Raadsvergadering

Inspraakavond

donderdag 5 november 2020 19:30 - 22:30
Locatie:
Raadszaal, Ambtmanstraat 13 Tiel
Voorzitter:
A. Duquesnoy-van den Heuvel
Toelichting:

UPDATE!!! In verband met een storing is de avond verplaatst naar dinsdagavond 10 november.

Inspraakavond begroting gemeente Tiel

Op donderdagavond 5 november houdt de gemeenteraad een inspraakavond voor inwoners en organisaties. Op deze inspraakavond kunnen inwoners en andere belanghebbenden inspreken over de concept begroting 2021-2024. Wilt u inspreken op deze avond? Meldt u zich dan aan.

Waarom deze inspraakavond?
De gemeenteraad verwacht dat veel mensen willen inspreken over de concept begroting 2021 - 2024. Om de inspraak binnen de geldende coronamaatregelen te kunnen organiseren is besloten om een aparte avond hiervoor te organiseren. Op deze avond worden de coronamaatregelen dan ook in acht genomen, zodat ieders gezondheid wordt gewaarborgd.

Deze avond vervangt de mogelijkheid om in te spreken bij de vergadering van de commissie Beleidscyclus op 28 oktober en de raadsvergadering van 11 november. Van de inspraakavond worden video-opnames gemaakt. Deze opnames zijn live te zien via https://ris2.ibabs.eu/Tiel

Aanmelden om in te spreken
Wilt u inspreken? Dan moet u zich voor dinsdag 3 november 12.00 uur aanmelden bij de griffie via griffie@tiel.nl. Schrijf in uw mail:
• naam, adres, telefoonnummer
• het onderwerp waarover u wilt inspreken
• eventueel namens wie u inspreekt.
Let op: Per organisatie kan één persoon inspreken.

Na aanmelding krijgen insprekers op woensdag 4 november een bericht. Hierin leest u hoe laat u naar verwachting aan de beurt is. Daarnaast krijgen insprekers informatie over hoe om te gaan met de coronamaatregelen tijdens deze inspraakavond.

Uitzending

Agendapunten