Commissie Bestuur

donderdag 5 november 2020 19:30 - 20:56
Locatie:
Raadszaal, Ambtmanstraat 13 Tiel
Voorzitter:
A. Duquesnoy-van den Heuvel
Toelichting:

De vergadering is verplaatst naar 3 november 2020, aansluitend aan de vergadering van de commissie Ruimte.

Agendapunten