Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 28 mei 2019 09:30 - 17:00
Locatie:
stadskantoor en expertmeeting is op locatie
Voorzitter:
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  Tijd: 9.30 - 12.00 uur
  Locatie: Stadskantoor, Begane grond, evenementengebied POS

 • 2

  Tijd: 15.00 - 17.00 uur
  Locatie: The Colour Kitchen Oude Gracht
  Adres: Oudegracht 214
  Beleidsveld: vastgoed/ wethouder Victor Everhardt

  Programma
  15.00 uur: Opening door voorzitter
  15.05 uur: Toelichting van de kant van de gemeente (Evelyn Eelman) in hoofdlijnen wat gedaan is
  15.20 uur: vragen van raadsleden
  15.30 uur: toelichting molenaar (Jan Wilten) en Gertjan Keunen
  15.45 uur: vragen van raadsleden
  16.00 uur: vraaggesprek o.l.v. de voorzitter met:

  • Gert Jan Zijp van Monumentenwacht Utrecht
  • Paul Groen, zelfstandig en expert
   16.45 uur einde programma

  Agenderenden: Marijn de Pagter (VVD), Pepijn Zwanenburg (GroenLinks), Hester Assen (PvdA), Jan Wijmenga (ChristenUnie), Henk van Deún (PVV) en Cees Bos (SBU)
  Motivatie:
  Op 7 februari is door de raad unaniem een motie aangenomen over de enige Utrechtse Korenmolen Rijn en Zon. De molen is eigendom van de gemeente. In de motie is onder andere vastgelegd om gezamenlijk met het college een expertmeeting te organiseren om in kaart te brengen welke investeringen de molen nog nodig heeft.
  Voor de expertmeeting willen de agenderende fracties diverse deskundigen horen. Op voorhand wordt daarbij onder andere gedacht aan een molenbouwer, een vertegenwoordiger van de gemeente (UVO), een vertegenwoordiger van de Vereniging van de Hollandse Molen en/ of iemand van de Rijksdienst. Uiteraard wordt ook graag de molenaar zelf gehoord.

  Doel van de expertmeeting is om met elkaar beter in beeld te krijgen wat tot nu toe is gedaan aan renovatie van de molen, welke afwegingen daarbij door de gemeente zijn gemaakt en wat nodig is om de molen optimaal te laten functioneren als ambachtelijk bedrijf én als educatief gebouw.
  Vanuit ambtelijke zijde zal voorafgaande aan de expertmeeting een rapportage worden aangereikt over wat aan renovatie is gedaan en welke technische/ financiële afwegingen daarbij zijn gemaakt.