Raadsinformatiebijeenkomst

donderdag 11 oktober 2018 09:30 - 21:30
Locatie:
Winkelcentrum Vleuterweide , napraten in theaterzaal Cultuurcampus Vleuterweide (Burchtpoort 5)
Voorzitter:
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  Locatie: Varrolaan 100/ kamer 5.02
  Tijdstip: 9.30 - 12.00 uur
  Beleidsveld: Ruimtelijke Ontwikkeling/ portefeuille Klaas Verschuure

  Agenderenden: Rachel Heijne (GroenLinks), Has Bakker (D66) en Gertjan te Hoonte (VVD)
  Invoering van de Omgevingswet is (thans) voorzien voor 2021. Dat is deze raadsperiode. Het is van belang de gemeenteraad hierop goed voor te bereiden en mee te nemen in het voorbereidingsproces. Om deze reden is aan het begin van deze raadsperiode een werkgroep van start gegaan die bestaat uit bovengenoemde raadsleden en een vertegenwoordiging van griffie en organisatie.
  Op 14 juni heeft de PC ingestemd met een eerste werksessie voor de raad die is gehouden op 28 juni en door deze werkgroep werd voorbereid. Daarin werd uitgelegd hoe ruimtelijke planvorming nu werkt. In de sessie werd vervolgens aangegeven welke onderdelen van de beleidsvorming, regelgeving en vergunningverlening zullen veranderen.
  De werksessie voorzag in een ruime behoefte, onder andere afgaande op het hoge aantal deelnemers vanuit de fracties, zo’n 25 deelnemers. Dit heeft de werkgroep aangemoedigd verder te gaan met vervolgsessies.
  De werkgroep denkt dat het ver vooruit plannen en het totaal aantal sessies per jaar te beperken tot drie per jaar de mogelijkheid en wenselijkheid creëert een heel dagdeel in te ruimen. Er kan dan een goede verdiepingsslag worden gemaakt.
  In de vervolgsessies wordt verder ingegaan op verschillende deelaspecten zoals de rol van de raad bij wijzigingen van omgevingsvisies en –plannen en de participatie van burgers en bedrijven (belangrijk aspect van de Omgevingswet). De insteek is de sessies telkens uit drie onderdelen te laten bestaan: informatie, externe spreker(s) en een interactief gedeelte waarbij specifiek op de situatie en wensen in Utrecht wordt gefocust. Door te kiezen voor drie onderdelen ontstaat ook de keuze voor raads- en fractieleden slechts een deel van de sessie bij te wonen.
  Voorgesteld de volgende data en tijden alvast voor de werksessies te reserveren:
  11 oktober 2018, 17 januari 2019 en 28 mei 2019, telkens van 9.30 uur tot 12 uur.
  In de sessie van 11 oktober wordt ingezoomd op enkele omgevingsvisies die in het laatste kwartaal van 2018 aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. Dit krijgt de komende weken nog verdere uitwerking waarna een uitnodiging volgt.

 • 2

  Op locatie:

  1. 20.00 uur Schouw Winkelcentrum Vleuterweide : verzamelen onder carillon bij cultuurcampus, daarna
  2. 20.30 uur bijeenkomst in Theaterzaal van de Cultuurcampus
   Adres: Burchtpoort 5
   Tijdstip: 20.00-21.30 uur
   Beleidsveld: Verkeer en Mobiliteit / Portefeuille: Lot van Hooijdonk

  Agenderenden: David Bosch ( PVV), Cees Bos (Stadsbelang Utrecht), André van Schie ( VVD), Tim Schipper (SP) en Bulent Isik (PvdA).

  De fracties willen graag deze Raadsinformatiebijeenkomst organiseren naar aanleiding van een burgerinitiatief dat door de winkeliersvereniging en omwonenden van winkelcentrum Vleuterweide bij de raad in ingediend.
  De verkeersveiligheid en bereikbaarheid van winkelcentrum Vleuterweide is al langer onderwerp van gesprek. Er zijn diverse maatregelen genomen en in de nieuwe situatie is er ook een schouw geweest. Daar zijn de winkeliersvereniging Vleuterweide en veel omwonenden nog steeds zeer ontevreden mee. Naast een burgerinitiatief hebben deze mensen gelijktijdig een petitie met 5000 handtekeningen aan de wethouder aangeboden.
  Graag willen de fracties tijdens de Raadsinformatiebijeenkomst van omwonenden, ondernemers en bezoekers van winkelcentrum Vleuterweide horen over de door hen ervaren problemen. Daarnaast zijn de fracties benieuwd naar mogelijke oplossingen die ter plaatse inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Daarbij horen de fracties graag de inbreng van de initiatiefnemers. Ook zouden fracties van de ambtelijke ondersteuning van de Gemeente Utrecht en mogelijk verkeersdeskundige(n) horen waarom bepaalde keuzes zo gemaakt zijn en hoe zij aankijken tegen de oplossingen die initiatiefnemers voorstellen.