RAADSVERGADERING

Extra raad

woensdag 17 april 2019 19:30 - 21:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:09:08 - 00:09:08 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  00:10:31 - 00:13:06 - L.J. Gebben
  00:13:06 - 00:18:27 -
 • 2

  De agenda van de raadsvergadering is nog een concept-agenda. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.


  Resultaat stemming:

  Besluit
  De raad stelt de agenda ongewijzigd vast.
 • 3

  Bijgevoegd treft u het raadsvoorstel met bijlagen van het college over het beleidskader Sociaal Domein. In de agendacommissie is afgesproken dat dit onderwerp tijdens deze extra raad voor een opiniërende behandeling wordt geagendeerd. De besluitvorming hierover vindt plaats in de raadsvergadering van 25 april a.s. Door de agendacommissie is tevens ingestemd met een afwijkende opiniërende behandeling van dit beleidskader. De afwijking zit in de volgende onderdelen: - het college komt in dit geval niet met scenario's / alternatieven maar legt direct een concreet en reeds door college vastgesteld voorstel voor voor een beleidsplan. De opiniërende behandeling is in dit geval niet bedoeld om het college richting te geven voor het opstellen van een beleidsplan maar om binnen de raad meningen uit te wisselen ter voorbereiding op de besluitvormende raad van 25 april alwaar ditzelfde voorstel op de agenda staat; - raadsleden kunnen de opiniërende behandeling gebruiken om concept-moties en concept-amendementen te delen en om hiervoor te debatteren. Indiening daarvan kan pas plaatsvinden tijdens de besluitvormende raad van 25 april a.s. Voor deze afwijkende behandeling is gekozen zodat besluitvorming in april kon worden gehaald zodat de nieuwe uitgangspunten kunnen worden betrokken bij de kadernota-behandeling op 11 juli 2019. Een verbeterde versie van het raadsvoorstel, waarin de tabel met financiële maatregelen beter leesbaar is, en een begrippenkader zijn toegevoegd.  Besluit
  De raad neemt kennis van de inspraakreactie van mevrouw T. Huisman, directeur van Stichting Aanzet. Na de opiniërende behandeling concludeert de voorzitter dat het onderwerp rijp is voor besluitvorming in de raad van 25 april 2019.

  00:18:27 - 00:18:47 - L.J. Gebben
  00:18:47 - 00:19:27 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  00:19:27 - 00:19:43 - L.J. Gebben
  00:19:43 - 00:19:44 -
  00:19:46 - 00:21:32 - L.J. Gebben
  00:21:33 - 00:22:52 - W.A. Scheepsma
  00:22:53 - 00:22:55 - L.J. Gebben
  00:22:55 - 00:24:21 - D. Wagenaar
  00:24:21 - 00:24:22 - L.J. Gebben
  00:24:23 - 00:25:14 - F. de Haan
  00:25:16 - 00:25:19 - L.J. Gebben
  00:25:20 - 00:26:12 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  00:26:12 - 00:26:14 - L.J. Gebben
  00:26:15 - 00:26:51 - L. Westerdijk-Dam
  00:26:51 - 00:27:06 - W.A. Scheepsma
  00:27:06 - 00:31:32 - L. Westerdijk-Dam
  00:31:33 - 00:31:49 - L.J. Gebben
  00:31:50 - 00:32:47 - J. van der Veen-Zeilstra
  00:32:49 - 00:32:58 - L.J. Gebben
  00:32:59 - 00:33:56 - D. Wagenaar
  00:33:56 - 00:34:00 - L.J. Gebben
  00:34:00 - 00:34:10 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  00:34:10 - 00:34:14 - L.J. Gebben
  00:34:14 - 00:34:55 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  00:34:55 - 00:34:57 - L.J. Gebben
  00:34:57 - 00:35:24 - M.R. Klont
  00:35:24 - 00:35:50 - L.J. Gebben
  00:35:50 - 00:40:17 - A.G.A. Bouwman
  00:40:17 - 00:40:59 - D. Wagenaar
  00:40:59 - 00:42:21 - A.G.A. Bouwman
  00:42:21 - 00:42:42 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  00:42:42 - 00:43:17 - A.G.A. Bouwman
  00:43:17 - 00:43:20 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  00:43:20 - 00:47:38 - A.G.A. Bouwman
  00:47:38 - 00:47:40 - L.J. Gebben
  00:47:40 - 00:48:02 - G. Hoekstra-Mozes
  00:48:02 - 00:48:16 - F. de Haan
  00:48:16 - 00:48:19 - G. Hoekstra-Mozes
  00:48:19 - 00:48:21 - F. de Haan
  00:48:21 - 00:48:29 - G. Hoekstra-Mozes
  00:48:29 - 00:48:31 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  00:48:31 - 00:50:27 - G. Hoekstra-Mozes
  00:50:27 - 00:51:05 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  00:51:05 - 00:51:55 - G. Hoekstra-Mozes
  00:51:55 - 00:51:57 - L.J. Gebben
  00:51:57 - 00:52:00 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  00:52:00 - 00:52:18 - L.J. Gebben
  00:52:18 - 00:52:39 - L. Westerdijk-Dam
  00:52:39 - 00:52:47 - L.J. Gebben
  00:52:47 - 00:53:03 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  00:53:03 - 00:53:12 - L.J. Gebben
  00:53:12 - 00:53:44 - W.A. Scheepsma
  00:53:45 - 00:53:58 - L.J. Gebben
  00:53:59 - 00:55:51 - A.G.A. Bouwman
  00:55:51 - 00:56:05 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  00:56:05 - 00:56:58 - A.G.A. Bouwman
  00:56:58 - 00:57:06 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  00:57:06 - 00:57:13 - A.G.A. Bouwman
  00:57:29 - 00:58:19 - W.A. Scheepsma
  00:58:19 - 00:58:47 - A.G.A. Bouwman
  00:58:47 - 00:59:36 - W.A. Scheepsma
  00:59:36 - 01:00:23 - A.G.A. Bouwman
  01:00:23 - 01:00:26 - W.A. Scheepsma
  01:00:26 - 01:00:28 - L.J. Gebben
  01:00:28 - 01:00:42 - A.G.A. Bouwman
  01:00:42 - 01:00:51 - L.J. Gebben
  01:00:51 - 01:01:23 - F.H.B. Haenen
  01:01:23 - 01:01:23 - A.G.A. Bouwman
  01:01:23 - 01:01:26 - L.J. Gebben
  01:01:26 - 01:01:44 - A.G.A. Bouwman
  01:01:44 - 01:01:50 - F.H.B. Haenen
  01:01:50 - 01:02:01 - A.G.A. Bouwman
  01:02:01 - 01:02:07 - L.J. Gebben
  01:02:07 - 01:02:08 - F. de Haan
  01:02:08 - 01:02:09 - L.J. Gebben
  01:02:09 - 01:02:13 - F. de Haan
  01:02:13 - 01:02:28 - L.J. Gebben
  01:02:28 - 01:04:13 - F. de Haan
  01:04:13 - 01:06:06 - W.A. Scheepsma
  01:06:06 - 01:06:10 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  01:06:10 - 01:06:23 - F.H.B. Haenen
  01:06:23 - 01:07:09 - W.A. Scheepsma
  01:07:10 - 01:07:12 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  01:07:12 - 01:07:31 - W.A. Scheepsma
  01:07:32 - 01:07:33 - F.H.B. Haenen
  01:07:33 - 01:07:36 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  01:07:36 - 01:07:44 - F.H.B. Haenen
  01:07:44 - 01:08:26 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  01:08:27 - 01:08:28 - L. Westerdijk-Dam
  01:08:28 - 01:08:38 - J. van der Veen-Zeilstra
  01:08:38 - 01:08:44 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  01:08:45 - 01:08:47 - W.A. Scheepsma
  01:08:47 - 01:11:16 - J. van der Veen-Zeilstra
  01:11:16 - 01:12:27 - W.A. Scheepsma
  01:12:27 - 01:12:28 - J. van der Veen-Zeilstra
  01:12:28 - 01:12:31 - L. Westerdijk-Dam
  01:12:33 - 01:12:45 - J. van der Veen-Zeilstra
  01:12:45 - 01:13:05 - L. Westerdijk-Dam
  01:13:05 - 01:13:07 - W.A. Scheepsma
  01:13:07 - 01:13:23 - L. Westerdijk-Dam
  01:13:23 - 01:13:24 - W.A. Scheepsma
  01:13:24 - 01:13:24 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  01:13:24 - 01:13:35 - L. Westerdijk-Dam
  01:13:35 - 01:13:50 - W.A. Scheepsma
  01:13:50 - 01:14:21 - D. Wagenaar
  01:14:21 - 01:14:28 - L. Westerdijk-Dam
  01:14:28 - 01:14:30 - W.A. Scheepsma
  01:14:44 - 01:15:01 - L. Westerdijk-Dam
  01:15:01 - 01:15:09 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  01:15:09 - 01:15:11 - L.J. Gebben
  01:15:11 - 01:15:14 - W.A. Scheepsma
  01:15:14 - 01:15:23 - L.J. Gebben
  01:15:23 - 01:15:25 - J. van der Veen-Zeilstra
  01:15:25 - 01:15:28 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  01:15:28 - 01:16:48 - J. van der Veen-Zeilstra
  01:16:48 - 01:16:49 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  01:16:49 - 01:17:19 - D. Wagenaar
  01:17:19 - 01:17:31 - J. van der Veen-Zeilstra
  01:17:31 - 01:17:43 - D. Wagenaar
  01:17:43 - 01:17:45 - L. Westerdijk-Dam
  01:17:45 - 01:19:34 - D. Wagenaar
  01:19:34 - 01:19:45 - J. van der Veen-Zeilstra
  01:19:45 - 01:20:10 - D. Wagenaar
  01:20:10 - 01:20:22 - G.E. van der Meijden
  01:20:22 - 01:20:43 - D. Wagenaar
  01:20:43 - 01:21:16 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  01:21:16 - 01:21:16 - W.A. Scheepsma
  01:21:16 - 01:21:18 - L. Westerdijk-Dam
  01:21:18 - 01:21:45 - W.A. Scheepsma
  01:21:45 - 01:21:48 - J. van der Veen-Zeilstra
  01:21:48 - 01:21:50 - G.E. van der Meijden
  01:21:50 - 01:21:58 - J. van der Veen-Zeilstra
  01:22:01 - 01:22:03 - D. Wagenaar
  01:22:03 - 01:22:24 - L. Westerdijk-Dam
  01:22:24 - 01:22:25 - D. Wagenaar
  01:22:25 - 01:22:30 - L. Westerdijk-Dam
  01:22:30 - 01:22:52 - D. Wagenaar
  01:22:52 - 01:22:53 - J. van der Veen-Zeilstra
  01:22:53 - 01:23:14 - F.H.B. Haenen
  01:23:14 - 01:23:15 - L. Westerdijk-Dam
  01:23:15 - 01:23:29 - F.H.B. Haenen
  01:23:29 - 01:23:49 - D. Wagenaar
  01:23:50 - 01:23:50 - W.A. Scheepsma
  01:23:50 - 01:24:12 - F. de Haan
  01:24:12 - 01:24:14 - W.A. Scheepsma
  01:24:15 - 01:24:15 - D. Wagenaar
  01:24:15 - 01:24:17 - G.E. van der Meijden
  01:24:17 - 01:24:23 - D. Wagenaar
  01:24:23 - 01:24:23 - G.E. van der Meijden
  01:24:49 - 01:24:58 - D. Wagenaar
  01:24:58 - 01:26:48 - W.A. Scheepsma
  01:26:48 - 01:26:54 - G.E. van der Meijden
  01:26:54 - 01:27:03 - W.A. Scheepsma
  01:27:03 - 01:27:19 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  01:27:19 - 01:27:43 - L.J. Gebben
  01:27:43 - 01:28:10 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  01:28:10 - 01:28:17 - G.E. van der Meijden
  01:28:17 - 01:29:10 - W.A. Scheepsma
  01:29:10 - 01:29:13 - J. van der Veen-Zeilstra
  01:29:13 - 01:29:17 - F. de Haan
  01:29:17 - 01:29:17 - L.J. Gebben
  01:29:18 - 01:29:38 - J. van der Veen-Zeilstra
  01:29:38 - 01:30:29 - W.A. Scheepsma
  01:30:29 - 01:30:33 - L.J. Gebben
  01:30:33 - 01:30:34 - J. van der Veen-Zeilstra
  01:30:34 - 01:30:39 - L.J. Gebben
  01:30:39 - 01:31:35 - D. Wagenaar
  01:31:35 - 01:31:39 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  01:31:39 - 01:31:41 - J. van der Veen-Zeilstra
  01:31:41 - 01:31:44 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  01:31:44 - 01:31:46 - F. de Haan
  01:31:46 - 01:31:46 - J. van der Veen-Zeilstra
  01:31:46 - 01:31:47 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  01:31:47 - 01:31:49 - J. van der Veen-Zeilstra
  01:31:49 - 01:31:53 - F. de Haan
  01:31:53 - 01:31:56 - D. Wagenaar
  01:31:56 - 01:31:58 - P.J.A. van de Hoef
  01:31:58 - 01:32:00 - F. de Haan
  01:32:00 - 01:32:26 - D. Wagenaar
  01:32:26 - 01:32:35 - G.E. van der Meijden
  01:32:38 - 01:32:49 - D. Wagenaar
  01:33:02 - 01:33:03 - G.E. van der Meijden
  01:33:03 - 01:33:04 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  01:33:04 - 01:33:15 - G.E. van der Meijden
  01:33:15 - 01:33:24 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  01:33:24 - 01:33:36 - F. de Haan
  01:33:36 - 01:33:38 - D. Wagenaar
  01:33:48 - 01:34:05 - J. van der Veen-Zeilstra
  01:34:05 - 01:34:10 - D. Wagenaar
  01:34:11 - 01:34:51 - F. de Haan
  01:34:51 - 01:34:52 - L.J. Gebben
  01:34:52 - 01:35:40 - W.A. Scheepsma
  01:35:40 - 01:35:41 - L.J. Gebben
  01:35:42 - 01:35:51 - G.E. van der Meijden
  01:35:51 - 01:35:59 - W.A. Scheepsma
  01:35:59 - 01:36:09 - G.E. van der Meijden
  01:36:10 - 01:36:11 - L.J. Gebben
  01:36:16 - 01:36:23 - J.W. Sietsma
  01:36:23 - 01:36:25 - L.J. Gebben
  01:36:25 - 01:36:33 - J.W. Sietsma
  01:36:33 - 01:36:34 - L.J. Gebben
  01:36:34 - 01:36:36 - D. Wagenaar
  01:36:36 - 01:36:37 - L.J. Gebben
  01:36:37 - 01:36:39 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  01:36:39 - 01:36:40 - D. Wagenaar
  01:36:40 - 01:36:40 - J.W. Sietsma
  01:36:40 - 01:36:56 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  01:36:56 - 01:37:02 - L.J. Gebben
  01:37:02 - 01:37:58 - D. Wagenaar
  01:37:58 - 01:37:59 - F. de Haan
  01:37:59 - 01:38:01 - D. Wagenaar
  01:38:01 - 01:38:17 - F. de Haan
  01:38:17 - 01:38:56 - W.A. Scheepsma
  01:38:56 - 01:38:56 - L.J. Gebben
  01:38:56 - 01:39:01 - F.H.B. Haenen
  01:39:01 - 01:39:32 - W.A. Scheepsma
  01:39:32 - 01:39:46 - F.H.B. Haenen
  01:39:46 - 01:40:03 - W.A. Scheepsma
  01:40:03 - 01:40:58 - P.J.A. van de Hoef
  01:40:59 - 01:41:00 - L.J. Gebben
  01:41:00 - 01:41:03 - P.J.A. van de Hoef
  01:41:04 - 01:41:10 - F. de Haan
  01:41:10 - 01:41:14 - P.J.A. van de Hoef
  01:41:14 - 01:41:15 - W.A. Scheepsma
  01:41:15 - 01:41:37 - L.J. Gebben
  01:41:37 - 01:41:39 - P.J.A. van de Hoef
  01:41:39 - 01:42:49 - L.J. Gebben
  01:42:49 - 01:43:08 - J.W. Sietsma
  01:43:09 - 01:43:10 - D. Wagenaar
  01:43:10 - 01:43:11 - L.J. Gebben
  01:59:54 - 02:03:50 - W.A. Scheepsma
  02:04:00 - 02:04:10 - L.J. Gebben
  02:04:10 - 02:04:13 - W.A. Scheepsma
  02:04:14 - 02:04:25 - L.J. Gebben
  02:04:25 - 02:04:49 - F. de Haan
  02:04:49 - 02:04:49 - W.A. Scheepsma
  02:04:49 - 02:05:11 - F. de Haan
  02:05:11 - 02:05:18 - W.A. Scheepsma
  02:05:18 - 02:05:49 - F. de Haan
  02:05:49 - 02:05:50 - L.J. Gebben
  02:05:51 - 02:07:25 - D.T. Hooijenga
 • 4

  Bijna dagelijks domineren klimaatverandering, duurzaamheid en energietransitie het nieuws. Het besef groeit dat verandering (transitie) noodzakelijk is, om de effecten van klimaatverandering (opwarming van de aarde en stijging van de zeespiegel) te beperken. Mondiale, Europese en landelijke ontwikkelingen, akkoorden en doelstellingen volgen elkaar in hoog tempo op. Om hierop in te spelen, willen de beide colleges voor Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen een gezamenlijke duurzaamheidsagenda opstellen. In de startnotitie wordt de aanpak voor de uitwerking van de duurzaamheidsagenda vastgelegd. De raad wordt gevraagd: te besluiten de startnotitie duurzaamheidsagenda vast te stellen. Eerder stond dit punt geagendeerd voor de raad van 28 maart 2019. De raad heeft toen besloten dit punt door te schuiven naar de extra raad van 17 april 2019.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De volgende stemverklaringen worden voorafgaand aan de stemming gegeven: - GrL: wij nemen kennis van de startnotitie, willen deze niet vaststellen. Duurzaamheid kost geld. - VVD: wij willen dit nu niet vaststellen maar de besluitvorming opschorten omdat we daar nu geen geld voor hebben. De raad besluit met 15 stemmen voor (CU, CDA, FNP, PvdA) en 4 stemmen tegen (GrL en VVD) de startnotitie duurzaamheid vast te stellen. Bij de behandeling van dit agendapunt worden door de fractie van GroenLinks 2 amendementen ingediend. De besluitvorming daarover wordt weergegeven onder agendapunt 4.a en 4.b.

  02:07:26 - 02:07:27 - J.W. Sietsma
  02:07:27 - 02:07:28 - L.J. Gebben
  02:07:28 - 02:10:05 - D. Wagenaar
  02:10:06 - 02:10:08 - L.J. Gebben
  02:10:08 - 02:11:41 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  02:11:41 - 02:11:43 - L.J. Gebben
  02:11:44 - 02:15:49 - J.W. Sietsma
  02:15:49 - 02:15:57 - L.J. Gebben
  02:15:57 - 02:16:25 - W.A. Scheepsma
  02:16:26 - 02:16:30 - L.J. Gebben
  02:16:30 - 02:16:53 - A.G.A. Bouwman
  02:16:53 - 02:16:55 - F. de Haan
  02:16:55 - 02:17:03 - L.J. Gebben
  02:17:03 - 02:23:36 - A.G.A. Bouwman
  02:23:36 - 02:23:52 - W.A. Scheepsma
  02:23:52 - 02:24:01 - L.J. Gebben
  02:24:01 - 02:24:48 - A.G.A. Bouwman
  02:24:48 - 02:25:08 - L.J. Gebben
  02:25:08 - 02:26:47 - W.A. Scheepsma
  02:26:48 - 02:26:50 - L.J. Gebben
  02:26:50 - 02:27:26 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  02:27:26 - 02:27:27 - L.J. Gebben
  02:27:27 - 02:29:02 - D.T. Hooijenga
  02:29:02 - 02:29:03 - W.A. Scheepsma
  02:29:03 - 02:29:20 - D.T. Hooijenga
  02:29:20 - 02:29:22 - L.J. Gebben
  02:29:23 - 02:31:36 - J.W. Sietsma
  02:31:36 - 02:31:49 - F. de Haan
  02:31:49 - 02:31:55 - L.J. Gebben
  02:31:55 - 02:32:24 - F. de Haan
  02:32:24 - 02:32:28 - L.J. Gebben
  02:32:28 - 02:32:32 - D.T. Hooijenga
  02:32:32 - 02:32:32 - L.J. Gebben
  02:32:32 - 02:32:47 - D.T. Hooijenga
  02:32:47 - 02:32:48 - L.J. Gebben
  02:32:50 - 02:32:51 - F. de Haan
  02:32:51 - 02:32:56 - L.J. Gebben
  02:32:56 - 02:35:26 - A.G.A. Bouwman
  02:35:26 - 02:35:54 - L.J. Gebben
  02:42:27 - 02:43:05 - F. de Haan
  02:43:05 - 02:43:22 - L.J. Gebben
  02:43:22 - 02:43:51 - D.T. Hooijenga
  02:43:51 - 02:43:52 - L.J. Gebben
  02:43:52 - 02:44:02 - P.J.A. van de Hoef
  02:44:02 - 02:44:04 - L.J. Gebben
  02:44:05 - 02:44:15 - D. Wagenaar
  02:44:15 - 02:44:17 - L.J. Gebben
  02:44:17 - 02:44:23 - J.W. Sietsma
  02:44:23 - 02:44:43 - L.J. Gebben
  02:44:44 - 02:44:50 - W.A. Scheepsma
  02:44:50 - 02:44:59 - L.J. Gebben
  02:44:59 - 02:45:20 - D.T. Hooijenga
  02:45:20 - 02:45:23 - L.J. Gebben
  02:45:23 - 02:45:51 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  02:46:33 - 02:47:04 - W.A. Scheepsma
  02:47:05 - 02:47:15 - L.J. Gebben
  02:47:15 - 02:47:40 - D. Wagenaar
  02:47:41 - 02:47:54 - L.J. Gebben
  02:48:43 - 02:50:36 - P.J.A. van de Hoef
  02:50:36 - 02:50:38 - L.J. Gebben
  02:50:38 - 02:52:42 - M.R. Klont
  02:52:42 - 02:54:13 - D.T. Hooijenga
  02:55:27 - 02:55:31 - S. Hoekstra
  02:55:31 - 02:55:31 - L.J. Gebben
  02:55:31 - 02:56:19 - J.W. Sietsma
  02:56:19 - 02:56:30 - L.J. Gebben
  02:56:30 - 02:58:30 - T Willemsma
  02:58:30 - 02:58:32 - P.J.A. van de Hoef
  02:58:32 - 02:58:38 - L.J. Gebben
  02:58:38 - 02:59:50 - P.J.A. van de Hoef
  02:59:50 - 03:00:04 - D.T. Hooijenga
  03:00:04 - 03:00:17 - P.J.A. van de Hoef
  03:00:17 - 03:00:28 - D.T. Hooijenga
  03:00:28 - 03:00:42 - P.J.A. van de Hoef
  03:00:42 - 03:00:43 - D.T. Hooijenga
  03:00:43 - 03:00:55 - P.J.A. van de Hoef
  03:00:55 - 03:00:56 - D.T. Hooijenga
  03:00:56 - 03:01:14 - P.J.A. van de Hoef
  03:01:14 - 03:01:14 - D.T. Hooijenga
  03:02:31 - 03:02:53 - G.E. van der Meijden
 • 4.a

  Het amendement wordt eerst besloten gedeeld, na indiening wordt het amendement openbaar gemaakt.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De volgende stemverklaringen worden afgegeven: - FNP: wij stemmen tegen, we ontvangen graag in 2020 een integraal plan over bomen en willen daar nu niet op vooruitlopen; - CU: wij stemmen tegen omdat we de voorkeur geven aan een integraal plan over bomen; - PvdA: wij steunen het amendement maar vragen wel aandacht voor de onderlinge samenhang; - VVD: wij steunen het amendement niet maar als volgende raad een motie wordt ingediend om concreet bomen te planten steunen we dat wel; Het amendement wordt met 15 stemmen tegen (CU, CDA, FNP, VVD) en 4 voor stemmen voor (PvdA, GrL) verworpen.
 • 4.b

  Het amendement wordt eerst besloten gedeeld, na indiening wordt het amendement openbaar gemaakt.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De volgende stemverklaringen worden afgegeven: - CU: wij stemmen tegen dit amendement omdat we de voorkeur geven aan een integraal plan; - PvdA: wij stemmen voor en vinden het vreemd dat een eerder aangenomen motie (december 2018) nu niet wordt uitgevoerd. Het amendement wordt met 15 stemmen tegen (CU, CDA, VVD, FNP) en 4 stemmen voor (GrL en PvdA) verworpen.
 • 5

  Yn de riedsgearkomste fan 5 july 2018 hat de ried in moasje oannommen, wêrby't it kolleezje oproppen wurdt 'te onderzoeken of door het aanbrengen van rode fietsstroken langs de busroute in Burgum het veiligheids(gevoel) van fietsers kan doen toenemen'. Yn dit riedsfoarstel wurdt yngien op saken as: gemeentlik belied, ûngemakken, foar- en neidielen, kosten, alternativen, advizen fan oaren. Oan de ried wurdt frege syn fisy te jaan, sadat it kolleezje dêr fierder mei kin. In opiniëarjende behanneling betsjut dat de ried gjin beslút nimt. Earder stie dit punt agindearre foar de rie fan 28 maart 2019. De rie hat doe besluten dit punt troch de skowen nei de ekstra gearkomst op 17 april 2019.  Besluit
  Na de opiniërende behandeling concludeert de voorzitter dat het onderwerp rijp is voor besluitvorming in een volgende raadsvergadering.

  03:02:53 - 03:03:03 - P.J.A. van de Hoef
  03:03:04 - 03:03:42 - L.J. Gebben
 • 6