco
  04:31:38 - 04:31:37 - Zwanenberg, Pepijn
  04:31:37 - 04:31:14 - Bos, Cees
  04:31:14 - 04:31:13 - Zwanenberg, Pepijn
  04:31:12 - 04:29:08 - Eerenberg, Eelco
  04:30:41 - 04:30:39 - Zwanenberg, Pepijn
  04:29:10 - 04:29:08 - Zwanenberg, Pepijn
  04:29:08 - 04:28:43 -
  04:28:44 - 04:28:42 - Zwanenberg, Pepijn
  04:28:42 - 04:26:27 - Eerenberg, Eelco
  04:26:28 - 04:26:27 - Zwanenberg, Pepijn
  04:26:26 - 04:25:29 - Wijmenga, Jan
  04:25:28 - 04:25:27 - Zwanenberg, Pepijn
  04:25:26 - 04:21:27 - Eerenberg, Eelco
  04:24:52 - 04:24:47 - Zwanenberg, Pepijn
  04:22:07 - 04:22:01 - Zwanenberg, Pepijn
  04:21:29 - 04:21:27 - Zwanenberg, Pepijn
  04:21:26 - 04:21:04 - Sasbrink, Anne
  04:21:06 - 04:21:03 - Zwanenberg, Pepijn
  04:21:03 - 04:20:32 - Eerenberg, Eelco
  04:20:32 - 04:20:30 - Zwanenberg, Pepijn
  04:20:31 - 04:20:14 - Zweth, Rick van der
  04:20:14 - 04:20:12 - Zwanenberg, Pepijn
  04:20:12 - 04:19:38 - Eerenberg, Eelco
  04:19:41 - 04:19:37 - Zwanenberg, Pepijn
  04:19:38 - 04:19:06 -
  04:19:07 - 04:19:06 - Zwanenberg, Pepijn
  04:19:06 - 04:18:28 - Eerenberg, Eelco
  04:18:29 - 04:18:27 - Zwanenberg, Pepijn
  04:18:27 - 04:17:42 - Bos, Cees
  04:17:43 - 04:17:37 - Zwanenberg, Pepijn
  04:17:38 - 04:17:15 - Zweth, Rick van der
  04:17:16 - 04:17:13 - Zwanenberg, Pepijn
  04:17:13 - 04:16:06 - Eerenberg, Eelco
  04:16:08 - 04:16:06 - Zwanenberg, Pepijn
  04:16:05 - 04:15:43 - Koning, Maarten
  04:15:42 - 04:15:30 - Zwanenberg, Pepijn
  04:15:30 - 04:15:16 - Zweth, Rick van der
  04:15:17 - 04:15:14 - Zwanenberg, Pepijn
  04:15:14 - 04:15:07 - Eerenberg, Eelco
  04:15:08 - 04:15:07 - Zwanenberg, Pepijn
  04:15:06 - 04:14:33 - Schipper, Tim
  04:14:33 - 04:14:30 - Zwanenberg, Pepijn
  04:14:31 - 04:13:49 - Eerenberg, Eelco
  04:13:51 - 04:13:50 - Zwanenberg, Pepijn
  04:13:50 - 04:13:41 - Schipper, Tim
  04:13:42 - 04:13:38 - Zwanenberg, Pepijn
  04:13:38 - 04:11:51 - Eerenberg, Eelco
  04:11:53 - 04:11:51 - Zwanenberg, Pepijn
  04:11:51 - 04:11:11 - Koning, Maarten
  04:11:11 - 04:11:09 - Zwanenberg, Pepijn
  04:11:09 - 04:10:38 - Eerenberg, Eelco
  04:10:39 - 04:10:36 - Zwanenberg, Pepijn
  04:10:36 - 04:10:16 -
  04:10:15 - 04:10:15 - Zwanenberg, Pepijn
  04:10:15 - 04:09:02 - Eerenberg, Eelco
  04:10:07 - 04:10:05 - Zwanenberg, Pepijn
  04:09:04 - 04:09:02 - Zwanenberg, Pepijn
  04:09:02 - 04:08:25 - Pagter, Marijn de
  04:08:25 - 04:08:23 - Zwanenberg, Pepijn
  04:08:24 - 04:07:54 - Koning, Maarten
  04:07:53 - 04:07:53 - Zwanenberg, Pepijn
  04:07:52 - 04:07:35 - Pagter, Marijn de
  04:07:35 - 04:07:34 - Zwanenberg, Pepijn
  04:07:34 - 04:07:19 - Koning, Maarten
  04:07:20 - 04:06:57 - Pagter, Marijn de
  04:07:20 - 04:07:18 - Zwanenberg, Pepijn
  04:06:56 - 04:06:55 - Zwanenberg, Pepijn
  04:06:56 - 04:06:29 - Koning, Maarten
  04:06:29 - 04:06:23 - Zwanenberg, Pepijn
  04:06:28 - 04:06:27 - Pagter, Marijn de
  04:06:23 - 04:05:29 - Eerenberg, Eelco
  04:05:31 - 04:05:28 - Zwanenberg, Pepijn
  04:05:29 - 04:04:56 - Pagter, Marijn de
  04:04:59 - 04:04:58 - Zwanenberg, Pepijn
  04:04:55 - 04:04:54 - Zwanenberg, Pepijn
  04:04:53 - 04:03:21 - Eerenberg, Eelco
  04:04:28 - 04:04:27 - Zwanenberg, Pepijn
  04:03:22 - 04:03:20 - Zwanenberg, Pepijn
  04:03:19 - 04:02:56 -
  04:02:57 - 04:02:56 - Zwanenberg, Pepijn
  04:02:55 - 04:02:39 - Eerenberg, Eelco
  04:02:41 - 04:02:39 - Zwanenberg, Pepijn
  04:02:39 - 04:02:22 -
  04:02:23 - 04:02:22 - Zwanenberg, Pepijn
  04:02:21 - 04:02:04 - Eerenberg, Eelco
  04:02:12 - 04:02:10 - Zwanenberg, Pepijn
  04:02:06 - 04:01:56 - Zwanenberg, Pepijn
  04:01:55 - 04:01:36 -
  04:01:38 - 04:01:35 - Zwanenberg, Pepijn
  04:01:35 - 04:01:04 - Eerenberg, Eelco
  04:01:30 - 04:01:24 - Zwanenberg, Pepijn
  04:01:22 - 04:01:21 - Zwanenberg, Pepijn
  04:01:05 - 04:00:48 - Zwanenberg, Pepijn
  04:00:48 - 04:00:41 - Zweth, Rick van der
  04:00:46 - 04:00:40 - Zwanenberg, Pepijn
  03:55:11 - 03:55:06 - Zwanenberg, Pepijn
  03:54:53 - 03:54:41 - Zwanenberg, Pepijn
  03:54:44 - 03:54:03 - Zweth, Rick van der
  03:54:33 - 03:54:28 - Zwanenberg, Pepijn
  03:54:03 - 03:53:56 - Zwanenberg, Pepijn
  03:53:56 - 03:52:36 - Pagter, Marijn de
  03:52:36 - 03:52:34 - Zwanenberg, Pepijn
  03:52:35 - 03:51:59 - Koning, Maarten
  03:52:00 - 03:51:57 - Zwanenberg, Pepijn
  03:51:56 - 03:51:36 - Schipper, Tim
  03:51:36 - 03:51:30 - Zwanenberg, Pepijn
  03:51:29 - 03:50:21 -
  03:50:22 - 03:50:19 - Zwanenberg, Pepijn
  03:50:20 - 03:49:32 - Wijmenga, Jan
  03:49:32 - 03:49:19 - Zwanenberg, Pepijn
  03:49:18 - 03:48:20 - Eerenberg, Eelco
  03:48:30 - 03:48:09 - Zwanenberg, Pepijn
  03:48:20 - 03:48:16 -
  03:48:10 - 03:48:07 - Pagter, Marijn de
  03:48:08 - 03:48:05 - Zwanenberg, Pepijn
  03:48:05 - 03:47:56 - Eerenberg, Eelco
  03:48:02 - 03:47:55 - Zwanenberg, Pepijn
  03:47:57 - 03:47:42 - Pagter, Marijn de
  03:47:41 - 03:47:40 - Zwanenberg, Pepijn
  03:47:40 - 03:47:04 - Eerenberg, Eelco
  03:47:09 - 03:47:03 - Zwanenberg, Pepijn
  03:39:57 - 03:39:56 - Zwanenberg, Pepijn
  03:39:55 - 03:37:43 - Eerenberg, Eelco
  03:37:44 - 03:37:15 - Zwanenberg, Pepijn
  03:34:16 - - Zwanenberg, Pepijn
  01:07:44 - 01:08:00 - Bos, Cees
  01:08:40 - 01:08:53 -
  01:09:15 - 01:09:29 - Pagter, Marijn de
  01:09:30 - 01:09:41 - Zweth, Rick van der
  01:09:43 - 01:09:53 -
  01:09:55 - 01:10:11 - Schipper, Tim
  01:10:13 - 01:10:32 - Sasbrink, Anne
  01:10:36 - 01:10:43 - Sungur, Mahmut
  01:11:14 - 01:11:28 - Deún, Henk van
  01:11:48 - 01:12:06 - Wijmenga, Jan
  01:12:08 - 01:12:26 - Koning, Maarten
  01:12:26 - 01:12:29 - Zweth, Rick van der
  01:12:55 - 01:13:11 - Deún, Henk van
  01:13:13 - 01:13:31 -
  01:13:38 - 01:13:48 - Schipper, Tim
  01:14:13 - 01:14:39 -
  01:14:40 - 01:14:57 -
  01:14:58 - 01:15:18 - Koning, Maarten
  01:15:19 - 01:15:36 - Wijmenga, Jan
 • 12.1
 • 12.2
 • 13

  20:37

  Wethouder Eerenberg
  Status: B
  Indicatieve tijd: 30 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van de GGD regio Utrecht (GGDrU).  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijze concept-begroting 2021 GGDrU
 • 14

  20:37 - 20:42

  Wethouder Verschuure
  Status: B
  Indicatieve tijd: 30 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Akkoord te gaan met het vaststellingsrapport met daarin de beantwoording van de zienswijze in hoofdstuk 3 van het vaststellingsrapport en de wijzigingen uit hoofdstuk 2 van het vaststellingsrapport, in het bestemmingsplan Cartesiusweg e.o., 1e herziening te verwerken.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  3. Het bestemmingsplan Cartesiusweg e.o., 1e herziening, vastgelegd in het digitale bestand
  NL.IMRO.0344.HZCARTESIUS1EHERZ-VA01.gml en de ondergrond NL.IMRO.0344.HZCARTESIUS1EHERZ-VA01.dgn vast te stellen.  Moties
  Onderwerp
  M131 Monitoren effecten parkeerbeleid Cartesiusdriehoek
  M132 Maximale inzet voor maximaal gebruik van P en R's
  Stemming
  Onderwerp
  Vaststelling bestemmingsplan Cartesiusweg e.o., 1e herziening

  03:33:35 - 03:32:00 - Deún, Henk van
  03:32:00 - 03:31:55 - Zwanenberg, Pepijn
  03:31:54 - 03:30:57 - Zwinkels, Jantine
  03:30:57 - 03:30:49 - Zwanenberg, Pepijn
  03:30:49 - 03:30:27 - Sasbrink, Anne
  03:30:27 - 03:30:26 - Zwanenberg, Pepijn
  03:30:25 - 03:30:00 - Zwinkels, Jantine
  03:30:00 - 03:29:57 - Zwanenberg, Pepijn
  03:29:57 - 03:29:48 - Hoonte, Gertjan te
  03:29:48 - 03:29:47 - Zwanenberg, Pepijn
  03:29:46 - 03:29:10 - Zwinkels, Jantine
  03:29:10 - 03:29:06 - Zwanenberg, Pepijn
  03:29:06 - 03:28:06 - Hoonte, Gertjan te
  03:28:06 - 03:28:01 - Zwanenberg, Pepijn
  03:28:02 - 03:27:47 - Zwinkels, Jantine
  03:27:47 - 03:27:46 - Zwanenberg, Pepijn
  03:27:46 - 03:27:23 - Hoonte, Gertjan te
  03:27:23 - 03:27:15 - Zwanenberg, Pepijn
  03:27:16 - 03:26:19 - Isik, Bülent
  03:26:23 - 03:26:23 - Zwanenberg, Pepijn
  03:26:22 - 03:26:11 - Zwanenberg, Pepijn
  03:26:12 - 03:25:43 - Dun, Corine van
  03:25:44 - 03:25:35 - Zwanenberg, Pepijn
  03:25:34 - 03:21:07 - Verschuure, Klaas
  03:24:36 - 03:24:34 - Zwanenberg, Pepijn
  03:24:34 - 03:24:12 - Hoonte, Gertjan te
  03:24:12 - 03:24:10 - Zwanenberg, Pepijn
  03:23:15 - 03:23:11 - Zwanenberg, Pepijn
  03:23:10 - 03:23:03 - Zwinkels, Jantine
  03:23:01 - 03:23:00 - Zwanenberg, Pepijn
  03:23:00 - 03:22:56 - Zwinkels, Jantine
  03:22:53 - 03:22:45 - Zwanenberg, Pepijn
  03:22:45 - 03:22:23 - Hoonte, Gertjan te
  03:22:22 - 03:22:19 - Zwanenberg, Pepijn
  03:22:18 - 03:21:51 - Zwinkels, Jantine
  03:21:52 - 03:21:38 - Zwanenberg, Pepijn
  03:21:47 - 03:21:42 - Zwinkels, Jantine
  03:21:10 - 03:21:07 - Zwanenberg, Pepijn
  03:21:08 - 03:21:04 - Isik, Bülent
  03:21:06 - 03:20:58 - Zwanenberg, Pepijn
  03:20:58 - 03:20:49 - Hoonte, Gertjan te
  03:20:48 - 03:20:44 - Zwanenberg, Pepijn
  03:20:44 - 03:20:38 - Hoonte, Gertjan te
  03:20:36 - 03:20:31 - Verschuure, Klaas
  03:20:36 - 03:20:35 - Zwanenberg, Pepijn
  03:20:30 - 03:20:09 - Zwanenberg, Pepijn
  03:16:48 - - Zwanenberg, Pepijn
  01:16:06 - 01:16:25 - Sasbrink, Anne
  01:16:27 - 01:16:46 - Hoonte, Gertjan te
  01:16:47 - 01:17:00 - Dun, Corine van
  01:17:01 - 01:17:11 - Isik, Bülent
  01:18:20 - 01:18:33 - Deún, Henk van
  01:18:32 - 01:18:49 - Sasbrink, Anne
  01:18:52 - 01:19:06 - Bos, Cees
  01:19:08 - 01:19:14 - Dun, Corine van
  01:19:14 - 01:20:02 - Wijmenga, Jan
  01:20:07 - 01:20:17 - Abassi, Ismail el
 • 14.1
 • 15

  Wethouder Verschuure
  Status: B
  Indicatieve tijd: 15 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Akkoord te gaan met het vaststellingsrapport met daarin de beantwoording van de zienswijzen in hoofdstuk 3 van het vaststellingsrapport en de ambtshalve wijzigingen uit hoofdstuk 2 van het vaststellingsrapport in het bestemmingsplan “Dickensplaats, Halve maan-noord” te verwerken;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. het bestemmingsplan “Dickensplaats, Halve Maan-noord” dat bestaat uit het digitale bestand
  NL.IMRO.0344.BPDICKENSHALVEMAAN-ON01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPDICKENSHALVEMAAN-ON01.dgn vast te stellen.  Stemming
  Onderwerp
  Vaststelling bestemmingsplan Dickensplaats, Halve Maan-noord
 • 15.1
 • 16

  20:42 - 20:50

  Wethouder Van Ooijen
  Status: B
  Indicatieve tijd: 90 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 De agenda ‘Utrecht voor iedereen toegankelijk’ vast te stellen, waarmee wordt ingezet op de volgende drie kansen:

  1. sneller concreet resultaat,
  2. samenwerken met de stad ,
  3. niet alleen fysiek, maar ook sociaal toegankelijk.  Moties
  Onderwerp
  M133 Proef onderbord bij bord E 06 RVV (gehandicaptenparkeerplaats
  M134 niet over ons zonder ons
  M135 Op weg naar een Stadsakkoord Utrecht Toegankelijk
  M136 Naar een ambitieuze en concrete toegankelijkheidsagenda
  M137 toegankelijkheid
  M138 Toegankelijke bussen trams en treinen
  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Agenda en Uitvoeringsprogramma ‘Utrecht voor iedereen toegankelijk’

  03:16:19 - 03:13:32 - Deún, Henk van
  03:13:39 - 03:13:31 - Zwanenberg, Pepijn
  03:13:31 - 03:07:58 - Vonk, Marcel
  03:08:01 - 03:07:43 - Zwanenberg, Pepijn
  03:07:43 - 03:05:25 - Gilissen, Dimitri
  03:05:27 - 03:05:27 - Zwanenberg, Pepijn
  03:05:26 - 03:05:17 - Zwanenberg, Pepijn
  03:05:17 - 03:02:11 -
  03:02:13 - 03:02:07 - Zwanenberg, Pepijn
  03:02:07 - 03:00:42 - Streefland-Driesprong, Rachel
  03:00:42 - 03:00:38 - Zwanenberg, Pepijn
  03:00:38 - 02:58:09 -
  02:58:09 - 02:58:06 - Zwanenberg, Pepijn
  02:58:06 - 02:56:18 -
  02:56:18 - 02:56:06 - Zwanenberg, Pepijn
  02:56:07 - 02:54:54 - Sungur, Mahmut
  02:54:54 - 02:54:48 - Zwanenberg, Pepijn
  02:54:47 - 02:52:14 - Dun, Corine van
  02:52:15 - 02:52:12 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:00 - 02:50:55 - Zwanenberg, Pepijn
  02:50:56 - 02:48:55 - Wiegant, Ruurt
  02:48:55 - 02:48:46 - Zwanenberg, Pepijn
  02:48:48 - 02:48:42 -
  02:48:45 - 02:48:39 - Zwanenberg, Pepijn
  02:42:18 - 02:42:15 - Zwanenberg, Pepijn
  02:42:14 - 02:40:08 -
  02:40:08 - 02:40:07 - Zwanenberg, Pepijn
  02:40:07 - 02:39:29 - Deún, Henk van
  02:39:29 - 02:39:24 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:28 - 02:38:44 -
  02:38:46 - 02:38:45 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:45 - 02:38:32 - Sungur, Mahmut
  02:38:42 - 02:38:40 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:35 - 02:38:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:37:52 - 02:37:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:37:49 - 02:29:56 -
  02:36:59 - 02:36:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:36:57 - 02:36:48 - Vonk, Marcel
  02:36:49 - 02:36:47 - Zwanenberg, Pepijn
  02:36:13 - 02:36:11 - Zwanenberg, Pepijn
  02:36:12 - 02:35:57 -
  02:35:58 - 02:35:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:48 - 02:35:48 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:47 - 02:35:41 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:41 - 02:35:03 - Gilissen, Dimitri
  02:35:03 - 02:35:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:02 - 02:34:28 - Streefland-Driesprong, Rachel
  02:34:35 - 02:34:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:29 - 02:34:27 - Zwanenberg, Pepijn
  02:33:28 - 02:33:27 - Zwanenberg, Pepijn
  02:30:03 - 02:29:56 - Zwanenberg, Pepijn
  02:29:55 - 02:29:50 - Zwanenberg, Pepijn
  02:29:51 - 02:28:55 - Gilissen, Dimitri
  02:29:43 - 02:22:36 -
  02:28:55 - 02:28:54 - Zwanenberg, Pepijn
  02:28:54 - 02:28:50 -
  02:28:48 - 02:28:47 - Zwanenberg, Pepijn
  02:28:24 - 02:28:23 - Zwanenberg, Pepijn
  02:28:23 - 02:27:50 - Gilissen, Dimitri
  02:27:50 - 02:27:21 - Zwanenberg, Pepijn
  02:22:38 - 02:22:32 - Zwanenberg, Pepijn
  02:22:32 - 02:22:29 -
  02:22:31 - 02:22:28 - Vonk, Marcel
  02:22:28 - 02:22:10 -
  02:22:28 - 02:22:24 - Zwanenberg, Pepijn
  02:22:20 - 02:21:39 - Zwanenberg, Pepijn
  02:22:18 - 02:22:12 -
  02:22:09 - 02:22:04 -
  01:21:16 - 01:21:27 - Dun, Corine van
  01:21:30 - 01:21:47 - Gilissen, Dimitri
  01:22:32 - 01:22:46 - Sasbrink, Anne
  01:22:48 - 01:23:00 -
  01:23:01 - 01:23:29 -
  01:23:30 - 01:23:38 - Zweth, Rick van der
  01:23:43 - 01:23:45 - Zweth, Rick van der
  01:23:48 - 01:24:03 -
  01:24:03 - 01:24:38 - Dun, Corine van
  01:24:39 - 01:24:51 - Gilissen, Dimitri
  01:24:54 - 01:25:04 - Streefland-Driesprong, Rachel
  01:25:32 - 01:27:01 - Corler, Peter van
  01:27:05 - 01:27:51 - Zwanenberg, Pepijn
  01:27:07 - 01:27:10 - Corler, Peter van
  01:28:01 - 01:28:15 - Zwanenberg, Pepijn