Gemeenteraad

donderdag 12 juni 2014 19:45 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Burgemeester
Toelichting:

Agendapunt 7: Eindrapportage Taskforce. Taskforce bezuinigingsvoorstellen sport 2014 - 2017: in een Perspectief sportaccommodaties 2014 - 2020 ", is verplaatst naar 3 juli 2014

Agendapunten