Gemeenteraad

donderdag 10 april 2014 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Burgemeester
Toelichting:

De burgemeester van Utrecht roept de gemeenteraad bijeen voor;
Agendapunt 10, Herprogrammering Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV3) is niet behandeld.

Agendapunten