Commissie Stad en Ruimte

donderdag 3 juni 2021 20:00 - 23:00
Locatie:
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Start:
donderdag 3 juni 2021 19:45
Eind:
donderdag 3 juni 2021 23:28
Toelichting:

Uitnodiging voor de openbare, fysieke vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die wordt gehouden op 3 juni 2021. Op de agenda is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
De gemeenteraad houdt zich uiteraard aan de coronaregels zoals die op dit moment gelden. Helaas kunt u nog geen vergadering in de raadzaal bijwonen, maar is alles wel online volgen via onze website of Facebookpagina.

Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  20:02 - 20:02

  Aanvang: 20.00u FYSIEK

 • 2
 • 3

  20:03

  Indicatieve aanvang: 20.00 uur; FYSIEK
  Indicatieve behandeltijd: 180 min.
  Beleidsveld: Wonen - wethouder Diepeveen
  In het programmaplan wervengebied wordt een gewijzigde aanpak voorgesteld voor het gezamenlijke en samenhangende herstel en behoud van het middeleeuwse, monumentale wervengebied. Het programmaplan brengt in beeld wat de komende dertig jaar nodig is voor het herstel en behoud en richt zich op veiligheid, erfgoed en gebruik. Onderzoek laat zien dat het gebied nog complexer in elkaar zit dan gedacht. Er is nauwe verwevenheid tussen verschillende onderdelen, zoals muren, kelders, water en wegen en daarmee dus tussen eigendom van bewoners, ondernemers en gemeente. Het is daarom essentieel om goed samen te werken bij het herstel en beheer. Voorgesteld wordt uitvoering te geven aan het uitvoeringsplan voor de komende drie jaar met de meest urgente maatregelen, waaronder herstel van kelders, wal- en kluismuren en aanvullende maatregelen voor het weren van te zwaar verkeer. Met de aanpak in het programmaplan geeft de gemeente invulling aan de burenplicht en de maatschappelijke zorgplicht zoals benoemd in het advies ‘De vergeten burenplicht’ van de commissie van wijzen wervengebied. Voorgesteld wordt om het college op te dragen om samen met (kelder)eigenaren en beheerders een samenwerkingsarrangement op te stellen over samenwerking en financiering van het herstel en behoud van het wervengebied. En tenslotte wordt voorgesteld om de uitvoering van het programmaplan voor de periode na 2024 en de financieringsstrategie voor de dekking daarvan te betrekken bij de voorjaarsnota in 2022.  00:45:27 - 00:45:44 -
  00:45:45 - 01:17:34 - Virginia, Erwin
  00:48:42 - 00:48:44 -
  00:48:44 - 00:49:07 - Zwinkels, Jantine
  00:49:07 - 00:49:09 -
  00:50:06 - 00:50:11 -
  00:50:11 - 00:50:48 - Sturkenboom, Tessa
  00:50:48 - 00:50:49 -
  00:51:09 - 00:51:35 -
  00:51:36 - 00:51:38 -
  00:51:38 - 00:51:48 - Bosse, Lau
  00:51:48 - 00:51:49 -
  00:52:35 - 00:52:37 -
  00:52:38 - 00:52:56 - Bosse, Lau
  00:52:55 - 00:52:56 -
  00:53:28 - 00:53:30 -
  00:55:00 - 00:55:05 -
  00:55:05 - 00:55:30 - Snippe, Lisanne
  00:55:28 - 00:55:29 -
  00:56:11 - 00:56:16 -
  00:56:17 - 00:56:19 -
  00:56:20 - 00:56:38 - Zwinkels, Jantine
  00:56:34 - 00:56:39 -
  00:57:00 - 00:57:27 -
  00:57:11 - 00:57:25 - Bosse, Lau
  00:58:19 - 00:58:59 -
  01:01:11 - 01:01:14 -
  01:01:14 - 01:01:49 - Bijsterbosch, Ellen
  01:01:49 - 01:01:50 -
  01:02:58 - 01:02:59 -
  01:02:59 - 01:03:08 - Bijsterbosch, Ellen
  01:03:07 - 01:03:08 -
  01:03:41 - 01:03:53 -
  01:03:50 - 01:04:23 - Snippe, Lisanne
  01:04:16 - 01:04:25 -
  01:04:25 - 01:05:09 - Sturkenboom, Tessa
  01:04:45 - 01:05:11 -
  01:06:29 - 01:06:54 -
  01:06:54 - 01:07:09 - Zwinkels, Jantine
  01:07:10 - 01:07:10 -
  01:07:41 - 01:07:42 -
  01:07:43 - 01:07:59 - Zwinkels, Jantine
  01:07:59 - 01:08:00 -
  01:08:27 - 01:08:35 -
  01:08:35 - 01:09:25 - Snippe, Lisanne
  01:09:16 - 01:09:26 -
  01:10:36 - 01:10:44 -
  01:10:43 - 01:11:00 - Snippe, Lisanne
  01:10:57 - 01:11:01 -
  01:11:32 - 01:11:38 -
  01:11:37 - 01:12:07 - Bijsterbosch, Ellen
  01:12:07 - 01:12:09 -
  01:12:44 - 01:12:50 -
  01:15:14 - 01:15:17 -
  01:15:16 - 01:15:38 - Bosse, Lau
  01:15:38 - 01:15:39 -
  01:16:10 - 01:16:12 -
  01:16:11 - 01:16:37 - Bosse, Lau
  01:16:30 - 01:16:38 -
  01:16:50 - 01:16:52 -
  01:17:32 - 01:17:55 -
  01:17:55 - 01:24:25 - Bijsterbosch, Ellen
  01:22:53 - 01:23:01 -
  01:22:58 - 01:23:20 - Wijmenga, Jan
  01:23:19 - 01:23:21 -
  01:24:25 - 01:24:31 -
  01:24:30 - 01:24:42 - Bosse, Lau
  01:24:41 - 01:24:42 -
  01:24:42 - 01:24:55 - Bijsterbosch, Ellen
  01:24:55 - 01:24:58 -
  01:24:58 - 01:25:38 - Sturkenboom, Tessa
  01:25:37 - 01:25:40 -
  01:25:39 - 01:26:38 - Bijsterbosch, Ellen
  01:26:31 - 01:26:46 -
  01:26:49 - 01:28:01 - Bosse, Lau
  01:27:46 - 01:28:03 -
  01:28:02 - 01:28:07 - Bosch, David
  01:28:07 - 01:28:26 - Bosse, Lau
  01:28:08 - 01:28:12 -
  01:28:25 - 01:28:27 -
  01:28:28 - 01:28:39 - Virginia, Erwin
  01:28:38 - 01:28:39 -
  01:28:39 - 01:31:10 - Bosse, Lau
  01:29:29 - 01:29:33 -
  01:29:32 - 01:30:11 - Sturkenboom, Tessa
  01:30:10 - 01:30:11 -
  01:30:55 - 01:31:07 -
  01:31:09 - 01:31:16 -
  01:31:13 - 01:31:33 - Marel, Erik van der
  01:31:32 - 01:31:33 -
  01:31:32 - 01:32:05 - Bosse, Lau
  01:32:06 - 01:32:07 -
  01:32:07 - 01:32:41 - Marel, Erik van der
  01:32:39 - 01:32:42 -
  01:32:42 - 01:34:07 - Bosse, Lau
  01:33:16 - 01:33:28 -
  01:34:07 - 01:34:09 -
  01:34:08 - 01:34:19 - Bijsterbosch, Ellen
  01:34:19 - 01:34:19 -
  01:34:20 - 01:34:41 - Bosse, Lau
  01:34:38 - 01:34:39 -
  01:34:40 - 01:34:45 - Marel, Erik van der
  01:34:45 - 01:34:47 -
  01:34:46 - 01:35:21 - Bosse, Lau
  01:35:21 - 01:35:25 -
  01:35:25 - 01:39:37 - Marel, Erik van der
  01:39:17 - 01:39:38 -
  01:39:37 - 01:40:07 - Zwinkels, Jantine
  01:40:07 - 01:40:08 -
  01:40:08 - 01:40:42 - Marel, Erik van der
  01:40:35 - 01:40:42 -
  01:40:43 - 01:41:01 - Zwinkels, Jantine
  01:41:02 - 01:41:03 -
  01:41:02 - 01:43:29 - Marel, Erik van der
  01:41:30 - 01:41:45 -
  01:43:20 - 01:43:33 -
  01:43:30 - 01:43:57 - Bosse, Lau
  01:43:55 - 01:44:08 -
  01:43:57 - 01:44:00 - Marel, Erik van der
  01:44:01 - 01:44:07 - Bijsterbosch, Ellen
  01:44:07 - 01:46:16 - Marel, Erik van der
  01:46:16 - 01:46:21 -
  01:46:22 - 01:51:02 - Bosch, David
  01:46:39 - 01:46:43 -
  01:46:40 - 01:46:57 - Snippe, Lisanne
  01:46:55 - 01:46:59 -
  01:51:03 - 01:51:07 -
  01:51:05 - 01:51:14 - Bosse, Lau
  01:51:12 - 01:52:02 - Bosch, David
  01:52:02 - 01:52:15 -
  01:52:15 - 01:54:36 - Wijmenga, Jan
  01:54:33 - 01:54:36 -
  01:54:35 - 01:54:55 - Bosch, David
  01:54:54 - 01:54:55 -
  01:54:54 - 01:56:01 - Wijmenga, Jan
  01:55:21 - 01:55:22 -
  01:56:01 - 01:56:07 -
  01:56:08 - 01:57:41 - Zwinkels, Jantine
  01:57:39 - 01:57:50 -
  01:57:44 - 01:58:10 - Bosse, Lau
  01:58:10 - 01:58:11 -
  01:58:12 - 01:59:13 - Zwinkels, Jantine
  01:58:50 - 01:59:14 -
  01:59:14 - 01:59:29 - Bijsterbosch, Ellen
  01:59:28 - 01:59:28 -
  01:59:29 - 02:00:25 - Zwinkels, Jantine
  02:00:18 - 02:00:31 -
  02:00:31 - 02:01:06 - Bosse, Lau
  02:01:05 - 02:01:07 -
  02:01:07 - 02:02:07 - Zwinkels, Jantine
  02:01:39 - 02:01:49 -
  02:02:05 - 02:02:09 -
  02:02:08 - 02:02:33 - Bijsterbosch, Ellen
  02:02:32 - 02:02:34 -
  02:02:35 - 02:02:59 - Zwinkels, Jantine
  02:02:58 - 02:03:03 -
  02:03:02 - 02:04:07 - Zwinkels, Jantine
  02:04:07 - 02:04:13 -
  02:04:15 - 02:10:16 - Petersen, Ankie
  02:07:06 - 02:07:15 -
  02:07:13 - 02:07:23 - Bosse, Lau
  02:07:22 - 02:07:22 -
  02:07:49 - 02:07:50 -
  02:07:50 - 02:08:02 - Bosse, Lau
  02:08:01 - 02:08:01 -
  02:08:31 - 02:08:51 -
  02:09:57 - 02:10:03 -
  02:10:02 - 02:21:51 - Sturkenboom, Tessa
  02:12:25 - 02:12:30 -
  02:12:29 - 02:12:47 - Bosse, Lau
  02:12:47 - 02:12:48 -
  02:13:10 - 02:13:21 -
  02:13:20 - 02:13:37 - Bijsterbosch, Ellen
  02:13:36 - 02:13:38 -
  02:14:13 - 02:14:22 -
  02:14:22 - 02:15:07 - Bosse, Lau
  02:14:44 - 02:15:11 -
  02:15:46 - 02:15:48 -
  02:15:48 - 02:16:09 - Bosch, David
  02:16:06 - 02:16:08 -
  02:16:16 - 02:16:28 -
  02:16:28 - 02:16:35 - Bosch, David
  02:16:36 - 02:16:38 -
  02:17:13 - 02:17:14 -
  02:17:14 - 02:17:59 - Marel, Erik van der
  02:17:59 - 02:18:00 -
  02:18:18 - 02:18:20 -
  02:20:04 - 02:20:07 -
  02:20:07 - 02:20:23 - Marel, Erik van der
  02:20:23 - 02:20:24 -
  02:20:52 - 02:20:56 -
  02:21:43 - 02:21:57 -
  02:21:58 - 02:21:59 - Snippe, Lisanne
  02:22:00 - 02:31:12 - Snippe, Lisanne
  02:24:21 - 02:24:25 -
  02:24:25 - 02:24:34 - Zwinkels, Jantine
  02:24:34 - 02:24:35 -
  02:25:17 - 02:25:27 -
  02:25:27 - 02:25:45 - Bosse, Lau
  02:25:45 - 02:25:46 -
  02:26:34 - 02:26:53 -
  02:26:53 - 02:27:00 - Zwinkels, Jantine
  02:27:00 - 02:27:01 -
  02:27:06 - 02:27:41 -
  02:27:08 - 02:27:40 - Zwinkels, Jantine
  02:27:59 - 02:28:05 -
  02:30:57 - 02:31:12 -
  02:31:12 - 02:31:26 - Bosch, David
  02:31:25 - 02:31:28 -
  02:31:28 - 02:31:42 - Snippe, Lisanne
  02:31:40 - 02:32:34 -
  02:31:51 - 02:32:26 - Diepeveen, Kees
  02:40:25 - 02:40:36 -
  02:40:42 - 02:49:16 - Diepeveen, Kees
  02:40:49 - 02:40:56 -
  02:49:12 - 02:49:15 -
  02:49:15 - 02:49:30 - Bijsterbosch, Ellen
  02:49:30 - 02:49:30 -
  02:49:30 - 02:50:31 - Diepeveen, Kees
  02:50:30 - 02:50:36 -
  02:50:35 - 02:50:57 - Bijsterbosch, Ellen
  02:50:57 - 02:50:58 -
  02:50:59 - 02:51:22 - Diepeveen, Kees
  02:51:10 - 02:51:26 -
  02:51:14 - 02:51:56 - Marel, Erik van der
  02:51:56 - 02:51:57 -
  02:51:57 - 02:56:37 - Diepeveen, Kees
  02:53:10 - 02:54:02 -
  02:53:15 - 02:54:00 - Marel, Erik van der
  02:55:57 - 02:56:39 -
  02:56:38 - 02:57:29 - Bosse, Lau
  02:57:05 - 02:57:07 - Diepeveen, Kees
  02:57:29 - 02:57:36 -
  02:57:34 - 02:58:24 - Diepeveen, Kees
  02:58:25 - 02:58:26 -
  02:58:25 - 02:58:58 - Bijsterbosch, Ellen
  02:58:58 - 02:58:59 -
  02:59:00 - 03:00:05 - Diepeveen, Kees
  02:59:19 - 02:59:22 -
  02:59:26 - 03:00:25 -
  03:00:10 - 03:00:28 - Diepeveen, Kees
  03:00:23 - 03:01:06 - Bijsterbosch, Ellen
  03:01:06 - 03:01:07 -
  03:01:09 - 03:06:26 - Diepeveen, Kees
  03:02:27 - 03:02:33 -
  03:02:33 - 03:03:11 - Virginia, Erwin
  03:03:10 - 03:03:11 -
  03:04:24 - 03:04:28 -
  03:04:38 - 03:04:40 -
  03:04:40 - 03:05:10 - Bijsterbosch, Ellen
  03:05:04 - 03:05:14 -
  03:05:13 - 03:05:32 - Wijmenga, Jan
  03:05:30 - 03:05:32 -
  03:06:24 - 03:06:27 -
  03:06:28 - 03:06:32 - Bijsterbosch, Ellen
  03:06:32 - 03:06:32 -
  03:06:33 - 03:27:45 - Diepeveen, Kees
  03:07:02 - 03:07:13 -
  03:07:13 - 03:07:20 - Bosse, Lau
  03:07:21 - 03:07:21 -
  03:08:10 - 03:08:13 -
  03:09:37 - 03:09:40 -
  03:09:39 - 03:09:43 - Zwinkels, Jantine
  03:09:44 - 03:09:44 -
  03:12:09 - 03:12:11 -
  03:12:11 - 03:12:26 - Virginia, Erwin
  03:12:25 - 03:12:26 -
  03:12:45 - 03:12:49 -
  03:12:48 - 03:12:52 - Bosse, Lau
  03:12:52 - 03:12:53 -
  03:13:01 - 03:13:06 -
  03:13:14 - 03:13:16 -
  03:13:17 - 03:13:28 - Zwinkels, Jantine
  03:13:28 - 03:13:29 -
  03:13:49 - 03:13:51 -
  03:16:35 - 03:16:37 -
  03:16:38 - 03:16:45 - Zwinkels, Jantine
  03:16:45 - 03:16:46 -
  03:20:04 - 03:20:26 -
  03:20:23 - 03:20:36 - Bijsterbosch, Ellen
  03:20:35 - 03:20:36 -
  03:21:21 - 03:21:29 -
  03:21:31 - 03:21:34 -
  03:21:35 - 03:22:00 - Bosch, David
  03:21:59 - 03:22:02 -
  03:22:44 - 03:23:13 -
  03:23:00 - 03:23:08 - Wijmenga, Jan
  03:24:36 - 03:24:39 -
  03:25:16 - 03:25:50 -
  03:25:17 - 03:25:27 - Snippe, Lisanne
  03:27:42 - 03:27:46 -
  03:27:46 - 03:28:06 - Bosch, David
  03:27:59 - 03:28:08 -
  03:28:09 - 03:29:13 - Diepeveen, Kees
  03:29:11 - 03:29:36 -
  03:30:20 - 03:30:56 -
  03:30:45 - 03:30:49 - Diepeveen, Kees
  03:30:57 - 03:31:14 - Marel, Erik van der
  03:31:06 - 03:31:22 -
  03:31:21 - 03:32:21 - Virginia, Erwin
  03:31:48 - 03:31:54 -
  03:32:15 - 03:32:22 -
  03:32:22 - 03:32:30 - Sturkenboom, Tessa
  03:32:29 - 03:33:22 -
  03:32:31 - 03:32:51 - Zwinkels, Jantine
  03:33:11 - 03:33:20 - Marel, Erik van der
  03:33:22 - 03:33:26 - Bosse, Lau
  03:33:27 - 03:33:43 -
  03:33:39 - 03:34:06 - Bosse, Lau
  03:33:40 - 03:33:43 - Diepeveen, Kees
  03:34:05 - 03:34:12 -
  03:34:05 - 03:38:30 - Diepeveen, Kees
  03:38:29 - 03:40:08 -
  03:39:00 - 03:39:06 - Bosch, David
  03:39:10 - 03:39:35 - Wijmenga, Jan
  03:40:00 - 03:40:02 - Wijmenga, Jan
  03:40:07 - 03:40:19 - Bijsterbosch, Ellen
  03:40:18 - 03:42:34 -
  03:40:21 - 03:40:24 - Bosse, Lau
  03:41:08 - 03:41:13 - Diepeveen, Kees
  03:41:44 - 03:41:47 - Diepeveen, Kees
  03:41:56 - 03:41:57 - Diepeveen, Kees
  03:42:18 - 03:42:25 - Diepeveen, Kees
  03:42:29 - 03:42:59 - Wijmenga, Jan
  03:42:59 - 03:43:33 -
  03:43:00 - 03:43:27 - Diepeveen, Kees
  03:43:32 - 03:43:40 - Virginia, Erwin
  03:43:37 - 03:43:50 -
  13:28:52 - 13:29:08 - Gastspreker 04
  13:29:09 - 13:29:58 - Gastspreker 04
  13:30:09 - 13:30:22 - Gastspreker 07
  13:30:50 - 13:30:55 - Sturkenboom, Tessa
  14:15:44 - - Pagter, Marijn de
 • 3.1
 • 3.2