RAADSVERGADERING

Videovergadering

donderdag 25 maart 2021 17:00 - 23:00
Locatie:
via MS Teams
Voorzitter:
drs. L.J. Gebben
Toelichting:

Bij de agendapunten staan richttijden van de behandeling aangegeven. Dit betekent dat het afhankelijk van het verloop van de vergadering ook eerder of later aan de orde kan komen.

https://8ktd365.sharepoint.com/:v:/s/videotulen/EZZJQCf06k9Lm-Q7pi_FWkAB_A7VTs26gslqA87A06Re2A?e=p6CjH5

Uitzending

Agendapunten