Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 25 mei 2021 19:30 - 21:00
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Sharon A.M. Dijksma
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  Tijd: 19.30 - 21.00 uur
  Beleidsveld: Openbare Orde en Gezondheidszorg
  Digitale Informatiebijeenkomst georganiseerd door het College: de raadsleden worden bijgepraat door het College over laatste ontwikkelingen.


 • 2

  Tijd: 19.30 - 21.30 uur
  Programma:
  19.30u Digitale inloop
  19.35u Welkomstwoord door manager Wijken en toelichting programma
  19.40u Voorstelrondje deelnemers
  19.50u Wilhelminapark
   - Vraag aan raadsleden: waar denk je aan bij het park?
  - Presentatie leden Stichting Wilhelminapark over kansen en bedreigingen voor dit populaire, monumentale park. Ook de behoefte aan spelen en sporten
    in parken komt aan bod.
  - Discussie met/vragen van raadsleden
  - Tot slot: wat nemen raadsleden mee in hun raadswerk n.a.v. dit ‘bezoek’?
  20.35u PAUZE
  20.45u Lodewijk Napoleonplantsoen
  - Vraag aan raadsleden: waar denk je aan bij deze buurt?
  - Er lopen diverse initiatieven in deze buurt op het gebied van sociale cohesie en groen. Betrokken bewoners vertellen hierover.
  - Discussie met/vragen van raadsleden
  - Tot slot: wat nemen raadsleden mee in hun raadswerk n.a.v. dit ‘bezoek’?
  21.30u Afsluiting