Commissie Mens en Samenleving

woensdag 20 juni 2018 09:30 - 23:00
Locatie:
Stadhuis Raadzaal, Korte Minrebroederstraat 2
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Toelichting:

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Mens en Samenleving, die wordt gehouden op woensdagochtend,-middag en -avond 20 juni 2018. Deze vergadering vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis.
N.B.: Tijdens de vergadering van 21 juni 2018 vindt deels een gecombineerde vergadering van de commissies Stad en Ruimte en Mens en Samenleving plaats waarin de programma’s Werk en Inkomen en Economie worden behandeld ( blok 12).

Agendapunten