Commissie Stad en Ruimte

donderdag 15 april 2021 10:00 - 22:15
Locatie:
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Start:
dinsdag 20 april 2021 18:29
Eind:
dinsdag 20 april 2021 18:32
Toelichting:

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die wordt gehouden op 15 april 2021. Op de agenda is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
Vanwege de coronamaatregelen verlopen commissievergaderingen zoveel mogelijk digitaal. Soms is dat lastig, omdat het een onderwerp is wat veel debat vraagt of het gaat om de behandeling van een geheim stuk. In dat soort gevallen vindt de commissievergadering fysiek plaats in het stadhuis. We houden ons dan uiteraard aan de coronaregels zoals die op dat moment gelden. Raadsvergaderingen worden wel fysiek gehouden. Helaas kunt u nog geen vergadering in de raadzaal bijwonen, maar is alles wel online volgen via onze website of Facebookpagina.

Agenda documenten:

Agendapunten