Gemeenteraad

donderdag 5 november 2020 10:00 - 21:00
Locatie:
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter:
Peter den Oudsten
Start:
donderdag 5 november 2020 19:21
Eind:
donderdag 5 november 2020 20:34
Toelichting:

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:

Agendapunten

 • 1

  12:09 - 19:43


  09:18:39 - 09:12:50 -
  09:12:51 - - Koning, Floor de
  07:11:05 - - Voortman, Linda
 • 2

  19:43 - 19:43


  09:16:21 - 09:16:03 - Koning, Floor de
  09:15:52 - 09:15:35 - Zweth, Rick van der
  09:12:58 - -
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

  19:43 - 19:46

  Dit punt wordt als laatste agendapunt behandeld


  Moties
  Onderwerp
  M321 Heropenen 24h opvang daklozen corona
 • 8

  Burgemeester
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Voor de samenstelling van de referendumcommissie de heer B.J. Schouten, de heer H.R.B.M.  Kummeling en mevrouw C.D.A. Bos als leden voor een periode van vier jaar te benoemen.  Stemming
  Onderwerp
  Herbenoeming Leden Referendumcommissie 2021-2024
 • 9

  Wethouder Klein
  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De volgende regelingen in te trekken:
  - Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden (Gmb 2005/43)
  - Liftenverordening 1986 (Gmb 1986/11)
  - Schadecompensatieregeling Aanleg HOV-baan (Gmb 1998/17)
  - Verordening gemeentelijke ombudsman 2006 (Gmb 2006/10)
  - Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman Utrecht (Gmb 2005/97)
  - Verordening op de financiële bijdrage aan fracties (Gmb 2016/95422)
  - Uitstalverordening 2001 (Gmb 2001/26).  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Intrekking van diverse regelingen van de gemeente Utrecht
 • 10
 • 11

  19:46 - 20:15

  Wethouder Voortman neemt waar voor wethouder Klein
  Status: B
  Indicatieve tijd:120 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De Nota Inkoop en Contractmanagement “Doelmatig en duurzaam bijdragen aan een gezond Utrecht” vast te stellen, waarin meer ruimte wordt geboden voor het lokale MKB en ZZP’ers, de mogelijkheid wordt geboden om op elk moment in te kunnen kopen conform de laatste maatschappelijke ambities en beleidsdoelstellingen rondom Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, en waarin ook beleid is opgenomen over inhuur en contractmanagement.  Amendementen
  Onderwerp
  A124 Bekende gezichten
  A125 Duurzame inkoop
  A126 Kracht van de Stad
  A127 Positie UW bij inkoop
  A128 Sturen externe inhuur
  A129 Inkopen met ambities
  A130 Meer vrijheden ook meer verantwoordelijkheden
  A131 - Lokaal = Utrecht
  A132 - Social return is niet vrijblijvend
  A133 Stageplekken als social return in de nota
  A134 Neem dierenwelzijnsbeleid op in de Nota Inkoop
  A135 Duurzame inkoop
  Moties
  Onderwerp
  M322 Minder Administratieve Lasten voor Bedrijven en ZZPers bij Inkoop Gemeente
  M323 Aan de bak met innovatie(f) inkopen
  M324 Toekomst van het aanbesteden in het sociaal domein
  M325 Toewerken naar 1% aandeel wijk- en bewonersinitiatieven
  M326 Geen gemeentelijke opdrachten aan discriminerende bedrijven
  M327 - Meer bekendheid bij lokale ondernemers over gemeentelijke aanbestedingsprojecten
  M328 Onderzoek uitsluiting van ondernemingen die handel bedrijven in illegale Israëlische nederzettingen
  M328 Onderzoek uitsluiting van ondernemingen die handel bedrijven in illegale Israëlische nederzettingen
  M329 Neem mensenrechten serieus met inkoop
  M330 Kansen voor nieuwe partijen bij aanbestedingen
  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Nota Inkoop en Contractmanagement 'Doelmatig en duurzaam bijdragen aan een gezond Utrecht' en collegevoorstel 'Beleidsregel drempelbedragen bij aanbesteden'

  09:11:05 - 09:11:04 -
  09:09:47 - 09:09:43 -
  09:09:43 - 09:09:25 - Dalen, Martijn van
  09:09:05 - 09:09:03 -
  09:09:04 - 09:08:51 - Dalen, Martijn van
  09:08:06 - 09:07:54 -
  09:07:55 - 09:07:44 - Dalen, Martijn van
  09:07:16 - 09:07:14 -
  09:05:47 - 09:05:44 -
  09:05:16 - 09:04:16 -
  09:04:48 - 09:04:37 - Koning, Floor de
  09:04:29 - 09:04:22 - Koning, Floor de
  09:04:14 - 08:40:54 - Zweth, Rick van der
  09:03:32 - 09:03:31 -
  09:03:31 - 09:03:22 - Dalen, Martijn van
  09:03:02 - 09:03:02 -
  09:01:33 - 09:01:27 -
  09:01:28 - 09:01:06 - Streefland-Driesprong, Rachel
  09:00:14 - 09:00:13 -
  09:00:12 - 08:59:39 - Bakker, Has
  08:59:02 - 08:59:00 -
  08:59:02 - 08:58:36 - Bakker, Has
  08:58:23 - 08:58:13 -
  08:58:13 - 08:57:23 - Bos, Cees
  08:56:35 - 08:55:24 - Bos, Cees
  08:56:35 - 08:56:34 -
  08:55:26 - 08:55:20 -
  08:55:02 - 08:54:39 -
  08:54:39 - 08:54:05 - Bos, Cees
  08:53:53 - 08:53:45 -
  08:52:10 - 08:52:09 -
  08:52:05 - 08:52:02 -
  08:52:03 - 08:51:30 - Zwinkels, Jantine
  08:50:44 - 08:50:35 -
  08:50:35 - 08:50:17 - Zwinkels, Jantine
  08:50:19 - 08:50:15 -
  08:50:15 - 08:49:49 - Dalen, Martijn van
  08:48:53 - 08:48:32 - Dalen, Martijn van
  08:48:26 - 08:48:18 -
  08:48:18 - 08:47:58 - Bos, Cees
  08:47:56 - 08:46:21 - Bos, Cees
  08:47:41 - 08:47:38 -
  08:47:08 - 08:46:54 -
  08:46:41 - 08:46:20 -
  08:46:19 - 08:45:29 - Bakker, Has
  08:45:35 - 08:45:27 -
  08:44:52 - 08:44:51 -
  08:44:50 - 08:44:18 - Koning, Floor de
  08:44:01 - 08:43:04 -
  08:43:33 - 08:43:10 - Koning, Floor de
  08:42:43 - 08:42:41 -
  08:42:39 - 08:42:01 - Zwinkels, Jantine
  08:41:28 - 08:41:16 -
  08:40:53 - 08:40:42 -
  08:40:41 - 08:38:51 - Dalen, Martijn van
  08:38:58 - 08:38:54 -
  08:38:53 - 08:38:30 - Streefland-Driesprong, Rachel
  08:38:50 - 08:38:47 -
  08:38:29 - 08:37:35 - Dalen, Martijn van
  08:37:36 - 08:37:35 -
  08:37:35 - 08:37:22 - Sungur, Mahmut
  08:37:20 - 08:37:04 - Dalen, Martijn van
  08:37:01 - 08:36:57 - Dalen, Martijn van
  08:37:01 - 08:36:57 -
  08:37:00 - 08:36:40 - Sungur, Mahmut
  08:36:46 - 08:36:04 - Dalen, Martijn van
  08:36:02 - 08:35:55 -
  08:35:57 - 08:34:51 - Dalen, Martijn van
  08:35:05 - 08:34:52 -
  08:34:51 - 08:34:07 - Bos, Cees
  08:34:06 - 08:33:01 - Dalen, Martijn van
  08:33:02 - 08:33:00 -
  08:33:01 - 08:31:56 - Bos, Cees
  08:32:05 - 08:31:53 -
  08:31:54 - 08:31:12 - Dalen, Martijn van
  08:31:11 - 08:31:04 -
  08:31:03 - 08:30:54 - Bos, Cees
  08:30:51 - 08:29:51 - Dalen, Martijn van
  08:30:38 - 08:30:31 -
  08:29:52 - 08:29:51 -
  08:29:51 - 08:29:26 - Koning, Floor de
  08:29:27 - 08:29:10 - Dalen, Martijn van
  08:29:10 - 08:29:09 -
  08:29:08 - 08:28:55 - Koning, Floor de
  08:28:54 - 08:27:38 - Dalen, Martijn van
  08:28:21 - 08:27:55 -
  08:27:36 - 08:27:34 -
  08:27:33 - 08:22:49 - Bakker, Has
  08:26:18 - 08:26:17 -
  08:25:28 - 08:25:23 -
  08:24:24 - 08:24:21 -
  08:23:15 - 08:23:12 -
  08:22:49 - 08:22:46 -
  08:22:46 - 08:22:42 -
  08:22:41 - 08:21:15 - Zwinkels, Jantine
  08:21:17 - 08:21:16 -
  08:21:14 - 08:21:12 -
  08:21:12 - 08:20:55 - Koning, Floor de
  08:20:54 - 08:19:56 - Zwinkels, Jantine
  08:19:55 - 08:19:55 -
  08:19:54 - 08:19:43 - Bakker, Has
  08:19:41 - 08:18:37 - Zwinkels, Jantine
  08:18:37 - 08:18:36 -
  08:18:36 - 08:18:33 -
  08:18:35 - 08:17:56 - Bakker, Has
  08:17:55 - 08:17:21 - Zwinkels, Jantine
  08:17:26 - 08:17:19 -
  08:17:12 - 08:16:07 - Zwinkels, Jantine
  08:16:15 - 08:16:14 -
  08:15:46 - 08:15:45 - Zwinkels, Jantine
  08:15:46 - 08:15:45 -
  08:15:45 - 08:07:36 - Sungur, Mahmut
  08:14:28 - 08:13:51 -
  08:13:09 - 08:12:59 -
  08:12:58 - 08:12:32 - Streefland-Driesprong, Rachel
  08:11:58 - 08:11:54 -
  08:11:54 - 08:11:40 - Bakker, Has
  08:11:07 - 08:11:05 -
  08:10:16 - 08:10:15 -
  08:10:14 - 08:10:12 -
  08:10:12 - 08:09:50 - Zweth, Rick van der
  08:08:55 - 08:08:49 -
  08:08:53 - 08:08:09 - Zweth, Rick van der
  08:08:42 - 08:08:31 -
  08:08:29 - 08:08:13 -
  08:07:58 - 08:07:53 -
  08:07:58 - 08:07:16 - Zweth, Rick van der
  08:07:44 - 08:07:36 -
  08:07:25 - 08:07:24 -
  08:07:24 - 08:07:14 -
  08:07:15 - 08:02:29 - Sungur, Mahmut
  08:05:47 - 08:05:45 -
  08:04:40 - 08:04:38 -
  08:03:54 - 08:03:51 -
  08:03:51 - 08:03:11 - Bakker, Has
  08:02:36 - 08:02:29 -
  08:02:29 - 08:02:06 - Streefland-Driesprong, Rachel
  08:02:04 - 08:01:30 - Sungur, Mahmut
  08:01:29 - 08:01:27 -
  08:01:28 - 08:01:13 - Streefland-Driesprong, Rachel
  08:01:11 - 08:01:08 -
  08:01:11 - 08:00:45 - Sungur, Mahmut
  08:00:44 - 08:00:34 -
  08:00:33 - 08:00:18 - Dalen, Martijn van
  08:00:16 - 08:00:13 -
  08:00:16 - 07:59:44 - Sungur, Mahmut
  07:59:44 - 07:59:29 - Dalen, Martijn van
  07:59:26 - 07:59:09 -
  07:59:21 - 07:59:11 - Sungur, Mahmut
  07:59:09 - 07:58:53 - Wiegant, Ruurt
  07:58:50 - 07:58:21 -
  07:58:48 - 07:58:34 - Sungur, Mahmut
  07:58:29 - 07:58:05 - Zweth, Rick van der
  07:58:05 - 07:58:03 -
  07:58:02 - 07:57:53 - Streefland-Driesprong, Rachel
  07:57:59 - 07:57:43 -
  07:57:43 - 07:57:13 - Streefland-Driesprong, Rachel
  07:57:18 - 07:57:07 -
  07:57:07 - 07:55:17 - Streefland-Driesprong, Rachel
  07:55:17 - 07:55:13 -
  07:55:12 - 07:51:26 - Sturkenboom, Tessa
  07:53:01 - 07:52:56 -
  07:52:55 - 07:52:44 - Streefland-Driesprong, Rachel
  07:52:55 - 07:52:53 -
  07:52:42 - 07:52:36 -
  07:52:23 - 07:52:22 -
  07:52:22 - 07:52:09 - Dalen, Martijn van
  07:51:26 - 07:51:07 -
  07:51:15 - 07:51:11 - Sturkenboom, Tessa
  07:51:06 - 07:48:25 - Heuven, Maarten van
  07:49:11 - 07:49:08 -
  07:48:24 - 07:48:21 -
  07:48:22 - 07:48:05 - Dalen, Martijn van
  07:48:05 - 07:47:43 - Heuven, Maarten van
  07:47:42 - 07:47:40 -
  07:47:41 - 07:47:26 - Dalen, Martijn van
  07:47:26 - 07:46:51 - Heuven, Maarten van
  07:46:50 - 07:46:46 -
  07:46:45 - 07:46:13 - Bos, Cees
  07:46:11 - 07:45:57 -
  07:11:14 - 07:11:05 -
  07:09:12 - 07:09:07 -
  07:09:09 - 07:08:58 - Sungur, Mahmut
  07:07:12 - 07:07:11 -
  07:07:10 - 07:06:19 - Koning, Floor de
  07:05:21 - 07:04:05 -
  07:05:11 - 07:04:29 - Koning, Floor de
  07:03:55 - 07:03:53 -
  07:03:54 - 07:03:33 - Zwinkels, Jantine
  07:03:30 - 07:02:53 -
  07:02:53 - 07:02:53 - Bakker, Has
  07:02:51 - 07:01:57 - Bakker, Has
  07:01:56 - 07:01:55 -
  07:01:46 - 07:01:29 -
  07:01:12 - 07:00:42 -
  07:00:41 - 07:00:24 - Zwinkels, Jantine
  07:00:30 - 07:00:27 -
  07:00:14 - 07:00:13 - Zwinkels, Jantine
  07:00:11 - 06:59:52 -
  06:56:30 - 06:56:26 -
  06:56:29 - 06:56:15 - Bakker, Has
  06:55:47 - 06:50:56 -
  06:55:12 - 06:54:58 - Bos, Cees
  06:54:52 - 06:54:51 - Bos, Cees
  06:50:57 - 06:49:40 - Sungur, Mahmut
  06:50:15 - 06:50:00 -
  06:49:25 - 06:49:15 -
  06:49:14 - 06:48:44 - Bakker, Has
  06:48:18 - 06:48:15 -
  06:48:17 - 06:47:35 - Bakker, Has
  06:47:35 - 06:47:30 -
  06:47:34 - 06:47:15 - Sungur, Mahmut
  06:47:11 - 06:47:08 - Streefland-Driesprong, Rachel
  06:47:10 - 06:47:00 -
  06:47:05 - 06:46:28 - Streefland-Driesprong, Rachel
  06:46:22 - 06:45:53 -
  06:46:14 - 06:46:08 - Sungur, Mahmut
  06:46:07 - 06:46:01 - Sungur, Mahmut
  06:43:41 - 06:43:33 - Dalen, Martijn van
  06:43:11 - 06:43:10 -
  06:43:10 - 06:42:11 - Heuven, Maarten van
  06:41:02 - 06:41:02 -
  06:41:01 - 06:40:58 -
  06:41:01 - 06:40:40 - Dalen, Martijn van
  06:40:17 - 06:40:04 - Dalen, Martijn van
  06:39:55 - 06:39:49 -
  06:39:53 - 06:39:44 - Dalen, Martijn van
  06:39:35 - 06:39:35 - Dalen, Martijn van
  06:39:33 - 06:39:30 -
  06:39:29 - 06:39:16 - Bakker, Has
  06:39:14 - 06:39:06 -
  06:39:05 - 06:38:28 - Koning, Floor de
  06:38:33 - 06:38:24 -
  06:38:25 - 06:38:17 - Sturkenboom, Tessa
  06:38:16 - 06:38:13 -
  06:38:13 - 06:38:08 - Dalen, Martijn van
  06:38:05 - 06:37:54 -
  06:37:54 - 06:37:22 - Heuven, Maarten van
  06:37:21 - 06:37:14 -
  06:37:14 - 06:37:09 - Zwinkels, Jantine
  06:37:06 - 06:36:11 -
  06:36:46 - 06:36:36 - Voortman, Linda
  06:36:33 - 06:36:23 - Koning, Floor de
  06:36:12 - 06:36:05 - Dalen, Martijn van
  06:36:04 - 06:35:46 -
 • 11.1
 • 12

  20:15 - 20:20

  Wethouder Klein
  Status: B
  Indicatieve tijd: 60 min

  De fracties van de VVD, CDA, SP, PVV en SBU  vragen een raadsdebat aan over de beeldcultuurlocatie De Machinerie, mede naar aanleiding van de beantwoording van schriftelijke vragen 2020/224. De fracties willen tijdens het debat ingaan op:

  1. de wijziging van de rechtsvorm van De Machinerie (van vereniging naar stichting) en de gevolgen daarvan voor de rol van de kernpartners vs. andere spelers die zich op de nieuwe locatie zullen vestigen;
  2. de informatiepositie van de raad en de wijze waarop het college uitvoering geeft aan het raadsbesluit van 19 december 2019.  Moties
  Onderwerp
  M331 Onverkort uitvoeren raadsbesluit

  05:20:17 - 05:12:35 - Pagter, Marijn de
  05:16:59 - 05:16:39 - Bijsterbosch, Ellen
  05:16:03 - 05:15:32 - Bijsterbosch, Ellen
  05:14:55 - 05:14:49 - Bijsterbosch, Ellen
  05:12:31 - 05:10:41 -
  05:10:39 - 05:09:57 - Wiegant, Ruurt
  05:09:54 - 05:08:47 - Deún, Henk van
  05:08:24 - 05:07:41 - Bos, Cees
  05:07:26 - 05:06:03 - Bijsterbosch, Ellen
  05:06:02 - 05:06:00 - Zwanenberg, Pepijn
  05:06:01 - 05:05:21 - Pagter, Marijn de
  05:05:25 - 05:05:24 - Zwanenberg, Pepijn
  05:05:23 - 05:05:20 - Zwanenberg, Pepijn
  05:05:21 - 05:03:24 - Bijsterbosch, Ellen
  05:03:23 - 05:03:21 - Zwanenberg, Pepijn
  05:03:22 - 05:02:58 - Pagter, Marijn de
  05:02:58 - 05:02:57 - Zwanenberg, Pepijn
  05:02:56 - 05:02:04 - Bijsterbosch, Ellen
  05:02:03 - 05:02:01 - Zwanenberg, Pepijn
  05:02:01 - 05:00:23 -
  05:01:58 - 05:01:50 - Zwanenberg, Pepijn
  05:01:33 - 05:01:29 - Zwanenberg, Pepijn
  05:01:32 - 05:01:15 - Pagter, Marijn de
  05:00:23 - 05:00:20 - Zwanenberg, Pepijn
  05:00:21 - 04:59:09 - Deldjou Fard, Melody
  04:59:14 - 04:59:09 - Zwanenberg, Pepijn
  04:59:10 - 04:58:47 - Pagter, Marijn de
  04:58:47 - 04:58:46 - Zwanenberg, Pepijn
  04:58:46 - 04:58:10 - Deldjou Fard, Melody
  04:58:10 - 04:57:51 - Pagter, Marijn de
  04:58:10 - 04:58:09 - Zwanenberg, Pepijn
  04:57:51 - 04:57:50 - Zwanenberg, Pepijn
  04:57:49 - 04:57:05 - Deldjou Fard, Melody
  04:57:05 - 04:57:04 - Zwanenberg, Pepijn
  04:57:03 - 04:56:48 - Pagter, Marijn de
  04:56:48 - 04:56:47 - Zwanenberg, Pepijn
  04:56:47 - 04:56:13 - Deldjou Fard, Melody
  04:56:12 - 04:56:11 - Zwanenberg, Pepijn
  04:56:10 - 04:55:51 -
  04:55:51 - 04:55:50 - Zwanenberg, Pepijn
  04:55:49 - 04:55:20 - Deldjou Fard, Melody
  04:55:20 - 04:55:19 - Zwanenberg, Pepijn
  04:55:19 - 04:55:14 -
  04:55:14 - 04:55:13 - Zwanenberg, Pepijn
  04:55:12 - 04:54:58 - Deldjou Fard, Melody
  04:54:57 - 04:54:55 - Zwanenberg, Pepijn
  04:54:56 - 04:54:50 -
  04:54:49 - 04:54:48 - Zwanenberg, Pepijn
  04:54:48 - 04:54:46 - Deldjou Fard, Melody
  04:54:46 - 04:54:43 - Zwanenberg, Pepijn
  04:54:42 - 04:53:10 - Sasbrink, Anne
  04:53:10 - 04:53:07 - Zwanenberg, Pepijn
  04:53:08 - 04:52:50 - Deún, Henk van
  04:52:51 - 04:52:50 - Zwanenberg, Pepijn
  04:52:50 - 04:52:12 - Sasbrink, Anne
  04:52:12 - 04:52:11 - Zwanenberg, Pepijn
  04:52:11 - 04:51:46 - Deún, Henk van
  04:51:47 - 04:51:45 - Zwanenberg, Pepijn
  04:51:45 - 04:51:20 - Wiegant, Ruurt
  04:51:19 - 04:51:13 - Zwanenberg, Pepijn
  04:51:13 - 04:49:18 - Zweth, Rick van der
  04:49:19 - 04:49:11 - Zwanenberg, Pepijn
  04:34:55 - 04:34:51 - Zwanenberg, Pepijn
  04:34:49 - 04:31:45 - Klein, Anke
  04:32:32 - 04:32:30 - Zwanenberg, Pepijn
  04:32:30 - 04:32:26 -
  04:32:26 - 04:32:25 - Zwanenberg, Pepijn
  04:31:43 - 04:30:04 - Klein, Anke
  04:31:42 - 04:31:41 - Zwanenberg, Pepijn
  04:30:06 - 04:30:03 - Zwanenberg, Pepijn
  04:30:05 - 04:29:55 - Zweth, Rick van der
  04:29:56 - 04:29:54 - Zwanenberg, Pepijn
  04:29:52 - 04:28:16 - Klein, Anke
  04:29:05 - 04:29:04 - Zwanenberg, Pepijn
  04:28:19 - 04:28:17 - Zwanenberg, Pepijn
  04:28:18 - 04:27:37 - Pagter, Marijn de
  04:27:37 - 04:27:35 - Zwanenberg, Pepijn
  04:27:36 - 04:26:44 - Klein, Anke
  04:26:45 - 04:26:44 - Zwanenberg, Pepijn
  04:26:44 - 04:26:24 - Pagter, Marijn de
  04:26:23 - 04:26:22 - Zwanenberg, Pepijn
  04:26:23 - 04:25:26 - Klein, Anke
  04:25:26 - 04:25:04 - Pagter, Marijn de
  04:25:25 - 04:25:24 - Zwanenberg, Pepijn
  04:25:03 - 04:25:02 - Zwanenberg, Pepijn
  04:25:02 - 04:23:54 - Klein, Anke
  04:23:58 - 04:23:54 - Zwanenberg, Pepijn
  04:23:54 - 04:23:06 -
  04:23:06 - 04:23:05 - Zwanenberg, Pepijn
  04:23:04 - 04:20:25 - Klein, Anke
  04:20:27 - 04:20:25 - Zwanenberg, Pepijn
  04:20:25 - 04:20:18 - Pagter, Marijn de
  04:20:17 - 04:20:16 - Zwanenberg, Pepijn
  04:20:16 - 04:17:15 - Klein, Anke
  04:17:15 - 04:17:12 - Zwanenberg, Pepijn
  04:17:13 - 04:16:50 - Pagter, Marijn de
  04:16:49 - 04:16:48 - Zwanenberg, Pepijn
  04:16:48 - 04:16:19 - Zweth, Rick van der
  04:16:20 - 04:16:18 - Zwanenberg, Pepijn
  04:16:18 - 04:15:38 - Klein, Anke
  04:15:39 - 04:15:38 - Zwanenberg, Pepijn
  04:15:38 - 04:15:23 - Zweth, Rick van der
  04:15:22 - 04:15:10 - Zwanenberg, Pepijn
  04:15:11 - 04:14:54 - Pagter, Marijn de
  04:14:53 - 04:14:48 - Zwanenberg, Pepijn
  04:14:49 - 04:14:14 - Klein, Anke
  04:14:14 - 04:14:06 - Zwanenberg, Pepijn
  04:14:08 - 04:13:40 - Pagter, Marijn de
  04:13:39 - 04:13:37 - Zwanenberg, Pepijn
  04:13:37 - 04:13:35 - Pagter, Marijn de
  04:13:35 - 04:13:31 - Zwanenberg, Pepijn
  04:13:31 - 04:12:44 -
  04:12:45 - 04:12:37 - Zwanenberg, Pepijn
  04:12:38 - 04:12:18 - Klein, Anke
  04:12:19 - 04:12:18 - Zwanenberg, Pepijn
  04:12:18 - 04:12:16 -
  04:12:16 - 04:11:52 -
  04:11:52 - 04:11:49 - Zwanenberg, Pepijn
  04:11:49 - 04:11:28 - Klein, Anke
  04:11:27 - 04:10:57 - Zwanenberg, Pepijn
  04:11:06 - 04:10:57 - Zwanenberg, Pepijn
  04:10:57 - 04:10:48 - Klein, Anke
  04:10:56 - 04:10:55 - Zwanenberg, Pepijn
  04:10:48 - - Zwanenberg, Pepijn
 • 13

  20:20 - 20:33

  Wethouder Verschuure
  Status: B
  Indicatieve tijd: 60 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 Bij de ambitie om in 2050 circulaire stad te zijn volgende prioriteiten in samenhang te
   hanteren:
  a) Versterken vestigingsklimaat, b) Versterken investeringsklimaat en circulaire  inkoop, c) Stimuleren circulaire gebiedsontwikkeling en circulair bouwen, d) Afvalvrij  worden (van afval naar grondstof) en e) Opleiden voor circulair bouwen en circulair
  ondernemen en werken aan een circulaire kennisagenda.
  2 In drie stappen te werken naar Utrecht Circulair in 2050:

  1. in 2023 is het ‘basiskamp’ op   orde; 2) vanaf 2023 versnellen en 3) tussen 2030 en 2050 volledig circulair worden.  3 Het document ‘Utrecht Circulair 2020-2023’ vast te stellen.  4 De aanpak ‘Utrecht Circulair 2020-2023’op te nemen in de Omgevingsvisie Utrecht door   toevoeging aan de 'Lijst beleidsdocumenten omgevingsvisie Utrecht' en de internetpagina
    https://omgevingsvisie.utrecht.nl/.  Amendementen
  Onderwerp
  A136 Circulariteit bestaande bedrijven is ook een prioriteit
  Moties
  Onderwerp
  M332 Maak Utrecht Circulair concreet en controleerbaar
  M333 Participatie bij Circulaire Experimenten
  M334 Circulair bouwen leidt niet tot hogere koop- en huurprijs
  M335 Groot en klein versterken elkaar
  M336 Utrecht Upcycle Center
  M337 Circulair bouwen stimuleren
  M338 Ook UVO aan zet voor circulair bouwen en ondernemen
  M339 Geef ook invulling aan verantwoorde consumptie te beginnen met kleding
  M340 Circulaire zaterdag bij de bouwmarkt
  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Utrecht Circulair 2020-2023

  04:06:45 - 04:04:07 - Heuven, Maarten van
  04:06:38 - 04:06:37 - Zwanenberg, Pepijn
  04:04:10 - 04:04:08 - Zwanenberg, Pepijn
  04:04:09 - 04:03:47 - Schreuder, Jelmer
  04:03:49 - 04:03:10 - Heuven, Maarten van
  04:03:48 - 04:03:48 - Zwanenberg, Pepijn
  04:03:10 - 04:03:09 - Zwanenberg, Pepijn
  04:03:08 - 04:02:53 - Schreuder, Jelmer
  04:02:53 - 04:02:52 - Zwanenberg, Pepijn
  04:02:52 - 04:01:12 - Heuven, Maarten van
  04:02:05 - 04:02:03 - Zwanenberg, Pepijn
  04:01:13 - 04:01:05 - Zwanenberg, Pepijn
  04:01:04 - 03:55:43 - Schreuder, Jelmer
  04:01:02 - 04:01:01 - Zwanenberg, Pepijn
  03:58:29 - 03:58:27 - Zwanenberg, Pepijn
  03:58:14 - 03:58:13 - Zwanenberg, Pepijn
  03:58:10 - 03:58:09 - Zwanenberg, Pepijn
  03:57:59 - 03:57:58 - Zwanenberg, Pepijn
  03:57:47 - 03:57:45 - Zwanenberg, Pepijn
  03:57:44 - 03:57:38 - Zwinkels, Jantine
  03:57:38 - 03:57:37 - Zwanenberg, Pepijn
  03:57:34 - 03:57:30 - Zwanenberg, Pepijn
  03:57:24 - 03:57:23 - Zwanenberg, Pepijn
  03:57:22 - 03:57:19 - Zwinkels, Jantine
  03:57:19 - 03:57:18 - Zwanenberg, Pepijn
  03:57:09 - 03:57:08 - Zwanenberg, Pepijn
  03:56:43 - 03:56:42 - Zwanenberg, Pepijn
  03:56:29 - 03:56:22 - Zwanenberg, Pepijn
  03:55:44 - 03:55:41 - Zwanenberg, Pepijn
  03:55:40 - 03:49:25 - Isik, Bülent
  03:54:25 - 03:54:22 - Zwanenberg, Pepijn
  03:53:50 - 03:53:49 - Zwanenberg, Pepijn
  03:53:20 - 03:53:17 - Zwanenberg, Pepijn
  03:53:14 - 03:53:11 - Zwanenberg, Pepijn
  03:53:10 - 03:52:23 - Heijne, Rachel
  03:52:24 - 03:52:23 - Zwanenberg, Pepijn
  03:51:27 - 03:51:25 - Zwanenberg, Pepijn
  03:51:25 - 03:50:56 - Heijne, Rachel
  03:50:56 - 03:50:55 - Zwanenberg, Pepijn
  03:49:54 - 03:49:52 - Zwanenberg, Pepijn
  03:49:52 - 03:49:50 - Zwanenberg, Pepijn
  03:49:29 - 03:49:24 - Zwanenberg, Pepijn
  03:49:24 - 03:48:37 - Schipper, Tim
  03:48:37 - 03:48:35 - Zwanenberg, Pepijn
  03:48:35 - 03:48:00 - Heuven, Maarten van
  03:48:00 - 03:47:17 - Isik, Bülent
  03:47:59 - 03:47:58 - Zwanenberg, Pepijn
  03:47:19 - 03:47:16 - Zwanenberg, Pepijn
  03:47:17 - 03:46:56 - Dalen, Martijn van
  03:46:56 - 03:46:54 - Zwanenberg, Pepijn
  03:46:53 - 03:46:16 - Bos, Cees
  03:46:16 - 03:46:13 - Zwanenberg, Pepijn
  03:46:14 - 03:45:54 - Heuven, Maarten van
  03:45:53 - 03:45:50 - Isik, Bülent
  03:45:52 - 03:45:41 - Zwanenberg, Pepijn
  03:45:41 - 03:45:20 - Heijne, Rachel
  03:45:20 - 03:45:18 - Zwanenberg, Pepijn
  03:45:18 - 03:44:28 - Bos, Cees
  03:44:28 - 03:43:52 - Zwanenberg, Pepijn
  03:44:22 - 03:44:19 - Bos, Cees
  03:44:11 - 03:44:08 - Bos, Cees
  03:43:50 - 03:43:12 - Dalen, Martijn van
  03:43:13 - 03:43:11 - Zwanenberg, Pepijn
  03:43:10 - 03:42:49 - Sturkenboom, Tessa
  03:42:49 - 03:42:46 - Zwanenberg, Pepijn
  03:42:46 - 03:41:58 - Isik, Bülent
  03:41:59 - 03:41:53 - Zwanenberg, Pepijn
  03:41:57 - 03:41:18 - Heuven, Maarten van
  03:41:18 - 03:41:17 - Zwanenberg, Pepijn
  03:41:18 - 03:40:43 - Isik, Bülent
  03:40:42 - 03:40:25 - Zwanenberg, Pepijn
  03:40:24 - 03:39:47 - Schreuder, Jelmer
  03:39:50 - 03:39:49 - Isik, Bülent
  03:39:48 - 03:39:47 - Zwanenberg, Pepijn
  03:39:47 - 03:39:03 - Isik, Bülent
  03:39:14 - 03:39:00 - Zwanenberg, Pepijn
  03:39:03 - 03:38:42 - Isik, Bülent
  03:38:40 - 03:38:30 - Zwanenberg, Pepijn
  03:38:37 - 03:38:36 - Isik, Bülent
  03:38:30 - 03:34:00 - Sturkenboom, Tessa
  03:36:14 - 03:36:12 - Zwanenberg, Pepijn
  03:35:34 - 03:35:32 - Zwanenberg, Pepijn
  03:35:31 - 03:35:11 - Bos, Cees
  03:35:11 - 03:35:10 - Zwanenberg, Pepijn
  03:35:05 - 03:34:51 - Bos, Cees
  03:35:04 - 03:35:04 - Zwanenberg, Pepijn
  03:34:50 - 03:34:49 - Zwanenberg, Pepijn
  03:34:36 - 03:34:35 - Zwanenberg, Pepijn
  03:34:35 - 03:34:32 - Bos, Cees
  03:34:31 - 03:34:28 - Zwanenberg, Pepijn
  03:34:20 - 03:34:18 - Zwanenberg, Pepijn
  03:34:18 - 03:34:02 - Heijne, Rachel
  03:34:03 - 03:34:01 - Zwanenberg, Pepijn
  03:34:02 - 03:34:02 - Bos, Cees
  03:34:01 - 03:33:36 - Bos, Cees
  03:33:36 - 03:33:33 - Zwanenberg, Pepijn
  03:33:33 - 03:31:06 - Sturkenboom, Tessa
  03:33:13 - 03:33:12 - Zwanenberg, Pepijn
  03:31:06 - 03:31:03 - Zwanenberg, Pepijn
  03:31:02 - 03:30:30 - Schreuder, Jelmer
  03:30:30 - 03:30:29 - Zwanenberg, Pepijn
  03:30:30 - 03:29:47 - Sturkenboom, Tessa
  03:29:48 - 03:29:46 - Zwanenberg, Pepijn
  03:29:46 - 03:29:37 - Schipper, Tim
  03:29:43 - 03:29:42 - Zwanenberg, Pepijn
  03:29:43 - 03:29:22 - Sturkenboom, Tessa
  03:29:40 - 03:29:38 - Zwanenberg, Pepijn
  03:29:22 - 03:29:17 - Zwanenberg, Pepijn
  03:29:14 - 03:25:27 - Heijne, Rachel
  03:25:29 - 03:25:09 - Zwanenberg, Pepijn
  03:25:09 - 03:24:19 - Zwinkels, Jantine
  03:24:20 - 03:24:18 - Zwanenberg, Pepijn
  03:24:18 - 03:23:55 - Schreuder, Jelmer
  03:23:56 - 03:23:55 - Zwanenberg, Pepijn
  03:23:54 - 03:22:49 - Zwinkels, Jantine
  03:22:49 - 03:22:48 - Zwanenberg, Pepijn
  03:22:48 - 03:22:25 - Isik, Bülent
  03:22:25 - 03:22:23 - Zwanenberg, Pepijn
  03:22:23 - 03:21:46 - Zwinkels, Jantine
  03:21:46 - 03:21:44 - Zwanenberg, Pepijn
  03:21:45 - 03:20:30 - Heijne, Rachel
  03:20:30 - 03:20:29 - Zwanenberg, Pepijn
  03:20:29 - 03:19:37 - Zwinkels, Jantine
  03:19:37 - 03:19:33 - Zwanenberg, Pepijn
  03:19:33 - 03:17:33 - Zwinkels, Jantine
  03:18:43 - 03:18:38 - Zwanenberg, Pepijn
  03:17:33 - 03:17:21 - Zwanenberg, Pepijn
  03:17:22 - 03:15:35 - Dalen, Martijn van
  03:15:34 - 03:15:32 - Zwanenberg, Pepijn
  03:15:32 - 03:15:25 - Zwinkels, Jantine
  03:15:24 - 03:15:24 - Zwanenberg, Pepijn
  03:15:24 - 03:14:43 - Dalen, Martijn van
  03:14:44 - 03:14:37 - Zwanenberg, Pepijn
  03:14:32 - 03:12:54 - Schipper, Tim
  03:12:54 - 03:12:45 - Zwanenberg, Pepijn
  03:04:56 - 03:04:40 - Zwanenberg, Pepijn
  03:04:39 - 02:40:11 - Verschuure, Klaas
  03:03:40 - 03:03:38 - Zwanenberg, Pepijn
  03:03:38 - 03:03:32 - Zwinkels, Jantine
  03:03:34 - 03:03:29 - Zwanenberg, Pepijn
  03:03:20 - 03:03:19 - Zwanenberg, Pepijn
  03:01:56 - 03:01:49 - Zwanenberg, Pepijn
  03:01:49 - 03:01:06 - Isik, Bülent
  03:01:28 - 03:01:28 - Zwanenberg, Pepijn
  03:01:18 - 03:01:05 - Zwanenberg, Pepijn
  03:00:53 - 03:00:51 - Zwanenberg, Pepijn
  03:00:50 - 03:00:48 - Zwanenberg, Pepijn
  02:58:15 - 02:58:08 - Zwanenberg, Pepijn
  02:58:08 - 02:57:19 - Sturkenboom, Tessa
  02:57:19 - 02:57:16 - Zwanenberg, Pepijn
  02:57:17 - 02:56:42 - Heijne, Rachel
  02:56:42 - 02:56:40 - Zwanenberg, Pepijn
  02:56:41 - 02:56:38 - Sungur, Mahmut
  02:56:38 - 02:56:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:55:48 - 02:55:45 - Zwanenberg, Pepijn
  02:55:45 - 02:55:12 - Sturkenboom, Tessa
  02:55:12 - 02:54:56 - Zwanenberg, Pepijn
  02:54:56 - 02:54:20 - Schreuder, Jelmer
  02:54:20 - 02:54:18 - Zwanenberg, Pepijn
  02:54:18 - 02:53:58 - Isik, Bülent
  02:53:58 - 02:53:56 - Zwanenberg, Pepijn
  02:53:55 - 02:53:44 - Heijne, Rachel
  02:53:43 - 02:53:42 - Zwanenberg, Pepijn
  02:52:35 - 02:52:33 - Zwanenberg, Pepijn
  02:50:09 - 02:50:06 - Zwanenberg, Pepijn
  02:50:05 - 02:49:31 - Heijne, Rachel
  02:49:46 - 02:49:45 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:14 - 02:49:14 - Heijne, Rachel
  02:49:02 - 02:48:58 - Zwanenberg, Pepijn
  02:48:22 - 02:48:16 - Zwanenberg, Pepijn
  02:48:15 - 02:48:14 - Zwanenberg, Pepijn
  02:48:13 - 02:48:01 - Zwinkels, Jantine
  02:48:02 - 02:48:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:29 - 02:47:24 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:24 - 02:47:06 - Bos, Cees
  02:47:06 - 02:47:04 - Zwanenberg, Pepijn
  02:46:39 - 02:46:38 - Zwanenberg, Pepijn
  02:46:34 - 02:46:33 - Zwanenberg, Pepijn
  02:46:32 - 02:46:22 - Zwinkels, Jantine
  02:46:21 - 02:46:20 - Zwinkels, Jantine
  02:46:21 - 02:46:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:45:59 - 02:45:50 - Zwanenberg, Pepijn
  02:45:49 - 02:45:36 - Zwinkels, Jantine
  02:45:39 - 02:45:33 - Zwanenberg, Pepijn
  02:45:21 - 02:45:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:44:15 - 02:44:08 - Zwanenberg, Pepijn
  02:44:09 - 02:44:02 - Heijne, Rachel
  02:44:01 - 02:44:00 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:58 - 02:43:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:48 - 02:43:41 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:47 - 02:43:46 - Heijne, Rachel
  02:43:42 - 02:43:10 - Heijne, Rachel
  02:43:40 - 02:43:37 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:37 - 02:43:32 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:21 - 02:43:21 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:13 - 02:43:08 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:08 - 02:42:34 - Zwinkels, Jantine
  02:42:34 - 02:42:32 - Zwanenberg, Pepijn
  02:42:08 - 02:42:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:41:44 - 02:41:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:40:18 - 02:39:59 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:58 - 02:39:53 - Heuven, Maarten van
  02:39:52 - 02:39:45 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:42 - 02:39:41 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:41 - 02:39:29 - Verschuure, Klaas
  02:39:29 - 02:38:52 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:13 - 02:39:09 - Heuven, Maarten van
  02:39:04 - 02:38:56 - Heijne, Rachel
  02:38:49 - 02:38:31 - Zwinkels, Jantine
  02:38:34 - 02:38:26 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:27 - 02:38:18 - Schreuder, Jelmer
  02:38:22 - 02:38:09 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:47 - 02:35:35 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:35 - 02:33:39 -
  02:33:40 - 02:33:25 - Zwanenberg, Pepijn
  02:33:08 - 02:33:00 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:53 - 02:32:47 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:47 - 02:31:07 - Ooijen, Maarten van
  02:31:07 - 02:31:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:31:01 - 02:30:32 - Gilissen, Dimitri
  02:30:32 - 02:30:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:30:32 - 02:29:52 - Ooijen, Maarten van
  02:29:52 - 02:29:51 - Zwanenberg, Pepijn
  02:29:50 - 02:29:37 -
  02:29:37 - 02:29:32 - Zwanenberg, Pepijn
  02:29:32 - 02:28:34 -
  02:28:35 - 02:28:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:28:32 - 02:28:21 -
  02:28:22 - 02:27:50 - Zwanenberg, Pepijn