Gemeenteraad

donderdag 21 november 2019 14:00 - 23:30
Locatie:
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter:
Jan van Zanen
Start:
donderdag 21 november 2019 19:26
Eind:
donderdag 21 november 2019 23:44
Toelichting:

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:

In memoriam de heer Jan Westra, oud-burgemeester van Vleuten-De Meern van 19.30-20.00 uur

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  19:37 - 19:54


  05:25:41 - 05:24:41 - Zwanenberg, Pepijn
  05:24:51 - 05:24:49 - Isik, Bülent
  05:24:38 - 05:23:43 - Dalen, Martijn van
  05:23:42 - 05:23:26 - Zwanenberg, Pepijn
  05:23:37 - 05:23:33 - Dalen, Martijn van
  05:23:22 - 05:23:19 - Zwanenberg, Pepijn
  05:22:59 - - Zwanenberg, Pepijn
  00:26:46 - 00:27:57 -
  00:27:58 - - Schilderman, Susanne
 • 2

  14:09 - 14:09


  05:21:45 - 05:21:29 - Isik, Bülent
  05:21:27 - 05:21:17 - Hoonte, Gertjan te
  05:21:12 - 05:21:01 - Zwinkels, Jantine
  05:21:02 - - Zwanenberg, Pepijn
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

  er zijn geen actuele moties

 • 7

  14:06

  Wethouder Verschuure
  Status: A

  Per abuis waren bij de raadsbehandeling van het raadsvoorstel Parkeerregime Cartesiusdriehoek op 17 oktober 2019 de beslispunten in het raadsvoorstel (pagina 1) niet gelijk aan het concept- besluit op de laatste pagina (pagina 10).

  Ter voorkoming van misverstanden en voor eenduidige besluitvorming dient dit technisch hersteld te worden.  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Parkeerregime Cartesiusdriehoek
 • 8

  14:06 - 14:08

  Wethouder Klein
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 Aan de bepaling dat automatische incasso in tien termijnen plaatsvindt het woord maximaal vooraf te laten gaan
  2 De eerste wijzigingsverordening op de verordening Toeristenbelasting 2019 vast te stellen  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Eerste wijzigingsverordening op de Verordening toeristenbelasting 2019

  05:18:51 - 05:18:33 - Zwinkels, Jantine
  05:18:33 - 05:18:31 - Isik, Bülent
  05:18:29 - 05:18:27 - Gilissen, Dimitri
 • 9

  Wethouder Verschuure
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 Naar aanleiding van de zienswijze van de Gasunie op de verbeelding ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan een wijziging aan te brengen.
  2 Het bestemmingsplan Actualisering diverse gebieden dat is vastgelegd in het digitale bestand L.IMRO.0344.BPACTUALDIVGEB2019-VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPACTUALDIVGEB2019-VA01.dgn vast te stellen.  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Actualisering diverse gebieden 2019
 • 10

  Wethouder Verschuure
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 De ambtshalve wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan uit hoofdstuk 2 van het vaststellingsrapport in het bestemmingsplan aan te brengen;
  2 Geen exploitatieplan vast te stellen;
  3 Het bestemmingsplan Bijleveldweg 14 Haarzuilens dat is vastgelegd in het digitale bestand
  NL.IMRO.0344.BPBIJLEVELDWEGHA14-VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPBIJLEVELDWEGHA14-VA01.dgn vast te stellen.  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Bijleveldweg 14 Haarzuilens
 • 11

  19:54

  Wethouder Verschuure
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 De bijgevoegde brief aan de AVU vast te stellen als zienswijze op het tweede wijzigingsvoorstel voor de begroting van 2019 en het wijzigingsvoorstel voor de begroting van 2020 van de AVU.  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijzigingen gemeenschappelijke Regeling Afval verwijdering Utrecht (AVU) 2019-2 en 2020-1
 • 12

  19:54 - 20:28

  Wethouder Verschuure
  Status: B
  Indicatieve tijd: 150 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 De uitgangspuntennotitie vast te stellen.
  2 In te stemmen met het beoordelingskader voor gebruik in fase 2 van de REP.  Amendementen
  Onderwerp
  A113 Maakindustrie en circulaire economie
  A114 Verbonden groen
  A115 Biodiversiteit
  A116 Andere uitgangspunten pijler Werken
  A117 Ruimte voor natuur-inclusieve landbouw
  A118 Van een groei-economie naar een circulaire donut-economie in het beoordelingskader
  A119 Eenduidig raadsbesluit REP
  A120 Naar 130% plancapaciteit in de U16
  A121 Beslispunten raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie en beoordelingskader REP kloppen niet
  A122 Maak effectmeting mogelijk in het Beoordelingskader REP U10
  A123 Extra uitgangspunt bij pijler Werken
  A124 schrappen kwantitatieve groei uitgangspunten pijler werken
  Moties
  Onderwerp
  M403 Klimaatakkoord in de REP
  M404 Global Goals for Sustainable Development
  M405 Groene Pijler als uitgangspunt
  M406 klimaatadaptatie kansen kwantificeren in beoordelingskader
  M407 Onderzoek ontwikkellocatie optimaal
  M408 Goede bereikbaarheid is nodig voor een bloeiende economie
  M409 Autonome voertuigen hebben de toekomst
  M410 Digitale infrastructuur is goed voor de economie
  M411 Van Stadsakkoord naar Regionaal akkoord wonen (RAW)
  M412 Bijdrage van bedrijven aan goed leven in de regio
  M413 klimaatadaptatie en onderhoud openbare ruimte gaan hand in hand in de regio
  M414 Woningtekort inlopen, planuitval meenemen
  M415 Utrechtse inzet is de RSU2040
  M416 Verbind grote bedrijven met kleine en startende ondernemers via regionaal vestigingsklimaat
  M417 Voorkom onnodige grootschalige uitbreiding van werk- en winkelgebieden
  M418 Huisvesten van diverse doelgroepen in stad en regio
  M419 Breder kijken naar gevolgen van verdichting
  M420 Ruimtelijke Economisch Perspectief leesbaar,begrijpelijk en voor iedereen
  M421 klimaatadaptie kansen kwantificeren in beoordelingskader
  M422 Naar 130% plancapaciteit in de U16
  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie en het beoordelingskader Ruimtelijk Economisch Perspectief U10 (REP)

  05:17:01 - 05:17:00 - Zwanenberg, Pepijn
  05:16:59 - 05:05:53 - Schilderman, Susanne
  05:14:48 - 05:14:46 - Zwanenberg, Pepijn
  05:14:47 - 05:14:27 - Isik, Bülent
  05:14:27 - 05:14:26 - Zwanenberg, Pepijn
  05:13:57 - 05:13:56 - Zwanenberg, Pepijn
  05:13:56 - 05:13:41 - Isik, Bülent
  05:13:43 - 05:13:41 - Zwanenberg, Pepijn
  05:13:06 - 05:13:04 - Zwanenberg, Pepijn
  05:13:04 - 05:12:56 - Isik, Bülent
  05:12:56 - 05:12:54 - Zwanenberg, Pepijn
  05:12:54 - 05:12:37 - Deún, Henk van
  05:12:38 - 05:12:37 - Zwanenberg, Pepijn
  05:11:55 - 05:11:54 - Zwanenberg, Pepijn
  05:11:01 - 05:10:57 - Zwanenberg, Pepijn
  05:10:09 - 05:10:05 - Zwanenberg, Pepijn
  05:09:14 - 05:09:08 - Zwanenberg, Pepijn
  05:09:07 - 05:08:59 - Schipper, Tim
  05:09:02 - 05:08:57 - Zwanenberg, Pepijn
  05:08:15 - 05:08:14 - Zwanenberg, Pepijn
  05:08:14 - 05:08:01 - Schipper, Tim
  05:08:01 - 05:07:58 - Zwanenberg, Pepijn
  05:07:40 - 05:07:38 - Zwanenberg, Pepijn
  05:06:40 - 05:06:38 - Zwanenberg, Pepijn
  05:06:39 - 05:06:31 - Isik, Bülent
  05:06:30 - 05:06:29 - Zwanenberg, Pepijn
  05:05:55 - 05:05:49 - Zwanenberg, Pepijn
  05:05:29 - 05:05:29 - Zwanenberg, Pepijn
  05:05:29 - 04:58:49 - Koning, Floor de
  05:03:42 - 05:03:37 - Zwanenberg, Pepijn
  05:03:37 - 05:02:59 - Sasbrink, Anne
  05:02:59 - 05:02:58 - Zwanenberg, Pepijn
  05:02:29 - 05:02:28 - Zwanenberg, Pepijn
  05:01:37 - 05:01:35 - Zwanenberg, Pepijn
  05:00:07 - 05:00:05 - Zwanenberg, Pepijn
  05:00:06 - 04:59:39 - Wijmenga, Jan
  04:59:40 - 04:59:38 - Zwanenberg, Pepijn
  04:59:02 - 04:59:01 - Zwanenberg, Pepijn
  04:58:50 - 04:58:47 - Zwanenberg, Pepijn
  04:58:35 - 04:58:34 - Zwanenberg, Pepijn
  04:58:33 - 04:51:35 - Sasbrink, Anne
  04:57:30 - 04:57:27 - Zwanenberg, Pepijn
  04:56:39 - 04:56:35 - Zwanenberg, Pepijn
  04:55:46 - 04:55:42 - Zwanenberg, Pepijn
  04:55:41 - 04:55:38 - Zwanenberg, Pepijn
  04:55:39 - 04:55:14 - Hoonte, Gertjan te
  04:55:15 - 04:55:14 - Zwanenberg, Pepijn
  04:54:59 - 04:54:58 - Zwanenberg, Pepijn
  04:53:49 - 04:53:42 - Zwanenberg, Pepijn
  04:52:20 - 04:52:16 - Zwanenberg, Pepijn
  04:51:36 - 04:51:27 - Zwanenberg, Pepijn
  04:51:05 - 04:51:04 - Zwanenberg, Pepijn
  04:50:54 - 04:48:06 - Hoonte, Gertjan te
  04:48:25 - 04:48:20 - Zwanenberg, Pepijn
  04:48:19 - 04:47:35 - Schilderman, Susanne
  04:47:35 - 04:47:34 - Zwanenberg, Pepijn
  04:47:34 - 04:40:41 - Hoonte, Gertjan te
  04:46:50 - 04:46:49 - Zwanenberg, Pepijn
  04:44:34 - 04:44:29 - Zwanenberg, Pepijn
  04:43:34 - 04:43:30 - Zwanenberg, Pepijn
  04:42:44 - 04:42:40 - Zwanenberg, Pepijn
  04:42:03 - 04:42:00 - Zwanenberg, Pepijn
  04:41:12 - 04:41:08 - Zwanenberg, Pepijn
  04:40:40 - 04:40:38 - Zwanenberg, Pepijn
  04:40:24 - 04:40:19 - Zwanenberg, Pepijn
  04:40:15 - 04:29:24 - Isik, Bülent
  04:38:19 - 04:38:16 - Zwanenberg, Pepijn
  04:38:15 - 04:38:11 - Zwanenberg, Pepijn
  04:38:12 - 04:37:37 - Schipper, Tim
  04:37:37 - 04:37:37 - Zwanenberg, Pepijn
  04:36:59 - 04:36:58 - Zwanenberg, Pepijn
  04:36:57 - 04:36:44 - Schipper, Tim
  04:36:44 - 04:36:41 - Zwanenberg, Pepijn
  04:36:42 - 04:36:18 -
  04:36:18 - 04:36:17 - Zwanenberg, Pepijn
  04:34:37 - 04:34:30 - Zwanenberg, Pepijn
  04:34:30 - 04:34:07 - Hoonte, Gertjan te
  04:34:07 - 04:34:06 - Zwanenberg, Pepijn
  04:33:36 - 04:33:35 - Zwanenberg, Pepijn
  04:33:35 - 04:33:08 - Hoonte, Gertjan te
  04:33:08 - 04:33:07 - Zwanenberg, Pepijn
  04:32:43 - 04:32:42 - Zwanenberg, Pepijn
  04:32:41 - 04:32:29 - Schipper, Tim
  04:32:37 - 04:32:36 - Zwanenberg, Pepijn
  04:32:29 - 04:32:29 - Zwanenberg, Pepijn
  04:31:40 - 04:31:38 - Zwanenberg, Pepijn
  04:30:28 - 04:30:15 - Zwanenberg, Pepijn
  04:29:26 - 04:29:12 - Zwanenberg, Pepijn
  04:28:59 - 04:28:58 - Zwanenberg, Pepijn
  04:28:58 - 04:26:45 - Deún, Henk van
  04:26:48 - 04:26:41 - Zwanenberg, Pepijn
  04:26:37 - 04:26:23 - Zwanenberg, Pepijn
  04:26:13 - 04:26:12 - Zwanenberg, Pepijn
  04:26:10 - 04:17:38 - Bos, Cees
  04:24:29 - 04:24:26 - Zwanenberg, Pepijn
  04:24:01 - 04:23:57 - Zwanenberg, Pepijn
  04:22:50 - 04:22:46 - Zwanenberg, Pepijn
  04:22:40 - 04:22:37 - Zwanenberg, Pepijn
  04:21:47 - 04:21:44 - Zwanenberg, Pepijn
  04:21:44 - 04:21:31 - Isik, Bülent
  04:21:32 - 04:21:30 - Zwanenberg, Pepijn
  04:21:04 - 04:21:03 - Zwanenberg, Pepijn
  04:21:02 - 04:21:00 - Zwanenberg, Pepijn
  04:21:00 - 04:20:30 - Isik, Bülent
  04:20:31 - 04:20:29 - Zwanenberg, Pepijn
  04:20:30 - 04:20:29 - Schilderman, Susanne
  04:20:29 - 04:20:28 - Zwanenberg, Pepijn
  04:20:06 - 04:20:06 - Zwanenberg, Pepijn
  04:20:04 - 04:20:00 - Zwanenberg, Pepijn
  04:20:04 - 04:19:12 - Schilderman, Susanne
  04:19:12 - 04:19:11 - Zwanenberg, Pepijn
  04:17:43 - 04:17:30 - Zwanenberg, Pepijn
  04:17:35 - 04:16:34 - Bos, Cees
  04:17:31 - 04:17:02 - Hoonte, Gertjan te
  04:17:03 - 04:17:02 - Zwanenberg, Pepijn
  04:16:35 - 04:16:31 - Zwanenberg, Pepijn
  04:16:20 - 04:16:19 - Zwanenberg, Pepijn
  04:16:19 - 04:13:08 - Wijmenga, Jan
  04:13:21 - 04:13:06 - Zwanenberg, Pepijn
  04:13:07 - 04:12:48 - Schilderman, Susanne
  04:12:48 - 04:12:48 - Zwanenberg, Pepijn
  04:12:46 - 04:12:20 - Wijmenga, Jan
  04:12:20 - 04:12:20 - Zwanenberg, Pepijn
  04:12:19 - 04:11:49 - Schilderman, Susanne
  04:11:50 - 04:11:49 - Zwanenberg, Pepijn
  04:11:49 - 04:11:03 - Wijmenga, Jan
  04:11:24 - 04:11:24 - Zwanenberg, Pepijn
  04:11:02 - 04:10:57 - Zwanenberg, Pepijn
  04:10:41 - 04:10:40 - Zwanenberg, Pepijn
  04:10:40 - 04:08:53 -
  04:08:52 - 04:08:44 - Zwanenberg, Pepijn
  04:08:25 - 04:08:25 - Zwanenberg, Pepijn
  04:08:24 - 04:06:45 - Zwinkels, Jantine
  04:06:43 - 04:06:39 - Zwanenberg, Pepijn
  04:06:40 - 04:06:04 - Zwinkels, Jantine
  04:06:02 - 04:05:59 - Zwanenberg, Pepijn
  04:05:58 - 04:05:22 - Zwinkels, Jantine
  04:05:15 - 04:05:13 - Zwanenberg, Pepijn
  04:05:08 - 04:04:55 - Koning, Floor de
  04:04:56 - 04:04:55 - Zwanenberg, Pepijn
  04:04:54 - 04:04:08 - Zwinkels, Jantine
  04:04:08 - 04:04:07 - Zwanenberg, Pepijn
  04:04:07 - 04:03:36 - Koning, Floor de
  04:03:36 - 04:03:29 - Zwanenberg, Pepijn
  04:03:27 - 04:02:34 - Zwinkels, Jantine
  04:02:35 - 04:02:33 - Zwanenberg, Pepijn
  04:02:34 - 04:01:54 - Hoonte, Gertjan te
  04:01:54 - 04:01:52 - Zwanenberg, Pepijn
  04:01:52 - 04:01:28 -
  04:01:27 - 04:01:27 - Zwanenberg, Pepijn
  04:01:26 - 04:00:48 - Zwinkels, Jantine
  04:00:48 - 04:00:47 - Zwanenberg, Pepijn
  04:00:47 - 04:00:18 - Isik, Bülent
  04:00:18 - 04:00:17 - Zwanenberg, Pepijn
  04:00:16 - 03:59:39 - Koning, Floor de
  03:59:39 - 03:59:37 - Zwanenberg, Pepijn
  03:59:38 - 03:59:27 - Isik, Bülent
  03:59:27 - 03:59:26 - Zwanenberg, Pepijn
  03:59:25 - 03:59:07 - Hoonte, Gertjan te
  03:59:09 - 03:59:05 - Zwanenberg, Pepijn
  03:59:05 - 03:58:19 - Schilderman, Susanne
  03:58:19 - 03:58:16 - Zwanenberg, Pepijn
  03:58:15 - 03:57:03 - Zwinkels, Jantine
  03:57:04 - 03:57:02 - Zwanenberg, Pepijn
  03:57:02 - 03:56:04 - Schilderman, Susanne
  03:56:04 - 03:55:59 - Zwanenberg, Pepijn
  03:55:59 - 03:54:51 - Zwinkels, Jantine
  03:54:51 - 03:54:49 - Zwanenberg, Pepijn
  03:54:49 - 03:54:20 - Bos, Cees
  03:54:20 - 03:54:11 - Zwanenberg, Pepijn
  03:54:19 - 03:53:17 - Schilderman, Susanne
  03:53:19 - 03:53:12 - Zwanenberg, Pepijn
  03:53:12 - 03:52:36 - Hoonte, Gertjan te
  03:52:36 - 03:52:31 - Zwanenberg, Pepijn
  03:52:30 - 03:51:41 - Zwinkels, Jantine
  03:51:38 - 03:51:29 - Zwanenberg, Pepijn
  03:51:33 - 03:51:32 - Zwinkels, Jantine
  03:51:08 - 03:51:07 - Zwanenberg, Pepijn
  03:51:06 - 03:47:32 - Schipper, Tim
  03:47:41 - 03:47:37 - Zwanenberg, Pepijn
  03:47:32 - 03:47:25 - Zwanenberg, Pepijn
  03:47:25 - 03:46:55 - Sasbrink, Anne
  03:47:19 - 03:47:16 - Zwanenberg, Pepijn
  03:46:54 - 03:46:25 - Zwanenberg, Pepijn
  03:18:39 - 03:18:31 - Zwanenberg, Pepijn
  03:18:28 - 03:18:19 - Zwanenberg, Pepijn
  03:18:19 - 02:51:41 - Verschuure, Klaas
  03:14:43 - 03:14:38 - Zwanenberg, Pepijn
  03:14:33 - 03:14:30 - Zwanenberg, Pepijn
  03:14:30 - 03:14:29 - Zwanenberg, Pepijn
  03:14:28 - 03:14:21 - Schilderman, Susanne
  03:14:21 - 03:14:18 - Zwanenberg, Pepijn
  03:14:09 - 03:14:08 - Zwanenberg, Pepijn
  03:13:53 - 03:13:51 - Zwanenberg, Pepijn
  03:13:11 - 03:13:09 - Zwanenberg, Pepijn
  03:13:09 - 03:12:45 - Hoonte, Gertjan te
  03:12:45 - 03:12:44 - Zwanenberg, Pepijn
  03:12:25 - 03:12:22 - Zwanenberg, Pepijn
  03:12:20 - 03:12:19 - Zwanenberg, Pepijn
  03:12:17 - 03:11:58 - Koning, Floor de
  03:11:58 - 03:11:57 - Zwanenberg, Pepijn
  03:11:06 - 03:11:05 - Zwanenberg, Pepijn
  03:11:05 - 03:10:40 - Wijmenga, Jan
  03:10:40 - 03:10:39 - Zwanenberg, Pepijn
  03:10:00 - 03:09:59 - Zwanenberg, Pepijn
  03:09:59 - 03:09:56 - Zwanenberg, Pepijn
  03:09:57 - 03:09:38 - Schilderman, Susanne
  03:09:39 - 03:09:37 - Zwanenberg, Pepijn
  03:09:37 - 03:09:26 - Hoonte, Gertjan te
  03:09:26 - 03:09:25 - Zwanenberg, Pepijn
  03:09:06 - 03:09:02 - Zwanenberg, Pepijn
  03:09:02 - 03:08:58 - Bos, Cees
  03:08:58 - 03:08:57 - Zwanenberg, Pepijn
  03:08:49 - 03:08:48 - Zwanenberg, Pepijn
  03:08:47 - 03:08:44 - Bos, Cees
  03:08:44 - 03:08:43 - Zwanenberg, Pepijn
  03:08:11 - 03:08:10 - Zwanenberg, Pepijn
  03:07:14 - 03:07:13 - Zwanenberg, Pepijn
  03:07:13 - 03:06:58 - Bos, Cees
  03:07:06 - 03:07:04 - Zwanenberg, Pepijn
  03:07:02 - 03:07:02 - Zwanenberg, Pepijn
  03:06:58 - 03:06:50 - Zwanenberg, Pepijn
  03:06:56 - 03:06:51 - Bos, Cees
  03:06:49 - 03:06:29 - Sasbrink, Anne
  03:06:29 - 03:06:29 - Zwanenberg, Pepijn
  03:05:54 - 03:05:53 - Zwanenberg, Pepijn
  03:05:52 - 03:05:41 - Sasbrink, Anne
  03:05:42 - 03:05:38 - Zwanenberg, Pepijn
  03:05:32 - 03:05:21 - Zwanenberg, Pepijn
  03:04:14 - 03:04:12 - Zwanenberg, Pepijn
  03:04:12 - 03:03:58 - Koning, Floor de
  03:03:59 - 03:03:58 - Zwanenberg, Pepijn
  03:03:05 - 03:03:01 - Zwanenberg, Pepijn
  03:03:03 - 03:02:51 - Sasbrink, Anne
  03:02:51 - 03:02:46 - Zwanenberg, Pepijn
  03:02:46 - 03:02:34 - Zwanenberg, Pepijn
  03:02:46 - 03:02:39 - Isik, Bülent
  03:01:15 - 03:01:14 - Zwanenberg, Pepijn
  03:01:14 - 03:00:59 - Zwinkels, Jantine
  03:01:00 - 03:00:35 - Zwanenberg, Pepijn
  03:00:57 - 03:00:56 - Zwinkels, Jantine
  03:00:27 - 03:00:26 - Zwanenberg, Pepijn
  03:00:23 - 03:00:05 - Hoonte, Gertjan te
  03:00:05 - 03:00:02 - Zwanenberg, Pepijn
  02:59:54 - 02:59:44 - Zwanenberg, Pepijn
  02:59:42 - 02:59:41 - Zwanenberg, Pepijn
  02:59:41 - 02:59:17 - Schilderman, Susanne
  02:59:17 - 02:59:16 - Zwanenberg, Pepijn
  02:58:49 - 02:58:48 - Zwanenberg, Pepijn
  02:58:46 - 02:58:23 - Koning, Floor de
  02:58:23 - 02:58:22 - Zwanenberg, Pepijn
  02:57:44 - 02:57:43 - Zwanenberg, Pepijn
  02:57:39 - 02:57:38 - Zwanenberg, Pepijn
  02:57:37 - 02:57:33 - Hoonte, Gertjan te
  02:57:33 - 02:57:18 - Zwanenberg, Pepijn
  02:57:28 - 02:57:20 - Hoonte, Gertjan te
  02:57:03 - 02:56:55 - Zwanenberg, Pepijn
  02:56:49 - 02:56:46 - Hoonte, Gertjan te
  02:56:46 - 02:56:44 - Zwanenberg, Pepijn
  02:55:41 - 02:55:38 - Zwanenberg, Pepijn
  02:55:37 - 02:55:14 - Schilderman, Susanne
  02:55:14 - 02:55:13 - Zwanenberg, Pepijn
  02:54:39 - 02:54:38 - Zwanenberg, Pepijn
  02:54:38 - 02:53:48 - Isik, Bülent
  02:53:57 - 02:53:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:53:52 - 02:53:44 - Zwanenberg, Pepijn
  02:53:46 - 02:53:39 - Isik, Bülent
  02:53:39 - 02:53:38 - Zwanenberg, Pepijn
  02:53:04 - 02:53:03 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:42 - 02:51:35 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:36 - 02:50:25 -
  02:50:26 - 02:50:25 - Zwanenberg, Pepijn
  02:50:24 - 02:49:16 - Verschuure, Klaas
  02:50:20 - 02:50:17 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:20 - 02:49:15 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:15 - 02:48:55 -
  02:48:58 - 02:48:50 - Zwanenberg, Pepijn
  02:48:51 - 02:48:27 - Wijmenga, Jan
  02:48:28 - 02:48:26 - Zwanenberg, Pepijn
  02:48:25 - 02:46:26 - Verschuure, Klaas
  02:47:23 - 02:47:22 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:17 - 02:47:16 - Zwanenberg, Pepijn
  02:46:43 - 02:45:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:46:09 - 02:46:04 - Koning, Floor de
  02:45:56 - 02:45:54 - Sasbrink, Anne
  02:45:50 - 02:45:19 - Hoonte, Gertjan te
  02:45:26 - 02:44:51 - Zwanenberg, Pepijn
  02:44:51 - 02:44:30 - Sasbrink, Anne
  02:44:43 - 02:44:28 - Zwanenberg, Pepijn
  02:44:25 - 02:44:15 - Verschuure, Klaas
  02:44:16 - - Zwanenberg, Pepijn
  02:44:07 - 02:44:00 - Sasbrink, Anne
  02:43:53 - 02:43:50 - Hoonte, Gertjan te
  02:43:48 - 02:43:32 - Isik, Bülent
  02:43:26 - 02:43:25 - Bos, Cees
  02:43:21 - 02:43:16 -
  02:43:11 - 02:43:03 - Zwinkels, Jantine
  02:43:01 - 02:42:58 - Zwinkels, Jantine
  02:42:52 - 02:42:41 - Schipper, Tim
  02:42:33 - 02:42:32 - Schilderman, Susanne
  02:42:32 - 02:42:21 - Schilderman, Susanne
  02:42:01 - 02:41:55 - Zweth, Rick van der
  02:41:51 - 02:41:42 - Hoonte, Gertjan te
  00:28:23 - 00:28:31 -
  00:28:31 - 00:29:51 - Sasbrink, Anne
  00:28:37 - 00:28:41 -
  00:29:04 - 00:29:16 -
  00:29:51 - 00:29:57 -
  00:30:07 - 00:30:08 -
  00:30:08 - 00:30:49 - Hoonte, Gertjan te
  00:30:17 - 00:30:20 -
  00:30:22 - 00:30:24 -
  00:30:49 - 00:31:19 -
  00:31:18 - 00:31:40 - Isik, Bülent
  00:31:41 - 00:32:13 -
  00:32:27 - 00:32:36 -
  00:34:20 - 00:34:32 -
  00:34:32 - 00:36:23 - Verschuure, Klaas
  00:36:19 - 00:36:20 -
  00:36:22 - 00:37:15 -
  00:37:29 - 00:37:51 -
  00:37:59 - 00:38:05 -
  00:38:08 - 00:38:12 -
  00:38:09 - 00:38:57 -
  00:38:20 - 00:38:48 -
  00:38:33 - 00:39:06 - Hall, Merel van
  00:38:52 - 00:38:55 -
  00:38:57 - 00:38:59 -
  00:39:02 - 00:39:14 -
  00:39:07 - 00:39:09 -
  00:39:15 - 00:39:16 -
  00:39:15 - 00:41:00 - Bos, Cees
  00:39:25 - 00:39:30 -
  00:39:42 - 00:40:24 -
  00:40:24 - 00:40:32 - Wijmenga, Jan
  00:40:32 - 00:40:44 -
  00:40:55 - 00:41:10 -
  00:41:14 - 00:41:27 -
  00:41:27 - 00:41:35 - Sasbrink, Anne
  00:41:35 - 00:41:41 -
  00:41:53 - 00:42:02 -
  00:42:02 - 00:42:04 -
  00:42:04 - 00:42:48 - Schilderman, Susanne
  00:42:25 - 00:43:02 -
  00:43:16 - 00:43:37 -
  00:43:50 - 00:44:08 -
  00:44:08 - 00:44:22 - Hoonte, Gertjan te
  00:44:22 - 00:44:26 -
  00:44:36 - 00:44:43 -
  00:44:49 - 00:45:05 -
  00:45:03 - 00:45:31 - Wijmenga, Jan
  00:45:31 - 00:45:32 -
  00:45:32 - 00:45:39 - Hoonte, Gertjan te
  00:45:38 - 00:45:40 -
  00:45:41 - 00:45:59 - Koning, Floor de
  00:45:59 - 00:46:01 -
  00:46:01 - 00:46:05 - Schipper, Tim
  00:46:05 - 00:46:08 -
  00:46:08 - 00:46:10 - Isik, Bülent
  00:46:11 - 00:46:14 -
  00:46:26 - 00:46:59 -
  00:46:59 - 00:47:23 - Schilderman, Susanne
  00:47:23 - 00:47:28 -
  00:47:45 - 00:48:12 -
  00:48:12 - 00:48:19 - Hoonte, Gertjan te
  00:48:20 - 00:48:23 -
  00:48:43 - 00:48:47 -
  00:48:50 - 00:48:58 -
  00:48:58 - 00:49:14 - Sasbrink, Anne
  00:49:14 - 00:49:18 -
  00:49:20 - 00:49:41 - Hoonte, Gertjan te
  00:49:41 - 00:49:44 -
  00:49:44 - 00:50:06 - Isik, Bülent
  00:50:06 - 00:50:08 -
  00:50:08 - 00:50:49 - Bos, Cees
  00:50:36 - 00:50:37 -
  00:50:48 - 00:50:51 -
  00:50:50 - 00:51:05 - Deún, Henk van
  00:51:05 - 00:51:08 -
  00:51:09 - 00:51:29 - Zwinkels, Jantine
  00:51:29 - 00:51:32 -
  00:51:33 - 00:51:43 -
  00:51:43 - 00:51:48 -
  00:51:58 - 00:52:19 -
  00:52:23 - 00:52:29 -
  00:52:35 - 00:52:50 -
  00:52:50 - 00:53:02 - Wijmenga, Jan
  00:53:02 - 00:53:06 -
  00:53:24 - 00:53:30 -
  00:53:33 - 00:53:43 -
  00:53:42 - 00:54:03 - Schilderman, Susanne
  00:54:03 - 00:54:06 -
  00:54:07 - 00:54:16 - Zwinkels, Jantine
  00:54:16 - 00:54:19 -
  00:54:19 - 00:54:32 -
  00:54:32 - 00:54:37 -
  00:54:51 - 00:55:02 -
  00:55:05 - 00:55:14 -
  00:55:15 - 00:55:34 - Schipper, Tim
  00:55:35 - 00:55:37 -
  00:55:38 - 00:55:49 - Bos, Cees
  00:55:49 - 00:55:50 -
  00:55:50 - 00:56:01 - Hoonte, Gertjan te
  00:56:00 - 00:56:03 -
  00:56:04 - 00:56:24 - Zwinkels, Jantine
  00:56:24 - 00:56:28 -
  00:56:39 - 00:56:45 -
  00:56:50 - 00:57:01 -
  00:57:16 - 00:57:26 -
  00:57:29 - 00:57:42 -
  00:58:00 - 00:58:19 -
  00:58:20 - 00:58:35 - Hoonte, Gertjan te
  00:58:36 - 00:58:39 -
  00:58:57 - 00:59:04 -
  00:59:11 - 00:59:22 -
  00:59:37 - 00:59:42 -
  00:59:45 - 00:59:57 -
  01:00:10 - 01:00:27 -
  01:00:40 - 01:00:45 -
  01:00:48 - 01:01:07 -
  01:01:26 - 01:01:35 -
  01:01:38 - -
 • 13

  20:28 - 20:39

  Wethouder Diepeveen
  Status: B
  Indicatieve tijd: 10 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid, zoals bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening ('Voorbereidingsbesluit'), voor de gronden die zijn aangegeven op de verbeelding met bestandsnaam
  NL.IMRO.0344.VBMERWEDEKANAALZON-VA01.
  2 Te bepalen dat het ter plaatse van VBB_Besluitvlak -1 en VBB_Besluitvlak - 2 verboden is het gebruik van de onder beslispunt 1 aangewezen gronden en bouwwerken te wijzigen.
  3 Te bepalen dat burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning van het onder beslispunt 2 genoemde verbod kunnen afwijken indien en voor zover er geen onevenredig nadelige effecten voor de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen ontstaan, er geen verslechtering van het woon-en leefklimaat ontstaat en redelijkerwijs mag worden
  aangenomen dat het beoogde gebruik positief bestemd wordt in het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.
  4 Te bepalen dat het besluit, zoals vervat in de beslispunten 1, 2 en 3, in werking treedt daags na het raadsbesluit.  Moties
  Onderwerp
  M423 Betere informatievoorziening Merwedekanaalzone
  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit Merwedekanaalzone

  02:41:05 - 02:40:20 - Hoonte, Gertjan te
  02:40:19 - 02:39:52 -
  02:40:17 - 02:40:02 - Isik, Bülent
  02:40:00 - 02:39:32 - Bos, Cees
  02:39:34 - 02:39:32 -
  02:39:33 - 02:38:38 - Hoonte, Gertjan te
  02:38:38 - 02:38:36 -
  02:38:35 - 02:38:06 - Koning, Maarten
  02:38:06 - 02:37:06 - Hoonte, Gertjan te
  02:37:06 - 02:36:52 -
  02:36:38 - 02:35:00 - Diepeveen, Kees
  02:35:01 - 02:34:58 -
  02:34:59 - 02:34:12 - Hoonte, Gertjan te
  02:34:24 - 02:34:11 -
  02:34:11 - 02:33:24 - Isik, Bülent
  02:33:29 - 02:33:23 -
  02:33:23 - 02:32:52 - Diepeveen, Kees
  02:32:51 - 02:32:45 -
  02:32:46 - 02:31:53 - Hoonte, Gertjan te
  02:32:42 - 02:32:38 -
  02:32:08 - 02:31:52 -
  02:31:52 - 02:31:28 - Zwinkels, Jantine
  02:31:40 - 02:31:38 -
  02:31:28 - 02:31:27 -
  02:31:27 - 02:30:48 - Diepeveen, Kees
  02:30:49 - 02:30:17 -
  02:30:42 - 02:30:39 - Hoonte, Gertjan te
  02:23:02 - 02:23:00 - Weistra, Thijs
  02:21:21 - 02:20:38 -
  02:20:27 - 02:18:56 - Schilderman, Susanne
  02:18:56 - 02:18:34 -
  02:18:34 - 02:15:40 - Diepeveen, Kees
  02:15:41 - 02:15:33 -
  02:15:34 - 02:15:24 - Pagter, Marijn de
  02:15:24 - 02:15:24 -
  02:15:24 - 02:15:18 - Diepeveen, Kees
  02:15:18 - 02:15:16 -
  02:15:17 - 02:14:59 -
  02:14:59 - 02:14:45 - Diepeveen, Kees
  02:14:45 - 02:14:42 -
  02:14:42 - 02:14:18 -
  02:14:17 - 02:14:09 - Diepeveen, Kees
  02:14:09 - -
  01:02:11 - 01:02:11 -
  01:03:21 - 01:04:04 -
  01:03:52 - 01:05:22 - Diepeveen, Kees
  01:05:22 - 01:05:58 -
  01:05:40 - 01:05:50 - Hoonte, Gertjan te
  01:05:51 - 01:05:56 - Hoonte, Gertjan te
  01:09:36 - 01:09:36 - Koning, Maarten
  01:09:37 - 01:09:53 -
  01:10:08 - 01:10:37 -
  01:10:36 - 01:10:53 - Sasbrink, Anne
  01:10:53 - 01:10:57 -
  01:10:56 - 01:11:22 - Koning, Maarten
  01:11:21 - 01:11:27 -
  01:11:27 - 01:11:45 -
  01:11:45 - 01:11:52 -
  01:12:05 - -
 • 14

  20:39 - 23:44

  Wethouder Klein
  Status: B
  Indicatieve tijd: 90 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 Het actieprogramma Samen stad maken op de Utrechtse manier vast te stellen, waarin de volgende doelen zijn benoemd: 1. Inclusiviteit; 2. Betrokkenheid; 3. Samen wijzer worden, en waarin actielijnen staan voor: 1. Verbindende platforms per wijk als opvolger van de wijkraden; 2. Participatieleidraad als vervanger van de participatiestandaard; 3. Online participatie; 4. Buurtbudgetten; 5. Omgevingswet en participatie.
  2 De Verordening Afspraken tussen de gemeente en de wijkraden 2010 in te trekken per 1 januari 2020.
  3 De Utrechtse Participatiestandaard die in april 2010 is vastgesteld in te trekken.
  4 De aangepaste Participatie- en inspraakverordening gemeente Utrecht vast te stellen  Amendementen
  Onderwerp
  A125 Samen stad maken, ook in de participatieverordening
  A126 Groepen Utrechters die we nu vaak missen
  A127 Wijkplatforms op maat
  Moties
  Onderwerp
  M424 Samen stad maken op de Utrechtse manier door participatie en initiatief
  M425 Samen stad maken doe je samen
  M426 Ambitie om Samen de stad te maken in het DNA van de medewerkers door adoptie
  M427 Participatieadviseurs voor alle organisatieonderdelen
  M428 Advies van de wijkplatforms
  M429 De buurt die stuurt!.
  M430 Participatie is ook voor ondernemers
  M431 Digitale structuur voor betere participatie
  M432 Ambitieus loten
  M433 Jongerenplatform Utrecht
  M434 Heb eerst zicht op de inwoner, kies dan voor het passende instrument
  M435 Wij hebben een referendum, een burgerinitiatief en burgeragendering, maak dat bekend
  M436 Participatie van Utrechters uit Overvecht en Kanaleneiland vergroten
  M437 Participatie van praktisch opgeleiden en Utrechters met een migratieachtergrond vergroten.
  M438 Buurtbijeenkomsten op het plein over kwaliteit openbare ruimte en groen
  M439 Ambitieus loten
  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Actieprogramma Samen Stad Maken op de Utrechtse Manier

  01:13:29 - 01:25:03 - Dekkers, Fred
  01:13:30 - 01:13:32 -
  01:14:55 - 01:14:58 -
  01:14:59 - 01:15:25 - Zwinkels, Jantine
  01:15:26 - 01:15:27 -
  01:15:59 - 01:16:00 -
  01:16:01 - 01:16:14 - Zwinkels, Jantine
  01:16:14 - 01:16:16 -
  01:16:35 - 01:16:38 -
  01:18:05 - 01:18:12 -
  01:18:13 - 01:18:30 - Schipper, Tim
  01:18:31 - 01:18:32 -
  01:19:02 - 01:19:02 -
  01:19:03 - 01:19:12 - Schipper, Tim
  01:19:13 - 01:19:14 - Schipper, Tim
  01:19:13 - 01:19:14 -
  01:19:50 - 01:19:54 -
  01:19:56 - 01:19:59 -
  01:19:58 - 01:20:34 - Zweth, Rick van der
  01:20:34 - 01:20:35 -
  01:20:51 - 01:20:51 -
  01:20:51 - 01:20:56 - Zweth, Rick van der
  01:21:02 - 01:21:03 -
  01:21:04 - 01:21:17 - Zwinkels, Jantine
  01:21:18 - 01:21:20 -
  01:24:43 - 01:24:55 -
  01:24:50 - 01:25:21 - Bakker, Has
  01:24:58 - 01:25:00 -
  01:25:21 - 01:25:22 -
  01:25:23 - 01:25:40 - Dekkers, Fred
  01:25:35 - 01:25:37 -
  01:25:37 - 01:25:59 -
  01:25:59 - 01:26:00 -
  01:26:03 - 01:26:39 - Dekkers, Fred
  01:26:38 - 01:26:41 -
  01:26:40 - 01:27:00 -
  01:27:00 - 01:27:02 -
  01:27:02 - 01:29:23 - Dekkers, Fred
  01:27:38 - 01:27:44 -
  01:27:44 - 01:28:10 - Dalen, Martijn van
  01:28:11 - 01:28:11 -
  01:29:18 - 01:29:19 -
  01:29:20 - 01:29:51 - Zwinkels, Jantine
  01:29:52 - 01:29:54 -
  01:29:55 - 01:30:05 - Schipper, Tim
  01:30:06 - 01:30:07 -
  01:30:09 - 01:45:09 - Dekkers, Fred
  01:30:59 - 01:31:00 -
  01:31:01 - 01:31:35 - Zwinkels, Jantine
  01:31:36 - 01:31:36 -
  01:31:54 - 01:31:55 -
  01:32:25 - 01:32:33 -
  01:34:21 - 01:34:32 -
  01:34:27 - 01:34:53 - Bakker, Has
  01:34:54 - 01:34:55 -
  01:35:44 - 01:35:48 -
  01:35:47 - 01:36:05 -
  01:36:41 - 01:36:44 -
  01:36:45 - 01:37:30 - Zwinkels, Jantine
  01:37:30 - 01:37:31 -
  01:38:18 - 01:38:22 -
  01:38:25 - 01:38:28 -
  01:41:05 - 01:41:11 -
  01:41:11 - 01:41:39 - Zweth, Rick van der
  01:41:39 - 01:41:40 -
  01:42:41 - 01:42:43 -
  01:42:42 - 01:43:16 - Zweth, Rick van der
  01:43:16 - 01:43:17 -
  01:43:53 - 01:43:56 -
  01:43:57 - 01:44:22 - Zwinkels, Jantine
  01:43:57 - 01:43:59 -
  01:44:23 - 01:44:24 -
  01:45:08 - 01:45:16 -
  01:45:40 - 01:45:45 -
  01:45:41 - 01:48:37 - Bos, Cees
  01:46:14 - 01:46:20 -
  01:46:25 - 01:46:29 -
  01:47:39 - 01:47:46 - Zwanenberg, Pepijn
  01:47:45 - 01:48:13 - Dekkers, Fred
  01:48:13 - 01:48:14 - Zwanenberg, Pepijn
  01:48:37 - 01:48:44 - Zwanenberg, Pepijn
  01:48:54 - 01:48:55 - Zwanenberg, Pepijn
  01:48:56 - 01:53:01 - Zweth, Rick van der
  01:50:20 - 01:50:26 - Zwanenberg, Pepijn
  01:50:25 - 01:50:53 - Bakker, Has
  01:50:53 - 01:50:54 - Zwanenberg, Pepijn
  01:51:34 - 01:51:35 - Zwanenberg, Pepijn
  01:52:38 - 01:52:44 - Zwanenberg, Pepijn
  01:53:01 - 01:53:05 - Zwanenberg, Pepijn
  01:53:19 - 01:53:20 - Zwanenberg, Pepijn
  01:53:31 - 02:01:35 - Bakker, Has
  01:54:51 - 01:55:03 - Zwanenberg, Pepijn
  01:55:02 - 01:55:07 - Dalen, Martijn van
  01:55:08 - 01:55:09 - Zwanenberg, Pepijn
  01:55:18 - 01:55:19 - Zwanenberg, Pepijn
  01:55:19 - 01:55:26 - Dalen, Martijn van
  01:55:26 - 01:55:27 - Zwanenberg, Pepijn
  01:56:01 - 01:56:04 - Zwanenberg, Pepijn
  01:56:04 - 01:56:30 - Zwinkels, Jantine
  01:56:30 - 01:56:31 - Zwanenberg, Pepijn
  01:57:18 - 01:57:20 - Zwanenberg, Pepijn
  01:58:24 - 01:58:31 - Zwanenberg, Pepijn
  01:58:31 - 01:59:04 - Zweth, Rick van der
  01:59:04 - 01:59:07 - Zwanenberg, Pepijn
  01:59:07 - 01:59:17 - Dalen, Martijn van
  01:59:17 - 01:59:18 - Zwanenberg, Pepijn
  01:59:35 - 01:59:37 - Zwanenberg, Pepijn
  02:01:35 - 02:01:39 - Zwanenberg, Pepijn
  02:01:59 - 02:02:00 - Zwanenberg, Pepijn
  02:02:03 - 02:12:09 - Dalen, Martijn van
  02:02:56 - 02:03:00 - Zwanenberg, Pepijn
  02:03:00 - 02:03:52 - Dekkers, Fred
  02:03:51 - 02:03:52 - Zwanenberg, Pepijn
  02:04:51 - 02:04:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:04:52 - 02:05:24 - Bakker, Has
  02:05:05 - 02:05:06 - Zwanenberg, Pepijn
  02:05:18 - 02:05:26 - Zwanenberg, Pepijn
  02:05:39 - 02:05:41 - Zwanenberg, Pepijn
  02:05:41 - 02:06:02 - Dekkers, Fred
  02:06:01 - 02:06:03 - Zwanenberg, Pepijn
  02:06:04 - 02:06:18 - Schipper, Tim
  02:06:18 - 02:06:19 - Zwanenberg, Pepijn
  02:06:37 - 02:06:39 - Zwanenberg, Pepijn
  02:07:56 - 02:08:00 - Zwanenberg, Pepijn
  02:08:01 - 02:08:24 -
  02:08:24 - 02:08:25 - Zwanenberg, Pepijn
  02:09:11 - 02:09:21 - Zwanenberg, Pepijn
  02:09:21 - 02:09:47 -
  02:09:47 - 02:09:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:09:49 - 02:10:06 - Zwinkels, Jantine
  02:10:06 - 02:10:07 - Zwanenberg, Pepijn
  02:11:20 - 02:11:21 - Zwanenberg, Pepijn
  02:12:10 - 02:12:14 - Zwanenberg, Pepijn
  02:12:27 - 02:12:28 - Zwanenberg, Pepijn
  02:12:29 - 02:25:44 -
  02:13:55 - 02:13:58 - Zwanenberg, Pepijn
  02:13:58 - 02:14:05 - Sungur, Mahmut
  02:14:05 - 02:14:06 - Zwanenberg, Pepijn
  02:14:45 - 02:14:47 - Zwanenberg, Pepijn
  02:14:47 - 02:15:08 - Streefland-Driesprong, Rachel
  02:15:03 - 02:15:08 - Zwanenberg, Pepijn
  02:15:37 - 02:15:39 - Zwanenberg, Pepijn
  02:15:40 - 02:15:51 - Bakker, Has
  02:15:50 - 02:15:51 - Zwanenberg, Pepijn
  02:16:41 - 02:16:46 - Zwanenberg, Pepijn
  02:16:46 - 02:17:15 - Bakker, Has
  02:17:15 - 02:17:16 - Zwanenberg, Pepijn
  02:17:53 - 02:17:55 - Zwanenberg, Pepijn
  02:17:55 - 02:18:26 - Dekkers, Fred
  02:18:26 - 02:18:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:18:59 - 02:19:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:19:59 - 02:20:02 - Zwanenberg, Pepijn
  02:20:02 - 02:20:10 - Streefland-Driesprong, Rachel
  02:20:08 - 02:20:09 - Zwanenberg, Pepijn
  02:20:21 - 02:20:21 - Zwanenberg, Pepijn
  02:21:24 - 02:21:27 - Zwanenberg, Pepijn
  02:21:28 - 02:21:57 - Bakker, Has
  02:21:58 - 02:21:59 - Zwanenberg, Pepijn
  02:22:55 - 02:22:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:22:57 - 02:23:43 - Dekkers, Fred
  02:23:42 - 02:23:43 - Zwanenberg, Pepijn
  02:24:27 - 02:24:30 - Zwanenberg, Pepijn
  02:24:29 - 02:24:30 - Schipper, Tim
  02:24:30 - 02:24:56 - Schipper, Tim
  02:24:55 - 02:24:56 - Zwanenberg, Pepijn
  02:25:27 - 02:25:29 - Zwanenberg, Pepijn
  02:25:43 - 02:26:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:26:57 - 02:30:00 - Streefland-Driesprong, Rachel
  02:29:57 - 02:29:59 - Zwanenberg, Pepijn
  02:30:00 - 02:30:22 - Zwinkels, Jantine
  02:30:22 - 02:30:23 - Zwanenberg, Pepijn
  02:30:23 - 02:33:53 - Streefland-Driesprong, Rachel
  02:31:11 - 02:31:12 - Zwanenberg, Pepijn
  02:31:12 - 02:31:22 - Zwinkels, Jantine
  02:31:21 - 02:31:23 - Zwanenberg, Pepijn
  02:31:49 - 02:31:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:33:48 - 02:33:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:14 - 02:34:15 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:18 - 02:38:10 - Deún, Henk van
  02:35:16 - 02:35:18 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:18 - 02:35:23 - Sungur, Mahmut
  02:35:23 - 02:35:23 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:42 - 02:35:46 - Zwanenberg, Pepijn
  02:37:44 - 02:37:48 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:11 - 02:38:16 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:28 - 02:38:29 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:39 - 02:52:22 - Sungur, Mahmut
  02:40:11 - 02:40:13 - Zwanenberg, Pepijn
  02:40:13 - 02:40:37 - Dalen, Martijn van
  02:40:38 - 02:40:38 - Zwanenberg, Pepijn
  02:41:01 - 02:41:02 - Zwanenberg, Pepijn
  02:41:20 - 02:41:26 - Zwanenberg, Pepijn
  02:41:26 - 02:41:46 - Dekkers, Fred
  02:41:45 - 02:41:46 - Zwanenberg, Pepijn
  02:42:13 - 02:42:14 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:18 - 02:43:22 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:21 - 02:43:51 - Zweth, Rick van der
  02:43:51 - 02:43:52 - Zwanenberg, Pepijn
  02:44:20 - 02:44:22 - Zwanenberg, Pepijn
  02:44:21 - 02:44:43 - Zweth, Rick van der
  02:44:43 - 02:44:43 - Zwanenberg, Pepijn
  02:45:02 - 02:45:04 - Zwanenberg, Pepijn
  02:46:22 - 02:46:29 - Zwanenberg, Pepijn
  02:46:29 - 02:47:11 - Bakker, Has
  02:47:10 - 02:47:15 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:47 - 02:47:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:50 - 02:48:13 -
  02:48:12 - 02:48:13 - Zwanenberg, Pepijn
  02:48:58 - 02:49:11 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:11 - 02:49:27 - Deún, Henk van
  02:49:26 - 02:49:29 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:29 - 02:50:03 - Streefland-Driesprong, Rachel
  02:50:03 - 02:50:04 - Zwanenberg, Pepijn
  02:50:22 - 02:50:28 - Zwanenberg, Pepijn
  02:50:23 - 02:50:29 - Streefland-Driesprong, Rachel
  02:50:59 - 02:51:03 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:03 - 02:51:15 - Dalen, Martijn van
  02:51:15 - 02:51:17 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:25 - 02:51:39 - Zwanenberg, Pepijn
  02:52:18 - 02:52:25 - Zwanenberg, Pepijn
  02:52:41 - 02:52:42 - Zwanenberg, Pepijn
  02:52:47 - 02:55:15 - Zwinkels, Jantine
  02:55:15 - 02:55:19 - Zwinkels, Jantine
  02:55:20 - 02:55:27 - Zwanenberg, Pepijn
  02:55:30 - 02:56:26 - Zwinkels, Jantine
  02:56:29 - 02:56:35 - Zwanenberg, Pepijn
  02:56:33 - 02:56:54 - Zwinkels, Jantine
  02:56:53 - 02:56:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:57:05 - 02:57:06 - Zwanenberg, Pepijn
  02:57:06 - 02:59:13 - Heuven, Maarten van
  02:59:13 - 02:59:23 - Zwanenberg, Pepijn
  02:59:33 - 02:59:33 - Zwanenberg, Pepijn
  02:59:37 - 03:01:55 - Schipper, Tim
  03:01:55 - 03:02:13 - Zwanenberg, Pepijn
  03:07:14 - 03:07:35 -
  03:07:38 - 03:07:39 -
  03:07:41 - 03:38:24 - Klein, Anke
  03:09:41 - 03:09:56 - Sungur, Mahmut
  03:09:45 - 03:09:47 -
  03:09:56 - 03:09:57 -
  03:10:11 - 03:10:38 - Sungur, Mahmut
  03:10:12 - 03:10:13 -
  03:10:38 - 03:10:39 -
  03:10:54 - 03:10:56 -
  03:10:55 - 03:11:16 - Sungur, Mahmut
  03:11:15 - 03:11:16 -
  03:11:22 - 03:11:24 -
  03:12:22 - 03:12:22 -
  03:12:23 - 03:13:19 - Zwinkels, Jantine
  03:13:20 - 03:13:23 -
  03:18:17 - 03:18:18 -
  03:18:17 - 03:18:47 - Zweth, Rick van der
  03:18:48 - 03:18:48 -
  03:20:05 - 03:20:06 -
  03:20:06 - 03:20:42 - Zweth, Rick van der
  03:20:43 - 03:20:43 -
  03:21:09 - 03:21:12 -
  03:21:12 - 03:21:40 -
  03:21:40 - 03:21:41 -
  03:25:00 - 03:25:01 -
  03:25:01 - 03:25:20 - Dalen, Martijn van
  03:25:24 - 03:25:25 -
  03:26:10 - 03:26:11 -
  03:26:12 - 03:26:36 -
  03:26:36 - 03:26:37 -
  03:27:23 - 03:27:25 -
  03:27:25 - 03:27:46 -
  03:27:47 - 03:27:48 -
  03:28:09 - 03:28:10 -
  03:28:10 - 03:28:26 - Dekkers, Fred
  03:28:34 - 03:28:39 -
  03:28:39 - 03:29:02 - Schipper, Tim
  03:29:53 - 03:29:59 -
  03:29:56 - 03:30:10 - Dalen, Martijn van
  03:30:15 - 03:30:16 -
  03:31:28 - 03:31:29 -
  03:31:29 - 03:32:00 -
  03:32:19 - 03:32:20 -
  03:32:20 - 03:32:41 - Dekkers, Fred
  03:32:41 - 03:32:42 -
  03:34:17 - 03:34:27 - Deún, Henk van
  03:34:18 - 03:34:18 -
  03:34:56 - 03:34:57 -
  03:34:57 - 03:35:12 - Sungur, Mahmut
  03:35:20 - 03:35:27 - Sungur, Mahmut
  03:35:20 - 03:35:21 -
  03:36:23 - 03:36:24 -
  03:36:25 - 03:36:31 - Zwinkels, Jantine
  03:38:25 - 03:38:39 -
  03:38:39 - 03:38:45 - Zwinkels, Jantine
  03:38:45 - 03:39:13 -
  03:38:59 - 03:39:49 - Dekkers, Fred
  03:39:13 - 03:39:30 -
  03:39:15 - 03:39:17 - Schipper, Tim
  03:39:30 - 03:39:45 -
  03:39:44 - 03:39:59 - Dalen, Martijn van
  03:39:50 - 03:39:52 -
  03:39:59 - 03:40:10 -
  03:40:09 - 03:40:14 - Streefland-Driesprong, Rachel
  03:40:14 - 03:40:17 -
  03:40:17 - 03:40:25 -
  03:40:23 - 03:40:31 -
  03:40:31 - 03:40:36 - Deún, Henk van
  03:40:35 - 03:40:42 -
  03:40:38 - 03:41:19 - Dekkers, Fred
  03:40:44 - 03:40:54 -
  03:40:54 - 03:40:58 -
  03:41:18 - 03:41:36 -
  03:41:33 - 03:41:34 - Dekkers, Fred
  03:41:36 - 03:42:27 - Bos, Cees
  03:41:43 - 03:42:04 -
  03:42:04 - 03:42:19 - Schipper, Tim
  03:42:19 - 03:43:23 -
  03:42:39 - 03:42:45 - Isik, Bülent
  03:42:47 - 03:43:03 - Boer, Heleen de
  03:43:26 - 03:43:30 - Zwinkels, Jantine
  03:43:30 - 03:43:33 -
  03:55:58 - 03:56:49 -
  03:56:29 - 03:56:30 - Dekkers, Fred
  03:56:31 - 03:56:33 - Dekkers, Fred
  03:56:49 - 03:57:01 -
  03:57:04 - 03:57:06 -
  03:57:09 - 03:57:10 -
  03:57:13 - 03:57:29 -
  03:57:29 - 03:57:36 -
  03:57:34 - 03:58:16 -
  03:57:44 - 03:57:50 -
  03:58:17 - 03:58:32 -
  03:58:40 - 03:58:41 -
  03:58:44 - 03:59:07 - Zwinkels, Jantine
  03:59:08 - 03:59:27 - Zwinkels, Jantine
  03:59:29 - 03:59:47 -
  03:59:47 - 04:01:16 - Klein, Anke
  04:01:18 - 04:01:22 -
  04:01:22 - 04:01:30 - Zwinkels, Jantine
  04:01:32 - 04:01:33 -
  04:01:33 - 04:02:08 - Klein, Anke
  04:02:11 - 04:02:26 -
  04:02:14 - 04:02:26 -
  04:02:27 - 04:02:48 - Klein, Anke
  04:02:38 - 04:02:38 -
  04:02:50 - 04:02:52 -
  04:02:52 - 04:02:56 -
  04:02:55 - 04:03:08 -
  04:02:59 - 04:03:44 -
  04:03:58 - 04:04:15 -
  04:04:16 - 04:04:50 - Dekkers, Fred
  04:04:50 - 04:04:54 -
  04:04:53 - 04:05:15 - Zweth, Rick van der
  04:05:15 - 04:05:17 -
  04:05:17 - 04:05:47 - Bakker, Has
  04:05:47 - 04:05:54 -
  04:05:54 - 04:06:00 - Dalen, Martijn van
  04:06:01 - 04:06:07 -
  04:06:19 - 04:06:45 -
  04:06:55 - 04:07:11 -
  04:07:11 - 04:07:36 - Zweth, Rick van der
  04:07:35 - 04:07:37 -
  04:07:37 - 04:07:45 - Bos, Cees
  04:07:45 - 04:07:48 -
  04:07:47 - 04:07:53 - Sungur, Mahmut
  04:07:52 - 04:07:56 -
  04:07:56 - 04:08:57 - Zwinkels, Jantine
  04:08:43 - 04:08:57 -
  04:08:58 - 04:08:59 -
  04:08:59 - 04:09:07 - Deún, Henk van
  04:09:06 - 04:09:09 -
  04:09:09 - 04:09:22 - Dalen, Martijn van
  04:09:22 - 04:09:24 -
  04:09:25 - 04:09:35 - Streefland-Driesprong, Rachel
  04:09:35 - 04:09:41 -
  04:09:52 - 04:10:13 -
  04:10:13 - 04:10:20 - Schipper, Tim
  04:10:19 - 04:10:26 -
  04:10:35 - 04:10:40 -
  04:10:44 - 04:11:03 -
  04:11:11 - 04:11:18 -
  04:11:21 - 04:11:34 -
  04:11:35 - 04:11:49 - Dekkers, Fred
  04:11:49 - 04:11:56 -
  04:12:05 - 04:12:14 -
  04:12:17 - 04:12:29 -
  04:12:40 - 04:12:54 -
  04:12:54 - 04:13:05 - Zweth, Rick van der
  04:13:05 - 04:13:08 -
  04:13:08 - 04:13:21 - Deún, Henk van
  04:13:19 - 04:13:21 -
  04:13:21 - 04:13:33 - Heuven, Maarten van
  04:13:34 - 04:13:40 -
  04:13:47 - 04:13:51 -
  04:13:53 - 04:14:04 -
  04:14:04 - 04:14:16 - Bakker, Has
  04:14:16 - 04:14:22 -
  04:14:36 - 04:14:58 -
  04:14:59 - 04:15:10 - Streefland-Driesprong, Rachel
  04:15:09 - 04:15:15 -
  04:15:29 - 04:15:56 -
  04:15:55 - 04:16:02 - Bakker, Has
  04:16:03 - 04:16:05 -
  04:16:05 - 04:16:14 - Heuven, Maarten van
  04:16:15 - 04:16:17 -
  04:16:18 - 04:16:36 - Dekkers, Fred
  04:16:35 - 04:16:37 -
  04:16:38 - 04:16:50 - Zwinkels, Jantine
  04:16:49 - 04:16:53 -
  04:16:53 - 04:16:59 - Sungur, Mahmut
  04:16:59 - 04:17:06 -
  04:17:17 - 04:17:33 -
 • 14.1
 • 14.2
 • 15

  Wethouder Verschuure
  Status: B
  Indicatieve tijd: 30 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 De ambtshalve wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan uit hoofdstuk 2.2 van het vaststellingsrapport in het bestemmingsplan aan te brengen.
  2 Geen exploitatieplan vast te stellen.
  3 Het bestemmingsplan Vleutensevaart 100 dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPVLEUTENSEVAART-VA02.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPVLEUTENSEVAARTVA02.dgn vast te stellen.  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Vleutensevaart 100
 • 15.1
 • 16

  Wethouder Voortman
  Status: B
  Indicatieve tijd: 60 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 De actie-agenda Werkbeweging vast te stellen waarmee de gemeente meer inzet op
  a) Vaker persoonlijk contact en meer maatwerk voor bijstandsgerechtigden
  b) Meer passend werk en meer banen voor bijstandsgerechtigden
  c) Vooroordelen en discriminatie op de arbeidsmarkt verminderen.  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Actie-agenda Werkbeweging
 • 16.1
 • 16.2