Gemeenteraad

donderdag 26 november 2020 10:00 - 22:00
Locatie:
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter:
Peter den Oudsten
Start:
donderdag 26 november 2020 13:48
Eind:
donderdag 26 november 2020 17:08
Toelichting:

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:

Agendapunten

 • 1

  13:50 - 14:01


  03:45:53 - 03:45:26 - Oudsten, Peter den
  03:45:14 - - Oudsten, Peter den
  00:13:18 - - Zwanenberg, Pepijn
 • 2

  10:04 - 10:07


  03:42:10 - 03:41:30 - Oudsten, Peter den
  03:41:30 - 03:41:28 - Oudsten, Peter den
  03:41:30 - - Gastspreker 04
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

  Dit punt wordt als laatste agendapunt behandeld.


  Moties
  Onderwerp
  M341 Red Zwarte Piet en Jip en Janneke van censuur
  M342 Teleurstelling en onbegrip over Tracébesluit verbreding A27
 • 8
 • 9

  10:08 - 10:14

  Gert Dijkstra, namens EenUtrecht, zal hierbij het Burgerinitiatief 1.000 Buurtbanen voor 1.000 werkzoekenden in de gemeente Utrecht aanbieden.  03:38:39 - 03:38:02 - Oudsten, Peter den
  03:37:40 - 03:37:38 - Oudsten, Peter den
  03:37:34 - 03:37:29 - Oudsten, Peter den
  03:37:17 - 03:36:34 - Oudsten, Peter den
  03:33:15 - - Oudsten, Peter den
 • 10

  10:14 - 14:01

  Wethouder Verschuure
  Status: B
  Indicatieve tijd: 60 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De Grondstoffennota 2020 vast te stellen, met als belangrijkste uitgangspunten:
  a) de overstap naar een brengsysteem voor groente, fruit- en etensresten bij nietgrondgebonden woningen,
  b) de overstap van bron- naar nascheiding van plastic, blik en pak,
  c) prioriteit te geven aan gescheiden inzameling in de binnenstad bij de totstandkoming van  de Omgevingsvisie binnenstad.  Amendementen
  Onderwerp
  A137 Bron- en nascheiding
  Moties
  Onderwerp
  M343 Behoud City Bin voorlopig
  M344 Biedt het college de helpende hand aan ouderen en mensen met beperking
  M345 Afvalpreventieplan
  M346 Meer E-waste inzamelen
  M347 Starten met afvalpreventiecampagne
  M348 Vaart maken met kostenbesparingen en nieuwe technieken in de afvalinzameling
  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Grondstoffennota 2020

  03:32:58 - 03:32:50 - Oudsten, Peter den
  03:32:58 - 03:29:24 - Dalen, Martijn van
  03:30:24 - 03:29:24 - Oudsten, Peter den
  03:29:23 - 03:29:17 - Oudsten, Peter den
  03:29:16 - 03:28:08 - Isik, Bülent
  03:28:08 - 03:28:01 - Oudsten, Peter den
  03:28:00 - 03:27:41 - Schreuder, Jelmer
  03:27:56 - 03:26:37 - Isik, Bülent
  03:27:40 - 03:26:43 - Oudsten, Peter den
  03:26:41 - 03:26:39 - Oudsten, Peter den
  03:26:38 - 03:26:18 - Virginia, Erwin
  03:26:35 - 03:25:19 - Isik, Bülent
  03:25:17 - 03:25:13 - Oudsten, Peter den
  03:25:13 - 03:24:17 - Deún, Henk van
  03:24:17 - 03:24:15 - Oudsten, Peter den
  03:24:13 - 03:19:49 - Schreuder, Jelmer
  03:23:11 - 03:23:08 - Oudsten, Peter den
  03:23:08 - 03:22:49 - Heuven, Maarten van
  03:22:27 - 03:21:54 - Heuven, Maarten van
  03:21:22 - 03:21:21 - Oudsten, Peter den
  03:21:21 - 03:21:00 - Zwinkels, Jantine
  03:20:44 - 03:20:42 - Oudsten, Peter den
  03:20:41 - 03:20:30 - Zwinkels, Jantine
  03:20:24 - 03:20:21 - Oudsten, Peter den
  03:20:21 - 03:20:17 - Oudsten, Peter den
  03:19:49 - 03:19:42 - Oudsten, Peter den
  03:19:39 - 03:19:28 - Oudsten, Peter den
  03:19:29 - 03:13:33 - Sturkenboom, Tessa
  03:17:08 - 03:17:06 - Oudsten, Peter den
  03:17:04 - 03:17:02 - Oudsten, Peter den
  03:17:01 - 03:16:39 - Schreuder, Jelmer
  03:16:07 - 03:16:00 - Schreuder, Jelmer
  03:15:58 - 03:15:56 - Oudsten, Peter den
  03:15:54 - 03:15:34 - Schipper, Tim
  03:15:08 - 03:15:00 - Oudsten, Peter den
  03:13:44 - 03:13:42 - Oudsten, Peter den
  03:13:31 - 03:13:30 - Oudsten, Peter den
  03:13:29 - 03:13:28 - Oudsten, Peter den
  03:13:28 - 03:13:27 - Oudsten, Peter den
  03:13:26 - 03:10:25 - Virginia, Erwin
  03:12:14 - 03:12:10 - Oudsten, Peter den
  03:12:09 - 03:11:57 - Zwinkels, Jantine
  03:12:08 - 03:12:07 - Oudsten, Peter den
  03:11:20 - 03:11:19 - Oudsten, Peter den
  03:10:26 - 03:10:21 - Oudsten, Peter den
  03:10:20 - 03:09:47 - Schipper, Tim
  03:09:47 - 03:09:44 - Oudsten, Peter den
  03:09:41 - 03:07:01 - Zwinkels, Jantine
  03:09:38 - 03:09:34 - Oudsten, Peter den
  03:07:56 - 03:07:54 - Oudsten, Peter den
  03:07:02 - 03:06:59 - Oudsten, Peter den
  03:06:58 - 03:06:40 - Schreuder, Jelmer
  03:06:37 - 03:05:38 - Zwinkels, Jantine
  03:05:41 - 03:05:37 - Oudsten, Peter den
  03:05:37 - 03:05:16 - Schreuder, Jelmer
  03:05:14 - 03:04:19 - Zwinkels, Jantine
  03:04:28 - 03:04:16 - Oudsten, Peter den
  03:04:15 - 03:01:45 - Heuven, Maarten van
  03:02:15 - 03:01:45 - Oudsten, Peter den
  03:01:45 - 03:01:32 - Schreuder, Jelmer
  03:01:31 - 03:00:41 - Heuven, Maarten van
  03:00:54 - 03:00:41 - Oudsten, Peter den
  03:00:41 - 03:00:13 - Wijmenga, Jan
  03:00:13 - 02:59:14 - Heuven, Maarten van
  02:59:16 - 02:59:14 - Oudsten, Peter den
  02:59:15 - 02:58:45 - Dalen, Martijn van
  02:58:45 - 02:56:36 - Heuven, Maarten van
  02:58:06 - 02:57:54 - Oudsten, Peter den
  02:56:34 - 02:56:29 - Oudsten, Peter den
  02:56:27 - 02:55:21 - Wijmenga, Jan
  02:55:22 - 02:55:12 - Oudsten, Peter den
  02:55:11 - 02:55:09 - Oudsten, Peter den
  02:55:06 - 02:55:04 - Oudsten, Peter den
  02:45:41 - 02:45:37 - Oudsten, Peter den
  02:45:36 - 02:16:56 - Verschuure, Klaas
  02:44:10 - 02:44:08 - Oudsten, Peter den
  02:44:09 - 02:44:01 - Dalen, Martijn van
  02:42:35 - 02:42:33 - Oudsten, Peter den
  02:42:33 - 02:42:15 - Wijmenga, Jan
  02:41:26 - 02:41:25 - Oudsten, Peter den
  02:41:24 - 02:41:09 - Heuven, Maarten van
  02:40:26 - 02:40:25 - Oudsten, Peter den
  02:40:25 - 02:40:06 - Heuven, Maarten van
  02:38:16 - 02:37:38 - Oudsten, Peter den
  02:37:40 - 02:37:09 - Virginia, Erwin
  02:32:58 - 02:32:40 - Isik, Bülent
  02:32:57 - 02:32:56 - Oudsten, Peter den
  02:32:27 - 02:32:22 - Isik, Bülent
  02:32:01 - 02:32:00 - Oudsten, Peter den
  02:29:11 - 02:29:07 - Oudsten, Peter den
  02:29:07 - 02:28:37 - Sturkenboom, Tessa
  02:27:43 - 02:27:39 - Oudsten, Peter den
  02:27:39 - 02:27:00 - Sturkenboom, Tessa
  02:27:00 - 02:26:45 - Oudsten, Peter den
  02:26:59 - 02:26:48 - Schreuder, Jelmer
  02:26:46 - 02:26:28 - Sturkenboom, Tessa
  02:26:24 - 02:26:23 - Oudsten, Peter den
  02:23:04 - 02:23:01 - Oudsten, Peter den
  02:23:01 - 02:22:42 - Zwinkels, Jantine
  02:21:59 - 02:21:58 - Oudsten, Peter den
  02:21:47 - 02:21:40 - Oudsten, Peter den
  02:21:43 - 02:21:43 - Zwinkels, Jantine
  02:21:41 - 02:21:30 - Zwinkels, Jantine
  02:21:30 - 02:21:19 - Oudsten, Peter den
  02:20:19 - 02:20:15 - Oudsten, Peter den
  02:20:15 - 02:19:57 - Heuven, Maarten van
  02:19:05 - 02:18:49 - Oudsten, Peter den
  02:17:47 - 02:17:44 - Oudsten, Peter den
  02:16:59 - 02:16:52 - Oudsten, Peter den
  02:16:52 - 02:16:26 - Zwinkels, Jantine
  02:16:24 - 02:16:22 - Oudsten, Peter den
  02:16:23 - 02:15:25 - Verschuure, Klaas
  02:15:35 - 02:14:49 - Oudsten, Peter den
  02:15:11 - 02:15:02 - Zwinkels, Jantine
  02:14:46 - 02:14:16 - Oudsten, Peter den
  02:14:16 - 02:14:06 - Boer, Heleen de
  02:14:06 - 02:14:05 - Oudsten, Peter den
  02:14:04 - 02:13:35 - Hall, Merel van
  02:13:30 - 02:13:30 - Oudsten, Peter den
  02:13:26 - 02:13:05 - Schreuder, Jelmer
  02:13:26 - 02:12:59 - Oudsten, Peter den
  02:13:00 - 02:12:46 - Isik, Bülent
  02:12:57 - 02:11:55 - Oudsten, Peter den
  02:12:04 - 02:12:01 - Zwinkels, Jantine
  02:10:52 - 02:10:27 - Oudsten, Peter den
  02:10:44 - 02:10:43 - Zwinkels, Jantine
  02:10:42 - 02:10:33 - Zwinkels, Jantine
  02:09:00 - 02:08:16 - Oudsten, Peter den
  02:01:56 - - Oudsten, Peter den
 • 11

  14:01 - 14:30

  Hester Assen, PvdA
  Status: B
  Indicatieve tijd: 90 min

  De initiatiefneemster stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het college te verzoeken, in samenwerking met schoolbesturen en ouders, een stadsbreed toelatingsbeleid voor het basisonderwijs in Utrecht op te stellen
  2. Bij het opstellen van dit toelatingsbeleid de hieronder genoemde en in de bijlage toegelichte, uitgangspunten mee te nemen in het op te stellen stedelijke aanmeld- en toelatingsbeleid
  a. Scholen zijn zoveel mogelijk een afspiegeling van de buurt, onder andere te bereiken door het gebruik van schoolcirkels. De schoolcirkel is niet van toepassing op scholen met een stedelijke populatie
  b. Er komt een centraal aanmeldpunt. Ter uitwerking is hoe vaak er een aanmeldmoment zal zijn. Een ombudsfunctie is onderdeel van het onafhankelijke aanmeldpunt
  c. Het tegengaan van segregatie als uitgangspunt te nemen en mee te nemen in de monitoring zoals bedoeld in punt 3
  d. Bij het aanmelden gelden er, in geval van meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen, voorrangsregels in nader te bepalen volgorde:
  i. Zus- en broerregeling (als er al een kind uit het gezin op de school zit heeft hij/zij voorrang)
  ii. Het aangemelde kind heeft een VE indicatie en heeft VE gevolgd op een VE-locatie die samenwerkt met de school van aanmelding.
  iii. de voorkeursschool is een buurtschool
  e. Ouderinitiatieven krijgen een plek in het toelatingsbeleid en het wordt individuele ouders mogelijk gemaakt om mee te praten over aanmeldbeleid.
  f. Inzet op bewustwording van het belang van samen in de buurt naar school gaan en het ontmoeten van kinderen met verschillende achtergronden
  3. Over de ervaringen met het toelatingsbeleid jaarlijks te rapporteren aan de gemeenteraad  Stemming
  Onderwerp
  Initiatiefvoorstel Een eerlijke start voor ieder kind. Voorstellen voor een eerlijk en transparant toelatingsbeleid op basisscholen in Utrecht

  02:01:38 - 01:57:21 - Assen, Hester
  01:57:20 - 01:57:12 - Oudsten, Peter den
  01:57:13 - 01:42:33 - Boer, Heleen de
  01:55:22 - 01:55:11 - Oudsten, Peter den
  01:55:10 - 01:54:46 - Zweth, Rick van der
  01:53:51 - 01:53:49 - Oudsten, Peter den
  01:53:50 - 01:53:07 - Zweth, Rick van der
  01:51:38 - 01:51:36 - Oudsten, Peter den
  01:51:37 - 01:51:07 - Zweth, Rick van der
  01:51:06 - 01:51:00 - Oudsten, Peter den
  01:51:04 - 01:51:00 - Streefland-Driesprong, Rachel
  01:50:20 - 01:50:14 - Oudsten, Peter den
  01:50:16 - 01:49:57 - Koppelaar, Jeffrey
  01:49:05 - 01:49:00 - Oudsten, Peter den
  01:49:02 - 01:48:37 - Koppelaar, Jeffrey
  01:48:02 - 01:48:00 - Oudsten, Peter den
  01:47:59 - 01:46:47 - Sasbrink, Anne
  01:47:13 - 01:45:47 - Oudsten, Peter den
  01:45:46 - 01:45:35 - Oudsten, Peter den
  01:45:40 - 01:45:05 - Zweth, Rick van der
  01:44:19 - 01:44:17 - Oudsten, Peter den
  01:42:34 - 01:42:28 - Oudsten, Peter den
  01:42:32 - 01:42:19 - Zweth, Rick van der
  01:42:17 - 01:42:14 - Oudsten, Peter den
  01:42:14 - 01:39:30 - Streefland-Driesprong, Rachel
  01:39:30 - 01:39:28 - Oudsten, Peter den
  01:39:25 - 01:36:27 - Deún, Henk van
  01:36:28 - 01:36:27 - Oudsten, Peter den
  01:36:26 - 01:34:59 - Koppelaar, Jeffrey
  01:34:58 - 01:34:57 - Oudsten, Peter den
  01:34:55 - 01:32:16 - Sasbrink, Anne
  01:33:31 - 01:33:24 - Oudsten, Peter den
  01:33:24 - 01:33:07 - Streefland-Driesprong, Rachel
  01:32:40 - 01:32:33 - Oudsten, Peter den
  01:32:16 - 01:32:07 - Oudsten, Peter den
  01:32:12 - 01:30:44 - Meerding, Tess
  01:30:51 - 01:30:43 - Oudsten, Peter den
  01:30:43 - 01:30:21 - Boer, Heleen de
  01:30:20 - 01:29:36 - Meerding, Tess
  01:29:37 - 01:29:36 - Oudsten, Peter den
  01:29:35 - 01:29:21 - Boer, Heleen de
  01:29:21 - 01:28:15 - Meerding, Tess
  01:29:07 - 01:29:05 - Oudsten, Peter den
  01:28:15 - 01:28:13 - Oudsten, Peter den
  01:28:12 - 01:24:22 -
  01:26:57 - 01:26:55 - Oudsten, Peter den
  01:26:55 - 01:26:48 - Zweth, Rick van der
  01:26:05 - 01:25:51 - Oudsten, Peter den
  01:25:55 - 01:25:32 - Zweth, Rick van der
  01:24:22 - 01:24:19 - Oudsten, Peter den
  01:24:18 - 01:13:50 - Saiah, Mohammed
  01:23:06 - 01:22:58 - Oudsten, Peter den
  01:22:59 - 01:22:26 - Zweth, Rick van der
  01:22:01 - 01:21:34 - Zweth, Rick van der
  01:21:51 - 01:21:09 - Oudsten, Peter den
  01:21:09 - 01:20:46 - Koppelaar, Jeffrey
  01:20:43 - 01:20:34 - Oudsten, Peter den
  01:20:42 - 01:20:03 - Streefland-Driesprong, Rachel
  01:20:06 - 01:20:00 - Oudsten, Peter den
  01:19:41 - 01:19:36 - Oudsten, Peter den
  01:19:39 - 01:19:00 - Koppelaar, Jeffrey
  01:19:28 - 01:19:19 - Oudsten, Peter den
  01:18:59 - 01:18:56 - Oudsten, Peter den
  01:17:42 - 01:17:40 - Oudsten, Peter den
  01:17:41 - 01:17:19 - Zweth, Rick van der
  01:17:01 - 01:16:35 - Zweth, Rick van der
  01:17:00 - 01:16:58 - Oudsten, Peter den
  01:16:04 - 01:16:03 - Oudsten, Peter den
  01:16:03 - 01:15:46 - Koppelaar, Jeffrey
  01:15:45 - 01:15:43 - Oudsten, Peter den
  01:15:17 - 01:15:16 - Oudsten, Peter den
  01:15:15 - 01:14:55 - Boer, Heleen de
  01:13:50 - 01:13:45 - Oudsten, Peter den
  01:13:44 - 01:12:38 - Schipper, Tim
  01:13:31 - 01:13:28 - Oudsten, Peter den
  01:12:38 - 01:12:36 - Oudsten, Peter den
  01:12:36 - 01:11:31 - Zweth, Rick van der
  01:11:31 - 01:11:17 - Oudsten, Peter den
  01:11:19 - 01:08:47 - Klein, Anke
  01:08:55 - 01:08:46 - Oudsten, Peter den
  01:08:47 - 01:08:34 - Zweth, Rick van der
  01:08:33 - 01:08:26 - Klein, Anke
  01:08:25 - 01:08:22 - Klein, Anke
  01:08:23 - 01:08:22 - Oudsten, Peter den
  01:08:21 - 01:07:49 - Meerding, Tess
  01:07:48 - 01:06:49 - Klein, Anke
  01:07:47 - 01:07:47 - Oudsten, Peter den
  01:06:52 - 01:06:47 - Oudsten, Peter den
  01:06:50 - 01:06:19 - Koppelaar, Jeffrey
  01:06:18 - 01:05:02 - Klein, Anke
  01:05:02 - 01:04:03 - Oudsten, Peter den
  01:04:40 - 01:04:21 -
  01:04:17 - 01:04:06 - Boer, Heleen de
  00:13:36 - 00:29:58 - Assen, Hester
  00:16:24 - 00:16:26 - Zwanenberg, Pepijn
  00:16:25 - 00:17:01 - Boer, Heleen de
  00:17:01 - 00:17:02 - Zwanenberg, Pepijn
  00:17:07 - 00:17:11 - Zwanenberg, Pepijn
  00:23:06 - 00:23:09 - Zwanenberg, Pepijn
  00:23:08 - 00:23:48 - Streefland-Driesprong, Rachel
  00:23:48 - 00:23:53 - Zwanenberg, Pepijn
  00:23:51 - 00:24:13 - Boer, Heleen de
  00:24:12 - 00:24:14 - Zwanenberg, Pepijn
  00:24:14 - 00:24:42 - Streefland-Driesprong, Rachel
  00:24:42 - 00:24:44 - Zwanenberg, Pepijn
  00:24:43 - 00:25:29 - Koppelaar, Jeffrey
  00:25:29 - 00:25:31 - Zwanenberg, Pepijn
  00:25:31 - 00:25:56 - Boer, Heleen de
  00:25:56 - 00:26:07 - Zwanenberg, Pepijn
  00:26:07 - 00:27:18 - Boer, Heleen de
  00:27:18 - 00:27:20 - Zwanenberg, Pepijn
  00:27:19 - 00:27:45 - Meerding, Tess
  00:27:44 - 00:28:05 - Zwanenberg, Pepijn
  00:28:05 - 00:28:10 - Bos, Cees
  00:28:10 - 00:28:18 - Zwanenberg, Pepijn
  00:28:15 - 00:28:42 - Koppelaar, Jeffrey
  00:28:43 - 00:28:53 - Zwanenberg, Pepijn
  00:28:56 - 00:28:57 - Zwanenberg, Pepijn
  00:28:58 - 00:29:11 - Zwanenberg, Pepijn
  00:29:58 - 00:30:02 - Zwanenberg, Pepijn
  00:30:02 - 00:30:16 - Assen, Hester
  00:30:16 - 00:30:20 - Zwanenberg, Pepijn
  00:30:19 - 00:30:24 - Bos, Cees
  00:30:25 - 00:30:25 - Zwanenberg, Pepijn
  00:30:26 - 00:30:38 - Meerding, Tess
  00:30:39 - 00:30:51 - Zwanenberg, Pepijn
  00:37:08 - 00:37:56 - Zwanenberg, Pepijn
  00:37:54 - 00:38:44 - Klein, Anke
  00:38:45 - 00:38:48 - Zwanenberg, Pepijn
  00:41:59 - - Zwanenberg, Pepijn
 • 12

  14:30

  Wethouder Klein
  Status: B
  Indicatieve tijd: 60 min

  De rekenkamer stelt de raad voor te besluiten:

  1A. Het inzicht in de omvang van de groepen die nog onvoldoende beschikken over de basisvaardigheden te verbeteren.
  1B. Als gemeente, gelet op de hardnekkigheid en complexiteit van het vraagstuk, toe te werken naar een intensievere en minder vrijblijvende aanpak en een sterkere regie te voeren op de vraag naar en het aanbod van basiseducatie.
  2. Voor de verschillende vormen van basiseducatie concreet geformuleerde doelen op te stellen waarin ook het beoogde maatschappelijk effect is opgenomen.
  3A. Met educatieaanbieders duidelijker afspraken te maken over meer eenduidige verantwoordingsinformatie, waaronder informatie over klanttevredenheid en voortijdige uitval.
  3B. De informatieverschaffing te stroomlijnen, wat kan helpen bij meer inzicht krijgen in effectiviteit.
  4A. In te zetten op een verbreding van het aanbod, en de benutting daarvan, op het terrein van Nederlands als eerste taal (NT1) en van rekenen en vaker meer indirecte, innovatieve methoden toe te passen om Nederlandstalige laaggeletterden (NT1’ers) te bereiken.
  4B. Als gemeente actiever te sturen op de inzichtelijkheid van het educatieaanbod, zodat samenwerking en doorverwijzing kunnen worden bevorderd.
  5A. Een meer integrale aanpak te ontwikkelen waarin beleidsafdelingen – Maatschappelijke Ontwikkeling, Werk en Inkomen, en Volksgezondheid – tot een gezamenlijke aanpak komen van signalering, doorverwijzing en warme overdracht naar basiseducatie en taalonderwijs.
  5B. De mogelijkheden te benutten die de Participatiewet biedt. Een intensievere aanpak te ontwikkelen om uitkeringsgerechtigden met taalachterstand te stimuleren naar taalles te gaan.
  6. In te zetten op de kansen die de werkvloer biedt en op een veel grotere rol van werkgevers bij het vergroten van taal- en rekenvaardigheid en digitale vaardigheden: daarbij als gemeente in de rol van werkgever ook zelf het goede voorbeeld te geven.
  7A. Ter bevordering van een gelijk speelveld en toetreding van nieuwe aanbieders beleidsregels op te stellen met criteria voor de beoordeling van subsidieaanvragen en het subsidieregister te verbeteren.
  7B. Ter vereenvoudiging van de interne controle op subsidies en inkoop bij de gemeente de subsidie- en inkoopdossiers onder te brengen op één centrale plaats.
  8. De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd.  Amendementen
  Onderwerp
  A138 Formuleer ook doelen voor de verschillende doelgroepen
  A139 Naast werkvloer ook het onderwijs als vindplaats
  Moties
  Onderwerp
  M349 Taal is het voertuig voor meedoen in de Nederlandse samenleving
  M350 inzicht in verdeling gelden laaggeletterdheid
  Stemming
  Onderwerp
  Rekenkameronderzoek: ‘Leren om mee te kunnen doen. Basiseducatie voor volwassenen: taal, rekenen en digitale vaardigheden’

  00:42:23 - 00:44:31 - Saiah, Mohammed
  00:44:30 - 00:44:36 - Zwanenberg, Pepijn
  00:44:34 - 00:44:57 - Saiah, Mohammed
  00:44:38 - 00:44:59 - Zwanenberg, Pepijn
  00:44:59 - 00:46:15 - Streefland-Driesprong, Rachel
  00:46:13 - 00:46:17 - Zwanenberg, Pepijn
  00:46:17 - 00:46:28 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:46:28 - 00:46:29 - Zwanenberg, Pepijn
  00:46:28 - 00:47:25 - Streefland-Driesprong, Rachel
  00:46:55 - 00:46:56 - Zwanenberg, Pepijn
  00:47:20 - 00:47:24 - Zwanenberg, Pepijn
  00:47:25 - 00:47:54 - Boer, Heleen de
  00:47:54 - 00:47:56 - Zwanenberg, Pepijn
  00:47:56 - 00:48:12 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  00:48:13 - 00:48:14 - Zwanenberg, Pepijn
  00:48:13 - 00:49:48 - Streefland-Driesprong, Rachel
  00:48:25 - 00:48:29 - Zwanenberg, Pepijn
  00:49:35 - 00:49:37 - Zwanenberg, Pepijn
  00:49:47 - 00:49:51 - Zwanenberg, Pepijn
  00:49:51 - 00:50:52 - Bos, Cees
  00:50:52 - 00:50:53 - Zwanenberg, Pepijn
  00:50:52 - 00:51:28 - Streefland-Driesprong, Rachel
  00:51:28 - 00:51:34 - Zwanenberg, Pepijn
  00:51:39 - 00:56:46 - Bos, Cees
  00:56:46 - 00:56:51 - Zwanenberg, Pepijn
  00:56:52 - 00:59:16 - Boer, Heleen de
  00:59:16 - 00:59:18 - Zwanenberg, Pepijn
  00:59:19 - 00:59:51 - Bos, Cees
  00:59:51 - 00:59:52 - Zwanenberg, Pepijn
  00:59:52 - 01:00:51 - Boer, Heleen de
  01:00:51 - 01:00:52 - Zwanenberg, Pepijn
  01:00:52 - 01:01:10 - Bos, Cees
  01:01:11 - 01:01:13 - Zwanenberg, Pepijn
  01:01:12 - 01:01:22 - Assen, Hester
  01:01:22 - 01:01:24 - Zwanenberg, Pepijn
  01:01:24 - 01:02:19 - Bos, Cees
  01:02:19 - 01:02:41 - Assen, Hester
  01:02:20 - 01:02:20 - Zwanenberg, Pepijn
  01:02:41 - 01:02:43 - Zwanenberg, Pepijn
  01:02:43 - 01:03:03 - Bos, Cees
  01:03:02 - 01:03:22 - Zwanenberg, Pepijn
  01:03:22 - 01:03:55 - Boer, Heleen de
  01:03:55 - 01:03:55 - Zwanenberg, Pepijn
  01:03:56 - 01:04:02 - Bos, Cees
  01:04:04 - 01:04:08 - Zwanenberg, Pepijn
  01:04:07 - 01:04:29 - Assen, Hester
  01:04:30 - 01:04:32 - Zwanenberg, Pepijn
  01:04:33 - 01:04:38 - Bos, Cees
  01:04:38 - 01:04:40 - Zwanenberg, Pepijn
  01:04:39 - 01:05:01 - Assen, Hester
  01:05:01 - 01:05:02 - Zwanenberg, Pepijn
  01:05:02 - 01:05:08 - Bos, Cees
  01:05:08 - 01:05:11 - Zwanenberg, Pepijn
  01:05:11 - 01:07:40 -
  01:07:39 - 01:07:50 - Zwanenberg, Pepijn
  01:07:46 - 01:08:44 - Schipper, Tim
  01:08:45 - 01:08:48 - Zwanenberg, Pepijn
  01:08:48 - 01:11:44 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:11:43 - 01:11:45 - Zwanenberg, Pepijn
  01:11:46 - 01:12:13 - Boer, Heleen de
  01:12:13 - 01:12:15 - Zwanenberg, Pepijn
  01:12:14 - 01:13:11 - Rajkowski, Queeny-Aimée
  01:13:12 - 01:13:20 - Zwanenberg, Pepijn
  01:13:19 - 01:15:37 - Assen, Hester
  01:13:24 - 01:13:25 - Zwanenberg, Pepijn
  01:15:37 - 01:15:41 - Zwanenberg, Pepijn
  01:15:41 - 01:16:28 - Sasbrink, Anne
  01:16:28 - 01:16:50 - Zwanenberg, Pepijn
  01:38:16 - 01:38:23 - Zwanenberg, Pepijn
  01:38:23 - 01:40:52 - Klein, Anke
  01:40:48 - 01:40:51 - Zwanenberg, Pepijn
  01:40:51 - 01:41:02 - Assen, Hester
  01:41:02 - 01:41:04 - Zwanenberg, Pepijn
  01:41:04 - 01:41:32 - Klein, Anke
  01:41:30 - 01:41:31 - Zwanenberg, Pepijn
  01:41:32 - 01:42:04 - Assen, Hester
  01:42:05 - 01:42:06 - Zwanenberg, Pepijn
  01:42:06 - 01:44:57 - Klein, Anke
  01:42:31 - 01:42:32 - Zwanenberg, Pepijn
  01:44:54 - 01:44:57 - Zwanenberg, Pepijn
  01:44:57 - 01:45:15 - Streefland-Driesprong, Rachel
  01:45:15 - 01:45:16 - Zwanenberg, Pepijn
  01:45:16 - 01:47:05 - Klein, Anke
  01:47:02 - 01:47:05 - Zwanenberg, Pepijn
  01:47:05 - 01:47:24 - Bos, Cees
  01:47:24 - 01:47:34 - Zwanenberg, Pepijn
  01:47:27 - 01:47:32 - Bos, Cees
  01:47:35 - 01:47:52 - Klein, Anke
  01:47:51 - 01:47:52 - Zwanenberg, Pepijn
  01:47:51 - 01:47:55 - Bos, Cees
  01:47:54 - 01:47:57 - Zwanenberg, Pepijn
  01:47:58 - 01:48:19 - Boer, Heleen de
  01:48:19 - 01:48:21 - Zwanenberg, Pepijn
  01:48:20 - 01:49:36 - Bos, Cees
  01:49:37 - 01:49:41 - Zwanenberg, Pepijn
  01:49:40 - 01:50:21 - Klein, Anke
  01:50:21 - 01:50:32 - Zwanenberg, Pepijn
  01:50:32 - 01:51:10 - Gastspreker 06
  01:51:09 - 01:51:26 - Zwanenberg, Pepijn
  01:55:52 - 01:56:09 - Zwanenberg, Pepijn
  01:56:10 - 01:59:42 - Dun, Corine van
  01:58:45 - 01:58:48 - Zwanenberg, Pepijn
  01:59:41 - 01:59:45 - Zwanenberg, Pepijn
  01:59:45 - 02:00:43 - Streefland-Driesprong, Rachel
  02:00:42 - 02:00:46 - Zwanenberg, Pepijn
  02:00:46 - 02:02:55 -
  02:02:54 - 02:03:00 - Zwanenberg, Pepijn
  02:03:03 - 02:03:48 - Bos, Cees
  02:03:52 - 02:04:08 - Zwanenberg, Pepijn
  02:04:08 - 02:06:09 - Deún, Henk van
  02:06:08 - 02:06:12 - Zwanenberg, Pepijn
  02:06:12 - 02:07:14 - Assen, Hester
  02:07:13 - 02:07:15 - Zwanenberg, Pepijn
  02:07:16 - 02:07:53 - Deún, Henk van
  02:07:52 - 02:07:54 - Zwanenberg, Pepijn
  02:07:54 - 02:08:14 - Assen, Hester
  02:08:14 - 02:08:15 - Zwanenberg, Pepijn
  02:08:16 - 02:08:25 - Deún, Henk van
  02:08:25 - 02:08:26 - Zwanenberg, Pepijn
  02:08:25 - 02:08:34 - Assen, Hester
  02:08:35 - 02:08:37 - Zwanenberg, Pepijn
  02:08:36 - 02:09:02 - Dun, Corine van
  02:09:01 - 02:09:03 - Zwanenberg, Pepijn
  02:09:04 - 02:09:35 - Assen, Hester
  02:09:35 - 02:09:37 - Zwanenberg, Pepijn
  02:09:37 - 02:10:02 - Gilissen, Dimitri
  02:10:01 - 02:10:03 - Zwanenberg, Pepijn
  02:10:03 - 02:10:34 - Assen, Hester
  02:10:33 - 02:10:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:10:34 - 02:11:09 - Gilissen, Dimitri
  02:11:08 - 02:11:10 - Zwanenberg, Pepijn
  02:11:09 - 02:11:14 - Assen, Hester
  02:11:15 - 02:11:16 - Zwanenberg, Pepijn
  02:11:16 - 02:11:37 - Deún, Henk van
  02:11:37 - 02:11:38 - Zwanenberg, Pepijn
  02:11:37 - 02:11:40 - Assen, Hester
  02:11:41 - 02:11:54 - Zwanenberg, Pepijn
  02:11:56 - 02:12:45 - Assen, Hester
  02:12:43 - 02:12:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:12:49 - 02:13:26 - Dun, Corine van
  02:13:25 - 02:13:27 - Zwanenberg, Pepijn
  02:13:27 - 02:13:44 - Gilissen, Dimitri
  02:13:44 - 02:13:46 - Zwanenberg, Pepijn
  02:13:45 - 02:14:49 - Assen, Hester
  02:14:48 - 02:14:50 - Zwanenberg, Pepijn
  02:14:50 - 02:15:07 - Deún, Henk van
  02:15:07 - 02:15:08 - Zwanenberg, Pepijn
  02:15:07 - 02:15:47 - Assen, Hester
  02:15:48 - 02:15:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:15:53 - 02:16:46 - Gilissen, Dimitri
  02:16:45 - 02:16:48 - Zwanenberg, Pepijn
  02:16:49 - 02:20:32 - Corler, Peter van
  02:20:32 - 02:20:36 - Zwanenberg, Pepijn
  02:20:36 - 02:21:45 - Sturkenboom, Tessa
  02:21:45 - 02:21:48 - Zwanenberg, Pepijn
  02:21:50 - 02:23:17 - Schipper, Tim
  02:23:16 - 02:23:19 - Zwanenberg, Pepijn
  02:23:19 - 02:23:56 - Heuven, Maarten van
  02:23:56 - 02:24:03 - Zwanenberg, Pepijn
  02:24:02 - 02:25:43 - Ooijen, Maarten van
  02:25:38 - 02:25:40 - Zwanenberg, Pepijn
  02:25:40 - 02:26:20 - Dun, Corine van
  02:26:19 - 02:26:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:26:20 - 02:40:47 - Ooijen, Maarten van
  02:26:52 - 02:26:54 - Zwanenberg, Pepijn
  02:26:54 - 02:27:38 - Corler, Peter van
  02:27:38 - 02:27:39 - Zwanenberg, Pepijn
  02:27:38 - 02:28:08 - Dun, Corine van
  02:28:06 - 02:28:08 - Zwanenberg, Pepijn
  02:29:05 - 02:29:10 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:06 - 02:32:09 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:08 - 02:32:27 - Corler, Peter van
  02:32:28 - 02:32:29 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:59 - 02:33:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:59 - 02:33:07 - Streefland-Driesprong, Rachel
  02:33:18 - 02:33:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:33:20 - 02:33:32 - Gilissen, Dimitri
  02:33:32 - 02:33:33 - Zwanenberg, Pepijn
  02:33:51 - 02:33:52 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:12 - 02:35:27 - Assen, Hester
  02:35:13 - 02:35:15 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:19 - 02:35:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:25 - 02:35:26 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:29 - 02:35:35 - Zwanenberg, Pepijn
  02:36:09 - 02:36:10 - Assen, Hester
  02:36:19 - 02:36:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:36:20 - 02:37:07 - Assen, Hester
  02:37:07 - 02:37:08 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:09 - 02:38:10 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:11 - 02:38:41 -
  02:38:40 - 02:38:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:56 - 02:39:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:15 - 02:39:17 - Zwanenberg, Pepijn
  02:40:03 - 02:40:05 - Zwanenberg, Pepijn
  02:40:04 - 02:40:32 - Corler, Peter van
  02:40:43 - 02:40:43 - Zwanenberg, Pepijn
  02:40:45 - 02:40:55 - Zwanenberg, Pepijn
  02:40:51 - 02:41:11 - Dun, Corine van
  02:40:56 - 02:42:28 - Ooijen, Maarten van
  02:41:45 - 02:41:46 - Zwanenberg, Pepijn
  02:41:46 - 02:42:03 - Dun, Corine van
  02:42:28 - 02:42:30 - Dun, Corine van
  02:42:28 - 02:42:56 - Zwanenberg, Pepijn
  02:42:54 - 02:43:10 - Gilissen, Dimitri
  02:43:06 - 02:43:11 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:11 - 02:43:56 - Assen, Hester
  02:43:33 - 02:43:39 - Gilissen, Dimitri
  02:43:33 - 02:43:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:38 - 02:43:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:00 - 02:51:10 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:10 - 02:51:41 - Dun, Corine van
  02:51:21 - 02:51:25 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:34 - 02:51:42 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:43 - 02:51:48 - Bos, Cees
  02:51:47 - 02:52:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:52:33 - 02:52:54 - Zwanenberg, Pepijn
  02:52:55 - 02:54:09 - Ooijen, Maarten van
  02:53:06 - 02:53:09 - Zwanenberg, Pepijn
  02:53:19 - 02:53:33 - Zwanenberg, Pepijn
  02:53:27 - 02:53:36 - Bos, Cees
  02:53:35 - 02:53:39 - Zwanenberg, Pepijn
  02:53:36 - 02:53:37 - Bos, Cees
  02:53:38 - 02:53:39 - Bos, Cees
  02:53:51 - 02:54:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:54:08 - 02:54:17 - Zwanenberg, Pepijn
  03:00:32 - - Zwanenberg, Pepijn
 • 12.1
 • 13

  16:48

  Wethouder Van Ooijen
  Status: B
  Indicatieve tijd: 90 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De visie Toekomst Hulp bij het huishouden vast te stellen, waarin het inhoudelijke kader wordt
   geschetst voor een nieuwe aanbesteding, met als uitgangspunten:
  a. Hulp bij het huishouden is een integraal onderdeel van het landschap van zorg en
   ondersteuning voor Utrechters die ondersteuning nodig hebben om mee te kunnen doen;
  b. Hulp bij het huishouden is ondersteuning bij wat iemand zelf niet meer kan in het
   huishouden; ook signalering en verbinding in de wijk;
  c. Cliënten hebben invloed op wie in huis komt, een ‘klik’ is belangrijk;
  d. Het keukentafelgesprek met het buurtteam blijft onderdeel van het toegangsproces;
  e. Samenwerking en partnerschap gaat beter wijkgericht en met een beperkt aantal
   aanbieders;
  f. We innoveren en leren gezamenlijk.  Amendementen
  Onderwerp
  A140 PGB bij HBH
  A141 Investeren in opleiding, werving en binding van personeel is het beste middel om wachtlijsten in de huishoudelijke hulp te voorkomen en dient daarom in de inkoopvoorwaarden geborgd te worden
  A142 Client en huishoudelijke hulp zijn belangrijke partners die betrokken moeten worden
  A143 PGB bij HBH
  A144 Client en huishoudelijke hulp zijn belangrijke partners die betrokken moeten worden
  Moties
  Onderwerp
  M351 Weg met schoonmaaksubsidie voor rijken
  M352 Aanbesteden in het sociaal domein moet een keuze zijn
  M353 Schaf abonnementstarief af, voer een inkomensafhankelijke bijdrage opnieuw in
  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Visie Toekomst Hulp bij het huishouden
 • 14

  16:48 - 17:08

  Wethouder Van Hooijdonk
  Status: B
  Indicatieve tijd: 30 min

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Een krediet van 7,9 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de Kanaalstraat - Damstraat.  Moties
  Onderwerp
  M354 Uitvoering buurtvisie Kanaalstraat Damstraat
  M355 Doorlopende voetgangersroute
  Stemming
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vrijgave krediet Kanaalstraat - Damstraat en collegevoorstel Vaststelling IPvE/FO

  03:00:49 - 03:03:45 - Bakker, Has
  03:01:59 - 03:02:05 - Zwanenberg, Pepijn
  03:02:40 - 03:02:41 - Zwanenberg, Pepijn
  03:03:44 - 03:03:47 - Zwanenberg, Pepijn
  03:03:47 - 03:04:37 - Weistra, Thijs
  03:04:37 - 03:04:38 - Zwanenberg, Pepijn
  03:04:38 - 03:05:18 - Bakker, Has
  03:05:18 - 03:05:19 - Zwanenberg, Pepijn
  03:05:19 - 03:05:58 - Weistra, Thijs
  03:05:58 - 03:06:00 - Zwanenberg, Pepijn
  03:05:59 - 03:06:19 - Isik, Bülent
  03:06:19 - 03:06:20 - Zwanenberg, Pepijn
  03:06:21 - 03:07:58 - Bakker, Has
  03:06:57 - 03:06:59 - Zwanenberg, Pepijn
  03:06:58 - 03:07:34 - Weistra, Thijs
  03:07:31 - 03:07:35 - Zwanenberg, Pepijn
  03:07:58 - 03:08:03 - Zwanenberg, Pepijn
  03:08:02 - 03:09:17 - Wijmenga, Jan
  03:09:15 - 03:09:19 - Zwanenberg, Pepijn
  03:09:19 - 03:10:56 - Isik, Bülent
  03:10:15 - 03:10:33 - Pagter, Marijn de
  03:10:17 - 03:10:23 - Zwanenberg, Pepijn
  03:10:34 - 03:10:37 - Zwanenberg, Pepijn
  03:10:55 - 03:11:01 - Zwanenberg, Pepijn
  03:11:00 - 03:11:29 - Koppelaar, Jeffrey
  03:11:29 - 03:11:30 - Zwanenberg, Pepijn
  03:11:30 - 03:12:06 - Weistra, Thijs
  03:12:06 - 03:12:08 - Zwanenberg, Pepijn
  03:12:09 - 03:12:58 -
  03:12:58 - 03:13:00 - Zwanenberg, Pepijn
  03:13:00 - 03:13:26 - Heuven, Maarten van
  03:13:25 - 03:13:36 - Zwanenberg, Pepijn
  03:13:35 - 03:17:17 - Hooijdonk, Lot van
  03:17:18 - 03:17:32 - Zwanenberg, Pepijn
  03:17:24 - 03:17:31 - Hooijdonk, Lot van
  03:17:34 - 03:17:43 - Zwanenberg, Pepijn
  03:17:41 - 03:17:55 - Wijmenga, Jan
  03:17:49 - 03:18:13 - Hooijdonk, Lot van
  03:17:53 - 03:17:58 - Zwanenberg, Pepijn
  03:18:14 - 03:18:21 - Zwanenberg, Pepijn
  03:18:20 - 03:19:07 - Bakker, Has
  03:19:07 - 03:19:08 - Zwanenberg, Pepijn
  03:19:08 - 03:19:17 -
  03:19:18 - 03:19:28 - Zwanenberg, Pepijn
  03:19:19 - 03:19:21 -
  03:19:30 - 03:20:16 - Hooijdonk, Lot van
  03:20:16 - 03:20:46 - Zwanenberg, Pepijn
  03:20:23 - 03:20:27 -
  03:20:29 - 03:20:30 -
  03:20:46 - 03:20:48 - Schipper, Tim
  03:20:47 - 03:20:52 - Zwanenberg, Pepijn
 • 14.1