Commissie Stad en Ruimte

dinsdag 8 oktober 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter:
Voorzitter commissie
Start:
vrijdag 8 november 2019 14:16
Eind:
vrijdag 8 november 2019 14:22
Toelichting:

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Stad en Ruimte, die wordt gehouden op dinsdag 8 oktober 2019. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van het stadhuis. Op de agenda is indicatief het behandeltijdstip opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  19:58 - 20:03


  18:14:33 - 18:14:32 - Graaf, Rik van der
 • 2
 • 3

  20:04

  Ingeplande behandeltijd: 20.00 - 21.30 uur
  Beleidsveld: Binnenstad/Ruimtelijke Ontwikkeling - wethouder Klein

  In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet schrijft voor dat iedere gemeente een Omgevingsvisie voor haar hele grondgebied vaststelt. Daarnaast kunnen er omgevingsvisies voor delen van de gemeente worden gemaakt. De gemeente Utrecht is met de ontwikkeling van beide visies al enige tijd gestart.
  In het coalitieakkoord is aangegeven dat een Omgevingsvisie Binnenstad wordt opgesteld. Tijdens de commissievergadering van 5 maart heeft het college toegezegd u ter besluitvorming een startnotitie voor de Omgevingsvisie Binnenstad voor te leggen.
  De startnotitie beoogt aan de voorkant van de ontwikkeling van het Omgevingsvisie duidelijkheid te scheppen over de in zet en het proces van de Omgevingsvisie.
  Aan de raad wordt voorgesteld de startnotitie vast te stellen en voorts betrokken te zijn als raad gedurende het proces zoals omschreven in punt 6 van de startnotitie.  18:09:50 - 18:04:29 - Schipper, Tim
  18:06:47 - 18:06:38 - Podt, Anne-Marijke
  18:06:36 - 18:06:15 - Zwinkels, Jantine
  18:06:15 - 18:06:14 - Podt, Anne-Marijke
  18:04:29 - 18:04:23 - Podt, Anne-Marijke
  18:04:22 - 17:50:52 - Virginia, Erwin
  18:04:07 - 18:03:57 - Podt, Anne-Marijke
  18:04:05 - 18:04:05 - Zwinkels, Jantine
  18:04:03 - 18:04:02 - Zwinkels, Jantine
  18:03:57 - 18:03:30 - Zwinkels, Jantine
  18:03:34 - 18:03:28 - Podt, Anne-Marijke
  18:03:29 - 18:03:16 - Dalen, Martijn van
  18:03:19 - 18:03:15 - Podt, Anne-Marijke
  18:02:23 - 18:02:22 - Podt, Anne-Marijke
  18:02:22 - 18:02:08 - Dalen, Martijn van
  18:02:08 - 18:02:06 - Podt, Anne-Marijke
  18:02:05 - 18:01:20 - Zwinkels, Jantine
  18:01:32 - 18:01:02 - Podt, Anne-Marijke
  18:01:20 - 18:01:05 - Heuven, Maarten van
  18:00:38 - 18:00:33 - Podt, Anne-Marijke
  18:00:24 - 18:00:20 - Podt, Anne-Marijke
  18:00:20 - 17:59:59 - Zwinkels, Jantine
  17:59:59 - 17:59:58 - Podt, Anne-Marijke
  17:59:34 - 17:59:30 - Podt, Anne-Marijke
  17:58:15 - 17:58:05 - Podt, Anne-Marijke
  17:58:05 - 17:57:49 - Koning, Maarten
  17:57:50 - 17:57:48 - Podt, Anne-Marijke
  17:57:23 - 17:57:13 - Podt, Anne-Marijke
  17:57:13 - 17:57:01 - Bosse, Lau
  17:57:01 - 17:57:00 - Podt, Anne-Marijke
  17:56:42 - 17:56:40 - Podt, Anne-Marijke
  17:56:41 - 17:56:26 - Heuven, Maarten van
  17:56:27 - 17:56:25 - Podt, Anne-Marijke
  17:56:16 - 17:56:13 - Podt, Anne-Marijke
  17:56:15 - 17:55:37 - Heuven, Maarten van
  17:55:43 - 17:55:36 - Podt, Anne-Marijke
  17:55:10 - 17:55:08 - Podt, Anne-Marijke
  17:55:07 - 17:54:42 - Schipper, Tim
  17:54:42 - 17:54:38 - Podt, Anne-Marijke
  17:54:38 - 17:54:07 - Veen, Kristin van der
  17:54:35 - 17:54:33 - Podt, Anne-Marijke
  17:54:07 - 17:53:58 - Podt, Anne-Marijke
  17:53:30 - 17:53:05 - Podt, Anne-Marijke
  17:50:54 - 17:50:23 - Podt, Anne-Marijke
  17:50:22 - 17:49:20 - Dalen, Martijn van
  17:49:23 - 17:49:21 - Podt, Anne-Marijke
  17:49:20 - 17:48:31 - Bos, Cees
  17:48:59 - 17:48:55 - Podt, Anne-Marijke
  17:48:36 - 17:48:31 - Podt, Anne-Marijke
  17:48:31 - 17:46:18 - Dalen, Martijn van
  17:46:23 - 17:46:20 - Podt, Anne-Marijke
  17:46:21 - 17:46:14 - Bosse, Lau
  17:46:15 - 17:46:13 - Podt, Anne-Marijke
  17:46:13 - 17:45:42 - Dalen, Martijn van
  17:45:44 - 17:45:41 - Podt, Anne-Marijke
  17:45:40 - 17:45:26 - Zwinkels, Jantine
  17:45:26 - 17:45:25 - Podt, Anne-Marijke
  17:45:25 - 17:45:00 - Dalen, Martijn van
  17:45:12 - 17:44:58 - Podt, Anne-Marijke
  17:44:59 - 17:44:30 - Bosse, Lau
  17:44:32 - 17:44:30 - Podt, Anne-Marijke
  17:44:30 - 17:44:18 - Dalen, Martijn van
  17:44:21 - 17:44:16 - Podt, Anne-Marijke
  17:44:16 - 17:43:21 - Bos, Cees
  17:43:28 - 17:43:19 - Podt, Anne-Marijke
  17:43:19 - 17:42:48 - Bosse, Lau
  17:42:51 - 17:42:45 - Podt, Anne-Marijke
  17:42:45 - 17:42:27 - Virginia, Erwin
  17:42:27 - 17:42:26 - Podt, Anne-Marijke
  17:42:26 - 17:40:45 - Dalen, Martijn van
  17:42:14 - 17:42:09 - Podt, Anne-Marijke
  17:40:51 - 17:40:44 - Podt, Anne-Marijke
  17:40:44 - 17:40:21 - Koning, Maarten
  17:40:21 - 17:39:31 - Dalen, Martijn van
  17:40:21 - 17:40:20 - Podt, Anne-Marijke
  17:39:31 - 17:39:23 - Podt, Anne-Marijke
  17:39:23 - 17:36:45 - Bosse, Lau
  17:36:46 - 17:36:43 - Podt, Anne-Marijke
  17:36:43 - 17:36:16 - Bos, Cees
  17:36:17 - 17:36:13 - Podt, Anne-Marijke
  17:36:12 - 17:36:11 - Podt, Anne-Marijke
  17:36:12 - 17:35:43 - Bosse, Lau
  17:35:43 - 17:35:43 - Podt, Anne-Marijke
  17:35:42 - 17:35:30 - Bos, Cees
  17:35:29 - 17:35:05 - Podt, Anne-Marijke
  17:35:02 - 17:34:59 - Bosse, Lau
  17:34:57 - 17:34:52 - Podt, Anne-Marijke
  17:34:55 - 17:34:31 - Virginia, Erwin
  17:34:32 - 17:34:28 - Podt, Anne-Marijke
  17:34:29 - 17:34:13 - Bosse, Lau
  17:34:14 - 17:34:12 - Podt, Anne-Marijke
  17:34:11 - 17:34:09 - Bosse, Lau
  17:34:10 - 17:33:54 - Podt, Anne-Marijke
  17:33:54 - 17:29:52 - Veen, Kristin van der
  17:29:51 - 17:29:42 - Podt, Anne-Marijke
  17:29:41 - 17:27:44 - Zwinkels, Jantine
  17:27:45 - 17:27:43 - Podt, Anne-Marijke
  17:27:43 - 17:27:29 - Dalen, Martijn van
  17:27:29 - 17:27:28 - Podt, Anne-Marijke
  17:27:27 - 17:24:39 - Zwinkels, Jantine
  17:26:58 - 17:26:47 - Podt, Anne-Marijke
  17:24:42 - 17:24:38 - Podt, Anne-Marijke
  17:24:36 - 17:24:32 - Podt, Anne-Marijke
  17:24:31 - 17:24:24 - Zwinkels, Jantine
  17:24:25 - 17:24:21 - Podt, Anne-Marijke
  17:24:21 - 17:23:50 - Bos, Cees
  17:23:53 - 17:23:48 - Podt, Anne-Marijke
  17:23:49 - 17:22:46 - Zwinkels, Jantine
  17:22:55 - 17:22:41 - Podt, Anne-Marijke
  17:22:41 - 17:22:16 - Bos, Cees
  17:22:18 - 17:22:16 - Podt, Anne-Marijke
  17:22:15 - 17:21:23 - Zwinkels, Jantine
  17:21:34 - 17:21:17 - Podt, Anne-Marijke
  17:21:17 - 17:20:31 - Koning, Maarten
  17:20:31 - 17:20:28 - Podt, Anne-Marijke
  17:20:28 - 17:19:47 - Virginia, Erwin
  17:19:50 - 17:19:46 - Podt, Anne-Marijke
  17:19:45 - 17:18:24 - Zwinkels, Jantine
  17:18:43 - 17:18:09 - Podt, Anne-Marijke
  17:18:10 - 17:17:32 - Heuven, Maarten van
  17:17:33 - 17:17:31 - Podt, Anne-Marijke
  17:17:31 - 17:16:52 - Bosse, Lau
  17:17:12 - 17:16:50 - Podt, Anne-Marijke
  17:16:50 - 17:16:12 - Dalen, Martijn van
  17:16:23 - 17:16:08 - Podt, Anne-Marijke
  17:16:07 - 17:15:46 - Virginia, Erwin
  17:15:56 - 17:15:36 - Podt, Anne-Marijke
  17:15:44 - 17:15:39 - Bosse, Lau
  17:15:35 - 17:14:15 - Zwinkels, Jantine
  17:14:36 - 17:14:04 - Podt, Anne-Marijke
  17:14:04 - 17:12:41 - Heuven, Maarten van
  17:12:41 - 17:12:35 - Podt, Anne-Marijke
  17:12:35 - 17:04:39 - Koning, Maarten
  17:12:10 - 17:12:04 - Podt, Anne-Marijke
  17:11:21 - 17:11:19 - Podt, Anne-Marijke
  17:11:19 - 17:10:37 - Bos, Cees
  17:10:46 - 17:10:40 - Podt, Anne-Marijke
  17:10:00 - 17:09:57 - Podt, Anne-Marijke
  17:09:06 - 17:09:04 - Podt, Anne-Marijke
  17:09:03 - 17:08:33 - Bos, Cees
  17:08:34 - 17:08:32 - Podt, Anne-Marijke
  17:08:17 - 17:08:15 - Podt, Anne-Marijke
  17:08:07 - 17:08:06 - Podt, Anne-Marijke
  17:08:06 - 17:07:51 - Bos, Cees
  17:08:02 - 17:07:50 - Podt, Anne-Marijke
  17:07:00 - 17:06:55 - Podt, Anne-Marijke
  17:06:55 - 17:06:25 - Zwinkels, Jantine
  17:06:25 - 17:06:24 - Podt, Anne-Marijke
  17:06:02 - 17:06:01 - Podt, Anne-Marijke
  17:06:00 - 17:05:46 - Dalen, Martijn van
  17:05:46 - 17:05:45 - Podt, Anne-Marijke
  17:05:32 - 17:05:30 - Podt, Anne-Marijke
  17:05:30 - 17:05:24 - Dalen, Martijn van
  17:05:24 - 17:05:21 - Podt, Anne-Marijke
  17:04:58 - 17:04:56 - Podt, Anne-Marijke
  17:04:39 - 17:04:09 - Podt, Anne-Marijke
  17:04:09 - 17:03:18 - Bos, Cees
  17:03:18 - 17:03:12 - Podt, Anne-Marijke
  17:03:13 - 17:02:20 - Graaf, Rik van der
  17:02:36 - 17:02:20 - Podt, Anne-Marijke
  17:02:21 - 17:02:13 - Dalen, Martijn van
  17:02:14 - 17:01:53 - Podt, Anne-Marijke
  17:01:53 - 16:59:56 - Graaf, Rik van der
  16:59:57 - 16:59:18 - Podt, Anne-Marijke
  16:59:55 - 16:58:55 - Zwinkels, Jantine
  16:59:17 - 16:58:55 - Podt, Anne-Marijke
  16:58:55 - 16:58:40 - Graaf, Rik van der
  16:58:41 - 16:58:35 - Podt, Anne-Marijke
  16:58:36 - 16:58:05 - Sanli, Ömer
  16:58:08 - 16:57:34 - Podt, Anne-Marijke
  16:57:33 - 16:57:24 - Veen, Kristin van der
  16:57:25 - 16:57:09 - Podt, Anne-Marijke
  16:57:08 - 16:56:45 - Klein, Anke
  16:56:47 - 16:56:33 - Podt, Anne-Marijke
  16:56:31 - 16:56:05 - Veen, Kristin van der
  16:56:18 - 16:56:12 - Podt, Anne-Marijke
  16:56:12 - 16:55:58 - Bos, Cees
  16:55:59 - 16:55:58 - Podt, Anne-Marijke
  16:55:57 - 16:55:28 - Virginia, Erwin
  16:55:29 - 16:55:28 - Podt, Anne-Marijke
  16:55:28 - 16:55:09 - Klein, Anke
  16:55:09 - 16:54:09 - Podt, Anne-Marijke
  16:55:03 - 16:54:52 - Heuven, Maarten van
  16:54:49 - 16:54:40 - Schipper, Tim
  16:54:40 - 16:54:37 - Koning, Maarten
  16:54:35 - 16:54:31 - Graaf, Rik van der
  16:54:26 - 16:54:22 - Dalen, Martijn van
  16:54:10 - 16:53:40 - Klein, Anke
  16:53:40 - 16:53:30 - Podt, Anne-Marijke
  16:53:39 - 16:53:28 - Dalen, Martijn van
  16:53:29 - 16:52:45 - Podt, Anne-Marijke
  16:47:57 - 16:46:26 - Podt, Anne-Marijke
  16:46:24 - 16:22:43 - Schilderman, Susanne
  16:43:46 - 16:43:44 - Podt, Anne-Marijke
  16:43:45 - 16:43:35 - Pagter, Marijn de
  16:43:35 - 16:43:34 - Podt, Anne-Marijke
  16:43:01 - 16:42:59 - Podt, Anne-Marijke
  16:42:59 - 16:42:52 - Waveren, Sander van
  16:42:53 - 16:42:50 - Podt, Anne-Marijke
  16:42:40 - 16:42:21 - Podt, Anne-Marijke
  16:42:21 - 16:42:07 - Waveren, Sander van
  16:42:07 - 16:42:00 - Podt, Anne-Marijke
  16:41:07 - 16:41:06 - Podt, Anne-Marijke
  16:40:05 - 16:39:54 - Podt, Anne-Marijke
  16:39:55 - 16:39:06 - Isik, Bülent
  16:39:36 - 16:39:04 - Podt, Anne-Marijke
  16:38:22 - 16:38:19 - Podt, Anne-Marijke
  16:38:20 - 16:37:54 - Heuven, Maarten van
  16:37:54 - 16:37:53 - Podt, Anne-Marijke
  16:37:15 - 16:37:13 - Podt, Anne-Marijke
  16:37:13 - 16:36:52 - Heuven, Maarten van
  16:36:52 - 16:36:51 - Podt, Anne-Marijke
  16:35:24 - 16:35:23 - Podt, Anne-Marijke
  16:35:23 - 16:35:15 - Bos, Cees
  16:35:16 - 16:35:14 - Podt, Anne-Marijke
  16:34:15 - 16:34:14 - Podt, Anne-Marijke
  16:34:14 - 16:34:10 - Pagter, Marijn de
  16:34:10 - 16:34:08 - Podt, Anne-Marijke
  16:33:27 - 16:33:26 - Podt, Anne-Marijke
  16:33:26 - 16:33:05 - Pagter, Marijn de
  16:33:13 - 16:33:04 - Podt, Anne-Marijke
  16:30:58 - 16:30:56 - Podt, Anne-Marijke
  16:30:56 - 16:30:31 - Waveren, Sander van
  16:30:31 - 16:30:30 - Podt, Anne-Marijke
  16:29:32 - 16:29:31 - Podt, Anne-Marijke
  16:29:31 - 16:28:47 - Waveren, Sander van
  16:29:01 - 16:28:48 - Podt, Anne-Marijke
  16:28:47 - 16:28:46 - Podt, Anne-Marijke
  16:28:14 - 16:28:07 - Podt, Anne-Marijke
  16:28:07 - 16:27:46 - Weistra, Thijs
  16:27:49 - 16:27:48 - Podt, Anne-Marijke
  16:27:22 - 16:27:20 - Podt, Anne-Marijke
  16:27:20 - 16:26:50 - Waveren, Sander van
  16:26:52 - 16:26:50 - Podt, Anne-Marijke
  16:26:30 - 16:26:01 - Podt, Anne-Marijke
  16:26:07 - 16:26:06 - Isik, Bülent
  16:26:04 - 16:26:01 - Isik, Bülent
  16:26:01 - 16:25:24 - Waveren, Sander van
  16:25:25 - 16:25:23 - Podt, Anne-Marijke
  16:25:23 - 16:24:59 - Isik, Bülent
  16:24:58 - 16:24:58 - Podt, Anne-Marijke
  16:22:42 - 16:22:33 - Podt, Anne-Marijke
  16:22:33 - 16:07:53 - Weistra, Thijs
  16:22:27 - 16:22:25 - Podt, Anne-Marijke
  16:19:39 - 16:19:37 - Podt, Anne-Marijke
  16:19:38 - 16:19:11 - Pagter, Marijn de
  16:19:10 - 16:19:08 - Podt, Anne-Marijke
  16:18:46 - 16:18:39 - Podt, Anne-Marijke
  16:18:39 - 16:18:16 - Bos, Cees
  16:18:17 - 16:18:14 - Podt, Anne-Marijke
  16:18:14 - 16:17:57 - Graaf, Rik van der
  16:18:06 - 16:17:53 - Podt, Anne-Marijke
  16:17:54 - 16:17:20 - Waveren, Sander van
  16:17:40 - 16:17:18 - Podt, Anne-Marijke
  16:16:32 - 16:16:31 - Podt, Anne-Marijke
  16:16:05 - 16:16:04 - Podt, Anne-Marijke
  16:16:04 - 16:16:00 - Pagter, Marijn de
  16:15:59 - 16:15:57 - Podt, Anne-Marijke
  16:15:30 - 16:15:29 - Podt, Anne-Marijke
  16:15:29 - 16:15:19 - Pagter, Marijn de
  16:15:19 - 16:15:13 - Podt, Anne-Marijke
  16:15:01 - 16:14:58 - Podt, Anne-Marijke
  16:14:57 - 16:14:50 - Podt, Anne-Marijke
  16:14:51 - 16:14:37 - Isik, Bülent
  16:14:46 - 16:14:44 - Podt, Anne-Marijke
  16:14:37 - 16:14:36 - Podt, Anne-Marijke
  16:14:09 - 16:14:03 - Podt, Anne-Marijke
  16:13:13 - 16:13:11 - Podt, Anne-Marijke
  16:13:12 - 16:12:31 - Waveren, Sander van
  16:12:32 - 16:12:28 - Podt, Anne-Marijke
  16:11:56 - 16:11:51 - Podt, Anne-Marijke
  16:11:51 - 16:11:01 -
  16:11:01 - 16:10:57 - Podt, Anne-Marijke
  16:10:57 - 16:10:28 - Graaf, Rik van der
  16:10:29 - 16:10:24 - Podt, Anne-Marijke
  16:09:59 - 16:09:58 - Podt, Anne-Marijke
  16:09:58 - 16:09:19 - Waveren, Sander van
  16:09:19 - 16:09:18 - Podt, Anne-Marijke
  16:08:56 - 16:08:25 - Podt, Anne-Marijke
  16:08:50 - 16:08:49 - Isik, Bülent
  16:07:53 - 16:07:38 - Podt, Anne-Marijke
  16:07:34 - 16:04:20 - Bos, Cees
  16:04:21 - 16:04:16 - Podt, Anne-Marijke
  16:04:13 - 16:04:07 - Podt, Anne-Marijke
  16:04:13 - 15:57:27 - Isik, Bülent
  16:02:33 - 16:02:30 - Podt, Anne-Marijke
  16:02:31 - 16:01:57 -
  16:02:00 - 16:01:57 - Podt, Anne-Marijke
  16:00:53 - 16:00:44 - Podt, Anne-Marijke
  15:57:30 - 15:57:22 - Podt, Anne-Marijke
  15:57:22 - 15:54:20 - Graaf, Rik van der
  15:54:20 - 15:54:13 - Podt, Anne-Marijke
  15:54:13 - 15:50:24 -
  15:51:32 - 15:51:27 - Podt, Anne-Marijke
  15:51:26 - 15:51:08 - Schilderman, Susanne
  15:51:09 - 15:51:07 - Podt, Anne-Marijke
  15:50:24 - 15:50:20 - Podt, Anne-Marijke
  15:50:22 - 15:49:04 - Heuven, Maarten van
  15:49:11 - 15:49:03 - Podt, Anne-Marijke
  15:49:03 - 15:48:23 -
  15:48:25 - 15:48:20 - Podt, Anne-Marijke
  15:48:20 - 15:47:17 - Heuven, Maarten van
  15:47:17 - 15:47:14 - Podt, Anne-Marijke
  15:47:14 - 15:39:36 - Pagter, Marijn de
  15:45:10 - 15:45:03 - Podt, Anne-Marijke
  15:45:03 - 15:43:43 - Bos, Cees
  15:44:35 - 15:44:34 - Podt, Anne-Marijke
  15:44:16 - 15:43:41 - Podt, Anne-Marijke
  15:43:40 - 15:43:10 - Bos, Cees
  15:43:11 - 15:43:10 - Podt, Anne-Marijke
  15:43:00 - 15:42:59 - Podt, Anne-Marijke
  15:41:45 - 15:41:43 - Podt, Anne-Marijke
  15:41:43 - 15:41:31 - Schilderman, Susanne
  15:41:31 - 15:41:30 - Podt, Anne-Marijke
  15:41:12 - 15:41:11 - Podt, Anne-Marijke
  15:41:10 - 15:40:48 - Weistra, Thijs
  15:40:48 - 15:40:35 - Podt, Anne-Marijke
  15:40:02 - 15:40:01 - Podt, Anne-Marijke
  15:39:53 - 15:39:49 - Podt, Anne-Marijke
  15:39:36 - 15:39:30 - Podt, Anne-Marijke
  15:39:32 - 15:39:32 - Waveren, Sander van
  15:39:30 - 15:39:03 - Schipper, Tim
  15:39:07 - 15:38:53 - Podt, Anne-Marijke
  15:38:53 - 15:24:25 - Waveren, Sander van
  15:36:16 - 15:36:11 - Podt, Anne-Marijke
  15:36:10 - 15:35:44 - Weistra, Thijs
  15:35:49 - 15:35:41 - Podt, Anne-Marijke
  15:35:42 - 15:35:23 - Isik, Bülent
  15:35:23 - 15:35:22 - Podt, Anne-Marijke
  15:35:09 - 15:35:06 - Podt, Anne-Marijke
  15:35:07 - 15:34:59 - Isik, Bülent
  15:34:59 - 15:34:53 - Podt, Anne-Marijke
  15:34:14 - 15:34:13 - Podt, Anne-Marijke
  15:34:12 - 15:33:40 - Weistra, Thijs
  15:33:43 - 15:33:38 - Podt, Anne-Marijke
  15:30:55 - 15:30:54 - Podt, Anne-Marijke
  15:30:53 - 15:30:36 - Graaf, Rik van der
  15:30:36 - 15:30:35 - Podt, Anne-Marijke
  15:24:29 - 15:24:23 - Podt, Anne-Marijke
  15:24:22 - 15:22:33 - Sanli, Ömer
  15:22:34 - 15:22:31 - Podt, Anne-Marijke
  15:22:31 - 15:17:52 - Schipper, Tim
  15:22:09 - 15:22:08 - Podt, Anne-Marijke
  15:22:07 - 15:22:04 - Waveren, Sander van
  15:22:05 - 15:22:03 - Podt, Anne-Marijke
  15:19:52 - 15:19:50 - Podt, Anne-Marijke
  15:19:50 - 15:19:20 - Isik, Bülent
  15:19:21 - 15:19:20 - Podt, Anne-Marijke
  15:19:11 - 15:19:10 - Isik, Bülent
  15:19:06 - 15:19:05 - Podt, Anne-Marijke
  15:19:05 - 15:18:30 - Isik, Bülent
  15:18:33 - 15:18:29 - Podt, Anne-Marijke
  15:17:53 - 15:17:31 - Podt, Anne-Marijke
  15:17:32 - 15:17:31 - Pagter, Marijn de
  15:17:32 - 15:17:22 - Waveren, Sander van
  15:17:25 - 15:16:03 - Podt, Anne-Marijke
  15:16:52 - 15:16:48 - Isik, Bülent
  15:16:46 - 15:16:19 - Waveren, Sander van
  15:16:03 - 14:49:46 - Hooijdonk, Lot van
  15:11:53 - 15:11:27 - Podt, Anne-Marijke
  15:11:52 - 15:11:33 - Pagter, Marijn de
  15:11:27 - 15:11:26 - Podt, Anne-Marijke
  14:49:46 - 14:49:21 - Podt, Anne-Marijke
  14:49:22 - 14:49:12 - Pagter, Marijn de
  14:49:12 - 14:47:56 - Podt, Anne-Marijke
  14:49:11 - 14:48:59 - Waveren, Sander van
  14:48:58 - 14:48:45 - Schilderman, Susanne
  14:48:36 - 14:48:22 - Bos, Cees
  14:47:56 - 14:47:47 - Isik, Bülent
  14:47:44 - 14:47:29 - Podt, Anne-Marijke
  14:47:31 - 14:47:16 - Isik, Bülent
  14:47:19 - 14:47:15 - Podt, Anne-Marijke
  14:47:15 - 14:47:00 - Hooijdonk, Lot van
  14:46:59 - 14:46:52 - Podt, Anne-Marijke
  14:46:53 - 14:46:34 - Waveren, Sander van
  14:46:51 - 14:45:57 - Podt, Anne-Marijke
  14:46:50 - 14:46:45 - Pagter, Marijn de
  14:45:57 - 14:45:40 - Schilderman, Susanne
  14:45:41 - 14:45:37 - Podt, Anne-Marijke
  14:45:40 - 14:45:25 - Pagter, Marijn de
  14:45:29 - 14:45:14 - Podt, Anne-Marijke
  14:45:14 - 14:44:56 - Schipper, Tim
  14:44:57 - 14:44:49 - Podt, Anne-Marijke
  14:44:49 - 14:44:03 - Weistra, Thijs
  14:44:43 - 14:44:38 - Podt, Anne-Marijke
  14:44:03 - 14:43:43 - Podt, Anne-Marijke
  14:43:42 - 14:43:13 - Waveren, Sander van
  14:43:27 - 14:42:40 - Podt, Anne-Marijke
  14:42:42 - 14:42:19 -
  14:42:28 - 14:40:31 - Podt, Anne-Marijke
  14:41:58 - 14:41:38 - Waveren, Sander van
  14:40:31 - 14:39:35 - Bos, Cees
  14:40:29 - 14:40:28 - Podt, Anne-Marijke
  14:40:15 - 14:39:07 - Podt, Anne-Marijke
 • 4

  23:37

  Ingeplande behandeltijd: 21.30 - 23.00 uur
  Beleidsveld: Mobiliteit en Ruimtelijke Ontwikkeling - wethouder Van Hooijdonk en wethouder Verschuure

  De raad wordt gevraagd te besluiten over een aantal uitgangspunten voor de onderhandelingen die het college voert in het kader van de BO MIRT dit najaar. Met dit voorstel komt het college terug op de toezegging hierover in de raadsbrief Verlengen Horizon Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen (SRSRSB) van 25 januari 2019.
  Deze besluitvorming staat niet op zichzelf. In het voorjaar van 2018 heeft de raad kennisgenomen van de Ruimtelijke Economische Koers (REK) (noot griffie: de raad heeft deze koers niet vastgesteld, zoals in het raadsvoorstel is vermeld). Om te komen tot een Ruimtelijk Economische Programma en Perspectief (REP) samen met de regio liggen er dit najaar een concept uitgangspuntennotitie en een beoordelingskader ter besluitvorming voor. De uitgangspunten in dit raadsvoorstel ‘Wiel met spaken’ is een belangrijke basis voor deze aangekondigde raadsvoorstellen. Tevens zal de raad in 2020 over de actualisering van de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) en het mobiliteitsplan SRSRSB besluiten, met name waar het gaat om een nadere invulling van de systeemsprong OV in het mobiliteitsplan, en stadsbrede ontwikkeling in de RSU.
  Volgens de systematiek van het MIRT vindt besluitvorming tussen Rijk en regio op het BO MIRT in het najaar plaats. Naar verwachting zal het belangrijkste besluit gaan over de start van een MIRT verkenning over de knelpunten tot 2030, en daarmee ook een reservering van de benodigde middelen. Daarvoor biedt dit raadsvoorstel dus de kaders.


 • 4.1