RAAD IEPEN POADIUM

dinsdag 6 oktober 2020 19:30 - 21:30
Locatie:
via videobellen
Voorzitter:
P.J.A. van de Hoef
Toelichting:

Het Iepen Poadium is een informerende raadsbijeenkomst, waarin vooraf ingediende technische vragen van raadsleden over de agendapunten op de aanstaande raadsvergadering worden beantwoord. Daarnaast kan het college presentaties laten verzorgen.
Het spreekrecht over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen vindt ook plaats in het (digitale) Iepen Poadium en niet in de raadsvergadering zelf.
U volgt het Iepen Poadium live via de webcast raadt-diel.nl of het tv-kanaal van RTV Kanaal 30.

Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3

  Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Degene die hier gebruik van wil maken moet dit uiterlijk voor 12:00 uur op de dag van het Iepen Poadium aanmelden.
  < input id="squire-selection-start" type="hidden">< input id="squire-selection-start" type="hidden">

 • 4

  De Rekenkamercommissie Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel heeft een onderzoek gedaan naar de stand van zaken rond de energietransitie en de rol die de raden kunnen spelen.
  Het onderzoek richt zich op de gemeentelijke ambities, het beleid en de beleidsuitvoering rond de energietransitie in relatie tot de landelijke en regionale klimaatafspraken. Het dossier is complex en dynamisch, de invloed van gemeenten is in dit mondiale probleem begrensd. Het onderzoek beperkt zich daarom, voor wat betreft de reikwijdte, tot datgene waar de gemeente en in het bijzonder de gemeenteraad, invloed op heeft en heeft betrekking op een periode van 5 jaar voor wat betreft de vraag of de doelen haalbaar zijn met het beschikbare instrumentarium.
  De Rekenkamercommissie heeft het rapport al aangeboden aan de gemeenteraden. Voordat de definitieve besluitvorming plaatsvindt, wordt nu door de commissie een technische presentatie gehouden.

  Behandeling:
  - technische presentatie van het onderzoeksrapport door de heer Visser (voorzitter Rekenkamercommissie) en de heer Debets (van bureau Debets bv)
  - technische vragen van raadsleden


 • 5

  In juni 2020 is de gemeenteraad uitgebreid bijgepraat over de cijfermatige ontwikkelingen in de Wmo en Jeugd en de prognose voor 2020. De prognose was destijds gestoeld op 2019 en de eerste maanden van 2020. Inmiddels zijn er meer maanden bekend en heeft corona invloed gehad op de cijfers.
  Namens het college ontvangt de raad informatie over:
  1. Doorlopen ontwikkelingen cijfers Jeugd & Wmo, met in het bijzonder de Wmo maatwerkvoorzieningen door programmamanager Sociaal Domein Luuk Peters.
  2. Financiële vertaling van deze ontwikkelingen voor 2020 (2e Berap) en doorkijk naar 2021 door clustercontroller Sociaal Domein Koos van der Heiden..

  ## Behandeling:

  - technische informatie door de heren Peters en Van der Heiden
  - raad: stellen van technische vragen


 • 6

  De agenda en de vergaderstukken voor de raadsvergadering van 22 oktober 2020 zijn gepubliceerd. U vindt alle informatie op deze website bij het onderdeel 'Kalender' (vergadering 22 oktober 2020).
  Raadsleden die voorafgaand aan dit Iepen Poadium technische vragen hebben ingediend over de geagendeerde onderwerpen, ontvangen daarop de antwoorden van ambtelijke medewerkers.

  Behandeling:
  - raadsleden: benoemen vooraf ingediende technische vragen
  - ambtelijke medewerkers: beantwoording van de technische vragen

 • 7