Raadsvergadering

Inspreekavond

dinsdag 10 november 2020 19:30 - 22:30
Locatie:
Raadszaal, Ambtmanstraat 13 Tiel
Voorzitter:
H. Beenakker
Toelichting:

Inspraakavond begroting gemeente Tiel

Op dinsdagavond 10 november houdt de gemeenteraad een inspraakavond voor inwoners en organisaties. Op deze inspraakavond kunnen inwoners en andere belanghebbenden inspreken over de concept begroting 2021-2024. Wilt u inspreken op deze avond? Meldt u zich dan aan.

Waarom deze inspraakavond?
De gemeenteraad verwacht dat veel mensen willen inspreken over de concept begroting 2021 - 2024. Om de inspraak binnen de geldende coronamaatregelen te kunnen organiseren is besloten om een aparte avond hiervoor te organiseren. Op deze avond worden de coronamaatregelen dan ook in acht genomen, zodat ieders gezondheid wordt gewaarborgd.

Deze avond vervangt de mogelijkheid om in te spreken bij de vergadering van de commissie Beleidscyclus op 28 oktober en de raadsvergadering van 11 november. Van de inspraakavond worden video-opnames gemaakt. Deze opnames zijn live te zien via https://ris2.ibabs.eu/Tiel

Uitzending

Agendapunten