Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 15 juni 2021 19:30 - 22:30
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Elke bijeenkomst heeft een raadslid als gespreksleider
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  Tijd: 19.30-21.00 uur
  Beleidsveld: Volksgezondheid/ wethouder Eelco Eerenberg
  Digitale raadsinformatiebijeenkomst: gesprek tussen raadsleden, ambtenaren, experts en aangemelde belanghebbenden.
  Agendeerders: Has Bakker (D66),  Hester Assen (PvdA), Tessa Sturkenboom (Student & Starter). Ruurt Wiegant (SP) en  Marcel Vonk (GroenLinks)
  Gezondheidskansen zijn in Nederland ongelijk verdeeld. Niet alleen in het aantal geleefde jaren, maar ook in de kwaliteit van ervaren gezondheid. Daarin zit maar liefst 15 jaar verschil. Met als gevolg dat er hardnekkige gezondheidsachterstanden zijn die door de coronacrisis nog eens worden uitvergroot. Ook in Utrecht zijn deze gezondheidsverschillen er en heeft het coronavirus een negatieve impact. Het verkleinen van gezondheidsverschillen staat ook centraal in de Utrechtse VG-nota ‘Gezondheid voor iedereen’.
  De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) publiceerde op 7 april jl. het rapport ‘Een eerlijke kans op gezond leven’ met daarin 7 aanbevelingen. De RVS schrijft: “De urgentie om verschillen in het beleven van een goede gezondheid te beslechten is met Covid-19 alleen maar gegroeid. Deze pandemie vergroot immers de sociale verschillen. Daarmee brengt het ook het collectieve belang van kans op een goede gezondheid voor iedereen onder de aandacht. De RVS roept op die bewustwording vast te houden en onze toekomst hierop in te richten. Dat betekent dat we moeten durven verschil te maken.” Ook bijv. Pharos en de Utrecht Development Board besteden veel aandacht aan dit vraagstuk en hebben hier veel kennis over.
  De agenderende fracties willen met experts en ambtenaren in gesprek. We willen in Utrecht ‘post-corona’ (2e helft 2021 hopen we) goed beslagen ten ijs komen. Alles zal uit de kast moeten om het tij van nog groter wordende gezondheidsverschillen te keren. Natuurlijk ligt het antwoord daarop voor een groot deel bij de Rijksoverheid en andere landelijke instanties, maar we willen juist geïnformeerd en geadviseerd worden wat we lokaal kunnen/moeten doen. Is er bijv. een wijziging op of aanscherping van de Nota Volksgezondheid nodig? Hoe zorgen we nu écht dat er sector-overstijgend gewerkt wordt? Waar liggen kansen in het onderwijs, jeugdgezondheidszorg, revalidatiecentra etc?
  Veelgenoemde maatregelen om gezondheidsverschillen te verkleinen liggen in de preventieve sfeer en vaak binnen andere domeinen. Denk aan armoede en schulden, stress, de persoonlijke woonsituatie en leefomgeving en onderwijs en laaggeletterdheid. Bij de recente RIB over jeugd en sport werd ook het belang van bewegen voor kinderen en jongeren en de rol die de openbare ruimte en sportorganisaties daarbij spelen, onderschreven (zie bijv. ook manifest Een sportieve gezonde generatie). Een brede aanpak en het verlagen van drempels is dus nodig om gezondheidsverschillen tegen te gaan. Daarom willen de fracties ook in gesprek met ambtenaren en deskundigen vanuit o.a. de domeinen werk en inkomen, onderwijs/jeugd en sport


 • 1.1