Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 22 juni 2021 19:30 - 21:30
Locatie:
Voorzitter:
Agenda documenten:

Agendapunten

 • Hierbij het programma op hoofdlijnen voor het bezoek van de Raad in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Een gecombineerd bezoek dus aan 2 wijken op 1 avond, een en ander na overleg met de betreffende wijkcontactpersonen via Dimitri Gilissen.
  Voor Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern waren de avonden van 15 en 22 juni gereserveerd. 15 juni komt te vervallen. Er is een gecombineerd programma op 22 juni.
  Vanwege het feit dat na 5 juni de coronamaatregelen slechts een groepsgrootte van maximaal 4 personen buiten toestaan, wordt de avond digitaal georganiseerd.
  Programma:
  Start 19.30 uur
  Onderwerpen:

  1. Plantsoen van Boedapest; Doel: eerste kennismaking met plek, directe omgeving en betrokken partijen.
  2. Maximapark:
   • Vrijwilligers van verschillende organisaties (Vlinderhof, Vrienden en Landschapsbeheer) in gesprek met de raad over ervaringen in de samenwerking. Ongetwijfeld zullen de onderkomens van de Vlinderhof (beheergebouw) en het entreegebouw aan de orde komen.
   • Jongeren/spelen/veiligheid: meerdere aspecten van hetzelfde onderwerp o.a. aan de hand van recente realisatie jongerenplek/sportplek in het Maximapark en de plannen voor de realisatie van jongerenplekken in zijn algemeenheid.
   De onderwerpen worden uiteraard verder uitgewerkt en vooraf wordt daarover nog informatie toegezonden aan de raadsleden.