Commissie Stad en Ruimte

dinsdag 1 oktober 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Start:
dinsdag 1 oktober 2019 19:54
Eind:
dinsdag 1 oktober 2019 23:29
Toelichting:

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die wordt gehouden op dinsdag 1 oktober 2019. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van het stadhuis. Op de agenda is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  20:01 - 20:02


  00:07:14 - 00:07:19 - Heijne, Rachel
 • 2

  20:02 - 20:03

  De commissie heeft op 24 september 2019 besloten de eerder geplande bespreking van de raadsvoorstellen

  • Plan van aanpak invoering Omgevingswet en
  • Vaststelling omgevingsvisie Utrecht, aanvulling gebiedsbeleid en correcties
   door te schuiven naar een volgende vergadering.


  00:07:52 - 00:08:11 - Schilderman, Susanne
 • 3

  20:03 - 21:06

  Ingeplande behandeltijd: 20.00 - 21.00 uur
  Beleidsveld: Ruimtelijke Ontwikkeling - wethouder Verschuure

  In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet schrijft voor dat iedere gemeente een Omgevingsvisie voor haar hele grondgebied vaststelt. Daarnaast kunnen er omgevingsvisies voor delen van de gemeente worden gemaakt. De gemeente Utrecht is met de ontwikkeling van beide visies al enige tijd gestart.
  Net zoals bij de Omgevingsvisies Binnenstad en Utrecht Science park is ook voor het deelgebied Kanaleneiland en Transwijk een startnotitie opgesteld die nu ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.
  De startnotitie beoogt aan de voorkant van de ontwikkeling van het Omgevingsvisie duidelijkheid te scheppen over de inzet en het proces van de Omgevingsvisie. Op deze wijze kan de raad toetsen of relevante thema’s en aandachtspunten zijn meegenomen in het planproces.
  Aan de raad wordt voorgesteld de startnotitie vast te stellen.  00:08:50 - 00:18:32 - Koning, Maarten
  00:11:34 - 00:11:36 - Waveren, Sander van
  00:11:35 - 00:11:42 - Isik, Bülent
  00:12:08 - 00:12:13 - Waveren, Sander van
  00:12:11 - 00:12:59 - Isik, Bülent
  00:12:54 - 00:13:06 - Waveren, Sander van
  00:13:03 - 00:13:59 - Hoonte, Gertjan te
  00:15:23 - 00:15:25 - Waveren, Sander van
  00:15:25 - 00:16:52 - Heijne, Rachel
  00:16:43 - 00:17:23 - Waveren, Sander van
  00:18:30 - 00:18:37 - Waveren, Sander van
  00:18:36 - 00:21:21 - Heijne, Rachel
  00:18:46 - 00:18:48 - Waveren, Sander van
  00:19:43 - 00:19:45 - Waveren, Sander van
  00:19:45 - 00:20:16 - Zwinkels, Jantine
  00:20:14 - 00:20:32 - Waveren, Sander van
  00:20:17 - 00:21:07 - Isik, Bülent
  00:21:03 - 00:21:29 - Waveren, Sander van
  00:21:07 - 00:22:14 - Hoonte, Gertjan te
  00:21:43 - 00:22:30 - Waveren, Sander van
  00:22:30 - 00:25:29 - Heijne, Rachel
  00:25:00 - 00:25:01 - Waveren, Sander van
  00:25:23 - 00:25:33 - Waveren, Sander van
  00:25:35 - 00:30:14 - Hoonte, Gertjan te
  00:27:27 - 00:27:28 - Waveren, Sander van
  00:27:28 - 00:27:55 - Isik, Bülent
  00:28:35 - 00:28:56 - Waveren, Sander van
  00:28:52 - 00:29:30 - Koning, Maarten
  00:28:58 - 00:29:12 - Waveren, Sander van
  00:29:13 - 00:29:30 - Waveren, Sander van
  00:29:58 - 00:30:14 - Waveren, Sander van
  00:30:12 - 00:30:39 - Isik, Bülent
  00:30:39 - 00:31:19 - Hoonte, Gertjan te
  00:30:40 - 00:30:42 - Waveren, Sander van
  00:30:49 - 00:31:22 - Waveren, Sander van
  00:31:19 - 00:31:47 - Zwinkels, Jantine
  00:31:47 - 00:32:14 - Waveren, Sander van
  00:32:13 - 00:34:10 - Hoonte, Gertjan te
  00:34:10 - 00:34:11 - Waveren, Sander van
  00:34:12 - 00:35:53 - Isik, Bülent
  00:35:53 - 00:36:02 - Waveren, Sander van
  00:35:59 - 00:35:59 - Zwinkels, Jantine
  00:36:02 - 00:36:02 - Zwinkels, Jantine
  00:36:03 - 00:36:49 - Zwinkels, Jantine
  00:36:48 - 00:36:50 - Waveren, Sander van
  00:36:49 - 00:37:27 - Hoonte, Gertjan te
  00:37:28 - 00:38:13 - Zwinkels, Jantine
  00:38:14 - 00:41:20 - Zwinkels, Jantine
  00:41:20 - 00:41:21 - Waveren, Sander van
  00:41:22 - 00:43:45 - Schipper, Tim
  00:43:45 - 00:43:50 - Waveren, Sander van
  00:43:51 - 00:44:41 - Veen, Kristin van der
  00:44:41 - 00:44:45 - Waveren, Sander van
  00:44:44 - 00:49:26 - Abassi, Ismail el
  00:45:47 - 00:45:48 - Waveren, Sander van
  00:45:49 - 00:46:02 - Zwinkels, Jantine
  00:46:23 - 00:46:25 - Waveren, Sander van
  00:46:26 - 00:46:46 - Zwinkels, Jantine
  00:47:14 - 00:47:59 - Waveren, Sander van
  00:47:33 - 00:47:57 - Hoonte, Gertjan te
  00:48:04 - 00:48:09 - Waveren, Sander van
  00:49:25 - 00:49:29 - Waveren, Sander van
  00:51:30 - 00:51:32 - Waveren, Sander van
  00:51:33 - 00:51:48 - Heijne, Rachel
  00:51:48 - 00:52:19 - Waveren, Sander van
  00:52:20 - 00:58:09 - Verschuure, Klaas
  00:53:48 - 00:53:50 - Waveren, Sander van
  00:53:52 - 00:54:00 - Waveren, Sander van
  00:53:56 - 00:54:03 - Isik, Bülent
  00:54:01 - 00:54:07 - Waveren, Sander van
  00:58:09 - 00:58:44 - Waveren, Sander van
  00:58:42 - 00:59:52 - Koning, Maarten
  00:59:46 - 00:59:53 - Waveren, Sander van
  00:59:55 - 01:00:52 - Heijne, Rachel
  01:00:52 - 01:00:54 - Waveren, Sander van
  01:00:55 - 01:02:01 - Hoonte, Gertjan te
  01:02:01 - 01:02:02 - Waveren, Sander van
  01:02:02 - 01:02:33 - Isik, Bülent
  01:02:32 - 01:02:35 - Waveren, Sander van
  01:02:36 - 01:03:48 - Zwinkels, Jantine
  01:03:48 - 01:03:50 - Waveren, Sander van
  01:03:50 - 01:04:04 - Schipper, Tim
  01:04:04 - 01:04:06 - Waveren, Sander van
  01:04:07 - 01:04:18 - Veen, Kristin van der
  01:04:19 - 01:04:21 - Waveren, Sander van
  01:04:21 - 01:05:03 - Abassi, Ismail el
  01:04:59 - 01:05:05 - Waveren, Sander van
  01:05:17 - 01:05:21 - Waveren, Sander van
  01:05:21 - 01:08:10 - Verschuure, Klaas
  01:08:09 - 01:08:12 - Waveren, Sander van
  01:08:48 - 01:08:58 - Verschuure, Klaas
  01:08:49 - 01:08:59 - Waveren, Sander van
  01:09:39 - 01:10:24 - Waveren, Sander van
  01:09:48 - 01:10:23 - Heijne, Rachel
  01:10:26 - 01:11:13 - Verschuure, Klaas
  01:10:59 - - Waveren, Sander van
 • 4

  21:06 - 23:29

  Vervolg bespreking uit commissie Stad en Ruimte van 24 september 2019.
  Ingeplande behandeltijd: 21.00 - 23.00 uur
  Beleidsveld: Ruimtelijke Ontwikkeling - wethouder Verschuure

  In het najaar van 2017 heeft de gemeenteraad kennis genomen van de Ruimtelijke Economische Koers (REK). In januari 2019 heeft de gemeenteraad kennisgenomen van de 4 bouwstenen voor het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) (nu genoemd: Ruimtelijke Economisch Programma en Perspectief) en het Plan van Aanpak. Daarin is aangekondigd dat de gemeenteraden in de U10 regio in het najaar van 2019 gevraagd wordt om de uitgangspuntennotitie en het beoordelingskader voor het REP vast te stellen. In het U10 Beraad(t) van 3 juli bent u door de bestuurlijk trekkers Ingeplande behandeltijd:geïnformeerd over deze voorstellen. Het besluit dat aan de raad wordt gevraagd is om in te stemmen met de uitgangspuntennotitie en het beoordelingskader (voor wat betreft hoofd- en subdoelen) voor gebruik in fase 2 van de REP.  01:12:27 - 01:24:41 - Koning, Floor de
  01:14:45 - 01:15:04 - Waveren, Sander van
  01:15:04 - 01:15:22 - Zwinkels, Jantine
  01:15:23 - 01:15:24 - Waveren, Sander van
  01:16:15 - 01:16:33 - Waveren, Sander van
  01:16:37 - 01:16:38 - Hoonte, Gertjan te
  01:16:39 - 01:16:41 - Waveren, Sander van
  01:16:40 - 01:17:12 - Hoonte, Gertjan te
  01:17:47 - 01:17:51 - Waveren, Sander van
  01:17:51 - 01:18:23 - Hoonte, Gertjan te
  01:18:23 - 01:18:24 - Waveren, Sander van
  01:18:25 - 01:19:39 - Isik, Bülent
  01:18:58 - 01:19:05 - Waveren, Sander van
  01:19:35 - 01:19:49 - Waveren, Sander van
  01:20:08 - 01:20:16 - Waveren, Sander van
  01:20:16 - 01:21:08 - Hoonte, Gertjan te
  01:20:22 - 01:20:24 - Waveren, Sander van
  01:21:07 - 01:21:17 - Waveren, Sander van
  01:21:12 - 01:22:00 - Schilderman, Susanne
  01:21:59 - 01:22:11 - Waveren, Sander van
  01:24:41 - 01:24:44 - Waveren, Sander van
  01:24:44 - 01:25:22 - Hoonte, Gertjan te
  01:25:21 - 01:25:22 - Waveren, Sander van
  01:25:22 - 01:26:00 - Koning, Floor de
  01:26:00 - 01:26:05 - Waveren, Sander van
  01:26:05 - 01:29:23 - Schipper, Tim
  01:29:25 - 01:29:33 - Waveren, Sander van
  01:29:36 - 01:39:21 - Bos, Cees
  01:33:47 - 01:33:48 - Waveren, Sander van
  01:33:49 - 01:34:37 - Schilderman, Susanne
  01:35:07 - 01:35:07 - Waveren, Sander van
  01:35:08 - 01:35:36 - Schilderman, Susanne
  01:35:08 - 01:35:10 - Waveren, Sander van
  01:35:53 - 01:35:54 - Waveren, Sander van
  01:39:21 - 01:39:28 - Waveren, Sander van
  01:39:25 - 01:39:27 - Isik, Bülent
  01:39:28 - 01:40:01 - Hoonte, Gertjan te
  01:39:55 - 01:40:01 - Waveren, Sander van
  01:40:03 - 01:40:05 - Bos, Cees
  01:40:07 - 01:40:10 - Waveren, Sander van
  01:40:08 - 01:57:21 - Isik, Bülent
  01:42:21 - 01:42:21 - Waveren, Sander van
  01:42:22 - 01:42:25 - Waveren, Sander van
  01:42:26 - 01:42:45 - Koning, Floor de
  01:44:14 - 01:44:16 - Waveren, Sander van
  01:44:17 - 01:44:48 - Hoonte, Gertjan te
  01:45:25 - 01:45:33 - Waveren, Sander van
  01:45:26 - 01:46:22 - Hoonte, Gertjan te
  01:46:22 - 01:46:22 - Waveren, Sander van
  01:47:48 - 01:48:04 - Waveren, Sander van
  01:48:26 - 01:48:28 - Waveren, Sander van
  01:48:28 - 01:49:03 - Schilderman, Susanne
  01:49:00 - 01:49:05 - Waveren, Sander van
  01:49:04 - 01:49:44 - Veen, Kristin van der
  01:49:44 - 01:49:46 - Waveren, Sander van
  01:50:24 - 01:50:26 - Schilderman, Susanne
  01:50:25 - 01:50:30 - Waveren, Sander van
  01:51:08 - 01:51:10 - Waveren, Sander van
  01:51:09 - 01:51:47 - Schilderman, Susanne
  01:51:47 - 01:51:48 - Waveren, Sander van
  01:51:49 - 01:52:56 - Hoonte, Gertjan te
  01:52:56 - 01:52:57 - Waveren, Sander van
  01:53:33 - 01:53:35 - Waveren, Sander van
  01:53:35 - 01:54:03 - Schilderman, Susanne
  01:54:03 - 01:54:03 - Waveren, Sander van
  01:54:35 - 01:54:37 - Waveren, Sander van
  01:54:36 - 01:55:39 - Hoonte, Gertjan te
  01:55:39 - 01:55:42 - Waveren, Sander van
  01:57:22 - 01:57:25 - Waveren, Sander van
  01:57:26 - 02:00:15 - Zwinkels, Jantine
  02:00:12 - 02:00:16 - Waveren, Sander van
  02:00:17 - 02:00:40 - Koning, Floor de
  02:00:40 - 02:00:41 - Waveren, Sander van
  02:00:42 - 02:00:43 - Zwinkels, Jantine
  02:00:42 - 02:00:47 - Waveren, Sander van
  02:00:43 - 02:00:57 - Schilderman, Susanne
  02:00:43 - 02:00:44 - Zwinkels, Jantine
  02:00:57 - 02:01:52 - Zwinkels, Jantine
  02:01:51 - 02:01:52 - Waveren, Sander van
  02:01:53 - 02:02:38 - Bos, Cees
  02:02:24 - 02:02:38 - Waveren, Sander van
  02:02:38 - 02:03:15 - Zwinkels, Jantine
  02:03:15 - 02:03:16 - Waveren, Sander van
  02:03:16 - 02:03:43 - Hoonte, Gertjan te
  02:03:44 - 02:04:44 - Zwinkels, Jantine
  02:04:46 - 02:04:48 - Waveren, Sander van
  02:04:48 - 02:05:29 - Hoonte, Gertjan te
  02:05:13 - 02:05:32 - Waveren, Sander van
  02:05:31 - 02:06:30 - Koning, Floor de
  02:06:30 - 02:06:31 - Waveren, Sander van
  02:06:32 - 02:07:05 - Zwinkels, Jantine
  02:07:05 - 02:07:06 - Waveren, Sander van
  02:07:07 - 02:07:29 - Bos, Cees
  02:07:30 - 02:07:31 - Waveren, Sander van
  02:07:32 - 02:08:41 - Zwinkels, Jantine
  02:08:41 - 02:08:46 - Waveren, Sander van
  02:08:45 - 02:17:44 - Roekel, Laura van
  02:10:51 - 02:10:53 - Waveren, Sander van
  02:10:53 - 02:11:01 - Hoonte, Gertjan te
  02:11:01 - 02:11:03 - Waveren, Sander van
  02:11:03 - 02:11:48 - Bos, Cees
  02:11:47 - 02:11:56 - Waveren, Sander van
  02:12:14 - 02:12:15 - Waveren, Sander van
  02:14:55 - 02:14:56 - Waveren, Sander van
  02:14:56 - 02:15:49 - Hoonte, Gertjan te
  02:15:52 - 02:15:53 - Waveren, Sander van
  02:16:15 - 02:16:16 - Waveren, Sander van
  02:16:16 - 02:16:41 - Hoonte, Gertjan te
  02:16:40 - 02:17:17 - Waveren, Sander van
  02:16:46 - 02:17:11 - Schilderman, Susanne
  02:17:42 - 02:18:08 - Waveren, Sander van
  02:30:13 - 02:30:16 - Waveren, Sander van
  02:30:15 - 03:08:13 - Verschuure, Klaas
  02:35:10 - 02:35:14 - Waveren, Sander van
  02:35:13 - 02:36:05 - Bos, Cees
  02:36:05 - 02:36:08 - Waveren, Sander van
  02:36:07 - 02:36:38 - Isik, Bülent
  02:36:37 - 02:36:39 - Waveren, Sander van
  02:36:39 - 02:37:31 - Hoonte, Gertjan te
  02:37:26 - 02:37:44 - Waveren, Sander van
  02:37:43 - 02:38:20 - Schilderman, Susanne
  02:38:21 - 02:38:23 - Waveren, Sander van
  02:40:21 - 02:40:47 - Waveren, Sander van
  02:40:44 - 02:42:19 - Hoonte, Gertjan te
  02:41:20 - 02:41:24 - Waveren, Sander van
  02:41:33 - 02:42:37 - Waveren, Sander van
  02:42:19 - 02:42:19 - Isik, Bülent
  02:42:20 - 02:42:32 - Isik, Bülent
  02:43:56 - 02:43:59 - Waveren, Sander van
  02:44:00 - 02:44:07 - Waveren, Sander van
  02:44:17 - 02:44:21 - Waveren, Sander van
  02:44:22 - 02:45:00 - Koning, Floor de
  02:45:00 - 02:45:02 - Waveren, Sander van
  02:46:06 - 02:46:08 - Waveren, Sander van
  02:46:09 - 02:47:57 - Bos, Cees
  02:47:50 - 02:47:59 - Waveren, Sander van
  02:48:01 - 02:48:11 - Waveren, Sander van
  02:48:06 - 02:48:10 - Bos, Cees
  02:50:54 - 02:51:04 - Waveren, Sander van
  02:51:04 - 02:51:43 - Veen, Kristin van der
  02:51:45 - 02:51:46 - Waveren, Sander van
  02:52:18 - 02:52:45 - Waveren, Sander van
  02:52:44 - 02:54:32 - Schilderman, Susanne
  02:54:05 - 02:54:36 - Waveren, Sander van
  02:54:36 - 02:54:42 - Waveren, Sander van
  02:54:41 - 02:55:56 - Isik, Bülent
  02:55:30 - 02:55:52 - Waveren, Sander van
  02:55:55 - 02:56:04 - Waveren, Sander van
  02:56:11 - 02:56:13 - Waveren, Sander van
  02:56:14 - 02:57:35 - Hoonte, Gertjan te
  02:57:22 - 02:57:36 - Waveren, Sander van
  02:57:44 - 02:57:45 - Waveren, Sander van
  02:58:05 - 02:58:24 - Waveren, Sander van
  02:59:04 - 02:59:09 - Waveren, Sander van
  02:59:05 - 03:01:18 - Bos, Cees
  03:00:38 - 03:01:23 - Waveren, Sander van
  03:01:21 - 03:02:36 - Schilderman, Susanne
  03:02:35 - 03:02:37 - Waveren, Sander van
  03:04:02 - 03:09:11 - Waveren, Sander van
  03:04:19 - 03:04:27 - Schipper, Tim
  03:05:25 - 03:05:37 - Koning, Floor de
  03:05:38 - 03:05:58 - Schilderman, Susanne
  03:06:00 - 03:06:51 - Hoonte, Gertjan te
  03:06:52 - 03:07:22 - Isik, Bülent
  03:07:24 - 03:07:51 - Schipper, Tim
  03:07:53 - 03:08:03 - Bos, Cees
  03:08:07 - 03:08:28 - Bos, Cees
  03:08:30 - 03:08:45 - Veen, Kristin van der
  03:08:47 - 03:08:53 - Roekel, Laura van
  03:08:53 - 03:09:25 - Zwinkels, Jantine
  03:09:23 - 03:10:33 - Waveren, Sander van
  03:10:00 - 03:10:18 - Hoonte, Gertjan te
  03:10:33 - 03:31:20 - Verschuure, Klaas
  03:11:47 - 03:12:03 - Waveren, Sander van
  03:12:04 - 03:12:38 - Koning, Floor de
  03:12:38 - 03:12:38 - Waveren, Sander van
  03:14:25 - 03:14:26 - Waveren, Sander van
  03:14:27 - 03:14:45 - Schipper, Tim
  03:15:10 - 03:15:12 - Waveren, Sander van
  03:15:12 - 03:15:32 - Schipper, Tim
  03:16:51 - 03:16:53 - Waveren, Sander van
  03:16:52 - 03:17:43 - Bos, Cees
  03:17:34 - 03:17:46 - Waveren, Sander van
  03:19:51 - 03:19:53 - Waveren, Sander van
  03:20:06 - 03:20:08 - Waveren, Sander van
  03:20:07 - 03:20:53 - Isik, Bülent
  03:20:48 - 03:20:54 - Waveren, Sander van
  03:21:57 - 03:22:29 - Isik, Bülent
  03:21:57 - 03:22:01 - Waveren, Sander van
  03:23:06 - 03:23:11 - Waveren, Sander van
  03:23:11 - 03:23:38 - Hoonte, Gertjan te
  03:24:15 - 03:24:17 - Waveren, Sander van
  03:24:17 - 03:24:46 - Hoonte, Gertjan te
  03:26:07 - 03:26:08 - Waveren, Sander van
  03:26:34 - 03:26:49 - Waveren, Sander van
  03:27:34 - 03:27:35 - Waveren, Sander van
  03:27:36 - 03:28:13 - Schilderman, Susanne
  03:28:10 - 03:28:16 - Waveren, Sander van
  03:28:46 - 03:28:48 - Waveren, Sander van
  03:28:47 - 03:29:15 - Schilderman, Susanne
  03:29:15 - 03:29:19 - Waveren, Sander van
  03:29:27 - 03:29:42 - Waveren, Sander van
  03:29:41 - 03:30:10 - Bos, Cees
  03:30:05 - 03:30:17 - Waveren, Sander van
  03:30:48 - 03:34:49 - Waveren, Sander van
  03:31:06 - 03:32:01 - Zwinkels, Jantine
  03:32:12 - 03:32:41 - Koning, Floor de
  03:32:43 - 03:32:47 - Schilderman, Susanne
  03:32:52 - 03:33:02 - Schilderman, Susanne
  03:33:03 - 03:33:12 - Verschuure, Klaas
  03:33:12 - 03:33:23 - Hoonte, Gertjan te
  03:34:03 - 03:34:18 - Schilderman, Susanne