Commissie Stad en Ruimte

donderdag 29 oktober 2020 10:00 - 22:30
Locatie:
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Start:
donderdag 29 oktober 2020 19:52
Eind:
vrijdag 30 oktober 2020 11:57
Toelichting:

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die wordt gehouden op 29 oktober 2020. Het ochtenddeel van deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van het stadhuis. De middag en avond vinden in principe DIGITAAL plaats. Op de agenda is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.
Vanwege de coronamaatregelen verlopen commissievergaderingen zoveel mogelijk digitaal. Soms is dat lastig, omdat het een onderwerp is wat veel debat vraagt of het gaat om de behandeling van een geheim stuk. In dat soort gevallen vindt de commissievergadering fysiek plaats in het stadhuis. We houden ons dan uiteraard aan de coronaregels zoals die op dat moment gelden. Raadsvergaderingen worden wel fysiek gehouden. Helaas kunt u nog geen vergadering in de raadzaal bijwonen, maar is alles wel online volgen via onze website of Facebookpagina.

Agenda documenten:

Agendapunten

 • 1

  09:59 - 10:02

  Aanvang: 10.00 uur.; Fysiek


  09:50:42 - - Dun, Corine van
 • 2

  10:02 - 10:05


  09:47:46 - 09:47:30 - Bosch, David
  09:47:30 - 09:47:03 - Dun, Corine van
  09:47:03 - 09:46:58 - Bosch, David
  09:46:59 - - Dun, Corine van
 • 3

  • Het GEHEIME conceptverslag van de besloten commissie Stad en Ruimte van 10 september 2020, ter vaststelling en gedeeltelijke openbaarmaking.
  • Het conceptverslag van de openbare commissie Stad en Ruimte van 24 september 2020, ter vaststelling.
  • Het conceptverslag van de openbare commissie Stad en Ruimte van 8 oktober 2020, ter vaststelling.
  • Het GEHEIME conceptverslag van de besloten commissie Stad en Ruimte van 8 oktober 2020, ter vaststelling.


 • 4.1
 • 4.2
 • 5

  14:00

  Aanvang: 10.00 uur; Fysiek
  Indicatie behandeltijd:180 min.
  Beleidsveld: Milieu en emissieloos vervoer - wethouder Eerenberg

  Het college kondigt met het raadsvoorstel ‘Utrecht kiest voor gezonde lucht’ een breed pakket met maatregelen aan. Deze maatregelen moeten de luchtkwaliteit verbeteren en ervoor zorgen dat in Utrecht sneller de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie voor gezonde lucht gehaald worden. In het raadsvoorstel staan maatregelen voor het wegverkeer, mobiele (bouw)werktuigen en houtstook. Het college stelt de raad voor om de huidige milieuzone aan te scherpen, een principebesluit te nemen om de huidige milieuzone te vergroten in 2023 en een nulemissiezone voor vrachtwagens en bestelauto’s in 2025 in te stellen. Ook wordt voorgesteld om de snorfiets naar de rijbaan te verplaatsen en een voorlichtingscampagne om schoner te stoken te starten.  09:45:14 - 09:42:38 - Schreuder, Jelmer
  09:43:28 - 09:43:22 - Dun, Corine van
  09:43:25 - 09:42:59 -
  09:42:54 - 09:42:49 - Dun, Corine van
  09:42:50 - 09:42:39 - Heijne, Rachel
  09:42:39 - 09:42:38 - Dun, Corine van
  09:42:38 - 09:42:05 -
  09:42:05 - 09:42:03 - Dun, Corine van
  09:42:03 - 09:41:50 - Heijne, Rachel
  09:41:50 - 09:41:49 - Dun, Corine van
  09:41:50 - 09:41:32 -
  09:41:32 - 09:41:24 - Dun, Corine van
  09:41:30 - 09:41:26 - Schreuder, Jelmer
  09:41:25 - 09:41:05 - Dalen, Martijn van
  09:41:05 - 09:33:28 - Schreuder, Jelmer
  09:41:04 - 09:41:03 - Dun, Corine van
  09:40:55 - 09:40:53 - Dun, Corine van
  09:40:54 - 09:40:42 - Dalen, Martijn van
  09:40:37 - 09:40:33 - Dun, Corine van
  09:40:35 - 09:39:51 - Isik, Bülent
  09:39:51 - 09:39:46 - Dun, Corine van
  09:39:18 - 09:39:13 - Dun, Corine van
  09:39:14 - 09:39:06 - Heijne, Rachel
  09:39:04 - 09:39:02 - Dun, Corine van
  09:38:24 - 09:38:18 - Dun, Corine van
  09:38:20 - 09:37:57 - Wijmenga, Jan
  09:37:47 - 09:37:45 - Dun, Corine van
  09:36:23 - 09:36:19 - Dun, Corine van
  09:36:20 - 09:36:14 - Isik, Bülent
  09:36:09 - 09:35:50 - Isik, Bülent
  09:35:43 - 09:35:41 - Dun, Corine van
  09:35:41 - 09:35:17 -
  09:34:55 - 09:34:52 - Dun, Corine van
  09:33:36 - 09:33:22 - Dun, Corine van
  09:33:24 - 09:28:18 - Dalen, Martijn van
  09:32:03 - 09:31:59 - Dun, Corine van
  09:32:01 - 09:31:27 - Schreuder, Jelmer
  09:31:27 - 09:31:19 - Dun, Corine van
  09:31:23 - 09:30:59 - Bosch, David
  09:30:58 - 09:30:45 - Schreuder, Jelmer
  09:30:57 - 09:30:56 - Dun, Corine van
  09:30:44 - 09:30:43 - Dun, Corine van
  09:30:42 - 09:30:07 - Heijne, Rachel
  09:30:06 - 09:30:05 - Dun, Corine van
  09:28:23 - 09:28:17 - Dun, Corine van
  09:28:19 - 09:27:54 - Wijmenga, Jan
  09:27:54 - 09:27:52 - Dun, Corine van
  09:27:53 - 09:27:03 - Isik, Bülent
  09:27:04 - 09:27:02 - Dun, Corine van
  09:27:01 - 09:24:17 - Dalen, Martijn van
  09:25:56 - 09:25:53 - Dun, Corine van
  09:24:18 - 09:24:16 - Dun, Corine van
  09:24:17 - 09:24:03 - Schreuder, Jelmer
  09:24:03 - 09:24:02 - Dun, Corine van
  09:24:02 - 09:23:11 - Dalen, Martijn van
  09:23:11 - 09:23:10 - Dun, Corine van
  09:23:10 - 09:22:57 - Schreuder, Jelmer
  09:22:57 - 09:22:56 - Dun, Corine van
  09:22:56 - 09:22:24 - Dalen, Martijn van
  09:22:26 - 09:22:23 - Dun, Corine van
  09:22:23 - 09:22:05 - Gaillard, Stefan
  09:22:06 - 09:22:05 - Dun, Corine van
  09:22:05 - 09:21:58 - Dalen, Martijn van
  09:22:01 - 09:21:48 - Gaillard, Stefan
  09:21:49 - 09:20:23 - Dalen, Martijn van
  09:20:58 - 09:20:56 - Dun, Corine van
  09:20:24 - 09:20:23 - Dun, Corine van
  09:20:23 - 09:19:59 - Isik, Bülent
  09:19:58 - 09:19:57 - Dun, Corine van
  09:19:58 - 09:19:35 - Dalen, Martijn van
  09:19:51 - 09:19:49 - Isik, Bülent
  09:19:39 - 09:19:28 - Isik, Bülent
  09:19:37 - 09:19:36 - Dun, Corine van
  09:19:27 - 09:19:24 - Dun, Corine van
  09:19:26 - 09:19:25 - Dalen, Martijn van
  09:19:25 - 09:18:42 - Sturkenboom, Tessa
  09:18:41 - 09:18:40 - Dun, Corine van
  09:18:40 - 09:18:38 - Dalen, Martijn van
  09:18:40 - 09:18:33 - Dun, Corine van
  09:18:32 - 09:17:48 - Dalen, Martijn van
  09:17:52 - 09:17:41 - Isik, Bülent
  09:17:44 - 09:17:31 - Dun, Corine van
  09:17:39 - 09:17:37 - Isik, Bülent
  09:17:30 - 09:16:16 - Dalen, Martijn van
  09:16:19 - 09:15:52 - Dun, Corine van
  09:16:12 - 09:15:56 - Isik, Bülent
  09:15:53 - 09:15:21 - Dalen, Martijn van
  09:15:29 - 09:15:15 - Dun, Corine van
  09:15:18 - 09:14:45 - Sturkenboom, Tessa
  09:14:44 - 09:14:43 - Dun, Corine van
  09:14:42 - 09:13:41 - Dalen, Martijn van
  09:14:30 - 09:14:24 - Dun, Corine van
  09:13:45 - 09:13:35 - Dun, Corine van
  09:13:39 - 09:12:27 - Snippe, Lisanne
  09:12:29 - 09:12:27 - Dun, Corine van
  09:12:27 - 09:11:58 - Wijmenga, Jan
  09:11:57 - 09:11:55 - Dun, Corine van
  09:11:55 - 09:11:15 - Dalen, Martijn van
  09:11:17 - 09:11:16 - Dun, Corine van
  09:11:16 - 09:10:51 - Snippe, Lisanne
  09:10:51 - 09:10:03 - Dalen, Martijn van
  09:10:50 - 09:10:50 - Dun, Corine van
  09:10:06 - 09:09:48 - Snippe, Lisanne
  09:10:04 - 09:10:02 - Dun, Corine van
  09:09:48 - 09:09:47 - Dun, Corine van
  09:09:48 - 09:06:17 - Dalen, Martijn van
  09:09:11 - 09:09:02 - Dun, Corine van
  09:06:18 - 09:06:16 - Dun, Corine van
  09:06:16 - 09:06:06 - Schreuder, Jelmer
  09:06:05 - 09:06:04 - Dun, Corine van
  09:06:04 - 09:05:22 - Dalen, Martijn van
  09:05:26 - 09:05:22 - Dun, Corine van
  09:05:21 - 09:05:06 - Schreuder, Jelmer
  09:05:07 - 09:05:04 - Dun, Corine van
  09:05:04 - 09:04:58 - Sturkenboom, Tessa
  09:04:58 - 09:04:57 - Dun, Corine van
  09:04:57 - 09:04:09 - Dalen, Martijn van
  09:04:37 - 09:04:05 - Dun, Corine van
  09:04:05 - 09:03:58 - Bosch, David
  09:03:56 - 09:03:38 - Sturkenboom, Tessa
  09:03:55 - 09:03:54 - Dun, Corine van
  09:03:39 - 09:03:37 - Dun, Corine van
  09:03:38 - 09:03:34 - Bosch, David
  09:03:33 - 09:03:29 - Dun, Corine van
  09:03:29 - 09:02:51 - Heijne, Rachel
  09:02:52 - 09:02:50 - Dun, Corine van
  09:02:50 - 09:02:46 - Bosch, David
  09:02:45 - 09:02:44 - Dun, Corine van
  09:02:45 - 09:02:38 - Heijne, Rachel
  09:02:38 - 09:02:36 - Dun, Corine van
  09:02:36 - 09:02:34 - Bosch, David
  09:02:30 - 09:02:21 - Dun, Corine van
  09:02:21 - 09:01:03 - Dalen, Martijn van
  09:01:12 - 09:01:02 - Dun, Corine van
  09:01:03 - 09:00:32 - Wijmenga, Jan
  09:00:33 - 09:00:30 - Dun, Corine van
  09:00:30 - 09:00:06 - Isik, Bülent
  09:00:08 - 09:00:06 - Dun, Corine van
  09:00:06 - 08:59:49 - Wijmenga, Jan
  08:59:51 - 08:59:48 - Dun, Corine van
  08:59:48 - 08:59:23 - Isik, Bülent
  08:59:23 - 08:59:22 - Dun, Corine van
  08:59:22 - 08:59:13 - Wijmenga, Jan
  08:59:13 - 08:59:06 - Dun, Corine van
  08:59:08 - 08:57:38 - Dalen, Martijn van
  08:58:33 - 08:58:26 - Dun, Corine van
  08:57:41 - 08:57:37 - Dun, Corine van
  08:57:38 - 08:57:20 - Schreuder, Jelmer
  08:57:20 - 08:57:19 - Dun, Corine van
  08:57:19 - 08:56:37 - Dalen, Martijn van
  08:56:39 - 08:56:37 - Dun, Corine van
  08:56:37 - 08:55:56 - Heijne, Rachel
  08:55:57 - 08:55:54 - Dun, Corine van
  08:55:55 - 08:54:20 - Dalen, Martijn van
  08:55:07 - 08:55:05 - Dun, Corine van
  08:55:01 - 08:54:59 - Dun, Corine van
  08:54:19 - 08:54:11 - Dun, Corine van
  08:54:11 - 08:54:00 - Heijne, Rachel
  08:54:11 - 08:54:08 - Bosch, David
  08:54:07 - 08:54:04 - Dun, Corine van
  08:54:05 - 08:53:50 - Bosch, David
  08:53:55 - 08:53:42 - Dun, Corine van
  08:53:54 - 08:53:53 - Heijne, Rachel
  08:53:49 - 08:53:45 - Heijne, Rachel
  08:53:43 - 08:46:14 - Bosch, David
  08:46:13 - 08:46:05 - Dun, Corine van
  08:46:06 - 08:41:48 - Heijne, Rachel
  08:44:07 - 08:43:47 - Dun, Corine van
  08:43:48 - 08:43:16 - Dalen, Martijn van
  08:43:16 - 08:43:15 - Dun, Corine van
  08:42:37 - 08:42:34 - Dun, Corine van
  08:42:35 - 08:42:07 - Dalen, Martijn van
  08:42:06 - 08:41:49 - Dun, Corine van
  08:42:04 - 08:41:53 - Bosch, David
  08:41:47 - 08:36:14 - Heijne, Rachel
  08:41:46 - 08:41:44 - Dun, Corine van
  08:41:09 - 08:41:06 - Dun, Corine van
  08:41:07 - 08:40:53 - Bosch, David
  08:40:52 - 08:40:50 - Dun, Corine van
  08:40:50 - 08:40:32 - Sturkenboom, Tessa
  08:40:32 - 08:40:31 - Dun, Corine van
  08:40:31 - 08:40:23 - Bosch, David
  08:40:22 - 08:40:20 - Dun, Corine van
  08:40:22 - 08:39:59 - Sturkenboom, Tessa
  08:39:58 - 08:39:57 - Dun, Corine van
  08:39:57 - 08:39:46 - Bosch, David
  08:39:46 - 08:39:43 - Dun, Corine van
  08:39:44 - 08:38:43 - Dalen, Martijn van
  08:38:46 - 08:38:43 - Dun, Corine van
  08:37:45 - 08:37:30 - Dun, Corine van
  08:37:31 - 08:37:05 - Isik, Bülent
  08:36:35 - 08:36:34 - Dun, Corine van
  08:36:35 - 08:36:26 - Isik, Bülent
  08:36:26 - 08:36:25 - Dun, Corine van
  08:36:16 - 08:36:14 - Dun, Corine van
  08:36:14 - 08:35:48 - Sturkenboom, Tessa
  08:35:49 - 08:17:53 - Heijne, Rachel
  08:35:48 - 08:35:47 - Dun, Corine van
  08:35:39 - 08:35:36 - Dun, Corine van
  08:34:24 - 08:34:20 - Dun, Corine van
  08:34:19 - 08:34:00 - Bosch, David
  08:33:59 - 08:33:58 - Dun, Corine van
  08:33:54 - 08:33:54 - Dun, Corine van
  08:33:52 - 08:33:50 - Dun, Corine van
  08:32:58 - 08:32:56 - Dun, Corine van
  08:32:56 - 08:32:31 - Dalen, Martijn van
  08:32:31 - 08:32:30 - Dun, Corine van
  08:32:26 - 08:32:25 - Dun, Corine van
  08:32:26 - 08:32:15 - Dalen, Martijn van
  08:32:08 - 08:32:07 - Dun, Corine van
  08:32:07 - 08:31:54 - Dalen, Martijn van
  08:31:52 - 08:31:51 - Dun, Corine van
  08:31:32 - 08:31:27 - Dun, Corine van
  08:31:29 - 08:31:12 - Dalen, Martijn van
  08:31:11 - 08:31:08 - Dun, Corine van
  08:30:42 - 08:30:37 - Dun, Corine van
  08:27:49 - 08:27:42 - Dun, Corine van
  08:27:44 - 08:27:27 - Gaillard, Stefan
  08:27:06 - 08:26:47 - Dun, Corine van
  08:26:58 - 08:26:47 - Bosch, David
  08:26:47 - 08:26:46 - Dun, Corine van
  08:26:23 - 08:26:21 - Dun, Corine van
  08:26:21 - 08:25:45 - Dalen, Martijn van
  08:25:45 - 08:25:45 - Dun, Corine van
  08:24:59 - 08:24:58 - Dun, Corine van
  08:24:58 - 08:24:29 - Dalen, Martijn van
  08:24:31 - 08:24:28 - Dun, Corine van
  08:24:06 - 08:24:03 - Dun, Corine van
  08:24:05 - 08:23:52 - Dalen, Martijn van
  08:23:52 - 08:23:48 - Dun, Corine van
  08:22:22 - 08:22:19 - Dun, Corine van
  08:22:20 - 08:22:04 -
  08:22:03 - 08:22:03 - Dun, Corine van
  08:21:45 - 08:21:44 - Dun, Corine van
  08:20:10 - 08:20:07 - Dun, Corine van
  08:20:08 - 08:20:06 -
  08:19:21 - 08:19:07 -
  08:19:07 - 08:19:06 - Dun, Corine van
  08:18:51 - 08:18:49 - Dun, Corine van
  08:17:52 - 08:17:45 - Dun, Corine van
  08:17:46 - 08:07:02 - Isik, Bülent
  08:16:03 - 08:15:59 - Dun, Corine van
  08:15:59 - 08:15:49 - Bosch, David
  08:14:50 - 08:14:48 - Dun, Corine van
  08:14:49 - 08:14:38 - Bosch, David
  08:13:32 - 08:13:25 - Dun, Corine van
  08:13:25 - 08:13:16 - Bosch, David
  08:12:46 - 08:12:42 - Dun, Corine van
  08:12:43 - 08:12:11 - Dalen, Martijn van
  08:11:38 - 08:11:26 - Dun, Corine van
  08:07:02 - 08:06:49 - Dun, Corine van
  08:06:50 - 07:57:13 -
  08:06:05 - 08:06:04 - Dun, Corine van
  08:06:04 - 08:05:53 - Heijne, Rachel
  08:05:51 - 08:05:50 - Dun, Corine van
  08:05:37 - 08:05:34 - Dun, Corine van
  08:05:35 - 08:05:24 - Dalen, Martijn van
  08:05:17 - 08:05:08 - Dun, Corine van
  08:03:26 - 08:03:23 - Dun, Corine van
  08:02:16 - 08:02:15 - Dun, Corine van
  08:02:13 - 08:01:38 - Heijne, Rachel
  08:01:38 - 08:01:37 - Dun, Corine van
  08:00:37 - 08:00:34 - Dun, Corine van
  07:57:14 - 07:57:05 - Dun, Corine van
  07:57:03 - 07:52:37 - Snippe, Lisanne
  07:52:37 - 07:52:31 - Dun, Corine van
  07:52:32 - 07:51:55 - Wijmenga, Jan
  07:51:58 - 07:51:55 - Dun, Corine van
  07:51:57 - 07:51:48 -
  07:51:48 - 07:51:47 - Dun, Corine van
  07:51:47 - 07:47:37 - Wijmenga, Jan
  07:51:38 - 07:51:37 - Dun, Corine van
  07:47:38 - 07:47:28 - Dun, Corine van
  07:47:29 - 07:41:55 - Sturkenboom, Tessa
  07:45:22 - 07:45:11 - Dun, Corine van
  07:45:11 - 07:44:55 - Bosch, David
  07:44:55 - 07:44:54 - Dun, Corine van
  07:44:37 - 07:44:36 - Dun, Corine van
  07:44:36 - 07:44:21 - Bosch, David
  07:44:13 - 07:44:11 - Dun, Corine van
  07:41:57 - 07:41:52 - Dun, Corine van
  07:41:53 - 07:38:16 - Gaillard, Stefan
  07:38:17 - 07:36:12 - Dun, Corine van
  07:38:08 - 07:38:02 - Isik, Bülent
  07:37:37 - 07:37:21 -
  07:37:18 - 07:36:59 - Heijne, Rachel
  07:36:34 - 07:36:20 -
  07:32:15 - 07:32:07 - Eerenberg, Eelco
  07:21:16 - 07:21:10 - Dun, Corine van
  07:21:00 - 07:19:14 - Dun, Corine van
  07:20:16 - 07:19:52 -
  07:19:48 - 07:19:35 - Dalen, Martijn van
  07:19:14 - 07:14:40 - Eerenberg, Eelco
  07:19:13 - 07:19:12 - Dun, Corine van
  07:14:41 - 07:14:39 - Dun, Corine van
  07:14:39 - 07:14:34 - Wijmenga, Jan
  07:14:33 - 07:14:31 - Dun, Corine van
  07:14:32 - 07:14:08 - Eerenberg, Eelco
  07:14:10 - 07:14:09 - Dun, Corine van
  07:14:10 - 07:13:53 - Isik, Bülent
  07:13:51 - 07:12:38 - Eerenberg, Eelco
  07:13:51 - 07:13:50 - Dun, Corine van
  07:12:40 - 07:12:37 - Dun, Corine van
  07:12:38 - 07:12:07 - Snippe, Lisanne
  07:12:08 - 07:12:07 - Dun, Corine van
  07:12:07 - 07:10:58 - Eerenberg, Eelco
  07:11:00 - 07:10:58 - Dun, Corine van
  07:10:58 - 07:10:47 - Snippe, Lisanne
  07:10:47 - 07:10:47 - Dun, Corine van
  07:10:47 - 07:08:53 - Eerenberg, Eelco
  07:10:28 - 07:10:26 - Dun, Corine van
  07:08:56 - 07:08:53 - Dun, Corine van
  07:08:54 - 07:08:45 - Gaillard, Stefan
  07:08:45 - 07:05:46 - Eerenberg, Eelco
  07:08:16 - 07:08:15 - Dun, Corine van
  07:05:47 - 07:05:46 - Dun, Corine van
  07:05:46 - 07:05:28 - Dalen, Martijn van
  07:05:27 - 07:05:26 - Dun, Corine van
  07:05:27 - 07:02:27 - Eerenberg, Eelco
  07:04:46 - 07:04:44 - Dun, Corine van
  07:02:29 - 07:02:18 - Isik, Bülent
  07:02:28 - 07:02:26 - Dun, Corine van
  07:02:17 - 07:02:10 - Dun, Corine van
  07:02:15 - 07:01:17 - Eerenberg, Eelco
  07:01:18 - 07:01:15 - Dun, Corine van
  07:01:17 - 07:00:45 - Wijmenga, Jan
  07:00:45 - 07:00:44 - Dun, Corine van
  07:00:43 - 06:53:20 - Eerenberg, Eelco
  06:59:42 - 06:59:41 - Dun, Corine van
  06:57:07 - 06:57:00 - Dun, Corine van
  06:57:00 - 06:56:34 - Heijne, Rachel
  06:56:34 - 06:56:33 - Dun, Corine van
  06:55:26 - 06:55:23 - Dun, Corine van
  06:54:29 - 06:54:27 - Dun, Corine van
  06:54:27 - 06:54:04 - Heijne, Rachel
  06:54:04 - 06:54:03 - Dun, Corine van
  06:53:23 - 06:53:18 - Dun, Corine van
  06:53:21 - 06:53:07 - Heijne, Rachel
  06:53:06 - 06:50:46 - Eerenberg, Eelco
  06:53:06 - 06:53:05 - Dun, Corine van
  06:50:48 - 06:50:46 - Dun, Corine van
  06:50:46 - 06:50:09 - Dalen, Martijn van
  06:50:09 - 06:50:08 - Dun, Corine van
  06:50:08 - 06:48:49 - Eerenberg, Eelco
  06:48:51 - 06:48:48 - Dun, Corine van
  06:48:49 - 06:48:31 - Dalen, Martijn van
  06:48:30 - 06:48:29 - Dun, Corine van
  06:48:29 - 06:45:54 - Eerenberg, Eelco
  06:47:40 - 06:47:39 - Dun, Corine van
  06:45:56 - 06:45:54 - Dun, Corine van
  06:45:55 - 06:45:41 - Isik, Bülent
  06:45:40 - 06:45:40 - Dun, Corine van
  06:45:40 - 06:44:47 - Eerenberg, Eelco
  06:44:53 - 06:44:51 - Dun, Corine van
  06:44:51 - 06:44:30 - Dalen, Martijn van
  06:44:31 - 06:44:30 - Dun, Corine van
  06:44:30 - 06:41:31 - Eerenberg, Eelco
  06:43:47 - 06:43:45 - Dun, Corine van
  06:43:45 - 06:43:20 - Isik, Bülent
  06:43:20 - 06:43:18 - Dun, Corine van
  06:43:18 - 06:42:59 -
  06:43:03 - 06:42:57 - Dun, Corine van
  06:42:59 - 06:42:36 - Isik, Bülent
  06:42:36 - 06:42:35 - Dun, Corine van
  06:42:35 - 06:42:14 - Dalen, Martijn van
  06:42:16 - 06:42:14 - Dun, Corine van
  06:41:40 - 06:41:29 - Dun, Corine van
  06:41:32 - 06:41:07 - Dalen, Martijn van
  06:41:06 - 06:41:03 - Dun, Corine van
  06:41:05 - 06:34:41 - Eerenberg, Eelco
  06:40:44 - 06:40:43 - Dun, Corine van
  06:39:01 - 06:39:00 - Dun, Corine van
  06:39:01 - 06:38:33 -
  06:38:34 - 06:38:33 - Dun, Corine van
  06:38:30 - 06:38:10 -
  06:37:52 - 06:37:18 -
  06:37:51 - 06:37:51 - Dun, Corine van
  06:37:18 - 06:37:11 - Dun, Corine van
  06:36:28 - 06:36:26 - Dun, Corine van
  06:36:26 - 06:36:15 - Bosch, David
  06:35:53 - 06:35:48 - Dun, Corine van
  06:35:50 - 06:35:26 -
  06:35:25 - 06:34:40 - Dun, Corine van
  06:34:41 - 06:34:28 -
  06:34:28 - 06:34:27 - Dun, Corine van
  06:34:28 - 06:34:08 - Dalen, Martijn van
  06:34:07 - 06:33:58 - Dalen, Martijn van
  06:34:07 - 06:34:05 - Dun, Corine van
  06:33:57 - 06:33:35 - Dun, Corine van
  06:33:34 - 06:33:23 - Snippe, Lisanne
  06:33:25 - 06:32:40 - Dun, Corine van
  06:33:03 - 06:32:37 - Isik, Bülent
  06:32:37 - 06:32:35 - Dun, Corine van
  06:32:34 - 06:32:24 - Heijne, Rachel
  06:32:24 - 06:32:17 - Dun, Corine van
  06:32:17 - 06:31:46 -
  06:31:47 - 06:31:37 - Dun, Corine van
  06:31:38 - 06:31:28 - Schreuder, Jelmer
  06:31:25 - 06:30:46 - Dun, Corine van
  06:31:21 - 06:31:21 - Eerenberg, Eelco
  06:31:21 - 06:30:50 - Heijne, Rachel
  06:30:47 - 06:30:40 - Dalen, Martijn van
  06:30:39 - 06:30:02 - Dun, Corine van
  06:30:29 - 06:30:15 - Heijne, Rachel
  06:30:10 - 06:30:05 -
  06:30:04 - 06:27:57 - Eerenberg, Eelco
  06:28:00 - 06:27:47 - Dun, Corine van
  06:06:11 - 06:06:08 - Eerenberg, Eelco
  05:52:18 - 05:52:11 - Dun, Corine van
  05:51:40 - 05:50:51 - Dun, Corine van
  05:50:52 - 05:43:47 - Eerenberg, Eelco
  05:43:49 - 05:43:46 - Dun, Corine van
  05:43:46 - 05:43:37 - Heijne, Rachel
  05:43:36 - 05:41:08 - Eerenberg, Eelco
  05:42:58 - 05:42:57 - Dun, Corine van
  05:42:57 - 05:42:49 - Heijne, Rachel
  05:42:30 - 05:42:21 - Dun, Corine van
  05:41:10 - 05:41:09 - Dun, Corine van
  05:41:10 - 05:40:58 - Isik, Bülent
  05:40:57 - 05:40:56 - Dun, Corine van
  05:40:57 - 05:39:27 - Eerenberg, Eelco
  05:39:27 - 05:39:24 - Dun, Corine van
  05:39:26 - 05:38:58 - Gaillard, Stefan
  05:38:58 - 05:38:57 - Dun, Corine van
  05:38:58 - 05:37:18 - Eerenberg, Eelco
  05:37:18 - 05:37:00 - Dun, Corine van
  05:37:00 - 05:35:04 - Snippe, Lisanne
  05:36:51 - 05:36:50 - Dun, Corine van
  05:36:23 - 05:36:14 - Dun, Corine van
  05:35:07 - 05:35:03 - Dun, Corine van
  05:35:01 - 05:30:08 - Eerenberg, Eelco
  05:30:20 - 05:30:13 - Dun, Corine van
  05:30:14 - 05:29:39 - Bosch, David
  05:30:13 - 05:30:12 - Dun, Corine van
  05:29:40 - 05:29:39 - Dun, Corine van
  05:29:39 - 05:28:52 - Eerenberg, Eelco
  05:28:54 - 05:28:53 - Dun, Corine van
  05:28:52 - 05:28:43 - Bosch, David
  05:28:40 - 05:28:22 - Eerenberg, Eelco
  05:28:25 - 05:28:24 - Dun, Corine van
  05:28:23 - 05:27:59 - Snippe, Lisanne
  05:28:00 - 05:28:00 - Dun, Corine van
  05:27:59 - 05:27:27 - Eerenberg, Eelco
  05:27:28 - 05:27:25 - Dun, Corine van
  05:27:26 - 05:27:06 - Snippe, Lisanne
  05:27:06 - 05:26:01 - Eerenberg, Eelco
  05:26:12 - 05:25:58 - Dun, Corine van
  05:25:58 - 05:25:41 - Heijne, Rachel
  05:25:39 - 05:25:07 - Eerenberg, Eelco
  05:25:11 - 05:25:09 - Dun, Corine van
  05:25:08 - 05:24:28 - Dalen, Martijn van
  05:24:47 - 05:24:35 - Dun, Corine van
  05:24:29 - 05:24:28 - Dun, Corine van
  05:24:28 - 05:23:34 - Eerenberg, Eelco
  05:24:10 - 05:24:09 - Dun, Corine van
  05:23:34 - 05:23:30 - Dun, Corine van
  05:23:31 - 05:23:14 - Sturkenboom, Tessa
  05:23:13 - 05:20:04 - Eerenberg, Eelco
  05:22:17 - 05:22:15 - Dun, Corine van
  05:22:15 - 05:22:00 - Isik, Bülent
  05:21:25 - 05:21:18 - Dun, Corine van
  05:21:19 - 05:20:56 - Gaillard, Stefan
  05:20:08 - 05:19:54 - Gaillard, Stefan
  05:20:06 - 05:20:04 - Dun, Corine van
  05:19:56 - 05:19:54 - Dun, Corine van
  05:19:54 - 05:19:31 - Eerenberg, Eelco
  05:19:43 - 05:19:20 - Dun, Corine van
  05:19:21 - 05:18:41 - Isik, Bülent
  05:18:41 - 05:18:30 - Dun, Corine van
  05:18:39 - 05:18:34 - Isik, Bülent
  05:18:32 - 05:18:03 - Schreuder, Jelmer
  05:18:02 - 05:17:58 - Dun, Corine van
  05:17:59 - 05:17:36 - Sturkenboom, Tessa
  05:17:36 - 05:17:33 - Dun, Corine van
  05:17:33 - 05:15:54 -
  05:15:54 - 05:15:53 - Dun, Corine van
  05:15:52 - 05:15:17 - Bosch, David
  05:15:18 - 05:15:15 - Dun, Corine van
  05:15:14 - 05:14:26 - Heijne, Rachel
  05:14:25 - 05:14:23 - Dun, Corine van
  05:14:24 - 05:13:52 - Wijmenga, Jan
  05:13:52 - 05:13:50 - Dun, Corine van
  05:13:49 - 05:12:40 - Dalen, Martijn van
  05:13:13 - 05:13:10 - Isik, Bülent
  05:13:09 - 05:13:08 - Dun, Corine van
  05:12:38 - 05:12:28 - Dun, Corine van
  05:12:32 - 05:11:38 - Eerenberg, Eelco
  05:11:37 - 05:11:35 - Dun, Corine van
  05:11:36 - 05:11:10 - Gaillard, Stefan
  05:11:10 - 05:11:08 - Dun, Corine van
  05:11:08 - 05:10:27 -
  05:10:27 - 05:10:26 - Dun, Corine van
  05:10:25 - 05:09:58 - Eerenberg, Eelco
  05:09:59 - 05:09:58 - Dun, Corine van
  05:09:57 - 05:09:49 - Bosch, David
  05:09:46 - 05:09:26 - Dun, Corine van
  05:09:45 - 05:09:31 - Isik, Bülent
  05:09:26 - 05:08:23 - Eerenberg, Eelco
  05:08:24 - 05:08:20 - Dun, Corine van
  05:08:21 - 05:08:10 - Snippe, Lisanne
  05:08:10 - 05:06:31 - Dun, Corine van
  05:06:32 - 05:06:20 - Snippe, Lisanne
  05:06:21 - 05:06:17 - Dun, Corine van
  05:06:18 - 05:06:03 - Dalen, Martijn van
  05:06:04 - 05:04:46 - Dun, Corine van
  05:05:21 - 05:05:15 - Isik, Bülent
  05:04:50 - 05:04:40 - Gaillard, Stefan
  05:04:39 - 05:04:26 - Dun, Corine van
  05:04:34 - 05:04:11 - Eerenberg, Eelco
  05:04:12 - 05:03:53 - Dun, Corine van
  05:03:54 - 05:03:36 - Bosch, David
  05:03:36 - 05:03:34 - Isik, Bülent
  05:03:35 - 05:03:17 - Dun, Corine van
  05:03:34 - 05:03:21 - Heijne, Rachel
  05:03:18 - 05:03:03 - Dalen, Martijn van
  05:03:03 - 05:03:01 - Dun, Corine van
  05:03:01 - 05:02:42 -
  05:02:42 - 05:02:40 - Dun, Corine van
  05:02:41 - 05:02:26 - Wijmenga, Jan
  05:02:25 - 05:02:06 - Dun, Corine van
 • 5.1
 • 6

  20:03 - 20:19

  Indicatieve aanvang: 14.00 uur; Digitaal
  Indicatie behandeltijd:120 min.
  Beleidsveld: Circulaire economie - wethouder Verschuure
  Utrecht wil in 2050 een circulaire stad zijn. De nota Utrecht Circulair 2030-2023 schetst een tijdspad met tussenstappen in 2023, 2030. Tot 2023 zet de gemeente vooral in op leren en experimenteren, na 2023 wil de gemeente versnellen. Er zijn vijf ambities met prioriteit benoemd. Utrecht Circulair creëert een klimaat waar duurzame en circulaire bedrijven zich welkom voelen, Utrecht versterkt het investeringsklimaat en koopt circulair in, Utrecht stimuleert circulair gebiedsontwikkeling en circulair bouwen, Utrecht wordt afvalvrij (van afval naar grondstof) en Utrecht stimuleert opleiden voor circulair bouwen en circulair ondernemen en werkt aan een circulaire kennisagenda. Voorgesteld wordt Utrecht Circulair 2020-2023 op te nemen in de Omgevingsvisie Utrecht.


 • 6.1
 • 7

  20:19 - 22:16

  Indicatieve aanvang: 20.00 uur; Digitaal
  Indicatie behandeltijd: 90 min.
  Beleidsveld: Circulaire economie - wethouder Verschuure
  Utrecht wil in 2050 volledig circulair te zijn. Een circulaire gemeente verwerkt afval tot nieuwe grondstoffen en producten. De grondstoffennota beschrijft hoe de gemeente dit doet. Met de maatregelen die in de Grondstoffennota voorgesteld worden, stimuleert de gemeente dat inwoners hun afval op de juiste wijze gescheiden aan te bieden. Door meer en beter te scheiden ontstaat er minder restafval. De Grondstoffennota 2020 neemt de nota ‘Afval is grondstof 2015-2018’ en Het Nieuwe Inzamelen als basis. In de nota is er daarnaast meer aandacht voor het scheiden van afval in de hoogbouw, waaronder GFT, en het ontwikkelen van maatwerk voor de gebieden waar Het Nieuwe Inzamelen geen optie is, zoals de binnenstad en gebieden met hoge ambities op het gebied van de openbare ruimte. Ook de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen en het voorkomen van afval krijgen meer aandacht. De aparte inzameling van plastic, blik en pak wordt gefaseerd afgebouwd, doordat deze grondstoffen door de nieuwe afvalverwerker nagescheiden kan worden. Er komt meer aandacht voor textiel en bedrijven worden via de commerciële inzameltak verder gestimuleerd hun afval gescheiden aan te bieden.


 • 8

  22:16 - 23:16

  Indicatieve aanvang: 21.30 uur; Digitaal
  Indicatie behandeltijd: 60 min.
  Beleidsveld: Mobiliteit - wethouder Van Hooijdonk

  Geagendeerd door: D. Gilissen (VVD), H. Dekker-Abdoulaziz (D66), J. Wijmenga (ChristenUnie).
  Op basis van het bezoek aan de locatie willen de agenderende fracties met de andere fracties en het college in debat over de situatie op de kruising en eventuele oplossingen om de verkeersveiligheid te kunnen verbeteren. Daarbij willen ze graag de eerdergenoemde brief van 16 juli 2020, en schriftelijke vragen over de kruising expliciet agenderen voor bespreking.

 • 8.1
 • 8.2