Commissie Mens en Samenleving

woensdag 20 juni 2018 09:30 - 23:00
Locatie:
Stadhuis Raadzaal, Korte Minrebroederstraat 2
Voorzitter
Voorzitter commissie
Toelichting:
Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Mens en Samenleving, die wordt gehouden op woensdagochtend,-middag en -avond 20 juni 2018. Deze vergadering vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. N.B.: Tijdens de vergadering van 21 juni 2018 vindt deels een gecombineerde vergadering van de commissies Stad en Ruimte en Mens en Samenleving plaats waarin de programma’s Werk en Inkomen en Economie worden behandeld ( blok 12).

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Hier vindt u het besprekingsschema van de commissiebehandeling van de voorjaarsnota en de jaarstukken. Deze verdeling is opgesteld op basis van de programma-indeling in de voorjaarsnota en jaarstukken. Momenteel hebben de fracties de mogelijkheid om spreektijd per blok toe te delen. De deadline hiervoor is donderdag 14 juni. Hierna zal een aangepast besprekingsschema worden gepubliceerd. De onderwerpverdeling zal niet wijzigen, alleen wijzigen mogelijk de begin- en de eindtijden per blok.  00:07:19 - 00:09:12 - André van Schie
  00:09:12 - 00:10:24 - Martijn van Dalen
 • 2

  In de Voorjaarsnota 2018 en 1e Berap 2018, versie juni 2018 is het coalitieakkoord verwerkt. Zoals vastgelegd in de Financiële verordening biedt het college ieder jaar een voorjaarsnota aan, waarin ze het financiële beeld actualiseren. De voorstellen in de Voorjaarsnota 2018 zijn de basis voor de Programmabegroting 2019. Bij de Voorjaarsnota 2018 hoort ook de Eerste Bestuursrapportage 2018 over de eerste drie maanden van dit begrotingsjaar. De voorjaarsnota bestaat uit een financieel-technische herijking van de begrotingsjaren 2018 tot en met 2022 en een overzicht van mee- en tegenvallers ten opzichte van de vastgestelde begroting. Anders dan gebruikelijk bevat deze voorjaarsnota geen voorstellen voor beleidsaanpassing of beleidsintensivering. Voorstellen voor invulling van de financiële ruimte die resteert na de herijking ontvangt u via het coalitieakkoord.  00:10:24 - 00:10:44 - André van Schie
  00:10:44 - 00:11:44 - Sophie Schers
  00:11:44 - 00:13:21 - Fred Dekkers
  00:13:21 - 00:13:23 - Rick van der Zweth
  00:13:23 - 00:13:26 - Fred Dekkers
  00:14:19 - 00:14:33 - Rick van der Zweth
  00:14:33 - 00:15:18 - Fred Dekkers
  00:15:18 - 00:15:23 - Stefanie Jager
  00:15:23 - 00:15:44 - Fred Dekkers
  00:15:44 - 00:15:51 - Stefanie Jager
  00:15:54 - 00:16:20 - Fred Dekkers
  00:16:20 - 00:16:26 - Stefanie Jager
  00:16:26 - 00:16:30 - Fred Dekkers
  00:16:30 - 00:16:32 - Stefanie Jager
  00:16:32 - 00:17:45 - Fred Dekkers
  00:17:45 - 00:17:54 - André van Schie
  00:17:54 - 00:19:07 - Rick van der Zweth
  00:19:07 - 00:19:16 - Martijn van Dalen
  00:19:16 - 00:20:37 - Rick van der Zweth
  00:20:37 - 00:20:58 - Has Bakker
  00:20:58 - 00:21:19 - Martijn van Dalen
  00:21:19 - 00:21:55 - Rick van der Zweth
  00:21:55 - 00:22:00 - André van Schie
  00:22:00 - 00:26:44 - Has Bakker
  00:26:44 - 00:26:53 - Martijn van Dalen
  00:26:53 - 00:26:59 - Has Bakker
  00:26:59 - 00:27:06 - André van Schie
  00:27:06 - 00:28:20 - Stefanie Jager
  00:28:20 - 00:28:37 - Has Bakker
  00:28:37 - 00:29:01 - Stefanie Jager
  00:29:01 - 00:29:18 - Has Bakker
  00:29:18 - 00:29:29 - Stefanie Jager
  00:29:29 - 00:29:38 - Rick van der Zweth
  00:29:38 - 00:31:07 - Stefanie Jager
  00:31:07 - 00:31:17 - André van Schie
  00:31:17 - 00:32:47 - Rachel Streefland-Driesprong
  00:32:47 - 00:33:00 - André van Schie
  00:33:00 - 00:34:32 - Mahmut Sungur
  00:34:32 - 00:34:44 - André van Schie
  00:34:44 - 00:34:46 - Kristin van der Veen
  00:36:42 - 00:36:57 - André van Schie
  00:36:57 - 00:39:41 - Kenneth de Boer-Kreeft
  00:39:41 - 00:40:07 - André van Schie
  00:52:09 - 00:52:47 - Anke Klein
  00:52:47 - 00:52:51 - André van Schie
  00:52:51 - 00:56:10 - Anke Klein
  00:56:10 - 00:56:12 - Rick van der Zweth
  00:56:12 - 00:56:26 - Anke Klein
  00:56:26 - 00:56:31 - Rick van der Zweth
  00:56:31 - 00:56:43 - Anke Klein
  00:56:43 - 00:56:50 - Kristin van der Veen
  00:56:50 - 00:57:31 - Anke Klein
  00:57:31 - 00:57:52 - Has Bakker
  00:57:52 - 00:58:04 - Anke Klein
  00:58:04 - 00:58:43 - Stefanie Jager
  00:58:43 - 00:59:23 - Anke Klein
  00:59:23 - 00:59:37 - Stefanie Jager
  00:59:37 - 00:59:51 - Anke Klein
  00:59:51 - 01:00:09 - Has Bakker
  01:00:09 - 01:00:21 - Anke Klein
  01:00:21 - 01:00:42 - Has Bakker
  01:00:42 - 01:00:47 - Anke Klein
  01:01:19 - 01:01:23 - André van Schie
  01:01:23 - 01:01:47 - Fred Dekkers
  01:01:47 - 01:01:56 - André van Schie
  01:01:56 - 01:03:11 - Linda Voortman
  01:03:11 - 01:03:19 - Martijn van Dalen
  01:03:19 - 01:04:25 - Linda Voortman
  01:04:25 - 01:04:40 - Kristin van der Veen
  01:04:40 - 01:04:49 - André van Schie
  01:04:49 - 01:04:50 - Kristin van der Veen
  01:04:50 - 01:05:12 - Linda Voortman
  01:05:12 - 01:05:15 - Stefanie Jager
  01:05:15 - 01:05:19 - Kristin van der Veen
  01:05:19 - 01:09:58 - Linda Voortman
  01:09:58 - 01:10:22 - Has Bakker
  01:10:22 - 01:13:23 - Linda Voortman
  01:13:23 - 01:13:36 - Rick van der Zweth
  01:13:36 - 01:14:09 - Linda Voortman
  01:14:09 - 01:14:51 - Rick van der Zweth
  01:14:51 - 01:15:42 - Linda Voortman
  01:15:42 - 01:15:52 - Mahmut Sungur
  01:15:52 - 01:16:23 - Linda Voortman
  01:16:23 - 01:16:47 - Mahmut Sungur
  01:16:47 - 01:17:23 - Linda Voortman
  01:17:23 - 01:17:41 - Rachel Streefland-Driesprong
  01:17:41 - 01:18:12 - Has Bakker
  01:18:12 - 01:18:33 - Linda Voortman
  01:18:33 - 01:19:14 - Rick van der Zweth
  01:19:14 - 01:19:53 - Linda Voortman
  01:19:53 - 01:19:56 - André van Schie
  01:19:56 - 01:20:20 - Rick van der Zweth
  01:20:20 - 01:20:49 - Linda Voortman
  01:20:49 - 01:20:57 - Kristin van der Veen
  01:20:57 - 01:21:21 - Linda Voortman
  01:21:21 - 01:22:26 - André van Schie
  01:22:26 - 01:22:40 - Linda Voortman
  01:22:40 - 01:22:49 - André van Schie
  01:22:49 - 01:23:06 - Has Bakker
  01:23:06 - 01:23:29 - André van Schie
  01:52:06 - 01:52:25 - Tim Homan
  01:54:04 - 01:56:22 - André van Schie
  01:56:22 - 01:58:24 - Tess Meerding
  01:58:24 - 01:58:40 - Tim Homan
  01:58:40 - 02:02:03 - Melody Deldjou Fard
  02:02:03 - 02:02:09 - Tim Homan
  02:02:09 - 02:06:06 - Peter van Corler
  02:06:06 - 02:06:12 - Tim Homan
  02:06:12 - 02:08:03 - Meike Manders
  02:08:03 - 02:08:12 - Peter van Corler
  02:08:12 - 02:09:30 - Meike Manders
  02:09:30 - 02:09:35 - Tim Homan
  02:09:35 - 02:11:19 - Ellen Bijsterbosch
  02:11:19 - 02:11:38 - André van Schie
  02:11:38 - 02:12:10 - Ellen Bijsterbosch
  02:12:10 - 02:12:28 - André van Schie
  02:12:28 - 02:12:29 - Tim Homan
  02:12:29 - 02:14:42 - Ellen Bijsterbosch
  02:14:42 - 02:15:02 - Tim Homan
  02:15:04 - 02:16:03 - Jelmer Schreuder
  02:16:26 - 02:16:48 - Rachel Streefland-Driesprong
  02:16:48 - 02:17:27 - Mohammed Saiah
  02:17:27 - 02:19:32 - Stefanie Jager
  02:19:32 - 02:19:37 - Tim Homan
  02:19:37 - 02:21:46 - Rachel Streefland-Driesprong
  02:21:46 - 02:21:46 - Saskia Oskam
  02:21:46 - 02:23:46 - Anne Sasbrink
  02:23:46 - 02:23:51 - Tim Homan
  02:23:51 - 02:23:53 - Ismail El Abassi
  02:27:02 - 02:27:07 - Tim Homan
  02:27:07 - 02:29:36 - Eva Oosters
  02:29:36 - 02:29:47 - Tim Homan
  02:29:47 - 02:30:59 - Ruurt Wiegant
  02:30:59 - 02:31:03 - Tim Homan
  02:31:03 - 02:32:00 - David Bosch
  02:32:00 - 02:32:09 - Ellen Bijsterbosch
  02:32:09 - 02:32:15 - David Bosch
  02:32:15 - 02:32:23 - Ellen Bijsterbosch
  02:32:23 - 02:32:29 - David Bosch
  02:32:29 - 02:32:31 - Ellen Bijsterbosch
  02:32:31 - 02:33:44 - David Bosch
  02:33:44 - 02:34:44 - Rachel Streefland-Driesprong
  02:34:44 - 02:34:46 - Pepijn Zwanenberg
  02:34:56 - 02:35:50 - Bertina Slager
  02:35:50 - 02:36:09 - Rachel Streefland-Driesprong
  02:36:09 - 02:38:14 - Bertina Slager
  02:38:14 - 02:38:36 - Tim Homan
  03:07:59 - 03:10:00 - Anke Klein
  03:10:00 - 03:10:11 - Peter van Corler
  03:10:11 - 03:10:26 - Anke Klein
  03:10:26 - 03:10:51 - Peter van Corler
  03:10:51 - 03:10:54 - Anke Klein
  03:10:54 - 03:11:10 - Peter van Corler
  03:11:10 - 03:12:38 - Anke Klein
  03:12:38 - 03:12:42 - Tim Homan
  03:12:42 - 03:13:11 - Anke Klein
  03:13:11 - 03:13:41 - Anne Sasbrink
  03:13:41 - 03:14:09 - Peter van Corler
  03:14:09 - 03:16:09 - Anke Klein
  03:16:09 - 03:16:32 - Rachel Streefland-Driesprong
  03:16:32 - 03:17:36 - Anke Klein
  03:17:36 - 03:17:59 - Bertina Slager
  03:17:59 - 03:18:11 - Anke Klein
  03:18:11 - 03:18:16 - Bertina Slager
  03:18:16 - 03:18:39 - Anke Klein
  03:18:39 - 03:18:45 - Bertina Slager
  03:18:45 - 03:19:08 - Anke Klein
  03:19:08 - 03:19:12 - Mohammed Saiah
  03:19:12 - 03:19:26 - Anke Klein
  03:19:26 - 03:19:37 - Mohammed Saiah
  03:19:37 - 03:19:47 - Anke Klein
  03:19:47 - 03:19:52 - Ismail El Abassi
  03:19:52 - 03:20:15 - Anke Klein
  03:20:15 - 03:20:20 - Tim Homan
  03:20:20 - 03:20:48 - Stefanie Jager
  03:20:48 - 03:21:09 - Anke Klein
  03:21:09 - 03:21:11 - Stefanie Jager
  03:21:11 - 03:21:26 - Tim Homan
  03:21:26 - 03:21:39 - Meike Manders
  03:21:39 - 03:22:24 - Anke Klein
  03:22:24 - 03:22:53 - Ruurt Wiegant
  03:22:53 - 03:23:25 - Anke Klein
  03:23:25 - 03:23:51 - Tess Meerding
  03:23:51 - 03:23:53 - Tim Homan
  03:23:53 - 03:24:08 - Anke Klein
  03:24:08 - 03:24:26 - Ismail El Abassi
  03:24:26 - 03:24:41 - Anke Klein
  03:24:43 - 03:25:04 - Ismail El Abassi
  03:25:04 - 03:25:21 - Anke Klein
  03:25:21 - 03:25:55 - Tim Homan
  03:25:55 - 03:26:13 - Stefanie Jager
  03:26:13 - 03:26:36 - Tim Homan
  03:26:36 - 03:27:05 - Anke Klein
  03:27:05 - 03:27:53 - Tim Homan
  03:27:53 - 03:28:07 - Anne Sasbrink
  03:28:07 - 03:28:26 - Tim Homan
  03:28:26 - 03:29:42 - Anke Klein
  03:29:42 - 03:29:42 - Tim Homan
  03:29:48 - 03:29:59 - Eva Oosters
  03:29:59 - 03:30:03 - Ellen Bijsterbosch
  03:30:03 - 03:31:40 - Anke Klein
  03:31:40 - 03:32:03 - Ellen Bijsterbosch
  03:32:03 - 03:32:05 - Anke Klein
  03:32:05 - 03:32:06 - Ellen Bijsterbosch
  03:32:06 - 03:32:46 - Anke Klein
  03:32:46 - 03:33:02 - Meike Manders
  03:33:02 - 03:34:02 - Anke Klein
  03:34:02 - 03:34:10 - Tim Homan
  03:34:10 - 03:34:30 - Ruurt Wiegant
  03:34:30 - 03:34:36 - Tim Homan
  03:34:36 - 03:35:39 - André van Schie
  03:35:39 - 03:35:41 - Tim Homan
  03:35:41 - 03:36:10 - Anke Klein
  03:36:10 - 03:36:13 - Melody Deldjou Fard
  03:36:13 - 03:36:43 - Anke Klein
  03:36:43 - 03:36:59 - Meike Manders
  03:36:59 - 03:37:10 - Tim Homan
  03:37:10 - 03:37:15 - Anke Klein
  03:37:15 - 03:37:51 - Tim Homan
  03:37:51 - 03:38:08 - Anke Klein
  03:38:08 - 03:39:11 - Tim Homan
  03:39:11 - 03:39:20 - Melody Deldjou Fard
  03:39:20 - 03:39:26 - Tim Homan
  03:39:26 - 03:40:02 - Anke Klein
  04:36:25 - 04:37:59 - Rachel Heijne
  04:37:59 - 04:38:50 - Dimitri Gilissen
  04:38:50 - 04:39:12 - Peter van Corler
  04:39:12 - 04:42:33 - Dimitri Gilissen
  04:42:33 - 04:42:46 - Rachel Heijne
  04:42:46 - 04:44:42 - Janneke van der Heijden
  04:44:42 - 04:44:44 - Rachel Heijne
  04:44:44 - 04:45:11 - Janneke van der Heijden
  04:45:11 - 04:45:28 - Has Bakker
  04:45:28 - 04:46:08 - Janneke van der Heijden
  04:46:08 - 04:46:46 - Dimitri Gilissen
  04:46:46 - 04:48:04 - Janneke van der Heijden
  04:48:04 - 04:50:27 - Fred Dekkers
  04:50:27 - 04:52:03 - Sophie Schers
  04:52:03 - 04:52:09 - Rachel Heijne
  04:52:09 - 04:52:54 - Peter van Corler
  04:52:54 - 04:52:58 - Rachel Heijne
  04:52:58 - 04:53:25 - Dimitri Gilissen
  04:53:25 - 04:53:48 - Sophie Schers
  04:53:48 - 04:53:59 - Dimitri Gilissen
  04:53:59 - 04:54:09 - Sophie Schers
  04:54:09 - 04:54:19 - Rachel Heijne
  04:54:19 - 04:57:28 - Jacolien Krooneman
  04:57:28 - 04:57:40 - Rachel Heijne
  04:57:40 - 05:00:05 - Corine van Dun
  05:00:05 - 05:01:07 - Mohammed Saiah
  05:01:07 - 05:01:09 - Dimitri Gilissen
  05:01:09 - 05:01:19 - Sophie Schers
  05:01:19 - 05:01:33 - Mohammed Saiah
  05:01:33 - 05:02:12 - Dimitri Gilissen
  05:02:12 - 05:04:18 - Mohammed Saiah
  05:04:18 - 05:08:18 - Has Bakker
  05:08:18 - 05:09:54 - Sander van Waveren
  05:09:54 - 05:10:03 - Janneke van der Heijden
  05:10:03 - 05:10:07 - Sander van Waveren
  05:10:07 - 05:10:16 - Rachel Heijne
  05:10:16 - 05:10:23 - Rachel Streefland-Driesprong
  05:10:23 - 05:13:20 - Sander van Waveren
  05:13:20 - 05:13:52 - Fred Dekkers
  05:13:52 - 05:15:46 - Sander van Waveren
  05:15:46 - 05:15:49 - Rachel Heijne
  05:15:49 - 05:19:22 - Rachel Streefland-Driesprong
  05:19:22 - 05:19:26 - Rachel Heijne
  05:19:26 - 05:21:32 - Saskia Oskam
  05:21:32 - 05:25:19 - Kristin van der Veen
  05:25:19 - 05:28:06 - Ruurt Wiegant
  05:28:06 - 05:31:43 - Kenneth de Boer-Kreeft
  05:31:43 - 05:32:00 - Rachel Heijne
  05:43:25 - 05:44:38 - Victor Everhardt
  05:44:38 - 05:44:52 - Dimitri Gilissen
  05:44:52 - 05:47:50 - Victor Everhardt
  05:47:50 - 05:48:13 - Janneke van der Heijden
  05:48:13 - 05:48:27 - Victor Everhardt
  05:48:27 - 05:48:43 - Sander van Waveren
  05:48:43 - 05:53:59 - Victor Everhardt
  05:53:59 - 05:54:11 - Has Bakker
  05:54:11 - 05:55:09 - Victor Everhardt
  05:55:09 - 05:55:30 - Has Bakker
  05:55:30 - 05:55:48 - Victor Everhardt
  05:55:48 - 05:55:54 - Kristin van der Veen
  05:55:54 - 06:01:41 - Victor Everhardt
  06:01:41 - 06:02:00 - Kristin van der Veen
  06:02:00 - 06:02:53 - Victor Everhardt
  06:02:53 - 06:03:01 - Rachel Heijne
  06:03:01 - 06:03:07 - Kenneth de Boer-Kreeft
  06:03:07 - 06:03:09 - Rachel Heijne
  06:03:10 - 06:03:11 - Victor Everhardt
  06:03:11 - 06:03:25 - Kenneth de Boer-Kreeft
  06:03:25 - 06:04:39 - Rachel Heijne
  06:04:39 - 06:04:53 - Victor Everhardt
  06:05:20 - 06:05:40 - Rachel Heijne
  06:09:13 - 06:11:23 - Maarten van Ooijen
  06:11:23 - 06:11:33 - Dimitri Gilissen
  06:11:33 - 06:12:29 - Maarten van Ooijen
  06:12:29 - 06:12:57 - Dimitri Gilissen
  06:12:57 - 06:13:37 - Maarten van Ooijen
  06:13:37 - 06:14:06 - Sophie Schers
  06:14:06 - 06:14:09 - Maarten van Ooijen
  06:15:00 - 06:15:23 - Corine van Dun
  06:15:23 - 06:16:15 - Maarten van Ooijen
  06:16:15 - 06:16:30 - Dimitri Gilissen
  06:16:30 - 06:20:38 - Maarten van Ooijen
  06:20:38 - 06:24:31 - Janneke van der Heijden
  06:24:31 - 06:25:16 - Fred Dekkers
  06:25:16 - 06:26:10 - Has Bakker
  06:26:10 - 06:37:17 - Maarten van Ooijen
  06:37:17 - 06:37:41 - Has Bakker
  06:37:41 - 06:42:45 - Maarten van Ooijen
  06:42:45 - 06:45:47 - Dimitri Gilissen
  06:45:47 - 06:46:51 - Saskia Oskam
  06:46:51 - 06:48:19 - Maarten van Ooijen
  06:48:19 - 06:49:44 - Fred Dekkers
  06:49:44 - 06:53:10 - Maarten van Ooijen
  06:53:10 - 06:53:26 - Kenneth de Boer-Kreeft
  06:53:26 - 06:56:12 - Maarten van Ooijen
  06:56:12 - 06:56:55 - Kenneth de Boer-Kreeft
  06:56:55 - 06:58:31 - Maarten van Ooijen
  06:58:31 - 06:58:59 - Ruurt Wiegant
  06:58:59 - 06:59:29 - Fred Dekkers
  06:59:29 - 06:59:33 - Rachel Heijne
  06:59:33 - 07:00:15 - Maarten van Ooijen
  07:00:15 - 07:00:22 - Ruurt Wiegant
  07:00:22 - 07:01:30 - Maarten van Ooijen
  07:01:30 - 07:02:09 - Fred Dekkers
  07:02:09 - 07:03:09 - Maarten van Ooijen
  07:03:09 - 07:05:10 - Rachel Heijne
  07:05:10 - 07:05:22 - Has Bakker
  07:05:23 - 07:05:40 - Maarten van Ooijen
  07:05:40 - 07:06:20 - Fred Dekkers
  07:06:20 - 10:31:45 - Maarten van Ooijen
  10:31:46 - 10:31:48 - André van Schie
  10:38:37 - 10:42:24 - Queeny Rajkowski
  10:42:24 - 10:42:42 - Heleen de Boer
  10:42:42 - 10:43:21 - Queeny Rajkowski
  10:43:21 - 10:43:26 - André van Schie
  10:43:26 - 10:44:39 - Heleen de Boer
  10:44:39 - 10:45:11 - Queeny Rajkowski
  10:45:11 - 10:47:47 - Heleen de Boer
  10:47:47 - 10:50:29 - Sophie Schers
  10:50:29 - 10:51:06 - Tim Homan
  10:51:06 - 10:51:53 - Sophie Schers
  10:51:53 - 10:52:34 - Michel Eggermont
  10:52:34 - 10:52:43 - Sophie Schers
  10:52:43 - 10:52:57 - Tim Homan
  10:52:57 - 10:53:33 - Sophie Schers
  10:53:33 - 10:53:38 - Tim Homan
  10:53:38 - 10:53:44 - Sophie Schers
  10:53:44 - 10:54:24 - Rachel Streefland-Driesprong
  10:54:24 - 10:54:38 - Bulent Isik
  10:54:38 - 10:54:49 - André van Schie
  10:54:49 - 10:54:51 - Sophie Schers
  10:54:51 - 10:54:53 - André van Schie
  10:54:53 - 10:55:07 - Tim Homan
  10:55:07 - 10:55:09 - André van Schie
  10:55:09 - 10:55:20 - Sophie Schers
  10:55:20 - 10:57:09 - Bulent Isik
  10:57:09 - 10:57:12 - Heleen de Boer
  10:57:12 - 10:58:12 - Bulent Isik
  10:58:25 - 10:58:46 - Queeny Rajkowski
  10:58:46 - 10:59:37 - Bulent Isik
  10:59:37 - 11:00:27 - Heleen de Boer
  11:00:27 - 11:00:49 - Bulent Isik
  11:00:49 - 11:00:51 - André van Schie
  11:00:51 - 11:01:20 - Heleen de Boer
  11:01:20 - 11:01:24 - André van Schie
  11:01:24 - 11:02:18 - Bulent Isik
  11:02:18 - 11:05:23 - Corine van Dun
  11:05:23 - 11:06:59 - Ellen Bijsterbosch
  11:06:59 - 11:07:04 - André van Schie
  11:07:04 - 11:09:19 - Sander van Waveren
  11:09:19 - 11:09:27 - Sophie Schers
  11:09:27 - 11:09:35 - Sander van Waveren
  11:09:35 - 11:09:37 - Sophie Schers
  11:09:50 - 11:10:17 - Sander van Waveren
  11:10:17 - 11:10:33 - Ellen Bijsterbosch
  11:10:33 - 11:11:50 - Sander van Waveren
  11:11:50 - 11:11:59 - André van Schie
  11:11:59 - 11:13:13 - Rachel Streefland-Driesprong
  11:13:13 - 11:14:07 - Saskia Oskam
  11:14:07 - 11:14:53 - Mahmut Sungur
  11:14:53 - 11:14:56 - Queeny Rajkowski
  11:14:56 - 11:15:01 - Mahmut Sungur
  11:15:01 - 11:15:28 - Queeny Rajkowski
  11:15:28 - 11:15:36 - Mahmut Sungur
  11:15:36 - 11:15:53 - Queeny Rajkowski
  11:15:53 - 11:15:55 - Henk van Deun
  11:15:55 - 11:16:08 - Mahmut Sungur
  11:16:08 - 11:16:22 - Queeny Rajkowski
  11:16:24 - 11:16:37 - Mahmut Sungur
  11:16:37 - 11:16:54 - Henk van Deun
  11:16:54 - 11:18:00 - Mahmut Sungur
  11:18:00 - 11:18:04 - André van Schie
  11:18:04 - 11:19:31 - Tim Homan
  11:19:31 - 11:22:37 - Henk van Deun
  11:22:37 - 11:22:57 - Ellen Bijsterbosch
  11:22:57 - 11:22:59 - André van Schie
  11:22:59 - 11:23:22 - Saskia Oskam
  11:23:22 - 11:24:22 - Henk van Deun
  11:24:22 - 11:25:42 - Michel Eggermont
  11:25:42 - 11:25:42 - André van Schie
  11:25:42 - 11:25:43 - Saskia Oskam
  11:25:43 - 11:25:49 - André van Schie
  11:25:49 - 11:34:09 - Jan van Zanen
  11:34:09 - 11:34:22 - Heleen de Boer
  11:34:22 - 11:37:52 - Jan van Zanen
  11:37:52 - 11:38:13 - Michel Eggermont
  11:38:13 - 11:38:17 - Jan van Zanen
  11:40:20 - 11:40:31 - Sophie Schers
  11:40:31 - 11:40:48 - Jan van Zanen
  11:40:48 - 11:40:52 - Sander van Waveren
  11:40:52 - 11:40:55 - Jan van Zanen
  11:40:55 - 11:41:52 - Rachel Streefland-Driesprong
  11:41:52 - 11:45:38 - Jan van Zanen
  11:45:38 - 11:46:21 - Bulent Isik
  11:46:21 - 11:46:23 - Queeny Rajkowski
  11:46:23 - 11:48:38 - Jan van Zanen
  11:48:38 - 11:49:05 - Corine van Dun
  11:49:05 - 11:51:07 - Jan van Zanen
  11:51:07 - 11:51:14 - Sander van Waveren
  11:51:14 - 11:53:11 - Jan van Zanen
  11:53:11 - 11:53:20 - Saskia Oskam
  11:53:20 - 11:54:51 - Jan van Zanen
  11:54:51 - 11:55:38 - Mahmut Sungur
  11:55:38 - 11:57:50 - Jan van Zanen
  11:57:50 - 11:58:04 - Queeny Rajkowski
  11:58:04 - 11:59:47 - André van Schie
  11:59:47 - 11:59:48 - Sander van Waveren
  11:59:48 - 11:59:50 - André van Schie
  11:59:50 - 11:59:54 - Sander van Waveren
  11:59:54 - 12:00:11 - Jan van Zanen
  12:00:11 - 12:00:31 - Mahmut Sungur
  12:00:31 - 12:00:46 - Jan van Zanen
  12:00:46 - 12:00:50 - Michel Eggermont
  12:00:50 - 12:00:53 - Jan van Zanen
  12:00:53 - 12:01:29 - André van Schie
  12:18:44 - 12:20:21 - Tim Homan
  12:20:21 - 12:22:05 - Tess Meerding
  12:22:05 - 12:22:17 - Tim Homan
  12:22:17 - 12:23:42 - Julia Kleinrensink
  12:23:42 - 12:23:59 - Sander van Waveren
  12:23:59 - 12:24:13 - Julia Kleinrensink
  12:24:13 - 12:24:32 - Sander van Waveren
  12:24:32 - 12:24:43 - Julia Kleinrensink
  12:24:43 - 12:24:47 - Sander van Waveren
  12:24:47 - 12:25:05 - Julia Kleinrensink
  12:25:05 - 12:25:13 - Tim Homan
  12:25:13 - 12:26:04 - Bulent Isik
  12:26:04 - 12:26:34 - Has Bakker
  12:26:34 - 12:26:36 - Tim Homan
  12:26:36 - 12:26:45 - Sander van Waveren
  12:26:45 - 12:26:48 - Has Bakker
  12:27:18 - 12:27:22 - Bulent Isik
  12:27:22 - 12:27:47 - Sander van Waveren
  12:27:47 - 12:28:33 - Has Bakker
  12:28:33 - 12:28:40 - Sander van Waveren
  12:28:40 - 12:29:48 - Bulent Isik
  12:29:48 - 12:30:27 - Has Bakker
  12:30:27 - 12:30:44 - Bulent Isik
  12:30:44 - 12:30:51 - Michel Eggermont
  12:30:51 - 12:31:23 - Has Bakker
  12:31:23 - 12:31:27 - Bulent Isik
  12:31:27 - 12:31:37 - Has Bakker
  12:31:37 - 12:32:16 - Michel Eggermont
  12:32:16 - 12:32:50 - Has Bakker
  12:32:50 - 12:33:32 - Tess Meerding
  12:33:32 - 12:33:38 - Jan Wijmenga
  12:33:38 - 12:34:10 - Tess Meerding
  12:34:10 - 12:34:44 - Michel Eggermont
  12:34:44 - 12:36:45 - Has Bakker
  12:36:45 - 12:37:02 - Tim Homan
  12:37:02 - 12:39:18 - Erwin Virginia
  12:39:18 - 12:39:33 - Tim Homan
  12:39:33 - 12:42:13 - Sander van Waveren
  12:42:13 - 12:44:47 - Jan Wijmenga
  12:44:47 - 12:46:44 - Saskia Oskam
  12:46:44 - 12:46:57 - Erwin Virginia
  12:46:57 - 12:47:12 - Saskia Oskam
  12:47:12 - 12:47:14 - Erwin Virginia
  12:47:14 - 12:50:08 - Saskia Oskam
  12:50:08 - 12:50:47 - Gertjan te Hoonte
  12:50:47 - 12:51:34 - Saskia Oskam
  12:51:34 - 12:51:42 - Tim Homan
  12:51:42 - 12:53:26 - Mahmut Sungur
  12:53:26 - 12:53:30 - Michel Eggermont
  12:53:30 - 12:54:09 - Mahmut Sungur
  12:54:09 - 12:54:35 - Michel Eggermont
  12:54:35 - 12:55:14 - Mahmut Sungur
  12:55:14 - 12:56:39 - Tessa Sturkenboom
  12:56:39 - 12:57:25 - Michel Eggermont
  12:57:25 - 12:57:55 - Tim Homan
  13:13:53 - 13:19:05 - Lot van Hooijdonk
  13:19:05 - 13:19:37 - Saskia Oskam
  13:19:37 - 13:19:39 - Jan Wijmenga
  13:19:39 - 13:22:04 - Lot van Hooijdonk
  13:22:04 - 13:22:18 - Saskia Oskam
  13:22:18 - 13:25:14 - Lot van Hooijdonk
  13:25:14 - 13:25:22 - Tim Homan
  13:25:22 - 13:25:45 - Erwin Virginia
  13:25:45 - 13:26:34 - Tim Homan
  13:26:34 - 13:26:57 - Lot van Hooijdonk
  13:26:57 - 13:27:12 - Tim Homan
  13:27:12 - 13:27:23 - Saskia Oskam
  13:27:23 - 13:28:01 - Tim Homan
  13:28:01 - 13:29:19 - Maarten van Ooijen
  13:29:19 - 13:29:31 - Tess Meerding
  13:29:31 - 13:30:55 - Maarten van Ooijen
  13:30:55 - 13:31:18 - Tess Meerding
  13:31:18 - 13:34:58 - Maarten van Ooijen
  13:34:58 - 13:35:00 - Sander van Waveren
  13:35:00 - 13:39:16 - Maarten van Ooijen
  13:39:19 - 13:39:46 - Has Bakker
  13:39:46 - 13:44:19 - Maarten van Ooijen
  13:44:19 - 13:44:41 - Jan Wijmenga
  13:44:41 - 13:47:57 - Maarten van Ooijen
  13:47:57 - 13:48:15 - Tessa Sturkenboom
  13:48:15 - 13:49:24 - Maarten van Ooijen
  13:49:24 - 13:49:27 - Jan Wijmenga
  13:49:27 - 13:49:40 - Tim Homan
  13:49:40 - 13:49:56 - Michel Eggermont
  13:49:56 - 13:50:27 - Maarten van Ooijen
  13:50:27 - 13:50:47 - Tim Homan
  13:50:47 - 13:51:04 - Maarten van Ooijen
  13:51:04 - 13:52:06 - Tim Homan
  13:52:06 - 13:52:52 - Maarten van Ooijen
 • 2.1
 • 2.2
 • 2.3
 • 2.4
 • 3

  Met de jaarstukken legt het verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. Het college laat zien wat ze in 2017 hebben bereikt, wat er daarvoor is gedaan en wat dat heeft gekost. We hebben onze ambities kunnen realiseren door intensieve en vergaande samenwerking met iedereen die betrokken is bij Utrecht. De jaarstukken 2017 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening.


 • 3.1
 • 3.2
 • 3.3
 • 4

  In de resultaatbestemming wordt voorgesteld hoe het resultaat over 2017 wordt verwerkt. Er worden per programma voorstellen gedaan voor stortingen en onttrekkingen in de programmareserves. Daarnaast wordt er voorgesteld welke middelen via de algemene dekkingsreserve worden overgeheveld naar 2018. De resultaatbestemming hoort bij de jaarstukken 2017.