Gemeenteraad

donderdag 17 oktober 2019 09:30 - 23:00
Locatie:
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter:
Jan van Zanen
Start:
donderdag 17 oktober 2019 18:17
Eind:
donderdag 17 oktober 2019 18:57
Toelichting:

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:

De vergadering bestaat uit 3 delen:

van 09.30 uur - 13.00 uur
van 14.00 uur - 16.45 uur
van 20.00 uur - 23.00 uur

Agendapunten

 • 1

  09:24 - 09:35


  08:44:47 - 08:44:40 - Zwanenberg, Pepijn
  08:44:06 - - Zwanenberg, Pepijn
 • 2

  09:40 - 09:40


  08:42:20 - 08:42:12 - Isik, Bülent
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

  Dit punt zal in het avonddeel behandeld worden

  *2019/M301: ’Veiligheid Kromme Nieuwegracht kan niet wachten op onderzoek’ ingediend door Gertjan te Hoonte (VVD) en Tim Schipper (SP)

 • 8

  Presidium
  Status: A

  Op advies van de subcommissie Controle en Financiën stelt het presidium de gemeenteraad voor het
  volgende te besluiten:

  1. In te stemmen met de inhoud van de 'Opdrachtbevestiging Controlewerkzaamheden 2019’ van de externe accountant zoals opgenomen in de bijlage.
  2. Het verlenen van een volmacht aan de griffier voor het ondertekenen van deze opdrachtbevestiging  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Opdrachtbevestiging Controlewerkzaamheden 2019 externe accountant
 • 9

  09:38

  Wethouder Klein
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 De tweede (meerjaren) begrotingwijziging 2019 vast te stellen.  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Tweede begrotingswijziging 2019
 • 10

  09:38 - 09:39

  Wethouder Everhardt
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op de begrotingswijziging 2019-2 van GGD regio Utrecht (GGDrU).  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijze op GGDrU begrotingswijziging 2019-2

  08:38:37 - 08:38:24 -
  08:38:24 - 08:38:20 - Sungur, Mahmut
 • 11

  10:35 - 10:36


  07:42:05 - 07:41:54 - Zwanenberg, Pepijn
  07:41:40 - 07:40:39 - Zwanenberg, Pepijn
 • 12

  09:40 - 09:52

  Wethouder Klein
  Status: B
  Indicatieve tijd: 30 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 In de Algemene Subsidieverordening de regels beter te laten aansluiten op de wijze van sturen met het Utrechtse sturingsmodel en het college de bevoegdheid te geven om maatwerk mogelijk te maken.
  2 In te stemmen met een technische aanpassing en met juridisch noodzakelijke wijzigingen van de Algemene Subsidieverordening.
  3 De Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht vast te stellen.  Amendementen
  Onderwerp
  A66 Geen subsidie voor een topsalaris
  A67 Ook bij subsidierelaties gelijke behandeling bij gelijk werk voor payrollers
  A68 Goed werkgeverschap
  Moties
  Onderwerp
  M302 Geen subsidie voor een topsalaris
  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Algemene Subsidieverordening (ASV)

  08:36:14 - 08:36:12 - Zwanenberg, Pepijn
  08:36:11 - 08:33:39 - Koning, Floor de
  08:34:17 - 08:33:38 - Zwanenberg, Pepijn
  08:33:59 - 08:33:35 - Gilissen, Dimitri
  08:33:34 - 08:33:34 - Zwanenberg, Pepijn
  08:33:34 - 08:31:23 - Koning, Floor de
  08:33:11 - 08:33:10 - Zwanenberg, Pepijn
  08:33:10 - 08:32:25 -
  08:32:25 - 08:32:13 - Zwanenberg, Pepijn
  08:31:26 - 08:31:13 - Zwanenberg, Pepijn
  08:30:58 - 08:30:56 - Zwanenberg, Pepijn
  08:30:56 - 08:30:21 - Klein, Anke
  08:30:21 - 08:30:14 - Zwanenberg, Pepijn
  08:30:10 - 08:29:52 - Zwanenberg, Pepijn
  08:29:47 - 08:29:30 - Zwanenberg, Pepijn
  08:29:30 - 08:29:05 - Koning, Floor de
  08:29:06 - 08:29:03 - Zwanenberg, Pepijn
  08:29:04 - 08:29:01 -
  08:29:00 - 08:28:13 - Zwanenberg, Pepijn
  08:28:12 - 08:27:59 - Koning, Floor de
  08:27:59 - 08:26:11 - Zwanenberg, Pepijn
  08:27:56 - 08:27:50 -
  08:27:14 - 08:27:03 - Heuven, Maarten van
  08:26:22 - 08:26:21 - Koning, Floor de
  08:26:15 - 08:25:19 -
  08:25:19 - 08:25:18 - Zwanenberg, Pepijn
  08:25:19 - 08:25:18 - Deún, Henk van
  08:25:18 - - Zwanenberg, Pepijn
 • 12.1
 • 13

  10:36 - 11:21

  Wethouder Verschuure
  Status: B
  Indicatieve tijd: 50 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 Het plangebied Cartesiusdriehoek te kwalificeren als A2-gebied inclusief betaald parkeren conform de Nota Stallen en Parkeren.
  2 Op een passende manier betaald parkeren in te voeren binnen een loopafstand van maximaal 750 meter vanuit de Cartesiusdriehoek.  Amendementen
  Onderwerp
  A77 Besluiten met draagvlak over parkeerregime Cartesiusdriehoek
  A78 Gratis parkeren voor bewoners in de Schepenbuurt, Bloemenbuurt, omgeving Julianapark
  A79 betaald parkeren invoeren in alle buurten op 750 meter lopen vana de Cartsiusdriehoek
  A80 Draagvlakmeeting in alle buurten op 750 meter lopen vanaf Cartesiusdriehoek
  A81 Besluiten met draagvlak over parkeerregime Schepenbuurt
  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Parkeerregime Cartesiusdriehoek

  08:24:34 - 08:24:33 - Zwanenberg, Pepijn
  08:24:18 - 08:20:43 - Hoonte, Gertjan te
  08:21:08 - 08:20:55 - Zwanenberg, Pepijn
  08:20:55 - 08:20:10 - Schilderman, Susanne
  08:20:10 - 08:20:09 - Zwanenberg, Pepijn
  08:20:09 - 08:19:27 - Hoonte, Gertjan te
  08:19:28 - 08:19:25 - Zwanenberg, Pepijn
  08:19:26 - 08:18:50 - Schilderman, Susanne
  08:18:50 - 08:18:46 - Zwanenberg, Pepijn
  08:18:49 - 08:18:49 - Hoonte, Gertjan te
  08:18:46 - 08:18:08 -
  08:18:08 - 08:18:07 - Zwanenberg, Pepijn
  08:18:08 - 08:16:26 - Hoonte, Gertjan te
  08:16:26 - 08:16:25 - Zwanenberg, Pepijn
  08:16:25 - 08:16:25 - Hoonte, Gertjan te
  08:16:25 - 08:16:24 - Zwanenberg, Pepijn
  08:16:24 - 08:16:06 - Isik, Bülent
  08:16:11 - 08:16:05 - Zwanenberg, Pepijn
  08:16:06 - 08:16:06 - Hoonte, Gertjan te
  08:16:04 - 08:15:34 - Weistra, Thijs
  08:15:34 - 08:15:33 - Zwanenberg, Pepijn
  08:15:33 - 08:14:32 - Hoonte, Gertjan te
  08:14:32 - 08:14:21 - Zwanenberg, Pepijn
  08:14:22 - 08:13:36 - Schilderman, Susanne
  08:13:36 - 08:13:30 - Zwanenberg, Pepijn
  08:13:30 - 08:12:38 - Abassi, Ismail el
  08:12:38 - 08:12:37 - Zwanenberg, Pepijn
  08:12:36 - 08:11:56 - Schilderman, Susanne
  08:11:57 - 08:11:54 - Zwanenberg, Pepijn
  08:11:55 - 08:11:01 - Hoonte, Gertjan te
  08:11:03 - 08:11:00 - Zwanenberg, Pepijn
  08:11:00 - 08:10:31 -
  08:10:31 - 08:10:30 - Zwanenberg, Pepijn
  08:10:31 - 08:09:21 - Hoonte, Gertjan te
  08:09:23 - 08:09:18 - Zwanenberg, Pepijn
  08:09:18 - 08:09:14 - Hoonte, Gertjan te
  08:09:15 - 08:09:11 - Zwanenberg, Pepijn
  08:08:57 - 08:08:56 - Zwanenberg, Pepijn
  08:08:49 - 08:07:22 - Isik, Bülent
  08:07:24 - 08:07:19 - Zwanenberg, Pepijn
  08:07:04 - 08:07:03 - Zwanenberg, Pepijn
  08:06:25 - 08:06:20 - Zwanenberg, Pepijn
  08:05:48 - 08:05:45 - Zwanenberg, Pepijn
  08:05:48 - 08:05:32 - Isik, Bülent
  08:05:32 - 08:05:31 - Zwanenberg, Pepijn
  08:05:07 - 08:05:04 - Zwanenberg, Pepijn
  08:05:06 - 08:04:35 - Isik, Bülent
  08:04:40 - 08:04:34 - Zwanenberg, Pepijn
  08:04:33 - 08:04:05 - Wijmenga, Jan
  08:04:07 - 08:04:04 - Zwanenberg, Pepijn
  08:03:48 - 08:03:46 - Zwanenberg, Pepijn
  08:03:36 - 08:03:33 - Zwanenberg, Pepijn
  08:03:33 - 08:03:30 - Zwanenberg, Pepijn
  08:02:44 - 08:02:40 - Zwanenberg, Pepijn
  08:02:39 - 08:02:32 - Hoonte, Gertjan te
  08:02:33 - 08:02:32 - Zwanenberg, Pepijn
  08:02:31 - 08:02:22 - Deún, Henk van
  08:02:23 - 08:02:20 - Zwanenberg, Pepijn
  08:02:02 - 08:02:01 - Zwanenberg, Pepijn
  08:02:00 - 08:00:38 - Zwinkels, Jantine
  08:00:38 - 08:00:34 - Zwanenberg, Pepijn
  08:00:37 - 07:59:48 - Schilderman, Susanne
  07:59:48 - 07:59:47 - Zwanenberg, Pepijn
  07:59:47 - 07:58:34 - Zwinkels, Jantine
  07:58:34 - 07:58:33 - Zwanenberg, Pepijn
  07:58:33 - 07:58:07 - Schilderman, Susanne
  07:58:06 - 07:58:06 - Zwanenberg, Pepijn
  07:58:06 - 07:58:05 - Zwinkels, Jantine
  07:58:05 - 07:57:38 - Zwinkels, Jantine
  07:57:38 - 07:57:36 - Zwanenberg, Pepijn
  07:57:36 - 07:57:18 -
  07:57:18 - 07:57:15 - Zwanenberg, Pepijn
  07:57:15 - 07:56:37 - Weistra, Thijs
  07:56:38 - 07:56:34 - Zwanenberg, Pepijn
  07:56:32 - 07:54:58 - Zwinkels, Jantine
  07:54:58 - 07:54:56 - Zwanenberg, Pepijn
  07:54:56 - 07:54:23 - Hoonte, Gertjan te
  07:54:23 - 07:54:20 - Zwanenberg, Pepijn
  07:54:22 - 07:54:22 - Zwinkels, Jantine
  07:54:21 - 07:53:26 - Abassi, Ismail el
  07:53:26 - 07:53:22 - Zwanenberg, Pepijn
  07:53:21 - 07:52:42 - Weistra, Thijs
  07:52:43 - 07:52:38 - Zwanenberg, Pepijn
  07:52:37 - 07:52:05 - Abassi, Ismail el
  07:52:04 - 07:52:03 - Zwanenberg, Pepijn
  07:52:02 - 07:51:36 - Hoonte, Gertjan te
  07:51:36 - 07:51:30 - Zwanenberg, Pepijn
  07:51:29 - 07:51:00 - Weistra, Thijs
  07:51:00 - 07:50:56 - Zwanenberg, Pepijn
  07:50:56 - 07:49:53 - Zwinkels, Jantine
  07:49:53 - 07:49:35 - Zwanenberg, Pepijn
  07:49:44 - 07:49:37 - Zwinkels, Jantine
  07:49:07 - 07:49:06 - Zwanenberg, Pepijn
  07:49:04 - 07:48:10 - Bos, Cees
  07:48:12 - 07:48:04 - Zwanenberg, Pepijn
  07:48:03 - 07:46:59 - Schipper, Tim
  07:46:59 - 07:46:54 - Zwanenberg, Pepijn
  07:46:44 - 07:46:43 - Zwanenberg, Pepijn
  07:46:43 - 07:45:11 - Sasbrink, Anne
  07:45:15 - 07:45:07 - Zwanenberg, Pepijn
  07:45:07 - 07:44:36 - Schilderman, Susanne
  07:44:35 - 07:44:32 - Zwanenberg, Pepijn
  07:44:32 - 07:43:44 - Wijmenga, Jan
  07:43:45 - 07:42:52 - Zwanenberg, Pepijn
  07:42:52 - 07:42:51 - Weistra, Thijs
  07:42:51 - 07:42:51 - Zwanenberg, Pepijn
  07:42:45 - 07:42:30 - Zwanenberg, Pepijn
  07:42:32 - - Gilissen, Dimitri
  07:40:38 - 07:26:40 - Verschuure, Klaas
  07:38:25 - 07:38:24 - Zwanenberg, Pepijn
  07:38:24 - 07:38:24 - Hoonte, Gertjan te
  07:38:24 - 07:38:23 - Zwanenberg, Pepijn
  07:36:38 - 07:36:37 - Zwanenberg, Pepijn
  07:35:31 - 07:35:24 - Zwanenberg, Pepijn
  07:35:29 - 07:35:28 - Isik, Bülent
  07:35:25 - 07:35:07 - Isik, Bülent
  07:35:07 - 07:35:06 - Zwanenberg, Pepijn
  07:34:46 - 07:34:41 - Zwanenberg, Pepijn
  07:34:41 - 07:34:16 - Hoonte, Gertjan te
  07:34:17 - 07:34:16 - Zwanenberg, Pepijn
  07:34:02 - 07:34:00 - Zwanenberg, Pepijn
  07:34:02 - 07:33:53 - Hoonte, Gertjan te
  07:33:54 - 07:33:42 - Zwanenberg, Pepijn
  07:33:51 - 07:33:42 - Weistra, Thijs
  07:33:41 - 07:33:41 - Zwanenberg, Pepijn
  07:33:40 - 07:33:20 - Hoonte, Gertjan te
  07:33:19 - 07:33:11 - Zwanenberg, Pepijn
  07:32:34 - 07:32:31 - Zwanenberg, Pepijn
  07:30:26 - 07:30:24 - Zwanenberg, Pepijn
  07:30:25 - 07:30:14 - Isik, Bülent
  07:30:14 - 07:30:14 - Zwanenberg, Pepijn
  07:29:27 - 07:29:25 - Zwanenberg, Pepijn
  07:27:57 - 07:27:54 - Zwanenberg, Pepijn
  07:27:54 - 07:27:26 - Bos, Cees
  07:27:26 - 07:27:25 - Zwanenberg, Pepijn
  07:26:51 - 07:26:51 - Zwanenberg, Pepijn
  07:26:50 - 07:26:44 - Bos, Cees
  07:26:44 - 07:26:35 - Zwanenberg, Pepijn
  07:26:33 - 07:26:27 - Wijmenga, Jan
  07:26:28 - 07:26:17 - Verschuure, Klaas
  07:26:28 - 07:26:27 - Zwanenberg, Pepijn
  07:26:18 - 07:26:15 - Zwanenberg, Pepijn
  07:26:16 - 07:25:59 - Hoonte, Gertjan te
  07:26:00 - 07:25:45 - Zwanenberg, Pepijn
  07:25:44 - 07:25:15 - Sasbrink, Anne
  07:25:14 - 07:24:35 - Zwanenberg, Pepijn
  07:24:35 - 07:24:26 - Hoonte, Gertjan te
  07:24:29 - 07:24:20 - Zwanenberg, Pepijn
  07:24:19 - 07:24:13 - Zwanenberg, Pepijn
  07:13:13 - 07:13:11 - Zwanenberg, Pepijn
  07:13:11 - 07:12:25 - Hoonte, Gertjan te
  07:13:02 - 07:12:49 - Zwanenberg, Pepijn
  07:12:25 - 07:12:08 - Zwanenberg, Pepijn
  07:12:06 - 07:11:35 - Weistra, Thijs
  07:11:39 - 07:11:07 - Zwanenberg, Pepijn
  07:11:01 - 07:11:00 - Zwanenberg, Pepijn
  07:08:21 - 07:08:21 - Zwanenberg, Pepijn
  07:08:17 - 07:08:17 - Zwanenberg, Pepijn
  07:07:35 - 07:07:33 - Zwanenberg, Pepijn
  07:06:57 - 07:06:51 - Zwanenberg, Pepijn
  07:06:53 - 07:06:34 - Zweth, Rick van der
  07:06:35 - 07:06:34 - Zwanenberg, Pepijn
  07:06:31 - 07:06:29 - Zwanenberg, Pepijn
  07:06:30 - 07:05:48 - Schilderman, Susanne
  07:05:48 - 07:05:43 - Zwanenberg, Pepijn
  07:05:44 - 07:05:20 - Weistra, Thijs
  07:05:20 - 07:05:19 - Zwanenberg, Pepijn
  07:04:22 - 07:04:18 - Zwanenberg, Pepijn
  07:04:16 - 07:03:55 - Zwanenberg, Pepijn
  07:03:54 - 07:03:35 - Schipper, Tim
  07:03:34 - 07:03:33 - Zwanenberg, Pepijn
  07:03:32 - 07:03:18 - Deún, Henk van
  07:03:18 - 07:03:17 - Zwanenberg, Pepijn
  07:03:16 - 07:02:52 -
  07:02:53 - 07:02:51 - Zwanenberg, Pepijn
  07:02:51 - 07:02:40 - Zweth, Rick van der
  07:02:41 - 07:02:39 - Zwanenberg, Pepijn
  07:02:39 - 07:02:21 - Hoonte, Gertjan te
  07:02:22 - 07:02:18 - Zwanenberg, Pepijn
  07:02:18 - 07:02:14 - Zwinkels, Jantine
  07:02:14 - 06:56:00 - Zwanenberg, Pepijn
  07:01:45 - 07:01:26 - Schilderman, Susanne
  07:01:25 - 07:01:10 - Zweth, Rick van der
  07:01:08 - 07:00:48 -
  07:00:46 - 07:00:28 - Zwinkels, Jantine
  07:00:26 - 07:00:22 - Wijmenga, Jan
  06:59:39 - 06:59:15 - Zweth, Rick van der
  06:59:13 - 06:59:01 - Schipper, Tim
  06:58:58 - 06:58:55 - Schilderman, Susanne
  06:58:22 - 06:58:10 - Bos, Cees
  06:58:08 - 06:57:55 - Hoonte, Gertjan te
  06:57:52 - 06:57:29 - Zwinkels, Jantine
  06:57:28 - 06:57:08 - Schipper, Tim
  06:57:07 - 06:56:50 - Zweth, Rick van der
  06:56:46 - 06:56:41 - Abassi, Ismail el
 • 13.1
 • 14

  11:21 - 14:13

  Wethouder Verschuure
  Status: B
  Indicatieve tijd: 60 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 De Startnotitie Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk vast te stellen.  Amendementen
  Onderwerp
  A82 Jeugd en Jongeren in de startnotitie Kanaleneiland Transwijk
  A83 Wonen in de startnotitie Kanaleneiland Transwijk
  A84 Gemeente is opdrachtgever
  A85 Omgevingsvisie draagt bij aan oplossing van sociale problemen
  A86 Gedragsmaatregelen dragen ook bij aan ruimtelijke kwaliteit
  A87 Minder rondjes hoeven rijden in Kanaleneiland
  A88 Betekenis van omliggende projecten voor Kanaleneiland en Transwijk
  A89 Jeugd en jongeren in de startnotitie Kanaleneiland en Transwijk
  A90 Fysieke maatregelen dragen ook bij aan goed gedrag in de openbare ruimte
  Moties
  Onderwerp
  M303 Groene randvoorwaarden in de omgevingsvisie
  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Startnotitie Omgevingsvisie Deelgebied Kanaleneiland en Transwijk

  06:55:41 - 06:55:40 - Zwanenberg, Pepijn
  06:55:38 - 06:48:50 - Heijne, Rachel
  06:53:49 - 06:53:47 - Zwanenberg, Pepijn
  06:53:47 - 06:53:23 - Zwinkels, Jantine
  06:53:23 - 06:53:23 - Zwanenberg, Pepijn
  06:52:12 - 06:52:09 - Zwanenberg, Pepijn
  06:52:10 - 06:51:40 - Koning, Maarten
  06:51:40 - 06:51:38 - Zwanenberg, Pepijn
  06:51:29 - 06:51:28 - Zwanenberg, Pepijn
  06:49:47 - 06:49:41 - Zwanenberg, Pepijn
  06:48:53 - 06:48:44 - Zwanenberg, Pepijn
  06:48:47 - 06:37:22 - Heijne, Rachel
  06:48:44 - 06:48:27 - Zwinkels, Jantine
  06:48:28 - 06:48:27 - Zwanenberg, Pepijn
  06:48:01 - 06:48:00 - Zwanenberg, Pepijn
  06:48:00 - 06:46:27 - Schipper, Tim
  06:47:42 - 06:47:41 - Zwanenberg, Pepijn
  06:47:20 - 06:47:19 - Zwanenberg, Pepijn
  06:47:06 - 06:47:05 - Zwanenberg, Pepijn
  06:46:31 - 06:46:31 - Zwanenberg, Pepijn
  06:46:27 - 06:46:24 - Zwanenberg, Pepijn
  06:45:54 - 06:45:53 - Zwanenberg, Pepijn
  06:45:53 - 06:45:21 - Hoonte, Gertjan te
  06:45:21 - 06:45:19 - Zwanenberg, Pepijn
  06:45:19 - 06:44:46 - Koning, Maarten
  06:44:46 - 06:44:45 - Zwanenberg, Pepijn
  06:44:26 - 06:44:21 - Zwanenberg, Pepijn
  06:44:22 - 06:43:57 - Hoonte, Gertjan te
  06:43:57 - 06:43:56 - Zwanenberg, Pepijn
  06:43:54 - 06:43:26 - Abassi, Ismail el
  06:43:26 - 06:43:23 - Zwanenberg, Pepijn
  06:43:24 - 06:42:32 - Koning, Maarten
  06:42:32 - 06:42:32 - Zwanenberg, Pepijn
  06:42:32 - 06:42:31 - Zwanenberg, Pepijn
  06:42:31 - 06:42:04 - Abassi, Ismail el
  06:42:04 - 06:41:57 - Zwanenberg, Pepijn
  06:41:55 - 06:41:52 - Zwanenberg, Pepijn
  06:41:51 - 06:41:30 - Koning, Maarten
  06:41:30 - 06:41:28 - Zwanenberg, Pepijn
  06:40:56 - 06:40:48 - Zwanenberg, Pepijn
  06:40:49 - 06:40:24 - Hoonte, Gertjan te
  06:40:24 - 06:40:23 - Zwanenberg, Pepijn
  06:40:23 - 06:40:10 - Koning, Maarten
  06:40:09 - 06:40:03 - Zwanenberg, Pepijn
  06:40:03 - 06:39:07 - Abassi, Ismail el
  06:39:08 - 06:39:07 - Zwanenberg, Pepijn
  06:39:04 - 06:38:56 - Zwanenberg, Pepijn
  06:38:56 - 06:38:25 - Sasbrink, Anne
  06:38:25 - 06:38:25 - Zwanenberg, Pepijn
  06:38:18 - 06:38:13 - Zwanenberg, Pepijn
  06:38:11 - 06:37:26 - Hoonte, Gertjan te
  06:37:26 - 06:37:16 - Zwanenberg, Pepijn
  06:37:15 - 06:37:12 - Zwanenberg, Pepijn
  06:37:00 - 06:36:59 - Zwanenberg, Pepijn
  06:35:26 - 06:35:19 - Zwanenberg, Pepijn
  06:35:19 - 06:34:59 - Koning, Maarten
  06:34:58 - 06:34:58 - Zwanenberg, Pepijn
  06:34:57 - 06:34:50 - Hoonte, Gertjan te
  06:34:51 - 06:34:46 - Zwanenberg, Pepijn
  06:34:48 - 06:34:47 - Hoonte, Gertjan te
  06:34:46 - 06:34:28 - Koning, Maarten
  06:34:28 - 06:34:24 - Zwanenberg, Pepijn
  06:34:23 - 06:33:36 - Heijne, Rachel
  06:33:35 - 06:33:33 - Zwanenberg, Pepijn
  06:33:32 - 06:32:59 - Zwinkels, Jantine
  06:32:59 - 06:32:57 - Zwanenberg, Pepijn
  06:32:58 - 06:32:37 - Koning, Maarten
  06:32:37 - 06:32:35 - Zwanenberg, Pepijn
  06:32:35 - 06:31:20 - Hoonte, Gertjan te
  06:31:20 - 06:31:09 - Zwanenberg, Pepijn
  06:31:17 - 06:31:14 - Hoonte, Gertjan te
  06:30:57 - 06:30:57 - Zwanenberg, Pepijn
  06:30:52 - 06:29:17 - Zweth, Rick van der
  06:29:17 - 06:29:17 - Zwanenberg, Pepijn
  06:29:16 - 06:29:16 - Zweth, Rick van der
  06:29:16 - 06:29:16 - Zwanenberg, Pepijn
  06:29:11 - 06:29:10 - Zwanenberg, Pepijn
  06:29:09 - 06:28:21 - Zwinkels, Jantine
  06:28:22 - 06:28:20 - Zwanenberg, Pepijn
  06:28:19 - 06:27:48 - Heijne, Rachel
  06:27:48 - 06:27:48 - Zwanenberg, Pepijn
  06:27:47 - 06:27:03 - Zwinkels, Jantine
  06:27:02 - 06:27:01 - Zwanenberg, Pepijn
  06:27:00 - 06:26:35 - Zwinkels, Jantine
  06:26:32 - 06:26:25 - Zwanenberg, Pepijn
  06:26:25 - 06:26:24 - Zwinkels, Jantine
  06:26:21 - 06:26:18 - Zwanenberg, Pepijn
  06:26:17 - 06:25:40 - Koning, Maarten
  06:25:39 - 06:25:38 - Zwanenberg, Pepijn
  06:25:37 - 06:24:50 - Zwinkels, Jantine
  06:24:55 - 06:24:49 - Zwanenberg, Pepijn
  06:24:47 - 06:24:06 - Zwinkels, Jantine
  06:24:03 - 06:23:57 - Zwanenberg, Pepijn
  06:23:56 - 06:23:22 - Heijne, Rachel
  06:23:23 - 06:23:22 - Zwanenberg, Pepijn
  06:23:20 - 06:23:10 - Zwinkels, Jantine
  06:23:09 - 06:22:10 - Zwinkels, Jantine
  06:22:10 - 06:22:09 - Zwanenberg, Pepijn
  06:22:05 - 06:21:09 - Zwanenberg, Pepijn
  06:22:03 - 06:21:09 - Zwinkels, Jantine
  06:21:08 - 06:21:06 - Zwanenberg, Pepijn
  06:21:07 - 06:20:40 - Koning, Maarten
  06:20:39 - 06:20:36 - Zwanenberg, Pepijn
  06:20:35 - 06:19:42 - Zwinkels, Jantine
  06:19:43 - 06:19:41 - Zwanenberg, Pepijn
  06:19:42 - 06:19:23 - Koning, Maarten
  06:19:23 - 06:19:21 - Zwanenberg, Pepijn
  06:19:21 - 06:18:54 - Heijne, Rachel
  06:18:53 - 06:18:52 - Zwanenberg, Pepijn
  06:18:51 - 06:18:47 - Schipper, Tim
  06:18:46 - 06:18:37 - Zwanenberg, Pepijn
  06:18:39 - 06:18:32 - Koning, Maarten
  06:18:32 - 06:18:30 - Zwanenberg, Pepijn
  06:18:30 - 06:18:12 - Zwinkels, Jantine
  06:18:12 - 06:18:10 - Zwanenberg, Pepijn
  06:18:06 - 06:16:04 - Zwinkels, Jantine
  06:16:04 - 06:16:04 - Zwanenberg, Pepijn
  06:16:04 - 06:16:03 - Hoonte, Gertjan te
  06:16:03 - 06:16:03 - Zwanenberg, Pepijn
  06:16:03 - 06:16:02 - Zwanenberg, Pepijn
  06:16:02 - 06:16:01 - Koning, Maarten
  06:16:02 - 06:16:01 - Zwanenberg, Pepijn
  06:16:01 - 06:15:58 - Hoonte, Gertjan te
  06:15:59 - 06:15:59 - Zwanenberg, Pepijn
  06:15:59 - 06:15:58 - Zwanenberg, Pepijn
  06:15:58 - 06:15:57 - Koning, Maarten
  06:15:57 - 06:15:56 - Zwanenberg, Pepijn
  06:15:57 - 06:15:53 - Zwinkels, Jantine
  06:15:53 - 06:15:43 - Zwanenberg, Pepijn
  06:14:41 - 06:14:28 - Sasbrink, Anne
  06:14:26 - 06:14:13 -
  06:14:13 - 06:13:26 - Schipper, Tim
  06:14:02 - 06:14:01 -
  06:13:25 - 06:13:22 -
  06:13:22 - 06:12:23 -
  06:12:23 - 06:12:18 -
  06:12:19 - 06:12:00 - Koning, Maarten
  06:11:59 - 06:11:46 -
  06:11:44 - 06:11:43 -
  06:11:25 - 06:11:24 -
  06:11:12 - 05:36:25 - Verschuure, Klaas
  06:11:12 - 06:11:11 -
  06:09:21 - 06:09:21 -
  06:09:20 - 06:08:44 - Heijne, Rachel
  06:08:44 - 06:08:43 -
  06:07:22 - 06:07:21 -
  06:07:21 - 06:07:02 - Heijne, Rachel
  06:07:01 - 06:07:00 -
  06:06:40 - 06:06:37 -
  06:06:38 - 06:06:03 - Hoonte, Gertjan te
  06:06:05 - 06:06:04 -
  06:05:50 - 06:05:46 -
  06:05:46 - 06:05:30 - Hoonte, Gertjan te
  06:05:28 - 06:05:26 -
  06:05:25 - 06:04:33 - Heijne, Rachel
  06:05:11 - 06:05:09 -
  06:04:32 - 06:04:31 -
  06:03:08 - 06:03:07 -
  06:03:06 - 06:02:38 - Heijne, Rachel
  06:02:38 - 06:02:37 -
  06:02:34 - 06:02:31 -
  06:02:29 - 06:02:27 -
  06:02:25 - 06:01:32 - Abassi, Ismail el
  06:01:33 - 06:01:31 -
  06:01:05 - 06:01:04 -
  06:01:05 - 06:00:16 - Abassi, Ismail el
  06:00:17 - 06:00:15 -
  06:00:15 - 06:00:14 -
  05:59:57 - 05:59:55 -
  05:59:55 - 05:59:19 - Abassi, Ismail el
  05:59:19 - 05:59:18 -
  05:58:10 - 05:58:07 -
  05:58:07 - 05:57:32 - Sasbrink, Anne
  05:57:32 - 05:57:26 -
  05:57:28 - 05:56:15 - Abassi, Ismail el
  05:56:16 - 05:56:14 -
  05:55:30 - 05:55:28 -
  05:55:29 - 05:54:51 - Zwanenberg, Pepijn
  05:54:51 - 05:54:45 -
  05:54:50 - 05:54:28 - Abassi, Ismail el
  05:54:28 - 05:54:27 -
  05:54:27 - 05:54:04 - Zwanenberg, Pepijn
  05:54:04 - 05:53:54 -
  05:53:58 - 05:53:22 - Zweth, Rick van der
  05:53:21 - 05:53:18 -
  05:52:21 - 05:52:19 -
  05:52:19 - 05:51:39 - Hoonte, Gertjan te
  05:51:40 - 05:51:35 -
  05:51:37 - 05:50:45 - Abassi, Ismail el
  05:50:46 - 05:50:45 -
  05:50:44 - 05:50:05 - Hoonte, Gertjan te
  05:50:06 - 05:49:57 -
  05:50:01 - 05:49:56 - Heijne, Rachel
  05:49:56 - 05:49:07 - Zweth, Rick van der
  05:49:07 - 05:49:04 -
  05:49:06 - 05:48:42 - Heijne, Rachel
  05:48:42 - 05:48:39 -
  05:47:24 - 05:47:23 -
  05:47:23 - 05:47:14 - Hoonte, Gertjan te
  05:47:15 - 05:47:15 -
  05:47:13 - 05:47:12 -
  05:47:07 - 05:47:05 -
  05:47:05 - 05:46:44 - Zwinkels, Jantine
  05:46:44 - 05:46:42 -
  05:46:39 - 05:46:39 -
  05:46:38 - 05:46:22 - Zwinkels, Jantine
  05:45:33 - 05:45:31 -
  05:45:31 - 05:45:09 - Zwinkels, Jantine
  05:45:09 - 05:45:08 -
  05:45:05 - 05:45:03 -
  05:45:03 - 05:44:30 - Heijne, Rachel
  05:44:30 - 05:44:29 -
  05:43:57 - 05:43:55 -
  05:43:55 - 05:43:05 - Hoonte, Gertjan te
  05:43:05 - 05:43:03 -
  05:42:51 - 05:42:48 - Hoonte, Gertjan te
  05:42:47 - 05:42:45 -
  05:42:45 - 05:42:16 - Hoonte, Gertjan te
  05:42:17 - 05:42:16 -
  05:42:10 - 05:42:08 -
  05:42:09 - 05:41:35 -
  05:41:35 - 05:41:34 -
  05:40:27 - 05:40:25 -
  05:40:25 - 05:39:55 - Hoonte, Gertjan te
  05:39:54 - 05:39:53 -
  05:39:49 - 05:39:48 -
  05:38:38 - 05:38:36 -
  05:38:35 - 05:38:19 - Sasbrink, Anne
  05:36:30 - 05:36:05 -
  05:36:07 - 05:35:26 - Heijne, Rachel
  05:35:37 - 05:35:26 -
  05:35:25 - 05:35:23 -
  05:35:22 - 05:34:48 - Zwinkels, Jantine
  05:34:48 - 05:34:44 -
  05:34:37 - 05:34:26 -
  05:34:30 - 05:34:29 - Zwinkels, Jantine
  05:34:29 - 05:34:25 - Zwinkels, Jantine
  05:34:25 - 05:34:22 -
  05:34:22 - 05:33:52 - Hoonte, Gertjan te
  05:34:17 - 05:34:16 -
  05:33:52 - 05:33:48 -
  05:33:48 - 05:33:34 - Schipper, Tim
  05:33:35 - 05:32:46 -
  05:32:42 - 05:32:41 -
  05:32:31 - 05:32:23 -
  05:32:12 - 05:32:11 -
  05:32:03 - 05:31:59 -
  05:32:00 - 05:30:33 -
  05:31:10 - 05:31:06 - Zwinkels, Jantine
  05:31:04 - 05:30:56 - Hoonte, Gertjan te
  05:30:41 - 05:30:36 -
  05:21:23 - 05:20:53 -
  05:21:00 - 05:20:47 - Sasbrink, Anne
  05:20:46 - 05:20:44 -
  05:20:42 - 05:20:23 - Deún, Henk van
  05:20:23 - 05:20:20 -
  05:20:19 - 05:20:05 - Zwinkels, Jantine
  05:20:05 - 05:20:03 -
  05:20:03 - 05:19:49 -
  05:19:49 - 05:19:47 -
  05:19:47 - 05:19:36 - Zweth, Rick van der
  05:19:37 - 05:19:35 -
  05:19:35 - 05:19:17 - Wijmenga, Jan
  05:19:17 - 05:19:14 -
  05:19:13 - 05:19:11 - Koning, Maarten
  05:19:10 - 05:19:05 -
  05:19:04 - 05:18:58 - Abassi, Ismail el
  05:18:58 - 05:18:54 -
  05:18:54 - 05:18:50 - Schipper, Tim
  05:18:48 - 05:18:07 -
  05:18:06 - 05:17:56 - Sasbrink, Anne
  05:17:56 - 05:17:47 -
  05:17:47 - 05:17:29 - Koning, Maarten
  05:17:29 - 05:17:26 -
  05:17:26 - 05:17:10 - Heijne, Rachel
  05:17:10 - 05:17:07 -
  05:17:08 - 05:16:50 - Zweth, Rick van der
  05:16:50 - 05:16:43 -
  05:16:26 - 05:16:00 -
  05:15:59 - 05:15:40 - Heijne, Rachel
  05:15:41 - 05:15:38 -
  05:15:38 - 05:15:21 - Zwinkels, Jantine
  05:15:21 - 05:15:16 -
  05:15:14 - 05:15:13 - Koning, Maarten
  05:15:13 - 05:14:36 -
  05:14:34 - 05:14:24 -
  05:14:25 - 05:14:17 - Sasbrink, Anne
  05:14:16 - 05:14:12 -
  05:14:13 - 05:14:01 - Abassi, Ismail el
  05:14:00 - 05:13:58 -
  05:13:58 - 05:13:50 - Koning, Maarten
  05:13:50 - 05:13:48 -
  05:13:48 - 05:13:32 - Hoonte, Gertjan te
  05:13:33 - 05:13:30 -
  05:13:28 - 05:13:16 - Wijmenga, Jan
  05:13:16 - 05:13:14 -
  05:13:14 - 05:13:09 -
  05:13:08 - 05:13:06 -
  05:13:06 - 05:12:58 - Heijne, Rachel
  05:12:58 - 05:12:18 -
  05:12:17 - 05:11:45 - Koning, Maarten
  05:12:03 - 05:11:57 -
  05:11:53 - 05:11:39 -
  05:11:39 - 05:11:28 - Hoonte, Gertjan te
  05:11:28 - 05:11:21 -
  05:11:04 - 05:10:46 -
  05:10:49 - 05:10:31 - Koning, Maarten
  05:10:45 - 05:10:42 -
  05:10:29 - 05:10:27 -
  05:10:27 - 05:10:18 - Hoonte, Gertjan te
  05:10:19 - 05:10:11 -
  05:10:02 - 05:09:37 -
  05:09:26 - 05:08:57 -
  05:08:49 - 05:08:19 -
  05:08:13 - 05:07:57 -
  04:04:26 - -
 • 15

  14:13

  Wethouder Van Hooijdonk
  Status: B
  Indicatieve tijd: 120 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 Uitgangspunten van het verstedelijkings- en mobiliteitsconceptconcept “wiel met spaken” vast te stellen zoals uiteengezet op de pagina’s 10 tot en met 12 van de bijlage.
  2 De invulling van het wiel met spaken te starten aan de oost- en zuidwestzijde van de stad, waar zich nu en in de komende jaren de grootste knelpunten voordoen.  Amendementen
  Onderwerp
  A91 Overstap tussen OV en fiets
  A92 Verstedelijkt openbaar vervoer
  A93 Overstap tussen OV en fiets
  Moties
  Onderwerp
  M304 Op driekwart wiel kan het OV niet rijden
  M305 Verstedelijking Lunetten - Koningsweg
  M306 Westraven als echt knooppunt
  M307 Experimenteer met Turkse DOLMUS en met Belgische elektrische Wandelbus
  M308 Snel een deel van het wiel
  M309 OV gebruik in beeld
  M310 Laat bestaande buslijnen geen slachtoffer worden van HOV
  M311 Geen HOV zonder ondersteunend netwerk
  M312 HOV als kans voor Overvecht
  M313 Geen ruis op de lijn over belangrijke stukken
  M314 Onderzoek inzet Turkse DOLMUS en Belgische electrische wandelbus in Utrecht
  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verstedelijkings- en mobiliteitsconcept Wiel met spaken (U Ned)

  04:03:28 - 04:03:23 -
  04:03:23 - 04:01:37 - Bos, Cees
  04:01:33 - 04:01:26 -
  04:01:24 - 04:01:16 -
  04:01:07 - 04:01:06 -
  04:01:04 - 03:45:59 - Schilderman, Susanne
  03:58:30 - 03:58:23 -
  03:58:18 - 03:58:14 -
  03:58:16 - 03:57:45 - Heuven, Maarten van
  03:57:44 - 03:57:44 -
  03:56:43 - 03:56:42 -
  03:56:42 - 03:56:15 - Heuven, Maarten van
  03:56:14 - 03:56:14 -
  03:55:49 - 03:55:46 -
  03:54:36 - 03:54:31 -
  03:53:35 - 03:53:30 -
  03:53:34 - 03:53:11 - Isik, Bülent
  03:53:29 - 03:53:20 -
  03:53:11 - 03:53:10 -
  03:52:34 - 03:52:32 -
  03:52:33 - 03:51:32 -
  03:51:32 - 03:51:32 -
  03:49:27 - 03:49:26 -
  03:49:26 - 03:49:00 -
  03:49:00 - 03:48:59 -
  03:48:01 - 03:47:59 -
  03:48:00 - 03:47:45 - Pagter, Marijn de
  03:47:44 - 03:47:44 -
  03:46:58 - 03:46:54 -
  03:46:54 - 03:46:31 -
  03:46:30 - 03:46:30 -
  03:46:01 - 03:45:54 -
  03:45:26 - 03:45:24 -
  03:45:24 - 03:43:00 - Weistra, Thijs
  03:43:01 - 03:42:53 -
  03:42:29 - 03:42:28 -
  03:42:27 - 03:40:03 -
  03:40:41 - 03:40:36 -
  03:40:03 - 03:39:53 -
  03:39:37 - 03:39:35 -
  03:39:32 - 03:35:21 - Schipper, Tim
  03:39:09 - 03:39:08 -
  03:39:09 - 03:38:41 - Isik, Bülent
  03:38:40 - 03:38:40 -
  03:35:20 - 03:35:04 -
  03:35:03 - 03:35:03 -
  03:32:48 - 03:32:46 -
  03:32:46 - 03:32:11 - Weistra, Thijs
  03:32:11 - 03:32:10 -
  03:31:25 - 03:31:24 -
  03:31:24 - 03:31:00 - Weistra, Thijs
  03:30:39 - 03:30:35 -
  03:28:56 - 03:28:49 -
  03:28:49 - 03:28:31 - Wijmenga, Jan
  03:28:30 - 03:28:29 -
  03:27:55 - 03:27:53 -
  03:27:52 - 03:27:27 - Deún, Henk van
  03:26:48 - 03:26:46 -
  03:26:46 - 03:26:36 - Deún, Henk van
  03:26:18 - 03:26:17 -
  03:26:08 - 03:26:05 -
  03:26:05 - 03:25:32 - Schipper, Tim
  03:25:32 - 03:25:28 -
  03:25:31 - 03:25:24 -
  03:25:23 - 03:25:22 -
  03:24:17 - 03:24:16 -
  03:24:16 - 03:24:04 -
  03:24:04 - 03:24:03 -
  03:24:01 - 03:23:59 -
  03:23:58 - 03:23:56 -
  03:23:46 - 03:23:42 -
  03:23:43 - 03:23:01 - Abassi, Ismail el
  03:23:01 - 03:23:01 -
  03:22:36 - 03:22:28 -
  03:22:30 - 03:21:22 - Weistra, Thijs
  03:20:46 - 03:20:40 -
  03:20:45 - 03:20:43 - Heuven, Maarten van
  03:20:40 - 03:20:13 - Weistra, Thijs
  03:20:12 - 03:20:11 -
  03:19:09 - 03:19:09 -
  03:19:09 - 03:18:51 - Heuven, Maarten van
  03:18:17 - 03:18:16 -
  03:18:14 - 03:17:47 - Abassi, Ismail el
  03:17:46 - 03:17:46 -
  03:17:01 - 03:16:55 -
  03:16:51 - 03:16:42 -
  03:16:47 - 03:16:46 - Wijmenga, Jan
  03:16:30 - 03:16:28 -
  03:16:28 - 03:11:15 - Pagter, Marijn de
  03:13:43 - 03:13:41 -
  03:13:41 - 03:13:26 - Bos, Cees
  03:13:25 - 03:13:25 -
  03:13:14 - 03:13:12 -
  03:12:17 - 03:12:12 -
  03:11:15 - 03:11:11 -
  03:11:11 - 03:11:07 -
  03:11:08 - 03:10:53 - Heuven, Maarten van
  03:11:07 - 03:10:14 - Pagter, Marijn de
  03:10:52 - 03:10:52 -
  03:10:14 - 03:10:12 -
  03:10:12 - 03:09:43 - Schilderman, Susanne
  03:09:44 - 03:09:43 - Zwanenberg, Pepijn
  03:09:43 - 03:08:38 - Pagter, Marijn de
  03:08:37 - 03:08:28 - Zwanenberg, Pepijn
  03:08:28 - 03:06:17 - Wijmenga, Jan
  03:06:18 - 03:06:15 - Zwanenberg, Pepijn
  03:05:56 - 03:05:55 - Zwanenberg, Pepijn
  03:05:48 - 02:47:46 -
  03:05:08 - 03:05:05 - Zwanenberg, Pepijn
  03:05:05 - 03:04:33 - Schilderman, Susanne
  03:04:33 - 03:04:32 - Zwanenberg, Pepijn
  03:03:34 - 03:03:30 - Zwanenberg, Pepijn
  03:02:01 - 03:01:57 - Zwanenberg, Pepijn
  03:00:48 - 03:00:45 - Zwanenberg, Pepijn
  02:58:37 - 02:58:37 - Zwanenberg, Pepijn
  02:58:37 - 02:57:44 - Weistra, Thijs
  02:57:45 - 02:57:44 - Zwanenberg, Pepijn
  02:56:10 - 02:56:09 - Zwanenberg, Pepijn
  02:56:09 - 02:55:31 - Weistra, Thijs
  02:55:31 - 02:55:30 - Zwanenberg, Pepijn
  02:53:37 - 02:53:36 - Zwanenberg, Pepijn
  02:53:37 - 02:53:36 - Schilderman, Susanne
  02:53:36 - 02:53:35 - Zwanenberg, Pepijn
  02:53:28 - 02:53:28 - Zwanenberg, Pepijn
  02:53:27 - 02:52:56 - Schilderman, Susanne
  02:52:56 - 02:52:56 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:59 - 02:51:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:19 - 02:51:12 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:12 - 02:50:42 - Schilderman, Susanne
  02:50:43 - 02:50:42 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:37 - 02:49:36 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:36 - 02:48:57 - Schilderman, Susanne
  02:48:57 - 02:48:56 - Zwanenberg, Pepijn
  02:48:39 - 02:48:37 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:47 - 02:47:41 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:41 - 02:47:39 -
  02:47:39 - 02:47:35 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:35 - 02:46:18 - Heuven, Maarten van
  02:46:18 - 02:46:10 - Zwanenberg, Pepijn
  02:45:55 - 02:45:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:45:47 - 02:43:10 - Deún, Henk van
  02:43:11 - 02:43:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:42:43 - 02:42:41 - Zwanenberg, Pepijn
  02:42:42 - 02:03:02 - Hooijdonk, Lot van
  02:38:44 - 02:38:43 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:44 - 02:38:33 - Isik, Bülent
  02:38:33 - 02:38:32 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:02 - 02:38:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:54 - 02:35:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:53 - 02:35:27 - Wijmenga, Jan
  02:35:28 - 02:35:27 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:35 - 02:34:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:32 - 02:34:29 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:30 - 02:34:07 - Pagter, Marijn de
  02:34:07 - 02:34:06 - Zwanenberg, Pepijn
  02:33:12 - 02:33:11 - Zwanenberg, Pepijn
  02:33:10 - 02:32:41 - Pagter, Marijn de
  02:32:42 - 02:32:41 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:06 - 02:32:05 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:04 - 02:31:56 - Schipper, Tim
  02:31:58 - 02:31:56 - Zwanenberg, Pepijn
  02:30:38 - 02:30:37 - Zwanenberg, Pepijn
  02:30:37 - 02:29:56 - Schipper, Tim
  02:29:56 - 02:29:51 - Zwanenberg, Pepijn
  02:29:53 - 02:29:52 - Schipper, Tim
  02:29:12 - 02:29:06 - Zwanenberg, Pepijn
  02:29:05 - 02:28:44 - Schilderman, Susanne
  02:28:45 - 02:28:43 - Zwanenberg, Pepijn
  02:28:37 - 02:28:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:27:54 - 02:27:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:27:52 - 02:27:33 - Schilderman, Susanne
  02:27:33 - 02:27:32 - Zwanenberg, Pepijn
  02:27:27 - 02:27:26 - Zwanenberg, Pepijn
  02:25:25 - 02:25:23 - Zwanenberg, Pepijn
  02:25:23 - 02:25:11 - Wijmenga, Jan
  02:25:11 - 02:25:10 - Zwanenberg, Pepijn
  02:24:42 - 02:24:41 - Zwanenberg, Pepijn
  02:23:00 - 02:22:56 - Zwanenberg, Pepijn
  02:22:53 - 02:22:51 - Isik, Bülent
  02:22:53 - 02:22:43 - Zwanenberg, Pepijn
  02:22:47 - 02:22:39 - Isik, Bülent
  02:22:42 - 02:22:37 - Zwanenberg, Pepijn
  02:22:35 - 02:22:28 - Zwanenberg, Pepijn
  02:22:32 - 02:22:30 - Isik, Bülent
  02:22:24 - 02:22:24 - Zwanenberg, Pepijn
  02:21:10 - 02:21:09 - Zwanenberg, Pepijn
  02:21:08 - 02:20:30 - Schilderman, Susanne
  02:20:30 - 02:20:29 - Zwanenberg, Pepijn
  02:19:53 - 02:19:51 - Zwanenberg, Pepijn
  02:19:51 - 02:19:37 - Gilissen, Dimitri
  02:19:38 - 02:19:37 - Zwanenberg, Pepijn
  02:18:35 - 02:18:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:17:57 - 02:17:56 - Zwanenberg, Pepijn
  02:17:56 - 02:17:47 -
  02:17:47 - 02:17:46 - Zwanenberg, Pepijn
  02:16:33 - 02:16:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:16:32 - 02:16:24 -
  02:16:24 - 02:16:23 - Zwanenberg, Pepijn
  02:16:08 - 02:16:07 - Zwanenberg, Pepijn
  02:16:08 - 02:15:56 -
  02:15:56 - 02:15:55 - Zwanenberg, Pepijn
  02:15:47 - 02:15:46 - Zwanenberg, Pepijn
  02:13:19 - 02:13:19 - Zwanenberg, Pepijn
  02:13:18 - 02:12:28 - Schilderman, Susanne
  02:12:28 - 02:12:27 - Zwanenberg, Pepijn
  02:11:33 - 02:11:33 - Zwanenberg, Pepijn
  02:11:32 - 02:11:12 - Schilderman, Susanne
  02:11:11 - 02:11:10 - Zwanenberg, Pepijn
  02:10:06 - 02:10:05 - Zwanenberg, Pepijn
  02:10:05 - 02:09:35 - Weistra, Thijs
  02:09:36 - 02:09:28 - Zwanenberg, Pepijn
  02:09:28 - 02:09:13 -
  02:09:13 - 02:09:12 - Zwanenberg, Pepijn
  02:08:00 - 02:07:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:07:52 - 02:07:07 - Schipper, Tim
  02:07:07 - 02:07:06 - Zwanenberg, Pepijn
  02:06:37 - 02:06:26 - Zwanenberg, Pepijn
  02:06:13 - 02:06:13 - Zwanenberg, Pepijn
  02:06:12 - 02:06:02 -
  02:05:42 - 02:05:41 - Zwanenberg, Pepijn
  02:05:00 - 02:04:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:03:05 - 02:02:52 - Zwanenberg, Pepijn
  02:02:51 - 02:02:50 -
  02:02:50 - 02:02:22 - Schipper, Tim
  02:02:24 - 02:02:02 - Zwanenberg, Pepijn
  02:02:20 - 02:02:08 -
  02:02:07 - 02:02:03 -
  01:45:27 - 01:45:23 -
  01:45:16 - 01:45:15 -
  01:45:16 - 01:45:00 - Isik, Bülent
  01:45:02 - 01:44:48 -
  01:44:36 - 01:43:55 -
  01:44:36 - 01:44:35 -
  01:43:56 - 01:43:39 -
  01:43:39 - 01:43:33 -
  01:43:32 - 01:42:52 -
  01:43:27 - 01:43:12 -
  01:42:54 - 01:41:29 - Hooijdonk, Lot van
  01:41:31 - 01:41:07 - Isik, Bülent
  01:41:29 - 01:41:27 -
  01:41:06 - 01:41:02 -
  01:41:01 - 01:40:36 - Hooijdonk, Lot van
  01:40:35 - 01:40:33 -
  01:40:33 - 01:39:56 -
  01:39:56 - 01:39:05 -
  01:39:06 - 01:37:27 - Hooijdonk, Lot van
  01:39:06 - 01:39:05 - Isik, Bülent
  01:39:05 - 01:39:05 - Abassi, Ismail el
  01:39:04 - 01:39:04 -
  01:39:04 - 01:38:49 - Schilderman, Susanne
  01:38:48 - 01:38:44 -
  01:38:45 - 01:38:26 - Weistra, Thijs
  01:38:41 - 01:38:41 -
  01:38:26 - 01:38:15 -
  01:37:25 - 01:37:03 -
  01:37:05 - 01:36:43 - Wijmenga, Jan
  01:36:48 - 01:35:43 -
  01:35:34 - 01:35:16 -
  01:35:16 - 01:34:55 -
  01:34:55 - 01:34:51 -
  01:34:50 - 01:34:41 - Schipper, Tim
  01:34:42 - 01:34:32 -
  01:34:25 - 01:34:15 -
  01:34:15 - 01:33:51 -
  01:33:51 - 01:33:49 -
  01:33:49 - 01:33:46 - Schipper, Tim
  01:33:46 - 01:33:44 -
  01:33:45 - 01:33:24 - Heuven, Maarten van
  01:33:24 - 01:33:21 -
  01:33:22 - 01:33:18 - Gilissen, Dimitri
  01:33:17 - 01:33:16 -
  01:33:16 - 01:33:15 - Bos, Cees
  01:33:14 - 01:33:11 -
  01:33:10 - 01:33:02 - Isik, Bülent
  01:33:02 - 01:32:50 -
  01:32:45 - 01:32:16 -
  01:32:16 - 01:32:03 - Schilderman, Susanne
  01:32:03 - 01:31:59 -
  01:32:00 - 01:31:48 - Heuven, Maarten van
  01:31:48 - 01:31:41 -
  01:31:30 - 01:31:16 -
  01:31:13 - 01:31:04 -
  01:31:04 - 01:30:49 - Heuven, Maarten van
  01:30:49 - 01:30:46 -
  01:30:46 - 01:30:33 - Wijmenga, Jan
  01:30:33 - 01:30:31 -
  01:30:31 - 01:30:17 -
  01:30:17 - 01:30:12 -
  01:30:12 - 01:30:11 -
  01:30:04 - 01:30:00 -
  01:29:55 - 01:29:45 -
  01:29:46 - 01:29:33 - Gilissen, Dimitri
  01:29:33 - 01:29:30 -
  01:29:30 - 01:29:21 - Heuven, Maarten van
  01:29:21 - 01:29:14 -
  01:29:07 - 01:28:54 -
  01:28:53 - 01:28:27 - Schilderman, Susanne
  01:28:27 - 01:28:21 -
  01:28:11 - 01:27:32 -
  01:27:33 - 01:27:16 -
  01:27:16 - 01:27:13 -
  01:27:14 - 01:27:02 - Gilissen, Dimitri
  01:27:02 - 01:26:58 -
  01:26:58 - 01:26:54 - Abassi, Ismail el
  01:26:55 - 01:26:32 -
  01:26:51 - 01:26:37 -
  01:26:34 - 01:26:29 - Isik, Bülent
  01:26:29 - 01:26:25 -
  01:26:25 - 01:26:04 - Schilderman, Susanne
  01:26:03 - 01:26:02 -
  01:26:02 - 01:25:49 - Weistra, Thijs
  01:25:50 - 01:25:48 -
  01:25:48 - 01:25:35 - Schipper, Tim
  01:25:36 - 01:25:28 -
  01:25:16 - 01:24:57 -
  01:24:54 - 01:24:37 -
  01:24:27 - 01:24:12 -
  01:24:10 - 01:23:53 -
  01:23:53 - 01:23:44 - Heuven, Maarten van
  01:23:43 - 01:23:41 -
  01:23:42 - 01:23:28 - Deún, Henk van
  01:23:28 - 01:23:19 -
  01:23:07 - 01:22:50 -
  01:15:17 - 01:15:15 - Gilissen, Dimitri
  01:15:12 - 01:15:11 - Gilissen, Dimitri
  01:15:10 - 01:15:09 - Gilissen, Dimitri
 • 15.1
 • 16

  Wethouder Everhardt
  Status: B
  Indicatieve tijd: 90 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 Bij het volksgezondheidsbeleid 2019-2022 uit te gaan van de volgende drie
  uitgangspunten: 1. We benaderen gezondheid breed en positief, 2. We zetten in op kansengelijkheid, 3. Iedereen levert een bijdrage.
  2 Bij het volksgezondheidsbeleid 2019-2022 uit te gaan van de volgende vijf speerpunten: 1. Gezonde leefomgeving, 2. Gezond en veilig opgroeien, 3. Gezond gedrag, 4. Gezond rondkomen, 5. Gezond werkgeverschap.
  3 Bij het sturen en verantwoorden in het volksgezondheidsbeleid 2019-2022 drie criteria te hanteren, namelijk 1. waardering van het proces én het resultaat, 2. waardering van én door het netwerk en 3.waardering is tastbaar én toetsbaar.
  4 De nota ‘Gezondheid voor iedereen - Volksgezondheidbeleid Utrecht 2019-2022' vast te stellen.
  5 Het Volksgezondheidbeleid 2015-2018 in de ‘Omgevingsvisie Utrecht’ te vervangen voor de nota ‘Gezondheid voor iedereen - Volksgezondheidsbeleid Utrecht 2019-2022', en het overzicht ‘beleidsdocumenten van de Omgevingsvisie Utrecht’ en de internetpagina https://omgevingsvisie.utrecht.nl/ hierop aan te passen.  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling nota Gezondheid voor iedereen - Volksgezondheidsbeleid Utrecht 2019-2022
 • 16.1
 • 16.2
 • 17

  Wethouder Verschuure
  Status: B
  Indicatieve tijd: 150 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 De uitgangspuntennotitie vast te stellen.
  2 In te stemmen met het beoordelingskader voor gebruik in fase 2 van de REP.  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie en het beoordelingskader Ruimtelijk Economisch Perspectief U10 (REP)