Commissie Mens en Samenleving

donderdag 12 september 2019 09:30 - 16:45
Locatie:
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Start:
donderdag 12 september 2019 13:55
Eind:
donderdag 12 september 2019 18:15
Toelichting:

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Mens en Samenleving, die wordt gehouden op dinsdag 10/12 september 2019. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van het stadhuis. Op de agenda is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
Voor de vergadering van 10 september en de avondvergadering van 12 september 2019 zijn separaat agenda's gepubliceerd.

Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  13:59 - 14:01


  04:24:23 - 04:24:12 - Waveren, Sander van
  04:23:38 - 04:23:18 - Zweth, Rick van der
  04:23:15 - 04:22:51 - Gilissen, Dimitri
  04:22:43 - 04:21:29 - Waveren, Sander van
  04:21:29 - 04:21:27 - Gilissen, Dimitri
  04:19:55 - 04:17:42 -
  04:17:42 - 04:17:31 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  04:17:32 - - Koning, Floor de
  04:16:03 - 04:16:00 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  04:16:01 - 04:15:28 -
  04:14:46 - 04:14:45 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  04:14:45 - 04:14:29 -
  04:14:22 - 04:14:17 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  04:14:12 - 04:14:10 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  04:14:11 - 04:13:26 - Gilissen, Dimitri
  04:13:26 - 04:13:25 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  04:12:46 - 04:12:45 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  04:12:45 - - Gilissen, Dimitri
 • 7

  09:43

  Ingeplande behandeltijd: 9.30 - 9.40 uur.
  Beleidsveld: Groen - wethouder Van Hooijdonk

  Op 4 juli 2019 heeft de raad de Ontwerp Begroting 2020 en de Ontwerp Jaarrekening 2018 van recreatieschap Stichtse Groenlanden en de Begroting 2020 en de Ontwerp Jaarrekening 2018 van Plassenschap Loosdrecht ontvangen. De raad heeft de gelegenheid om vóór 1 oktober 2019 een zienswijze in te dienen op deze ontwerp begrotingen en jaarrekeningen. Het college heeft voor de raad deze zienswijzen voorbereid en vraagt de raad om de zienswijzen vast te stellen zodat deze aan de Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht kunnen worden gezonden.


 • 8

  09:43 - 09:52

  Ingeplande behandeltijd: 9.40 - 9.50 uur.
  Beleidsveld: Financiën - wethouder Klein

  Het bestuur van de BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht) heeft de concept begroting 2020, inclusief kaderstelling, en het meerjarenperspectief 2021-2023
  (tezamen: meerjarenbegroting 2020-2023) vastgesteld.
  De gemeenteraad wordt, conform wettelijk voorschrift, in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Tevens kan de gemeenteraad zijn zienswijzen kenbaar maken op de 1e begrotingswijziging 2019. De raad wordt verzocht zijn zienswijze voor 1 oktober 20198 kenbaar te maken aan het bestuur.
  Het college heeft een voorstel voor de beantwoordingsbrief opgesteld.  04:11:52 - 04:11:50 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  04:11:51 - 04:11:34 - Gilissen, Dimitri
  04:11:33 - 04:11:30 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  04:11:08 - 04:08:45 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  04:11:00 - 04:07:24 - Klein, Anke
  04:07:25 - 04:07:24 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  04:07:23 - 04:07:10 -
  04:07:07 - 04:06:56 - Klein, Anke
  04:06:54 - 04:05:07 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  04:06:42 - 04:06:30 - Koning, Floor de
  04:06:21 - 04:06:10 - Klein, Anke
  04:06:10 - 04:06:00 - Koning, Floor de
  04:05:54 - 04:05:35 - Klein, Anke
  04:05:32 - 04:05:14 -
  04:05:11 - 04:04:57 - Klein, Anke
  04:04:55 - 04:04:49 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  04:04:51 - 04:04:34 - Koning, Floor de
  04:04:30 - 04:04:14 - Klein, Anke
  04:04:12 - - Rajkowski, Queeny-Aimée
  04:03:36 - 04:03:15 - Zweth, Rick van der
 • 9

  09:52 - 09:59

  Ingeplande behandeltijd: 9.50 - 10.00 uur.
  Beleidsveld: Financiën - wethouder Klein

  De gemeente Stichtse Vecht heeft verzocht om per 1 januari 2020 toe te kunnen treden tot de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU). Om de toetreding juridisch te borgen dient de bestaande gemeenschappelijke regeling aangepast te worden. Het college vraagt de raad om toestemming om deze gemeenschappelijke regeling dienovereenkomstig te wijzigen.
  Daarnaast wordt de raad in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze kenbaar te maken op een door het bestuur van het BghU op basis van artikel 49 lid 8 vormgegeven uitwerking van de uittredingsregeling van de gemeenteschappelijke regeling. Het college bij een voorstel gedaan voor de zienswijzebrief.  04:01:56 - 04:00:14 -
  04:00:29 - 04:00:27 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  04:00:28 - 04:00:16 - Gilissen, Dimitri
  04:00:18 - 04:00:16 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  04:00:14 - 04:00:01 -
  04:00:00 - 03:59:53 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:59:53 - 03:58:11 - Klein, Anke
  03:58:12 - 03:58:08 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:58:08 - 03:57:25 -
  03:57:25 - 03:57:24 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:57:24 - 03:56:39 - Klein, Anke
  03:56:37 - - Rajkowski, Queeny-Aimée
 • 10

  09:59 - 12:06

  Ingeplande behandeltijd: 10.00 - 11.30 uur
  Beleidsveld: Financiën - wethouder Klein

  Voor ligt een herziening van de Algemene Subsidieverordening uit 2014. De regels zijn nu zodanig verwoord dat er beter aangesloten wordt op het Utrechtse sturingsmodel, en er meer maatwerk geleverd kan worden door het college. Daarnaast bevat de verordening juridische noodzakelijke (technische wijzigingen) en is door een aangepaste indeling de leesbaarheid van de verordening verbeterd. De voorgenomen aanpassingen zijn ook extern juridisch getoetst.
  Om subsidieaanvragen voor 2020 op grond van de nieuwe verordening te behandelen en beoordelen, is behandeling in de commissie Mens en Samenleving van 10/12 september nodig daarop volgend besluitvorming in de raad van september.  03:55:25 - 03:53:04 - Gilissen, Dimitri
  03:53:04 - 03:53:02 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:53:03 - 03:52:24 - Waveren, Sander van
  03:52:24 - 03:52:22 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:52:24 - 03:51:08 - Gilissen, Dimitri
  03:51:09 - 03:51:05 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:51:04 - 03:49:03 -
  03:49:04 - 03:49:02 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:49:03 - 03:48:23 - Zweth, Rick van der
  03:48:23 - 03:48:22 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:48:23 - 03:47:47 -
  03:47:47 - 03:47:44 - Zweth, Rick van der
  03:47:43 - 03:47:41 -
  03:47:41 - 03:47:36 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:47:36 - 03:44:33 - Zweth, Rick van der
  03:44:33 - 03:44:31 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:44:30 - 03:29:36 - Waveren, Sander van
  03:42:44 - 03:42:42 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:42:43 - 03:42:17 -
  03:42:17 - 03:42:14 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:38:04 - 03:38:03 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:38:03 - 03:37:33 -
  03:37:19 - 03:37:18 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:33:29 - 03:33:27 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:33:27 - 03:33:05 -
  03:33:06 - 03:33:03 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:33:05 - 03:33:01 - Koning, Floor de
  03:33:00 - 03:32:59 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:30:32 - 03:30:30 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:30:29 - 03:30:12 -
  03:30:11 - 03:30:10 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:30:09 - 03:27:41 -
  03:29:22 - 03:22:34 - Waveren, Sander van
  03:28:45 - 03:28:43 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:27:48 - 03:27:47 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:27:44 - 03:27:42 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:27:41 - 03:27:41 - Gilissen, Dimitri
  03:27:40 - 03:26:39 - Gilissen, Dimitri
  03:26:38 - 03:26:36 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:26:37 - 03:25:39 - Koning, Floor de
  03:25:40 - 03:25:38 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:25:38 - 03:25:02 - Zweth, Rick van der
  03:25:02 - 03:25:00 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:22:33 - 03:22:31 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:22:30 - 03:15:29 -
  03:19:39 - 03:19:37 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:19:38 - 03:18:47 - Zweth, Rick van der
  03:18:05 - 03:18:04 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:18:05 - 03:17:25 - Waveren, Sander van
  03:15:30 - 03:15:27 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:15:27 - 03:13:27 - Koning, Floor de
  03:13:28 - 03:13:26 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:13:25 - 03:13:10 -
  03:13:09 - 03:13:03 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  03:13:04 - 03:12:58 -
  03:12:58 - 03:12:47 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:55:23 - 02:55:12 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:55:10 - 02:13:33 - Klein, Anke
  02:51:46 - 02:51:45 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:51:45 - 02:50:44 - Gilissen, Dimitri
  02:49:03 - 02:49:03 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:49:03 - 02:48:52 - Gilissen, Dimitri
  02:47:44 - 02:47:43 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:47:43 - 02:46:56 -
  02:46:16 - 02:46:13 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:46:14 - 02:46:00 - Zweth, Rick van der
  02:46:10 - 02:45:59 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:45:57 - 02:45:19 - Koning, Floor de
  02:45:19 - 02:45:16 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:44:45 - 02:44:26 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:44:25 - 02:44:05 - Koning, Floor de
  02:44:05 - 02:44:02 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:44:02 - 02:43:15 -
  02:43:16 - 02:43:15 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:43:14 - 02:42:13 -
  02:42:13 - 02:42:11 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:40:45 - 02:40:43 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:40:43 - 02:40:11 - Koning, Floor de
  02:39:59 - 02:39:58 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:39:59 - 02:39:35 -
  02:39:34 - 02:39:33 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:39:34 - 02:39:00 - Zweth, Rick van der
  02:39:23 - 02:39:22 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:39:01 - 02:39:00 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:38:12 - 02:38:10 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:38:11 - 02:37:15 - Zweth, Rick van der
  02:36:12 - 02:36:11 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:36:11 - 02:35:08 - Zweth, Rick van der
  02:35:09 - 02:35:08 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:34:33 - 02:34:32 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:34:32 - 02:34:05 - Gilissen, Dimitri
  02:34:05 - 02:34:04 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:34:04 - 02:33:54 - Zweth, Rick van der
  02:33:53 - 02:33:52 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:31:06 - 02:31:04 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:31:04 - 02:30:30 - Waveren, Sander van
  02:30:30 - 02:30:29 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:29:44 - 02:29:42 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:29:42 - 02:28:33 - Waveren, Sander van
  02:28:38 - 02:28:37 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:28:33 - 02:27:55 -
  02:27:57 - 02:27:54 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:27:55 - 02:27:54 - Waveren, Sander van
  02:27:54 - 02:27:04 - Gilissen, Dimitri
  02:27:04 - 02:27:03 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:27:03 - 02:26:05 - Waveren, Sander van
  02:26:06 - 02:26:05 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:25:02 - 02:25:01 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:25:00 - 02:24:34 - Waveren, Sander van
  02:24:52 - 02:24:51 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:24:33 - 02:24:32 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:24:32 - 02:23:58 -
  02:23:57 - 02:23:53 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:23:49 - 02:23:26 - Waveren, Sander van
  02:23:25 - 02:23:22 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:22:42 - 02:22:36 - Waveren, Sander van
  02:22:24 - 02:22:18 - Waveren, Sander van
  02:22:23 - 02:22:18 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:22:12 - 02:22:11 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:20:58 - 02:20:57 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:20:57 - 02:20:33 - Waveren, Sander van
  02:20:34 - 02:20:33 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:19:39 - 02:19:38 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:19:38 - 02:19:22 - Koning, Floor de
  02:18:56 - 02:18:54 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:18:55 - 02:18:35 -
  02:17:57 - 02:17:55 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:17:54 - 02:17:16 - Waveren, Sander van
  02:17:19 - 02:17:16 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:16:59 - 02:16:57 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:16:57 - 02:16:19 -
  02:16:18 - 02:16:06 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:15:50 - 02:15:49 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:15:49 - 02:15:16 - Waveren, Sander van
  02:15:16 - 02:15:15 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:15:10 - 02:14:25 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:14:48 - 02:14:36 -
  02:14:35 - 02:14:10 - Waveren, Sander van
  02:14:10 - 02:14:08 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:14:09 - 02:13:43 - Zweth, Rick van der
  02:13:43 - 02:13:18 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:13:27 - 02:12:59 - Klein, Anke
  02:12:59 - 02:12:53 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:12:55 - 02:12:53 - Zweth, Rick van der
  02:12:54 - 02:12:52 - Waveren, Sander van
  02:12:52 - 02:12:00 - Gilissen, Dimitri
  02:12:01 - 02:11:58 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:11:58 - 02:11:40 - Waveren, Sander van
  02:11:40 - 02:11:29 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:11:29 - 02:05:40 - Klein, Anke
  02:09:58 - 02:09:54 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:09:49 - 02:09:47 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:09:46 - 02:09:32 - Koning, Floor de
  02:09:18 - 02:09:17 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:09:16 - 02:08:39 - Waveren, Sander van
  02:08:40 - 02:08:39 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:05:43 - 02:05:32 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:05:32 - 02:04:37 - Gilissen, Dimitri
  02:04:37 - 02:04:33 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:04:33 - 02:03:45 -
  02:03:45 - 02:03:44 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:03:43 - 02:02:12 -
  02:02:12 - 02:02:09 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:02:08 - 01:58:34 - Waveren, Sander van
  02:00:04 - 02:00:03 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  02:00:03 - 01:59:28 - Gilissen, Dimitri
  01:59:10 - 01:59:09 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:59:09 - 01:58:57 -
  01:58:56 - 01:58:45 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:58:35 - 01:58:33 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:58:32 - 01:58:20 - Koning, Floor de
  01:58:19 - 01:58:18 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:58:18 - 01:57:46 - Zweth, Rick van der
  01:57:46 - 01:57:43 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:57:42 - 01:52:58 - Klein, Anke
  01:56:39 - 01:56:38 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:56:38 - 01:56:18 - Gilissen, Dimitri
  01:56:18 - 01:56:17 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:56:17 - 01:56:02 -
  01:56:02 - 01:56:01 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:56:01 - 01:55:49 - Waveren, Sander van
  01:55:50 - 01:55:47 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:55:09 - 01:55:08 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:55:07 - 01:54:47 -
  01:54:47 - 01:54:46 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:54:46 - 01:54:34 - Gilissen, Dimitri
  01:54:34 - 01:54:30 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:53:14 - 01:53:07 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:52:57 - 01:49:08 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:51:47 - 01:51:44 - Klein, Anke
  01:51:02 - 01:50:32 -
  01:49:56 - 01:49:16 -
  01:49:38 - 01:49:30 - Waveren, Sander van
  01:49:30 - 01:49:20 - Zweth, Rick van der
  01:49:20 - 01:49:18 - Waveren, Sander van
 • 11

  14:01

  Bij het vaststellen van de agenda heeft de commissie besloten dit punt niet te bespreken op deze vergadering.

  Beleidsveld: Onderwijs - wethouder Klein

  Geagendeerd door H. Assen (PvdA), P. van Corler (GroenLinks),M. Saiah (D66) en de fractie van Stadsbelang Utrecht.
  In een diverse stad als Utrecht moeten we er alles aan doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om tweedeling op basisscholen tegen te gaan. Uiteraard is er al beleid dat hieraan bijdraagt. Zo is het onderwijsachterstandenbeleid er ook op gericht achterstanden te verkleinen en daarmee ook de verschillen tussen de verschillende lagen in de samenleving. Deze fracties zien en horen dat er mogelijkheden zijn om meer te doen om juist deze verschillen tegen te gaan, om de verschillen te verkleinen en gemengde scholen te bevorderen. Graag gaan we met de wethouder en andere fracties in gesprek over deze mogelijkheden en voeren we met elkaar het debat over de mogelijkheden hier specifiek beleid op te voeren.

 • 12

  14:01 - 16:55

  Ingeplande behandeltijd: 14.00 - 16.45 uur.
  Beleidsveld: Cultuur - wethouder Klein

  Met dit raadsvoorstel vraagt het college de cultuurnota 2021-2024 ‘Kunst kleurt de stad’ en het cultuurnotabudget vast te stellen.
  De vier pijlers van de Utrechtse cultuurvisie vormen de uitgangspunten van de cultuurnota. Het gaat om een pluriform aanbod, een inclusieve cultuursector, het stimuleren van een creatief vermogen en ontwikkelruimte. De nota bevat ook de beoordelingscriteria voor het aanvragen van meerjarige subsidies; 1) artistiek-inhoudelijke kwaliteit 2) zakelijke kwaliteit en 3) betekenis voor de stad.
  Na vaststelling van de nota, stelt het college een beleidsregel vast op grond waarvan subsidies kunnen worden toegekend. Het college neemt op basis van advies van de adviescommissie (mei 2020), in juli 2020 een besluit over subsidieverleningen.  00:06:11 - 00:34:24 - Deldjou Fard, Melody
  00:09:15 - 00:09:18 - Heijne, Rachel
  00:09:18 - 00:09:32 - Bosch, David
  00:09:31 - 00:09:33 - Heijne, Rachel
  00:09:40 - 00:09:55 - Bosch, David
  00:09:50 - 00:09:51 - Heijne, Rachel
  00:10:09 - 00:10:10 - Heijne, Rachel
  00:11:51 - 00:11:56 - Heijne, Rachel
  00:11:55 - 00:12:11 -
  00:12:11 - 00:12:12 - Heijne, Rachel
  00:12:47 - 00:12:49 - Heijne, Rachel
  00:14:17 - 00:14:19 - Heijne, Rachel
  00:14:18 - 00:15:00 - Heuven, Maarten van
  00:15:01 - 00:15:05 - Heijne, Rachel
  00:15:05 - 00:15:30 -
  00:15:30 - 00:15:33 - Heijne, Rachel
  00:15:32 - 00:15:49 -
  00:15:49 - 00:15:57 - Heijne, Rachel
  00:16:43 - 00:16:48 - Heijne, Rachel
  00:16:44 - 00:17:15 - Heuven, Maarten van
  00:17:16 - 00:17:19 - Heijne, Rachel
  00:17:20 - 00:17:33 - Bosch, David
  00:17:34 - 00:17:36 - Heijne, Rachel
  00:18:26 - 00:18:31 - Heijne, Rachel
  00:18:31 - 00:19:05 - Bosch, David
  00:18:37 - 00:18:38 - Heijne, Rachel
  00:19:03 - 00:19:11 - Heijne, Rachel
  00:19:10 - 00:19:36 - Bijsterbosch, Ellen
  00:19:36 - 00:19:38 - Heijne, Rachel
  00:20:07 - 00:20:11 - Heijne, Rachel
  00:20:12 - 00:20:15 - Heijne, Rachel
  00:20:15 - 00:20:22 - Heijne, Rachel
  00:20:21 - 00:20:38 - Heuven, Maarten van
  00:20:38 - 00:20:49 - Heijne, Rachel
  00:20:47 - 00:21:10 -
  00:21:09 - 00:21:15 - Heijne, Rachel
  00:21:13 - 00:21:17 - Bosch, David
  00:21:18 - 00:21:20 - Heijne, Rachel
  00:22:18 - 00:22:22 - Heijne, Rachel
  00:22:23 - 00:23:21 -
  00:23:21 - 00:23:23 - Heijne, Rachel
  00:23:49 - 00:23:53 - Heijne, Rachel
  00:23:51 - 00:24:23 - Heuven, Maarten van
  00:24:23 - 00:24:25 - Heijne, Rachel
  00:24:25 - 00:24:36 - Bijsterbosch, Ellen
  00:24:37 - 00:24:38 - Heijne, Rachel
  00:25:07 - 00:25:08 - Heijne, Rachel
  00:25:08 - 00:25:58 -
  00:25:57 - 00:25:59 - Heijne, Rachel
  00:26:06 - 00:26:09 - Heijne, Rachel
  00:26:08 - 00:26:35 -
  00:26:34 - 00:26:36 - Heijne, Rachel
  00:26:47 - 00:26:50 - Heijne, Rachel
  00:26:49 - 00:26:57 - Heuven, Maarten van
  00:26:57 - 00:26:59 - Heijne, Rachel
  00:27:47 - 00:27:53 - Heijne, Rachel
  00:27:52 - 00:28:18 - Heuven, Maarten van
  00:28:18 - 00:28:22 - Heijne, Rachel
  00:28:36 - 00:28:39 - Heijne, Rachel
  00:28:38 - 00:29:15 -
  00:29:13 - 00:29:16 - Heijne, Rachel
  00:29:25 - 00:29:33 - Heijne, Rachel
  00:30:54 - 00:30:59 - Heijne, Rachel
  00:30:59 - 00:31:06 -
  00:31:06 - 00:31:11 - Heijne, Rachel
  00:31:09 - 00:31:38 - Heuven, Maarten van
  00:31:38 - 00:31:40 - Heijne, Rachel
  00:32:25 - 00:32:27 - Heijne, Rachel
  00:32:27 - 00:32:32 -
  00:32:32 - 00:32:34 - Heijne, Rachel
  00:32:54 - 00:33:02 - Heijne, Rachel
  00:33:04 - 00:33:13 - Heijne, Rachel
  00:33:13 - 00:33:28 -
  00:33:28 - 00:33:31 - Heijne, Rachel
  00:33:33 - 00:33:37 - Heijne, Rachel
  00:33:37 - 00:33:51 - Bijsterbosch, Ellen
  00:33:51 - 00:33:54 - Heijne, Rachel
  00:34:22 - 00:34:30 - Heijne, Rachel
  00:34:34 - 00:35:54 -
  00:35:45 - 00:35:54 - Heijne, Rachel
  00:35:55 - 00:36:06 - Bosch, David
  00:36:06 - 00:36:08 - Heijne, Rachel
  00:36:06 - 00:36:30 -
  00:36:31 - 00:36:33 - Heijne, Rachel
  00:36:33 - 00:38:27 -
  00:38:12 - 00:38:17 - Heijne, Rachel
  00:38:16 - 00:39:00 - Pagter, Marijn de
  00:38:23 - 00:38:25 - Heijne, Rachel
  00:39:01 - 00:39:03 - Heijne, Rachel
  00:39:03 - 00:39:40 - Bijsterbosch, Ellen
  00:39:40 - 00:39:46 - Heijne, Rachel
  00:39:46 - 00:40:16 -
  00:40:16 - 00:40:24 - Heijne, Rachel
  00:40:20 - 00:45:48 -
  00:42:26 - 00:42:28 - Heijne, Rachel
  00:42:29 - 00:42:51 - Bijsterbosch, Ellen
  00:42:51 - 00:42:53 - Heijne, Rachel
  00:43:17 - 00:43:22 - Heijne, Rachel
  00:43:22 - 00:43:33 - Bosch, David
  00:43:31 - 00:44:00 - Heijne, Rachel
  00:44:01 - 00:44:05 - Heijne, Rachel
  00:44:51 - 00:44:53 - Heijne, Rachel
  00:44:53 - 00:45:03 - Pagter, Marijn de
  00:45:04 - 00:45:07 - Heijne, Rachel
  00:45:08 - 00:45:45 -
  00:45:08 - 00:45:09 - Heijne, Rachel
  00:45:45 - 00:45:50 - Heijne, Rachel
  00:45:49 - 00:46:13 -
  00:46:12 - 00:46:14 - Heijne, Rachel
  00:46:14 - 00:46:43 - Deldjou Fard, Melody
  00:46:43 - 00:46:51 - Heijne, Rachel
  00:46:51 - 00:48:05 -
  00:47:59 - 00:48:02 - Heijne, Rachel
  00:48:02 - 00:48:14 -
  00:48:14 - 00:48:17 - Heijne, Rachel
  00:48:17 - 00:50:00 -
  00:49:52 - 00:49:56 - Heijne, Rachel
  00:49:55 - 00:50:17 - Bijsterbosch, Ellen
  00:50:17 - 00:50:19 - Heijne, Rachel
  00:50:19 - 00:51:21 -
  00:51:20 - 00:51:31 - Heijne, Rachel
  00:51:35 - 01:07:20 - Bijsterbosch, Ellen
  00:55:37 - 00:55:45 - Heijne, Rachel
  00:55:45 - 00:55:57 - Heuven, Maarten van
  00:55:58 - 00:56:13 - Heijne, Rachel
  00:57:08 - 00:57:10 - Heijne, Rachel
  00:57:10 - 00:57:32 -
  00:57:32 - 00:57:33 - Heijne, Rachel
  00:59:50 - 00:59:52 - Heijne, Rachel
  00:59:52 - 00:59:58 -
  00:59:59 - 00:59:59 - Heijne, Rachel
  01:00:42 - 01:00:52 - Heijne, Rachel
  01:00:51 - 01:01:08 - Heuven, Maarten van
  01:01:10 - 01:01:31 - Heijne, Rachel
  01:01:31 - 01:02:06 - Deldjou Fard, Melody
  01:02:05 - 01:02:08 - Heijne, Rachel
  01:02:09 - 01:02:11 - Heijne, Rachel
  01:03:04 - 01:03:07 - Heijne, Rachel
  01:03:06 - 01:03:39 - Deldjou Fard, Melody
  01:03:39 - 01:03:41 - Heijne, Rachel
  01:03:41 - 01:04:17 - Heuven, Maarten van
  01:04:17 - 01:04:25 - Heijne, Rachel
  01:04:18 - 01:04:21 - Heuven, Maarten van
  01:04:52 - 01:05:05 - Heijne, Rachel
  01:05:04 - 01:05:26 -
  01:05:25 - 01:05:35 - Heijne, Rachel
  01:07:20 - 01:07:24 - Heijne, Rachel
  01:07:24 - 01:08:38 - Heuven, Maarten van
  01:08:19 - 01:08:36 - Heijne, Rachel
  01:08:37 - 01:08:55 - Deldjou Fard, Melody
  01:08:55 - 01:08:58 - Heijne, Rachel
  01:08:57 - 01:09:47 - Heuven, Maarten van
  01:09:43 - 01:09:49 - Heijne, Rachel
  01:09:49 - 01:10:17 - Bijsterbosch, Ellen
  01:10:18 - 01:10:19 - Heijne, Rachel
  01:10:19 - 01:10:45 -
  01:10:45 - 01:10:50 - Heijne, Rachel
  01:10:50 - 01:11:39 - Heuven, Maarten van
  01:11:38 - 01:11:45 - Heijne, Rachel
  01:11:44 - 01:11:55 - Bosch, David
  01:11:55 - 01:12:01 - Heijne, Rachel
  01:12:01 - 01:12:10 - Bijsterbosch, Ellen
  01:12:12 - 01:12:14 - Heijne, Rachel
  01:12:15 - 01:17:31 - Heuven, Maarten van
  01:13:59 - 01:14:10 - Heijne, Rachel
  01:14:12 - 01:14:19 - Heijne, Rachel
  01:14:19 - 01:14:46 - Bijsterbosch, Ellen
  01:14:46 - 01:14:52 - Heijne, Rachel
  01:14:50 - 01:15:32 - Deldjou Fard, Melody
  01:15:32 - 01:15:39 - Heijne, Rachel
  01:17:08 - 01:17:10 - Heijne, Rachel
  01:17:09 - 01:17:32 - Deldjou Fard, Melody
  01:17:32 - 01:17:34 - Heijne, Rachel
  01:17:34 - 01:18:08 -
  01:18:05 - 01:18:12 - Heijne, Rachel
  01:18:12 - 01:18:29 - Bosch, David
  01:18:21 - 01:18:29 - Heijne, Rachel
  01:18:29 - 01:19:51 - Heuven, Maarten van
  01:19:51 - 01:19:53 - Heijne, Rachel
  01:19:53 - 01:20:32 -
  01:20:32 - 01:20:34 - Heijne, Rachel
  01:20:34 - 01:21:26 - Heuven, Maarten van
  01:21:26 - 01:21:32 - Heijne, Rachel
  01:21:31 - 01:21:37 - Heuven, Maarten van
  01:21:32 - 01:21:43 - Heijne, Rachel
  01:21:43 - 01:27:14 -
  01:24:19 - 01:24:21 - Heijne, Rachel
  01:24:21 - 01:25:07 - Deldjou Fard, Melody
  01:25:06 - 01:25:09 - Heijne, Rachel
  01:25:43 - 01:25:46 - Heijne, Rachel
  01:25:43 - 01:26:11 - Deldjou Fard, Melody
  01:26:12 - 01:26:14 - Heijne, Rachel
  01:27:11 - 01:27:18 - Heijne, Rachel
  01:27:17 - 01:27:56 -
  01:27:50 - 01:27:52 - Heijne, Rachel
  01:27:53 - 01:28:26 -
  01:28:25 - 01:28:28 - Heijne, Rachel
  01:28:26 - 01:29:57 -
  01:29:56 - 01:29:59 - Heijne, Rachel
  01:29:59 - 01:37:33 - Kos, Bert
  01:31:44 - 01:31:46 - Heijne, Rachel
  01:31:46 - 01:31:55 - Bijsterbosch, Ellen
  01:31:54 - 01:32:18 - Heijne, Rachel
  01:32:31 - 01:32:33 - Heijne, Rachel
  01:32:33 - 01:32:41 - Bijsterbosch, Ellen
  01:32:41 - 01:32:44 - Heijne, Rachel
  01:32:50 - 01:32:53 - Heijne, Rachel
  01:32:53 - 01:33:13 - Bosch, David
  01:33:01 - 01:33:03 - Heijne, Rachel
  01:33:13 - 01:33:29 - Heijne, Rachel
  01:34:01 - 01:34:07 - Heijne, Rachel
  01:34:44 - 01:34:56 - Heijne, Rachel
  01:35:15 - 01:35:18 - Heijne, Rachel
  01:35:17 - 01:35:45 - Bijsterbosch, Ellen
  01:35:22 - 01:35:23 - Heijne, Rachel
  01:35:45 - 01:35:48 - Heijne, Rachel
  01:36:59 - 01:37:04 - Heijne, Rachel
  01:37:03 - 01:37:29 -
  01:37:28 - 01:37:35 - Heijne, Rachel
  01:37:35 - 01:47:02 - Pagter, Marijn de
  01:42:00 - 01:42:02 - Heijne, Rachel
  01:42:02 - 01:42:28 - Bijsterbosch, Ellen
  01:42:28 - 01:42:40 - Heijne, Rachel
  01:42:31 - 01:42:54 - Deldjou Fard, Melody
  01:42:47 - 01:42:49 - Heijne, Rachel
  01:42:54 - 01:42:58 - Heijne, Rachel
  01:43:24 - 01:43:26 - Heijne, Rachel
  01:44:02 - 01:44:04 - Heijne, Rachel
  01:44:04 - 01:44:11 - Bijsterbosch, Ellen
  01:44:11 - 01:44:17 - Heijne, Rachel
  01:44:38 - 01:44:39 - Heijne, Rachel
  01:44:40 - 01:44:43 -
  01:44:43 - 01:44:46 - Heijne, Rachel
  01:44:49 - 01:44:55 - Heijne, Rachel
  01:44:54 - 01:44:59 - Heuven, Maarten van
  01:44:59 - 01:45:07 - Heijne, Rachel
  01:45:06 - 01:45:33 - Heuven, Maarten van
  01:45:12 - 01:45:14 - Heijne, Rachel
  01:45:33 - 01:45:50 - Heijne, Rachel
  01:45:35 - 01:45:50 -
  01:45:50 - 01:45:54 - Heijne, Rachel
  01:45:54 - 01:46:11 - Deldjou Fard, Melody
  01:46:11 - 01:46:14 - Heijne, Rachel
  01:46:37 - 01:46:54 - Heijne, Rachel
  01:46:52 - 01:47:12 - Heuven, Maarten van
  01:47:13 - 01:47:15 - Heijne, Rachel
  01:47:14 - 01:47:39 - Bijsterbosch, Ellen
  01:47:38 - 01:47:50 - Heijne, Rachel
  01:47:49 - 01:48:13 - Pagter, Marijn de
  01:48:13 - 01:48:18 - Heijne, Rachel
  01:48:13 - 01:48:14 - Pagter, Marijn de
  01:48:18 - 01:49:05 - Wiegant, Ruurt
  01:49:06 - 01:49:12 - Heijne, Rachel
  01:49:10 - 01:50:26 - Bosch, David
  01:49:35 - 01:49:46 - Heijne, Rachel
  01:49:58 - 01:49:59 - Heijne, Rachel
  01:50:26 - 01:50:28 - Heijne, Rachel
  01:50:29 - 01:50:49 -
  01:50:48 - 01:51:36 - Bosch, David
  01:50:49 - 01:50:51 - Heijne, Rachel
  01:51:33 - 01:51:44 - Heijne, Rachel
  01:51:42 - 01:51:49 - Mathoera, Pooja
  01:51:47 - 01:51:58 - Heijne, Rachel
  02:12:01 - 02:12:02 - Heijne, Rachel
  02:12:01 - 02:54:15 - Klein, Anke
  02:14:28 - 02:14:30 - Heijne, Rachel
  02:14:29 - 02:14:40 - Deldjou Fard, Melody
  02:14:42 - 02:14:43 - Heijne, Rachel
  02:16:46 - 02:16:47 - Heijne, Rachel
  02:16:47 - 02:17:04 -
  02:17:03 - 02:17:04 - Heijne, Rachel
  02:17:35 - 02:17:36 - Heijne, Rachel
  02:17:36 - 02:17:41 -
  02:17:41 - 02:17:41 - Heijne, Rachel
  02:17:58 - 02:18:00 - Heijne, Rachel
  02:18:00 - 02:18:19 - Pagter, Marijn de
  02:18:43 - 02:18:45 - Heijne, Rachel
  02:18:45 - 02:19:04 - Bijsterbosch, Ellen
  02:19:05 - 02:19:07 - Heijne, Rachel
  02:19:07 - 02:19:09 - Deldjou Fard, Melody
  02:19:09 - 02:19:12 - Heijne, Rachel
  02:21:12 - 02:21:15 - Heijne, Rachel
  02:21:15 - 02:21:23 - Heuven, Maarten van
  02:21:23 - 02:21:26 - Heijne, Rachel
  02:21:27 - 02:21:50 - Deldjou Fard, Melody
  02:21:50 - 02:21:51 - Heijne, Rachel
  02:22:16 - 02:22:19 - Heijne, Rachel
  02:22:19 - 02:22:42 - Heuven, Maarten van
  02:22:42 - 02:22:43 - Heijne, Rachel
  02:23:11 - 02:23:14 - Heijne, Rachel
  02:23:14 - 02:24:01 -
  02:24:01 - 02:24:02 - Heijne, Rachel
  02:24:03 - 02:24:11 - Bijsterbosch, Ellen
  02:24:13 - 02:24:13 - Heijne, Rachel
  02:24:45 - 02:24:48 - Heijne, Rachel
  02:24:47 - 02:25:25 -
  02:25:21 - 02:25:24 - Heijne, Rachel
  02:26:11 - 02:26:15 - Heijne, Rachel
  02:29:09 - 02:29:13 - Heijne, Rachel
  02:29:12 - 02:29:29 -
  02:31:16 - 02:31:18 - Heijne, Rachel
  02:31:18 - 02:32:14 -
  02:32:13 - 02:32:31 - Heijne, Rachel
  02:32:30 - 02:33:07 - Deldjou Fard, Melody
  02:33:53 - 02:33:54 - Heijne, Rachel
  02:36:30 - 02:36:33 - Heijne, Rachel
  02:36:33 - 02:36:55 - Bijsterbosch, Ellen
  02:37:21 - 02:37:26 - Heijne, Rachel
  02:37:26 - 02:37:36 - Pagter, Marijn de
  02:37:36 - 02:37:40 - Heijne, Rachel
  02:43:40 - 02:43:42 - Heijne, Rachel
  02:43:42 - 02:44:06 -
  02:45:09 - 02:45:13 - Heijne, Rachel
  02:45:11 - 02:45:30 -
  02:47:36 - 02:47:39 - Heijne, Rachel
  02:47:38 - 02:48:10 - Kos, Bert
  02:48:09 - 02:48:10 - Heijne, Rachel
  02:49:15 - 02:49:45 -
  02:49:17 - 02:49:18 - Heijne, Rachel
  02:51:51 - 02:51:52 - Heijne, Rachel
  02:51:52 - 02:51:59 - Pagter, Marijn de
  02:54:13 - 02:55:00 - Heijne, Rachel
  02:55:01 - 02:55:28 -
  02:55:09 - 02:55:14 - Heijne, Rachel
  02:55:14 - 02:55:26 -
  02:55:25 - 02:55:29 - Heijne, Rachel
  02:55:29 - 02:56:25 - Bosch, David
  02:55:36 - 02:55:38 - Heijne, Rachel
  02:55:38 - 02:55:44 - Deldjou Fard, Melody
  02:55:44 - 02:55:46 - Heijne, Rachel
  02:55:46 - 02:56:02 - Bijsterbosch, Ellen
  02:56:03 - 02:56:06 - Heijne, Rachel
  02:56:04 - 02:56:19 -
  02:56:18 - 02:56:20 - Heijne, Rachel
  02:56:19 - 02:56:31 - Pagter, Marijn de
  02:56:31 - 02:56:32 - Heijne, Rachel
  02:56:32 - 02:56:44 - Mathoera, Pooja
  02:56:41 - 02:56:44 - Heijne, Rachel
  02:56:44 - 02:57:09 - Heuven, Maarten van
  02:57:08 - 02:57:15 - Heijne, Rachel
  02:57:16 - 02:57:24 - Klein, Anke
  02:57:25 - 02:59:12 - Heijne, Rachel
  02:58:00 - 02:58:05 - Klein, Anke
  02:58:31 - 02:58:35 - Heuven, Maarten van
  02:59:10 - 02:59:27 -
  02:59:25 - 02:59:32 - Heijne, Rachel
  02:59:32 - 02:59:35 - Heuven, Maarten van
  02:59:33 - 02:59:42 - Heijne, Rachel