Gemeenteraad

donderdag 6 maart 2014 19:30 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Burgemeester
Toelichting:
De burgemeester van Utrecht roept de gemeenteraad bijeen voor: Agendapunt 8: Verordening bodemenergiesystemen Utrecht 2013 is niet behandeld.

Agendapunten