Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 22 september 2020 19:30 - 21:30
Locatie:
Stadhuis en in de wijk NO
Voorzitter:

Agendapunten

 • 1

  Tijd: 19.30 - 21.00 uur
  Locatie: Stadhuis/ Hal
  Beleidsvelden: Openbare Orde en Veiligheid en Volksgezondheid/ burgemeester Peter den Oudsten en wethouder Eelco Eerenberg
  Werkvorm: bijeenkomst waarin de raadsleden geïnformeerd worden door het College van B&W

  Agenderenden: de fracties van D66, VVD, CU, GL, CDA, PvdD, SBU, PvdA, PVV
  Motivering:
  De zomerperiode werd gekenmerkt door een opleving van het Coronavirus. Dit heeft geleid tot enige verscherping van de maatregelen en een hernieuwde oproep van het kabinet om ons aan de regels te houden en aan de 1,5 meter afstand te blijven voldoen. In de persconferentie van 1 september jl. kondigden Rutte en De Jonge aan dat de veiligheidsregio's een belangrijkere rol krijgen bij de bestrijding van het virus. Er komt wekelijks per regio een update en classificering over het besmettingsrisico (waakzaam > zorgelijk > ernstig). In verpleeghuizen waar corona is geconstateerd, worden personeel en bewoners wekelijks getest en mondkapjes worden preventief gedragen. Door de terugkomst van vakantie, het starten van de scholen en het beginnen van veel sportcompetities, blijft de zorg bestaan dat het virus zich weer sterker gaat verspreiden. Het is de bedoeling dat iedereen zich ook zonder klachten kan gaan laten testen binnenkort. Vraag is of de testcapaciteit en het bron- en contactonderzoek dit alles aankan, en of de huidige werkwijze en hulp rondom quarantaine voldoende zijn.
  Over bovenstaande onderwerpen gaan de fracties van D66, VVD, CU, GL, CDA, PvdD, SBU, PvdA, PVV graag voor een tweede maal in gesprek in een informatiebijeenkomst met de burgemeester, wethouder volksgezondheid en de directeur publieke gezondheid GGD-rU.
  • De partijen worden daarbij graag geïnformeerd over de laatste lokale/regionale ontwikkelingen, de doorwerking en doorvertaling van de landelijke maatregelen naar de stad/regio, en welke keuzes er gemaakt worden. Concreet: wat betekent een verandering in de classificering (waakzaam > zorgelijk > ernstig) voor het beleid in de regio?
  • Kan de GGD een piek in het testen en BCO daadwerkelijk aan? Graag ook ingaan op evt. mogelijkheid om bijv. leerkrachten voorrang te verlenen in ondergaan testen.
  • Hoe ervoor te zorgen dat wij als volksvertegenwoordigers (ook in bredere zin in de Veiligheidsregio regio Utrecht) beter geïnformeerd kunnen worden over het actuele gezondheidsbeeld en -beleid nu de rol van de regio’s groter wordt?
  • Daarbij ook graag aandacht voor de lokale/regionale afwegingsruimte en taakverdeling (positie bgm en raad). In het bijzonder: wat kunnen wij als raad met het gezondheidsbeeld in het al dan niet nemen van maatregelen op straat, in scholen etc.
  • Wat leren wij van andere regio’s die lokale maatregelen genomen hebben en/of geconfronteerd werden met lokale problemen rondom testcapaciteit?
  [Deze vragen zullen nog aangevuld en aangescherpt worden.]


 • 2

  Programma:
  18.15 -19.15: Rondleiding Griftpark
  19.15 -19.30: Inloop
  19.30 uur: Welkom door Martijn van Dalen en Sophie Schers.
  20.30 uur: Op de fiets richting Weerdsingel OZ. Rotonde Noorderbrug.
  20.45 uur: Ervaringen bewoners en projectleider Marieke Fleer over fietsroute Weerdsingel.
  21.30 uur: Napraten met hapje en drankje en gezamenlijke afsluiting