RAADSVERGADERING

donderdag 23 januari 2020 19:30 - 22:30
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
drs. L.J. Gebben

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:18:02 - 00:22:24 - voorz. L.J. Gebben
 • 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.


  Besluit
  De agenda wordt als volgt gewijzigd vastgesteld: - de motie vreemd van de fracties CU en GrL over snelvaren-stikstof wordt als agendapunt 17.a opgenomen; - de motie vreemd van de fracties GrL, PvdA en D'66 over uitfasering rubbergranulaat wordt als agendapunt 17.b opgenomen en behandeld na de inspraakreactie van de heer S. Veenstra over rubbergranulaat bij agendapunt 3 (spreekrecht burgers); - de motie vreemd van de fracties VVD en PvdB over afval wordt als agendapunt 17.c opgenomen; - agendapunt 16.d (ingekomen stuk 'Memo jeugdzorg kinderen in het AZC' wordt van de agenda gehaald; - ingekomen stuk 16.c (ingekomen stuk 'Correspondentie Swim-vragen n.a.v. uitstel verbouw zwembad Gytsjerk') wordt behandeld na agendapunt 3 (vragenhalfuur en spreekrecht burgers) i.v.m. belangstellenden in de zaal.

  00:22:29 - 00:22:46 - W.A. Scheepsma
  00:22:46 - 00:23:19 - voorz. L.J. Gebben
 • 3

  Vragen voor het vragenhalfuurtje die minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de raadsvergadering worden ingediend, worden mondeling beantwoord tijdens de vergadering. De vragen moeten worden ingediend bij de voorzitter en de griffier. Hieronder worden voorafgaand aan de vergadering de ingediende vragen weergegeven.
  De volgende vragen zijn aangekondigd:

  1. mevr. van der Werf namens de fractie van de PvdA over budget mbt Huishoudelijke Hulp.
  2. mevr. Wieringa namens de fractie van het CDA en de heer Hooijenga namens de fractie van de CU over vuurwerkvrije zones.
  3. mevr. Scheepsma namens de fractie van GroenLinks over wachttijden Jeugdzorg.

  Burgers kunnen gebruik maken van hun spreekrecht tijdens de raadsvergadering. Als dit gaat om een onderwerp dat op de agenda staat dan kan dat tot uiterlijk DATUM RAADSVERGADERING om 12:00 uur bij de raadsgriffie worden aangemeld. Als dit gaat om een onderwerp dat niet op de agenda staat, dan kan dit uiterlijk WERKDAG VOOR RAADSVERGADERING bij de raadsgriffie worden aangemeld.

  Behandelwijze:

  • Inspreker krijgt het woord (maximaal 5 minuten)
  • Vragen raadsleden aan de inspreker
  • Desgewenst ruimte geven voor reactie wethouder
  • Eventueel reactie van de inspreker
  • Voorzitter geeft de verdere procesgang aan

  De heer Provoost heeft zich aangemeld voor het spreekrecht. Betreft: petitie: Noflik Wenje moat bliuwe!
  De heer Tilstra heeft zich aangemeld voor het spreekrecht op een niet geagendeerd onderwerp: Beoogde evaluatie van de winkeltijdenverordening.
  De heer Veenstra heeft zich aangemeld voor het spreekrecht op een niet geagendeerd onderwerp: Rubbergranulaat.  Besluit
  De raad neemt kennis van de antwoorden van het college op de vragen van: 1. mevr. van der Werf namens de fractie van de PvdA over budget m.b.t. Huishoudelijke Hulp. 2. mevr. Wieringa namens de fractie van het CDA en de heer Hooijenga namens de fractie van de CU over vuurwerkvrije zones. 3. mevr. Scheepsma namens de fractie van GroenLinks over wachttijden Jeugdzorg. 4. dhr. Van der Meijden namens de fractie van de CDA over de nieuwe openingstijden van het politiebureau in Burgum. 5. mevr. Van der Werf namens de fractie van de PvdA over de parkeerproblematiek in Earnewâld. 6. dhr. Van de Hoef namens de fractie van de PvdA over de overlast van jongeren op de Markt in Burgum. 7. dhr. Klont namens de fractie van GrL over de communicatie over het grondstoffenbeleidsplan. Daarnaast neemt de raad kennis van de inspraakreacties van: - dhr. Provoost namens Noflik Wenje en de beantwoording van het college over diverse vragen over dit onderwerp. - dhr. Veenstra van Kom Van Dat Gras Af. De fracties van GroenLinks, PvdA en D'66 dienen de motie vreemd over uitfasering rubbergranulaat behorende bij agendapunt 17.b in. Deze wordt terstond behandeld.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Parkeerproblematiek Earnewâld

  00:23:34 - 00:23:36 - W.A. Scheepsma
  00:23:38 - 00:24:04 - S.E. v/d Werf-Bieleveld
  00:24:06 - 00:24:09 - voorz. L.J. Gebben
  00:24:16 - 00:24:54 - weth. A.G.A. Bouwman
  00:24:55 - 00:25:00 - voorz. L.J. Gebben
  00:25:04 - 00:26:10 - M. Wieringa
  00:26:17 - 00:26:20 - voorz. L.J. Gebben
  00:26:20 - 00:27:56 - D.T. Hooijenga
  00:28:02 - 00:32:34 - burg. L.J. Gebben
  00:32:35 - 00:32:40 - D.T. Hooijenga
  00:32:41 - 00:32:42 - burg. L.J. Gebben
  00:33:10 - 00:36:12 - W.A. Scheepsma
  00:36:12 - 00:36:16 - voorz. L.J. Gebben
  00:36:26 - 00:40:04 - weth. A.G.A. Bouwman
  00:40:04 - 00:40:09 - voorz. L.J. Gebben
  00:40:12 - 00:41:43 - W.A. Scheepsma
  00:41:43 - 00:41:58 - voorz. L.J. Gebben
  00:41:58 - 00:42:42 - G.E. v/d Meijden
  00:42:49 - 00:42:49 - W.A. Scheepsma
  00:42:51 - 00:43:46 - burg. L.J. Gebben
  00:43:48 - 00:43:59 - voorz. L.J. Gebben
  00:43:59 - 00:44:38 - S.E. v/d Werf-Bieleveld
  00:44:38 - 00:44:43 - voorz. L.J. Gebben
  00:44:49 - 00:45:37 - weth. T. Willemsma
  00:45:38 - 00:45:41 - voorz. L.J. Gebben
  00:45:42 - 00:46:44 - P.J.A. v/d Hoef
  00:46:51 - 00:48:35 - burg. L.J. Gebben
  00:48:35 - 00:49:01 - P.J.A. v/d Hoef
  00:49:01 - 00:49:18 - burg. L.J. Gebben
  00:49:18 - 00:49:26 - P.J.A. v/d Hoef
  00:49:26 - 00:49:37 - burg. L.J. Gebben
  00:49:37 - 00:49:39 - P.J.A. v/d Hoef
  00:49:49 - 00:50:45 - M.R. Klont
  00:50:47 - 00:51:34 - weth. A.G.A. Bouwman
  00:51:34 - 00:58:08 - voorz. L.J. Gebben
  00:58:08 - 01:00:56 - L. Westerdijk-Dam
  01:00:56 - 01:03:26 - P. Reitsma
  01:03:26 - 01:04:56 - J. v/d Veen-Zeilstra
  01:05:05 - 01:08:11 - S.E. v/d Werf-Bieleveld
  01:08:46 - 01:10:03 - W.A. Scheepsma
  01:10:47 - 01:12:14 - W.J. Koopmans-v/d Veen
  01:12:14 - 01:19:31 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:20:58 - 01:21:02 - voorz. L.J. Gebben
  01:29:02 - 01:30:04 - D.T. Hooijenga
  01:30:22 - 01:30:30 - voorz. L.J. Gebben
  01:30:31 - 01:34:36 - W.A. Scheepsma
  01:34:36 - 01:34:47 - voorz. L.J. Gebben
  01:34:47 - 01:35:52 - D.T. Hooijenga
  01:35:54 - 01:35:56 - voorz. L.J. Gebben
  01:35:56 - 01:36:28 - F. de Haan
  01:36:28 - 01:36:35 - voorz. L.J. Gebben
  01:36:35 - 01:36:57 - S.E. v/d Werf-Bieleveld
  01:36:57 - 01:37:00 - voorz. L.J. Gebben
  01:37:01 - 01:38:04 - G.E. v/d Meijden
  01:38:04 - 01:38:06 - voorz. L.J. Gebben
  01:38:11 - 01:38:45 - W.J. Koopmans-v/d Veen
  01:38:46 - 01:38:52 - voorz. L.J. Gebben
  01:38:53 - 01:39:10 - G.E. v/d Meijden
  01:39:10 - 01:39:16 - voorz. L.J. Gebben
  01:39:18 - 01:40:26 - W.A. Scheepsma
  01:40:26 - 01:40:29 - voorz. L.J. Gebben
  01:40:31 - 01:40:50 - D. Wagenaar
  01:40:50 - 01:41:14 - voorz. L.J. Gebben
  01:41:24 - 01:45:09 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  01:45:09 - 01:45:32 - voorz. L.J. Gebben
  02:02:17 - 02:02:50 - W.A. Scheepsma
  02:02:50 - 02:03:12 - voorz. L.J. Gebben
  02:03:12 - 02:03:31 - W.A. Scheepsma
  02:03:31 - 02:03:38 - voorz. L.J. Gebben
  02:03:38 - 02:04:01 - G.E. v/d Meijden
  02:04:01 - 02:04:09 - voorz. L.J. Gebben
  02:04:19 - 02:04:53 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  02:04:55 - 02:05:21 - voorz. L.J. Gebben
  02:05:21 - 02:05:47 - griffier O.E. de Vries
  02:05:47 - 02:06:02 - W.J. Koopmans-v/d Veen
  02:06:02 - 02:06:08 - voorz. L.J. Gebben
  02:06:18 - 02:06:41 - E.F.H. Duursma
  02:06:43 - 02:06:45 - voorz. L.J. Gebben
  02:06:45 - 02:07:30 - D.T. Hooijenga
  02:07:30 - 02:07:51 - W.A. Scheepsma
  02:07:51 - 02:07:59 - D.T. Hooijenga
  02:08:01 - 02:08:05 - W.A. Scheepsma
  02:08:05 - 02:08:05 - voorz. L.J. Gebben
  02:09:34 - 02:10:09 - S.E. v/d Werf-Bieleveld
  02:10:10 - 02:10:18 - voorz. L.J. Gebben
  02:10:37 - 02:11:55 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  02:11:58 - 02:12:04 - voorz. L.J. Gebben
  02:12:06 - 02:12:32 - S.E. v/d Werf-Bieleveld
  02:12:35 - 02:12:39 - voorz. L.J. Gebben
  02:12:41 - 02:13:06 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  02:13:07 - 02:13:44 - voorz. L.J. Gebben
 • 4

  Status: informerend (besluitvorming volgt op een later moment)
  Het startdocument is de eerste stap in het actualiseren van het bestemmingsplan Burgum Sumar bedrijventerreinen Kanaalzone. Het geldende bestemmingsplan is van 2008. Voor de gemeente zijn nadien nieuwe basisregels in de bestemmingsplannen ontwikkeld die per gebied op maat worden gemaakt.
  De raad wordt op een aantal momenten in het planproces inhoudelijk bij het plan betrokken.

  1. Dit startdocument is het eerste moment.
  2. Als het voorontwerpplan in overleg en inspraak wordt gebracht, wordt de raad geïnformeerd.
  3. De resultaten worden in de vorm van een notitie Inspraak en overleg aan de raad voorgelegd.
  4. De raad krijgt bericht als het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.
  5. De laatste stap is dat de raad beslist over het vaststellen van het bestemmingsplan. Daarbij wordt ook een besluit genomen over de eventueel ingediende
   zienswijzen.
   Voorgesteld besluit: de startnotitie voor kennisgeving aannemen.

  Behandeling:

  • Raad: verhelderende vragen aan college
  • College: beantwoording
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces  Besluit
  De raad neemt kennis van de startnotitie bestemmingsplan Burgum Sumar bedrijventerreinen Kanaalzone. Voorafgaand aan de stemming over de motie worden de volgende stemverklaringen afgelegd: - CU: wij hoeven deze motie niet als de wethouder toezegt dat er een memo naar de raad komt hoe de participatie in dit traject wordt aangevlogen. - CDA: wij steunen de motie niet, we willen niet te ver voor de muziek uit lopen nu in den lande blijkt dat diverse initiatieven de bietenbrug op gaan, dat willen we hier voorkomen. - PvdA, de heer Steenland: dit is lastig, ik wil niet iets doen wat niet hoeft en ik vind het ook belangrijk om capaciteit te stoppen in de Omgevingswet daarom ben ik een voorstander van de motie maar ik vind het wel een uitdaging. - PvdA, de heer Van de Hoef: ik ben er geen voorstander van om zomaar een pilot te gaan ontwikkelen, we vinden wel dat het allemaal veel te lang duurt, maar nu we net begonnen zijn richting de raad met de opbouw van het bouwwerk voor de omgevingsvisie vind ik dit nu niet verstandig.

  Moties
  Titel
  Motie GrL, VVD, PvdB, D66 - pilot omgevingswet
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Bestemmingsplan Burgum Sumar bedrijventerreinen Kanaalzone

  02:13:44 - 02:13:52 - P.J.A. v/d Hoef
  02:13:53 - 02:13:55 - voorz. L.J. Gebben
  02:13:58 - 02:14:00 - P.J.A. v/d Hoef
  02:14:02 - 02:15:04 - D. Wagenaar
  02:15:09 - 02:17:08 - B. van Zandbergen
  02:17:08 - 02:17:27 - voorz. L.J. Gebben
  02:17:33 - 02:18:33 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  02:18:33 - 02:18:47 - P.J.A. v/d Hoef
  02:18:47 - 02:18:59 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  02:18:59 - 02:19:41 - B. van Zandbergen
  02:19:41 - 02:20:13 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  02:20:15 - 02:20:19 - voorz. L.J. Gebben
  02:20:19 - 02:20:29 - B. van Zandbergen
  02:20:29 - 02:20:34 - voorz. L.J. Gebben
  02:20:34 - 02:20:58 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  02:20:58 - 02:20:59 - voorz. L.J. Gebben
  02:21:01 - 02:21:53 - D.T. Hooijenga
  02:21:54 - 02:21:58 - voorz. L.J. Gebben
  02:21:58 - 02:22:33 - D. Wagenaar
  02:22:34 - 02:22:39 - voorz. L.J. Gebben
  02:22:40 - 02:23:29 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  02:23:30 - 02:23:44 - D. Wagenaar
  02:23:44 - 02:23:44 - voorz. L.J. Gebben
  02:23:44 - 02:23:47 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  02:23:47 - 02:23:58 - voorz. L.J. Gebben
  02:23:58 - 02:24:11 - B. van Zandbergen
  02:27:40 - 02:28:13 - voorz. L.J. Gebben
  02:28:24 - 02:29:19 - B. van Zandbergen
  02:29:19 - 02:29:21 - voorz. L.J. Gebben
  02:29:25 - 02:30:23 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  02:30:24 - 02:30:36 - voorz. L.J. Gebben
  02:30:36 - 02:31:14 - D.T. Hooijenga
  02:31:14 - 02:31:19 - voorz. L.J. Gebben
  02:31:19 - 02:31:51 - G.E. v/d Meijden
  02:31:51 - 02:31:52 - voorz. L.J. Gebben
  02:31:54 - 02:31:56 - G.E. v/d Meijden
  02:31:58 - 02:32:46 - M.H.G.I. Steenland
  02:32:46 - 02:32:50 - voorz. L.J. Gebben
  02:32:50 - 02:33:36 - P.J.A. v/d Hoef
  02:33:36 - 02:34:46 - voorz. L.J. Gebben
  02:34:47 - 02:35:36 - S.E. v/d Werf-Bieleveld
  02:35:42 - 02:36:55 - M.R. Klont
  02:36:56 - 02:38:19 - A. Nijboer
  02:38:19 - 02:39:48 - W.J. Koopmans-v/d Veen
 • 5

  Status: informerend

  Op 20 september 2018 is de visie op sport en bewegen vastgesteld door de raad. Er is vastgesteld dat er per jaar een uitvoeringsprogramma sport en bewegen zal worden
  vastgesteld door het College en ter informatie aan de raad zal worden voorgelegd. De monitor van het uitvoeringsprogramma sport 2019 ligt nu voor, evenals het uitvoeringsprogramma sport 2020.

  Aan de raad wordt voorgesteld de beide documenten voor kennisgeving aan te nemen.

  Behandeling:

  • Raad: verhelderende vragen aan college
  • College: beantwoording
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces  Besluit
  De raad neemt de informatie ter kennisgeving aan.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Doorwerking Sportakkoord
  Inzichtelijk maken informatie

  02:39:52 - 02:41:13 - G.E. v/d Meijden
  02:41:18 - 02:41:32 - W.J. Koopmans-v/d Veen
  02:41:46 - 02:45:25 - E.F.H. Duursma
  02:45:25 - 02:45:32 - voorz. L.J. Gebben
  02:45:38 - 02:49:59 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  02:49:59 - 02:50:03 - voorz. L.J. Gebben
  02:50:03 - 02:50:27 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  02:50:27 - 02:50:48 - voorz. L.J. Gebben
  02:50:49 - 02:51:16 - E.F.H. Duursma
  02:51:18 - 02:51:22 - voorz. L.J. Gebben
  02:51:22 - 02:51:36 - G.E. v/d Meijden
  02:51:42 - 02:51:52 - S.E. v/d Werf-Bieleveld
  02:51:54 - 02:51:56 - voorz. L.J. Gebben
  02:51:57 - 02:52:12 - W.J. Koopmans-v/d Veen
  02:52:14 - 02:52:16 - voorz. L.J. Gebben
  02:52:16 - 02:52:31 - A. Nijboer
  02:52:31 - 02:52:43 - M.R. Klont
  02:52:45 - 02:54:00 - A. Nijboer
  02:54:02 - 02:54:24 - voorz. L.J. Gebben
 • 6

  Status: informerend
  Naar aanleiding van de herbouw van de sporthal Westermar is namens het college toegezegd dat er een evaluatie zal plaatsvinden van het proces rondom burgerinitiatieven in brede zin. Voorafgaand aan de behandeling zal een presentatie worden gegeven.  Besluit
  De raad neemt de informatie ter kennisgeving aan.

  02:54:58 - 03:06:11 - voorz. L.J. Gebben
  03:06:11 - 03:06:33 - S. Hoekstra
  03:06:33 - 03:06:35 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
  03:06:35 - 03:07:23 - burg. L.J. Gebben
  03:07:23 - 03:07:44 - S. Hoekstra
  03:07:44 - 03:07:46 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
  03:07:46 - 03:08:01 - burg. L.J. Gebben
  03:08:01 - 03:08:04 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
  03:08:04 - 03:08:34 - E.F.H. Duursma
  03:08:34 - 03:08:49 - burg. L.J. Gebben
  03:08:53 - 03:09:42 - D.T. Hooijenga
  03:09:43 - 03:10:08 - burg. L.J. Gebben
  03:10:09 - 03:10:24 - D.T. Hooijenga
  03:10:25 - 03:10:26 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
  03:10:29 - 03:11:10 - S.E. v/d Werf-Bieleveld
  03:11:10 - 03:11:27 - burg. L.J. Gebben
  03:11:29 - 03:11:38 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
  03:11:38 - 03:11:58 - griffier O.E. de Vries
  03:16:10 - 03:16:24 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
 • 7

  Status: opiniërend (de raad geeft het college standpunten en adviezen mee ter voorbereiding op de besluitvorming).

  In 2012 heeft uw raad het economisch beleidsplan “Mei-elkoar Wurkje” vastgesteld. Het plan dient te worden geactualiseerd. Tytsjerksteradiel wil dat in samenwerking met Achtkarspelen oppakken.
  Op 28 november 2019 is een terugblik op economische zaken gepresenteerd aan de raad. De opiniërende behandeling van nu is daar een vervolg op.
  De raad wordt gevraagd, aan de voorkant van een nieuw op te stellen beleidsplan economische zaken, richting te geven aan:

  • Op welke doelgroepen moet de gemeente zich richten voor uitvoering van het nieuwe economisch beleid
  • Welke algemene beleidsdoelstellingen zijn daarin belangrijk
  • Met welke ambities kunnen wij de beleidsdoelstellingen invullen
   Rond de zomer 2020 zal aan de raad het nieuwe concept economisch beleidsplan ter besluitvorming worden voorgelegd.

  Behandeling:

  •  Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
   
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  •  College: kan nog inhoudelijk reageren
   
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces  Besluit
  Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 27 februari 2020.
 • 8

  Status: besluitvormend

  Veiligheidsregio Fryslân is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling van alle Friese gemeenten, om taken op het gebied van de brandweerzorg en de publieke gezondheidszorg provinciaal uit te voeren. In de Kaderbrief 2021-2024 geeft Veiligheidsregio Fryslân aan welke ontwikkelingen financieel van invloed zijn de komende jaren. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid een reactie (zienswijze) te geven op de Kaderbrief.
  Op 7 januari 2020 zal de raad worden geïnformeerd over de inhoud van de Kaderbrief door de directeur van de Veiligheidsregio.
  Er is een mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze op de Kaderbrief 2021-2024 tot 7 februari 2020. Het Algemeen Bestuur stelt de Kaderbrief vast in de vergadering van 11 maart 2020.
  Aan de raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De heer F. Haenen van het CDA neemt bij de behandeling van en besluitvorming over dit agendapunt plaats op de publieke tribune. De raad besluit geen zienswijze in te dienen op de Kaderbrief 2021-2024 van Veiligheidsregio Fryslân.

  Amendementen
  Titel
  Amendement Kaderbrief 2021-2024, Veiligheidsregio Fryslân
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Inzichtelijk maken kosten per inwoner

  03:18:20 - 03:18:51 - D.T. Hooijenga
  03:18:51 - 03:18:59 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
  03:18:59 - 03:19:05 - F.H.B. Haenen
  03:19:05 - 03:19:12 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
  03:19:13 - 03:21:47 - M.H.G.I. Steenland
  03:21:48 - 03:22:29 - D.T. Hooijenga
  03:22:29 - 03:22:34 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
  03:22:36 - 03:23:14 - A. Nijboer
  03:23:15 - 03:23:16 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
  03:23:17 - 03:24:34 - G.E. v/d Meijden
  03:24:35 - 03:24:36 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
  03:24:38 - 03:28:46 - S. Hoekstra
  03:28:46 - 03:28:50 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
  03:28:53 - 03:30:09 - M.R. Klont
  03:30:10 - 03:30:46 - M.H.G.I. Steenland
  03:30:46 - 03:30:49 - plv. voorz. P.J.A. v/d Hoef
  03:30:59 - 03:44:21 - burg. L.J. Gebben
  03:44:49 - 03:45:49 - voorz. L.J. Gebben
 • 9

  Status: besluitvormend

  Het bestemmingsplan Tytsjerk Noord 2018 is opgesteld in het kader van de actualisering van bestemmingsplannen in onze gemeente. Het ontwerp-plan lag ter inzage van 19 september tot en met 31 oktober 2019. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. De raad is bevoegd het bestemmingsplan vast te stellen.
  Voorgesteld besluit: het bestemmingsplan vaststellen, inclusief de ambtelijke wijzigingen en geen exploitatieplan vast te stellen.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. Het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen naar aanleiding van de volgende ambtshalve wijzigingen: a. het begrip hoofdgebouw als volgt aanpassen: een gebouw, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is; b. het begrip huishouden als volgt toevoegen: één of meer personen die een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren, waarbij sprake is van continuïteit in samenstelling en onderlinge verbondenheid; c. het begrip wonen als volgt toevoegen: het bewonen van een woning door niet meer dan één huishouden; d. in de bestemming “Wonen – Rijenbouw” in artikel 16.2.1.het volgende lid toevoegen: het aantal hoofdgebouwen per bouwvlak zal ten hoogste het bestaande aantal bedragen; e. in de woonbestemmingen het woord vrijstaand schrappen in de artikelen 16.4 onder A, 17.4 onder A, 18.4 onder A, 19.4 onder A, 20.4 onder A en 21.4 onder A; 2. Het bestemmingsplan Tytsjerk Noord 2018 met lmro-code NL.IMRO.0737.06BPIII met inachtneming van het gestelde onder 1 gewijzigd vast te stellen; 3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
 • 10

  Status: opiniërend (de raad geeft het college standpunten en adviezen mee ter voorbereiding op de besluitvorming).

  Op 25 april 2019 heeft de raad het Beleidskader Sociaal Domein vastgesteld. Dit voorziet in een pakket maatregelen om het Sociaal Domein toekomstbestendig
  te maken. In het beleidskader zijn ook maatregelen genomen ten aanzien van de voorzieningen op het gebied van armoedebestrijding. Onderdelen hiervan zijn de
  Verordening Maatschappelijke Participatie en de Verordening Individuele Inkomenstoeslag.
  De raad wordt gevraagd tijdens de bespreking input mee te geven aan het college.
  Na verwerking van uw input komt de Verordening Maatschappelijke participatie 2020 terug bij de raad, waarna de definitieve besluitvorming plaatsvindt.

  Behandeling:

  •  Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
   
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  •  College: kan nog inhoudelijk reageren
   
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces  Besluit
  Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 27 februari 2020.
 • 11

  Status: besluitvormend

  Als samenwerkende gemeenten is binnen de Agenda Netwerk Noordoost II (ANNO) met de Stichting RegioMarketing Toerisme (RMT) een visie ontwikkeld op het gebied van Recreatie en Toerisme: 'Land waarop je landt'.
  Aan de raad wordt voorgesteld de visie vast te stellen als uitgangspunt voor beleid voor de jaren 2020 t/m 2030 en om kennis te nemen van de notitie 'Reacties op visie Toerisme en Recreatie Noordoost Fryslân 2020-2030.

  In ANNO-verband is in de afgelopen tijd regelmatig gesproken over de totstandkoming van de visie Toerisme en Recreatie. De raad is bevoegd het beleid vast te stellen.
  Na vaststelling van de regionale visie gaan de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel gezamenlijk aan de slag met het opstellen van gemeentelijk beleid voor
  toerisme en recreatie. Bij de vertaling van de regionale ambitie naar beide gemeenten zullen de raden worden betrokken.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties  Besluit
  Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 27 februari 2020.
 • 12

  Status: besluitvormend.

  Op basis van de Planning & Controlcyclus moet een aantal notities worden geactualiseerd. Het gaat om het Normenkader 2020, de Nota reserves en voorzieningen en de Nota waardering en afschrijving vaste activa. Hierover zijn notities geschreven. De Accountantscommissie heeft daarop geadviseerd op 9 december 2019. Dit leidde niet tot aanpassingen van de notities.
  De raad is bevoegd de notities vast te stellen. Voorgesteld wordt dit te doen.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit: 1. It Normenkader 2020 fêst te stellen. 2. De nota reserves en voorzieningen it folgjende te wizigjen: a. Op pagina 9, onder ‘2.2 Reserves’, laatste regel, wordt de tekst ‘en de werkmaatschappij’ geschrapt: Voor de dragende organisaties biedt dit ruimte voor het maken van eigen keuzes. b. Op pagina 18, onder ‘4.3 Welke reserves/voorzieningen voor de werkmaatschappij’ wordt de tekst bij de eerste bullet als volgt gewijzigd: Reserves en voorzieningen die wettelijk nodig zijn voor de reguliere bedrijfsvoering van de werkmaatschappij worden op voorstel van het DB door het AB ingesteld en toegevoegd aan de jaarlijkse meerjarenbegroting; 3. De nota reserves en voorzieningen fêst te stellen mei inachtnimming fan boppesteande wizigingen, ynklusyf de dêrby hearrende bijlage. 4. De nota waardering en afschrijvingen vaste activa fêst te stellen.

  Amendementen
  Titel
  Amendemint FNP - Nota reserves en voorzieningenbeleid 2020

  03:45:50 - 03:45:51 - voorz. L.J. Gebben
  03:45:51 - 03:48:23 - P. Reitsma
  03:48:25 - 03:49:06 - P.J.A. v/d Hoef
  03:49:07 - 03:49:09 - voorz. L.J. Gebben
  03:49:12 - 03:50:01 - W.A. Scheepsma
  03:50:03 - 03:50:09 - voorz. L.J. Gebben
  03:50:15 - 03:51:42 - weth. T. Willemsma
  03:51:42 - 03:51:53 - P.J.A. v/d Hoef
  03:51:53 - 03:52:28 - weth. T. Willemsma
  03:52:28 - 03:52:55 - W.A. Scheepsma
  03:52:55 - 03:53:43 - weth. T. Willemsma
  03:53:43 - 03:54:00 - W.A. Scheepsma
  03:54:00 - 03:54:50 - weth. T. Willemsma
  03:54:50 - 03:55:02 - W.A. Scheepsma
  03:55:02 - 03:55:09 - weth. T. Willemsma
  03:55:09 - 03:55:12 - W.A. Scheepsma
  03:55:12 - 03:55:18 - weth. T. Willemsma
  03:55:18 - 03:56:53 - F.H.B. Haenen
  03:56:53 - 03:56:58 - weth. T. Willemsma
  03:56:58 - 03:57:23 - F.H.B. Haenen
  03:57:23 - 03:58:07 - weth. T. Willemsma
  03:58:10 - 03:59:50 - voorz. L.J. Gebben
 • 13

  Status: besluitvormend

  Bij de controle van de jaarrekening 2018 bleek dat meerdere beheerplannen van kapitaalgoederen actualisatie nodig hebben.
  De raad is bevoegd in te stemmen met de nu voorliggende plannen op basis van het budgetrecht en de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
  Periodiek (eens in de 5 jaar) worden deze plannen geactualiseerd, tenzij er een andere beleidsinhoudelijke reden is om dit eerder te doen. De raad wordt verder conform afspraak middels de p en c cyclus periodiek op de hoogte gehouden van het kwaliteitsverloop van het areaal wegen.
  De raad wordt gevraagd in te stemmen met de beide beheersplannen:

  • Beheerplan Wegen en conservering beweegbare bruggen en
  • Beheersplan onderhoud gemeentelijke gebouwen.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit in te stemmen met de geactualiseerde beheerplannen voor Onderhoud gemeentelijke gebouwen, Wegen (en conservering beweegbare bruggen).

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Actualiseren GVVP

  03:59:50 - 04:01:14 - P. Reitsma
  04:01:14 - 04:01:20 - voorz. L.J. Gebben
  04:01:23 - 04:02:21 - W.J. Koopmans-v/d Veen
  04:02:22 - 04:02:31 - voorz. L.J. Gebben
  04:02:37 - 04:05:31 - weth. T. Willemsma
  04:05:32 - 04:06:07 - voorz. L.J. Gebben
 • 14

  Status: besluitvormend

  In overeenstemming met de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) legt het college een nieuw beleidsplan voor aan de raad. Daarmee wordt beoogd richting te geven aan integrale schulddienstverlening aan de inwoners van onze gemeente. het college zet in op preventie en vroegsignalering, een integrale aanpak en regie vanuit de gemeente.
  De raad is bevoegd het beleidsplan vast te stellen.
  In de raad van 21 november is het plan opiniërend behandeld.

  Voorgesteld wordt aan de raad om in te stemmen met het beleidsplan integrale schulddienstverlening 2020-2024 en het beleid voor de komende jaren hiermee vast te stellen. Daarnaast om het beleidsplan in 2023 te evalueren.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Voorafgaand aan de stemming over het voorstel geeft mevrouw Van der Werf van de PvdA de volgende stemverklaring af: ik vind het heel jammer dat er in dit plan geen uitvoering is gegeven aan de motie die in november 2019 is aangenomen door de raad. De raad besluit in te stemmen met het beleidsplan integrale schulddienstverlening 2020-2024, en het beleid voor de komende jaren hiermee vast te stellen

  Amendementen
  Titel
  Amendement GrL, PvdA - schuldienstverlening

  04:06:09 - 04:06:11 - W.J. Koopmans-v/d Veen
  04:06:15 - 04:08:41 - M. Wieringa
  04:08:49 - 04:11:03 - D. Wagenaar
  04:11:14 - 04:12:20 - F. de Haan
  04:12:27 - 04:14:48 - W.A. Scheepsma
  04:14:51 - 04:16:59 - J. v/d Veen-Zeilstra
  04:17:01 - 04:17:03 - voorz. L.J. Gebben
  04:17:04 - 04:17:42 - W.A. Scheepsma
  04:17:43 - 04:17:44 - voorz. L.J. Gebben
  04:17:48 - 04:20:29 - S.E. v/d Werf-Bieleveld
  04:20:30 - 04:20:39 - voorz. L.J. Gebben
  04:20:44 - 04:24:58 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  04:24:58 - 04:25:03 - voorz. L.J. Gebben
  04:25:07 - 04:25:08 - S.E. v/d Werf-Bieleveld
  04:25:09 - 04:25:44 - D. Wagenaar
  04:25:47 - 04:25:48 - voorz. L.J. Gebben
  04:25:48 - 04:26:06 - W.A. Scheepsma
  04:26:06 - 04:26:07 - voorz. L.J. Gebben
  04:26:09 - 04:26:44 - F. de Haan
  04:26:44 - 04:26:45 - voorz. L.J. Gebben
  04:26:48 - 04:27:55 - S.E. v/d Werf-Bieleveld
  04:27:55 - 04:27:58 - voorz. L.J. Gebben
  04:27:59 - 04:28:26 - W.A. Scheepsma
  04:28:26 - 04:28:28 - voorz. L.J. Gebben
  04:28:29 - 04:28:37 - M. Wieringa
  04:28:38 - 04:28:46 - voorz. L.J. Gebben
  04:28:46 - 04:29:09 - J. v/d Veen-Zeilstra
  04:29:09 - 04:29:56 - voorz. L.J. Gebben
  04:29:59 - 04:30:14 - S.E. v/d Werf-Bieleveld
  04:30:15 - 04:31:01 - voorz. L.J. Gebben
 • 15

  De overeenkomst voor de controle van de jaarrekening met Astrium Accountants loopt officieel per 15 juli 2020 af. De overeenkomst kan maximaal tweemaal met twee jaar schriftelijk worden verlengd. De raad moet een besluit nemen over de verlenging van de overeenkomst.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit de overeenkomst voor de controle van de jaarrekening met Astrium Accountants te verlengen voor controle van de jaren 2020 en 2021.

  04:31:06 - 04:31:38 - F.H.B. Haenen
  04:31:39 - 04:32:19 - voorz. L.J. Gebben
 • 16

  Een raadslid kan tot uiterlijk de maandag na de fractievergadering vragen een ingekomen stuk op de raadsagenda te plaatsen. De raad neemt vervolgens een beslissing over de door de raadsgriffie voorgestelde afhandelprocedure. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

  1. voor kennisgeving aannemen;
  2. ter afhandeling in handen van de griffie stellen;
  3. ter afhandeling in handen van college stellen waarbij een afschrift van de afhandeling naar de raad wordt verzonden;
  4. het ingekomen stuk in handen van college stellen waarbij een concept-antwoord wordt geagendeerd in de raadsvergadering;
  5. het college vragen de raad te voorzien van een advies over de afhandeling.
  6. Het stuk agenderen voor bespreking in de volgende raadsvergadering.

 • 16.a

  Op verzoek van de VVD-fractie (de heer S. Hoekstra) en de Groenlinks-fractie (mevrouw W.A. Scheepsma) is dit ingekomen stuk op de raadsagenda geplaatst.
  Advies aan de raad: voor kennisgeving aannemen.  Besluit
  De raad besluit de informatie ter kennisgeving aan te nemen.

  04:32:25 - 04:34:54 - S. Hoekstra
  04:34:57 - 04:34:58 - voorz. L.J. Gebben
  04:34:58 - 04:34:58 - G.E. v/d Meijden
  04:34:58 - 04:36:07 - B. van Zandbergen
  04:36:08 - 04:36:29 - voorz. L.J. Gebben
  04:36:32 - 04:38:16 - weth. T. Willemsma
  04:38:16 - 04:38:36 - voorz. L.J. Gebben
  04:38:37 - 04:42:17 - D. Wagenaar
 • 16.b

  Op verzoek van de fractie van de VVD, mevrouw D. Wagenaar en de fractie van Groenlinks, mevrouw W.A. Scheepsma, is dit ingekomen stuk op de raadsagenda geplaatst.
  Aan de raad is geadviseerd de informatie voor kennisgeving aan te nemen.  Besluit
  De raad besluit de informatie ter kennisgeving aan te nemen.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Kosten governance Regiodeal

  04:42:19 - 04:42:21 - voorz. L.J. Gebben
  04:42:21 - 04:42:47 - W.A. Scheepsma
  04:42:47 - 04:42:55 - voorz. L.J. Gebben
  04:43:02 - 04:43:05 - W.A. Scheepsma
  04:43:07 - 04:49:23 - burg. L.J. Gebben
  04:49:23 - 04:49:25 - D. Wagenaar
  04:49:50 - 04:50:31 - burg. L.J. Gebben
  04:50:31 - 04:50:38 - D. Wagenaar
  04:50:38 - 04:51:48 - burg. L.J. Gebben
  04:51:48 - 04:52:08 - W.A. Scheepsma
  04:52:10 - 04:52:31 - burg. L.J. Gebben
  04:52:31 - 04:52:38 - W.A. Scheepsma
  04:52:38 - 04:52:39 - burg. L.J. Gebben
  04:52:39 - 04:52:40 - W.A. Scheepsma
  04:52:40 - 04:52:44 - burg. L.J. Gebben
  04:52:44 - 04:53:07 - W.A. Scheepsma
  04:53:07 - 04:53:11 - burg. L.J. Gebben
  04:53:15 - 04:53:27 - voorz. L.J. Gebben
 • 16.c

  Op verzoek van de fractie van de PvdA, mevrouw S.E. van der Werf-Bieleveld en de fractie van Groenlinks, mevrouw W.A. Scheepsma, is dit ingekomen stuk op de raadsagenda geplaatst. Op 22 januari 2020 is een informerend raadsvoorstel en de brief waarin de vragen van Swim beantwoord worden door het college toegevoegd.
  Aan de raad is geadviseerd via bespreking in de Agendacommissie een overlegmoment met de raad bepalen, danwel afhandeling door het college.  Besluit
  Dit punt is behandeld na agendapunt 3 (vragenhalfuur en spreekrecht burgers). De raad besluit de brief ter afhandeling in handen van college te stellen.
 • 16.d

  Op verzoek van de fractie van Groenlinks, mevrouw W.A. Scheepsma, is dit ingekomen stuk op de raadsagenda geplaatst.
  Aan de raad is geadviseerd het memo voor kennisgeving aan te nemen.  Besluit
  Dit punt is door de verzoekers bij agendapunt 2 (vaststellen agenda) van de agenda gehaald.
 • 16.e

  Op verzoek van de fractie van Groenlinks, mevrouw W.A. Scheepsma, is dit ingekomen stuk op de raadsagenda geplaatst.
  Aan de raad is geadviseerd: ter informatie/kennisgeving.  Besluit
  Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 27 februari 2020.
 • 16.f

  Op verzoek van de fractie van de FNP, de heer F. de Haan, is dit ingekomen stuk op de raadsagenda geplaatst.
  Aan de raad is geadviseerd: ter informatie/kennisgeving en: na reactie van de provincie de raad in kennis stellen.  Besluit
  De raad neemt de zienswijze ter kennisgeving en verzoekt het college na reactie van de provincie de raad hiervan in kennis te stellen.

  04:53:27 - 04:55:31 - F. de Haan
  04:55:34 - 04:55:38 - voorz. L.J. Gebben
  04:55:43 - 04:58:01 - weth. A.G.A. Bouwman
  04:58:02 - 04:58:31 - voorz. L.J. Gebben
 • 17

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst(en) en toezeggingenlijst(en) van de raadsvergadering(en) vast te stellen.


 • 17.a

  Moties
  Titel
  Motie vreemd aan de orde van de dag CU, GrL - snelvaren-stikstof

  04:58:31 - 05:00:23 - J. v/d Veen-Zeilstra
  05:00:23 - 05:00:34 - voorz. L.J. Gebben
  05:00:35 - 05:01:05 - W.J. Koopmans-v/d Veen
  05:01:11 - 05:01:26 - J. v/d Veen-Zeilstra
  05:01:27 - 05:01:31 - voorz. L.J. Gebben
  05:01:35 - 05:03:03 - J.W. Sietsma
  05:03:03 - 05:03:06 - voorz. L.J. Gebben
  05:03:07 - 05:03:32 - B. van Zandbergen
  05:03:33 - 05:03:37 - voorz. L.J. Gebben
  05:03:37 - 05:04:09 - F. de Haan
  05:04:09 - 05:04:11 - voorz. L.J. Gebben
  05:04:13 - 05:04:22 - P.J.A. v/d Hoef
  05:04:23 - 05:04:28 - voorz. L.J. Gebben
  05:04:30 - 05:04:33 - P.J.A. v/d Hoef
  05:04:34 - 05:05:45 - E.F.H. Duursma
  05:05:46 - 05:05:52 - voorz. L.J. Gebben
  05:05:57 - 05:08:01 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  05:08:01 - 05:08:12 - J. v/d Veen-Zeilstra
  05:08:12 - 05:08:27 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  05:08:27 - 05:08:36 - J. v/d Veen-Zeilstra
  05:08:36 - 05:08:41 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  05:08:41 - 05:09:27 - J. v/d Veen-Zeilstra
  05:09:27 - 05:09:47 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  05:09:49 - 05:10:57 - voorz. L.J. Gebben
 • 17.b

  Besluit
  Deze motie vreemd wordt behandeld bij agendapunt 3 (vragenhalfuur en spreekrecht burgers). Na de schorsing wordt de motie gewijzigd ingediend. Voorafgaand aan de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd: - de fractie van het CDA: wij steunen de aangepaste motie maar roepen wel op er als raad ook voor te staan als het tot financiële consequenties leidt; - de fractie van de PvdB: wij geven hier geen blanco cheque voor af; - de fractie van D'66: het college moet met een voorstel komen zodat wij een afweging kunnen maken, dit is een principebesluit.

  Moties
  Titel
  Motie vreemd aan de orde van de dag GrL, PvdA, D'66 - uitfaseren rubbergranulaat
 • 17.c

  Moties
  Titel
  Motie vreemd aan de orde van de dag VVD, PvdB - afval

  05:11:08 - 05:13:19 - S. Hoekstra
  05:13:19 - 05:13:25 - voorz. L.J. Gebben
  05:13:25 - 05:13:25 - S. Hoekstra
  05:13:27 - 05:13:45 - P.J.A. v/d Hoef
  05:13:48 - 05:13:48 - voorz. L.J. Gebben
  05:13:54 - 05:15:51 - J. v/d Veen-Zeilstra
  05:15:53 - 05:15:56 - voorz. L.J. Gebben
  05:15:58 - 05:17:44 - J.W. Sietsma
  05:17:51 - 05:18:19 - F. de Haan
  05:18:19 - 05:18:21 - voorz. L.J. Gebben
  05:18:23 - 05:18:37 - W.J. Koopmans-v/d Veen
  05:18:39 - 05:18:48 - voorz. L.J. Gebben
  05:18:52 - 05:20:47 - weth. A.G.A. Bouwman
  05:20:48 - 05:20:54 - voorz. L.J. Gebben
  05:20:54 - 05:21:14 - weth. A.G.A. Bouwman
  05:21:14 - 05:21:55 - voorz. L.J. Gebben
 • 18