RAADSVERGADERING

donderdag 14 oktober 2021 19:30 - 22:30
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
drs. L.J. Gebben
Toelichting:

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 24 september 2021 hieronder te vinden en te raadplegen.
In het Iepen Poadium op 7 oktober kan de raad nog procedurele wijzigingen doorvoeren in de behandeling van de raadsvoorstellen. De agenda van de raadsvergadering wordt hier dan op aangepast.

De vergadering wordt gehouden in de raadzaal. Vanwege de beperkte ruimte in de raadzaal zal er geen publiek aanwezig zijn. De vergadering is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agendapunten