RAAD: Overige bijeenkomsten

Informatiebijeenkomst Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden

donderdag 11 juni 2020 20:00 - 21:30
Locatie:
Videovergadering
Voorzitter:
O. de Vries, griffier
Toelichting:

Tijdens deze bijeenkomst wordt de raad geïnformeerd over de Integrale Effectenanalyse en het bestuurlijke Regioadvies. U kunt deze bijeenkomst volgen via deze site van de raad.

Uitzending

Agendapunten

 • Allereerst zullen mevrouw A. Melchers (projectmanager Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en de heer F. Timmer (projectleider Tennet) de raad informeren over de volgende onderwerpen:
  • Proces integrale effectenanalyse (IEA) en regioadvies
  • Uitkomsten IEA
  • Planning
  • Vergunbaarheid
  • Vooruitblik
  • Vragen

  Naar verwachting is het regio-advies op 9 juni beschikbaar en zal de raad hier  ook nog over worden worden geïnformeerd. De heer Derck Buitendijk, adviseur Berenschot, informeert de raad over het proces en de inhoud van het regioadvies.