Raadsinformatiebijeenkomst

woensdag 12 december 2018 19:30 - 21:00
Locatie:
Wijkbureau Zuidwest
Voorzitter:
Toelichting:
Agenda documenten:

Agendapunten

  • 1

    Tijd: 19.30 -21.00 uur Locatie: Wijkbureau Zuidwest Adres: Al-Masoedilaan 188 Werkwijze: gesprek/ dialoog Beleidsveld: Openbare Orde en Veiligheid/ Burgemeester Een vertegenwoordiging van de woordvoerders Openbare Orde en Veiligheid (GL, PvdA, S&S, DENK, CDA, D66 en PVV) van de gemeenteraad zijn op 13 november bijeen geweest naar aanleiding van diverse aan hen gerichte mailberichten m.b.t. een aantal incidenten in Kanaleneiland. De mailers melden dat het de afgelopen maanden onrustig in hun wijk is. Zij spreken over verschillende (auto-)branden, intimidatie op straat, steekpartijen en schietincidenten. Bij hen is een onveiligheidsgevoel ontstaan en zij krijgen het gevoel dat de gemeente niet naar hen omkijkt. Zij wensen meer toezicht en handhaving in de wijk. Vanuit de gemeenteraad bestaat de wens de 9 mailers uit te nodigen voor een Raadsinformatiebijeenkomst op locatie voor genodigden.