Raadsinformatiebijeenkomst

donderdag 14 september 2017 12:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Voorzitter
Toelichting:

Voorlopig programma
12.00-13.30 uur: Werkbezoek raadsleden aan "Daalse park" met lunch op locatie Oude Daalstraat
14.00-15.00 uur: Raadsinformatiebijeenkomst Visitatiecommissie RTV; oude stadhuis
14.00-17.00 uur: Expertmeeting Economie met borrel na 17.00 uur in UCo, adres: 2e Daalsedijk 6a
20.00-23.00 uur: Raadsinformatiebijeenkomst Westelijke Stadsboulevard; vanaf 20.00 uur fietsen. Vanaf 20.30 uur: bijeenkomst op locatie d'B's studio's. Adres: CAB-Rondom 100 start om 20.30 uur
AFGELAST: Raadsinformatiebijeenkomst Tussentijdse evaluatie pilot Zorg in de Wijk; oude stadhuis
20.30-23.00 uur: Raadsinformatiebijeenkomst Sectoranalyse 2017, film en beeldcultuur in Utrecht; oude stadhuis
21.00-22.00 uur: Visie op de Warmtevoorziening in Utrecht.

Agenda documenten:

Agendapunten