Commissie Stad en Ruimte

donderdag 26 september 2019 09:30 - 16:30
Locatie:
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Start:
donderdag 26 september 2019 13:53
Eind:
donderdag 26 september 2019 18:40
Toelichting:

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die wordt gehouden op dinsdag en donderdag 24/26 september 2019. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van het stadhuis. Op de agenda is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille. Voor de vergadering van 24 september 2019 en het avonddeel van 26 september 2019 is separaat een agenda gepubliceerd.

Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  14:02 - 14:03


  00:09:26 - - Kleinrensink, Julia
 • 2

  14:03 - 14:04


  04:21:08 - - Koning, Maarten
  00:10:22 - - Sanli, Ömer
 • 8

  14:04 - 14:06

  Ingeplande behandeltijd: 9.30 - 9.50 uur.
  Beleidsveld: Merwedekanaalzone - wethouder Diepeveen

  In 2004 heeft de gemeente het OPG-terrein aangekocht als strategische verwerving voor de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone. Dit betreft een aantal gebouwen die de afgelopen jaren tijdelijk zijn verhuurd. Eind 2018 heeft het college besloten, in aansluiting op een raadsmotie, te onderzoeken of een aantal gebouwen kunnen worden behouden en één gebouw, het gebouw aangemerkt als T, circulair te slopen.
  Voor de uitvoering van die sloop vraagt het college een voorbereidingskrediet, dit krediet ten laste te brengen van een nog te openen grondexploitatie OPG-terrein/ busstalling en, vooruitlopende daarop, dekking te halen uit de Reserve Grondexploitaties.
  Tevens stelt het college voor de tijdelijke geheimhouding van de geheime bijlage 2 (kostenraming) bij het raadsvoorstel te bekrachtigen.  04:20:18 - 04:20:08 -
  04:20:11 - 04:19:43 - Hoonte, Gertjan te
  04:19:48 - 04:19:42 -
  04:19:41 - 04:19:33 - Koning, Maarten
  04:19:38 - 04:19:31 -
  04:19:31 - 04:19:01 - Isik, Bülent
  04:19:01 - 04:18:58 -
  04:18:58 - 04:18:31 - Zwanenberg, Pepijn
  04:18:31 - 04:18:25 -
  04:18:25 - 04:17:36 - Hoonte, Gertjan te
  04:17:53 - 04:17:36 -
  04:17:36 - 04:17:06 - Koning, Maarten
  04:17:05 - 04:16:59 -
  04:16:59 - 04:16:05 - Zwinkels, Jantine
  04:16:05 - 04:15:57 -
  04:15:59 - 04:12:10 - Diepeveen, Kees
  04:12:11 - 04:12:07 -
  04:12:06 - 04:11:55 - Zwinkels, Jantine
  04:11:56 - 04:11:38 - Diepeveen, Kees
  04:11:55 - 04:11:55 -
  04:11:39 - 04:11:37 -
  04:11:36 - 04:11:20 - Hoonte, Gertjan te
  04:11:21 - 04:11:20 -
  04:11:20 - 04:10:55 - Diepeveen, Kees
  04:10:55 - 04:10:40 -
  04:10:40 - 04:10:04 - Koning, Maarten
  04:10:03 - 04:09:34 - Diepeveen, Kees
  04:09:37 - 04:09:20 -
  04:09:20 - 04:08:52 - Hoonte, Gertjan te
  04:08:57 - 04:08:22 -
  04:08:16 - 04:08:16 -
  00:12:02 - 00:12:12 - Kleinrensink, Julia
  00:12:11 - 00:12:33 - Wijmenga, Jan
 • 9

  09:46

  Ingeplande behandeltijd: 9.50 - 10.05 uur
  Beleidsveld: Ruimtelijke Ontwikkeling - wethouder Verschuure

  Het doel van dit raadsvoorstel is om het juridisch-planologisch mogelijk te maken dat een hoogspanningsverbinding ondergronds wordt gebracht. Deze hoogspanningsverbinding bevindt zich in Rijnvliet Strijkviertel. Met het ondergronds brengen van deze verbinding wordt de ontwikkeling bevordert van een woonwijk in Rijnvliet en een nieuw bedrijventerrein in Strijkviertel.
  Bij de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.
  Het college stelt voor ambtshalve wijzigingen door te voeren en op deze wijze het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast te stellen. De wijzigingen hebben te maken met de verbeelding in het bestemmingsplan op ondergeschikte onderdelen.
  Het college stelt verder voor geen exploitatieplan voor te stellen


 • 10

  09:46 - 11:45

  Ingeplande behandeltijd: 10.05 - 11.35 uur.
  Beleidsveld: Ruimtelijke Ontwikkeling - wethouder Verschuure

  In september 2017 heeft de gemeenteraad het koersdocument voor de ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek vastgesteld. Hiermee is aangegeven dat een bedrijventerrein van 15ha omgezet gaat naar een gebied met ruim 2.800 woningen en 20.000m2 aan voorzieningen. Om dit te kunnen realiseren zou het aantal verkeersbewegingen op de Cartesiusweg beperkt moeten worden en zouden lage parkeernormen in de Cartesiusdriehoek en omgeving moeten worden gehanteerd.
  Met dit raadsvoorstel stelt het college voor het gebied aan te merken als een A2-gebied, zoals omschreven in de Nota Stallen en Parkeren. Dit betekent dat het gebied wordt aangemerkt als zijnde een centraal stedelijk gebied met betaald parkeren.
  Aan de raad wordt voorgesteld het gebied aan te merken als een A2-gebied en tevens op een passende manier betaald parkeren in te voeren binnen een loopafstand van maximaal 750 meter vanuit de Cartesiusdriehoek.  04:06:34 - 04:05:50 - Schipper, Tim
  04:05:50 - 04:05:41 -
  04:05:42 - 03:58:39 - Hoonte, Gertjan te
  04:04:00 - 04:03:49 -
  04:03:49 - 04:03:29 - Weistra, Thijs
  04:01:53 - 04:01:44 -
  03:59:39 - 03:59:36 -
  03:58:40 - 03:58:32 -
  03:58:31 - 03:55:02 - Zwinkels, Jantine
  03:55:10 - 03:55:01 -
  03:55:01 - 03:54:46 - Weistra, Thijs
  03:54:46 - 03:54:44 -
  03:54:44 - 03:54:35 - Hoonte, Gertjan te
  03:54:36 - 03:54:30 -
  03:54:28 - 03:53:29 - Zwinkels, Jantine
  03:53:30 - 03:53:28 -
  03:53:29 - 03:53:19 - Schilderman, Susanne
  03:53:19 - 03:53:18 -
  03:53:18 - 03:53:01 - Zwinkels, Jantine
  03:53:00 - 03:52:42 -
  03:52:58 - 03:52:30 - Zwinkels, Jantine
  03:52:31 - 03:52:25 -
  03:52:24 - 03:50:04 - Graaf, Rik van der
  03:50:06 - 03:50:03 -
  03:50:02 - 03:47:57 - Sasbrink, Anne
  03:48:15 - 03:47:57 -
  03:47:57 - 03:47:37 - Nagtegaal, Sjors
  03:47:37 - 03:47:36 -
  03:47:35 - 03:47:14 - Sasbrink, Anne
  03:47:13 - 03:46:58 - Nagtegaal, Sjors
  03:47:12 - 03:47:06 -
  03:46:57 - 03:46:57 -
  03:46:57 - 03:46:11 - Sasbrink, Anne
  03:46:11 - 03:46:05 -
  03:46:05 - 03:40:11 - Schilderman, Susanne
  03:44:59 - 03:44:56 -
  03:44:56 - 03:44:35 - Hoonte, Gertjan te
  03:42:56 - 03:42:30 -
  03:42:30 - 03:42:14 - Isik, Bülent
  03:41:44 - 03:41:43 -
  03:41:43 - 03:41:26 - Isik, Bülent
  03:41:05 - 03:41:04 -
  03:41:04 - 03:40:55 - Isik, Bülent
  03:40:45 - 03:40:44 -
  03:40:12 - 03:40:04 -
  03:40:08 - 03:40:05 - Isik, Bülent
  03:40:03 - 03:39:28 - Zwinkels, Jantine
  03:40:03 - 03:33:42 - Schilderman, Susanne
  03:38:46 - 03:38:42 -
  03:38:42 - 03:38:09 - Zwinkels, Jantine
  03:37:14 - 03:36:57 -
  03:36:58 - 03:36:14 - Pagter, Marijn de
  03:35:32 - 03:35:27 -
  03:35:26 - 03:34:49 - Weistra, Thijs
  03:34:59 - 03:34:45 -
  03:34:47 - 03:34:08 - Pagter, Marijn de
  03:34:07 - 03:34:03 -
  03:34:03 - 03:33:47 - Weistra, Thijs
  03:33:47 - 03:33:39 -
  03:33:40 - 03:29:00 - Isik, Bülent
  03:31:22 - 03:31:21 -
  03:31:20 - 03:31:08 - Graaf, Rik van der
  03:31:09 - 03:31:09 -
  03:30:25 - 03:30:20 -
  03:30:19 - 03:29:01 - Bos, Cees
  03:29:27 - 03:29:19 -
  03:29:01 - 03:29:00 -
  03:28:59 - 03:25:34 - Isik, Bülent
  03:28:03 - 03:27:41 -
  03:27:40 - 03:26:56 - Hoonte, Gertjan te
  03:26:56 - 03:26:54 -
  03:25:34 - 03:25:31 -
  03:25:30 - 03:24:38 - Zwinkels, Jantine
  03:25:22 - 03:23:23 - Isik, Bülent
  03:24:43 - 03:24:37 -
  03:23:44 - 03:23:38 -
  03:23:38 - 03:22:57 - Hoonte, Gertjan te
  03:23:05 - 03:22:50 -
  03:22:59 - 03:22:58 - Isik, Bülent
  03:22:49 - 03:16:05 - Weistra, Thijs
  03:21:43 - 03:21:40 -
  03:21:40 - 03:20:31 - Hoonte, Gertjan te
  03:20:51 - 03:20:30 -
  03:19:35 - 03:19:21 -
  03:19:20 - 03:18:06 - Hoonte, Gertjan te
  03:18:21 - 03:17:55 -
  03:17:32 - 03:17:29 -
  03:17:29 - 03:17:00 - Schipper, Tim
  03:16:06 - 03:16:01 -
  03:16:00 - 03:14:05 - Nagtegaal, Sjors
  03:14:05 - 03:14:03 -
  03:14:01 - 03:13:07 - Sanli, Ömer
  03:13:08 - 03:13:03 -
  03:13:03 - 03:12:34 - Veen, Kristin van der
  03:12:34 - 03:12:31 -
  03:12:31 - 03:10:57 - Bos, Cees
  03:10:57 - 03:10:42 -
  03:00:51 - 03:00:47 -
  03:00:47 - 02:41:21 - Verschuure, Klaas
  02:59:09 - 02:59:07 -
  02:59:07 - 02:58:31 - Hoonte, Gertjan te
  02:58:32 - 02:58:30 -
  02:58:28 - 02:58:26 -
  02:58:25 - 02:57:59 - Weistra, Thijs
  02:58:00 - 02:57:57 -
  02:57:58 - 02:57:20 - Hoonte, Gertjan te
  02:57:29 - 02:57:19 -
  02:53:58 - 02:53:26 -
  02:53:26 - 02:53:04 - Weistra, Thijs
  02:52:27 - 02:52:10 -
  02:52:10 - 02:51:41 - Sasbrink, Anne
  02:50:25 - 02:50:18 -
  02:50:18 - 02:49:46 - Hoonte, Gertjan te
  02:49:46 - 02:49:45 -
  02:49:44 - 02:49:19 - Schilderman, Susanne
  02:49:20 - 02:49:19 -
  02:48:06 - 02:47:59 -
  02:47:43 - 02:47:35 -
  02:47:34 - 02:46:48 - Hoonte, Gertjan te
  02:46:53 - 02:46:48 -
  02:46:48 - 02:46:20 - Schipper, Tim
  02:46:19 - 02:46:19 -
  02:45:24 - 02:45:22 -
  02:45:22 - 02:44:40 - Weistra, Thijs
  02:44:41 - 02:44:40 -
  02:43:57 - 02:43:46 -
  02:43:46 - 02:43:08 - Schilderman, Susanne
  02:43:08 - 02:43:04 -
  02:43:05 - 02:41:35 - Zwinkels, Jantine
  02:42:10 - 02:41:19 -
  02:41:19 - 02:40:43 - Hoonte, Gertjan te
  02:40:44 - 02:40:43 -
  02:40:42 - 02:18:03 - Verschuure, Klaas
  02:38:22 - 02:38:18 -
  02:38:19 - 02:38:14 - Bos, Cees
  02:38:00 - 02:37:56 -
  02:37:56 - 02:37:35 - Isik, Bülent
  02:37:39 - 02:37:37 -
  02:37:36 - 02:37:33 -
  02:37:35 - 02:36:33 - Weistra, Thijs
  02:36:48 - 02:36:32 -
  02:36:32 - 02:35:54 - Hoonte, Gertjan te
  02:35:56 - 02:35:53 -
  02:35:53 - 02:35:33 - Weistra, Thijs
  02:35:41 - 02:35:24 -
  02:34:58 - 02:34:52 -
  02:34:54 - 02:34:34 - Bos, Cees
  02:34:34 - 02:32:51 - Bos, Cees
  02:33:26 - 02:33:12 -
  02:32:51 - 02:32:50 -
  02:32:32 - 02:32:31 -
  02:32:31 - 02:32:19 - Bos, Cees
  02:32:24 - 02:32:21 -
  02:31:08 - 02:31:07 -
  02:31:07 - 02:30:35 - Zwinkels, Jantine
  02:29:13 - 02:29:13 -
  02:29:12 - 02:28:29 - Zwinkels, Jantine
  02:28:08 - 02:28:08 -
  02:26:33 - 02:26:32 -
  02:26:31 - 02:25:40 - Graaf, Rik van der
  02:25:41 - 02:25:39 -
  02:25:39 - 02:24:56 - Hoonte, Gertjan te
  02:24:59 - 02:24:55 -
  02:24:55 - 02:24:36 - Graaf, Rik van der
  02:24:37 - 02:24:36 -
  02:23:16 - 02:23:15 -
  02:23:15 - 02:23:05 - Schilderman, Susanne
  02:21:32 - 02:21:29 -
  02:21:28 - 02:21:11 - Sasbrink, Anne
  02:21:11 - 02:21:08 -
  02:21:09 - 02:20:56 - Schilderman, Susanne
  02:20:55 - 02:20:51 -
  02:20:40 - 02:20:33 -
  02:19:31 - 02:19:30 -
  02:19:27 - 02:19:25 -
  02:19:25 - 02:19:00 - Sasbrink, Anne
  02:19:00 - 02:18:59 -
  02:18:32 - 02:18:28 -
  02:18:05 - 02:17:54 -
  02:17:54 - 02:16:51 - Hoonte, Gertjan te
  02:16:53 - 02:16:47 -
  02:16:46 - 02:15:55 - Weistra, Thijs
  02:15:55 - 02:15:53 -
  02:15:53 - 02:15:03 - Schilderman, Susanne
  02:15:03 - 02:15:01 -
  02:15:01 - 02:14:25 - Sasbrink, Anne
  02:14:24 - 02:14:23 -
  02:14:23 - 02:13:39 - Isik, Bülent
  02:13:46 - 02:13:32 -
  02:13:32 - 02:13:21 - Schipper, Tim
  02:13:20 - 02:13:19 -
  02:13:18 - 02:12:57 - Zwinkels, Jantine
  02:12:57 - 02:12:55 -
  02:12:55 - 02:12:31 - Graaf, Rik van der
  02:12:32 - 02:12:29 -
  02:12:28 - 02:12:22 - Nagtegaal, Sjors
  02:12:23 - 02:11:41 -
  02:11:41 - 02:11:18 - Schilderman, Susanne
  02:11:24 - 02:11:14 -
  02:11:14 - 02:11:06 - Weistra, Thijs
  02:11:05 - 02:10:54 -
  02:08:05 - -
 • 10.1
 • 11

  11:45

  Ingeplande behandeltijd: 11.35 - 13.05 uur
  Beleidsveld: Dierenwelzijn - wethouder Van Hooijdonk

  Het raadsvoorstel Nota Dierenwelzijn beschrijft de huidige praktijk en een aantal nieuwe ambities ten aanzien van de belangrijkste onderwerpen op het gebied van dierenwelzijn. Het gaat hierbij onder andere om de opvang en vervoer van hulpbehoevende dieren, jacht, viswater, fokbeleid op steedes en evenementen. Het college legt aan de raad voor zich in het dierenwelzijn te focussen op taken waarvoor de gemeente bevoegdheden of directe beïnvloedingsmogelijkheden heeft.
  Na vaststelling van de nota Dierenwelzijn zijn de ambities ook van toepassing bij de te actualiseren beleidsregel subsidieverstrekking natuur- en milieu communicatie en -educatie 2020 – 2023 gemeente Utrecht en van invloed op de subsidieverstrekking aan dierenweides waarvoor een beleidsregel dient te worden opgesteld.  02:06:50 - 02:06:22 -
  02:06:23 - 01:56:13 -
  01:56:16 - 01:56:13 -
  01:56:14 - 01:55:37 - Hoonte, Gertjan te
  01:55:37 - 01:55:36 -
  01:55:37 - 01:54:34 -
  01:54:35 - 01:54:33 -
  01:54:34 - 01:54:05 - Hoonte, Gertjan te
  01:54:06 - 01:54:05 -
  01:54:05 - 01:53:21 -
  01:53:22 - 01:53:21 -
  01:53:20 - 01:53:08 - Virginia, Erwin
  01:53:08 - 01:53:08 -
  01:53:07 - 01:52:24 -
  01:52:33 - 01:52:22 -
  01:52:23 - 01:51:54 - Virginia, Erwin
  01:51:54 - 01:51:53 -
  01:51:53 - 01:50:49 -
  01:51:15 - 01:50:50 -
  01:50:50 - 01:50:03 - Zwinkels, Jantine
  01:50:03 - 01:49:59 -
  01:50:02 - 01:49:00 -
  01:49:13 - 01:48:59 -
  01:48:59 - 01:48:05 - Hoonte, Gertjan te
  01:48:07 - 01:47:59 -
  01:47:59 - 01:42:58 -
  01:46:08 - 01:46:07 -
  01:46:07 - 01:45:39 - Nagtegaal, Sjors
  01:43:18 - 01:42:58 -
  01:42:57 - 01:42:24 - Zwinkels, Jantine
  01:42:25 - 01:42:24 -
  01:42:23 - 01:36:23 -
  01:41:45 - 01:41:44 -
  01:41:44 - 01:41:10 - Virginia, Erwin
  01:41:11 - 01:41:10 -
  01:38:16 - 01:37:52 -
  01:37:48 - 01:37:42 -
  01:37:46 - 01:37:18 - Virginia, Erwin
  01:36:28 - 01:36:25 -
  01:36:24 - 01:35:47 - Hoonte, Gertjan te
  01:36:05 - 01:35:45 -
  01:35:46 - 01:35:46 -
  01:35:45 - 01:35:30 - Schilderman, Susanne
  01:35:30 - 01:35:12 -
  01:35:12 - 01:29:01 -
  01:29:35 - 01:29:34 -
  01:29:35 - 01:28:32 - Zwinkels, Jantine
  01:28:51 - 01:28:28 -
  01:28:31 - 01:28:29 -
  01:28:28 - 01:28:04 - Nagtegaal, Sjors
  01:28:06 - 01:28:03 -
  01:28:04 - 01:27:22 - Hoonte, Gertjan te
  01:27:22 - 01:27:19 -
  01:27:19 - 01:22:28 -
  01:27:14 - 01:27:11 -
  01:22:28 - 01:22:23 -
  01:22:22 - 01:20:55 - Nagtegaal, Sjors
  01:20:57 - 01:20:53 -
  01:20:53 - 01:20:36 -
  01:20:36 - 01:20:34 -
  01:20:35 - 01:19:54 - Nagtegaal, Sjors
  01:20:06 - 01:19:54 -
  01:19:55 - 01:19:47 - Hoonte, Gertjan te
  01:19:48 - 01:19:46 -
  01:19:46 - 01:19:29 - Virginia, Erwin
  01:19:30 - 01:19:28 -
  01:19:29 - 01:18:49 - Nagtegaal, Sjors
  01:18:47 - 01:18:41 -
  01:18:45 - 01:18:43 - Nagtegaal, Sjors
  01:18:40 - 01:18:05 -
  01:18:05 - 01:18:04 -
  01:18:04 - 01:17:39 - Nagtegaal, Sjors
  01:17:40 - 01:17:36 -
  01:17:37 - 01:17:13 - Zwinkels, Jantine
  01:17:14 - 01:17:09 -
  01:17:08 - 00:56:33 - Virginia, Erwin
  01:15:48 - 01:15:47 -
  01:15:46 - 01:15:25 - Zwinkels, Jantine
  01:14:46 - 01:14:45 -
  01:14:44 - 01:14:29 - Zwinkels, Jantine
  01:14:28 - 01:14:28 -
  01:14:13 - 01:14:11 -
  01:14:11 - 01:13:16 - Kohsiek, Jennie
  01:13:31 - 01:13:21 -
  01:10:52 - 01:10:51 -
  01:10:50 - 01:10:00 - Zwinkels, Jantine
  01:09:28 - 01:09:26 -
  01:09:25 - 01:08:51 -
  01:08:53 - 01:08:51 -
  01:08:50 - 01:07:56 - Zwinkels, Jantine
  01:08:00 - 01:07:08 -
  01:07:53 - 01:07:09 - Hoonte, Gertjan te
  01:05:21 - 01:05:20 -
  01:05:20 - 01:05:08 -
  01:04:02 - 01:04:01 -
  01:04:01 - 01:03:28 - Zwinkels, Jantine
  01:02:44 - 01:02:43 -
  01:01:11 - 01:01:09 -
  01:01:09 - 01:00:50 - Zwinkels, Jantine
  01:00:33 - 01:00:31 -
  01:00:32 - 01:00:28 - Hoonte, Gertjan te
  01:00:27 - 01:00:25 -
  01:00:21 - 01:00:19 -
  01:00:19 - 01:00:09 -
  00:59:26 - 00:59:25 -
  00:59:25 - 00:59:05 - Hoonte, Gertjan te
  00:59:06 - 00:59:05 -
  00:58:46 - 00:58:45 -
  00:58:46 - 00:58:21 - Hoonte, Gertjan te
  00:56:34 - 00:56:24 -
  00:56:24 - 00:54:51 - Schilderman, Susanne
  00:54:51 - 00:54:48 -
  00:54:47 - 00:53:42 - Graaf, Rik van der
  00:53:44 - 00:53:41 -
  00:53:40 - 00:49:32 - Hoonte, Gertjan te
  00:53:12 - 00:53:07 -
  00:53:09 - 00:52:49 -
  00:52:48 - 00:52:47 -
  00:49:33 - 00:49:31 -
  00:49:31 - 00:48:34 - Zwinkels, Jantine
  00:48:34 - 00:48:33 -
  00:48:32 - 00:48:02 - Virginia, Erwin
  00:48:02 - 00:48:00 -
  00:48:00 - 00:47:12 - Zwinkels, Jantine
  00:47:14 - 00:47:12 -
  00:47:12 - 00:47:03 -
  00:47:03 - 00:47:02 -
  00:47:01 - 00:45:23 - Zwinkels, Jantine
  00:45:24 - 00:45:21 -
  00:45:21 - 00:44:38 -
  00:44:51 - 00:44:36 -
  00:44:37 - 00:44:05 - Zwinkels, Jantine
  00:44:05 - 00:44:00 -
  00:42:43 - 00:42:41 -
  00:42:41 - 00:42:11 -
  00:42:11 - 00:42:10 -
  00:42:05 - 00:42:03 -
  00:42:03 - 00:41:32 - Virginia, Erwin
  00:41:38 - 00:41:31 -
  00:41:02 - 00:41:01 -
  00:41:00 - 00:40:21 - Zwinkels, Jantine
  00:40:07 - 00:40:06 -
  00:40:06 - 00:39:41 - Zwinkels, Jantine
  00:39:41 - 00:39:40 -
  00:39:23 - 00:39:22 -
  00:38:46 - 00:38:42 -
  00:38:42 - 00:38:20 -
  00:38:20 - 00:38:18 -
  00:38:17 - 00:35:47 - Kohsiek, Jennie
  00:37:32 - 00:36:42 -
  00:35:50 - 00:35:16 -
  00:35:15 - 00:34:50 -
  00:34:57 - 00:33:29 -
  00:34:43 - 00:34:21 -
  00:34:19 - 00:33:49 - Hoonte, Gertjan te
  00:33:50 - 00:33:49 - Graaf, Rik van der
  00:33:30 - 00:33:29 - Hoonte, Gertjan te
  00:33:29 - 00:33:16 - Graaf, Rik van der
  00:33:17 - 00:33:06 -
  00:33:06 - 00:32:38 -
  00:32:38 - 00:32:32 -
  00:32:36 - 00:32:20 -
  00:32:24 - 00:30:50 -
  00:32:17 - 00:31:48 - Zwinkels, Jantine
  00:31:47 - 00:31:40 - Bakker, Has
  00:31:39 - 00:31:04 - Virginia, Erwin
  00:31:02 - 00:30:54 - Kohsiek, Jennie
  00:30:49 - 00:28:50 - Hooijdonk, Lot van
  00:28:51 - 00:28:36 -
  00:28:36 - 00:27:30 -
  00:27:51 - 00:25:51 -
  00:27:21 - 00:26:44 -
  00:26:41 - 00:26:00 - Hooijdonk, Lot van
  00:25:52 - 00:25:11 - Hoonte, Gertjan te
  00:25:17 - 00:21:24 -
  00:25:09 - 00:24:38 -
  00:24:37 - 00:24:36 - Virginia, Erwin
  00:24:09 - 00:24:07 - Graaf, Rik van der
  00:23:59 - 00:23:42 - Virginia, Erwin
  00:23:10 - 00:23:00 - Hooijdonk, Lot van
  00:22:38 - 00:22:19 -
  00:22:03 - 00:22:02 - Graaf, Rik van der
  00:21:55 - 00:21:51 -
  00:21:50 - 00:21:45 - Hooijdonk, Lot van
  00:21:40 - 00:21:31 - Hoonte, Gertjan te
  00:08:17 - - Kleinrensink, Julia
 • 11.1
 • 12

  14:32 - 14:33

  Ingeplande behandeltijd: 14.00 - 14.30 uur
  Beleidsveld: Mobiliteit - wethouder Van Hooijdonk

  Geagendeerd door de fractie van DENK.
  De fractie van DENK wil graag met het college en de andere fracties in gesprek over de uitspraak van de rechter en de gevolgen hiervan voor het niet verwijderen van de bussluis aan de Amazonedreef. Wat is de motivering van de gemeente geweest bij de voorzieningsrechter, waar heeft het aan geschort, waarom hebben we verloren en hoe gaat het proces vanaf nu eruit zien? De fractie van DENK wil dat de bussluis, in lijn met het raadsbesluit, zo snel mogelijk open gaat. Daarnaast is DENK benieuwd naar de mening van de andere fracties, en zeker de fracties die hebben ingestemd met het raadsvoorstel, wat zij van de gang van zaken vinden.


  00:12:54 - 00:12:55 - Kleinrensink, Julia
  00:14:54 - 00:14:59 - Kleinrensink, Julia
  00:14:57 - 00:15:05 - Isik, Bülent
  00:15:05 - 00:15:08 - Kleinrensink, Julia
  00:15:06 - 00:15:35 - Sanli, Ömer
  00:15:06 - 00:15:08 - Isik, Bülent
  00:15:34 - 00:15:36 - Kleinrensink, Julia
  00:15:35 - 00:15:44 - Isik, Bülent
  00:15:44 - 00:15:57 - Kleinrensink, Julia
  00:15:57 - 00:17:09 - Bosch, David
  00:16:55 - 00:17:16 - Kleinrensink, Julia
  00:17:16 - 00:17:59 - Schipper, Tim
  00:17:59 - 00:18:06 - Kleinrensink, Julia
  00:18:06 - 00:18:20 - Isik, Bülent
  00:18:20 - 00:18:22 - Kleinrensink, Julia
  00:18:21 - 00:18:39 - Pagter, Marijn de
  00:18:39 - 00:18:42 - Kleinrensink, Julia
  00:18:43 - 00:19:38 - Weistra, Thijs
  00:19:36 - 00:19:42 - Kleinrensink, Julia
  00:19:38 - 00:19:46 - Bosch, David
  00:19:39 - 00:20:13 - Weistra, Thijs
  00:19:45 - 00:19:48 - Kleinrensink, Julia
  00:20:13 - 00:20:15 - Kleinrensink, Julia
  00:20:16 - 00:21:03 -
  00:21:03 - 00:21:06 - Kleinrensink, Julia
  00:21:05 - 00:22:01 - Schilderman, Susanne
  00:22:01 - 00:22:03 - Kleinrensink, Julia
  00:22:03 - 00:22:50 - Zwinkels, Jantine
  00:22:50 - 00:22:57 - Kleinrensink, Julia
  00:22:56 - 00:37:42 - Hooijdonk, Lot van
  00:24:31 - 00:24:51 - Kleinrensink, Julia
  00:24:51 - 00:25:04 - Bosch, David
  00:25:04 - 00:25:05 - Kleinrensink, Julia
  00:26:48 - 00:27:02 - Kleinrensink, Julia
  00:26:55 - 00:27:20 - Bosch, David
  00:27:18 - 00:27:23 - Kleinrensink, Julia
  00:27:22 - 00:28:00 - Zwinkels, Jantine
  00:27:59 - 00:28:11 - Kleinrensink, Julia
  00:28:01 - 00:28:19 - Isik, Bülent
  00:28:19 - 00:28:22 - Kleinrensink, Julia
  00:28:23 - 00:28:27 - Kleinrensink, Julia
  00:28:25 - 00:29:13 - Zwinkels, Jantine
  00:29:13 - 00:29:16 - Kleinrensink, Julia
  00:31:34 - 00:31:39 - Kleinrensink, Julia
  00:31:39 - 00:32:24 - Zwinkels, Jantine
  00:32:23 - 00:32:26 - Kleinrensink, Julia
  00:33:52 - 00:33:53 - Kleinrensink, Julia
  00:35:55 - 00:36:09 - Kleinrensink, Julia
  00:36:10 - 00:36:48 - Sanli, Ömer
  00:36:47 - 00:37:00 - Kleinrensink, Julia
  00:36:48 - 00:36:58 - Isik, Bülent
  00:37:38 - 00:37:47 - Kleinrensink, Julia
  00:37:46 - 00:38:15 - Schilderman, Susanne
  00:38:12 - 00:38:16 - Kleinrensink, Julia
  00:38:15 - 00:38:33 - Hooijdonk, Lot van
  00:38:33 - 00:38:39 - Kleinrensink, Julia
  00:38:40 - 00:38:44 - Sanli, Ömer
  00:38:42 - - Kleinrensink, Julia
  00:39:07 - 00:39:19 - Hooijdonk, Lot van
 • 12.1
 • 12.2
 • 13

  14:33 - 16:46

  Ingeplande behandeltijd: 14.30 - 16.30 uur
  Beleidsveld: Energie - wethouder Van Hooijdonk

  De startnotitie Regionale Energiestrategie (RES) U16 is de eerste stap om te komen tot een definitief bod voor de bijdrage van de regio aan de klimaatopgave en de strategie om daar te komen. In dit voorstel wordt een richtinggevend kader met uitgangspunten voorgelegd aan de raden van de U16 voor besluitvorming. Na de zomer van 2019 wordt de raad geïnformeerd over de inzet van de gemeente Utrecht voor het concept bod en de strategie.  00:38:47 - - Schilderman, Susanne
  00:41:25 - 00:42:23 - Kleinrensink, Julia
  00:42:24 - 00:49:44 - Deún, Henk van
  00:43:00 - 00:43:07 - Kleinrensink, Julia
  00:43:06 - 00:43:24 - Wijmenga, Jan
  00:43:21 - 00:43:27 - Kleinrensink, Julia
  00:45:53 - 00:45:57 - Kleinrensink, Julia
  00:45:55 - 00:46:27 - Isik, Bülent
  00:46:27 - 00:46:29 - Kleinrensink, Julia
  00:46:54 - 00:46:58 - Kleinrensink, Julia
  00:46:56 - 00:47:10 - Isik, Bülent
  00:47:10 - 00:47:12 - Kleinrensink, Julia
  00:49:44 - 00:49:47 - Kleinrensink, Julia
  00:49:46 - 00:51:32 - Wijmenga, Jan
  00:50:53 - 00:51:32 - Kleinrensink, Julia
  00:51:33 - 00:51:42 - Hoonte, Gertjan te
  00:51:39 - 00:51:42 - Kleinrensink, Julia
  00:51:43 - 00:52:50 - Wijmenga, Jan
  00:51:43 - 00:51:44 - Kleinrensink, Julia
  00:51:45 - 00:51:51 - Hoonte, Gertjan te
  00:52:22 - 00:52:52 - Kleinrensink, Julia
  00:52:52 - 00:52:52 - Deún, Henk van
  00:52:53 - 00:53:27 - Deún, Henk van
  00:53:27 - 00:53:29 - Kleinrensink, Julia
  00:53:28 - 00:54:00 - Wijmenga, Jan
  00:53:58 - 00:54:02 - Kleinrensink, Julia
  00:54:00 - 00:54:46 -
  00:54:46 - 00:54:51 - Kleinrensink, Julia
  00:54:51 - 00:55:26 - Koning, Maarten
  00:55:25 - 00:55:30 - Kleinrensink, Julia
  00:55:30 - 00:57:06 - Hoonte, Gertjan te
  00:57:06 - 00:57:16 - Kleinrensink, Julia
  00:57:17 - 00:58:14 -
  00:58:14 - 00:58:16 - Kleinrensink, Julia
  00:58:16 - 00:58:42 - Deún, Henk van
  00:58:40 - 00:58:44 - Kleinrensink, Julia
  00:58:44 - 00:59:26 - Hoonte, Gertjan te
  00:59:26 - 00:59:29 - Kleinrensink, Julia
  00:59:31 - 01:01:44 - Heijne, Rachel
  01:00:32 - 01:00:34 - Isik, Bülent
  01:01:42 - 01:01:52 - Kleinrensink, Julia
  01:01:46 - 01:03:05 - Isik, Bülent
  01:03:05 - 01:03:12 - Kleinrensink, Julia
  01:03:07 - 01:03:11 - Isik, Bülent
  01:03:11 - 01:04:47 - Bos, Cees
  01:04:43 - 01:04:54 - Kleinrensink, Julia
  01:04:54 - 01:06:07 - Heuven, Maarten van
  01:06:06 - 01:06:12 - Kleinrensink, Julia
  01:06:08 - 01:06:46 - Isik, Bülent
  01:06:46 - 01:07:00 - Kleinrensink, Julia
  01:07:00 - 01:07:53 - Hoonte, Gertjan te
  01:07:52 - 01:07:55 - Kleinrensink, Julia
  01:07:54 - 01:08:05 - Deún, Henk van
  01:08:04 - 01:08:15 - Kleinrensink, Julia
  01:08:14 - 01:08:48 - Heuven, Maarten van
  01:08:16 - 01:08:17 - Kleinrensink, Julia
  01:08:49 - 01:09:14 - Kleinrensink, Julia
  01:08:53 - 01:08:55 - Isik, Bülent
  01:08:56 - 01:09:28 - Bos, Cees
  01:09:25 - 01:09:31 - Kleinrensink, Julia
  01:09:30 - 01:09:48 - Isik, Bülent
  01:09:48 - 01:09:58 - Kleinrensink, Julia
  01:09:59 - 01:11:44 - Zwinkels, Jantine
  01:11:43 - 01:11:46 - Kleinrensink, Julia
  01:11:46 - 01:13:10 - Schipper, Tim
  01:13:10 - 01:13:15 - Kleinrensink, Julia
  01:13:16 - 01:14:19 - Koning, Maarten
  01:14:19 - 01:14:27 - Kleinrensink, Julia
  01:14:22 - 01:15:45 - Wijmenga, Jan
  01:15:45 - 01:15:49 - Kleinrensink, Julia
  01:15:49 - 01:18:44 - Hoonte, Gertjan te
  01:18:24 - 01:18:29 - Kleinrensink, Julia
  01:18:29 - 01:19:55 - Heijne, Rachel
  01:19:53 - 01:20:01 - Kleinrensink, Julia
  01:20:00 - 01:20:37 - Bos, Cees
  01:20:36 - 01:20:40 - Kleinrensink, Julia
  01:20:39 - 01:21:05 - Heijne, Rachel
  01:21:05 - 01:21:07 - Kleinrensink, Julia
  01:21:07 - 01:23:59 - Hoonte, Gertjan te
  01:22:42 - 01:24:04 - Kleinrensink, Julia
  01:24:04 - 01:24:41 -
  01:24:41 - 01:25:19 - Kleinrensink, Julia
  01:24:46 - 01:25:09 - Zwinkels, Jantine
  01:25:11 - 01:26:20 - Isik, Bülent
  01:26:14 - 01:26:24 - Kleinrensink, Julia
  01:26:26 - 01:28:26 - Hoonte, Gertjan te
  01:28:10 - 01:28:28 - Kleinrensink, Julia
  01:28:27 - 01:28:55 - Zwinkels, Jantine
  01:28:53 - 01:30:04 - Hoonte, Gertjan te
  01:30:03 - 01:30:11 - Kleinrensink, Julia
  01:30:12 - 01:31:22 - Zwinkels, Jantine
  01:31:22 - 01:31:31 - Kleinrensink, Julia
  01:31:30 - 01:32:14 - Heuven, Maarten van
  01:32:14 - 01:32:18 - Kleinrensink, Julia
  01:32:18 - 01:33:28 - Hoonte, Gertjan te
  01:32:47 - 01:32:53 - Kleinrensink, Julia
  01:33:25 - 01:33:35 - Kleinrensink, Julia
  01:33:31 - 01:34:45 - Bos, Cees
  01:34:46 - 01:34:48 - Kleinrensink, Julia
  01:34:48 - 01:36:30 - Zwinkels, Jantine
  01:36:15 - 01:36:39 - Kleinrensink, Julia
  01:36:40 - 01:36:54 - Kleinrensink, Julia
  01:36:41 - 01:36:48 - Isik, Bülent
  01:36:54 - 01:37:15 - Bos, Cees
  01:37:09 - 01:37:39 - Kleinrensink, Julia
  01:37:16 - 01:37:40 - Zwinkels, Jantine
  01:37:40 - 01:37:47 - Kleinrensink, Julia
  01:37:47 - 01:39:35 -
  01:39:32 - 01:39:38 - Kleinrensink, Julia
  01:39:38 - 01:43:22 - Heijne, Rachel
  01:41:27 - 01:41:32 - Kleinrensink, Julia
  01:41:31 - 01:41:39 - Heuven, Maarten van
  01:41:40 - 01:41:42 - Kleinrensink, Julia
  01:41:51 - 01:41:52 - Kleinrensink, Julia
  01:43:23 - 01:43:26 - Kleinrensink, Julia
  01:43:25 - 01:46:24 - Isik, Bülent
  01:45:22 - 01:45:29 - Kleinrensink, Julia
  01:46:20 - 01:46:51 - Kleinrensink, Julia
  01:46:32 - 01:46:40 - Isik, Bülent
  01:46:51 - 01:57:57 - Koning, Maarten
  01:50:06 - 01:50:10 - Kleinrensink, Julia
  01:50:10 - 01:50:33 - Deún, Henk van
  01:51:18 - 01:51:37 - Kleinrensink, Julia
  01:51:36 - 01:52:16 - Isik, Bülent
  01:52:16 - 01:52:22 - Kleinrensink, Julia
  01:52:19 - 01:53:06 - Zwinkels, Jantine
  01:53:05 - 01:53:09 - Kleinrensink, Julia
  01:53:50 - 01:54:08 - Kleinrensink, Julia
  01:55:52 - 01:56:13 - Kleinrensink, Julia
  01:56:12 - 01:56:39 - Zwinkels, Jantine
  01:56:37 - 01:57:43 - Kleinrensink, Julia
  01:56:43 - 01:57:37 - Bos, Cees
  01:57:58 - 01:58:48 - Kleinrensink, Julia
  01:58:07 - 01:58:17 - Koning, Maarten
  01:58:21 - 01:58:27 - Zwinkels, Jantine
  01:58:30 - 01:58:40 - Heijne, Rachel
  01:58:47 - 02:00:15 - Heuven, Maarten van
  02:00:15 - 02:00:18 - Kleinrensink, Julia
  02:00:20 - 02:02:55 - Schipper, Tim
  02:01:28 - 02:01:39 - Kleinrensink, Julia
  02:02:54 - 02:02:57 - Kleinrensink, Julia
  02:02:56 - 02:03:36 - Isik, Bülent
  02:03:31 - 02:03:41 - Kleinrensink, Julia
  02:03:41 - 02:04:59 - Schipper, Tim
  02:04:59 - 02:05:11 - Kleinrensink, Julia
  02:05:12 - 02:05:17 - Kleinrensink, Julia
  02:05:16 - 02:05:48 - Hoonte, Gertjan te
  02:05:44 - 02:05:49 - Kleinrensink, Julia
  02:05:50 - 02:06:20 - Schipper, Tim
  02:06:20 - 02:06:22 - Kleinrensink, Julia
  02:06:23 - 02:08:06 - Bos, Cees
  02:06:27 - 02:06:29 - Kleinrensink, Julia
  02:07:19 - 02:07:20 - Kleinrensink, Julia
  02:07:20 - 02:07:25 - Isik, Bülent
  02:07:25 - 02:07:27 - Kleinrensink, Julia
  02:08:01 - 02:08:20 - Kleinrensink, Julia
  02:08:10 - 02:08:17 - Hooijdonk, Lot van
  02:13:35 - 02:13:36 - Bos, Cees
  02:14:01 - 02:14:03 - Bos, Cees
  02:15:28 - 02:16:07 - Kleinrensink, Julia
  02:16:06 - 02:37:09 - Hooijdonk, Lot van
  02:37:08 - 02:37:27 - Kleinrensink, Julia
  02:37:28 - 02:37:52 - Deún, Henk van
  02:37:53 - 02:38:29 - Kleinrensink, Julia
  02:37:54 - 02:37:59 - Deún, Henk van
  02:38:00 - 02:38:19 - Deún, Henk van
  02:38:30 - 02:40:01 -
  02:40:01 - 02:40:03 - Kleinrensink, Julia
  02:40:04 - 02:40:52 - Heijne, Rachel
  02:40:52 - 02:40:54 - Kleinrensink, Julia
  02:40:55 - 02:42:00 - Wijmenga, Jan
  02:42:00 - 02:42:05 - Kleinrensink, Julia
  02:42:05 - 02:43:25 - Koning, Maarten
  02:43:24 - 02:43:28 - Kleinrensink, Julia
  02:43:28 - 02:44:04 - Hoonte, Gertjan te
  02:44:04 - 02:44:07 - Kleinrensink, Julia
  02:44:08 - 02:44:33 - Schipper, Tim
  02:44:32 - 02:44:34 - Kleinrensink, Julia
  02:44:35 - 02:45:17 - Zwinkels, Jantine
  02:45:17 - 02:45:27 - Kleinrensink, Julia
  02:45:19 - 02:45:21 - Isik, Bülent
  02:45:27 - 02:45:35 - Isik, Bülent
  02:45:35 - 02:45:36 - Kleinrensink, Julia
  02:45:38 - 02:45:55 - Bos, Cees
  02:45:54 - 02:45:55 - Kleinrensink, Julia
  02:45:55 - 02:46:13 - Heuven, Maarten van
  02:46:14 - 02:46:23 - Kleinrensink, Julia
  02:46:21 - 02:51:41 - Hooijdonk, Lot van
  02:48:13 - 02:48:18 - Kleinrensink, Julia
  02:48:19 - 02:48:44 - Zwinkels, Jantine
  02:48:44 - 02:49:09 - Kleinrensink, Julia
  02:48:46 - 02:49:08 - Hoonte, Gertjan te
  02:49:10 - 02:49:11 - Kleinrensink, Julia
  02:49:51 - 02:50:10 - Kleinrensink, Julia
  02:51:41 - 02:52:54 - Kleinrensink, Julia
 • 13.1