Raadsactiviteiten

woensdag 11 september 2019 19:00 - 21:30
Locatie:
Tuinenpark De Pioniers, Kögllaan 30, Utrecht
Voorzitter:
Toelichting:

Raad in de Wijk Noordoost

De gemeenteraad organiseert woensdag 11 september 2019 gemeenteraadsbezoek Noordoost "De wijk als Living Lab – waar Noordoost de ruimte pakt. "
Leden van de gemeenteraad komen op bezoek in Noordoost. Noordoost verwelkomt dit jaar haar 40.000e inwoner. De altijd populaire wijk barst van initiatieven die invulling geven aan samen leven. Met enerzijds de proactieve bewoners en anderzijds problematiek zoals eenzaamheid onder ouderen, ontstaat een intensieve interactie tussen overheid en burgers. Deze avond gaat over ruimte voor de kracht van de buurt.
Mede namens raadsleden Rachel Heijne (GroenLinks) en Martijn van Dalen (VVD) nodigt wijkbureau Noordoost u van harte uit.

Agendapunten