Raadsinformatiebijeenkomst

dinsdag 1 oktober 2019 19:30 - 22:30
Locatie:
Trouwzaal
Voorzitter:
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  Tijd: 19.30-21.00 uur
  Locatie: Stadhuis, Stadhuisbrug 1, Grote Trouwzaal
  Beleidsveld: Juridische Zaken
  Portefeuillehouder: Wethouder Klein

  Agenderenden: Anne-Marijke Podt en Lars Roodenburg (D66), Julia Kleinrensink en Sophie Schers (GroenLinks), Eva Oosters (Student en Starter), Ruurt Wiegant (SP), Pim Steenbergen (CU), Rick van der Zweth (PvdA)

  Motivering agendering:
  De fracties van D66, GroenLinks Student & Starter, SP, CU en PvdA willen SV 8/2019 (Rechtsbijstand) agenderen voor een Raadsinformatiebijeenkomst, met als centrale vragen:
  • Is de burger nog wel in staat om een conflict met de gemeente te beslechten door bezwaar te maken of in beroep te gaan?
  • Hoe kan de gemeente Utrecht zorg dragen dat dit soort tegenspraak effectief en laagdrempelig wordt georganiseerd?

  Nu er vanuit het Rijk wordt bezuinigd op de Rechtsbijstand, is het de bedoeling dat geschillen (ook die tussen overheid en burger) met hulp van andere instanties, in een vroeg stadium worden opgelost. Enige tijd geleden is hier vanuit het rijk ook weer een voortgangsbrief over gekomen.

  Tijdens de Raadsinformatiebijeenkomst horen de fracties graag (bijvoorbeeld in de vorm van een interview) van ambtenaren van betrokken afdelingen:
  • Hoe de gemeente zorgt dat mensen hun recht kunnen blijven halen;
  • Hoe de gemeente onafhankelijke ondersteuning en bemiddeling borgt en waar nog onbenutte mogelijkheden zijn;
  • Waar de gemeente zich herkent in de landelijke brief en waar nog knelpunten liggen;
  • In hoeverre de nieuwe ontwikkelingen zorgen voor een extra druk op de werkzaamheden;
  • Hoe het zit met de voortgang van de in de beantwoording van de SV genoemde bestuurlijke overleggen en de door het rijk aangekondigde kopgroep.
  Daarna gaan de fracties graag in gesprek met cliëntondersteuners, medewerkers van het buurtteam, de rechtswinkel, advocaten en mogelijke andere experts over wat zij in de dagelijkse praktijk tegen komen, welke (onbenutte) andere mogelijkheden er nog zijn en hoe het beter zou kunnen.


 • 1.1