Commissie Ruimte

dinsdag 7 april 2020 19:30 - 22:30
Locatie:
Raadszaal, Ambtmanstraat 13 Tiel
Voorzitter:
I. Joustra
Toelichting:

Het presidium heeft in verband met de corona maatregelen besloten om de commissievergaderingen van de maand april af te zeggen.
Op 22 april 2020 zal, als de noodwet digitale besluitvorming in werking is getreden, een digitale raadsvergadering plaatsvinden. De raadsvoorstellen gaan rechtstreeks naar de raad en de bespreekstukken worden uitgesteld. Hieronder treft u,ter informatie, de ingekomen stukken voor de vergadering van de commissie Ruimte aan.

Uitzending

Agendapunten