Commissie Mens en Samenleving

dinsdag 5 november 2019 20:15 - 23:10
Locatie:
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Start:
dinsdag 5 november 2019 20:25
Eind:
dinsdag 5 november 2019 23:50
Toelichting:

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Mens en Samenleving, die wordt gehouden op dinsdag 5 november 2019. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van het stadhuis. Op de agenda is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2

  20:35 - 20:38


  00:11:05 - 00:11:09 - Bakker, Has
  00:11:09 - - Dun, Corine van
 • 3

  20:38 - 22:09

  Ingeplande behandeltijd: 20.15 - 21.15 uur
  Beleidsveld: Wijkgericht werken en Participatie - wethouder Klein

  Voortzetting bespreking commissie Mens en Samenleving van 26 september 2019.
  Met participatie wil de gemeente samen de stad maken met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen. Het actieprogramma Samen stad maken op de Utrechtse manier, dat ter vaststelling aan de raad voorligt, beoogt meer inclusiviteit, meer betrokkenheid en samen wijzer door een vernieuwing van het participatiebeleid. Deze vernieuwing vindt plaats via een aantal actielijnen, te weten het oprichten van verbindende platforms per wijk als opvolger van de wijkraden; de participatiestandaard vervangen door de Participatieleidraad; in te zetten op online participatie; aan de slag met Buurtbudgetten en aansluiten bij ambities en doelstellingen van de Omgevingswet.
  Naast het vaststellen van het actieplan wordt de gemeenteraad gevraagd de Verordening Afspraken tussen de gemeente en de wijkraden 2010 en de Utrechtse Participatiestandaard (uit april 2010) in te trekken per 1 januari 2020 en de aangepaste Participatie- en inspraakverordening gemeente Utrecht vast te stellen.  00:14:12 - 00:22:14 - Bakker, Has
  00:15:31 - 00:15:38 - Dun, Corine van
  00:15:39 - 00:16:02 - Zwinkels, Jantine
  00:16:27 - 00:16:33 - Dun, Corine van
  00:16:32 - 00:16:56 - Zwinkels, Jantine
  00:16:57 - 00:16:57 - Zwinkels, Jantine
  00:17:32 - 00:17:33 - Dun, Corine van
  00:18:19 - 00:18:21 - Dun, Corine van
  00:18:21 - 00:18:57 - Zwinkels, Jantine
  00:19:34 - 00:19:35 - Dun, Corine van
  00:19:36 - 00:19:55 - Dalen, Martijn van
  00:20:37 - 00:20:38 - Dun, Corine van
  00:20:39 - 00:21:19 - Zwinkels, Jantine
  00:21:22 - 00:21:27 - Dun, Corine van
  00:21:25 - 00:22:13 - Dekkers, Fred
  00:22:13 - 00:22:21 - Dun, Corine van
  00:22:19 - 00:22:40 - Zweth, Rick van der
  00:22:40 - 00:22:45 - Dun, Corine van
  00:22:45 - 00:23:09 - Zwinkels, Jantine
  00:23:09 - 00:23:17 - Dun, Corine van
  00:23:12 - 00:27:53 - Bakker, Has
  00:25:43 - 00:25:45 - Dun, Corine van
  00:25:46 - 00:26:26 - Zwinkels, Jantine
  00:27:14 - 00:27:16 - Dun, Corine van
  00:27:15 - 00:27:39 - Zweth, Rick van der
  00:27:39 - 00:27:41 - Dun, Corine van
  00:27:41 - 00:28:29 - Dekkers, Fred
  00:28:29 - 00:28:30 - Dun, Corine van
  00:28:30 - 00:30:31 - Bakker, Has
  00:29:22 - 00:29:24 - Dun, Corine van
  00:29:24 - 00:29:42 - Dalen, Martijn van
  00:30:30 - 00:30:48 - Dun, Corine van
  00:30:48 - 00:34:15 -
  00:32:58 - 00:32:59 - Dun, Corine van
  00:32:59 - 00:33:39 - Zwinkels, Jantine
  00:34:14 - 00:34:19 - Dun, Corine van
  00:34:19 - 00:39:36 - Zweth, Rick van der
  00:35:00 - 00:35:05 - Dun, Corine van
  00:35:02 - 00:35:29 - Dalen, Martijn van
  00:35:31 - 00:35:31 - Dun, Corine van
  00:36:05 - 00:36:10 - Dun, Corine van
  00:36:52 - 00:36:56 - Dun, Corine van
  00:36:56 - 00:37:29 - Zwinkels, Jantine
  00:37:29 - 00:37:30 - Dun, Corine van
  00:39:35 - 00:39:39 - Dun, Corine van
  00:39:39 - 00:42:28 - Dalen, Martijn van
  00:42:27 - 00:42:32 - Dun, Corine van
  00:42:32 - 00:43:48 - Dekkers, Fred
  00:43:48 - 00:43:51 - Dun, Corine van
  00:43:49 - 00:44:15 - Bakker, Has
  00:44:14 - 00:44:25 - Dekkers, Fred
  00:44:25 - 00:44:26 - Dun, Corine van
  00:44:27 - 00:45:06 - Zwinkels, Jantine
  00:45:06 - 00:46:18 - Dekkers, Fred
  00:46:18 - 00:46:23 - Dun, Corine van
  00:46:23 - 00:48:00 - Boer, Kenneth de
  00:47:57 - 00:48:06 - Dun, Corine van
  00:48:07 - 00:50:31 - Zwinkels, Jantine
  00:50:30 - 00:50:37 - Dun, Corine van
  00:50:37 - 00:51:03 - Bakker, Has
  00:51:05 - 00:51:06 - Dun, Corine van
  00:51:06 - 00:52:41 - Zwinkels, Jantine
  00:52:42 - 00:52:42 - Dun, Corine van
  00:52:43 - 00:53:11 - Bakker, Has
  00:53:12 - 00:53:13 - Dun, Corine van
  00:53:13 - 00:53:46 - Dekkers, Fred
  00:53:46 - 00:53:48 - Dun, Corine van
  00:53:48 - 00:55:04 - Zwinkels, Jantine
  00:55:02 - 00:55:10 - Dun, Corine van
  00:55:08 - 00:57:28 - Sungur, Mahmut
  00:57:24 - 00:57:50 - Dun, Corine van
  00:57:49 - 01:00:48 - Klein, Anke
  01:00:45 - 01:00:47 - Dun, Corine van
  01:00:46 - 01:01:22 - Bakker, Has
  01:01:21 - 01:01:24 - Dun, Corine van
  01:01:23 - 01:20:14 - Klein, Anke
  01:03:22 - 01:03:24 - Dun, Corine van
  01:03:23 - 01:03:45 -
  01:03:46 - 01:03:46 - Dun, Corine van
  01:06:13 - 01:06:17 - Dun, Corine van
  01:06:17 - 01:06:53 -
  01:09:52 - 01:09:54 - Dun, Corine van
  01:09:53 - 01:10:47 - Zweth, Rick van der
  01:10:47 - 01:10:48 - Dun, Corine van
  01:12:04 - 01:12:05 - Dun, Corine van
  01:12:05 - 01:12:45 - Zweth, Rick van der
  01:12:46 - 01:12:47 - Dun, Corine van
  01:13:17 - 01:13:19 - Dun, Corine van
  01:13:20 - 01:14:08 - Zwinkels, Jantine
  01:14:09 - 01:14:11 - Dun, Corine van
  01:17:05 - 01:17:06 - Dun, Corine van
  01:17:06 - 01:17:24 - Dalen, Martijn van
  01:18:00 - 01:18:40 - Dekkers, Fred
  01:18:05 - 01:18:11 - Dun, Corine van
  01:19:21 - 01:19:23 - Dun, Corine van
  01:19:23 - 01:19:39 - Dalen, Martijn van
  01:19:40 - 01:19:41 - Dun, Corine van
  01:19:41 - 01:20:10 - Bakker, Has
  01:20:11 - 01:20:15 - Dun, Corine van
  01:20:15 - 01:20:18 - Dalen, Martijn van
  01:20:18 - 01:20:21 - Dun, Corine van
  01:20:21 - 01:32:24 - Klein, Anke
  01:24:24 - 01:24:26 - Dun, Corine van
  01:24:26 - 01:24:58 - Boer, Kenneth de
  01:26:18 - 01:26:19 - Dun, Corine van
  01:26:20 - 01:26:54 - Zwinkels, Jantine
  01:26:54 - 01:26:55 - Dun, Corine van
  01:27:42 - 01:27:44 - Dun, Corine van
  01:27:45 - 01:28:11 - Zwinkels, Jantine
  01:28:12 - 01:28:13 - Dun, Corine van
  01:29:44 - 01:29:45 - Dun, Corine van
  01:29:46 - 01:30:18 - Sungur, Mahmut
  01:31:07 - 01:31:11 - Dun, Corine van
  01:31:10 - 01:31:52 - Sungur, Mahmut
  01:31:50 - 01:31:52 - Dun, Corine van
  01:32:22 - 01:32:23 - Dun, Corine van
  01:32:24 - 01:32:31 - Sungur, Mahmut
  01:32:30 - 01:32:34 - Klein, Anke
  01:32:31 - 01:32:31 - Dun, Corine van
  01:32:35 - 01:35:42 - Dun, Corine van
  01:33:02 - 01:33:09 - Bakker, Has
  01:33:30 - 01:33:32 - Bakker, Has
  01:33:44 - 01:33:56 - Bakker, Has
  01:33:58 - 01:34:09 - Zweth, Rick van der
  01:34:11 - 01:34:19 - Dalen, Martijn van
  01:35:44 - 01:35:51 - Dun, Corine van
  01:43:38 - - Dun, Corine van
 • 3.1
 • 3.2
 • 4

  22:09

  Ingeplande behandeltijd: 21.15 -21.25 uur
  Beleidsveld: Financiƫn - wethouder Klein

  De BghU is overgegaan op flexibele automatische incasso, waarbij de belastingplichtige niet meer verplicht is om 10 betaaltermijnen aan te houden, maar ook voor een kortere periode kan kiezen. Met deze wijzigingsverordening wordt de verordening Toeristenbelasting 2019 hierop aangepast.


 • 5

  22:09 - 23:50

  Ingeplande behandeltijd: 21.25 -23.10 uur
  Beleidsveld: Onderwijs - wethouder Verschuure

  Geagendeerd door E. Oosters (Student & Starter), M. Saiah (D66), M. Sungur (DENK), R. Streefland (CU), T. Meerding (VVD), M. Deldjou Fard (Groenlinks) en H. Assen (PvdA)

  De fracties van Student & Starter, D66, DENK, ChristenUnie, Groenlinks, VVD en PvdA zijn erg blij dat het college het MBO-onderwijs in de schijnwerpers wil zetten. Het ambitiedocument Sterk Utrechts MBO is opgezet naar aanleiding van de conferentie Sterk Utrechts MBO.
  N.a.v. de Raadsinformatiebijeenkomst van 26 september hierover, gaan de agenderende fracties aan de hand van de opgehaalde informatie met de wethouder en elkaar graag het debat aan over:

  • het spanningsveld tussen werkgelegenheid en opleidingsaanbod (en ook dus het vinden van stages).
  • de voortgang van de aanpak van stagediscriminatie.
  • de voortgang van de regionale aanpak jeugdwerkloosheid en Entree XL
  • hoe dit ambitiedocument past binnen het grotere Plan van aanpak lerarentekort
   Ook willen de fracties de wethouder aandachtspunten meegeven die zij terug willen zien in het binnenkort te ontvangen uitvoeringsplan.  01:45:31 - 02:14:08 - Sungur, Mahmut
  01:48:16 - 01:48:20 - Dun, Corine van
  01:48:19 - 01:48:56 - Saiah, Mohammed
  01:48:57 - 01:49:06 - Dun, Corine van
  01:49:05 - 01:49:51 - Streefland-Driesprong, Rachel
  01:49:51 - 01:49:53 - Dun, Corine van
  01:49:52 - 01:51:04 - Saiah, Mohammed
  01:51:04 - 01:51:06 - Dun, Corine van
  01:51:07 - 01:51:33 -
  01:51:33 - 01:51:34 - Dun, Corine van
  01:51:33 - 01:51:54 - Saiah, Mohammed
  01:51:54 - 01:51:55 - Dun, Corine van
  01:51:56 - 01:52:01 -
  01:52:02 - 01:53:04 - Dun, Corine van
  01:53:52 - 01:53:53 - Dun, Corine van
  01:53:54 - 01:54:41 - Deldjou Fard, Melody
  01:54:41 - 01:54:43 - Dun, Corine van
  01:54:44 - 01:55:09 - Meerding, Tess
  01:55:09 - 01:55:12 - Dun, Corine van
  01:56:22 - 01:56:24 - Dun, Corine van
  01:56:24 - 01:56:46 -
  01:56:45 - 01:57:00 - Dun, Corine van
  01:56:47 - 01:56:47 - Saiah, Mohammed
  01:56:56 - 01:58:52 - Deldjou Fard, Melody
  01:58:52 - 01:58:54 - Dun, Corine van
  01:58:53 - 01:59:12 - Streefland-Driesprong, Rachel
  01:59:12 - 01:59:17 - Deldjou Fard, Melody
  01:59:12 - 01:59:13 - Dun, Corine van
  01:59:16 - 01:59:17 - Dun, Corine van
  01:59:17 - 01:59:20 - Dun, Corine van
  01:59:19 - 01:59:46 - Streefland-Driesprong, Rachel
  01:59:45 - 01:59:47 - Dun, Corine van
  01:59:46 - 02:00:04 - Deldjou Fard, Melody
  02:00:04 - 02:00:06 - Dun, Corine van
  02:00:05 - 02:01:47 - Saiah, Mohammed
  02:01:44 - 02:01:48 - Dun, Corine van
  02:01:49 - 02:02:04 -
  02:02:04 - 02:02:05 - Dun, Corine van
  02:02:05 - 02:02:37 - Saiah, Mohammed
  02:02:36 - 02:02:41 - Dun, Corine van
  02:02:42 - 02:03:04 -
  02:03:04 - 02:03:06 - Dun, Corine van
  02:03:05 - 02:03:42 - Saiah, Mohammed
  02:03:42 - 02:03:50 - Dun, Corine van
  02:06:17 - 02:06:28 - Dun, Corine van
  02:06:43 - 02:06:47 - Dun, Corine van
  02:06:48 - 02:07:53 - Meerding, Tess
  02:07:53 - 02:07:53 - Dun, Corine van
  02:07:54 - 02:07:55 - Dun, Corine van
  02:07:56 - 02:08:18 -
  02:08:18 - 02:08:22 - Dun, Corine van
  02:08:20 - 02:08:57 - Boer, Kenneth de
  02:08:58 - 02:08:59 - Dun, Corine van
  02:08:59 - 02:09:33 - Saiah, Mohammed
  02:09:33 - 02:09:36 - Dun, Corine van
  02:10:24 - 02:10:30 - Dun, Corine van
  02:14:03 - 02:14:32 - Dun, Corine van
  02:14:20 - 02:14:29 -
  02:14:32 - 02:22:29 -
  02:16:43 - 02:16:46 - Dun, Corine van
  02:16:46 - 02:16:54 - Saiah, Mohammed
  02:17:12 - 02:17:14 - Dun, Corine van
  02:17:13 - 02:17:52 - Saiah, Mohammed
  02:18:57 - 02:18:58 - Dun, Corine van
  02:20:50 - 02:20:53 - Dun, Corine van
  02:20:53 - 02:22:00 - Saiah, Mohammed
  02:22:00 - 02:22:01 - Dun, Corine van
  02:22:28 - 02:22:32 - Dun, Corine van
  02:22:32 - 02:28:04 -
  02:24:36 - 02:24:40 - Dun, Corine van
  02:24:39 - 02:24:49 - Saiah, Mohammed
  02:28:04 - 02:28:20 - Dun, Corine van
  02:28:08 - 02:32:57 - Saiah, Mohammed
  02:31:52 - 02:31:54 - Dun, Corine van
  02:31:52 - 02:31:53 -
  02:31:55 - 02:31:58 - Dun, Corine van
  02:31:59 - 02:32:01 - Dun, Corine van
  02:32:37 - 02:32:42 - Dun, Corine van
  02:32:56 - 02:32:57 - Dun, Corine van
  02:32:57 - 02:33:19 - Sungur, Mahmut
  02:33:19 - 02:33:34 - Dun, Corine van
  02:33:29 - 02:48:37 - Saiah, Mohammed
  02:34:40 - 02:34:42 - Dun, Corine van
  02:34:40 - 02:34:52 -
  02:36:12 - 02:36:13 - Dun, Corine van
  02:36:13 - 02:36:25 - Sungur, Mahmut
  02:37:03 - 02:37:05 - Dun, Corine van
  02:37:04 - 02:37:21 -
  02:40:03 - 02:40:05 - Dun, Corine van
  02:40:05 - 02:40:43 - Boer, Kenneth de
  02:40:44 - 02:40:45 - Dun, Corine van
  02:41:40 - 02:41:41 - Dun, Corine van
  02:41:41 - 02:41:58 - Sungur, Mahmut
  02:41:57 - 02:41:58 - Dun, Corine van
  02:42:45 - 02:42:46 - Dun, Corine van
  02:42:46 - 02:43:18 - Sungur, Mahmut
  02:43:18 - 02:43:19 - Dun, Corine van
  02:44:04 - 02:44:09 - Dun, Corine van
  02:44:10 - 02:44:11 - Dun, Corine van
  02:44:11 - 02:44:31 - Sungur, Mahmut
  02:44:31 - 02:44:32 - Dun, Corine van
  02:45:25 - 02:45:28 - Dun, Corine van
  02:48:10 - 02:48:13 - Dun, Corine van
  02:48:12 - 02:48:33 - Deldjou Fard, Melody
  02:48:33 - 02:48:35 - Dun, Corine van
  02:48:37 - 02:48:55 - Dun, Corine van
  02:48:55 - 02:49:05 - Sungur, Mahmut
  02:49:06 - 02:49:14 - Dun, Corine van
  02:49:14 - 02:49:21 - Streefland-Driesprong, Rachel
  02:49:21 - 02:49:23 - Dun, Corine van
  02:49:24 - 02:49:47 -
  02:49:46 - 02:49:47 - Dun, Corine van
  02:49:47 - 02:50:09 -
  02:50:08 - 02:50:10 - Dun, Corine van
  02:50:11 - 02:50:14 - Meerding, Tess
  02:50:15 - 02:50:22 - Dun, Corine van
  02:50:16 - 02:50:18 - Deldjou Fard, Melody
  02:50:21 - 02:50:23 - Kos, Bert
  02:50:22 - 02:50:28 - Dun, Corine van
  02:50:28 - 02:51:41 - Verschuure, Klaas
  02:50:30 - 02:51:47 - Dun, Corine van
  02:51:42 - 02:52:09 -
  02:52:10 - 02:52:11 - Dun, Corine van
  02:52:11 - 02:52:53 - Sungur, Mahmut
  02:52:52 - 02:52:54 - Dun, Corine van
  02:52:57 - 02:53:42 - Dun, Corine van
  02:53:28 - 02:53:34 -
  02:53:39 - 02:56:12 - Streefland-Driesprong, Rachel
  02:56:09 - 02:56:10 - Dun, Corine van
  02:56:09 - 02:56:45 - Saiah, Mohammed
  02:56:46 - 02:56:47 - Dun, Corine van
  02:56:47 - 02:56:55 - Streefland-Driesprong, Rachel
  02:56:55 - 02:56:59 - Dun, Corine van
  02:57:00 - 03:01:43 - Meerding, Tess
  03:01:41 - 03:01:43 - Dun, Corine van
  03:01:42 - 03:02:08 - Sungur, Mahmut
  03:02:09 - 03:02:54 - Meerding, Tess
  03:02:52 - 03:02:54 - Dun, Corine van
  03:02:53 - 03:03:05 -
  03:03:06 - 03:03:20 - Meerding, Tess
  03:03:19 - 03:03:20 - Dun, Corine van
  03:03:20 - 03:04:14 - Saiah, Mohammed
  03:04:14 - 03:04:15 - Dun, Corine van
  03:04:15 - 03:04:55 -
  03:04:55 - 03:04:56 - Dun, Corine van
  03:04:58 - 03:05:37 - Sungur, Mahmut
  03:05:36 - 03:05:39 - Dun, Corine van
  03:05:38 - 03:08:49 - Meerding, Tess
  03:07:09 - 03:07:21 -
  03:07:10 - 03:07:12 - Dun, Corine van
  03:07:22 - 03:07:23 - Dun, Corine van
  03:08:48 - 03:08:51 - Dun, Corine van
  03:08:51 - 03:18:35 - Deldjou Fard, Melody
  03:11:03 - 03:11:06 - Dun, Corine van
  03:11:05 - 03:11:27 - Saiah, Mohammed
  03:11:54 - 03:11:55 - Dun, Corine van
  03:11:55 - 03:12:36 - Saiah, Mohammed
  03:12:36 - 03:12:38 - Dun, Corine van
  03:12:39 - 03:13:08 -
  03:13:08 - 03:13:10 - Dun, Corine van
  03:13:43 - 03:13:44 - Dun, Corine van
  03:13:44 - 03:13:58 - Saiah, Mohammed
  03:14:04 - 03:14:04 - Dun, Corine van
  03:15:25 - 03:15:58 - Dun, Corine van
  03:15:52 - 03:15:55 - Saiah, Mohammed
  03:15:58 - 03:16:28 - Saiah, Mohammed
  03:16:29 - 03:16:29 - Dun, Corine van
  03:16:35 - 03:16:36 - Dun, Corine van
  03:16:36 - 03:16:52 - Saiah, Mohammed
  03:16:58 - 03:16:59 - Dun, Corine van
  03:16:59 - 03:17:05 - Dun, Corine van
  03:17:02 - 03:17:33 - Sungur, Mahmut
  03:17:34 - 03:17:35 - Dun, Corine van
  03:18:10 - 03:18:11 - Dun, Corine van
  03:18:11 - 03:18:17 - Saiah, Mohammed
  03:18:35 - 03:18:38 - Dun, Corine van
  03:18:37 - 03:18:40 - Deldjou Fard, Melody
  03:18:39 - 03:19:13 - Dun, Corine van
  03:18:54 - 03:19:05 - Kos, Bert
  03:19:10 - 03:19:18 - Sungur, Mahmut
  03:19:18 - 03:19:52 - Dun, Corine van
  03:19:20 - 03:19:23 - Saiah, Mohammed
  03:19:23 - 03:19:24 - Meerding, Tess
  03:19:26 - 03:19:27 - Deldjou Fard, Melody
  03:19:53 - 03:21:11 - Kos, Bert
  03:21:12 - 03:21:15 - Dun, Corine van
  03:21:15 - 03:22:07 - Boer, Kenneth de
  03:22:07 - 03:22:12 - Dun, Corine van
  03:22:10 - 03:22:29 - Sungur, Mahmut
  03:22:30 - 03:22:33 - Dun, Corine van
  03:22:33 - 03:22:52 - Saiah, Mohammed
  03:22:52 - 03:22:54 - Dun, Corine van
  03:22:53 - 03:23:11 - Streefland-Driesprong, Rachel
  03:23:11 - 03:23:13 - Dun, Corine van
  03:23:12 - 03:23:22 - Meerding, Tess
  03:23:22 - 03:23:23 - Dun, Corine van
  03:23:23 - 03:23:29 - Deldjou Fard, Melody
  03:23:30 - 03:23:34 - Dun, Corine van
  03:23:34 - 03:23:39 -
  03:23:38 - 03:24:20 - Dun, Corine van
  03:24:19 - 03:24:26 -
  03:24:23 - 03:24:31 - Dun, Corine van
  03:24:29 - 03:24:39 - Saiah, Mohammed
  03:24:38 - 03:24:47 - Dun, Corine van
 • 5.1