RAADSVERGADERING

donderdag 28 maart 2019 19:30 - 00:30
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting:
De raadsvergadering wordt gehouden in de raadzaal van Tytsjerksteradiel in het gemeentehuis in Burgum. Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune. Voor meer informatie over de vergadering kunt u bellen met de raadsgriffie (tel. 0511 - 460 509) of mailen: griffie@t-diel.nl Wolkom by de ried!

Uitzending

Agendapunten

 • 0

  Dit deel is van 19.00 tot 19.15 uur en vindt plaats in kamer 1 van het gemeentehuis.


  00:01:50 - 00:03:01 - T Willemsma
 • 1

  U vindt hierbij de uitnodiging voor de raadsvergadering, de concept agenda en de regels voor het inspreken.  Besluit
  De voorzitter deelt mee dat de heer J.W. Sietsma iets later zal komen. Hij schuift om 19:35 uur aan.

  00:03:01 - 00:03:01 - T Willemsma
  00:03:05 - 00:03:59 - J. van der Veen-Zeilstra
  00:03:59 - 00:04:00 - L.J. Gebben
  00:05:02 - 00:05:06 - T Willemsma
  00:06:04 - 00:06:11 -
  00:06:36 - 00:06:54 - G. Hoekstra-Mozes
  00:28:35 - 00:31:00 - L.J. Gebben
 • 2

  De agenda van de raadsvergadering is nog een concept. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.


  Resultaat stemming:

  Besluit
  De raad besluit de agenda als volgt gewijzigd vast te stellen: - agendapunt 4 'Kredietaanvraag Projectplan Implementatie 0-100+-teams 8KTD' wordt verschoven naar de raadsvergadering van 25 april 2019; - als agendapunt 15b wordt de motie vreemd 'oer it oplitten fan ballonnen' toegevoegd; - als agendapunt 15c wordt de motie vreemd 'over aanvraag herbesteding extra begrotingsoverschot' toegevoegd; - agendapunt 14b 'mail dorpsbelang Burgum over gaswinning'wordt behandeld voorafgaand aan de agendapunten 11 'startnotitie duurzaamheid' en 12 'deelsubsidieverordening Aardgasvrij Garyp'; - in verband met de aanwezigheid van insprekers worden de volgende agendapunten direct behandeld na agendapunt 3 'vragenhalfuurtje': * agendapunt 14a 'ingekomen stuk: brief met oproep om Afghaanse gezinnen in AZC te beschermen'; * agendapunt 5 'startnotitie bestemmingsplan Garyp Noord (bedrijventerrein)'; * agendapunt 10 'verzoek herziening bestemmingsplan Witveensterweg 14, Eastermar' * agendapunt 9 'bestemmingsplan Tjalling Koopmans College'. Een ordevoorstel om besluitvorming over agendapunt 10 'verzoek herziening bestemmingsplan Witveensterweg 14, Eastermar' uit te stellen wordt met 11 stemmen voor (CDA, FNP) en 12 stemmen tegen (PvdA, D66, GrL, CU, VVD) verworpen.

  00:31:00 - 00:31:02 - G.E. van der Meijden
  00:31:02 - 00:31:46 - L.J. Gebben
  00:31:46 - 00:31:47 - W.A. Scheepsma
  00:33:12 - 00:33:17 - L.J. Gebben
  00:33:20 - 00:34:01 - A.G.A. Bouwman
  00:34:01 - 00:34:23 - W.A. Scheepsma
  00:34:23 - 00:34:26 - L.J. Gebben
  00:34:26 - 00:34:28 - W.A. Scheepsma
  00:34:28 - 00:35:08 - L.J. Gebben
  00:35:08 - 00:35:15 - F. de Haan
  00:35:15 - 00:35:31 - L.J. Gebben
  00:35:31 - 00:35:34 - G.E. van der Meijden
  00:35:34 - 00:35:43 - L.J. Gebben
  00:35:43 - 00:36:11 - F. de Haan
  00:36:13 - 00:36:27 - L.J. Gebben
  00:36:27 - 00:36:28 - F. de Haan
  00:36:28 - 00:36:30 - L.J. Gebben
  00:36:30 - 00:37:09 - G.E. van der Meijden
  00:37:09 - 00:37:15 - L.J. Gebben
  00:37:17 - 00:37:27 - W.J. Koopmans-van der Veen
  00:37:27 - 00:37:35 - G.E. van der Meijden
  00:37:35 - 00:37:35 - W.J. Koopmans-van der Veen
  00:37:36 - 00:37:38 - L.J. Gebben
  00:37:38 - 00:37:46 - B. van Zandbergen
  00:37:46 - 00:37:50 - L.J. Gebben
  00:37:53 - 00:37:57 - E.F.H. Duursma
  00:37:58 - 00:37:59 - L.J. Gebben
  00:38:02 - 00:38:05 - P.J.A. van de Hoef
  00:38:05 - 00:38:07 - L.J. Gebben
  00:38:07 - 00:38:16 - J. van der Veen-Zeilstra
  00:38:16 - 00:38:20 - L.J. Gebben
  00:38:20 - 00:38:38 - J. van der Veen-Zeilstra
  00:38:39 - 00:38:40 - L.J. Gebben
  00:38:40 - 00:38:44 - S. Hoekstra
  00:38:46 - 00:38:46 - L.J. Gebben
  00:38:46 - 00:38:53 - G.E. van der Meijden
  00:38:53 - 00:39:18 - P.J.A. van de Hoef
  00:39:18 - 00:39:22 - L.J. Gebben
  00:39:22 - 00:39:26 - P.J.A. van de Hoef
  00:39:26 - 00:40:35 - L.J. Gebben
 • 3

  Besluit
  De raad neemt kennis van de beantwoording van het college op de volgende vragen: - Vraag S. Hoekstra: kosten/claims De Warren? - Vraag S. Hoekstra: kosten procesbegeleider integrale kindcentra? - Vraag P. van de Hoef: autorijden in Wetter en Willepark? - Vraag D. Wagenaar: situatie 'Quatrebras - Oude Commissieweg'? - Vraag B. van Zandbergen: lidmaatschap Circulair Friesland?

  00:40:35 - 00:40:40 - B. van Zandbergen
  00:40:40 - 00:41:10 - L.J. Gebben
  00:41:10 - 00:42:58 - S. Hoekstra
  00:42:58 - 00:43:00 - L.J. Gebben
  00:43:02 - 00:45:11 - G. Hoekstra-Mozes
  00:45:12 - 00:45:15 - L.J. Gebben
  00:45:15 - 00:45:17 - S. Hoekstra
  00:45:17 - 00:45:21 - L.J. Gebben
  00:45:22 - 00:45:40 - S. Hoekstra
  00:45:40 - 00:45:41 - L.J. Gebben
  00:45:41 - 00:45:54 - G. Hoekstra-Mozes
  00:45:54 - 00:46:02 - L.J. Gebben
  00:46:03 - 00:46:56 - S. Hoekstra
  00:46:56 - 00:46:58 - L.J. Gebben
  00:46:58 - 00:47:37 - A.G.A. Bouwman
  00:47:37 - 00:47:40 - L.J. Gebben
  00:47:40 - 00:47:41 - S. Hoekstra
  00:47:43 - 00:47:48 - L.J. Gebben
  00:47:49 - 00:47:54 - P.J.A. van de Hoef
  00:47:54 - 00:48:06 - L.J. Gebben
  00:48:06 - 00:48:59 - P.J.A. van de Hoef
  00:48:59 - 00:49:05 - L.J. Gebben
  00:49:07 - 00:49:51 - T Willemsma
  00:49:52 - 00:49:58 - P.J.A. van de Hoef
  00:49:58 - 00:49:59 - L.J. Gebben
  00:49:59 - 00:50:09 - T Willemsma
  00:50:09 - 00:50:17 - L.J. Gebben
  00:50:18 - 00:51:50 - D. Wagenaar
  00:51:50 - 00:51:53 - L.J. Gebben
  00:51:53 - 00:53:01 - T Willemsma
  00:53:01 - 00:53:11 - L.J. Gebben
  00:53:11 - 00:53:36 - B. van Zandbergen
  00:53:36 - 00:53:41 - L.J. Gebben
  00:53:41 - 00:54:20 - A.G.A. Bouwman
  00:54:20 - 00:54:57 - L.J. Gebben
  00:54:57 - 01:00:40 -
 • 3.a

  Tijdens de raadsvergadering van 28 februari 2019 deed wethouder Hoekstra de mededeling over de overschrijding in de jaarrekening 2018 van euro 830.000,- in de werkmaatschappij, welke doorwerkt in de cijfers van Tytsjerksteradiel. De analyse stond op donderdag 7 maart 2019 tijdens het gezamenlijke overleg van de accountantscommissie Tytsjerksteradiel en de controlecommissie Achtkarspelen op de agenda. Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft de accountantscommissie de agendacommissie geadviseerd om de memo als informerend agendapunt toe te voegen aan de agenda van de raadsvergadering van 28 maart 2019. De agendacommissie heeft dit advies overgenomen. Dit betekent dat de memo als informerend agendapunt is toegevoegd aan deze agenda. De raad kan verhelderende vragen stellen aan het college.  Besluit
  De raad neemt kennis van de memo en de antwoorden van de college op de gestelde vragen hierover. Het CDA dient hierover de motie 'financiële situatie' in. De PvdA dient hierover een 'motie van treurnis' in.

  02:46:34 - 02:46:42 - L.J. Gebben
  02:46:42 - 02:46:59 - G.E. van der Meijden
  02:46:59 - 02:47:01 - P.J.A. van de Hoef
  02:47:01 - 02:47:08 - L.J. Gebben
  02:47:08 - 02:47:12 - G.E. van der Meijden
  02:47:12 - 02:47:14 - L.J. Gebben
  02:47:14 - 02:47:23 - G.E. van der Meijden
  02:47:23 - 02:47:27 - P.J.A. van de Hoef
  02:47:27 - 02:47:28 - G.E. van der Meijden
  02:47:28 - 02:47:32 - L.J. Gebben
  02:47:32 - 02:47:35 - G.E. van der Meijden
  02:47:36 - 02:47:42 - W.A. Scheepsma
  02:47:42 - 02:47:49 - L.J. Gebben
  02:47:49 - 02:48:44 - G.E. van der Meijden
  02:48:44 - 02:48:46 - L.J. Gebben
  02:48:47 - 02:53:16 - S. Hoekstra
  02:53:16 - 02:53:19 - L.J. Gebben
  02:53:20 - 02:56:48 - P.J.A. van de Hoef
  02:56:48 - 02:56:56 - L.J. Gebben
  02:56:56 - 02:56:58 - P.J.A. van de Hoef
  02:56:58 - 02:57:21 - L.J. Gebben
  02:57:21 - 02:57:24 - P.J.A. van de Hoef
  02:57:24 - 02:57:29 - L.J. Gebben
  02:57:29 - 02:57:31 - P.J.A. van de Hoef
  02:57:31 - 02:57:32 - L.J. Gebben
  02:57:32 - 02:57:35 - D.T. Hooijenga
  02:57:35 - 02:57:38 - L.J. Gebben
  02:57:38 - 03:01:16 - D.T. Hooijenga
  03:01:16 - 03:01:17 - P.J.A. van de Hoef
  03:01:17 - 03:01:20 - L.J. Gebben
  03:01:20 - 03:01:24 - P.J.A. van de Hoef
  03:01:25 - 03:01:37 - D.T. Hooijenga
  03:01:37 - 03:01:40 - P.J.A. van de Hoef
  03:01:40 - 03:01:54 - D.T. Hooijenga
  03:01:54 - 03:01:59 - L.J. Gebben
  03:02:47 - 03:02:47 - P.J.A. van de Hoef
  03:02:51 - 03:02:53 - L.J. Gebben
  03:02:53 - 03:02:59 - W.A. Scheepsma
  03:02:59 - 03:03:08 - L.J. Gebben
  03:06:04 - 03:10:56 - T Willemsma
  03:10:56 - 03:11:05 - L.J. Gebben
  03:11:06 - 03:12:53 - T Willemsma
  03:12:53 - 03:12:58 - L.J. Gebben
  03:12:58 - 03:13:12 - S. Hoekstra
  03:13:14 - 03:13:34 - L.J. Gebben
  03:13:35 - 03:14:08 - P.J.A. van de Hoef
  03:14:08 - 03:14:10 - L.J. Gebben
  03:14:10 - 03:14:39 - D.T. Hooijenga
  03:14:39 - 03:14:55 - P.J.A. van de Hoef
  03:14:55 - 03:14:56 - L.J. Gebben
  03:15:46 - 03:17:49 - W.A. Scheepsma
  03:17:49 - 03:17:56 - L.J. Gebben
  03:17:57 - 03:18:50 - G.E. van der Meijden
  03:18:50 - 03:18:51 - W.A. Scheepsma
  03:18:51 - 03:18:55 - L.J. Gebben
  03:18:55 - 03:19:12 - W.A. Scheepsma
  03:19:15 - 03:19:18 - L.J. Gebben
  03:19:18 - 03:19:40 - G.E. van der Meijden
  03:19:40 - 03:19:42 - W.A. Scheepsma
  03:19:42 - 03:19:43 - L.J. Gebben
  03:19:43 - 03:19:48 - D. Wagenaar
  03:20:03 - 03:20:04 - L.J. Gebben
  03:20:04 - 03:20:20 - D. Wagenaar
  03:20:20 - 03:20:24 - L.J. Gebben
  03:20:24 - 03:20:26 - P.J.A. van de Hoef
  03:20:26 - 03:22:40 - E.F.H. Duursma
  03:22:40 - 03:22:42 - L.J. Gebben
  03:22:42 - 03:22:53 - E.F.H. Duursma
  03:22:53 - 03:22:55 - L.J. Gebben
  03:22:55 - 03:23:01 - P.J.A. van de Hoef
  03:23:01 - 03:23:03 - L.J. Gebben
  03:23:03 - 03:23:15 - P.J.A. van de Hoef
  03:23:15 - 03:23:20 - L.J. Gebben
  03:23:20 - 03:23:22 - P.J.A. van de Hoef
  03:23:22 - 03:23:23 - L.J. Gebben
  03:23:24 - 03:24:18 - G.E. van der Meijden
  03:24:18 - 03:24:21 - L.J. Gebben
  03:24:21 - 03:25:14 - S. Hoekstra
  03:25:15 - 03:25:20 - L.J. Gebben
  03:25:20 - 03:25:56 - G.E. van der Meijden
  03:25:56 - 03:25:59 - L.J. Gebben
  03:25:59 - 03:26:01 - P.J.A. van de Hoef
  03:26:01 - 03:26:04 - L.J. Gebben
  03:26:04 - 03:26:29 - P.J.A. van de Hoef
  03:26:29 - 03:26:41 - W.A. Scheepsma
  03:26:41 - 03:26:46 - P.J.A. van de Hoef
  03:26:46 - 03:26:46 - L.J. Gebben
  03:26:46 - 03:27:02 - G.E. van der Meijden
  03:27:02 - 03:27:04 - L.J. Gebben
  03:27:04 - 03:27:07 - P.J.A. van de Hoef
  03:27:07 - 03:27:21 - L.J. Gebben
  03:27:21 - 03:27:34 - T Willemsma
  03:27:34 - 03:27:48 - L.J. Gebben
  03:32:00 - 03:32:30 - J.P. van der Velde
  03:38:38 - 03:38:58 - L.J. Gebben
  03:38:58 - 03:45:01 - T Willemsma
  03:45:01 - 03:45:23 - L.J. Gebben
  03:45:23 - 03:45:30 - P.J.A. van de Hoef
  03:45:30 - 03:45:37 - L.J. Gebben
  03:45:37 - 03:46:13 - G.E. van der Meijden
  03:46:13 - 03:46:14 - L.J. Gebben
  03:46:14 - 03:46:23 - P.J.A. van de Hoef
  03:46:23 - 03:47:02 - L.J. Gebben
  03:47:02 - 03:47:07 - D.T. Hooijenga
  03:47:07 - 03:47:10 - L.J. Gebben
  03:47:10 - 03:47:41 - G.E. van der Meijden
  03:49:12 - 03:49:16 - L.J. Gebben
  03:49:16 - 03:49:44 - D.T. Hooijenga
  03:49:44 - 03:49:48 - P.J.A. van de Hoef
  03:49:48 - 03:49:52 - D.T. Hooijenga
  03:49:52 - 03:49:55 - P.J.A. van de Hoef
  03:49:55 - 03:49:56 - L.J. Gebben
  03:49:56 - 03:49:57 - D.T. Hooijenga
  03:49:57 - 03:50:37 - G.E. van der Meijden
  03:50:37 - 03:50:44 - L.J. Gebben
  03:50:44 - 03:50:58 - P.J.A. van de Hoef
  03:50:58 - 03:51:18 - L.J. Gebben
  03:51:18 - 03:51:19 - W.A. Scheepsma
  03:51:19 - 03:51:36 - L.J. Gebben
  03:51:36 - 03:52:11 - D. Wagenaar
  03:52:11 - 03:52:20 - L.J. Gebben
  03:52:20 - 03:52:22 - D. Wagenaar
  03:52:22 - 03:52:24 - L.J. Gebben
  03:52:24 - 03:53:01 - P.J.A. van de Hoef
  03:53:01 - 03:53:03 - L.J. Gebben
  03:53:04 - 03:53:19 - W.A. Scheepsma
  03:53:19 - 03:54:41 - L.J. Gebben
  03:54:41 - 03:57:28 - G. Hoekstra-Mozes
  03:57:28 - 03:57:36 - L.J. Gebben
  03:57:36 - 03:57:40 - W.A. Scheepsma
  03:57:40 - 03:58:00 - L.J. Gebben
  03:58:00 - 03:58:20 - J.P. van der Velde
  03:58:22 - 03:58:23 - L.J. Gebben
  03:58:25 - 04:02:56 - D. Wagenaar
 • 3.a.1

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De heer G.E. van der Meijden dient namens de CDA een gewijzigde versie van de motie in. De volgende onderdelen uit de motie vervallen: - constaterende dat er geen duidelijk visiedocument ligt, waarin staat waar in de nabije toekomst de prioriteiten voor onze gemeente liggen; - is van mening dat er een visiedocument nodig is om een prioriterende takendiscussie aan te kunnen gaan; - dringt bij het college aan op nog in 2019 aan de raad een voorbereidend visiedocument te presenteren, waarin meerdere mogelijke scenario’s voor de nabije toekomst worden beschreven op basis waarvan de Raad de dialoog rondom visie en gemeentelijke taken met de mienskip aan kan gaan om te komen tot besluitvorming; Daarnaast worden de woorden 'het personeel' bij de laatste aandachtsstreep van de motie vervangen door 'de personeelslast'. Voordat de motie in stemming wordt gebracht worden de volgende stemverklaringen door de fracties afgegeven: - VVD: deze motie is voor ons mosterd na de maaltijd, wij doen niet mee aan deze symboolpolitiek; - PvdA: na aanpassing van de motie lijkt dit op ons betoog en daarom kunnen wij de motie steunen; - GrL: wij doen niet mee aan deze symboolpolitiek. De motie wordt aangenomen.
 • 3.a.2

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De heer P.J.A. Van de Hoef dient namens de PvdA een motie van treurnis in. Deze motie wordt tevens ondertekend door de heren S. Hoekstra namens de VVD, E.F.H. Duursma namens D66 en mevrouw W.A. Scheepsma namens GroenLinks. De motie wordt verworpen.
 • 4

  Er is voor gekozen dit besluitvormende agendapunt te behandelen direct na het Vragenhalfuurtje. De reden: ook in de gemeenteraad van Achtkarspelen staat dit onderwerp vroeg op de agenda. Hiermee wordt een min of meer simultane behandeling in de beide raden bereikt. Inmiddels is een brief ontvangen van het college over de uitstel van behandeling van dit agendapunt. Deze brief is als bijlage opgenomen. Naar aanleiding hiervan kan de raad besluiten de agenda al dan niet te wijzigen.  Besluit
  De raad besluit dit punt door te schuiven naar de vergadering van 25 april 2019.
 • 5

  Voor het gebied Garyp Noard (op de hoek van De Centrale As en de Easterein ter hoogte van het zonnepark Garyp) wordt een bestemmingsplan voor een nieuw bedrijventerrein voorbereid. Met het opstellen van het bestemmingsplan wordt uitvoering gegeven aan de eerdere beleidsvoornemens (onder andere structuurvisie 'Finster op Romte' 2010 en de evaluatie van deze visie in het jaar 2019). Het gaat hier om een bedrijventerrein voor het regionaal centrum Burgum omdat Burgum in onze gemeente is aangewezen als een regionale kern waar ruimte moet zijn voor het bedrijfsleven. Voordat de voorbereiding voor een nieuw bestemmingsplan van start gaan, is het gebruikelijk de gemeenteraad te informeren. Dat gebeurt in de startnotitie. Een informerende behandeling betekent dat de raad geen besluit neemt.  Besluit
  De raad neemt kennis van de inspraakreacties van mevrouw Van Wengerden en mevrouw Bijlsma, de startnotitie en de beantwoording van de vragen door het college.

  01:16:39 - 01:16:40 -
  01:16:40 - 01:16:41 - L.J. Gebben
  01:16:41 - 01:20:23 -
  01:20:23 - 01:20:36 - L.J. Gebben
  01:20:36 - 01:20:52 - G.E. van der Meijden
  01:20:52 - 01:20:53 -
  01:20:53 - 01:20:55 - G.E. van der Meijden
  01:20:55 - 01:20:55 -
  01:20:55 - 01:21:28 - L.J. Gebben
  01:21:28 - 01:25:15 -
  01:25:15 - 01:25:24 - L.J. Gebben
  01:25:24 - 01:25:48 - D. Wagenaar
  01:25:49 - 01:25:53 - L.J. Gebben
  01:25:53 - 01:25:55 -
  01:25:55 - 01:26:07 - J.P. van der Velde
  01:26:07 - 01:26:08 -
  01:26:08 - 01:27:10 - L.J. Gebben
  01:27:11 - 01:28:20 - P.J.A. van de Hoef
  01:28:21 - 01:28:23 - L.J. Gebben
  01:28:30 - 01:29:30 - S. Hoekstra
  01:29:30 - 01:29:33 - P.J.A. van de Hoef
  01:29:33 - 01:31:29 - S. Hoekstra
  01:31:29 - 01:31:32 - L.J. Gebben
  01:31:32 - 01:32:05 - E.F.H. Duursma
  01:32:05 - 01:32:07 - L.J. Gebben
  01:32:08 - 01:33:26 - B. van Zandbergen
  01:33:26 - 01:33:28 - L.J. Gebben
  01:33:28 - 01:34:36 - D.T. Hooijenga
  01:34:36 - 01:34:38 - L.J. Gebben
  01:34:38 - 01:34:56 - J.P. van der Velde
  01:34:57 - 01:34:59 - L.J. Gebben
  01:34:59 - 01:35:41 - G.E. van der Meijden
  01:35:41 - 01:35:49 - L.J. Gebben
  01:35:49 - 01:38:49 - G. Hoekstra-Mozes
  01:38:49 - 01:39:10 - L.J. Gebben
  01:39:10 - 01:40:11 - D. Wagenaar
  01:40:12 - 01:40:13 - L.J. Gebben
  01:40:14 - 01:40:36 - P.J.A. van de Hoef
  01:40:37 - 01:40:38 - L.J. Gebben
  01:40:38 - 01:40:47 - B. van Zandbergen
  01:40:47 - 01:40:50 - L.J. Gebben
  01:40:51 - 01:41:04 - J.P. van der Velde
  01:41:05 - 01:41:07 - L.J. Gebben
  01:41:07 - 01:41:29 - D.T. Hooijenga
  01:41:30 - 01:41:31 - L.J. Gebben
  01:41:31 - 01:42:25 - E.F.H. Duursma
  01:42:25 - 01:42:39 - L.J. Gebben
  01:42:39 - 01:46:03 - G. Hoekstra-Mozes
  01:46:04 - 01:46:06 - L.J. Gebben
  01:46:06 - 01:46:25 - G. Hoekstra-Mozes
  01:46:27 - 01:46:38 - L.J. Gebben
  01:46:38 - 01:46:42 - D. Wagenaar
  01:46:42 - 01:46:42 - L.J. Gebben
  01:46:42 - 01:47:05 - G. Hoekstra-Mozes
  01:47:05 - 01:47:09 - L.J. Gebben
  01:47:09 - 01:47:13 - S. Hoekstra
  01:47:13 - 01:47:13 - L.J. Gebben
  01:47:13 - 01:47:16 - G. Hoekstra-Mozes
  01:47:16 - 01:48:11 - L.J. Gebben
 • 6

  Behandeling van dit agendapunt: 1. Wethouder Hoekstra begint met het nader duiden van de voorliggende woonvisie; 2. De raad heeft gelegenheid om informerende vragen te stellen. Technische vragen worden vooraf schriftelijk ingediend en voor deze worden voorafgaand aan de raad beantwoord. De beantwoording van alle gestelde technische vragen zullen in een document worden geplaatst en vervolgens ook aan het agendapunt worden toegevoegd. Politiek informerende vragen stelt de raad in de vergadering zelf. 3. Opiniërende behandeling (het college kan daarop reageren en zo nodig is er een tweede besprekingstermijn). Een opiniërende behandeling betekent dat de raad geen besluit neemt, maar meningen en opvattingen meegeeft aan het college van burgemeester en wethouders. In 2015 is de vernieuwde Woningwet ingegaan. Hierdoor is het gemeentelijk woonbeleid in een ander perspectief komen te staan. De wet schrijft voor dat het gemeentelijk woonbeleid de basis is voor het maken van prestatieafspraken met woningcorporaties. Ook op het gebied van de particuliere woningmarkt zijn er allerlei ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en het toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad. Om alle facetten concreet te maken, moet de gemeente beschikken over gericht, actueel woonbeleid. In het coalitieakkoord zijn de ambities vastgelegd. Zij vormen, samen met de input vanuit de mienskip de leidraad voor deze Woonvisie. Het college vraagt aan de raad opiniërend te spreken over de verschillende opgaven die er zijn in de komende jaren en die zijn aangegeven in het concept van de Woonvisie. De centrale vraag aan de raad is of hij de opgaven en de visie erkent. Na de raadsbehandeling besluit het college over het vrijgeven van de Woonvisie voor inspraak. Daarna zullen de reacties worden verwerkt en kan de Woonvisie besluitvormend in de raad van juli 2019 worden behandeld.  Besluit
  Na de opiniërende behandeling concludeert de voorzitter dat de raad het college voldoende heeft meegegeven en het stuk door kan naar de volgende fase.

  04:02:56 - 04:02:58 - L.J. Gebben
  04:02:58 - 04:04:32 - B. van Zandbergen
  04:04:32 - 04:04:33 - L.J. Gebben
  04:04:34 - 04:05:48 - G.E. van der Meijden
  04:05:48 - 04:05:52 - L.J. Gebben
  04:05:52 - 04:06:22 - P.J.A. van de Hoef
  04:06:22 - 04:06:29 - L.J. Gebben
  04:06:31 - 04:07:47 - G. Hoekstra-Mozes
  04:07:47 - 04:07:50 - P.J.A. van de Hoef
  04:07:50 - 04:14:34 - G. Hoekstra-Mozes
  04:14:34 - 04:14:50 - P.J.A. van de Hoef
  04:14:50 - 04:15:18 - G. Hoekstra-Mozes
  04:15:18 - 04:15:21 - L.J. Gebben
  04:15:21 - 04:17:18 - G. Hoekstra-Mozes
  04:17:18 - 04:17:19 - L.J. Gebben
  04:17:19 - 04:17:22 - G.E. van der Meijden
  04:17:22 - 04:17:24 - L.J. Gebben
  04:17:24 - 04:17:26 - J.P. van der Velde
  04:17:26 - 04:17:49 - L.J. Gebben
  04:17:50 - 04:18:04 - D. Wagenaar
  04:18:04 - 04:18:09 - L.J. Gebben
  04:18:12 - 04:20:21 - G. Hoekstra-Mozes
  04:20:21 - 04:20:39 - L.J. Gebben
  04:20:39 - 04:22:24 - P.J.A. van de Hoef
  04:22:24 - 04:23:02 - W.A. Scheepsma
  04:23:02 - 04:23:08 - P.J.A. van de Hoef
  04:23:08 - 04:23:11 - B. van Zandbergen
  04:23:11 - 04:23:20 - P.J.A. van de Hoef
  04:23:20 - 04:23:28 - W.A. Scheepsma
  04:23:28 - 04:23:28 - P.J.A. van de Hoef
  04:23:28 - 04:23:31 - J.W. Sietsma
  04:23:31 - 04:23:31 - P.J.A. van de Hoef
  04:23:31 - 04:23:45 - W.A. Scheepsma
  04:23:45 - 04:23:54 - L.J. Gebben
  04:23:54 - 04:25:32 - P.J.A. van de Hoef
  04:25:32 - 04:25:39 - W.A. Scheepsma
  04:25:39 - 04:25:43 - P.J.A. van de Hoef
  04:25:43 - 04:25:46 - W.A. Scheepsma
  04:25:46 - 04:26:01 - M.H.G.I. Steenland
  04:26:01 - 04:26:07 - L.J. Gebben
  04:26:07 - 04:26:29 - W.A. Scheepsma
  04:26:29 - 04:26:29 - P.J.A. van de Hoef
  04:26:29 - 04:26:32 - L.J. Gebben
  04:26:32 - 04:27:46 - P.J.A. van de Hoef
  04:27:46 - 04:28:17 - D.T. Hooijenga
  04:28:17 - 04:28:57 - P.J.A. van de Hoef
  04:28:57 - 04:29:03 - D.T. Hooijenga
  04:29:03 - 04:29:04 - G.E. van der Meijden
  04:29:04 - 04:29:31 - P.J.A. van de Hoef
  04:29:31 - 04:30:21 - D. Wagenaar
  04:30:21 - 04:30:22 - B. van Zandbergen
  04:30:22 - 04:30:48 - P.J.A. van de Hoef
  04:30:48 - 04:30:54 - B. van Zandbergen
  04:30:54 - 04:30:56 - P.J.A. van de Hoef
  04:30:56 - 04:30:58 - D.T. Hooijenga
  04:30:58 - 04:31:14 - P.J.A. van de Hoef
  04:31:14 - 04:31:37 - W.A. Scheepsma
  04:31:37 - 04:32:09 - G.E. van der Meijden
  04:32:09 - 04:32:29 - D.T. Hooijenga
  04:32:29 - 04:33:18 - W.A. Scheepsma
  04:33:18 - 04:33:21 - P.J.A. van de Hoef
  04:33:21 - 04:33:21 - W.A. Scheepsma
  04:33:21 - 04:33:24 - D.T. Hooijenga
  04:33:24 - 04:33:26 - P.J.A. van de Hoef
  04:33:26 - 04:33:33 - D.T. Hooijenga
  04:33:33 - 04:33:37 - P.J.A. van de Hoef
  04:33:37 - 04:34:01 - B. van Zandbergen
  04:34:01 - 04:34:24 - G.E. van der Meijden
  04:34:24 - 04:34:41 - B. van Zandbergen
  04:34:41 - 04:34:42 - G.E. van der Meijden
  04:34:42 - 04:34:56 - P.J.A. van de Hoef
  04:34:57 - 04:34:57 - W.A. Scheepsma
  04:34:57 - 04:35:07 - G.E. van der Meijden
  04:35:07 - 04:35:11 - W.A. Scheepsma
  04:35:11 - 04:35:18 - G.E. van der Meijden
  04:35:18 - 04:35:21 - B. van Zandbergen
  04:35:21 - 04:35:26 - G.E. van der Meijden
  04:35:26 - 04:35:37 - P.J.A. van de Hoef
  04:35:37 - 04:35:38 - L.J. Gebben
  04:35:38 - 04:35:43 - W.A. Scheepsma
  04:35:43 - 04:35:44 - L.J. Gebben
  04:35:56 - 04:35:57 - W.A. Scheepsma
  04:35:57 - 04:36:02 - L.J. Gebben
  04:36:02 - 04:36:07 - W.A. Scheepsma
  04:36:07 - 04:36:21 - L.J. Gebben
  04:36:21 - 04:37:29 - P.J.A. van de Hoef
  04:37:29 - 04:37:50 - D. Wagenaar
  04:37:50 - 04:37:52 - G.E. van der Meijden
  04:37:52 - 04:37:53 - J.P. van der Velde
  04:37:53 - 04:38:24 - G.E. van der Meijden
  04:38:24 - 04:38:27 - P.J.A. van de Hoef
  04:38:27 - 04:38:47 - G.E. van der Meijden
  04:38:47 - 04:38:50 - D.T. Hooijenga
  04:39:23 - 04:39:23 - J.P. van der Velde
  04:39:23 - 04:39:55 - G.E. van der Meijden
  04:39:55 - 04:40:47 - J.P. van der Velde
  04:40:47 - 04:40:51 - D.T. Hooijenga
  04:40:51 - 04:41:16 - J.P. van der Velde
  04:41:16 - 04:41:39 - D.T. Hooijenga
  04:41:39 - 04:41:57 - B. van Zandbergen
  04:41:57 - 04:42:02 - E.F.H. Duursma
  04:42:03 - 04:42:04 - D.T. Hooijenga
  04:42:04 - 04:42:34 - E.F.H. Duursma
  04:42:34 - 04:42:39 - B. van Zandbergen
  04:42:39 - 04:42:46 - J.P. van der Velde
  04:42:46 - 04:42:54 - B. van Zandbergen
  04:42:54 - 04:42:56 - D.T. Hooijenga
  04:42:56 - 04:43:01 - B. van Zandbergen
  04:43:01 - 04:43:06 - D.T. Hooijenga
  04:43:06 - 04:43:15 - B. van Zandbergen
  04:43:15 - 04:43:17 - D.T. Hooijenga
  04:43:17 - 04:43:18 - D. Wagenaar
  04:43:18 - 04:43:50 - E.F.H. Duursma
  04:43:50 - 04:44:34 - D. Wagenaar
  04:44:34 - 04:45:11 - G.E. van der Meijden
  04:45:11 - 04:45:19 - E.F.H. Duursma
  04:45:19 - 04:45:49 - G.E. van der Meijden
  04:45:49 - 04:45:50 - E.F.H. Duursma
  04:45:50 - 04:46:06 - D. Wagenaar
  04:46:06 - 04:46:29 - G.E. van der Meijden
  04:46:29 - 04:46:31 - L.J. Gebben
  04:46:32 - 04:48:12 - E.F.H. Duursma
  04:48:12 - 04:48:15 - G.E. van der Meijden
  04:48:15 - 04:48:24 - L.J. Gebben
  04:48:24 - 04:48:42 - G.E. van der Meijden
  04:48:42 - 04:48:51 - L.J. Gebben
  04:48:51 - 04:48:54 - P.J.A. van de Hoef
  04:48:54 - 04:48:57 - J.W. Sietsma
  04:48:57 - 04:49:00 - P.J.A. van de Hoef
  04:49:00 - 04:49:07 - D.T. Hooijenga
  04:49:07 - 04:49:09 - J.W. Sietsma
  04:49:09 - 04:49:34 - D.T. Hooijenga
  04:49:34 - 04:49:40 - G.E. van der Meijden
  04:49:40 - 04:49:42 - B. van Zandbergen
  04:49:42 - 04:49:51 - G.E. van der Meijden
  04:49:51 - 04:49:56 - P.J.A. van de Hoef
  04:49:56 - 04:50:01 - E.F.H. Duursma
  04:50:01 - 04:50:08 - J.W. Sietsma
  04:50:08 - 04:50:10 - L.J. Gebben
  04:50:10 - 04:51:22 - J.W. Sietsma
  04:51:22 - 04:51:23 - E.F.H. Duursma
  04:51:23 - 04:51:29 - L.J. Gebben
  04:51:29 - 04:51:45 - E.F.H. Duursma
  04:51:45 - 04:51:47 - L.J. Gebben
  04:51:47 - 04:52:06 - E.F.H. Duursma
  04:52:06 - 04:52:11 - G.E. van der Meijden
  04:52:11 - 04:52:15 - L.J. Gebben
  04:52:15 - 04:52:17 - G.E. van der Meijden
  04:52:17 - 04:52:17 - L.J. Gebben
  04:52:17 - 04:52:24 - B. van Zandbergen
  04:52:24 - 04:52:31 - P.J.A. van de Hoef
  04:52:31 - 04:52:32 - J.W. Sietsma
  04:52:32 - 04:52:34 - L.J. Gebben
  04:52:34 - 04:52:56 - P.J.A. van de Hoef
  04:52:56 - 04:53:10 - D.T. Hooijenga
  04:53:10 - 04:53:10 - P.J.A. van de Hoef
  04:53:10 - 04:53:12 - D. Wagenaar
  04:53:12 - 04:53:29 - P.J.A. van de Hoef
  04:53:29 - 04:54:10 - D. Wagenaar
  04:54:10 - 04:54:44 - G.E. van der Meijden
  04:54:44 - 04:54:49 - L.J. Gebben
  04:54:49 - 04:54:53 - B. van Zandbergen
  04:54:53 - 04:54:55 - P.J.A. van de Hoef
  04:54:55 - 04:55:33 - B. van Zandbergen
  04:55:33 - 04:55:37 - L.J. Gebben
  04:55:38 - 04:56:08 - M.R. Klont
  04:56:08 - 04:56:16 - L.J. Gebben
  04:56:16 - 04:56:45 - D. Wagenaar
  04:56:45 - 04:57:02 - P.J.A. van de Hoef
  04:57:02 - 04:57:26 - L.J. Gebben
  04:57:26 - 05:00:22 - G. Hoekstra-Mozes
  05:00:22 - 05:01:46 - L.J. Gebben
  05:05:40 - 05:05:50 - B. van Zandbergen
  05:05:50 - 05:06:39 - L.J. Gebben
  05:06:39 - 05:06:45 - B. van Zandbergen
  05:06:45 - 05:06:48 - L.J. Gebben
  05:06:48 - 05:07:16 - B. van Zandbergen
  05:07:16 - 05:07:21 - L.J. Gebben
  05:07:21 - 05:07:25 - G.E. van der Meijden
  05:07:26 - 05:07:42 - L.J. Gebben
  05:07:44 - 05:09:30 - F. de Haan
 • 7

  Yn de riedsgearkomste fan 5 july 2018 hat de ried in moasje oannommen, wêrby't it kolleezje oproppen wurdt 'te onderzoeken of door het aanbrengen van rode fietsstroken langs de busroute in Burgum het veiligheids(gevoel) van fietsers kan doen toenemen'. Yn dit riedsfoarstel wurdt yngien op saken as: gemeentlik belied, ûngemakken, foar- en neidielen, kosten, alternativen, advizen fan oaren. Oan de ried wurdt frege syn fisy te jaan, sadat it kolleezje dêr fierder mei kin. In opiniëarjende behanneling betsjut dat de ried gjin beslút nimt.  Besluit
  De raad besluit dit punt door te schuiven naar de raadsvergadering van 17 april 2019.
 • 8

  De gemeenteraad benoemt de leden van de Rekenkamercommissie voor de periode van vier jaar. De leden kunnen maximaal een keer worden herbenoemd voor vier jaar. Een van de leden van de Rekenkamercommissie komt in aanmerking voor herbenoeming. In het voorstel wordt gevraagd te besluiten: De heer drs. H.S. Halbersma uit Dokkum met ingang van 1 april 2019 voor een periode van vier jaar tot 31 maart 2023 te herbenoemen als lid van de rekenkamercommissie van de gemeente Tytsjerksteradiel.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit de heer drs. H.S. Halbersma uit Dokkum met ingang van 1 april 2019 voor een periode van vier jaar tot 31 maart 2023 te herbenoemen als lid van de rekenkamercommissie van de gemeente Tytsjerksteradiel.
 • 9

  Het Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp heeft een locatie nodig voor de bouw van een nieuw schoolgebouw, maar deze bouw past niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Het college vindt het bouwplan ruimtelijk en stedebouwkundig verantwoord en heeft daarom het ontwerp-bestemmingsplan in procedure gebracht om de bouw mogelijk te maken. Er zijn zienswijzen tegen het plan ingediend. De gemeenteraad is bevoegd om het bestemmingsplan vast te stellen. Aan de raad wordt voorgesteld te besluiten: 1. de zienswijzen ontvankelijk zijn te verklaren; 2. dat de ingediende zienswijzen, gelet op de notitie zienswijzen op het bestemmingsplan bestemmingsplan ‘Tjalling Koopmans College Reidroas Hurdegaryp’ – IMRO code NL.IMRO.0737.13BPV, geen aanleiding geven tot een gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan; 3. het bestemmingsplan bestemmingsplan “Hurdegaryp, Reidroas (wijziging bestemming ten behoeve van realisatie Tjalling Koopmans College)” – IMRO code NL.IMRO.0737.13BPV, ongewijzigd vast te stellen; 4. geen exploitatieplan vast te stellen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad neemt kennis van de inspraakreactie van de heer Altheer. De raad besluit: 1. de zienswijzen ontvankelijk te verklaren; 2. dat de ingediende zienswijzen, gelet op de notitie zienswijzen op het bestemmingsplan bestemmingsplan ‘Tjalling Koopmans College Reidroas Hurdegaryp’ – IMRO code NL.IMRO.0737.13BPV, geen aanleiding geven tot een gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan; 3. het bestemmingsplan bestemmingsplan “Hurdegaryp, Reidroas (wijziging bestemming ten behoeve van realisatie Tjalling Koopmans College)” – IMRO code NL.IMRO.0737.13BPV, ongewijzigd vast te stellen; 4. geen exploitatieplan vast te stellen.

  02:37:00 - 02:37:01 -
  02:37:01 - 02:37:40 - L.J. Gebben
  02:37:40 - 02:38:08 - D. Wagenaar
  02:38:09 - 02:38:10 - L.J. Gebben
  02:38:11 - 02:38:23 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  02:38:23 - 02:38:28 - L.J. Gebben
  02:38:28 - 02:39:50 - G. Hoekstra-Mozes
  02:39:50 - 02:39:56 - L.J. Gebben
  02:39:56 - 02:40:36 - G. Hoekstra-Mozes
  02:40:36 - 02:40:46 - L.J. Gebben
  02:40:47 - 02:41:03 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  02:41:03 - 02:41:07 - L.J. Gebben
  02:41:09 - 02:41:33 - G. Hoekstra-Mozes
  02:41:33 - 02:43:19 - L.J. Gebben
  02:43:19 - 02:44:47 - W.A. Scheepsma
  02:44:48 - 02:44:50 - L.J. Gebben
  02:44:51 - 02:46:33 - E.F.H. Duursma
 • 10

  Aan de raad is eerder medewerking gevraagd voor het opstarten van een herziening van het betreffende bestemmingsplan, om hiermee de woonbestemming te wijzigen in een bedrijfsbestemming voor het perceel Witveensterweg 14 in Eastermar. Het verzoek is in strijd met de eis van goede ruimtelijke ordening. Aan de raad wordt gevraagd te besluiten: wegens strijd met het vereiste van een goede ruimtelijke ordening geen medewerking verlenen aan het opstarten van een herziening van het bestemmingsplan ten behoeve van de wijziging van een woonbestemming in een bedrijfsbestemming voor het perceel Witveensterweg 14 te Eastermar.  Besluit
  De raad neemt kennis van de inspraakreactie van de heer Spoelstra. De raad besluit dit onderwerp op te schorten zodat er eerst een discussie kan worden gevoerd over het beleid omtrent dit vraagstuk. De agendacommissie zal de vervolgbespreking van dit vraagstuk op korte termijn inplannen.

  01:48:11 - 01:48:29 - G.E. van der Meijden
  01:48:29 - 01:54:09 -
  01:54:09 - 01:54:50 - L.J. Gebben
  01:54:50 - 01:55:28 - J.P. van der Velde
  01:55:28 - 01:55:31 - L.J. Gebben
  01:55:32 - 01:56:16 - P.J.A. van de Hoef
  01:56:16 - 01:56:18 - L.J. Gebben
  01:56:18 - 01:58:04 - S. Hoekstra
  01:58:04 - 01:58:15 - L.J. Gebben
  01:58:15 - 02:01:05 - J. van der Veen-Zeilstra
  02:01:05 - 02:01:07 - L.J. Gebben
  02:01:08 - 02:01:53 - E.F.H. Duursma
  02:01:54 - 02:01:56 - L.J. Gebben
  02:01:56 - 02:02:22 - G.E. van der Meijden
  02:02:23 - 02:02:25 - L.J. Gebben
  02:02:26 - 02:03:04 - B. van Zandbergen
  02:03:05 - 02:03:09 - L.J. Gebben
  02:03:09 - 02:06:14 - G. Hoekstra-Mozes
  02:06:14 - 02:06:16 - P.J.A. van de Hoef
  02:06:16 - 02:06:23 - L.J. Gebben
  02:06:23 - 02:06:28 - G. Hoekstra-Mozes
  02:06:28 - 02:06:29 - L.J. Gebben
  02:06:29 - 02:06:33 - P.J.A. van de Hoef
  02:06:33 - 02:06:37 - L.J. Gebben
  02:06:42 - 02:07:24 - G. Hoekstra-Mozes
  02:07:24 - 02:07:27 - L.J. Gebben
  02:07:27 - 02:07:30 - S. Hoekstra
  02:07:30 - 02:07:43 - L.J. Gebben
  02:25:18 - 02:25:19 - M.H.G.I. Steenland
  02:26:27 - 02:28:10 - L.J. Gebben
  02:28:10 - 02:28:58 - P.J.A. van de Hoef
  02:28:58 - 02:29:20 - L.J. Gebben
  02:29:20 - 02:29:38 - S. Hoekstra
  02:29:38 - 02:29:41 - L.J. Gebben
  02:29:41 - 02:29:46 - S. Hoekstra
  02:29:47 - 02:30:16 - L.J. Gebben
  02:30:16 - 02:31:00 - G. Hoekstra-Mozes
  02:31:01 - 02:31:01 - L.J. Gebben
  02:31:01 - 02:31:08 - S. Hoekstra
  02:31:08 - 02:31:25 - L.J. Gebben
  02:31:25 - 02:31:31 - J. van der Veen-Zeilstra
  02:31:31 - 02:31:40 - L.J. Gebben
  02:31:40 - 02:32:00 - J. van der Veen-Zeilstra
  02:32:01 - 02:34:07 - L.J. Gebben
  02:34:07 - 02:37:00 -
 • 10.a


  Besluit
  De raad heeft besloten dit punt op te schorten en om die reden is er ook niet gestemd over het amendement.
 • 11

  Bijna dagelijks domineren klimaatverandering, duurzaamheid en energietransitie het nieuws. Het besef groeit dat verandering (transitie) noodzakelijk is, om de effecten van klimaatverandering (opwarming van de aarde en stijging van de zeespiegel) te beperken. Mondiale, Europese en landelijke ontwikkelingen, akkoorden en doelstellingen volgen elkaar in hoog tempo op. Om hierop in te spelen, willen de beide colleges voor Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen een gezamenlijke duurzaamheidsagenda opstellen. In de startnotitie wordt de aanpak voor de uitwerking van de duurzaamheidsagenda vastgelegd. De raad wordt gevraagd: te besluiten de startnotitie duurzaamheidsagenda vast te stellen.  Besluit
  De raad besluit dit onderwerp door te schuiven naar de raadsvergadering van 17 april 2019.
 • 12

  Het Rijk heeft vorig jaar geld beschikbaar gesteld voor een grootschalige proeftuin voor het aardgasvrij maken van een bestaande wijk. De gemeente heeft in nauwe samenwerking met de Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG) hiervoor een uitvoeringsplan ingediend. Het Rijk heeft het uitvoeringsplan gehonoreerd en hiervoor in de vorm van een decentralisatie-uitkering € 5.664.764,-- beschikbaar gesteld. Onderdeel van het uitvoeringsplan is dat via een subsidieverordening de woningeigenaren van Garyp worden gestimuleerd om de woning aardgasvrij te maken. Er is een 'Deelsubsidieverordening aardgasvrij Garyp' opgesteld door het college. De raad wordt gevraagd het volgende besluit te nemen: - kennis te nemen van de aan de gemeente toegekende decentralisatie-uitkering van € 5.664.764,-- waarover de gemeente bij brief van 2 november 2018 met kenmerk 2018-0000853963 door de minister is geïnformeerd; - kennis te nemen van het convenant dat de minister met het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel hierover heeft afgesloten waarbij de financiële verantwoording over de besteding van de decentralisatie-uitkering verloopt via de jaarrekening van de Gemeente; - in te stemmen met een besteding uit de decentralisatie-uitkering voor de uitvoering van deze subsidieregeling; - de “deelverordening subsidie aardgasvrij Garyp” met bijbehorende bijlage vast te stellen


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit: - kennis te nemen van de aan de gemeente toegekende decentralisatie-uitkering van € 5.664.764,-- waarover de gemeente bij brief van 2 november 2018 met kenmerk 2018-0000853963 door de minister is geïnformeerd; - kennis te nemen van het convenant dat de minister met het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel hierover heeft afgesloten waarbij de financiële verantwoording over de besteding van de decentralisatie-uitkering verloopt via de jaarrekening van de Gemeente; - in te stemmen met een besteding uit de decentralisatie-uitkering voor de uitvoering van deze subsidieregeling; - de “deelverordening subsidie aardgasvrij Garyp” met bijbehorende bijlage conform het raadsvoorstel vast te stellen.
 • 13

  De Provinsje Fryslân stuurt onze gemeente jaarlijks het 'Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht'. Daarmee heeft het provinciaal bestuur onze uitvoering van wettelijke taken voor het jaar 2017 beoordeeld en verbeterpunten meegegeven. Volgens de Archiefverordening doet het college tweejaarlijks verslag van de uitvoering van de archiefzorg. Aan de raad wordt gevraagd het volgende besluit te nemen: vast te stellen het Jaarverslag Archief 2016-2017.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit het jaarverslag Archief 2016-2017 vast te stellen.
 • 14

  Bij dit agendapunt worden de ingekomen stukken geplaatst naar aanleiding van een verzoek van een raadslid of raadsfractie.

 • 14.a

  Dit ingekomen stuk is op de raadsagenda geplaatst op verzoek van de GroenLinks-fractie (bij monde van fractievoorzitter mw. Scheepsma). Advies raadsgriffier: ter afdoening in handen stellen van het college van b&w.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad neemt kennis van de inspraakreactie van mevrouw Ytsma en besluit de brief ter afdoening in handen stellen van het college van burgemeester en wethouders.

  01:00:40 - 01:01:17 - L.J. Gebben
  01:01:17 - 01:04:32 - W.A. Scheepsma
  01:04:32 - 01:04:58 - L.J. Gebben
  01:04:58 - 01:08:25 - J. van der Veen-Zeilstra
  01:08:25 - 01:08:33 - L.J. Gebben
  01:08:34 - 01:09:15 - S.E. van der Werf-Bieleveld
  01:09:15 - 01:09:17 - L.J. Gebben
  01:09:17 - 01:09:35 - E.F.H. Duursma
  01:09:35 - 01:09:36 - L.J. Gebben
  01:09:37 - 01:10:22 - F. de Haan
  01:10:24 - 01:10:31 - L.J. Gebben
  01:10:31 - 01:11:16 - W.A. Scheepsma
  01:11:16 - 01:11:27 - L.J. Gebben
  01:11:27 - 01:11:40 - W.A. Scheepsma
  01:11:40 - 01:11:52 - L.J. Gebben
  01:11:52 - 01:12:03 - W.A. Scheepsma
  01:12:03 - 01:13:21 - L.J. Gebben
  01:13:21 - 01:13:54 - D. Wagenaar
  01:13:54 - 01:13:57 - L.J. Gebben
 • 14.a.1

  Resultaat stemming:


  Besluit
  Mevrouw W.A. Scheepsma, mevrouw J. van der Veen en mevrouw S. van der Werf dienen de motie in. Voorafgaand aan de stemming geven de volgende fracties een stemverklaring af: - VVD: in principe volgen wij de landelijke lijn maar vanwege de persoonlijke verhalen ondersteunen wij nu de motie; - FNP: wij stemmen nu voor omdat de Afghaanse minister nu zelf heeft gezegd dat het niet veilig is. De motie wordt unaniem aangenomen.
 • 14.b

  Dit ingekomen stuk is op de raadsagenda geplaatst op verzoek van de GroenLinks-fractie (bij monde van fractievoorzitter mw. Scheepsma). Advies raadsgriffier: de brief in handen van het college stellen en een afschrift van de afhandeling aan de raad doen toekomen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit de brief in handen van het college stellen en wil daarbij een afschrift van de afhandeling ontvangen.

  05:09:30 - 05:09:36 - L.J. Gebben
  05:09:36 - 05:10:49 - T Willemsma
  05:10:49 - 05:10:52 - L.J. Gebben
  05:10:52 - 05:11:15 - J.W. Sietsma
  05:11:15 - 05:11:16 - L.J. Gebben
  05:11:16 - 05:11:32 - J.W. Sietsma
  05:11:32 - 05:11:40 - L.J. Gebben
  05:11:40 - 05:11:45 - B. van Zandbergen
  05:11:45 - 05:12:04 - T Willemsma
  05:12:04 - 05:12:52 - L.J. Gebben
  05:12:52 - 05:12:55 - A.G.A. Bouwman
  05:12:57 - 05:13:16 - L.J. Gebben
  05:13:23 - 05:14:22 - A. Kramer
  05:14:22 - 05:14:25 - L.J. Gebben
  05:14:25 - 05:14:47 - A. Nijboer
  05:14:48 - 05:14:50 - L.J. Gebben
  05:14:52 - 05:15:04 - D. Wagenaar
  05:15:04 - 05:15:07 - L.J. Gebben
  05:15:07 - 05:15:16 - D. Wagenaar
  05:15:16 - 05:15:17 - D.T. Hooijenga
  05:15:17 - 05:16:25 - D. Wagenaar
  05:16:25 - 05:16:27 - L.J. Gebben
  05:16:27 - 05:16:31 - M.H.G.I. Steenland
  05:16:31 - 05:16:37 - L.J. Gebben
  05:16:37 - 05:17:27 - T Willemsma
  05:17:27 - 05:17:30 - L.J. Gebben
  05:17:30 - 05:17:31 - T Willemsma
  05:17:31 - 05:17:35 - A. Kramer
  05:17:35 - 05:17:46 - T Willemsma
  05:17:46 - 05:18:52 - L.J. Gebben
  05:18:52 - 05:20:18 - F. de Haan
  05:20:18 - 05:20:19 - L.J. Gebben
  05:20:19 - 05:20:29 - W.J. Koopmans-van der Veen
  05:20:30 - 05:20:31 - F. de Haan
  05:20:31 - 05:20:32 - P.J.A. van de Hoef
  05:20:32 - 05:20:34 - W.J. Koopmans-van der Veen
  05:20:34 - 05:20:35 - F. de Haan
  05:20:35 - 05:20:37 - L.J. Gebben
  05:20:37 - 05:20:40 - W.J. Koopmans-van der Veen
  05:20:40 - 05:20:46 - L.J. Gebben
  05:20:46 - 05:20:52 - F. de Haan
  05:20:52 - 05:20:59 - W.J. Koopmans-van der Veen
  05:20:59 - 05:21:07 - F. de Haan
  05:21:07 - 05:21:08 - S. Hoekstra
  05:21:09 - 05:21:10 - F. de Haan
  05:21:10 - 05:21:12 - L.J. Gebben
  05:21:12 - 05:21:19 - F. de Haan
  05:21:19 - 05:21:29 - L.J. Gebben
  05:21:29 - 05:21:32 - D. Wagenaar
  05:21:34 - 05:22:08 - F. de Haan
  05:22:09 - 05:22:14 - L.J. Gebben
  05:22:14 - 05:22:29 - W.J. Koopmans-van der Veen
  05:22:30 - 05:22:33 - L.J. Gebben
  05:22:33 - 05:22:42 - A.G.A. Bouwman
  05:22:42 - 05:22:44 - D.T. Hooijenga
  05:22:44 - 05:23:25 - A.G.A. Bouwman
  05:23:25 - 05:23:25 - L.J. Gebben
  05:23:37 - 05:23:48 - W.J. Koopmans-van der Veen
  05:23:48 - 05:23:49 - L.J. Gebben
  05:23:55 - 05:24:00 - G.E. van der Meijden
  05:24:00 - 05:24:03 - F. de Haan
  05:24:04 - 05:24:22 - L.J. Gebben
  05:24:22 - 05:24:23 - W.A. Scheepsma
  05:24:23 - 05:24:31 - L.J. Gebben
  05:24:31 - 05:26:38 - G.E. van der Meijden
  05:26:38 - 05:26:43 - L.J. Gebben
  05:26:43 - 05:27:14 - D. Wagenaar
  05:27:15 - 05:27:18 - L.J. Gebben
  05:27:18 - 05:28:19 - G.E. van der Meijden
  05:28:19 - 05:28:22 - L.J. Gebben
  05:28:22 - 05:29:33 - W.A. Scheepsma
  05:29:33 - 05:29:39 - L.J. Gebben
  05:29:39 - 05:30:35 - T Willemsma
  05:30:35 - 05:30:38 - L.J. Gebben
  05:30:58 - 05:30:59 - T Willemsma
  05:31:00 - 05:31:01 - G.E. van der Meijden
  05:31:01 - 05:31:03 - T Willemsma
  05:31:22 - 05:31:26 - L.J. Gebben
  05:31:26 - 05:32:01 - T Willemsma
  05:32:01 - 05:32:36 - L.J. Gebben
 • 15

  Oan de gemeenteried wurdt frege de beide beslutelisten en it listje fan tasizzings fêst te stellen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit de besluiten- en toezeggingenlijsten van 14 februari 2019 en 28 februari 2019 vast te stellen.
 • 15.a

  Resultaat stemming:

  Besluit
  De raad besluit het verslag van het besloten deel van de vergadering op 14 februari 2019 vast te stellen.
 • 15.b

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie wordt gewijzigd ingediend door de heren F. de Haan namens de FNP, M.G.H.I. Steenland namens de PvdA en mevrouw W.A. Scheepsma namens GroenLinks. Het college wordt niet uiterlijk juli maar uiterlijk september 2019 gevraagd te komen met een besluitvormend raadsvoorstel. Voorafgaand aan de stemming legt de fractie van de VVD de volgende stemverklaring af: dit is betutteling. De motie wordt aangenomen.
 • 15.c

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De heer G.E. van der Meijden dient namens het CDA de motie in. De motie wordt aangenomen.
 • 16