Beeldvormingsavond

woensdag 27 januari 2021 19:30 - 22:20
Locatie:
Digitale vergadering
Voorzitter:
Toelichting:

Geachte raads- en commissieleden,
Op woensdag 27 januari is er een informatieavond over het onderwerp Huisvesting Arbeidsmigranten. De avond wordt gehouden op woensdag 27 januari en start om 19.30 uur. Tijdens deze avond wordt u bijgepraat over het project Huisvesting Arbeidsmigranten vanuit verschillende perspectieven. Er wordt met u informatie gedeeld vanuit het perspectief van de Rijksoverheid, de provincie Gelderland, regio Rivierenland en de gemeente Tiel.
In verband met de huidige coronamaatregelen is de bijeenkomst digitaal. U kunt zich aanmelden voor de avond via griffie@tiel.nl . Als u zich heeft aangemeld, dan ontvangt u op woensdag 27 januari om 19.15 uur een link waardoor u in de bijeenkomst komt.

Agendapunten