Raadsinformatiebijeenkomst

donderdag 31 augustus 2017 12:00 - 13:00
Locatie:
Perskamer
Voorzitter:
Voorzitter
Toelichting:

12.00-13.00u RIB raadsvoorstel ‘Nota van Uitgangspunten Sociaal Makelaarschap’.
Op verzoek van de fracties van de CU, GroenLinks, de SP en de PvdA wordt op donderdag 31 augustus van 12.00 tot 13.00 uur in de Perskamer van het Stadhuis een raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd over het raadsvoorstel ‘Nota van Uitgangspunten Sociaal Makelaarschap’. De organiserende fracties gaan in gesprek met vertegenwoordigers van de Sociaal MakelOrganisaties over de in het raadsvoorstel genoemde uitgangspunten. Het raadsvoorstel wordt besproken tijdens de vergadering van de commissie Mens en Samenleving van 7 september.

Agenda documenten:

Agendapunten