Gemeenteraad

donderdag 9 juli 2020 09:30 - 23:00
Locatie:
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter:
Peter den Oudsten
Start:
donderdag 9 juli 2020 19:18
Eind:
vrijdag 10 juli 2020 02:29
Toelichting:

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:

In memoriam de heer Jan Peetoom (Leefbaar Utrecht)  van 19.30- 20.00 uur

Agendapunten

 • 1

  09:24 - 09:32


  09:48:33 - 09:46:57 - Zwanenberg, Pepijn
  09:47:04 - 09:45:56 -
  09:45:57 - - Zwanenberg, Pepijn
 • 2

  09:32 - 09:40


  09:43:41 - 09:43:37 - Deún, Henk van
  09:43:29 - 09:41:40 - Deún, Henk van
  09:43:01 - 09:43:00 - Zwanenberg, Pepijn
  09:42:08 - 09:42:05 - Zwanenberg, Pepijn
  09:41:51 - 09:41:33 - Zwanenberg, Pepijn
  09:41:32 - 09:41:29 - Wiegant, Ruurt
  09:41:29 - 09:41:27 - Zwanenberg, Pepijn
  09:41:05 - 09:40:54 - Zwanenberg, Pepijn
  09:40:55 - 09:40:42 - Streefland-Driesprong, Rachel
  09:40:42 - 09:40:40 - Zwanenberg, Pepijn
  09:40:41 - 09:40:31 - Heuven, Maarten van
  09:40:31 - 09:40:29 - Zwanenberg, Pepijn
  09:40:29 - 09:40:23 -
  09:40:23 - 09:40:21 - Zwanenberg, Pepijn
  09:40:21 - 09:40:18 -
  09:40:18 - 09:40:16 - Zwanenberg, Pepijn
  09:40:16 - 09:40:01 - Gilissen, Dimitri
  09:40:01 - 09:40:00 - Zwanenberg, Pepijn
  09:39:59 - 09:39:43 -
  09:39:43 - 09:39:18 - Zwanenberg, Pepijn
  09:39:17 - 09:39:03 - Zwanenberg, Pepijn
  09:38:01 - - Zwanenberg, Pepijn
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

  01:28 - 01:32

  Dit punt wordt in de avond behandeld

  Actuele Motie M139 ‘Utrecht Voor 14’  ingediend door Ruurt Wiegant (SP) mede namens Rick van der Zweth (PvdA), Julia Kleinrensink (GroenLinks), Mahmut Sungur (DENK), Maarten van Heuven (PvdD), Eva Oosters (S&S) en Henk van Deún (PVV)

  Actuele Motie M140 Soepele vergunningen bij versoepelingen ingediend door Ellen Bijsterbosch (D66) mede namens Eva Oosters (S&S), Tess Meerding (VVD), Ruurt Wiegant (SP), Henk van Deún(PVV) en Cees Bos (SBU).

  Actuele Motie M162 Parkeervergunning Rachmaninoffplantsoen ingediend door Marijn de Pagter (VVD) mede namens Sander van Waveren (CDA).


  Moties
  Onderwerp
  M139 Utrecht Voor 14
  M140 soepele vergunningen bij versoepelingen
  M162 parkeervergunning Rachmaninoffplantsoen

  00:22:56 - 00:24:22 - Wiegant, Ruurt
  00:24:24 - 00:24:30 -
  00:24:31 - 00:24:34 -
  00:24:57 - 00:25:09 - Wiegant, Ruurt
  00:25:11 - 00:25:13 -
  00:25:32 - 00:25:45 - Wiegant, Ruurt
  00:25:47 - 00:25:52 -
  00:25:52 - 00:27:07 - Voortman, Linda
  00:27:08 - 00:27:29 -
  00:27:24 - 00:27:35 - Zweth, Rick van der
  00:27:32 - 00:27:50 - Voortman, Linda
  00:27:51 - 00:27:52 -
  00:27:52 - 00:28:22 - Wiegant, Ruurt
  00:28:23 - 00:28:34 -
  00:28:35 - 00:30:21 - Bijsterbosch, Ellen
  00:30:22 - 00:31:35 -
  00:30:26 - 00:30:43 - Kleinrensink, Julia
  00:30:44 - 00:31:32 - Bijsterbosch, Ellen
  00:31:34 - 00:31:49 - Wijmenga, Jan
  00:31:50 - 00:32:23 - Bijsterbosch, Ellen
  00:32:24 - 00:32:25 -
  00:33:00 - 00:33:13 -
  00:33:02 - 00:33:11 - Bijsterbosch, Ellen
  00:33:14 - 00:33:25 - Heuven, Maarten van
  00:33:26 - 00:34:12 - Bijsterbosch, Ellen
  00:34:14 - 00:34:16 -
  00:34:17 - 00:36:47 - Verschuure, Klaas
  00:36:49 - 00:37:04 -
  00:37:03 - 00:37:33 - Bijsterbosch, Ellen
  00:37:34 - 00:37:44 -
  00:37:44 - 00:38:56 - Pagter, Marijn de
  00:38:58 - 00:40:03 -
  00:39:01 - 00:39:25 -
  00:39:24 - 00:39:58 - Pagter, Marijn de
  00:40:03 - 00:40:31 -
  00:40:32 - 00:41:16 - Pagter, Marijn de
  00:41:19 - 00:41:23 -
  00:41:22 - 00:41:54 - Wijmenga, Jan
  00:41:54 - 00:42:54 - Pagter, Marijn de
  00:42:54 - 00:42:57 -
  00:45:33 - 00:46:05 -
  00:45:38 - 00:45:44 - Pagter, Marijn de
  00:45:56 - 00:46:43 -
  00:46:44 - 00:46:49 - Hooijdonk, Lot van
  00:46:47 - 00:46:52 -
  00:46:51 - 00:47:23 - Hooijdonk, Lot van
  00:47:22 - 00:47:27 -
  00:47:25 - 00:48:15 - Pagter, Marijn de
  00:48:10 - 00:48:28 -
  06:10:58 - 06:11:00 - Zwanenberg, Pepijn
  06:11:00 - 06:11:16 -
  06:11:15 - 06:11:19 - Zwanenberg, Pepijn
  06:11:18 - 06:11:36 - Bos, Cees
  06:11:37 - 06:11:42 - Zwanenberg, Pepijn
  06:11:56 - 06:11:59 - Zwanenberg, Pepijn
  06:12:15 - 06:12:24 - Zwanenberg, Pepijn
 • 8

  09:40 - 09:40

  Wethouder Klein
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De verzoeken van Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) en Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht (PCOU) op te nemen in het Plan van nieuwe basisscholen 2021-2024.  Stemming
  Onderwerp
  Vaststelling Plan van nieuwe basisscholen 2021-2024
 • 9

  01:32 - 01:43

  Wethouder Voortman
  Status: B
  Indicatieve tijd:  60 min.

  De agenderende fracties (DENK, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, Student en Starter en CDA) willen naar aanleiding van de aanhoudende demonstraties met het college en andere partijen in gesprek over de thema racisme en discriminatie. De agenderende fracties beschouwen de aanpak van racisme en discriminatie als een belangrijke verantwoordelijkheid van de gemeente en willen in aanloop naar de nieuwe anti-discriminatieagenda graag ideeën meegeven voor een effectieve bestrijding van racisme en discriminatie in onze stad. Hierbij zullen verschillende onderwerpen uit de raadsbrief “Stand van zaken antidiscriminatie” van 13-01-2020 worden meegenomen en kan gedacht worden aan specifieke voorstellen over dit thema. Doel bespreking: het doel is het belang en de urgentie voor de aanpak van racisme en discriminatie doen toenemen en de effectiviteit van deze aanpak vergroten.


  Moties
  Onderwerp
  M141 Samenwerking met SWZ intensiveren om discriminatie aan te pakken
  M142 Doe een onderzoek naar institutionele racisme binnen de gemeentelijk organisatie.
  M143 Erken Afro-discriminatie en ontwikkel hiervoor gericht anti-discriminatiebeleid
  M144 Plaats dubieuze straatnaamborden met historische context in een Utrechts museum
  M145 Onderzoek hoe bij discriminatie kan worden ingezet op sanctionering en vervolging
  M146 Mystery Guests een blijvend onderdeel maken van de discriminatieaanpak
  M147 Promoot diversiteit en inclusie bij bedrijven en onderzoek een keurmerk
  M148 Een inclusieve telefoonlijn voor alle gronden van discriminatie
  M149 Geef structureel aandacht aan het koloniale (slavernij)verleden in het onderwijs
  M150 Monitor en rapporteer culturele diversiteit op de werkvloer
  M151 Voorkeursbeleid voor diversiteit op hogere functieniveaus
  M152 Onthulling monument voor de gastarbeider feest voor de hele stad
  M153 Discriminatie tegen zwarte, migranten, vluchtelingen en bi-culturele meiden en vrouwen
  M154 Slavernijverleden monument
  M155 discriminatie samen oplossen
  M156 Utrechters zijn geen racisten
  M157 discriminatie in het onderwijs 07072020
  M160 Doe een onderzoek naar institutionele racisme binnen de gemeentelijk organisatie
  M161 Slavernijverleden monument

  09:37:39 - 09:29:32 - Sungur, Mahmut
  09:29:33 - 09:29:03 - Zwanenberg, Pepijn
  09:28:10 - 09:28:07 - Zwanenberg, Pepijn
  09:28:06 - 09:14:53 - Saiah, Mohammed
  09:24:49 - 09:24:47 - Zwanenberg, Pepijn
  09:24:49 - 09:24:28 - Sungur, Mahmut
  09:24:29 - 09:24:28 - Zwanenberg, Pepijn
  09:23:38 - 09:23:37 - Zwanenberg, Pepijn
  09:23:36 - 09:23:08 - Sungur, Mahmut
  09:23:08 - 09:23:07 - Zwanenberg, Pepijn
  09:22:29 - 09:22:28 - Zwanenberg, Pepijn
  09:22:28 - 09:22:14 - Sungur, Mahmut
  09:22:14 - 09:22:13 - Zwanenberg, Pepijn
  09:21:33 - 09:21:31 - Zwanenberg, Pepijn
  09:21:31 - 09:20:35 - Deldjou Fard, Melody
  09:20:35 - 09:20:34 - Zwanenberg, Pepijn
  09:20:34 - 09:19:21 - Sungur, Mahmut
  09:19:22 - 09:19:20 - Zwanenberg, Pepijn
  09:19:21 - 09:18:46 - Deldjou Fard, Melody
  09:18:46 - 09:18:40 - Zwanenberg, Pepijn
  09:18:43 - 09:18:19 - Sungur, Mahmut
  09:18:20 - 09:18:18 - Zwanenberg, Pepijn
  09:18:18 - 09:17:54 - Heuven, Maarten van
  09:17:53 - 09:17:53 - Zwanenberg, Pepijn
  09:17:53 - 09:17:17 - Sungur, Mahmut
  09:17:17 - 09:17:13 - Zwanenberg, Pepijn
  09:15:53 - 09:15:50 - Zwanenberg, Pepijn
  09:15:50 - 09:15:29 -
  09:15:29 - 09:15:28 - Zwanenberg, Pepijn
  09:15:09 - 09:15:08 - Zwanenberg, Pepijn
  09:15:08 - 09:15:03 - Sungur, Mahmut
  09:15:03 - 09:15:02 - Zwanenberg, Pepijn
  09:14:54 - 09:14:49 - Zwanenberg, Pepijn
  09:14:50 - 09:08:46 - Deldjou Fard, Melody
  09:11:11 - 09:11:03 - Zwanenberg, Pepijn
  09:11:03 - 09:10:48 - Saiah, Mohammed
  09:10:48 - 09:10:47 - Zwanenberg, Pepijn
  09:10:38 - 09:10:36 - Zwanenberg, Pepijn
  09:08:51 - 09:08:49 - Zwanenberg, Pepijn
  09:08:49 - 09:08:22 -
  09:08:23 - 09:08:22 - Zwanenberg, Pepijn
  09:08:22 - 09:07:53 - Deldjou Fard, Melody
  09:07:54 - 09:07:53 - Zwanenberg, Pepijn
  09:07:52 - 09:07:47 -
  09:07:47 - 09:07:46 - Zwanenberg, Pepijn
  09:07:46 - 09:07:33 - Deldjou Fard, Melody
  09:07:33 - 09:07:32 - Zwanenberg, Pepijn
  09:07:32 - 09:07:17 -
  09:07:17 - 09:07:16 - Zwanenberg, Pepijn
  09:07:16 - 09:06:58 -
  09:06:58 - 09:06:57 - Zwanenberg, Pepijn
  09:06:57 - 09:04:48 - Deldjou Fard, Melody
  09:06:49 - 09:06:48 - Zwanenberg, Pepijn
  09:04:48 - 09:04:44 - Zwanenberg, Pepijn
  09:04:44 - 09:04:21 - Saiah, Mohammed
  09:04:21 - 09:04:20 - Zwanenberg, Pepijn
  09:04:20 - 09:04:04 - Deldjou Fard, Melody
  09:04:04 - 09:04:03 - Zwanenberg, Pepijn
  09:04:03 - 09:03:44 - Saiah, Mohammed
  09:03:44 - 09:03:42 - Zwanenberg, Pepijn
  09:03:43 - 09:03:33 - Deldjou Fard, Melody
  09:03:33 - 09:03:32 - Zwanenberg, Pepijn
  09:03:33 - 09:03:04 - Saiah, Mohammed
  09:03:04 - 09:02:56 - Zwanenberg, Pepijn
  09:03:03 - 09:02:59 - Deldjou Fard, Melody
  09:02:57 - 09:02:23 - Sungur, Mahmut
  09:02:24 - 09:02:22 - Zwanenberg, Pepijn
  09:02:23 - 09:01:59 - Deldjou Fard, Melody
  09:01:59 - 09:01:58 - Zwanenberg, Pepijn
  09:01:58 - 09:01:45 - Sungur, Mahmut
  09:01:45 - 09:01:44 - Zwanenberg, Pepijn
  09:01:44 - 09:01:04 - Deldjou Fard, Melody
  09:01:03 - 09:01:02 - Zwanenberg, Pepijn
  09:01:02 - 09:00:11 -
  09:00:11 - 09:00:08 - Zwanenberg, Pepijn
  09:00:10 - 08:59:41 - Deldjou Fard, Melody
  08:59:41 - 08:59:39 - Zwanenberg, Pepijn
  08:59:39 - 08:59:24 - Zweth, Rick van der
  08:59:24 - 08:59:22 - Zwanenberg, Pepijn
  08:59:22 - 08:58:58 -
  08:58:58 - 08:58:51 - Zwanenberg, Pepijn
  08:58:52 - 08:58:41 - Zweth, Rick van der
  08:58:41 - 08:58:37 - Zwanenberg, Pepijn
  08:58:38 - 08:58:23 - Deldjou Fard, Melody
  08:58:24 - 08:58:18 - Zwanenberg, Pepijn
  08:58:18 - 08:55:42 - Zweth, Rick van der
  08:55:42 - 08:55:37 - Zwanenberg, Pepijn
  08:55:37 - 08:53:42 - Heuven, Maarten van
  08:54:35 - 08:54:33 - Zwanenberg, Pepijn
  08:54:33 - 08:54:25 - Deún, Henk van
  08:54:26 - 08:54:23 - Zwanenberg, Pepijn
  08:53:57 - 08:53:56 - Zwanenberg, Pepijn
  08:53:42 - 08:53:37 - Zwanenberg, Pepijn
  08:53:37 - 08:50:19 -
  08:50:21 - 08:50:16 - Zwanenberg, Pepijn
  08:50:15 - 08:45:07 -
  08:48:51 - 08:48:50 - Zwanenberg, Pepijn
  08:48:51 - 08:48:19 - Sungur, Mahmut
  08:48:19 - 08:48:18 - Zwanenberg, Pepijn
  08:46:49 - 08:46:48 - Zwanenberg, Pepijn
  08:46:48 - 08:46:05 - Sungur, Mahmut
  08:46:06 - 08:46:04 - Zwanenberg, Pepijn
  08:46:05 - 08:45:58 - Deldjou Fard, Melody
  08:45:57 - 08:45:52 - Zwanenberg, Pepijn
  08:45:08 - 08:45:07 - Zwanenberg, Pepijn
  08:45:08 - 08:44:41 - Sungur, Mahmut
  08:44:40 - 08:44:40 - Zwanenberg, Pepijn
  08:44:40 - 08:44:21 -
  08:44:23 - 08:44:21 - Zwanenberg, Pepijn
  08:44:22 - 08:43:49 - Sungur, Mahmut
  08:43:49 - 08:43:44 - Zwanenberg, Pepijn
  08:43:47 - 08:42:34 -
  08:42:38 - 08:42:37 - Zwanenberg, Pepijn
  08:42:35 - 08:42:29 - Zwanenberg, Pepijn
  08:42:29 - 08:39:45 - Deún, Henk van
  08:41:03 - 08:41:01 - Zwanenberg, Pepijn
  08:41:03 - 08:40:43 - Zweth, Rick van der
  08:40:43 - 08:40:42 - Zwanenberg, Pepijn
  08:40:20 - 08:40:18 - Zwanenberg, Pepijn
  08:40:18 - 08:40:07 - Sungur, Mahmut
  08:40:07 - 08:40:06 - Zwanenberg, Pepijn
  08:39:47 - 08:39:46 - Zwanenberg, Pepijn
  08:39:45 - 08:39:20 - Sungur, Mahmut
  08:39:22 - 08:39:22 - Zwanenberg, Pepijn
  08:39:21 - 08:39:16 - Zwanenberg, Pepijn
  08:39:17 - 08:38:56 - Zweth, Rick van der
  08:38:55 - 08:38:54 - Zwanenberg, Pepijn
  08:38:54 - 08:34:55 - Deún, Henk van
  08:36:27 - 08:36:26 - Zwanenberg, Pepijn
  08:36:26 - 08:36:08 - Sungur, Mahmut
  08:36:08 - 08:36:07 - Zwanenberg, Pepijn
  08:35:28 - 08:35:26 - Zwanenberg, Pepijn
  08:35:27 - 08:34:23 - Saiah, Mohammed
  08:35:18 - 08:35:16 - Zwanenberg, Pepijn
  08:34:23 - 08:34:22 - Zwanenberg, Pepijn
  08:34:21 - 08:33:54 - Deún, Henk van
  08:33:57 - 08:33:56 - Zwanenberg, Pepijn
  08:33:55 - 08:33:26 - Sungur, Mahmut
  08:33:26 - 08:33:24 - Zwanenberg, Pepijn
  08:33:25 - 08:32:18 - Deún, Henk van
  08:32:18 - 08:32:13 - Zwanenberg, Pepijn
  08:32:12 - 08:30:00 -
  08:30:01 - 08:29:36 - Zwanenberg, Pepijn
  08:29:37 - 08:26:10 - Streefland-Driesprong, Rachel
  08:28:18 - 08:28:17 - Zwanenberg, Pepijn
  08:26:13 - 08:26:10 - Zwanenberg, Pepijn
  08:26:10 - 08:26:04 - Sungur, Mahmut
  08:26:04 - 08:26:03 - Zwanenberg, Pepijn
  08:26:03 - 08:25:28 - Streefland-Driesprong, Rachel
  08:25:35 - 08:25:34 - Zwanenberg, Pepijn
  08:25:32 - 08:25:31 - Zwanenberg, Pepijn
  08:25:28 - 08:25:26 - Zwanenberg, Pepijn
  08:25:27 - 08:24:59 - Deún, Henk van
  08:24:59 - 08:24:58 - Zwanenberg, Pepijn
  08:24:58 - 08:24:22 - Streefland-Driesprong, Rachel
  08:24:22 - 08:24:01 - Zwanenberg, Pepijn
  08:24:00 - 08:24:00 - Wiegant, Ruurt
  08:23:58 - 08:22:15 - Wiegant, Ruurt
  08:22:14 - 08:22:07 - Zwanenberg, Pepijn
  08:22:04 - 08:19:36 - Bos, Cees
  08:22:03 - 08:22:01 - Zwanenberg, Pepijn
  08:19:36 - 08:19:26 - Zwanenberg, Pepijn
  08:19:26 - 08:19:18 - Voortman, Linda
  08:19:19 - 08:19:13 - Zwanenberg, Pepijn
  08:19:14 - 08:19:08 - Saiah, Mohammed
  08:19:06 - 08:19:03 - Zwanenberg, Pepijn
  08:19:04 - 08:18:51 - Bos, Cees
  08:18:51 - 08:18:33 - Zwanenberg, Pepijn
  08:18:34 - 08:18:23 - Voortman, Linda
  08:18:26 - 08:18:22 - Zwanenberg, Pepijn
  08:00:37 - 08:00:36 - Zwanenberg, Pepijn
  07:47:06 - 07:47:03 - Zwanenberg, Pepijn
  07:47:04 - 07:04:01 - Voortman, Linda
  07:45:31 - 07:45:21 - Zwanenberg, Pepijn
  07:45:11 - 07:45:07 - Zwanenberg, Pepijn
  07:45:09 - 07:45:02 -
  07:45:02 - 07:45:01 - Zwanenberg, Pepijn
  07:43:36 - 07:43:27 - Zwanenberg, Pepijn
  07:43:28 - 07:42:38 - Sungur, Mahmut
  07:42:38 - 07:42:37 - Zwanenberg, Pepijn
  07:41:56 - 07:41:53 - Zwanenberg, Pepijn
  07:41:54 - 07:40:37 - Sungur, Mahmut
  07:40:38 - 07:40:36 - Zwanenberg, Pepijn
  07:40:36 - 07:40:04 - Saiah, Mohammed
  07:40:04 - 07:40:04 - Zwanenberg, Pepijn
  07:39:20 - 07:39:14 - Zwanenberg, Pepijn
  07:39:18 - 07:38:44 - Sungur, Mahmut
  07:39:10 - 07:38:57 - Zwanenberg, Pepijn
  07:38:44 - 07:38:43 - Zwanenberg, Pepijn
  07:38:32 - 07:38:30 - Zwanenberg, Pepijn
  07:37:52 - 07:37:50 - Zwanenberg, Pepijn
  07:37:42 - 07:37:41 - Zwanenberg, Pepijn
  07:37:41 - 07:37:36 - Sungur, Mahmut
  07:37:38 - 07:37:29 - Zwanenberg, Pepijn
  07:37:29 - 07:37:13 - Deldjou Fard, Melody
  07:35:57 - 07:35:56 - Zwanenberg, Pepijn
  07:35:57 - 07:35:45 - Sungur, Mahmut
  07:35:44 - 07:35:43 - Zwanenberg, Pepijn
  07:35:41 - 07:35:39 - Zwanenberg, Pepijn
  07:35:15 - 07:34:56 - Sungur, Mahmut
  07:34:58 - 07:34:52 - Zwanenberg, Pepijn
  07:34:53 - 07:34:51 - Sungur, Mahmut
  07:34:51 - 07:34:45 - Zwanenberg, Pepijn
  07:34:46 - 07:34:37 - Streefland-Driesprong, Rachel
  07:34:37 - 07:34:36 - Zwanenberg, Pepijn
  07:34:36 - 07:34:29 - Sungur, Mahmut
  07:34:29 - 07:34:26 - Zwanenberg, Pepijn
  07:33:11 - 07:32:28 - Hall, Merel van
  07:32:30 - 07:32:29 - Zwanenberg, Pepijn
  07:32:28 - 07:32:10 -
  07:32:10 - 07:31:55 - Hall, Merel van
  07:31:55 - 07:31:49 - Zwanenberg, Pepijn
  07:30:32 - 07:30:31 - Zwanenberg, Pepijn
  07:30:30 - 07:29:41 - Sungur, Mahmut
  07:29:41 - 07:29:40 - Zwanenberg, Pepijn
  07:29:34 - 07:29:17 - Sungur, Mahmut
  07:29:17 - 07:29:16 - Zwanenberg, Pepijn
  07:29:14 - 07:29:12 - Zwanenberg, Pepijn
  07:29:13 - 07:28:42 -
  07:28:41 - 07:28:40 - Zwanenberg, Pepijn
  07:28:14 - 07:28:09 - Zwanenberg, Pepijn
  07:28:09 - 07:27:57 - Sungur, Mahmut
  07:27:57 - 07:27:56 - Zwanenberg, Pepijn
  07:27:46 - 07:27:41 - Zwanenberg, Pepijn
  07:27:42 - 07:27:28 - Zweth, Rick van der
  07:27:28 - 07:27:27 - Zwanenberg, Pepijn
  07:26:56 - 07:26:55 - Zwanenberg, Pepijn
  07:26:55 - 07:26:40 - Zweth, Rick van der
  07:26:42 - 07:26:36 - Zwanenberg, Pepijn
  07:26:36 - 07:26:24 - Deldjou Fard, Melody
  07:26:24 - 07:26:23 - Zwanenberg, Pepijn
  07:26:09 - 07:26:05 - Zwanenberg, Pepijn
  07:24:20 - 07:24:19 - Zwanenberg, Pepijn
  07:24:20 - 07:23:44 - Saiah, Mohammed
  07:23:45 - 07:23:43 - Zwanenberg, Pepijn
  07:23:43 - 07:23:16 -
  07:23:17 - 07:23:15 - Zwanenberg, Pepijn
  07:22:27 - 07:22:24 - Zwanenberg, Pepijn
  07:22:25 - 07:22:03 - Sungur, Mahmut
  07:22:03 - 07:22:01 - Zwanenberg, Pepijn
  07:21:59 - 07:21:15 - Streefland-Driesprong, Rachel
  07:21:15 - 07:21:09 - Zwanenberg, Pepijn
  07:21:11 - 07:20:28 - Deldjou Fard, Melody
  07:20:28 - 07:20:27 - Zwanenberg, Pepijn
  07:20:26 - 07:19:32 - Sungur, Mahmut
  07:20:19 - 07:20:14 - Zwanenberg, Pepijn
  07:19:35 - 07:19:31 - Zwanenberg, Pepijn
  07:19:31 - 07:18:59 -
  07:18:59 - 07:18:51 - Zwanenberg, Pepijn
  07:18:56 - 07:18:34 - Streefland-Driesprong, Rachel
  07:18:35 - 07:18:33 - Zwanenberg, Pepijn
  07:17:12 - 07:17:02 - Zwanenberg, Pepijn
  07:17:03 - 07:16:52 - Sungur, Mahmut
  07:16:54 - 07:16:48 - Zwanenberg, Pepijn
  07:16:30 - 07:16:29 - Zwanenberg, Pepijn
  07:15:35 - 07:15:35 - Zwanenberg, Pepijn
  07:15:35 - 07:15:10 - Sungur, Mahmut
  07:15:10 - 07:15:08 - Zwanenberg, Pepijn
  07:15:08 - 07:14:45 - Deldjou Fard, Melody
  07:14:45 - 07:14:44 - Zwanenberg, Pepijn
  07:14:25 - 07:14:14 - Zwanenberg, Pepijn
  07:14:14 - 07:14:03 - Sungur, Mahmut
  07:14:03 - 07:14:01 - Zwanenberg, Pepijn
  07:14:01 - 07:13:46 - Streefland-Driesprong, Rachel
  07:13:45 - 07:13:42 - Zwanenberg, Pepijn
  07:13:09 - 07:13:04 - Zwanenberg, Pepijn
  07:13:02 - 07:12:59 - Zwanenberg, Pepijn
  07:12:59 - 07:12:57 - Zwanenberg, Pepijn
  07:12:57 - 07:12:36 - Sungur, Mahmut
  07:12:36 - 07:12:35 - Zwanenberg, Pepijn
  07:12:14 - 07:12:12 - Zwanenberg, Pepijn
  07:05:32 - 07:05:30 - Zwanenberg, Pepijn
  07:05:30 - 07:05:21 -
  07:05:22 - 07:05:20 - Zwanenberg, Pepijn
  07:04:28 - 07:04:11 - Zwanenberg, Pepijn
  07:04:12 - 07:03:56 - Sungur, Mahmut
  07:03:57 - 07:03:56 - Zwanenberg, Pepijn
  07:03:55 - 07:03:39 -
  07:03:39 - 07:03:21 - Zwanenberg, Pepijn
  07:03:22 - 07:03:14 -
  07:03:18 - 07:03:12 - Zwanenberg, Pepijn
  06:58:42 - 06:24:58 - Zwanenberg, Pepijn
  06:24:57 - 06:24:52 - Zwanenberg, Pepijn
  06:24:57 - 06:22:05 - Sungur, Mahmut
  06:24:35 - 06:24:33 - Zwanenberg, Pepijn
  06:24:32 - 06:24:31 - Zwanenberg, Pepijn
  06:24:19 - 06:24:19 - Zwanenberg, Pepijn
  06:24:18 - 06:24:10 - Zwanenberg, Pepijn
  06:23:48 - 06:23:45 - Zwanenberg, Pepijn
  06:23:39 - 06:23:36 - Zwanenberg, Pepijn
  06:23:21 - 06:23:19 - Zwanenberg, Pepijn
  06:23:04 - 06:23:02 - Zwanenberg, Pepijn
  06:22:51 - 06:22:49 - Zwanenberg, Pepijn
  06:22:39 - 06:22:37 - Zwanenberg, Pepijn
  06:22:30 - 06:22:25 - Zwanenberg, Pepijn
  06:22:24 - 06:22:03 - Zwanenberg, Pepijn
  06:22:02 - 06:21:37 - Deldjou Fard, Melody
  06:21:48 - 06:21:34 - Zwanenberg, Pepijn
  06:21:36 - 06:21:24 -
  06:21:25 - 06:21:12 - Zwanenberg, Pepijn
  06:21:07 - 06:19:34 - Sungur, Mahmut
  06:19:41 - 06:19:35 - Zwanenberg, Pepijn
  06:19:34 - 06:19:33 - Zwanenberg, Pepijn
  06:19:33 - 06:19:26 - Deldjou Fard, Melody
  06:19:27 - 06:19:17 - Zwanenberg, Pepijn
  06:19:18 - 06:19:14 - Sungur, Mahmut
  06:19:16 - 06:19:10 - Zwanenberg, Pepijn
  06:19:09 - 06:18:49 - Saiah, Mohammed
  06:18:49 - 06:18:45 - Zwanenberg, Pepijn
  06:18:43 - 06:18:41 - Zwanenberg, Pepijn
  06:18:42 - 06:17:23 - Deldjou Fard, Melody
  06:18:25 - 06:17:52 - Zwanenberg, Pepijn
  06:17:51 - 06:15:20 - Voortman, Linda
  06:17:32 - 06:17:26 - Zwanenberg, Pepijn
  06:17:20 - 06:17:15 - Zwanenberg, Pepijn
  06:17:14 - 06:17:13 - Zwanenberg, Pepijn
  06:17:12 - 06:17:09 - Zwanenberg, Pepijn
  06:16:21 - 06:16:18 - Zwanenberg, Pepijn
  06:16:13 - 06:16:09 - Zwanenberg, Pepijn
  06:16:01 - 06:15:55 - Zwanenberg, Pepijn
  06:15:50 - 06:15:42 - Deldjou Fard, Melody
  06:15:38 - 06:15:20 - Zwanenberg, Pepijn
  06:15:30 - 06:15:27 - Deldjou Fard, Melody
  06:15:22 - 06:15:05 - Sungur, Mahmut
  06:15:05 - 06:14:46 - Zwanenberg, Pepijn
  05:16:59 - - Zwanenberg, Pepijn
  06:14:52 - 06:15:09 -
  06:15:37 - 06:15:56 -
  06:15:58 - 06:16:02 -
  06:16:44 - 06:16:56 - Deldjou Fard, Melody
  06:16:57 - 06:16:59 -
  06:17:25 - 06:17:41 - Deldjou Fard, Melody
  06:17:42 - 06:17:52 - Heuven, Maarten van
  06:17:53 - 06:18:02 - Deún, Henk van
  06:18:11 - 06:18:17 -
  06:18:18 - 06:18:28 - Zweth, Rick van der
  06:18:28 - 06:18:38 - Streefland-Driesprong, Rachel
  06:18:40 - 06:18:48 -
  06:18:50 - 06:19:08 - Bos, Cees
  06:19:28 - 06:19:37 - Deún, Henk van
  06:19:39 - 06:20:07 - Deldjou Fard, Melody
  06:20:09 - 06:20:23 - Bos, Cees
  06:21:07 - 06:22:09 - Bos, Cees
  06:21:33 - 06:21:43 -
  06:21:46 - 06:22:09 -
  06:22:11 - 06:22:13 -
  06:22:16 - 06:22:19 - Sungur, Mahmut
  06:22:21 - 06:22:26 - Zweth, Rick van der
  06:22:27 - 06:22:31 - Deldjou Fard, Melody
  06:23:16 - 06:23:26 -
  06:23:30 - 06:23:55 - Bos, Cees
  06:25:47 - - Heuven, Maarten van
 • 9.1
 • 10

  01:43 - 01:46

  Wethouder Diepeveen
  Status: B
  Indicatieve tijd: 30 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het Plan van Aanpak Wervengebied, met een samenhangende aanpak voor de wal- en kluismuren, werfkelders en weren te zwaar verkeer, vast te stellen, onder voorwaarde van een besluit over beslispunt 2 voor fase 1 en een besluit over de aanvullende dekking bij de integrale afweging van de Programmabegroting 2021 voor fase 2.
  2. Het doel van het resterende budget wal- en kluismuren te verbreden naar de uitvoering van de programmatische aanpak in het Plan van Aanpak wervengebied.
  3. Het college opdracht te geven een commissie van wijzen in te stellen, met als doel het college en de raad te adviseren over de rechten en plichten van eigenaren en de gemeente, de eigendomsverhoudingen en de samenwerkingsvorm van eigenaren en de gemeente in het toekomstig beheer en onderhoud van het wervengebied.  Amendementen
  Onderwerp
  A76 Onafhankelijk advies ook aan bewoners
  Moties
  Onderwerp
  M158 Zicht op volledige dekking
  M159 Spookkelders
  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Plan van Aanpak Wervengebied

  06:58:17 - 06:55:49 - Schilderman, Susanne
  06:56:48 - 06:56:38 - Zwanenberg, Pepijn
  06:55:50 - 06:55:46 - Zwanenberg, Pepijn
  06:55:47 - 06:54:34 - Isik, Bülent
  06:54:39 - 06:54:37 - Zwanenberg, Pepijn
  06:54:35 - 06:54:33 - Zwanenberg, Pepijn
  06:54:33 - 06:49:49 - Isik, Bülent
  06:54:12 - 06:54:12 - Zwanenberg, Pepijn
  06:53:27 - 06:53:26 - Zwanenberg, Pepijn
  06:53:25 - 06:53:22 - Zwanenberg, Pepijn
  06:53:23 - 06:53:07 - Zwinkels, Jantine
  06:53:07 - 06:53:06 - Zwanenberg, Pepijn
  06:52:39 - 06:52:38 - Zwanenberg, Pepijn
  06:52:26 - 06:52:25 - Zwanenberg, Pepijn
  06:52:07 - 06:52:00 - Zwanenberg, Pepijn
  06:52:00 - 06:51:23 - Schilderman, Susanne
  06:51:23 - 06:51:22 - Zwanenberg, Pepijn
  06:50:52 - 06:50:47 - Zwanenberg, Pepijn
  06:50:47 - 06:50:46 - Zwanenberg, Pepijn
  06:49:49 - 06:49:45 - Zwanenberg, Pepijn
  06:49:44 - 06:48:30 -
  06:48:32 - 06:48:25 - Zwanenberg, Pepijn
  06:48:24 - 06:46:27 - Sasbrink, Anne
  06:46:27 - 06:46:24 - Zwanenberg, Pepijn
  06:45:18 - 06:45:00 - Zwanenberg, Pepijn
  06:45:03 - 06:45:01 -
  06:45:01 - 06:44:58 -
  06:44:58 - 06:44:54 - Zwanenberg, Pepijn
  06:44:55 - 06:43:27 -
  06:44:52 - 06:44:52 - Zwanenberg, Pepijn
  06:43:27 - 06:43:24 - Zwanenberg, Pepijn
  06:43:23 - 06:43:06 -
  06:43:07 - 06:43:06 - Zwanenberg, Pepijn
  06:43:06 - 06:42:47 -
  06:42:47 - 06:42:44 - Zwanenberg, Pepijn
  06:42:43 - 06:42:02 - Zwinkels, Jantine
  06:42:02 - 06:42:00 - Zwanenberg, Pepijn
  06:41:59 - 06:41:37 - Schipper, Tim
  06:41:37 - 06:41:35 - Zwanenberg, Pepijn
  06:41:34 - 06:40:20 - Deún, Henk van
  06:40:21 - 06:40:04 - Zwanenberg, Pepijn
  06:40:08 - 06:40:04 -
  06:40:03 - 06:40:00 - Zwanenberg, Pepijn
  06:39:22 - 06:39:17 - Zwanenberg, Pepijn
  06:39:17 - 06:35:17 - Diepeveen, Kees
  06:37:58 - 06:37:56 - Zwanenberg, Pepijn
  06:35:17 - 06:35:15 - Zwanenberg, Pepijn
  06:35:15 - 06:35:03 - Schilderman, Susanne
  06:35:04 - 06:32:57 - Diepeveen, Kees
  06:35:03 - 06:35:02 - Zwanenberg, Pepijn
  06:34:55 - 06:34:54 - Zwanenberg, Pepijn
  06:32:55 - 06:32:48 - Zwanenberg, Pepijn
  06:32:53 - 06:32:50 - Diepeveen, Kees
  06:32:48 - 06:32:44 - Schipper, Tim
  06:32:44 - 06:32:42 - Zwanenberg, Pepijn
  06:32:42 - 06:32:29 - Diepeveen, Kees
  06:32:30 - 06:32:28 - Zwanenberg, Pepijn
  06:32:28 - 06:32:00 - Schilderman, Susanne
  06:31:59 - 06:31:58 - Zwanenberg, Pepijn
  06:31:59 - 06:31:27 - Diepeveen, Kees
  06:31:27 - 06:31:25 - Zwanenberg, Pepijn
  06:31:26 - 06:31:21 - Hoonte, Gertjan te
  06:31:20 - 06:31:02 - Hoonte, Gertjan te
  06:31:02 - 06:30:33 - Diepeveen, Kees
  06:31:01 - 06:31:00 - Zwanenberg, Pepijn
  06:30:34 - 06:30:33 - Zwanenberg, Pepijn
  06:30:33 - 06:30:31 - Hoonte, Gertjan te
  06:30:30 - 06:30:25 - Zwanenberg, Pepijn
  06:30:23 - 06:28:29 - Diepeveen, Kees
  06:28:27 - 06:28:03 - Zwanenberg, Pepijn
  06:25:14 - - Zwanenberg, Pepijn
  06:26:05 - 06:26:18 - Isik, Bülent
  06:26:20 - 06:26:32 - Hoonte, Gertjan te
  06:26:33 - 06:26:45 - Schipper, Tim
  06:26:57 - 06:27:16 - Wijmenga, Jan
  06:27:18 - 06:27:36 - Bos, Cees
  06:27:41 - 06:27:56 - Zwinkels, Jantine
  06:28:32 - 06:28:38 - Bos, Cees
 • 10.1
 • 10.2
 • 10.3
 • 10.4
 • 10.5

 • 10.6
 • 10.7
 • 11

  01:46 - 01:49

  Wethouder Van Ooijen
  Status: B
  Indicatieve tijd: 30 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het Regioplan MO/BW Utrecht-stad, inclusief (I) U16-uitgangspunten, (II) U16-samenwerkingsafspraken 2020-2022 en (III) de Utrechtse koers voor onderlinge (financiële)
  samenwerking U16, vast te stellen met als belangrijkste punten dat:
  a. de eerder vastgestelde regionale koers MO/BW vanaf 2021 van kracht blijft;
  b. Utrecht-stad tenminste tot en met 2022 verantwoordelijk blijft voor de contractering en toegang van MO/BW-voorzieningen;
  c. alle U16-gemeenten voldoende woningen voor de MOBW-doelgroep realiseren en inzetten op evenredige regionale spreiding van voorzieningen;
  d. Utrecht-stad vanaf 2023 een rol wil blijven spelen in contractering, financiering en toegang van bovenregionale voorzieningen BW en de Daklozenopvang;
  e. Utrecht-stad wil dat daklozen met een lichte begeleidingsbehoefte vanaf uiterlijk 2023 door de lokale gemeenten worden opgevangen en ondersteund;
  f. Utrecht-stad wil dat iedere gemeente investeert om zijn lokale gereedschapskist voor daklozen op orde te krijgen. Utrecht investeert tegelijkertijd in duurzame kennisoverdracht, waarbij zij ook gebruik maakt van de aanwezig kennis en expertise van ervaringsdeskundigen en belangenbehartigers.
  g. Utrecht-stad gezamenlijke spelregels wil vaststellen over het moment van overdracht/doordecentralisatie en de gezamenlijke verantwoordelijkheid bij financiële
  risico’s.
  2. Voor de transformatie en doordecentralisatie maatschappelijke opvang en beschermd wonen transformatiemiddelen beschikbaar te stellen aan de vier Wmo-regio’s (waaronder Utrecht-stad) conform de uitgangspunten in het Regioplan MO/BW Utrecht-stad.
  3. De Reserve Plan van aanpak Maatschappelijke Opvang van 1,655 miljoen euro aan te wijzen en te hernoemen tot Reserve Transformatie en decentralisatie Beschermd
  Wonen/Maatschappelijke Opvang, als transformatiemiddelen voor de transformatie en doordecentralisatie maatschappelijke opvang en beschermd wonen, zoals bij beslispunt 2
  beschreven.  Amendementen
  Onderwerp
  A77 Preventie dakloosheid MOBW
  Moties
  Onderwerp
  M163 Behoud diversiteit MOBW
  M164 Bindende afspraken woningen maatschappelijke opvang beschermd wonen U16
  M165 Gemengde woonvormen
  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Regioplan Maatschappelijke Opvang / Beschermd Wonen Utrecht-stad en Transformatiemiddelen/

  05:16:26 - 05:13:34 -
  05:15:46 - 05:15:46 - Zwanenberg, Pepijn
  05:15:44 - 05:15:40 - Zwanenberg, Pepijn
  05:14:11 - 05:14:06 - Zwanenberg, Pepijn
  05:14:06 - 05:13:52 - Gilissen, Dimitri
  05:13:55 - 05:13:55 - Zwanenberg, Pepijn
  05:13:36 - 05:13:32 - Zwanenberg, Pepijn
  05:13:31 - 05:10:53 - Zweth, Rick van der
  05:11:39 - 05:11:28 - Zwanenberg, Pepijn
  05:11:11 - 05:11:08 - Zwanenberg, Pepijn
  05:11:06 - 05:08:42 - Vonk, Marcel
  05:08:42 - 05:08:36 - Zwanenberg, Pepijn
  05:08:37 - 05:07:42 -
  05:07:42 - 05:07:39 - Zwanenberg, Pepijn
  05:07:39 - 05:06:22 - Streefland-Driesprong, Rachel
  05:06:23 - 05:06:16 - Zwanenberg, Pepijn
  05:06:16 - 05:05:47 - Heuven, Maarten van
  05:05:46 - 05:05:41 - Zwanenberg, Pepijn
  05:05:41 - 05:03:13 - Bos, Cees
  05:03:12 - 05:03:07 - Zwanenberg, Pepijn
  05:03:07 - 05:02:53 - Bos, Cees
  05:03:02 - 05:02:36 - Zwanenberg, Pepijn
  05:02:34 - 05:02:28 - Zwanenberg, Pepijn
  04:54:50 - 04:54:46 - Zwanenberg, Pepijn
  04:51:12 - 04:51:11 - Zwanenberg, Pepijn
  04:51:12 - 04:50:45 - Zweth, Rick van der
  04:50:45 - 04:50:44 - Zwanenberg, Pepijn
  04:50:44 - 04:50:17 -
  04:50:18 - 04:50:16 - Zwanenberg, Pepijn
  04:50:16 - 04:49:42 -
  04:49:42 - 04:49:41 - Zwanenberg, Pepijn
  04:48:37 - 04:48:35 - Zwanenberg, Pepijn
  04:48:36 - 04:48:02 -
  04:48:05 - 04:48:00 - Zwanenberg, Pepijn
  04:48:00 - 04:47:29 - Zweth, Rick van der
  04:47:30 - 04:47:29 - Zwanenberg, Pepijn
  04:47:29 - 04:47:16 - Ooijen, Maarten van
  04:47:22 - 04:47:21 - Zwanenberg, Pepijn
  04:47:20 - 04:47:17 - Zwanenberg, Pepijn
  04:47:17 - 04:46:58 - Gilissen, Dimitri
  04:46:57 - 04:46:56 - Zwanenberg, Pepijn
  04:46:55 - 04:43:51 - Ooijen, Maarten van
  04:46:39 - 04:46:37 - Zwanenberg, Pepijn
  04:46:38 - 04:46:25 - Gilissen, Dimitri
  04:46:23 - 04:46:17 - Zwanenberg, Pepijn
  04:43:51 - 04:43:48 - Zwanenberg, Pepijn
  04:43:47 - 04:43:39 - Streefland-Driesprong, Rachel
  04:43:47 - 04:43:47 - Ooijen, Maarten van
  04:43:39 - 04:43:14 - Ooijen, Maarten van
  04:43:14 - 04:42:59 - Zwanenberg, Pepijn
  04:42:58 - 04:42:54 - Vonk, Marcel
  04:42:55 - 04:42:42 - Zwanenberg, Pepijn
  04:39:33 - 04:38:59 - Zwanenberg, Pepijn
  04:38:58 - 04:31:20 - Dalen, Martijn van
  04:37:09 - 04:37:07 - Zwanenberg, Pepijn
  04:37:07 - 04:36:42 -
  04:36:42 - 04:36:41 - Zwanenberg, Pepijn
  04:36:40 - 04:36:31 - Zwinkels, Jantine
  04:36:30 - 04:36:29 - Zwanenberg, Pepijn
  04:36:28 - 04:36:07 -
  04:36:07 - 04:36:06 - Zwanenberg, Pepijn
  04:36:05 - 04:35:39 - Sasbrink, Anne
  04:35:38 - 04:35:38 - Zwanenberg, Pepijn
  04:35:36 - 04:34:49 - Zwinkels, Jantine
  04:34:55 - 04:34:48 - Zwanenberg, Pepijn
  04:34:47 - 04:34:30 -
  04:34:29 - 04:34:27 - Zwanenberg, Pepijn
  04:33:15 - 04:33:05 - Zwanenberg, Pepijn
  04:33:06 - 04:32:51 - Sasbrink, Anne
  04:32:51 - 04:32:50 - Zwanenberg, Pepijn
  04:32:49 - 04:32:30 -
  04:32:30 - 04:32:25 - Zwanenberg, Pepijn
  04:32:22 - 04:32:22 - Zwanenberg, Pepijn
  04:32:08 - 04:32:07 - Zwanenberg, Pepijn
  04:31:21 - 04:31:02 - Zwanenberg, Pepijn
  04:31:02 - 04:28:09 - Schreuder, Jelmer
  04:28:11 - 04:28:00 - Zwanenberg, Pepijn
  04:27:59 - 04:26:16 - Zweth, Rick van der
  04:26:16 - 04:26:11 - Zwanenberg, Pepijn
  04:26:11 - 04:22:26 - Wijmenga, Jan
  04:22:33 - 04:22:31 - Zwanenberg, Pepijn
  04:22:30 - 04:22:01 - Sasbrink, Anne
  04:22:01 - 04:22:00 - Zwanenberg, Pepijn
  04:22:01 - 04:21:30 - Wijmenga, Jan
  04:21:33 - 04:21:31 - Zwanenberg, Pepijn
  04:21:30 - 04:20:56 - Schipper, Tim
  04:20:56 - 04:20:54 - Zwanenberg, Pepijn
  04:20:55 - 04:20:34 - Wijmenga, Jan
  04:20:46 - 04:20:37 - Zwanenberg, Pepijn
  04:20:36 - 04:20:34 - Zwanenberg, Pepijn
  04:20:34 - 04:20:11 - Schipper, Tim
  04:20:11 - 04:20:10 - Zwanenberg, Pepijn
  04:20:09 - 04:19:53 - Zwinkels, Jantine
  04:19:52 - 04:19:51 - Zwanenberg, Pepijn
  04:19:51 - 04:18:58 - Wijmenga, Jan
  04:19:02 - 04:19:01 - Zwanenberg, Pepijn
  04:19:01 - 04:18:41 - Zwinkels, Jantine
  04:18:40 - 04:18:38 - Zwanenberg, Pepijn
  04:18:39 - 04:17:24 - Wijmenga, Jan
  04:18:24 - 04:18:23 - Zwanenberg, Pepijn
  04:17:25 - 04:17:22 - Zwanenberg, Pepijn
  04:17:21 - 04:08:41 - Sasbrink, Anne
  04:15:22 - 04:15:19 - Zwanenberg, Pepijn
  04:12:28 - 04:12:24 - Zwanenberg, Pepijn
  04:12:25 - 04:12:00 - Schreuder, Jelmer
  04:12:01 - 04:12:00 - Zwanenberg, Pepijn
  04:10:45 - 04:10:44 - Zwanenberg, Pepijn
  04:10:43 - 04:10:34 - Schreuder, Jelmer
  04:10:35 - 04:10:34 - Zwanenberg, Pepijn
  04:09:31 - 04:09:29 - Zwanenberg, Pepijn
  04:08:41 - 04:08:36 - Zwanenberg, Pepijn
  04:08:37 - 04:03:09 -
  04:06:51 - 04:06:47 - Zwanenberg, Pepijn
  04:06:47 - 04:06:36 - Wijmenga, Jan
  04:06:36 - 04:06:35 - Zwanenberg, Pepijn
  04:06:13 - 04:06:11 - Zwanenberg, Pepijn
  04:06:10 - 04:05:58 - Schipper, Tim
  04:05:58 - 04:05:57 - Zwanenberg, Pepijn
  04:05:37 - 04:05:35 - Zwanenberg, Pepijn
  04:05:35 - 04:05:20 - Schipper, Tim
  04:05:20 - 04:05:19 - Zwanenberg, Pepijn
  04:05:18 - 04:04:41 - Sasbrink, Anne
  04:04:41 - 04:04:37 - Zwanenberg, Pepijn
  04:04:36 - 04:03:55 -
  04:03:56 - 04:03:54 - Zwanenberg, Pepijn
  04:03:10 - 04:03:04 - Zwanenberg, Pepijn
  04:03:04 - 03:43:37 -
  04:00:16 - 04:00:13 - Zwanenberg, Pepijn
  03:59:12 - 03:59:07 - Zwanenberg, Pepijn
  03:59:06 - 03:58:23 - Schipper, Tim
  03:58:24 - 03:58:22 - Zwanenberg, Pepijn
  03:57:09 - 03:57:08 - Zwanenberg, Pepijn
  03:57:08 - 03:56:45 - Schipper, Tim
  03:56:45 - 03:56:44 - Zwanenberg, Pepijn
  03:56:30 - 03:56:25 - Zwanenberg, Pepijn
  03:56:24 - 03:55:10 - Sasbrink, Anne
  03:55:11 - 03:55:10 - Zwanenberg, Pepijn
  03:54:35 - 03:54:33 - Zwanenberg, Pepijn
  03:54:33 - 03:54:08 - Zwinkels, Jantine
  03:54:29 - 03:54:28 - Zwanenberg, Pepijn
  03:54:08 - 03:54:07 - Zwanenberg, Pepijn
  03:53:41 - 03:53:40 - Zwanenberg, Pepijn
  03:53:39 - 03:53:20 - Zwinkels, Jantine
  03:53:19 - 03:53:18 - Zwanenberg, Pepijn
  03:52:51 - 03:52:50 - Zwanenberg, Pepijn
  03:52:49 - 03:52:36 -
  03:52:35 - 03:52:34 - Zwanenberg, Pepijn
  03:52:20 - 03:52:19 - Zwanenberg, Pepijn
  03:52:20 - 03:52:17 -
  03:52:16 - 03:52:14 - Zwanenberg, Pepijn
  03:52:14 - 03:51:51 -
  03:52:13 - 03:52:05 - Zwanenberg, Pepijn
  03:51:52 - 03:51:50 - Zwanenberg, Pepijn
  03:51:42 - 03:51:41 - Zwanenberg, Pepijn
  03:51:40 - 03:50:52 - Sasbrink, Anne
  03:50:55 - 03:50:51 - Zwanenberg, Pepijn
  03:50:43 - 03:50:41 - Zwanenberg, Pepijn
  03:50:42 - 03:50:33 - Sasbrink, Anne
  03:50:32 - 03:50:31 - Zwanenberg, Pepijn
  03:50:16 - 03:50:15 - Sasbrink, Anne
  03:50:16 - 03:50:13 - Zwanenberg, Pepijn
  03:50:11 - 03:49:49 - Sasbrink, Anne
  03:49:48 - 03:49:47 - Zwanenberg, Pepijn
  03:49:13 - 03:49:04 - Zwanenberg, Pepijn
  03:49:10 - 03:48:37 - Dalen, Martijn van
  03:48:43 - 03:48:43 - Zwanenberg, Pepijn
  03:48:37 - 03:48:32 - Zwanenberg, Pepijn
  03:48:12 - 03:48:10 - Zwanenberg, Pepijn
  03:47:00 - 03:46:59 - Zwanenberg, Pepijn
  03:46:59 - 03:46:41 -
  03:46:41 - 03:46:40 - Zwanenberg, Pepijn
  03:46:03 - 03:45:54 - Zwanenberg, Pepijn
  03:44:47 - 03:44:46 - Zwanenberg, Pepijn
  03:44:45 - 03:44:19 - Sasbrink, Anne
  03:44:21 - 03:44:18 - Zwanenberg, Pepijn
  03:44:04 - 03:44:01 - Zwanenberg, Pepijn
  03:43:41 - 03:43:35 - Zwanenberg, Pepijn
  03:43:31 - 03:42:48 - Zwinkels, Jantine
  03:42:49 - 03:42:47 - Zwanenberg, Pepijn
  03:42:47 - 03:42:36 - Schreuder, Jelmer
  03:42:38 - 03:42:37 - Zwanenberg, Pepijn
  03:42:36 - 03:42:29 - Zwinkels, Jantine
  03:42:30 - 03:42:29 - Zwanenberg, Pepijn
  03:42:29 - 03:42:09 - Schreuder, Jelmer
  03:42:09 - 03:42:08 - Zwanenberg, Pepijn
  03:42:08 - 03:39:56 - Zwinkels, Jantine
  03:41:51 - 03:41:50 - Zwanenberg, Pepijn
  03:39:57 - 03:39:49 - Zwanenberg, Pepijn
  03:39:49 - 03:38:31 - Schipper, Tim
  03:38:32 - 03:38:20 - Zwanenberg, Pepijn
  03:38:19 - 03:12:24 - Verschuure, Klaas
  03:38:17 - 03:38:08 - Zwanenberg, Pepijn
  03:37:37 - 03:37:33 - Zwanenberg, Pepijn
  03:37:34 - 03:37:25 - Dalen, Martijn van
  03:37:24 - 03:37:23 - Zwanenberg, Pepijn
  03:31:25 - 03:31:22 -
  03:31:22 - 03:31:14 - Sasbrink, Anne
  03:28:28 - 03:28:26 -
  03:28:26 - 03:28:13 -
  03:26:26 - 03:26:24 -
  03:26:24 - 03:26:10 -
  03:21:25 - 03:21:24 -
  03:21:25 - 03:20:56 -
  03:20:56 - 03:20:56 -
  03:19:26 - 03:19:24 -
  03:19:24 - 03:19:10 - Zwinkels, Jantine
  03:19:10 - 03:19:07 -
  03:17:51 - 03:17:50 -
  03:17:49 - 03:17:23 - Zwinkels, Jantine
  03:16:56 - 03:16:55 -
  03:16:55 - 03:16:51 - Zwinkels, Jantine
  03:16:26 - 03:16:23 -
  03:16:18 - 03:16:17 -
  03:14:35 - 03:14:32 -
  03:14:31 - 03:14:26 - Zwinkels, Jantine
  03:13:50 - 03:13:35 -
  03:13:35 - 03:13:24 - Zwinkels, Jantine
  03:12:26 - 03:12:01 -
  03:12:02 - 03:10:59 - Dalen, Martijn van
  03:11:00 - 03:10:58 -
  03:10:59 - 03:10:34 - Wijmenga, Jan
  03:10:34 - 03:10:33 -
  03:10:33 - 03:10:01 - Dalen, Martijn van
  03:10:02 - 03:09:57 -
  03:09:57 - 03:09:22 - Schreuder, Jelmer
  03:09:49 - 03:09:42 -
  03:09:22 - 03:09:19 -
  03:09:20 - 03:08:54 - Zweth, Rick van der
  03:08:53 - 03:08:48 -
  03:08:48 - 03:05:29 - Verschuure, Klaas
  03:05:30 - 03:05:10 -
  02:59:31 - 02:59:13 -
  02:58:41 - 02:58:37 -
  02:58:38 - 02:57:23 - Hooijdonk, Lot van
  02:57:21 - 02:57:15 -
  02:56:42 - 02:55:27 - Deún, Henk van
  02:56:19 - 02:55:25 -
  02:55:24 - 02:54:44 - Schipper, Tim
  02:54:43 - 02:54:39 -
  02:54:40 - 02:53:36 - Hooijdonk, Lot van
  02:53:36 - 02:53:31 -
  02:53:33 - 02:53:10 - Heuven, Maarten van
  02:53:10 - 02:52:36 -
  02:53:05 - 02:52:49 - Deún, Henk van
  02:52:43 - 02:52:43 - Deún, Henk van
  02:52:42 - 02:52:38 - Deún, Henk van
  02:51:39 - 02:51:37 -
  02:51:37 - 02:51:11 - Bos, Cees
  02:51:12 - 02:51:10 -
  02:51:11 - 02:50:41 - Wijmenga, Jan
  02:50:40 - 02:50:37 -
  02:50:37 - 02:50:34 - Koning, Maarten
  02:50:33 - 02:50:30 -
  02:50:31 - 02:50:18 - Heijne, Rachel
  02:50:17 - 02:50:15 -
  02:50:14 - 02:50:02 - Zwinkels, Jantine
  02:50:01 - 02:49:59 -
  02:50:00 - 02:49:39 - Isik, Bülent
  02:49:37 - 02:49:35 -
  02:49:36 - 02:49:34 -
  02:49:33 - 02:49:06 -
  02:49:06 - 02:48:54 - Bos, Cees
  02:48:52 - 02:48:44 - Heijne, Rachel
  02:48:51 - 02:48:50 -
  02:48:43 - 02:48:41 -
  02:48:07 - 02:47:35 -
  02:47:36 - 02:47:10 - Hooijdonk, Lot van
  02:47:11 - 02:47:04 -
  06:30:04 - 06:30:28 - Deldjou Fard, Melody
  06:30:33 - 06:30:55 - Bos, Cees
  06:30:56 - 06:30:59 - Bos, Cees
  06:31:00 - 06:31:00 - Bos, Cees
 • 11.1
 • 12

  01:49 - 02:04

  Wethouder Verschuure
  Status: B
  Indicatieve tijd: 75 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd vast te stellen om richting te geven aan de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het gebied, waarbij de waarden groen, sport, recreatie en cultuurhistorie worden versterkt en kansen voor stedelijke verdichting aanwezig zijn bij Stadion Galgenwaard en mogelijk bij het toekomstig dubbelstation Lunetten- Koningsweg.
  2. De “Omgevingsvisie Utrecht” te wijzigen door het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd op te nemen op de “Lijst beleidsdocumenten Omgevingsvisie Utrecht” en de internetpagina https://omgevingsvisie.utrecht.nl/ en de gebiedsvisie “De Vier Lunetten op de Houtense Vlakte”(2009) hieruit te schrappen.  Amendementen
  Onderwerp
  A78 natuur en recreatie in balans Maarschalkerweerd
  A79 geen dak op de bak
  A80 Maarschalkerweerd zonder verbreding A27
  A81 sportcampus in Maarschalkerweerd
  Moties
  Onderwerp
  M166 Parkeren op het sportpark blijft mogelijk in Maarschalkerweerd
  M167 Zorg voor een veilig Maarschalkerweerd
  M168 Versnelling planvorming Mytylbrug
  M169 Forten toegankelijk
  M170 Geen verbreding van de A27 Maar wat dan
  M171 sport voor iedereen in Maarschalkerweerd
  M172 Tijdelijke (jongeren)huisvesting
  M173 Het delen van faciliteiten vraagt om samenwerking en coördinatie
  M174 Een sociaalveilig Maarschalkerweerd met respect voor elkaar
  M175 Een financieel plaatje voor Maarschalkerweerd.
  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd

  06:31:49 - 06:32:17 -
  06:32:40 - 06:32:58 - Schipper, Tim
  06:33:00 - 06:33:14 - Heuven, Maarten van
  06:33:15 - 06:33:21 -
  06:33:25 - 06:33:30 - Sungur, Mahmut
  06:34:10 - 06:34:25 - Zwinkels, Jantine
  06:34:27 - 06:34:41 - Wijmenga, Jan
  06:34:42 - 06:34:45 - Schreuder, Jelmer
  06:34:47 - 06:34:57 -
  06:35:40 - 06:36:04 - Deún, Henk van
  06:36:06 - 06:36:20 - Heuven, Maarten van
  06:36:22 - 06:37:02 - Bos, Cees
  06:37:06 - 06:37:18 - Zwinkels, Jantine
  06:37:20 - 06:37:32 - Gilissen, Dimitri
  06:37:59 - 06:38:22 - Zwinkels, Jantine
  06:38:47 - 06:39:01 - Heuven, Maarten van
  06:39:21 - 06:39:33 - Bos, Cees
  06:39:50 - 06:40:12 -
  06:40:13 - 06:40:24 - Wijmenga, Jan
  06:40:27 - 06:40:39 - Zwinkels, Jantine
  06:41:02 - 06:41:22 - Zwinkels, Jantine
  06:41:23 - 06:41:35 - Schipper, Tim
  06:41:36 - 06:41:50 - Heuven, Maarten van
  06:42:27 - 06:42:46 - Zwinkels, Jantine
  06:43:20 - 06:43:35 -
  06:43:38 - 06:43:57 - Zwinkels, Jantine
  06:44:32 - 06:44:41 - Schreuder, Jelmer
  06:44:44 - 06:45:04 - Zwinkels, Jantine
  06:45:05 - 06:45:15 - Heuven, Maarten van
  06:45:17 - 06:45:28 - Wijmenga, Jan
  06:46:15 - 06:46:27 - Schreuder, Jelmer
 • 13

  02:04 - 02:08

  Gertjan te Hoonte
  Status: B
  Indicatieve tijd: 30 min

  Het raadslid Gertjan te Hoonte stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1. De woningbouwontwikkeling in Rijnenburg te starten, hierbij uit te gaan van het voorkeursscenario 2B zoals opgenomen in het document ‘Ruimtelijke verkenning Rijnenburg, December 2019’, te streven naar een woningdichtheid van 45 woningen per hectare woongebied gemiddeld over het gehele plangebied en een verhouding van 40% duur – 25% middencategorie en 35% sociale woningbouw.
  2. Een roeibaan onderdeel te maken van het te ontwikkelen gebied waarbij wordt uitgegaan van realisatie in fase 2.
  3. In te zetten op een verbinding van Rijnenburg op een ‘spaak’ met Utrecht Centraal met een overstapmogelijkheid op het ‘wiel’ naar station Leidsche Rijn Centrum en het Utrecht Science Park en deze verbinding voor fase 1 te realiseren via Strijkviertel. De definitieve uitwerking toe te voegen aan de scope van de MIRT-verkenning die in het Bestuurlijk Overleg van 21 november 2019 is besloten.
  4. In te zetten op een verbinding van Rijnenburg voor de auto-ontsluiting via een binnenwijkse binnenring en het (verbeteren van) bestaande aansluitingen op de A12 en A2 en deze in fase 1 te realiseren via het bestaande viaduct bij het Strijkviertel en voor een deel van de woningen richting Nieuwegein en IJsselstein. De ontsluitingsstructuur via A12 voor fase 2 toe te voegen aan de gestarte MIRT-studie A12 Gouda – Oudenrijn.
  5. De gronden die niet voor woningbouwontwikkeling (inclusief voorzieningen, infrastructuur en woningbouw) nodig zijn vrij te geven voor grootschalige tijdelijke energieopwekking tot 2040 in de vorm van zonnevelden voor de reeds bestaande energieopgave in de stad. Bij het bieden van ruimte voor zonnevelden rekening te houden met toekomstige infrastructuur, groene verbindingen en in de toekomst te ontwikkelen bedrijventerreinen, waarbij de capaciteit (in MW) zon wordt herplaatst op gebouwen en boven terreinen. De woningbouw minimaal energieneutraal te ontwikkelen en stappen te ondernemen om ‘restcapaciteit’ op gebouwen en woningen wel op te wekken voor energiebehoefte elders.
  6. Geen opwekking van windenergie met windmolens in Rijnenburg en Reyerscop toe te staan binnen 800m van bestaande en nieuwe woonbebouwing conform het hierboven genoemde voorkeursscenario.  Amendementen
  Onderwerp
  A82 Initiatiefvoorstel Rijnenburg, nog even een tandje zorgvuldiger
  Stemming
  Onderwerp
  Initiatiefvoorstel Nu starten met woningbouw in Rijnenburg

  01:01:09 - 01:01:35 - Bos, Cees
  01:01:55 - 01:03:53 - Hoonte, Gertjan te
  01:03:53 - 01:04:01 -
  01:04:01 - 01:04:55 - Zwinkels, Jantine
  01:04:57 - 01:04:59 -
  01:05:00 - 01:06:41 - Koning, Floor de
  01:06:39 - 01:06:41 -
  01:07:36 - 01:07:37 -
  01:07:37 - 01:08:44 - Isik, Bülent
  01:08:45 - 01:08:46 -
  01:08:46 - 01:09:11 - Bos, Cees
  01:09:15 - 01:09:18 -
  01:09:17 - 01:11:20 - Koning, Maarten
  01:11:21 - 01:11:23 -
  01:11:24 - 01:11:58 - Heuven, Maarten van
  01:11:58 - 01:12:00 -
  01:12:01 - 01:12:25 - Schipper, Tim
  01:12:30 - 01:13:31 -
  01:13:06 - 01:13:26 - Hoonte, Gertjan te
  01:25:39 - 01:28:51 - Hoonte, Gertjan te
  01:28:40 - 01:28:52 -
  01:28:53 - 01:29:10 - Koning, Floor de
  01:29:13 - 01:29:40 - Hoonte, Gertjan te
  01:29:41 - 01:29:44 -
  01:29:43 - 01:30:00 - Koning, Floor de
  01:30:02 - 01:33:19 - Hoonte, Gertjan te
  01:33:03 - 01:33:16 -
  01:33:16 - 01:33:30 - Isik, Bülent
  01:33:31 - 01:33:47 - Hoonte, Gertjan te
  01:33:45 - 01:33:49 -
  01:33:48 - 01:33:54 - Bos, Cees
  01:34:11 - 01:34:32 - Hoonte, Gertjan te
  01:34:30 - 01:34:57 -
  01:34:30 - 01:34:44 - Bos, Cees
  01:34:46 - 01:34:47 - Bos, Cees
  01:34:51 - 01:36:05 - Hoonte, Gertjan te
  01:35:34 - 01:35:35 -
  01:35:36 - 01:35:40 - Gilissen, Dimitri
  01:36:01 - 01:36:06 -
  01:36:06 - 01:36:28 - Zwinkels, Jantine
  01:36:29 - 01:37:00 - Hoonte, Gertjan te
  01:36:36 - 01:36:44 - Zwinkels, Jantine
  01:37:01 - 01:37:35 - Bos, Cees
  01:37:01 - 01:37:17 -
  01:37:37 - 01:37:40 -
  01:37:38 - 01:38:00 - Koning, Maarten
  01:38:01 - 01:38:03 -
  01:38:01 - 01:39:48 - Hoonte, Gertjan te
  01:39:48 - 01:39:50 -
  01:39:51 - 01:40:13 - Koning, Maarten
  01:40:14 - 01:40:18 -
  01:40:15 - 01:41:04 - Hoonte, Gertjan te
  01:41:02 - 01:41:10 -
  01:41:11 - 01:42:05 - Verschuure, Klaas
  01:42:05 - 01:43:07 -
  01:42:11 - 01:43:07 - Gilissen, Dimitri
  01:43:09 - 01:43:17 -
  01:46:01 - 01:46:13 -
  01:46:14 - -
  06:47:09 - 06:47:28 - Hoonte, Gertjan te
  06:47:47 - 06:48:06 - Zwinkels, Jantine
  06:48:09 - 06:48:11 - Zwinkels, Jantine
  06:48:11 - 06:48:17 - Zwinkels, Jantine
  06:48:37 - 06:48:52 - Deún, Henk van
  06:48:56 - 06:49:24 - Bos, Cees
  06:49:25 - 06:49:34 -
  06:49:36 - 06:49:48 - Isik, Bülent
 • 13.1
 • 14

  02:08 - 02:29

  Wethouder Van Hooijdonk
  Status: B
  Indicatieve tijd: 180 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 Ruimte te bieden voor windmolens in het noorden van Rijnenburg en Reijerscop en zonnevelden in het noorden en oosten van Rijnenburg zolang als nodig voor een haalbare business case.
  2 Bij het bieden van ruimte voor windmolens te sturen op beperken van geluid en slagschaduw, meer dan wettelijk vereist is.
  3 Bij het bieden van ruimte voor zonnevelden te sturen op ruimte voor natuurwaarden en zorg voor landschappelijke waarden.
  4 Over realisatie en financiering van ruimtelijke ingrepen buiten de zonnevelden ten behoeve van recreatie-, natuur- en groenontwikkeling later te besluiten bij de planologische besluitvorming over de windmolens.
  5 De visie en het uitnodigingskader voor het energielandschap Rijnenburg en Reijerscop vast te stellen en initiatiefnemers uit te nodigen op basis hiervan voorstellen in te dienen.
  6 De Visie Energielandschap Rijnenburg en Rijerscop op te nemen in de ‘Omgevingsvisie Utrecht’ door toevoeging aan het overzicht ‘Lijst beleidsdocumenten van de omgevingsvisie Utrecht’ en de internetpagina https://omgevingsvisie.utrecht.nl/.  Amendementen
  Onderwerp
  A083 Garantie dat ook niet-leden en niet-aandeelhouders meeprofiteren van het energielandschap’
  A084 Onafhankelijke klachtenafhandeling geluid en slagschaduw.
  A085 Compensatie leefgebied weidevogels vooraf garanderen
  A086 Draaitijd windmolens gelijk aan SDE
  A087 Woningisolatie Rijnenburg
  A088 Vanaf 2030 Woningbouw toevoegen in Rijnenburg
  A089 Woningtekort inlopen
  A090 Een grondeigenaar, niet initiatiefnemer is geen initiatiefnemer
  A091 Beperken termijn voorstellen wind
  A092 Geen windmolens direct woningbouw in Rijnenburg
  A093 Lekkage voorkomen repareren en opruimen funderingspalen
  A094 Gemeente houdt haar verantwoordelijkheid in woningbouwplan Rijnenburg bij RSU
  A095 Ook roeiwater is onderdeel van Rijnenburg
  A096 Ruimte voor innovatie in Rijnenburg
  A097 Midden van Rijnenburg weer als zoekgebied wind
  A098 Stilstandvoorziening voor vogels en vleermuizen.
  A099 Verblijfplaats weidevogels Rijnenburg
  A100 Geen windmolens in Rijnenburg
  A101 Geen windmolens maar zon in Reijerscop
  A102 Zicht op Ruimtelijke ingrepen
  Moties
  Onderwerp
  M176 Roei- sport- en recreatiewater in Rijnenburg
  M177 Ruimte voor creativiteit in Rijnenburg
  M178 Woningbouw bij RSU opnemen
  M179 Middelen mobiliteit
  M180 Afspraken met grondeigenaren zijn nodig
  M181 Prioriteiten in het Omgevingsfonds en omwonendenregeling
  M182 Geef kleinere energie-initiatieven een serieuze kans
  M183 Beperk de impact van windenergie voor inwoners en toekomstige gefaseerde woningbouw
  M184 Maak roeiwater nu echt mogelijk in Rijnenburg
  M185 Nedereindse plas
  M186 Vernietiging raadsbesluit op basis van Gemeentewet
  M187 Zoekgebied Oudenrijn verwijderen
  M188 Onderzoek naar start woningbouw in Rijnenburg
  M189 Aansluiten op MIRT A12
  M190 Zonne-thermie
  M191 Woningtekort inlopen
  M192 Zorg voor juridische houdbaarheid van eisen aan slagschaduw
  M193 Onderzoek naar start woningbouw in Rijnenburg
  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Visie en uitnodigingskader Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

  01:46:29 - 01:51:12 - Schipper, Tim
  01:47:24 - 01:47:46 -
  01:50:14 - 01:50:14 -
  01:50:29 - 01:50:31 -
  01:50:29 - 01:50:39 - Wijmenga, Jan
  01:50:34 - 01:50:44 -
  01:50:39 - 01:51:09 - Wijmenga, Jan
  01:50:46 - 01:50:51 -
  01:51:05 - 01:51:07 -
  01:51:09 - 01:51:10 -
  01:51:09 - 01:51:22 - Hoonte, Gertjan te
  01:51:12 - 01:51:14 -
  01:51:21 - 01:51:23 -
  01:51:32 - 01:51:38 - Schipper, Tim
  01:51:35 - 01:51:39 -
  01:51:39 - 01:52:03 - Heijne, Rachel
  01:52:05 - 01:56:16 - Schipper, Tim
  01:53:07 - 01:53:10 -
  01:53:17 - 01:53:19 -
  01:53:23 - 01:53:31 -
  01:54:35 - 01:54:40 -
  01:55:19 - 01:55:29 -
  01:55:23 - 01:55:42 - Isik, Bülent
  01:55:54 - 01:55:57 -
  01:55:56 - 01:56:02 - Isik, Bülent
  01:56:16 - 01:56:21 -
  01:56:22 - 02:01:08 - Koning, Maarten
  01:57:24 - 01:57:29 -
  01:57:29 - 01:57:49 - Hoonte, Gertjan te
  01:58:00 - 01:58:40 -
  01:58:01 - 01:58:40 - Hoonte, Gertjan te
  01:59:19 - 01:59:32 -
  02:00:23 - 02:01:09 -
  02:00:24 - 02:00:38 - Isik, Bülent
  02:00:54 - 02:00:55 - Isik, Bülent
  02:01:06 - 02:01:12 - Isik, Bülent
  02:01:10 - 02:01:17 -
  02:01:18 - 02:01:18 - Zwinkels, Jantine
  02:01:21 - 02:01:49 - Zwinkels, Jantine
  02:01:21 - 02:02:24 -
  02:01:26 - 02:02:24 - Koning, Maarten
  02:02:24 - 02:03:26 - Hoonte, Gertjan te
  02:03:27 - 02:03:29 -
  02:03:28 - 02:03:52 - Koning, Maarten
  02:03:32 - 02:03:33 - Hoonte, Gertjan te
  02:03:34 - 02:03:55 -
  02:03:55 - 02:04:39 - Heijne, Rachel
  02:04:07 - 02:04:08 -
  02:04:38 - 02:05:09 -
  02:04:40 - 02:05:25 - Isik, Bülent
  02:05:24 - 02:05:26 -
  02:05:25 - 02:06:09 - Koning, Maarten
  02:06:04 - 02:06:17 -
  02:06:09 - 02:06:13 - Isik, Bülent
  02:06:17 - 02:07:00 - Hoonte, Gertjan te
  02:07:01 - 02:07:38 - Heijne, Rachel
  02:07:39 - 02:07:59 - Hoonte, Gertjan te
  02:07:57 - 02:08:45 -
  02:08:00 - 02:08:23 - Heijne, Rachel
  02:08:36 - 02:08:37 - Isik, Bülent
  02:08:44 - 02:09:09 - Isik, Bülent
  02:09:10 - 02:09:11 -
  02:09:11 - 02:25:06 - Koning, Maarten
  02:10:04 - 02:10:16 -
  02:10:17 - 02:10:41 - Zwinkels, Jantine
  02:10:41 - 02:10:42 -
  02:10:57 - 02:11:00 -
  02:11:17 - 02:11:20 -
  02:11:19 - 02:11:33 - Deún, Henk van
  02:11:54 - 02:11:55 -
  02:12:07 - 02:12:29 - Deún, Henk van
  02:12:49 - 02:12:50 -
  02:12:50 - 02:13:05 - Hoonte, Gertjan te
  02:13:32 - 02:13:51 - Hoonte, Gertjan te
  02:14:21 - 02:14:27 -
  02:14:27 - 02:14:50 - Zwinkels, Jantine
  02:14:48 - 02:14:53 -
  02:15:04 - 02:15:15 -
  02:16:16 - 02:17:06 -
  02:17:06 - 02:17:45 - Hoonte, Gertjan te
  02:18:37 - 02:18:43 -
  02:18:42 - 02:19:18 - Heuven, Maarten van
  02:22:08 - 02:22:10 -
  02:22:10 - 02:23:01 - Hoonte, Gertjan te
  02:24:30 - 02:24:33 -
  02:25:03 - 02:26:18 -
  02:25:08 - 02:25:42 - Heijne, Rachel
  02:25:42 - 02:26:17 - Koning, Maarten
  02:26:19 - 02:26:32 -
  02:26:20 - 02:27:02 - Heijne, Rachel
  02:26:36 - 02:27:38 - Koning, Maarten
  02:27:38 - 02:27:40 -
  02:27:40 - 02:27:46 - Heijne, Rachel
  02:27:47 - 02:28:21 - Koning, Maarten
  02:28:22 - 02:28:28 -
  02:28:26 - 02:29:32 - Hoonte, Gertjan te
  02:29:33 - 02:29:34 -
  02:29:34 - 02:30:20 - Koning, Maarten
  02:30:20 - 02:30:21 -
  02:30:21 - 02:30:55 - Wijmenga, Jan
  02:30:56 - 02:31:39 - Koning, Maarten
  02:31:40 - 02:32:38 -
  02:31:54 - 02:31:56 - Hoonte, Gertjan te
  02:31:56 - 02:31:58 - Isik, Bülent
  02:32:00 - 02:32:01 - Hoonte, Gertjan te
  02:32:02 - 02:32:58 - Hoonte, Gertjan te
  02:32:55 - 02:33:34 -
  02:32:58 - 02:33:14 - Koning, Maarten
  02:33:17 - 02:33:20 - Hoonte, Gertjan te
  02:33:24 - 02:33:34 - Hoonte, Gertjan te
  02:33:36 - 02:34:01 - Zwinkels, Jantine
  02:33:58 - 02:34:21 - Koning, Maarten
  02:34:20 - 02:34:24 -
  02:34:25 - 02:34:50 -
  02:34:26 - 02:34:51 - Schipper, Tim
  02:34:49 - 02:37:33 - Isik, Bülent
  02:34:56 - 02:34:58 -
  02:37:31 - 02:38:03 -
  02:37:43 - 02:40:45 - Isik, Bülent
  02:38:39 - 02:38:46 -
  02:38:46 - 02:38:57 - Hoonte, Gertjan te
  02:39:02 - 02:39:02 - Hoonte, Gertjan te
  02:39:38 - 02:39:39 -
  02:40:20 - 02:40:31 -
  02:40:39 - 02:40:46 -
  02:40:46 - 02:41:20 - Heijne, Rachel
  02:41:14 - 02:41:15 - Isik, Bülent
  02:41:16 - 02:41:46 - Isik, Bülent
  02:41:48 - 02:41:53 - Heijne, Rachel
  02:41:49 - 02:42:07 - Isik, Bülent
  02:42:08 - 02:42:12 -
  02:42:09 - 02:45:33 - Isik, Bülent
  02:42:10 - 02:42:29 - Wijmenga, Jan
  02:43:51 - 02:43:52 -
  02:43:59 - 02:44:11 -
  02:44:01 - 02:44:24 - Hoonte, Gertjan te
  02:45:06 - 02:45:16 -
  02:45:34 - 02:47:25 - Isik, Bülent
  02:45:34 - 02:45:36 -
  02:47:25 - 02:47:27 -
  02:47:25 - 02:48:28 - Koning, Maarten
  02:48:06 - 02:49:22 - Isik, Bülent
  02:48:50 - 02:49:33 -
  02:49:25 - 02:50:26 - Koning, Maarten
  02:50:24 - 02:50:30 -
  02:50:30 - 02:51:22 - Hoonte, Gertjan te
  02:51:23 - 02:52:07 - Koning, Maarten
  02:52:06 - 02:52:13 -
  02:52:08 - 02:52:40 - Isik, Bülent
  02:52:37 - 02:52:48 -
  02:52:44 - 02:53:21 - Hoonte, Gertjan te
  02:52:51 - 02:52:52 -
  02:53:22 - 02:53:28 -
  02:53:26 - 02:54:17 - Heijne, Rachel
  02:53:30 - 02:53:37 -
  02:53:34 - 02:55:28 - Isik, Bülent
  02:55:28 - 02:55:53 -
  02:55:33 - 02:55:36 - Wijmenga, Jan
  02:55:52 - 02:57:29 - Wijmenga, Jan
  02:57:20 - 02:57:29 -
  02:57:29 - 02:57:37 - Hoonte, Gertjan te
  02:57:37 - 02:58:20 - Wijmenga, Jan
  02:58:15 - 02:58:19 -
  02:58:20 - 02:58:47 - Zwinkels, Jantine
  02:58:47 - 02:59:50 - Wijmenga, Jan
  02:59:51 - 03:01:22 -
  03:00:09 - 03:00:10 - Hoonte, Gertjan te
  03:00:21 - 03:01:11 - Zwinkels, Jantine
  03:01:23 - 03:01:29 -
  03:01:23 - 03:07:35 - Bos, Cees
  03:03:22 - 03:07:47 -
  03:07:49 - 03:09:23 - Zwinkels, Jantine
  03:09:21 - 03:11:03 -
  03:09:31 - 03:09:44 - Zwinkels, Jantine
  03:09:46 - 03:09:48 - Zwinkels, Jantine
  03:09:59 - 03:11:01 - Zwinkels, Jantine
  03:11:04 - 03:11:06 -
  03:11:04 - 03:11:13 - Koning, Maarten
  03:11:15 - 03:12:15 - Zwinkels, Jantine
  03:12:16 - 03:13:03 - Koning, Maarten
  03:12:18 - 03:12:19 - Hoonte, Gertjan te
  03:12:18 - 03:12:20 -
  03:12:21 - 03:12:22 -
  03:13:05 - 03:13:39 - Zwinkels, Jantine
  03:13:22 - 03:13:39 -
  03:13:39 - 03:14:10 - Hoonte, Gertjan te
  03:14:12 - 03:14:20 -
  03:14:22 - 03:14:24 - Zwinkels, Jantine
  03:14:23 - 03:14:40 -
  03:14:31 - 03:14:40 - Zwinkels, Jantine
  03:14:41 - 03:15:23 - Zwinkels, Jantine
  03:15:25 - 03:15:36 -
  03:15:36 - 03:16:33 - Koning, Maarten
  03:16:35 - 03:17:45 - Zwinkels, Jantine
  03:16:41 - 03:17:28 -
  03:17:45 - 03:17:48 -
  03:17:47 - 03:18:36 - Zwinkels, Jantine
  03:18:36 - 03:18:37 -
  03:18:39 - 03:19:17 - Zwinkels, Jantine
  03:19:19 - 03:19:34 -
  03:19:25 - 03:19:43 - Isik, Bülent
  03:19:46 - 03:20:48 - Zwinkels, Jantine
  03:19:46 - 03:19:48 -
  03:20:48 - 03:20:48 -
  03:20:48 - 03:21:05 - Wijmenga, Jan
  03:21:08 - 03:21:40 - Zwinkels, Jantine
  03:21:09 - 03:21:10 -
  03:21:39 - 03:21:42 -
  03:21:42 - 03:22:18 - Hoonte, Gertjan te
  03:22:18 - 03:22:19 -
  03:22:20 - 03:23:36 - Koning, Maarten
  03:23:38 - 03:23:40 -
  03:23:39 - 03:25:04 - Zwinkels, Jantine
  03:25:03 - 03:25:06 -
  03:25:06 - 03:25:28 - Heuven, Maarten van
  03:25:31 - 03:26:05 - Koning, Maarten
  03:26:03 - 03:26:06 -
  03:26:06 - 03:26:39 - Heijne, Rachel
  03:26:42 - 03:27:04 - Zwinkels, Jantine
  03:27:06 - 03:27:17 - Heijne, Rachel
  03:27:18 - 03:27:52 - Zwinkels, Jantine
  03:27:29 - 03:27:53 -
  03:27:53 - 03:28:33 - Hoonte, Gertjan te
  03:28:34 - 03:29:14 -
  03:28:36 - 03:28:39 - Heijne, Rachel
  03:28:43 - 03:28:56 - Zwinkels, Jantine
  03:28:59 - 03:29:28 - Heijne, Rachel
  03:29:21 - 03:29:26 -
  03:29:26 - 03:29:31 - Heuven, Maarten van
  03:29:32 - 03:29:39 - Heijne, Rachel
  03:29:36 - 03:29:43 - Heuven, Maarten van
  03:29:37 - 03:29:41 -
  03:29:43 - 03:29:50 - Heijne, Rachel
  03:29:49 - 03:29:58 -
  03:29:50 - 03:29:57 - Heuven, Maarten van
  03:30:00 - 03:30:01 - Heijne, Rachel
  03:30:02 - 03:32:32 - Heijne, Rachel
  03:30:18 - 03:30:20 -
  03:31:17 - 03:31:19 -
  03:31:18 - 03:31:36 - Zwinkels, Jantine
  03:32:22 - 03:32:34 -
  03:32:34 - 03:33:16 - Zwinkels, Jantine
  03:33:17 - 03:34:09 - Heijne, Rachel
  03:33:46 - 03:33:49 -
  03:34:10 - 03:34:13 -
  03:34:13 - 03:34:40 - Schipper, Tim
  03:34:41 - 03:35:24 - Heijne, Rachel
  03:35:24 - 03:35:26 -
  03:35:25 - 03:35:36 - Schipper, Tim
  03:35:38 - 03:36:00 - Heijne, Rachel
  03:36:00 - 03:36:03 -
  03:36:01 - 03:36:22 - Hoonte, Gertjan te
  03:36:24 - 03:36:54 - Heijne, Rachel
  03:36:55 - 03:37:11 -
  03:36:56 - 03:37:33 - Isik, Bülent
  03:37:33 - 03:37:34 - Isik, Bülent
  03:37:34 - 03:38:23 - Heijne, Rachel
  03:38:22 - 03:38:27 -
  03:38:23 - 03:38:48 - Isik, Bülent
  03:38:48 - 03:38:57 -
  03:38:50 - 03:38:54 - Heijne, Rachel
  03:38:59 - 03:39:14 - Hoonte, Gertjan te
  03:39:16 - 03:39:26 - Heijne, Rachel
  03:39:21 - 03:39:34 -
  03:39:29 - 03:39:30 - Heijne, Rachel
  03:42:16 - 03:42:19 -
  03:43:31 - 03:43:38 -
  03:44:32 - 03:44:34 -
  03:45:14 - 03:45:21 -
  03:45:18 - 03:49:24 - Heuven, Maarten van
  03:46:26 - 03:46:27 -
  03:47:16 - 03:47:18 -
  03:47:58 - 03:48:01 -
  03:48:44 - 03:48:53 -
  03:49:08 - 03:49:29 -
  03:49:28 - 03:49:53 - Wijmenga, Jan
  03:49:53 - 03:50:16 - Heuven, Maarten van
  03:50:19 - 03:50:22 -
  03:50:22 - 03:50:29 - Zwinkels, Jantine
  03:50:30 - 03:51:16 - Heuven, Maarten van
  03:51:20 - 03:51:21 -
  03:51:22 - 03:51:39 - Heijne, Rachel
  03:51:41 - 03:51:47 - Heuven, Maarten van
  03:51:47 - 03:51:55 - Heijne, Rachel
  03:51:55 - 03:52:19 - Heuven, Maarten van
  03:52:20 - 03:52:26 -
  03:52:28 - 03:52:30 -
  03:52:29 - 03:52:39 - Hoonte, Gertjan te
  03:52:30 - 03:52:39 -
  03:52:41 - 03:57:59 - Deún, Henk van
  03:55:04 - 03:55:26 -
  03:55:13 - 03:55:14 - Wijmenga, Jan
  03:55:41 - 03:55:45 -
  03:55:44 - 03:56:06 - Wijmenga, Jan
  03:56:12 - 03:56:26 -
  03:56:36 - 03:57:05 -
  03:56:50 - 03:57:06 - Isik, Bülent
  03:57:11 - 03:57:34 -
  03:57:40 - 03:57:43 -
  03:57:58 - 03:57:59 -
  03:57:59 - 03:58:03 -
  03:58:03 - 04:04:29 - Hoonte, Gertjan te
  04:00:19 - 04:01:17 -
  04:01:32 - 04:02:51 -
  04:03:27 - 04:04:28 -
  04:04:29 - 04:04:47 -
  04:04:44 - 04:05:01 - Koning, Maarten
  04:05:03 - 04:05:43 - Hoonte, Gertjan te
  04:05:35 - 04:05:53 -
  04:05:39 - 04:05:48 - Isik, Bülent
  04:16:45 - 04:16:46 -
  04:16:51 - 04:20:42 - Hooijdonk, Lot van
  04:20:08 - 04:20:09 -
  04:20:08 - 04:20:26 - Isik, Bülent
  04:20:27 - 04:20:42 -
  04:20:42 - 04:21:13 - Hoonte, Gertjan te
  04:20:58 - 04:21:47 -
  04:21:16 - 04:21:31 - Zwinkels, Jantine
  04:21:48 - 04:22:31 - Hooijdonk, Lot van
  04:22:15 - 04:22:16 -
  04:22:15 - 04:22:55 - Hoonte, Gertjan te
  04:22:57 - 04:23:47 -
  04:23:46 - 04:23:46 - Isik, Bülent
  04:23:46 - 04:24:12 - Bos, Cees
  04:24:14 - 04:24:16 -
  04:24:16 - 04:24:49 - Wijmenga, Jan
  04:24:49 - 04:25:23 -
  04:25:03 - 04:25:25 - Hoonte, Gertjan te
  04:25:26 - 04:25:33 -
  04:25:54 - 04:26:02 -
  04:25:59 - 04:26:20 - Hall, Merel van
  04:26:22 - 04:26:23 -
  04:26:24 - 04:26:37 - Schipper, Tim
  04:26:34 - 04:28:11 -
  04:26:42 - 04:27:35 - Bos, Cees
  04:28:12 - 04:28:51 -
  04:28:14 - 04:28:47 - Bos, Cees
  04:28:52 - 04:40:00 - Hooijdonk, Lot van
  04:31:16 - 04:31:18 -
  04:31:18 - 04:31:54 - Hoonte, Gertjan te
  04:32:38 - 04:32:39 -
  04:32:38 - 04:32:52 - Hoonte, Gertjan te
  04:33:48 - 04:34:00 -
  04:34:00 - 04:35:09 - Bos, Cees
  04:35:29 - 04:35:35 - Bos, Cees
  04:35:57 - 04:35:59 -
  04:35:59 - 04:36:02 - Hoonte, Gertjan te
  04:36:26 - 04:36:41 - Hoonte, Gertjan te
  04:37:33 - 04:37:44 -
  04:37:44 - 04:37:54 - Zwinkels, Jantine
  04:38:44 - 04:39:20 - Isik, Bülent
  04:38:47 - 04:40:17 -
  04:39:56 - 04:40:14 - Bos, Cees
  04:40:20 - 04:40:21 -
  04:40:21 - 04:44:32 - Hooijdonk, Lot van
  04:41:31 - 04:41:32 -
  04:41:33 - 04:42:07 - Hoonte, Gertjan te
  04:44:22 - 04:44:24 -
  04:44:24 - 04:44:49 - Koning, Maarten
  04:44:52 - 05:01:37 - Hooijdonk, Lot van
  04:45:26 - 04:45:48 -
  04:45:29 - 04:45:45 - Schipper, Tim
  04:48:03 - 04:48:04 -
  04:48:04 - 04:48:17 - Zwinkels, Jantine
  04:48:44 - 04:49:03 -
  04:48:52 - 04:49:02 - Zwinkels, Jantine
  04:49:11 - 04:49:30 -
  04:49:17 - 04:50:19 - Zwinkels, Jantine
  04:50:11 - 04:50:19 -
  04:50:53 - 04:51:28 -
  04:51:28 - 04:52:03 - Hoonte, Gertjan te
  04:53:35 - 04:53:38 -
  04:53:38 - 04:53:54 - Wijmenga, Jan
  04:54:47 - 04:54:49 -
  04:54:50 - 04:55:10 - Schipper, Tim
  04:56:47 - 04:56:49 -
  04:57:21 - 04:58:11 -
  04:57:26 - 04:57:39 - Wijmenga, Jan
  04:58:47 - 04:59:06 -
  05:01:05 - 05:01:34 -
  05:01:35 - 05:01:42 - Hoonte, Gertjan te
  05:01:44 - 05:18:26 - Hooijdonk, Lot van
  05:07:40 - 05:07:50 -
  05:07:51 - 05:08:39 - Schipper, Tim
  05:12:16 - 05:12:24 -
  05:12:24 - 05:12:42 - Hoonte, Gertjan te
  05:14:29 - 05:14:30 -
  05:14:31 - 05:15:55 - Bos, Cees
  05:16:01 - 05:16:02 -
  05:16:48 - 05:16:49 -
  05:16:50 - 05:17:28 - Bos, Cees
  05:18:26 - 05:18:31 -
  05:18:29 - 05:18:34 - Hoonte, Gertjan te
  05:18:36 - 05:18:46 - Hooijdonk, Lot van
  05:18:43 - 05:18:45 - Hoonte, Gertjan te
  05:18:49 - 05:18:50 - Hoonte, Gertjan te
  05:18:51 - 05:18:54 -
  05:18:54 - 05:18:56 - Heuven, Maarten van
  05:18:54 - 05:18:59 -
  05:18:59 - 05:19:11 - Heuven, Maarten van
  05:19:03 - 05:19:11 - Hooijdonk, Lot van
  05:19:10 - 05:20:46 -
  05:19:52 - 05:20:13 - Hoonte, Gertjan te
  05:20:45 - 05:21:08 - Verschuure, Klaas
  05:21:07 - 05:21:18 -
  05:21:39 - 05:21:47 -
  05:21:48 - 05:22:22 - Zwinkels, Jantine
  05:22:23 - 05:22:39 -
  05:22:37 - 05:23:13 - Hall, Merel van
  05:23:15 - 05:23:24 -
  05:23:18 - 05:23:30 - Bos, Cees
  05:23:31 - 05:23:42 - Hall, Merel van
  05:23:32 - 05:23:33 -
  05:23:43 - 05:23:57 -
  05:23:58 - 05:25:56 - Hooijdonk, Lot van
  05:24:00 - 05:24:01 -
  05:24:50 - 05:24:53 -
  05:25:54 - 05:26:32 -
  05:26:01 - 05:26:18 - Deún, Henk van
  05:26:32 - 05:26:41 - Zwinkels, Jantine
  05:26:38 - 05:26:39 -
  05:26:42 - 05:26:55 -
  05:26:45 - 05:26:47 - Zwinkels, Jantine
  05:26:54 - 05:27:02 - Zwinkels, Jantine
  05:27:05 - 05:27:55 -
  05:27:23 - 05:27:47 - Bos, Cees
  05:27:53 - 05:27:53 - Hoonte, Gertjan te
  05:45:31 - 05:45:52 -
  05:45:41 - 05:45:42 - Isik, Bülent
  05:45:48 - 05:46:23 - Zwinkels, Jantine
  05:46:24 - 05:46:48 -
  05:46:25 - 05:46:30 - Zwinkels, Jantine
  05:46:36 - 05:46:39 - Zwinkels, Jantine
  05:46:47 - 05:47:37 - Hoonte, Gertjan te
  05:47:36 - 05:48:56 -
  05:47:42 - 05:47:48 - Hoonte, Gertjan te
  05:47:57 - 05:48:10 - Hoonte, Gertjan te
  05:48:20 - 05:48:22 - Hoonte, Gertjan te
  05:48:30 - 05:49:23 - Isik, Bülent
  05:49:15 - 05:49:40 -
  05:49:26 - 05:49:32 - Hoonte, Gertjan te
  05:49:43 - 05:55:19 - Hooijdonk, Lot van
  05:50:00 - 05:50:03 -
  05:50:42 - 05:50:43 -
  05:50:43 - 05:51:12 - Isik, Bülent
  05:51:12 - 05:51:14 -
  05:51:38 - 05:51:47 -
  05:51:39 - 05:51:52 - Isik, Bülent
  05:51:58 - 05:52:02 -
  05:55:19 - 05:56:24 -
  05:56:02 - 05:56:18 - Zwinkels, Jantine
  06:08:01 - 06:08:51 - Zwanenberg, Pepijn
  06:08:49 - 06:09:00 - Gilissen, Dimitri
  06:09:02 - 06:09:04 - Gilissen, Dimitri
  06:09:03 - 06:09:22 - Zwanenberg, Pepijn
  06:09:29 - 06:09:35 - Zwanenberg, Pepijn
  06:09:59 - 06:10:16 - Zwanenberg, Pepijn
  06:10:22 - 06:10:25 - Gilissen, Dimitri
  06:10:23 - - Zwanenberg, Pepijn
  06:50:29 - 06:50:35 - Hoonte, Gertjan te
  06:50:36 - 06:50:48 - Zwinkels, Jantine
  06:50:50 - 06:50:52 - Isik, Bülent
  06:51:42 - 06:51:57 - Hoonte, Gertjan te
  06:54:01 - 06:54:11 - Zwinkels, Jantine
  06:55:02 - 06:55:20 - Hoonte, Gertjan te
  06:57:18 - 06:57:27 - Zwinkels, Jantine
  06:59:16 - 06:59:33 - Heuven, Maarten van
  06:59:34 - 07:00:04 - Schipper, Tim
  07:00:06 - 07:00:28 -
  07:00:30 - 07:00:35 - Isik, Bülent
  07:00:37 - 07:00:42 - Sungur, Mahmut
  07:00:44 - 07:01:14 - Hoonte, Gertjan te
  07:01:17 - 07:01:29 - Bos, Cees
  07:01:31 - 07:01:52 - Zwinkels, Jantine
  07:01:53 - 07:01:58 - Deún, Henk van
  07:03:23 - 07:03:53 -
  07:04:21 - 07:04:35 - Hoonte, Gertjan te
  07:04:37 - 07:04:59 - Zwinkels, Jantine
  07:05:03 - 07:05:32 - Bos, Cees
  07:07:05 - 07:07:20 - Heuven, Maarten van
  07:08:31 - 07:08:55 - Hoonte, Gertjan te
 • 14.1
 • 14.2
 • 14.3
 • 14.4
 • 14.5