Raadsinformatiebijeenkomst

donderdag 28 juni 2018 09:30 - 23:00
Locatie:
Stadhuis Grote Trouwzaal
Voorzitter:
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  Stadhuis, Grote Trouwzaal
  Tijdstip: 9.30- 11.00 uur
  Beleidsveld: Ruimtelijke Ordening, wethouder Verschuure


 • 2

  Stadhuis, Grote Trouwzaal
  Tijdstip: 19.30-21.00 uur
  Beleidsveld: Economie, Wethouder Verschuure
  Agenderenden: Rick v/d Zweth (PvdA), Jantine Zwinkels (CDA), Queeny-Aimee Rajkowski (VVD) en Jony Ferket (D66).

  Motivering en doel agendering:
  De fracties van PvdA, CDA, VVD en D66 gaan graag in op de uitnodiging voor een gesprek over de werkgelegenheid van de toekomst in Utrecht. Dit gaat o.a. om de sectoren ICT, bouw, zorg en onderwijs. Voor de commissie willen zij een RIB organiseren (werkvorm = partijen geven eerst een pitch van 1/2 minuten en gaan daarna met elkaar het gesprek aan). Daar willen zij graag antwoorden op de volgende vragen:

  • De regierol lijkt nu bij de gemeente Utrecht te liggen, is dat de juiste plek? Zo nee, bij wie dan? Zo, ja hoe kan de gemeente die regierol versterken?
  • Op welke manier zouden het EBU, de gemeente, het onderwijs en werkgevers in de Utrecht kunnen samenwerken om Utrechtse jongeren op te leiden voor toekomstige banen en het omscholen van huidige werknemers (nadrukkelijk alle opleidingsniveaus)?
  • Tegen welke knelpunten lopen werkgevers en onderwijs aan en waarom zijn opgeschaalde projecten (nog) lastig? Wat doen zij om dat wel te kunnen realiseren?
  • Hoe worden doelgroepen in dit toekomstbeeld betrokken die verder van de arbeidsmarkt af staan of lastiger aan het werk komen (arbeidsgehandicapten maar ook bijvoorbeeld ouderen)? Dit gaat om de invulling van de inclusieve arbeidsmarkt waarover wordt gesproken.


 • 3

  Stadhuis, Grote Trouwzaal
  Tijdstip: 21.00 -22.30 uur
  Beleidsveld: Mobiliteit en Verkeer, wethouder van Hooijdonk
  Agenderenden: Maarten Koning (D66), Jantine Zwinkels (CDA), Eva Oosters (S&S), Tim Schipper (SP) en Bulent Isik (PvdA) en de Partij voor de Dieren.

  Motivering en doel agendering:
  De fracties van D66, CDA, S&S, SP, PvdA en PvdD hebben de raadsbrief over de uitkomsten mobiliteitsstudies Merwedekanaalzone met belangstelling gelezen. De bouw van deze nieuwe wijk zorgt voor een bereikbaarheidsopgave rondom deze wijk. De studies gaan hier nader op in maar leiden bij ons toch nog tot een aantal technische vragen. Graag willen de fracties gebruik maken van het aanbod om een technische briefing te krijgen om in ieder geval verdere toelichting te krijgen over:

  • Hoe het verkeer zich niet alleen rondom de Merwedekanaalzone beweegt maar ook naar andere wijken, bijvoorbeeld richting het Stationsgebied, Rivierenwijk en Transwijk/Kanaleneiland;
  • Hoe de verkeerstromen van en naar P+R Westraven bewegen, zowel voor bezoekers als bewoners;
  • In hoeverre de benodigde (mobiliteits-)capaciteitsuitbreiding nodig is, voordat aan de bouw in Deelgebied 5 van de Merwedekanaalzone überhaupt begonnen is;
  • Hoe er een hoogwaardig OV-netwerk kan komen wat niet leidt tot verstoppingen op de wegen rondom de wijk;
  • In welke mate fietsverbindingen en bruggen bijdragen aan de oplossing van de mobiliteitsuitdagingen;
  • Welke aanbevelingen er uit de mobiliteitsstudies volgen, aangaande het parkeerbeleid;
  • In hoeverre woningcorporaties, verhuurders en andere organisaties een rol kunnen spelen in het beheren van mobility hubs;
  • Hoe veilige oversteekplaatsen en goed doorstromend verkeer gegarandeerd kunnen worden nu het plan gelijkwaardige oversteekplaatsen voorschrijft;
  • Hoe reëel het is dat smart mobility een bijdrage aan de oplossing gaat leveren – nu en in de toekomst – en in welke mate.

  Naast de technische toelichting zal er gelet op de nieuwe woordvoerders ook ingegaan worden op de Merwedekanaalzone in het algemeen en concepten en begrippen binnen de portefeuille Verkeer en Mobiliteit. Tevens worden meepraters/experts uitgenodigd om hun visie op de onderzoeken te geven. Van diverse belanghebbenden en ondernemers zoals ‘We Drive Solar’ en Lomboxnet wil de PvdA op de raadsinformatieavond horen welke suggesties zij hebben voor het nieuwe mobiliteitsbeleid en (nieuwe) mobiliteits-concepten voor de Merwedekanaalzone.